”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

————–

Jag har även gjort en pdf-fil av boken ”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar som gick att ladda ned.  Länkarna jag la in fungerar dock inte längre så jag ska försöka hitta ett säkrare sätt.

Boken beskriver enkelt hur penning/bank-systemet mekaniskt fungerar.


”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

En bok om vad som är pengar, vad som är skulder på pengar och hur vi använder skulder som betalmedel istället för pengar.

Innehåll:

Förord

Intro) En enkel berättelse om hur bankernas bedrägeri fungerar

Kapitel 1) Det idiotiska med att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder

Kapitel 2) Hur vi ”betalar” varandra med bankernas skulder som substitut för kronor.

Kapitel 3) Hur clearingen mellan bankerna går till

Kapitel 4) Nollsummespelet på RIX mellan riksbankskontona samt stibor och reporäntans funktion

Kapitel 5) Hur vi kan skapa ett ärligt bank och penningsystem

Ovan fem kapitel kan ses som en grund. Resterande kapitel är fördjupningar samt olika perspektiv på bankernas pyramidspel som de kallar ”penningsystem”.

Kapitel 6) Att bankernas skulder, dvs ditt och mitt kontoinnehav, ingår i penningmängden är grunden för bankernas bedrägeri

Kapitel 7) Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

Kapitel 8) Det finns ingen bostadsmarknad – det är skuldslavsauktioner som bankerna anordnar!

Kapitel 9) Bankens ansamlande av skuldslavar samt skuldslavarnas egendom genom räntan

Kapitel 10) Vi är alla skuldslavar åt bankerna – om inte annat så genom skatten

Kapitel 11) Staten bör ta över penning och betalsystemet från bankerna då de är naturliga monopol

Kapitel 12) Riksbankens förslag om införandet av E-kronan skulle döda bankerna genom digitala bankrusningar

Kapitel 13) Pyramidspelet kallat ”penningmängd” grafiskt illustrerat

Förord

Detta är en ”Crash course” i hur penningsystemet fungerar. För att förstå hela systemet måste man utgå från att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton. För bankerna är givetvis detta faktum något som de till varje pris vill dölja – det låter ju inte så trovärdigt att man ”lånar ut” sina egna skulder.

Jag tror inte det finns en enda förklaring som utgår från att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton (inte ens från penningreformister – jag tror jag är ganska ensam om att tjata om vi använder bankernas skulder som substitut för pengar). Men har man inte den utgångspunkten förstår man inte hur betal och clearingsystemet fungerar eller vilken funktion Riksbankskontona har.

Bankerna vill att vi istället ska tala i termen ”fordringar”. Om jag är skyldig dig 100 kronor så kan du fordra (kräva) att jag ska betala av skulden. Att du har en fordran på mig innebär att jag har en skuld till dig – det är bara två olika sätt att uttrycka samma sak.  Men i dagligt tal skulle vi aldrig säga:

-”Du har en fordran på mig på 100kr”

Vi säger rakt av:

-”Jag är skyldig dig 100kr”

Vi skulle tycka det skulle låta extremt krystat att tala i termen ”fordran” istället för att säga rakt av att man är skyldig någon annan person pengar.

Bankerna vill dock aldrig säga att de är skyldiga dig de pengar som står skrivet på ditt konto. Mao bankerna krystar alltid till det genom att säga:

-”Du har en fordran på banken på 1000kr”

istället för att rakt av säga:

-”Banken är skyldig dig 1000kr”

Båda uttrycken ovan säger precis samma sak – att ditt konto bara berättar hur mycket banken är skyldig dig (banken kan betala sin skuld genom att du t.ex går till bankomaten och plockar ut 1000-lappen).  Men genom att använda uttrycket ”fordran” istället för skuld försöker banken dölja det faktum att ditt konto omöjligt kan innehålla pengar (kronor) – ditt konto kan, som sagt, bara innehålla bankens skuld på pengar till dig.

Och faktiskt blir omskrivningen i termen ”fordringar” än mer krystad när man kollar in bankens balansräkning (eller vilken balansräkning som helst). En balansräkning är uppdelad i vad man har i Tillgångar och vad man har i Skulder – den är inte uppdelad i Tillgångar och ”Fordringar”. Fordringar är en del av tillgångssidan på en balansräkning och det gäller även för banker. Balansräkningar låter avskräckande svårt för många (för att inte säga tråkigt 🙂 ) Men vi går igenom det här med bankens balansräkning med väldig många illustrationer för det är i grunden extremt enkelt.

Jag kommer av ovan anledning strikt använda balansräkningens indelning  i ”Skulder” och ”Tillgångar” och inte beskriva något  i termen ”fordringar”. Jag hoppas också att det klart kommer framgå att det är bankernas avsikt att snurra till begreppen och flytta fokus från bankernas skulder på balansräkningen genom att de alltid talar i termen ”fordringar” istället.

The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it.

Ekonomiprofessor John Kenneth Galbraith

 

Intro

En enkel berättelse om hur bankernas bedrägeri fungerar

Folk har i allmänhet uppfattningen att det är svårt att förstå hur banksystemet och penningsystemet fungerar. Det stämmer inte, bedrägeriet är enkelt att genomskåda.  Men jag kan förstå att folk tror det är svårt se igenom systemet då desinformationen är gigantisk och bankerna medvetet klätt bedrägeriet med en massa krångliga men mestadels lögnaktiga ord.

Något som folk brukar fastna på är att man kan betala med någon annans skuld (sk IOU). De flesta har den sunda åsikten att skulder betalas av med pengar – det låter bakvänt att man kan betala en skuld med en skuld. Men faktum är att dagens ”penningsystem” (om det nu ens kan kallas det) bygger på att vi betalar med bankernas skulder (IOU:s) genom deras kontosystemet.

I princip är det bara att byta ut Nisse nedan med valfri bank så får ni, förhoppningsvis, en klar bild hur bankernas bedrägeri är uppbyggt. Vi kommer senare rent tekniskt beskriva hur det går till när bankerna bollar skulderna mellan varandra. Nedan berättelse är som sagt mest för att läsaren ska få en intuitiv förståelse för att man kan betala med någon annans skulder.

————————-

Nisse bodde i ett litet samhälle kallat Banksta med 10 000 innevånare. Samhället var fattigt och nästan ingen har några pengar. Många satt i skuld. De flesta skulderna var inom samhället men då ingen har några pengar kunde inga skulder betalas av.

Nisse hade lite alkoholproblem och var lika pank som alla andra. Han var dock påhittig så han spred ryktet om att han snart skulle ärva 100 miljoner kronor från sin döende moster (som inte ens existerade). Ryktet spred sig som en löpeld genom samhället.

Pubägaren, som portat Nisse då han visste att Nisse aldrig hade pengar, fick också höra ryktet och bjöd in Nisse till puben. Nisse sa att han inte hade några pengar men pubägaren sa att det var ok att Nisse betalade på krita. Nisse fick en öl och skrev under ett papper att han nu nu var skyldig pubägaren 50 kronor. Nisse beställde en till öl och skrev på ett till papper, och en till osv tills Nisse var ganska på lyset och bjöd alla som satt i puben på öl – skrytande om det kommande arvet på 100 miljoner kronor.

Efter festkvällen var Nisse skyldig pubägaren 10 000 kronor. Nisse hade kraftig ånger och trodde att pubägare skulle vara arg och inse att han blivit lurad. Pubägaren var dock på strålande humör – för han hade kunnat betala sin anställda servitris Beata lön med Nisses skuldlappar. Pubägaren hade också betalat snickaren för lite reparationer.

Nisses skuldlappar började cirkulera i Banksta som betalmedel och döda skulder mellan innevånarna. Skuldlapparna användes av innevånarna i brist på kronor. Alla accepterade att bli betalda med Nisses skuld(lappar) då de trodde sig veta att Nisse en dag snart skulle få ut arvet och kunna betala tillbaka alla skulder. Folk började t.om låna Nisses skuldlappar av varandra.

För Nisse började livet leka. Han kunde gå in i vilken affär som helst och betala med skuldlappar som han skrev ut. Han köpte t.o.m ett litet hus med sin egen skuld.

Läraren, borgmästaren och redaktören för lokaltidningen satt en dag och diskuterade på borgmästarens kontor. Borgmästaren (som för övrigt hette Anders Borg)  sa att han kollat upp Nisse och kommit på att Nisse inte ens hade någon moster. Borgmästaren var orolig för att folk skulle anklaga honom och han skulle förlora jobbet om folk fick reda på bedrägeriet. Dessutom gick det ganska bra för samhället just nu – Nisses skuldlappar hade satt igång en massa projekt, nya företag skapades etc . Folk slutade t.o.m se skillnaden mellan Nisses skuldlappar och äkta kronor – de fungerade lika bra bägge två att betala med. Allt detta goda i samhället skulle upphöra om Nisses pyramidspel uppdagades.
Borgmästaren lyckades övertala redaktören och läraren att vara tysta. För att vara tysta krävde dock läraren och redaktören att få vara med och dela på Nisses ”rikedom”. De kom på idén att de kunde ”låna ut” Nisses skuldsedlar åt folk och ta ut ränta på skuldsedlarna. Nisse som var livrädd för att bedrägeriet skulle uppdagas gick med på villkoren.

Så nu satt Nisse och skrev ut nypåhittade skuldlappar som han ”lånade ut” mot ränta. Borgmästaren bedyrade att det var helt ok av Nisse att göra så och att allt var i laga ordning och att Nisse var en ”samhällsbärare”. Likaså skrev redaktören varje dag i tidningen att Nisse var en hedersknyffel. I skolan fick eleverna också lära sig vilken samhällsnytta Nisse gjorde och att Nisses skuldlappar var kronor.

När Nisse ”lånade ut” skuldlappar hittade Nisse på dessa i samma stund som ”låntagaren” skrev på att han ”lånat” av Nisse. ”Låntagaren” skrev mao på att han skulle betala ”tillbaka” de kronor som Nisse aldrig ”lånat ut”. Då Nisse tagit en risk (det finns ju alltid risker i att bygga pyramidspel 🙂 ) skulle Nisse ha ränta samt att”låntagaren” var tvungen att lämna en pant, t.ex huset. Om ”låntagaren” inte kunde betala ”tillbaka” det han aldrig ”lånat” av Nisse skulle Nisse få ta huset.

I takt med att Nisse hittade på allt mer av sina skuldsedlar steg priserna på husen . Nisse hetsade de olika presumtiva hus”köparna” mot varandra och den som satte sig i störst påhittad skuld till Nisse vann budgivningen.

Nisse skuldsatte på så sätt alltfler i Banksta och alltfler började få det svårt att få det att gå ihop till amorteringarna på de påhittade ”lånen”. När folk inte kunde betala kunde Nisse samla in panten. Dessutom kammade Nisse in räntan så  att alla rikedomar i samhället på så sätt alltmer ansamlades till Nisse.

Borgmästaren fick sin beskära del av Nisses parasitrov och stoppade alla politiska försök att ifrågasätta legitimiteten i vad Nisse sysslade med. Likaså belönades läraren och chefredaktören för att de lyckades hjärntvätta befolkningen till att tro att Nisses skuldlappar var kronor. Chefredaktören stoppade alla insändare som påpekade annat och bedyrade att de som påstod att Nisses skuldlappar inte var kronor var psykiskt sjuka och borde stoppas in på mentalsjukhus.

Men missnöjet växte och en alternativ tidning kallat ”Internätet” växte fram som envist förklarade att Nisses skuldlappar inte alls var kronor och att Nisse var en stor bedragare. Tidningen krävde att alla påhittade skulder skulle avskrivas samt att Nisses egendom skulle tas ifrån honom samt fördelas bland innevånarna. Till slut fick tillräckligt många upp ögonen och Nisses hem stormades -Nisse, borgmästaren och chefredaktören sågs en dag senare hänga i varsin lyktstolpe.

Avslutning och sammanfattning:

Du kanske tycker innevånarna i Banksta var korkade som lät Nisse sätta allt i skuld med Nisses egna skuld (=Nisses skuldlappar). Men faktum är att bankerna utför precis ovan bedrägeri . Bankerna ”lånar ut” sin egen skuld till ditt konto då ditt konto inget annat kan innehålla. Politikerna och media hjälper bankerna genom att sudda ut gränsen mellan vad som är kronor och vad som är bankernas skulder (återigen, ditt konto är bankens skuld och inget annat). De flesta kan inte skilja på kronor och bankens skuld.
För att lyckats med detta har inbillningsväsendet (som orwellianskt kallar sig utbildningsväsendet) hjärntvättat en hel yrkeskår kallade ekonomer till att verkligen tro att banken sysslar med att ”låna ut” kronor till konton. Bankpersonalen ljuger (som sagt, med största sannolikhet helt omedvetet) dig rakt upp i ansiktet när han/hon säger:

– ”Den miljon kronor som du lånat har förts över till ditt konto”
För meningen ovan innehåller minst tre lögner:
1) Kundkontot kan inga kronor innehålla, kontot kan bara innehålla bankens skuld
2) Banken har inget lånat ut överhuvudtaget då banken inte kan ”låna ut” sin egen skuld.
3) kontoinnehållet har inte överförts till ditt konto. Det blev påhittat direkt – det kom inte in på kontot utifrån.

Den enda vägen information om bankernas bedrägeri kan komma ut är genom Internet. Massmedia är en del av banklögneri-fabriken och ingen där kommer bita husse i handen. Så det är upp till oss andra att upplysa folk om hur extremt blåsta och utnyttjade de blivit. Vi måste kräva totala skuldavskrivningar samt att bankparasiterna lämnar ifrån sig sitt parasitrov. Om vi sedan ska hänga bankirer, journalister och politiker i lyktstolparna kanske är lite väl att ta i – eller?

Kapitel 1)

Det idiotiska med att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder

Det här med balansräkningar skrämmer många så därför börjar vi tvärsimpelt. Säg att du har en fattig månad och lånar en 1000-lapp av Nisse så du kan köpa mat. Nedan förändring av din balansräkning borde vara självklar utan att jag sätter mer ord på den:

1

Om du försökte låna ut dina skulder skulle du ses som en galning och bedragare:

2

Nedan är således en självklarhet när det gäller oss vanliga dödliga

3

Men som vi ska se nedan vänds det ut och in på logiken när det gäller banken. Då blir du plötsligt en dåre om du ifrågasätter logiken i att man kan ”låna ut” sina egna skulder.

För bankens balansräkning ser precis ut som din. Säg att du sätter in en 1000-lapp på din bank (säg SEB). Då gäller nedan:

4

När banken tar emot 1000-lappen lägger personalen den i bankens kassavalv samtidigt som hen skriver upp på ditt konto att banken nu är SKYLDIG DIG 1000-kronor. Ditt konto kan mao ALDRIG innehålla kronor – kontot kan ENBART innehålla en notering om bankens skuld TILL DIG och inget annat.

Om du kollar ovan bild är den exakt likadan som den första bilden. Skillnaden är, som sagt, bara att banken är låntagare av 1000-lappen och att banken har en skuld till dig på 1000kronor (=ditt konto).

Men det är här trolleriet, lögnerna och bedrägeriet kommer in från bankens sida. Säg att du ska köpa ett hus. Du skriver på den påhittade ”låne”handling som banken lägger på sin tillgångssida samtidigt säger bankpersonalen att de två miljonerna kronorna finns på ditt konto. Men det är ju, som visas nedan, en omöjlighet då ditt konto bara kan innehålla bankens skuld och inget annat.

5

Bankpersonalen ljuger (troligen helt omedvetet – hen tror på det själv) genom att påstå att 2 miljoner kronor finns på ditt konto.

6

Bankpersonalen är, som sagt, troligen helt omedvetna om att de ljuger. Men Riksbankschefen Ingves måste vara fullt medveten om att han ljuger när han påstår att bankerna ”lånar ut” kronor till konton. Jag beskrev det i föregående inlägget (där finns även referenser till Richard Werner, Bank of England, Hyman Minsky för de som hellre vill tro på auktoriteter än sin egen logik ).

Jag hoppas att det av ovan enkelt framgår hur totalblåsta vi blivit av bankerna och att bankerna satt hela samhället, ja hela världen, i skuld genom att ”låna ut” bankernas egna skulder (kallas IOU:s på fikonspråk). Det är också därför som banksystemet är så instabilt och rasar vid minsta störning – bankerna är sammanlagt lika skuldsatta som hela världen tillsammans. Det enda skälet till att bank och penningsystemet fortfarande står upp är för att politiker och centralbankschefer låtsas att det är logiskt uppbyggt och att kejsaren har kläder (pengar). 97% av ”penning”mängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna – endast 3%  är kronor. En mer strikt redogörelse för det perversa med att låta bankernas skulder ingå i den sk ”penningmängden” finns i Kapitel 6).

“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”

  Ekonomiprofessor Hyman Minsky

—————————————-

Kapitel 2)

Hur vi ”betalar” varandra med bankernas skulder som substitut för kronor.

1) Säg att Per betalar Nisse och båda har SEB som bank. SEB överför då bara bankens skuld från Pers konto till Nisses konto direkt som bilden visar nedan (det är därför överföringar mellan konton i samma bank går mycket fortare än mellan två olika banker) SEB:s sammanlagda skuld ändras inte så inget händer på SEB:s tillgångssida.

1

2) Om det är två banker blir det krångligare och tar längre tid (oftast 1 bankdag). SEB (som blir av med sin skuld) måste betala Swedbank 1000 kronor genom Riksbankskontona. Notera att endast Riksbankskontona kan innehålla kronor. Notera också att bankerna internt inte ser varandras skulder till kontokunder såsom de vore pengar – de kräver betalt genom Riksbankskontona för att ta över varandras skulder. Inte heller vid en kontotransaktion mellan två olika banker betalar Per Nisse med kronor.

2

————————————–

Kapitel 3)

Hur clearingen mellan bankerna går till

Säg att kontoöverföringen mellan Per och Nisse sker som vi beskrev i förgående kapitel. Vi tar den bilden igen.

2

Av ovan kan man få intrycket att bankerna alltid betalar varandra genom Riksbankskontona för varje kontoöverföring. Men i verkligheten sker ett flöde mellan bankerna av kontoöverföringar.

Säg att Ulla och Lisa gör en kontoöverföring som går ut motsatta hållet till Pers och Nisses Kontoöverföringarna kan då kvittas mot varandra som bilden beskriver nedan.

3

Då det sker 100000 överföringar åt båda hållen mellan bankerna och de flesta kan kvittas bort så är det extremt små belopp kronor från Riksbankskontona som bankerna behöver hålla för att kunna fixa clearingen (kvittningen) i slutet av en bankdag.

För att sammanfatta hur långt vi kommit hitintills:

Vi ”bollar” bankernas skulder mellan våra konton när vi ”betalar” genom kontosystemet. Vid slutet av varje bankdag kvittas de flesta av  skulderna bort av bankerna vid clearingen  Då storbankerna har oligopol på Riksbankskontona kan inga kronor från Riksbankskontona ”rinna ut” till kundkontona (som, som sagt, bara kan innehålla bankens skuld och aldrig kronor) Nedan bild visar detta:

2

Då kronorna på Riksbankskontona (det gröna på bilden ovan) är helt inneslutna av storbankernas oligipol innebär detta att clearingen på banken vid dagens slut alltid är ett nollsummespel där banker som hamnar på plus alltid kommer motsvaras av de banker som hamnar på minus. I nästa kapitel går vi igenom detta nollsummespel lite noggrannare.

Proportionerna i bilden ovan får det att framstå som om bankerna har många kronor i förhållande till bankernas skulder till kontoinnehavarna ( sk täckning). I verkligheten består den sk ”penningmängden” till 97% av bankernas skulder till kontoinnehavarna och endast 3% är kronor (dvs endast 3% är egentliga pengar).

——————————————-

Kapitel 4)

Nollsummespelet på RIX mellan riksbankskontona samt stibor och reporäntans funktion

Storbankernas oligipol på Riksbankskontona som vi beskrev i föregående kapitel kan även beskrivas som nedan :

2

De röda cirklarna är kundernas kontoinnehav hos bankerna som ALLTID är bankernas skulder – det finns inga pengar på ditt konto.

I en intressant artikeln i affärsvärlden om krisen som de svenska bankerna gick igenom 2008 beskrivs detta nollsummespel:

”Varje dag vid 16-tiden ringer handlarna på de fem bankerna varandra för att de som ligger på plus ska låna ut pengar över natten till dem som ligger på minus. Allt för att systemet ska sluta dagen på noll.”

För att klara clearingen lånar minusbankerna således av plusbankerna till den sk stiborräntan så att alla storbankerna hamnar på plus-minus noll, såsom bilden nedan visar: Stiborräntan är mao en internränta bankerna tar för att låna av varandras riksbankskonton. Detta nollsummespel kallat clearing utspelas varje bankdag.

14

Plus-minus-nollsträcket kallas med ett ”finare” ord för det ”likviditetskrav” varje bank måste nå upp till vid dagens slut.

15

Swedbank skulle även kunna försöka sälja en bostadsobligation för att komma upp till likviditetskraven. Men det förutsätter att någon vill ha deras statsobligationer.

När bankerna inte litar på varandras bostadsobligationer måste minusbankerna låna till stibor eller låna genom Riksbankens till reporäntan då Riksbanken kan då kliva in som mellanhand som bilden nedan visar som förklarar vad reporäntan är:

2

Men om plusbankerna inte ens vill lämna in sitt överskott till Riksbanken kommer inte ens ovan fungera heller. Den sk internlåningen (Interbank Lending på engelska) mellan storbankernas riksbankskonton ”fryser fast” och hela betalsystemet hotas. Då kan Riksbanken skapa kronor som de köper upp t.ex bostadsobligationer för så att alla banker hamnar skyhögt över likviditetskravet (plus-minus-noll-sträcket) och bankerna kan klara clearingen utan att låna av varandra. Det var det som hände 2008 då hela betalsystemet enligt IMF var en hårsmån från att få en hjärtinfarkt. Bilden nedan visar detta:

4

(Artikeln ovan i affärsvärlden beskriver detta också, citat:

”Sedan i höstas ser Riksbanken till att det finns en sådan överlikviditet, så att bankerna slipper låna ut pengar till varandra.”)

Efter den akuta krisen 2008 köpte bankerna tillbaka bostadsobligationerna och ”överflödet” på bankerna konton försvann och de var tvungna att börja låna av varandra till igen till stibor-räntan eller av Riksbanken till reporäntan och samtidigt bolla bostadsobligationer som pant.

Men säg nu att Riksbanken inte vill göra om samma sak denna gång. Ingves har uttryckligen sagt att han inte vill ha bankernas bostadsobligationer:

”– Vi tycker inte att det är lämpligt att bankerna ska kunna pantsätta sina egna bostadsobligationer hos oss”

Ingves: Läget farligare för varje dag som går

Vi kollar nu vad den negativa reporäntan innebär för plusbanken och minusbanken. Nedan bild visar vad som sker:

24

Plusbanken kommer mao få betala mer för att låna ut till Riksbanken än minusbanken behöver betala för att låna samma pengar av Riksbanken.

Det finns mao inget som helst skäl för plusbanken att gå genom Riksbanken och få betala för att låna ut. Plusbanken kommer då sitta med sitt överskott och kräva högre stiborränta av minusbanken, se bilden nedan:

24

Systemet hamnar mao i ett läge där minusbankerna inte längre kan sälja sina bostadsobligationer och inte kan låna till reporäntan av Riksbanken – minusbankerna blir hänvisade till att acceptera den plusbankerna sätter på stiborräntan.

Om detta händer dagligen kommer Swedbank dräneras fort. Swedbank höjer då bo”låne”räntorna för boskuldslavarna för att den vägen kunna komma upp till likviditetskravet. SEB tjänar också på att höja sina räntor för att öka sin vinst varvid Swedbank inte får ihop tillräckligt och måste suga ut än mer från sina boskuldslavar för att komma ikapp och spiralen går uppåt (kom ihåg att clearingen är ett nollsummespel – får SEB mer på sitt riksbankskonto måste någon annan av storbankerna få mindre).

Så negativ reporänta kan innebära högre bo”låne”ränta. Såsom skett i t.ex Schweiz:

“Perverse, Unpredictable Effects” of Negative Interest Rates: Mortgage Rates Soar in Switzerland”

Sammanfattning av vad vi kommit fram till hitintills:

Som synes är det ett extremt komplicerat system där kontokunder bollar storbankernas skulder mellan varandra konton. Kontokunderna ser varandras konton som pengar men bankerna internt ser inte varandras kundkonton som pengar utan måste betala varandra med kronor genom riksbankskontona vid kontoöverföringar. Varje dag kvittas betalningarna mellan bankerna i nollsummespelet kring clearingen mellan riksbankskontona inom RIX-systemet..

Då vi använder bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) som betalmedel är mao systemet uppbyggt så att storbankerna helst aldrig ska behöva betala sina skulder till kontoinnehavarna. Det enda sättet bankerna kan betala sina skulder till kontokunderna är genom kunden gör kontantuttag genom t.ex bankomaten. I nästa kapitel tar vi upp hur systemet kan reformeras så att bankerna inte längre kan ”låna ut” sina egna skulder (såsom beskrevs i kapitel 1) och där bankerna, liksom alla andra, tvingas till att betala sina skulder och sluta upp att vara ett frälse.

Staten skulle skapa skuldfria pengar som de satte i omlopp genom att spendera ut till allmännyttiga ändamål. Vi skulle kunna ha nästintill ingen skatt.

Överkurs

När centralbankerna fyller på storbankernas centralbankskonton, såsom Riksbanken gjorde 2008, kallas det felaktigt för QE (ekonomiprofessor Richard Werner som myntade begreppet QE är ganska arg för att förfarandet kallas QE, men då bankens och Riksbankens främsta uppgift är att ljuga så borde man inte vara förvånad). Notera att trots att Riksbanken fyllde på storbankskontona med 500 miljarder kronor så rann inget av detta ut  från riksbankskontona och skapade inflation i ekonomin – detta då riksbankskontona, som sagt, är ett helt slutet system.

——————————–

Kapitel 5)

Hur vi kan skapa ett ärligt bank och penningsystem

När vi betalar med kontanter betalar vi varandra med kronor utan att någon mellanhand i form av en bank finns. Du får 1000-lappen direkt i handen av mig. Om vi väljer att betala genom kontosystemet borde samma sak gälla – jag kan betala dig med kronor direkt från mitt konto till ditt konto utan att någon bank finns där som mellanhand.

Som vi sett är systemet idag uppbyggt så att vi inte kan betala varandra med  kronor genom kontosystemet  – vi bollar bankernas skulder mellan våra konton istället. Detta gör att det krävs massa mellanhänder och dessutom två kontotransaktioner för att göra en kontotransaktion (dels den mellan kundkontona och dels den mellan bankernas riksbankskontona vid clearingen). Själva clearingen är också den i sig extremt överkrånglig.

För att skapa ett mer funktionellt system måste alla konton vara riksbankskonton så att de kan innehålla kronor. Riksbanken skulle du sköta överföringarna mellan kontona. Jag skulle då kunna betala dig direkt  med kronor från mitt konto till ditt, såsom bilden visar nedan:

4

Bankerna skulle då inte längre kunna ”låna ut” bankens egna skulder till kundkonton. Bankerna skulle då tvingas syssla med vad de påstår att de sysslar med nu – ta emot insatta kronor och låna ut dem till de som behöver låna kronor. Dessutom skulle ärliga småbanker, såsom JAK, kunna konkurrera på samma villkor med storbankerna (småbankerna är idag bara annex till storbankerna -jag beskriver det mer ingående här). Se bilden nedan

5

Storbankernas skulle mao inte kunna ha egna separata kontosystem och ”låna ut” bankens egna skulder mot ränta längre.

Överkurs:

Vissa ”penningreformister”, såsom desinformatören Henning Witte, brukar förorda att en guldmyntfot eller 100% reserve banking är en lösning. Men båda dessa förslag är egentligen bara räddningsplankor för bankerna så att de kan behålla sina egna kontosystem.

Jag förklarar ingående varför en guldmyntfot är samma system som idag här:

Guld är inte pengar

100% banking betyder att bankerna ska ha kvar sina utanpåliggande konton  men de måste hålla lika mycket på riksbankskontot. Det innebär att vi kommer fortsätta bolla bankernas skulder mellan våra konton och att vi även i fortsättningen inte kommer kunna betala med kronor. Dessutom måste samma överkrångliga clearingsystem finnas. Och dessutom så kommer det vara omöjligt att hålla koll på om banken har mer egna påhittade konton än de håller på sina riksbankskontona så länge clearingen går ihop mellan riksbankskontona.

Så varken en guldmyntfot eller 100% reserv banking är någon lösning – de är,som sagt, räddningsplankor som bankerna halar ut för att de ska kunna fortsätta samma bedrägeri med egna konton men i  annan klädsel.

Tillägg:

Såväl Riksbanken, Bank of England, BIS etc har bekräftat att bankerna är de som skapar 97% av penningmängden. T.ex beskriver Bank of England att bankerna skapar ”pengarna” i nedan skrift. BoE beskriver också betalsystemet på samma sätt som jag men förklarar aldrig varför två kontotransaktioner måste ske (ett mellan kundkontona och ett mellan bankernas centralbankskonton) – troligen för att de inte vill att det ska framgå att bankerna “lånar ut” sina egna skulder och inte ens själva ser kundkontona som pengar.

” This article explains how,rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks. ”

http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

Kapitel 6

Att bankernas skulder, dvs ditt och mitt kontoinnehav, ingår i penningmängden är grunden för bankernas bedrägeri

Föregående kapitel utgör en grund för förståelsen kring mekaniken kring bankernas bedrägeri kallat ”penningsystem”. Kommande kapitel är fördjupningar:

Jag tror de flesta som plågat sig fram till det här kapitlet redan är på det klara med det sjuka i att bankernas skulder ingår i den sk ”penningmängden”. Men låt oss använda extremt enkel mängdlära för att illustrera detta (de som blivit allergiska mot mängdlära genom läroböcker som ”Hej matematik” kan vara lugna – jag kommer bara använda extremt enkla Venn-diagram)

Vi börjar lite enkla mängdbegrepp kring äpplen för att sedan gå över till vad den sk ”penningmängden” består av. Nedan bild borde vara självklar:

1

På samma sätt kan ju mängden skulder på kronor ALDRIG vara kronor:

2

Som synes ovan består mängden kronor av sedlar/mynt samt konton på Riksbanken. Dessa konton på Riksbanken som går att använda inom betalsystemet (Riksbankens clearingsystem) har storbankerna ett oligopol på (inte ens staten kan använda dem för att betala med).

Ovan bild gäller givetvis även bankernas skulder. Bankernas skulder på kronor kan inte heller vara kronor. Mao nedan bild är också sann:

3

För att göra det glasklart att ditt konto enbart innehåller bankens skuld: När du går till bankomaten betalar banken av på sin skuld till dig och du får kronor i handen.

Men bankerna har fått in sina skulder (ditt och mitt kontoinnehav) att ingå i den sk penningmängden. Och då vi kan använda bankernas skulder som betalmedel genom våra konton kan vi inte skilja mängden ”bankernas skulder på kronor” från mängden kronor. Nedan bild illustrerar detta:

4

Det är givetvis ett jätteprivilegium att få sina skulder inräknade i den sk ”penningmängden” såsom bankerna fått. Att de dessutom fått rätt att hitta på sina egna skulder genom sk dubbel bokföring och påstå sig ”låna ut” kronor till konton är ett än större privilegium baserat på en stor lögn – av ovan framgår det ju klart att en bank ALDRIG kan ”låna ut” kronor till ett kundkonto. Mängden ”skulder på kronor” är ju, som vi visat, per definition alltid skild från mängden kronor på samma sätt som mängden äpplen alltid är skild från mängden ”skulder på äpplen”.

För att folk inte ska se bedrägeriet måste mao bankerna och Riksbanken ljuga i kombination med att använda ett alkemiskt språk (faktiskt har Bank of Englands fd chef Mervyn King  just jämfört bankernas verksamhet med alkemi). Ordet kronor suddas därför ut och de mer flytande begreppen ”centralbankspengar” och ”pengar” används istället då varken bankerna eller Riksbanken vill låtsas om att kronor existerar (helst undviker de termen ”centralbankpengar” så mycket som möjligt också – de vill helst bunta ihop allt i termen ”pengar”). Sedan slänger de in lite mumbo jumbo-begrepp som M1, M2, M3 och så vidare för att snurra upp folk än mer (de som blir mest uppsnurrade är ekonomer som inte ens fattar den mest elementära mängdläran)

Bankerna har sedan trängt ut mängden kronor med mängden ”bankernas egna skulder” i den totala sk penningmängden, se animationen nedan:

anigif

Idag består därför den sk ”penningmängden” till 97% av bankernas skulder till kontoinnehavare och endast 3% av kronor, se bild nedan:

5

Riktiga pengars uppgift är att döda skulder. Kronor är riktiga permanenta skuldfria pengar. Av ovan följer att om folk använder de permanenta skuldfria kronorna för att betala av på sina PÅHITTADE skulder till bankerna så kommer den sk penningmängden krympa – dvs det blir en depression i ekonomin då det blir mindre med betalmedel att köpa för. Se animation nedan:

anigif

För att den sk ”penningmängden” inte ska kollapsa måste mao nya skuldslavar tillföras systemet i  samma takt som folk befriar sig från bankernas skuldslaveri. Idag hålls mao 97% av den sk ”penningmängden” upp av skuldslavar till bankerna:

6

Och då staten enligt Maastricht-avtalet är förbjudna att skapa kronor för att finansiera sin verksamhet måste bankerna skaffa fler skuldslavar för att den sk penningmängden ska växa för att ekonomin ska växa. Staten och kommunerna måste också ”låna” av bankerna enligt Maastricht.

Den sk tillväxten är mao tvunget att ske genom att mängden skuldslavar till bankerna ökar – antingen skuldsätts privatpersoner och företag eller så skuldsätts staten och kommunerna. Därav följer att ALLA är skuldslavar till bankerna – om inte annat så genom skatten.

Då bankerna ”lånar ut” sina egna påhittade skulder till kundkonton genom dubbel bokföring sätter sig banken i sig i lika stor skuld.

14

Nedan animation visar hur bankerna trängt undan kronorna som betalmedel i penningmängden.

anigif7

Resultat blir en en upp och nedvänd gigantisk pyramid som balanserar på en extremt liten bas i form av kronor/fiat (”fiat” är också ett fisförnämt ord för kronorna. Ett annat ord för kronorna är ”monetär bas” – det gäller att skapa så många begrepp för samma sak som möjligt om man vill maximera förvirringen). Pyramiden blir mao alltmer instabil ju mer bankerna får hålla på. Därför har Riksbanken som uppgift att ljuga så mycket som möjligt för att ”värna den finansiella stabiliteten”. För fattar folk att allt är ett stort bedrägeri och vill att bankerna ska betala sina skulder (en sk bankrusning) så välter bedrägeriet (se animation nedan):

anigif

Lösningen på det här är givetvis att bankerna fråntas sin rätt att ”låna ut” sina egna påhittade skulder till kundkonton och på så sätt anskaffa skuldslavar. Bankernas skulder ska inte ingå i penningmängden lika lite som någon annans skuld (finns inget riktigt företag som kan få sina skulder inräknade i den sk penningmängden). Riksbankens kronkontosystem ska öppnas upp för alla och storbankernas oligopol på riksbankskontona inom betalsystemet RIX ska tas ifrån dem. Bankerna bör  åtminstone över en övergångstid förstatligas och ska de någonsin åter privatiseras ska de syssla med vad de ljuger om att de gör idag – låna ut insatta kronor! Samtidigt bör alla skulder avskrivas samt de parasiter som tjänat på detta enorma bedrägeri skattas ned till existensminimum.

Tillägg: För att slippa tjatet från bankkramare om att även Riksbankens kronor är ”skulder” bemöter jag dravlet här:

Sedan guldmyntfoten avskaffades 1931 får man ingenting av Riksbanken om man lämnar in en 1000-lapp. Möjligen får man byta den mot en ny tusenlapp och en klapp på axeln. Att det skrivs som en skuld på Riksbankens balansräkning är mao bara en kvarleva från guldmyntfoten då Riksbanken var skyldig guld. Jag drar igenom detta med skuldsedlar (IOU:s) väldigt ingående i nästa kapitel.

Kapitel 7

Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

Nedan är en historisk förklaring till hur vi hamnat i det skuldslavsamhälle som bankerna håller i.

Vi börjar med 1800-talet då privatbanker kunde ge ut skuldsedlar. För enkelhetens skull antar vi att alla banker ställde ut skuldsedlar på guld. Nedan bild förklarar hur det hela ”fungerade”. Vi tar även nutida namn på bankerna för att få det enkelt.

12

Att det fanns många olika utgivare av skuldsedlar innebar dock att fler växlingar mellan de olika bankernas skuldlappar måste ske. Detta kallas clearing – jag drar igenom problemet med att låta banker fritt få hitta på (och ”låna ut” ) sina egna skulder på guld samt problemet  att vi ska använda dessa påhitt som betalmedel i nedan inlägg:

Guld är inte pengar

(jag tror inte det är nödvändigt att läsa det för att hänga med i det jag skriver i det här blogginlägget men det kanske underlättar förståelsen – massa illustrationer där med 🙂 )

Ett alternativ för att lösa clearingproblemet skulle kunnat ha varit nedan lösning:

2

För att slippa flytta guld härsan tvärsan mellan valven varje dag efter clearingen fick varje bank istället ett kontoinnehav hos Riksbanken och Riksbanken blev 1903 ensam utgivare av skuldlappar på guld. Bilden nedan visar uppbyggnaden:

3

Av ovan ser man att det nu fanns två olika sorters skuldsedlar om man räknar med bankernas  riksbankskonton. Om vi tar SEB bara skulle de två skulderna på guld se ut som nedan:

4

På sedlarna ända fram till åtminstone 1960 stod det att man kunde växla skuldsedeln mot guld hos Riksbanken (kolla bilden nedan):

guldmynt

Men fler lager av skuldlappar skapades,. Folk lämnade in Riksbankens sedlar på banken som en insättning  och banken stoppade dessa i ett kassavalv samtidigt som banken noterade på kundens konto att banken var skyldig kunden dessa Riksbankssedlar, såsom nedan bild beskriver:

5

Nu var det tre lager av skuldsedlar ned till guldet på Riksbanken. Vi exemplifierar med SEB igen:

6

Notera att bankens kundkonton var en skuldlapp på en skuldlapp, eller med fikonspråk – en IOU på en IOU.

Guldet var mao inbäddat i flera lager av skuldsedlar och ingen använde guld överhuvudtaget för att betala med – guld var den relik den är. Ovan är ett överkomplicerat system. 1931 övergavs guldmyntfoten och det gick inte längre att växla Riksbankens sedlar mot guld. Riksbankens sedlar var genom lag pengar. Så som bilden nedan visar

7

Detta förenklade och minskade den överkomplicerade kedjan av skuldsedlar. Visat nedan igen med SEB som exempel:

8

Men bankerna såg till att vi kunde använda deras ”skuldsedlar”, dvs våra kontoinnehav hos banken som betalmedel. Bankerna ”lånade” dessutom ut sina egna skulder till kundkontona (hur man nu kan ”låna ut” sin egen påhittade skuld). Genom datoriseringen har bankerna kunnat expandera ”utlåningen” av bankens egna påhittade skulder till kundkonton som animeringen nedan visar:

anigif

Bankerna har i princip sett till att de enda betalmedel som existerar är bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav). Idag består 97% av alla betalningsmedel av bankernas skulder till kontoinnehavare och endast 3% är pengar. Bilden nedan är proportionell:

9

Bankernas mål är att vi överhuvudtaget inte ska kunna använda pengar, såsom bilden nedan visar:

10

Bankerna har mao gjort allt och alla till skuldslavar till bankerna genom att de ”lånat ut” sina egna påhittade skulder till kundkonton.

Vi måste förstatliga bankerna, erkänna bedrägeriet, konfiskera parasitrovet, ha skuldavskrivningar samt skaffa ett ärligt penningsystem där inte bedragare tillåts hitta på och ”låna ut” sina egna skulder – såsom sista bilden visar

11

Kapitel 8)

Det finns ingen bostadsmarknad – det är skuldslavsauktioner som bankerna anordnar!

Att det finns något som kan kallas  bostadsmarknad grundar sig på lögnen att bankerna bara sysslar med att vara en mellanhand mellan de som kan avvara kronor till banken (genom att sätta in pengar på banken som banken lånar) och de som vill låna kronor (dvs bankens utlåning av samma kronor). Banken påverkar mao inte den sk ”bostadsmarknaden” alls enligt denna extremt naiva modell. Så här tror folk i allmänhet att det går till när man köper ett hus :

1

När du köpt huset av Nisse tror du att du betalat huset med kronor då banken (ljugit) och sagt att ditt konto nu innehåller kronor som överförts till Nisses konto, se bilden nedan:

2

Men ovan är, som sagt,  EN TOTAL LÖGN. Ditt konto hos banken kan inte innehålla kronor – det kan bara innehålla bankens skuld till dig. Nedan bild visar detta:

3

Banken kan mao OMÖJLIGT ”låna ut” kronor till ditt konto då ditt konto PER DEFINITION enbart kan innehålla bankens egna skuld TILL DIG! När banken påstår sig ”låna ut” till ditt konto hittar därför banken på sin egen skuld som den sedan ”lånar ut” till ditt konto. Observera orden ”HITTAR PÅ” – för de 4 miljoner  på bilden nedan som kommer in på ditt konto HITTAR banken PÅ vid det likaså PÅHITTADE LÅNETILLFÄLLET (återigen: notera att jag INTE skriver 4 miljoner kronor då bankens skuld på kronor omöjligt kan vara kronor):

4

Du betalar sedan Nisse med BANKENS PÅHITTADE SKULD. Nisse får 4 miljoner mer av bankens skuld på sitt konto medans ditt innehav av bankens skulder raderas (dvs, det står 0 på ditt konto) – se nedan bild:

5

Säg att det är fler som bjuder på Nisses hus. Säg att du och Per bjuder över varandra. Då gäller nedan:

6

Säg att du ”vann” budgivningen över Per. Banken hittar då på 4 miljoner av sina egna skulder som de skriver på ditt konto. Du betalar sedan Nisse med dessa 4 miljoner av bankens egna skulder såsom nedan bild beskriver:

7

Det är mao banken, såsom mellanhand, som sätter priset på ditt kommande skuldslaveri till banken genom att trissa upp priset i skuldslavsauktionen där du och Per deltog. Det är mao ingen ”bostadsmarknad” – det är ett gigantiskt parasitärt bedrägeri där bankerna kan mjölka skuldslavar genom att få skuldslavarna att bjuda över varandra i sitt kommande skuldslaveri till banken. Bankerna anordnar mao skuldslavsauktioner  som är så parasitära att Shylock framstår som en ren amatör .  Banken har ju inget gjort mer än hittat på sin egen skuld som banken ”lånat ut” – Shylock lånade ju i alla fall ut något!. Se nedan bild:

8

Faktum är att ovan bara är en variant av det parasitära feodala system som t.om klassiska liberala ekonomer, såsom Stuart Mill och Adam Smith ville bort från. Både Smith och Stuart Mill ansåg att feodal parasitism inte hade något med marknad att göra. Nyliberalerna har istället vänt ut och in på allt som dessa herrar skrev och gjort parasitism till ekonomins mål och mening.

Feodalherrarna hyrde ut land till livegna bönder och kunde leva i lyx genom att suga ut dessa (Tolstoj mådde så dåligt av att vara en feodal parasit att han gick ut på åkern och arbetade med bönderna). Dagens feodalherrar, bankirerna, parasiterar genom att hyra ut bankernas påhittade egna skulder (sk IOU:s) till kundkonton till framför allt boskuldslavar. Samma parasitism – bara olika förklädnad. Och som sagt -t.om de klassiska ekonomerna Mill och Smith  var emot denna form av parasitism där parasiterna fick sin inkomst i sömnen medan andra arbetade åt dem. Stuart Mill ansåg t.ex att dessa parasiters inkomst skulle skattas så maximalt  som möjligt:

”They grow richer, as it were, in their sleep, without working, risking, or economizing. What claim have they, on the general principle of social justice, to this accession of riches? In what would they have been wronged if society had, from the beginning, reserved the right of taxing the spontaneous increase of rent, to the highest amount required by financial exigencies?”

Mill skrev också:

If some of us grow rich in our sleep, where do we think this wealth is coming from? It doesn’t materialize out of thin air. It doesn’t come without costing someone, another human being. It comes from the fruits of others’ labors, which they don’t receive.

Ekonomiprofessor Andrew Sayer beskriver i sin bok ”Why We Can’t Afford the Rich”vad Mill och Smith tyckte om feodal parasitism. Likaså beskriver ekonomiprofessor Michael Hudsons i sin bok ”Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy” samma sak. Två böcker som alla (framför allt hjärntvättade ekonomer) borde läsa.

Kapitel 9)

Bankens ansamlande av skuldslavar samt skuldslavarnas egendom genom räntan

Som jag tjatat om och om igen ”lånar” bankerna bara ut sina egna skulder till kundkonton och inget annat. Bankerna hittar på sina egna skulder vid det likaså påhittade ”lånetillfället”:

1

Bankerna får på så sätt alltmer av de verkliga fysiska tillgångarna medan kontoinnehavarna får alltmer i ”tillgångar” i form av bankens skulder på sina konton:

23

Banken kräver sedan att få ”tillbaka” vad de aldrig lånat ut PLUS ränta:

31

Alltfler hamnar då i skuld till bankerna (bankerna är i sin tur skyldiga kontokunderna samma påhittade belopp). Mao kundernas ”tillgångar” i form av bankskulder måste öka för att täcka den ökade räntekostnaden. När så skuldslavarna ”lånar” bankens skulder till sina konton lämnar de ifrån sig ytterligare panter till banken samtidigt som de skriver på en skuldhandling där de förpliktar sig att ”betala tillbaka” det banken aldrig lånat ut. Dvs alla tre ”bubblorna” ovan växer som animationen nedan visar:

1ni2

Men den enda bubblan som egentligen innehåller något som existerar i verkligheten är bankernas tillgångsbubbla:

text4515

Systemet är mao riggat så att bankernas skulder aldrig ska betalas för då dödas den sk ”penningmängden” . Ska penningmängden öka måste bankerna mao hitta på än mer av sina skulder som de ”lånar ut” till kundkonton. Dvs banken måste anskaffa fler skuldslavar som ”lånar” bankernas egna påhittade skulder. Bankerna blir på så sätt ägare av alla reella värden:

6

Och räntans funktion i detta är just att ansamla allt till banksystemet. Att det är totalt absurt att bankerna kan ansamla alla reella värden genom att hitta på sina egna skulder som de påstår sig kunna ”låna ut” till kundkonton borde vara solklart nu.

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys (märk väl! En RIKTIG nobelpristagare) studerade penningsystemet och förstod det här och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Tillägg:

Ekonomiprofessor Steve Keen brukar påpeka att räntan kan betalas inom systemet utan att ytterligare skuldslavar anskaffas då systemet är ett flöde. Det finns en hel del saker som han dock missar i sina antaganden. Det första antagande är att ”avbetalningarna” sker i snabbare eller lika takt som bankernas ackumulering. Detta är ju empiriskt lätt att påvisa vara ett felaktigt antagande – skulderna till bankerna (och därmed även bankernas egna skulder) har ju skenat till det absurda.

Ett annat fel som Keen gör i sina modeller är att han inte enhetsmässigt skiljer bankernas skulder (kunders kontoinnehav) från valutan.

Kapitel 10)

Vi är alla skuldslavar åt bankerna – om inte annat så genom skatten

Vi lever i tron att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Vi har partier som i huvudsak kan inordnas i en höger/vänster-skala där det är dragkamp om skatterna. Högern vill ha mindre med skatter – vänstern vill ha mer.

Det är en totalt konstlad dragkamp. En suverän stat kan skapa sina egna pengar utan att sätta sig i skuld till banksystemet. Mao en suverän stat behöver inte ta ut skatt för att finansiera sig. Den lilla skatt som en suverän stat skulle behöva ta ut skulle enbart vara till för att reglera penningmängden samt för att omfördela i enlighet med den demokratiska valda majoriteten vilja (högern skulle vilja omfördela mindre – vänstern skulle vilja omfördela mer). Om staten gav ut en ruttnande valuta i enlighet med Silvio Gesells tankar skulle staten inte ens behöva ta ut en skatt för att  penningmängden inte skulle börja skena – staten skulle kunna skapa nya i takt med att de gamla ruttnade bort..

Men vi har inte en suverän stat då även staten (och kommunerna) måste ”låna” bankernas skulder enligt Maastricht artikel 104(1). Staten får enligt detta avtal (Lissabonavtalet säger samma sak) inte skapa kronor för att finansiera sin eller kommunernas/landstingens verksamhet.

Så gången är:

 1. Staten och kommun behöver finansiera sin verksamhet
 2. De tvingas då ”låna” av banksystemet som ”lånar ut” sina egna skulder till staten/kommunen
 3. Statliga och kommunala myndigheter får ökat innehav av påhittade bankskulder på sina konton hos banken
 4. Staten och kommuner hamnar samtidigt i lika stor  påhittad skuld till banksystemet
 5. Vi måste betala skatt till det parasitära banksystemet för att betala av de påhittade ”lånen” samt ränta.

Bankerna mjölkar oss mao som rena parasiter genom skatten. Det finns ingen möjlighet för staten eller kommunerna ens att använda statliga pengar, dvs kronor, genom betalsystemet. De fem storbankerna har, såsom vi visat i föregående kapitel, ett oligopol på kronorna på Riksbankskontona som används för clearingen på RIX. Inte ens staten kan längre använda kronor för att betala något med.

Bankerna har inget skapat mer än sina egna skulder som de ”lånat ut” till statens och kommunerna konton. Bankernas skulder har sedan ersatt användandet av kronor som betalmedel. Bankerna gör detta genom några knapptryckningar på tangentbordet till datorn – mer ”arbete” krävs inte.

Genom att sätta staten/kommunerna i evig skuld till banksystem kan bankerna parasitera fritt genom skatten medan vi leker demokrati och röstar på högerns eller vänsterns skattepolitik i tron att skatten finansierar staten/kommunernas verksamhet. Men skatten finansierar bara bankernas verksamhet – inget annat. Så det spelar ingen roll om vad vi röstar då bankerna i vilket fall får fortsätta parasitera. De sk demokratiska ”valet” är mao bara en kuliss.

Enligt ekonomiprofessor Michael Hudson är  västvärldens moderna ”demokrati” kommen just av att bankirerna ville säkerställa skuldslaveriet. Om en kung var skyldig pengar kunde han få för sig att skita i att betala – när kungen dog dog ”skulden” med kungen. Genom att flytta skulden till det allmänna kunde bankerna göra skuldslavar av samhället. Den påhittade ”skuld” till bankirerna kunde tas ut på hela befolkningen och den var tidsmässigt obegränsad (bankerna mjölkar alla genom skatten mao – en suverän demokratisk stat behöver inte finansiera sig genom skatten – den kan skapa pengar själv). Därför har vår ”demokrati” blivit ett skuldslaveri-samhälle åt bankerna. Den fattigdom som sprider sig är ett resultat av denna parasitära utsugning. Hudson har skrivit:

““Anyone who gave credit to a prince knew that the repayment of the debt depended only on his debtor’s capacity and will to pay. The case was very different for the cities, which had power as overlords, but were also corporations, associations of individuals held in common bond. According to the generally accepted law each individual burgher was liable for the debts of the city both with his person and his property.”

The financial achievement of parliamentary government was thus to establish debts that were not merely the personal obligations of princes, but were truly public and binding regardless of who occupied the throne. This is why the first two democratic nations, the Netherlands and Britain after its 1688 revolution, developed the most active capital markets and proceeded to become leading military powers. What is ironic is that it was the need for war financing that promoted democracy, forming a symbiotic trinity between war making, credit and parliamentary democracy which has lasted to this day.”

Så för att sammanfatta så är vi alla skuldslavar åt banksystemet – om inte annat så genom skatten. Vill lever i en skendemokrati där finansparasiternas rätt att skuldförslava allt med påhitt är oinskränkt – oavsett vilket parti vi röstar på. Vi inbillas tro vi har valmöjlighet – men som Mark Twain så pricksäkert uttryckte det:

“If voting made any difference they wouldn’t let us do it.”

Det viktiga är att vi inbillar oss att vi är fria fastän vi alla är skuldslavar åt banksystemet – som sagt – om inte annat så genom skatten. Det är viktigt att de kan inbilla oss att vi lever i en demokrati  och har fria val för då kan de utnyttja vad Goethe beskrev:

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free

Kapitel 11)

Staten bör ta över penning och betalsystemet från bankerna då de är naturliga monopol

I det här kapitlet tar vi upp vad tier1 och tier2-banker är för något. Vi börjar med att visa varför penning och betalsystemet är ett naturligt monopol som staten ska ha hand om.

Som vi övertydligt visat i tidigare kapitel  används bankernas skulder såsom substitut för kronor när vi betalar varandra genom kontosystemet. Du får mer av din banks skulder på ditt konto och jag får mindre av min banks skulder på mitt konto om jag betalar dig genom bankernas kontosystem – detta då, som sagt, ett kundkonto hos en bank omöjligt kan innehålla annat än bankens skuld till kontoinnehavaren och ALDRIG kronor. Bankerna sköter sedan clearingen genom riksbankskontona genom RIX för att kvitta respektive banks skulder mot varandra.

97% av den sk penningmängden består därför av bankernas skulder och endast 3% är kronor. Att bankernas skulder (ditt kontoinnehav är mao bara en sk IOU och inget annat – minst av allt kronor) ingår i penningmängden är lika bisarrt som det låter. Bankernas skulder ska överhuvudtaget inte ingå i penningmängden – lika lite som någon annans skulder – penningmängden ska bestå av kronor.

Då komplexiteten i clearingen ökar dramatiskt om fler banker än de fem storbankerna deltar så bildar dessa en kartell som har ett oligopol på betalsystemet genom RIX  Nedan bild visar komplexiteten i clearingen på RIX med de fem storbankerna som en kartell har oligopol på betalsystemet genom RIX.

12

Mängden betalningsvägar för n-banker blir då 6b2be63a1b8e310465d1b538e2d7d71b11 – dvs det blir massor fler vägar bara man lägger till en endaste bank. Mängden banker som kan delta i clearingen måste därför begränsas till en liten kartell av storbanker i dagens system – dvs vi har därmed bevisat att betalsystemet genom Riksbanken är ett naturligt monopol som staten ska ha hand om.

Men komplexiteten stannar inte där för bankerna är uppdelade i tier1 och tier2 banker. Tier1-banker har Riksbankskonton medan tier2-bankerna bara har konton på en tier1-bank (men inga riksbankskonton). De fem storbankerna är inte de enda tier1-bankerna, det finns fler tier1-banker men dessa är utslängda från clearing genom RIX så dessa tier1 banker kan mer ses som tier 1,5-banker (dvs mitt emellan tier1 och tier2-banker) som inte kan använda sina kronor på riksbankskontona till att betala något. T.ex har Kommuninvest riksbankskonto men då de är utestängda från storbankernas clearing genom RIX kan Kommuninvest inte betala med kronorna Kommuninvest håller på sitt Riksbankskonto.

Men vi börjar med att förklara vad tier2 är. Notera att mängden kronor på Riksbankskontona på nedan bilder är mycket mycket överdrivna. Av utrymmesskäl har jag även tagit bort Danske Bank från storbankerna.

Storbankerna skapar skuldberg när de ”lånat ut” bankernas egna påhittade skulder till kundkonton och får sina skulder inräknade i den sk ”penningmängden.  Nedan bild visar detta:

. 1

Vi ”bollar” bara bankernas skulder mellan våra konton när vi betalar varandra genom kontosystemet. Bankerna clearar med kronorna på Riksbankskontona som är ett nollsummespel där kronorna bollas mellan storbankerna. Så för varje kontoöverföring måste två kontoöverföringar ske – en kontoöverföring mellan kundkontona och en kontoöverföring mellan bankernas Riksbankskonton, såsom bilden nedan visar:

2

På ovan sätt kan storbankskartellen som helhet slippa betala sina skulder till kontokunderna. Och det finns ingen möjlighet för varken allmänhet, företag eller ens stat och kommuner att betala med kronor genom kontosystemet.

Ovan är givetvis totalt skruvat och överkomplicerat (men maximerat för parasitism då vi inte längre använder kronor som betalmedel – vi använder bankernas skulder som betalmedel som bankerna dessutom ”lånar ut” till kundkontona).

Men det blir värre (för att parafrasera TV-reklam – fast tvärtom då såklart). För hur kommer småbankerna, tier2-bankerna in i bilden? Jo, dessa har vanliga kundkonton hos storbankerna (småbankerna kommer mao inte åt kronorna på Riksbankskontona de heller). Småbankerna blåser sedan upp sina egna skuldberg utanför storbankernas skuldberg genom att småbankerna ”lånar ut” sina skulder, såsom bilden nedan visar.

3

Hur en kontoöverföring sker mellan tier2 bankerna orkar jag inte ens visa (men de måste gå genom storbankernas clearingsystem och minst tre kontoöverföringar måste ske). Hela systemet är mao precis så vansinnigt som Bank of Englands fd chef Mervyn King påpekat genom att säga att detta är det absolut sämsta sättet att organisera betal och banksystemet på. Men, som sagt, för att parasitera är det optimalt och då i synnerhet för storbankerna då vi använder deras skulder som betalmedel istället för kronor.

Men vänta det blir t.o.m än värre! Alkemin (Mervyn King har också liknat bankernas verksamhet med alkemi – och det är ju vad det närmast är – en total soppa av lögner och bedrägerier) når nya höjdpunkter genom att det finns kastrerade tier1 banker (vi kan, som sagt, kalla dem tier1,5-banker). Dessa tier 1,5-banker har förvisso riksbankskonton men de kan inte betala med kronorna på riksbankskontona utan måste ha konton på någon av de fem storbankerna som sköter clearingen. Exempelvis Ålands-banken har riksbankskonto men de ingår inte i clearingen som sker på RIX. För att grafisk illustrera denna alkemisoppa:

path5463

Som synes sitter alla banker ihop och bildar en gigantisk kartell med olika rangordningar där allt på ett eller annar sätt måste var knutet kring de fem storbankernas clearing mellan Riksbankskontona på Riksbanken (tier betyder skikt på engelska – dvs kartellen har olika skikt av rangordningar)

Om du tappat bort dig i alkemin så är detta just avsikten med kartellbygget. Det ska utåt verka som om bankerna konkurrerar med varandra men i verkligheten sitter de alla ihop med de fem storbankerna som sköter clearingen på Riksbanken. Förvisso kan möjligtvis en mindre tier2-bank gå i konkurs och kapas av från kartellen under stor vånda  men ingen av de centrala fem storbankerna som sköter clearingen på Riksbanken kan falla för då faller hela kartellen (sen finns det en rangordning bland de fem storbankerna också). Mao de fem storbankerna är mer eller mindre garanterade att aldrig behöva betala sina skulder till kontokunderna då de håller hela betalsystemet som gisslan då vi använder bankernas skulder som betalmedel istället för att använda kronor.

Hela alkemisoppan ovan kan förenklas om staten förstatligar bankernas parasiterande pyramidspel och gör  alla konton till Riksbankskonton. Riksbanken skulle då sköta clearingen (betalningarna) mellan kundkontona som då skulle ske med kronor. Se bild nedan:

411

Om bankerna sedan privatiseras igen skulle de syssla med vad de ljuger om att de gör – ta emot insatta kronor som de hjälper till att förmedla till de som vill låna. Se Bild nedan:

32

Kapitel 12)

Riksbankens förslag om införandet av E-kronan skulle döda bankerna genom digitala bankrusningar

Det verkar ju faktiskt var som om Riksbanken vill införa e-kronor, dvs att allmänheten kan komma åt kronorna på Riksbankskontona. Faktiskt är Riksbanken liiite (med betoning på lite) ärliga i sin uppföljningsrapport om förslaget. De beskriver faktiskt den kartellbildning som det nuvarande systemet bygger på där de fem storbankerna har ett oligopol på de e-kronorna på Riksbankskontona (se föregående kapitel),  Riksbanken skriver det faktiskt ganska rakt av, citat:

Bankgirot är det enda svenska clearinghuset

Vidare nämner rapporten att Postgirot skapades 1924 som alternativ för att motverka bankernas oligopol på  betalningar genom konton (Nordea köpte upp Postgirot 2002 och stängde den dörren):

I och med att Postgirot inrättades 1924, etablerade staten en statlig standard för kontoöverföringar. Man ville göra betalningsprocessen säkrare och mer kostnadseffektiv för att på så sätt kunna utnyttja stordriftsfördelar och sänka transaktionskostnaderna.

Postgirot skapades mao för för att det skulle finnas ett alternativ till att betala genom kontosystemet utan att behöva gå genom bankernas binikemasksystem som både är extremt överkrångligt och maximalt parasitärt (se föregående kapitel). E-kronan skulle mao vara ett sätt för Riksbanken att se till att vi kan betala med kronor igen (istället för att som nu bolla bankernas skulder mellan våra konton). I rapporten säger Riksbanken också rakt ut att riksbankskontona innehåller  ”digitala kontanter” – dvs kronor och folk skulle kunna betala genom att allmänheten kan hålla konton på Riksbanken, citat:

En centralbanksutgiven kryptovaluta kan antingen göras tillgänglig för den breda allmänheten eller begränsas till stora och tidskritiska betalningar mellan banker. För en kryptovaluta som görs tillgänglig för allmänheten öppnar den nya tekniken upp möjligheten att genomföra anonyma betalningar i likhet med kontantbetalningar fast i en digital form. Om anonymitet inte är en avgörande/önskvärd egenskap för valutan kan allmänheten istället ges tillgång till konton i centralbanken för att få tillgång till kontanter i digital form. Detta är något som trots att det varit tekniskt möjligt under en längre tid ännu inte har introducerats av någon centralbank.

Lite roligt är att Riksbanken fortsätter låtsas som om innehavaren av kronor har en fordran på Riksbanken. Tar man bort fikonspråket betyder det att man kan kräva något av Riksbanken för t.ex en 1000-lapp . Men sedan guldmyntfoten togs bort 1931 kan man bara få en ny 1000-lapp i utbyte mot den gamla. Att kronorna skrivs som en skuld på Riksbanken är bara en kvarleva från guldmyntfoten. Kronan är en ren sk fiat-valuta (som ingen i princip använder längre mer än vid kontantbetalningar – när vi betalar genom bankernas konton betalar vi, som sagt, med bankernas skulder och inte med kronor). Rapportens analys av Riksbankens balansräkning blir därför mest bara en fiktion som egentligen inte spelar någon roll då Riksbanken i verkligheten inte har någon skuld.

Rapporten tar också upp konsekvenserna av att e-kronan införs och den eventuella digitala bankrusning som detta kan medföra (rapporten skriver dock inte ordet bankrusning -troligen för känsligt). Vid en fysisk bankrusning springer folk till bankomaterna och kräver att bankerna ska betala sina skulder på kronor i form av sedlar. Om e-kronan införs kan folk också göra digitala bankrusningar mot bankerna och bankerna måste betala sina skulder i digital form till folks riksbankskonton (e-kronor).

För att alla inte ska fly från bankernas kontosystem måste bankerna ha en högre ränta på sina kontopåhitt än vad Riksbanken erbjuder på sina riksbankskonton för e-kronor. Varför skulle annars någon vilja hålla i bankernas skulder på ett bankkonto när de kan ha riktiga kronor på ett riksbankskonto? Riksbanken omskriver detta till:

Däremot kan bankerna för att behålla sin inlåning behöva ha en något högre inlåningsränta om e-kronan har en positiv ränta än om den inte har någon ränta. I tider av finansiell oro eller kris kommer efterfrågan på e – kronor däremot att öka som en konsekvens av jakten på säkrare tillgångar, vilket gäller oavsett om e – kronan ger ränta eller inte.

Att Riksbanken låtsas att bankerna sysslar med inlåning och utlåning är också rätt skoj. Fast de har ju iofs rätt i att bankerna skulle vara tvungna att syssla med göra det de låtsas göra idag om e-kronan införs – dvs låna in kronor som de sedan lånar ut – i synnerhet om de tas ifrån rätten att ljuga om att de kan låna ut kronor till sina kundkonton – vem skulle vilja ”låna” av en bank som säger som det är?:

-”Nä, banken kan inte låna ut kronor till ditt kundkonto, ditt konto hos banken kan inte innehålla kronor. Men du kan få ”låna” bankens skulder till ditt konto som vi kan hitta på åt dig. Du kan få delta i vårt pyramidspel och få ränta i form av att du får än mer av bankens skulder på ditt konto om ett år”

Rapporten tar sedan lite vagt upp (eller det kanske inte är så vagt?) hur en digital bankrusning kan ske där bankerna dräneras på kronor från sina riksbankskonton när folk vill ha e-kronor istället:

För enkelhetens skull utgår vi från att allmänheten vill byta från att ha dessa pengar placerade som inlåning på bankernas konton till att i stället hålla e – kronor. Bankerna behöver då överföra pengar till Riksbanken vilket vi här antar att de gör via sina konton i RIX, vilket minskar deras tillgodohavanden i Riksbanken med 10 miljarder kronor

Mao bankernas skulle dräneras fort om de tvingades betala sina skulder till kunder med e-krono-konton på Riksbanken.

Givetvis kommer bankerna göra allt för att stoppa detta förslag då de faktiskt skulle tvingas betala sina skulder – de vill ju fortsätta var ett frälse som blåser ”låntagaren” genom ”låna ut” bankens egna skulder (sk IOU:s) till bankens kundkonton samtidigt som de ljuger kunden rakt upp i ansiktet genom att påstå att kunden fått kronor på sitt konto.

Jag tycker också att rapportens lista är bra där e-kronan jämförs med dagens betalningssystem där vi bollar bankernas skulder mellan våra konton:

screenshot-www.riksbank.se-2017-09-21-07-05-23

Raden ”Kredit-risk” är ett svamligt uttryck för att det finns en risk (mycket stor risk) för att bankerna inte kan betala sina skulder till kontokunderna vid t.ex en bankrusning.

Som sagt, en intressant rapport om en reform som bankerna kommer göra precis allt för att begrava då den hotar bankernas parasitära ”rättigheter”.

Kapitel 13)

Pyramidspelet kallat ”penningmängd” grafiskt illustrerat

Jag tror det är enklast att förstå bankernas pyramidspel kallat ”penningmängd” är uppbyggt med hjälp av bilder. Jag ska försöka skriva så lite som möjligt – hoppas bilderna i sig räcker. Ska lägga till detta i boken om penningsystemet.

Grunden för dagen sk penningsystem är att bankernas skulder till kontokunderna räknas in i de sk penningmängden och att bankerna hittar på sina egna skulder till kundens konto vid det likaså påhittade ”lånetillfället”. Givetvis ska ingen grupps skulder ingå i penningmängden och anses vara fullgoda betalmedel – endast kronor ska ingå i penningmängden. Det är lika absurt att bankernas skulder ingår i penningmängden som om din elräkning skulle ses som pengar.

Bild 1) Förenklad bild av den sk ”penningmängden”. När vi betalar varandra genom bankernas konton får vi bara mer eller mindre av bankens skulder på våra konton.

penningmängd1

2) Vad som ingår i M0:

penningmängd2

3) Förändringar i monetära basen när folk sätter in kronor på banken

penningmängd3

4) Banken kan sedan ge Riksbanken sedlarna/mynten och i utbyte få mera digitala kronor på sina Riksbankskonton. Bankerna använder kronorna på Riksbankskontona för att betala varandra då de inte ser varandras skulder till kontokunder (våra kontoinnehav) som pengar – bankerna kräver betalt i kronor av varandra – detta kallas clearing. För att förstå mekaniken kring clearingen kan ni läsa det här – ”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar”

penningmängd4

5) Det omvända händer vid t.ex en bankrusning:

penningmängd5

6) Bankens lilla lilla pöl av kronor tar då snabbt slut:

penningmängd6

7) Till slut har banken inga fler kronor som den kan ge sina kontokunder varvid de stänger bankomaterna

penningmängd7

8) Varvid hela pyramidspelet rasar:

penningmängd8

Vad är då Riksbankens/statens roll i ovan, jo:

 1. Se till att pyramidspelet inte rasar – detta döps om till att ”säkerställa den finansiella stabiliteten”
 2. detta genom t.ex den sk insättningsgarantin, där staten åtar sig att betala ut pengar (kronor) till kontokunderna när banken inte klarar av att betala sina skulder – t.ex vid bankrusningar.
 3. Se till att de fem storbankerna som kartell har oligopol på clearingen genom Riksbankskontona så att endast dessa kan betala varandra med digitala kronor (återigen – kolla  ”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar”  för att förstå clearingen mellan de fem storbankerna) .

Riksbanken ger dessutom ut ett förfalskat ”nobelpris” i ekonomi där de som aldrig ifrågasätter vansinnet i ovan pyramidspel kan få ”äran” att ta emot påhittpriset av kungen vid sidan av de riktiga Nobelprisen. Bank of Englands fd chef Mervyn King lär t.ex aldrig få låtsasnobelpriset i ekonomi då han uttryckt att ovan vansinniga sätt att bygga bank och penningsystemet på är det absolut sämsta sättet.

Annonser

46 thoughts on “”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

 1. Ditt enda argument ovan var att jag är ”***” i huvudet? Ska du diskutera får du höja argumenteringsnivån.

  Har du sett en balansräkning? Vad är SAKLIGT fel? Diskutera utifrån en balansräkning och bevisa felaktigheterna.

  Påvisa STRINGENT (ett ord som du troligen måste kolla upp vad det betyder) utifrån bankens balansräkning vad som logiskt är felaktigt. Får jag ingen FORMELL LOGISK argumentering från din sida raderar jag din förolämpning ovan.

  • Ett bevis på att detta troll inte överhuvudtaget läst inlägget är att han kommenterade bara några minuter efter det att jag publicerade det (gjort om det till en statisk förstasida). Det är ett låååångt inlägg och det tar betydligt längre tid att läsa det.

   Tyder på att jag trampar trollen på tårna. Så vid närmare eftertanke raderar jag inte hans kommentar då det så klart visar att banktrollen saknar all form av trovärdighet och inte har det minsta på fötterna. Den enda form av ”argumentering” dessa troll framför är att idiotförklara den som framför en logisk förklaring. Precis såsom skräddarna i Kejsarens nya kläder idiotförklarade alla som inte ”såg” att den nakne kejsaren hade ”kläder” på sig måste banktrollen idiotförklara alla som påtalar bankernas bedrägeri och nakenhet.

 2. Jag har också följt och försökt sätta mig in i penningsystemet och bankernas arbetssätt under flera års tid och jag kan inte se någonting felaktigt i din beskrivning. Det som du dock lämnat bort men som kunde vara med är ju räntorna som hela tiden rullar in (stora pengar) som alla som lånat dessutom ständigt betalar in till bankerna. Då man tar ut ett lån så skapas ju lånesumman men inte de pengar som som räntorna ska betalas med. Det här betyder ju rent matematiskt att alla inte någonsin kommer att kunna betala tillbaka sina skulder, då dessa pengar helt enkelt inte existerar. Det blir istället som i leken Hela havet stormar där någon alltid blir utan stol i slutändan. Någon måste helt enkelt gå i ”konkurs” på sitt lån för att de andra ska få sina lån betalda. Ränta betrakades ju tidigare som ocker och en stort brott och man kunde bli hängd om man blev fast för att ha krävt ränta på ett lån. Vi är dubbellurade!

  • Japp, Håller med! Ska ta upp räntan och den exponentiella ökningen av skuldförslavandet som blir dess konsekvens såsom du beskriver så bra.

   Jag har skrivit inlägg där jag tagit upp räntans ackumulerande och hur detta skapar än mer skuldslavar och orättvis fördelning som jag tror jag kan hitta (? 🙂 ) och använda. Tack för påpekandet! Uppskattad konstruktiv feedback!

 3. Jo, du är extremt bra på att citera och det fanns onekligen bra passager där men du har ännu inte visat ett enda tecken på att att du kan tänka själv och du har ännu inte visat upp en enda BALANSRÄKNING som LOGISKT motsäger det jag skrivit. Jo, jag vet att ekonomer inte fattar formell logik och att de tror att man kan svamla sig ur saker genom att lösryckt dra citat från någon som de tror är kapabel till att tänka. Tack för att du så uttryckligt bevisar detta.

  Jag kan också dra en gammal grek om jag, liksom du, skulle tycka det var jobbigt att tänka själv. Aristoteles skrev:

  ”“The most hated sort (of wealth getting) and with the greatest reason, is usury, which makes a gain out of money itself and not from the natural object of it. For money was intended to be used in exchange but not to increase at interest. And this term interest (tokos), which means the birth of money from money is applied to the breeding of money because the offspring resembles the parent. Wherefore of all modes of getting wealth, this is the most unnatural.” (1258b, POLITICS).

  Observera att Aristoteles INTE heller använde en balansräkning – han kanske, liksom du, inte visste om att de existerar? Aristoteles kunde dock, liksom Luther och Plutarchos, tänka själv och kom liksom dessa herrar till en vettig slutsats om ocker ändå.
  http://www.monetary.org/a-brief-history-of-interest/2010/12

  Ovan kommer från en artikel som Zarlenga skrev där han tar upp den historiska synen på ränta och ocker. Jag skulle rekommendera dig att läsa hans bok ”The lost science of money” så får du massa att citera och slipper än mer tänka själv?

  Nästa gång du ska leka ekonomisk expert kan du väl i alla fall försöka lära dig vad en BALANSRÄKNING är för något? Påvisa vad som är LOGISKT fel. Det räcker inte bara med att du påstår att du inte ”orkar” lära mig ”penningens grunder” – det är ett påstående som blir totalt platt när du så eftertryckligt visar att du inte ens vet vad en BALANSRÄKNING är för något.Ett påstående som backas upp av noll argument mer än att du inte ”orkar” är inte logik – det är bara tecken på arrogant narcissistiskt högmod.

  Vem ska du citera nu?

  • Skulle vilja be dej att inte gå till personlig attack mot de som tycker annorlunda med en massa invektiv, Michael.. Även om du har rätt.

   Det gör bara att vederbörande inte lyssnar på dej.

   Däremot är ränteindrivning något som plågat mänskligheten sen minst tusen år tiilbaks och där har vi, (som jag ser det) grunden till utsugning av desperata låntagare och i förlängningen kapitalismen.
   // Kao

 4. Jo, att du tycker bättre om att klippa och klistra än att tänka har jag redan påpekat.

  Om du döljer din bristande tankeförmåga genom att påstå att du inte vill slösa bort alternativt inte orkar bemöta logiska argument så kvittar det lika. Faktum kvarstår dock att DU INTE VET VAD EN BALANSRÄKNING ÄR FÖR NÅGOT.

  Din första kommentar kom bara minuter efter att jag skrev detta inlägg som är låååångt. Det tar betydligt längre tid än några minuter att läsa. Trots att du inte läst vad jag skrivit kom du med PÅSTÅENDET att det jag skrev var ”rappakalja”

  Det räcker inte med påståendet att allt jag skriver är ”rappakalja” utan att anföra ett enda argument – detta i synnerhet när man, såsom du, bevisligen inte ens vet vad en balansräkning är eller ens läst vad jag skrivit. Du har inte anfört ett enda logiskt argument.

  Så i nästa kommentar får du lära dig vad en balansräkning är för något samt anföra logiska argument, annars kan du trolla någon annanstans. Jag tar bort dina kommande kommentarer om du fortsätter ickeargumentera utan bara hänvisar till att dina påståenden är sanna bara för att du säger att de är det. Att du tror att du sysslar med ”vetenskap” när du förväxlar dina påståenden med fakta är inget argument i sig. Jag vill inte slösa bort tid, alternativt orkar inte, bemöta trams.

 5. Jag har många gånger förvånat mig över att folk som ‘rappakalja’ ovan är så hjärntvättade att de till och med ger sig på att försvara ett utsugarsystem likt vårt nuvarande banksystem! Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Ödsla inte tid och kraft på dessa knäppgökar, Michael! Facts are facts!

  • Men man ”vinner” inte genom att häda den som tycker annorlunda! Det banar knappast väg för vettiga argument där den andre inte lyssnar och tar in vad man säger. Båda borde lära sej argumentationsteknik. Eller helt enkelt vara ödmjuka nog att sätta sej in i det andra tycker är rätt eller fel . och utgå från den attityden.Förhoppningsvis kan man då komma till en slags slutsats.

 6. Hohum i sitt första inlägg kallar han ju sig för rappakalja sen säger han i själva inlägget ”jävla rappakalja” sååå då är han väll en troll idiot då? 🙂

  Nåväl, rapakaljas citat är inget annat än redankända texter som beskriver psykopater/narcissister i form av oligarker/siloviker vilket
  är ju känt sedan Kyros den II of Persas dagar.

 7. Egentligen borde jag ta bort dina trollkommentar nu när du återigen visat att du inte vet vad en balansräkning är för något. Jag har hänvisat till bankens skuld på balansräkningen på ett formellt riktigt sätt. Du vet bevisligen inte ens om att det existerar något som heter balansräkning och dubbel bokföring men PÅSTÅR ändå att det nonsens du skriver har någon mening och har någon slags vetenskaplig grund.

  Jag har redogjort för hur bankernas skulder cirkulerar mellan kundkontona och clearingen sker med centralbankspengar (dvs kronor) genom RIX men då du BEVISLIGEN (återigen hänvisande till din första kommentar) inte läst vad jag skrivit så har du helt tydligen helt missat det med.

  Jag har inte någonstans skrivit, citat – ” Min SKULD till banken = bankens SKULD” – varför fortsätter du ljuga i all evighet? Ovan lögnaktiga citat visar återigen att du inte läst en rad av vad jag skrivit. Jag har med en BALANSRÄKNING visat att banken skapar två lika stora påhittade skulder på samma belopp kronor som varken banken eller kunden lånat. Även t.ex ekonomiprofessor Richard Werner har med balansräkningar påvisat detta genom att påpeka att bankerna hittar på en fiktiv insättning (dvs påhittad inlåning) samtidigt som de hittar på en lika fiktiv ”utlåning” på samma belopp till kundkontot. Finns det någon botten på din totala oärlighet? Men att du diktar ihop påståenden som jag aldrig uttryckt och att du förväntar dig att jag ska försvara mig mot DINA påhitt är bara ännu ett bevis på den låga nivå av ”diskussion” du klarar av.

  PÅVISA med en balansräkning att det kan finnas någonting annat än bankens skuld på kronor till kontokunden på ett kundkonto. Påvisa att banken inte ljuger kunden rakt upp i ansiktet genom att påstå att banken ”lånar ut” kronor till kundkontot – jag har med balansräkningar bevisat att de ljuger – du har inget annat än svamlat. Påvisa MED EN BALANSRÄKNING att banken kan ”låna ut” något annat än bankens egna skuld till ett kundkonto då det är AXIOMATISKT (slå upp ordet samtidigt som du kollar upp vad en balansräkning är för något) givet att ett kundkonto hos en bank bara kan innehålla bankens skuld på kronor till kontokunden.

  Skiter du i att svara raderar jag godtyckligt ditt trams (citaten från Luther etc kan jag låta vara kvar) Svarar du INTE med en balansräkning så raderar också ditt trollbladder. Så en balansräkning där du LOGISKT motbevisar ovan – annars raderas ditt trollsvammel och jag blockar dig.

  • TYcker inte att du ska ta bort några kommentarer bara för att du inte gillar dem. Det bästa är väl i så fall att övertyga den andre att du har rätt? Inte att de inte begriper någonting.

   Vad jag begriper så har ”Rappakalja” beskrivit hur utsugning har skett historiskt ur hans synvinkel. Och vilka som har tjänat på t.ex räntor och skuldsedlar och lån. Och därmed vilka som har lidit mest av detta -dvs vanligt folk i svåra situationer och hur dessa har hamnat i skuldfällor de aldrig kan ta sej ur.

   • Det är en sak om han tycker annorlunda – det är en annan sak att han medvetet ljuger och struntar i att bemöta argument – vilket han konsekvent gör. Man ska inte försöka nå konsensus med medvetna lögnare.

    Jag tycker inte jag är otrevligare än han är – han la ribban redan i första kommentaren. Hans första mening löd:
    ”Är du *** i hela huvudet, eller?”

   • Ja, jag läste ju det. Men med den samtalstonen kommer man ju ingen vart. Han argumenterar med gamla citat, men han tycker kanske de är viktigare? Han kanske inte har egna ord att framföra?

    // Kao

   • Jo, men du har nog rätt i att man inte ska gå igång på översittare som han. Jag har alltid haft enorma problem med översittare.

    Ska rensa bort lite fula ord från min sida så att bara argumenteringen står kvar (skulle signaturen ”rappakalja” göra samma sak återstår just bara rappakalja.

    Tror inte beror på att snubben inte kan uttrycka sig. Känner igen hans typ av troll.

    Ps
    Jag ar nu rensat bort de värsta förolämpningarna från min sida.

 8. Men för i helvete – kundernas kontoinnehav ligger ENTYDIGT på skuldsidan av bankens BALANSRÄKNING – det finns inget jävla svammelutrymme där! Jag behöver inte bevisa det – det är redan givet! Axiom är redan givna och jag kommer inte ha någon filosofisk diskussion om Gödel.

  Bankernas skulder till kontokunder utgör 97% av den sk penningmängden – och du skriver citat: ”banker ju utgör bara en del av hela penningsystemet” – varför spelar du korkad?

  Nordea vill ha större möjligheter att ”låna ut” sina egna påhittade skulder till kontokunder genom dubbel bokföring. Nordea vill inte lägga mer pengar (kronor) i reserv för att klara en eventuell bankrusning (du vet att det existerar något som heter bankrusningar va? Det är när många kontokunder springer till bankomaterna och kräver att banken ska betala sin skuld och banken stänger luckan fort som fan för banken nästintill inte har några pengar – konstigt att du som ”expert” inte ens vet vad en bankrusning är)

  Ingen balansräkning nu heller – bara en jävla massa svammel igen. Men du framstår så tydligt nu som totalt okunnig alternativt medveten lögnare att jag låter dina kommentarer ligga kvar – men jag kommer radera kommande svammel från din sida.

 9. Släpper igenom detta då det äntligen kom fram vad du är: en guldbagge som menar att möjligheten till att utöva byteshandel med guld som bytesmedel gör att guld är pengar (en del andra guldbaggar menar att man kan utöva byteshandel med andra varor än guld – de är inte lika enfaldiga som du är).

  Pengars funktion är att slippa byteshandel och att guld inte ens duger som bytesmedel vid t.ex massvält visar att guld inte ens duger till att byta bort mot en annan vara när det krisar (men du tror säkert att man kan äta guld). Men det ”lilla” problemet löser du genom att ge guldets ”bytesvärde” ett ”väsen” och sedan kalla ”väsendet” för ett axiom – ja, herregud – vad ska man säga? Bristen på logik är total.

  Jag skrev inte vad pengar är som ett axiom ovan (varför fortsätter du ljuga?) – jag skrev vad ett kundkonto hos banken ENTYDIGT innehåller enligt bankens egna balansräkning – dvs kundens konto är bankens skuld till kontokunden – detta är axiomatiskt givet. Men du vet fortfarande inte vad en balansräkning är för något så varför förvånas?

  Ekonomiprofessor Grazianis satte upp tre grundvillkor för att något ska få kallas pengar:

  1) Riktiga pengar är enbart en symbol utan eget värde. En vara (såsom guld) kan mao aldrig vara pengar – handlar man med t.ex guld byter man varan guld mot en annan vara och det är mao fråga om byteshandel.

  2) Pengar ska accepteras som slutgiltig betalning (annars är det fråga om att handla på krita)

  3) Seignoraget ska inte inte tillfalla någon (dvs ingen enskild individ eller organisation ska skapa pengar och tjäna på att skapa dem – vinsten med skapandet av nya pengar ska tillfalla hela samhället – dvs allmänheten)

  Bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) är mao inte heller pengar enligt Graziani. Detta då ingen slutgiltig betalning skett från bankernas sida (grundvillkor 2). Om bankerna tvingas betala sina skulder vid t.ex en bankrusning rasar betalsystemet då vi använder bankernas skulder som BETALMEDEL istället för att använda pengar (dvs kronor). Bankernas skulder (kunders kontoinnehav) uppfyller inte heller något av Grazianis två andra grundvillkor för att kallas pengar.

  Låt oss sammanfatta:

  1) Du har bevisligen ingen aning om att det finns något som heter balansräkning
  2) Du tror att man kan äta guld
  3) Du tror att man betalar med pengar när man byter en vara (t.ex guld) mot en annan vara i byteshandel
  4) Du tror att ”bytesvärdet” i byteshandeln är ett ”väsen” och påstår sedan att ”väsendet” är ett axiom – nämligen pengar
  5) Du tror att, citat: ”banker ju utgör bara en del av hela penningsystemet” – när bankernas skulder (kunders kontoinnehav) i verkligheten utgör 97% av den totala sk ”penningmängden”
  6) Du har inte den blekaste aning om att det existerar något som heter bankrusning

  Nu kapar jag dig efter hur många varningar som helst då jag varken har tid eller lust att bemöta ditt ändlösa svammel och dina direkta lögner.

 10. Är det ett hot, ditt fega svin? Låter det ligga kvar om det skulle hända mig något.

  Om du kunde sluta ljuga och började bemöta argument skulle det möjligtvis gå att föra en diskussion med dig – men du har eftertryckligt visat att du är alldeles för korkad och/eller oärlig.

 11. Rappakalja vill väll provocera eftersom henom känner sig underlägsen din analys Mikael, låt dig inte sänkas ner till henoms nivå, istället yttra mantrat: Hur kan jag berätta för en idiot att denne är en idiot? Det kan man inte! 🙂
  Om inte behandla henom som om denne är en psykopat!

  I vår tidigare diskussion angående SBAB nämde du Marx etc citat:

  Parasiterna skaffar sig a skuldslavar genom bedrägerier och korruption av utbildningsväsendet, media och politikerna
  —–> Skuldslaveriet och parasitismen når en mättnadspunkt där den verkliga ekonomin inte längre kan bära mer
  —–> Skuldslavarna gör revolt och befriar sig från skuldslaveriet samt omfördelar parasiternas egendom
  ——> Parasitismen blir under en tid mindre ——-> Parasiterna återtar smygande makten över media,
  utbildning och politiken——>Parasitismen och skuldslaveriet ökar igen., varvid cykeln startar om.

  Poängen är ju att en parasit bara kan skaffa sig en skuldslav eftersom skuldslaven i en demokrati (psuevdo/imaginär) ger legitimitet igenom val och annat till just parasiten/psykopaten.

  Har också läst delar av Marx och Engels ”värde teorier” vilka är en en utmärkt analys av 1800 talets villkor vilket vi än i dag lever under (globalism är sannerligen inget nytt).

  Med det sagt menas inte att bara för att någon läser Marx är denne en kommunist, nej det motsatta, det är värdefullt att läsa analyser gjorda av vem som helst så länge analysen har en real grund att stå på oavsett analysens politisk tillhörighet. Läsaren får helt enkelt sitta med en påse salt och ”cum grano salis” när det behövs.

  Åter till parasiterna och Marx etc värde teorier, har funderat länge på detta och kan om och om igen bara komma till en slutsats att parasitism är av biologisk art (hehe) d.v.s parasiterna är psykopater av varierande drag, deras beteende härleder till just psykopati.

  Problemet är egentlig mening inte psykopaten utan det är icke psykopatens oförmåga att igenkänna psykopaten därav släpper icke psykopaten igenom psykopaten som får fritt spelrum och legitimitet (tja icke psykopaten har ju röstat på psykopaten i rådande kultur) att göra som dess hjärna är kopplad till att göra.

  Så mitt förlag är att om en ny samhällsstruktur/kultur ämnar inrätta den typ av struktur vi har idag och eller en helt ny struktur/kultur av helt annan art så skall ett tvång om MRI skanning på alla dem som ämnar ta plats i politiska och finansiella sammanhang undergå en sådan samt en utredande psykologisk undersökning.

  MRI skanning mäter hjärnans aktivitets mönster och man har kunnat se vilka delar av hjärnan som definierar psykopati.
  Psykopati är idag en välavgränsad klinisk psykiatrisk diagnos vilket ger legitimitet att genomföra mina förslag.

  Om man då vid MRI etc finner c.a 30% av psykotiska drag skall individen förbjudas ta del i politiska och finansiell sammanhang henom är helt fri att gör annat, kan säkert bli en framstående författare eller fotbollsspelare.

  Det handlar alltså inte om att ”avliva objekt” så som henom gjorde inom kommunismen, nazismen, fascismen, socialismen och andra totalitära kulturer där psykopater dödade dem som inte hade samma drag som dem. Således handlar det om att blockera psykopater från olika samhällsbärande maktpositioner.

  Märk väl att Hitler var målare innan han blev diktator och Mussolini var journalist, Stalin sångare och små tjuv , Trump en misslyckad affärsman, Löven halv taskig svetsare, och så vidare.

  På så vis kan man undanröja de större och revolt underbyggande politiska och finansiella sammanbrotten i en samhällsstruktur som psykopater genererar.

  Mina förslag är av naturliga skäl fullständigt revolterande i nuvarande filosofisk politiska tänkar miljö och av naturliga skäl så möter en sådan ide enormt motstånd från rådande ”s.k elit” (psykopater) men om vi vettiga icke psykopater går samman och formar ett parti som tar makten så kan vi omstrukturera samhället till att fungera bättre som är själva basen för denna reform.

  Ett av benen i reformen är lustration , detta är avgörande för att kunna göra reformen överhuvudtaget.

  Psykopaterna (de mer våldsamma figurerna) i eliten kommer naturligtvis att med alla medel även dödliga (psykopater saknar empati, ett genetiskt frontalt lobs drag) försöka motverka detta vilket vi bör ha i åtanke.

  I en reform liknande detta så måste henom också ta tag i ”crowd thinking/ massans psykologi” fenomenet för när väl psykopaten är bortmotad från politiska och finansiella instrument så går denne omedelbart in i massorna och stökar till.

  Man kan inte bara sitta på sitt platta arsle och säga att nu när vi väl blitt av med fanskapet så är det helt OK att som ny regim låta fanskapet åter trolla runt för att åter igen skapa ”massornas diktatur”.

  En politik baserat på mina ”sunda och humana” idéer bygger på förståelsen och motreaktion av psykopatens beteende.

  En slutledning (man behöver inte vara professor i ekonomi Hudson för att dra självklara slutsatser) är att man kan som gjorts i tusentals år
  köra på med att bygga upp, revoltera, bygga upp igen, revoltera etc etc citat: ”parasitens cykel” för så länge man inte tar hand om parasiten/psykopaten så kommer denna cykel ”inte” brytas.

  Det är roligt att se du tagit fasta på Bakunin, denne märkliga figur gjorde flertalet och riktiga framtids analyser. Bakunin var ju så framsynt att han 25-30år före Bolsjevikernas maktövertagande kunde förutse dess degenererande baserat på deras agerande, synd bara att det tog så lång tid innan det hände.

  Läs gärna böcker skrivna av Gusaf le Bon och andra kring ämnet crowd thinking/massornas psykologi.

  Och varför inte lite om psykopati t.ex Robert D Hare
  Psykopatens värld – Utan samvete

  • Jo, kom i princip till samma slutsats efter att ha läst Kevin Barretts artikel om att det är psykopaterna som styr:
   Ska eliten psykopattestas?

   Barrets artikel:
   http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/01/02/02073.html

   Robert Hares bok har jag läst. Lobaczewskis bok Political Ponerology (A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes) är också jävligt intressant. Philip Zimbardo (Stanford prison experiment) högaktar med all rätt den boken som är tung men extremt bra. Brezinsky (som är en extrem psykopat) försökte stoppa utgivningen.

   Ska kolla upp Gusaf le Bon – tack för tipset.

   • Psykopater (narcissisistiska- och antisociala personlighetsstörda) är mänsklighetens rovdjur!!! Båda personlighetsytyperna är psykopater. De lurar alla. Det finns flera exempel på sådana, särskilt inom politiken och i affärsvärlden- För att inte tala om vad som skett historiskt…-(

    Deras mål är egentligen inte pengarna i sej, det är att häsrka och söndra som är deras livsluft. De är inte sjuka – de har en störning som ej går att åtgärda psykiatriskt! Det enda man kan göra om man möter en sån person är att FLY! En normal person kan aldrig vinna över en narcissistisk psykopat.

    Jag vet. Jag har provat.

    Enbart för att de kan och för att det bereder dem nöje så terroriserar de andra människor på alla sätt de kan. Dessa sätt är många. Inom alla områden. De manipulerar och parasiterar på alla. T.om på sina egna barn. Skuld, skam. hänsyn. ånger och andra känslor som normala människor känner finns inte hos dem. De förstår att vi andra känner så, men det tar de bara som intäkt på att vi är svaga och förtjänar att bli utnyttjade.

    Jag är inte så bra på just ekonomi, men försöker hänga med och lära mej. PSYKIATRI och PSYKOLOGI är dock mina ämnen.

    Ni som diskuterar här kan ju börja med att kolla och lära er lite pm dessa fruktansvärda avarter av människor. Jag kan ta ett exempel: Den s.k Arbogakvinnan Johanna Möller som är aktuell just nu – eller Helge Fossmo från det s.k ”Knutbydramat”.

    Ska man ha en hög chefspost inom bankväsendet eller i affärsvärlden måste man ha en bit av eller en hel sån störning. Med ett pennstreck kan man förstöra 10-000-tals liv utan att det bekommer dem. De är inte särskilt smarta, men de är så manipulativa att de klarar det ändå.

    Kolla här så får ni alla lära er något om den tomma själ som är en psykopat/narcissist: http://www.psykopati.se/

    Då får ni också se och fatta hur ni ska undvika att hamna i polemik med en sådan, eftersom det är fullständigt meningslöst att ens försöka. Och utan kunskap kan man heller inte sätta en sån diagnos på en annan person bara för att de inte tycker som en själv.

    MVH
    // Kao

 12. Jamen dåså, då är du ju redan insatt. Tack för tipset om Lobaczewski den hade jag missat.

  Jo Standford experimentet har delar av massornas psykologi effekt i sig.Är väll själv smått tveksam till just det experimentet på grund av
  hur och var det arrangerades och under vilka premisser, tror att idag skulle man inte göra på samma sätt när vi vet mera om psykologi och hjärnans funktion tack vare MRI, t.ex hade Zimbardo studerat le Bonn och andra innan? Och vad är det som säger att professorer inte är psykopater?!

  Kolla in Jim Fallon t.ex:

  Leta reda på videon där han håller en längre föreläsning i nått akademiskt sammanhang, den är mera djuplodande än TED talken etc
  Han har ochså skrivit en bok:
  The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain,

  Hohum,återstår då att skicka Reinfeldt, Göran Persson, Löven , AndersBorg , Carl Bildt igenom MRI’n. Ågren och Danielsson tror jag inte är psykopater bara idioter och än så långe ger MRI’n inte utslag för sådant.

  Tror inte Margot skulle ge särdeles mycket till utslag, men man vet ju inte. Kommunisterna är det ju ingen ide att skicka, fullt utslag på en gång. Polisen? Testas de egentligen?!

  • Jag känner till Fallon från flera olika sammanhang. Sett massor av videos både av och om honom. Han är narcissist och psykopat, neuropsykiater och psykolog, men han VET att han är psykopat, han har ändå haft en bra barndom.(säger han sjäv) Därför är han där han är idag.

   Han kan det mesta om psykopaters hjärnor eftersom han har en massa kunskap utifrån de studier han har gjort i sitt yrke. Bland annat från magnetkameror och datortomografier som ger honom svart på vitt. Men hur är det att jobba tillsammans med honom…..? En psykopat snor andras rön och ideer och gör dem till sina egna – och presenterar dem som det.

   Han full kontroll över sin familj….på ett mycket oangenämt sätt i mina ögon- Har sett videos med grillfester från hans familj. Storvulen och pompös. Han vet ju inget annat sätt att leva och bete sej.

   Han vet vad som förväntas av honom, lever en aning efter dessa kunskaper men kan aldrig i känsla förstå oss övriga eftersom mänskilga känslor inte är hans gebit.

   Ingen människa i världen ska inbilla mej att han inte lever ut sina obehagliga manipulationer bara för att han känner till att han har dem och att de inte är önskvärda av andra. Fyfan!

   // Kao

 13. http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/01/02/02073.html

  Njaaaaaaaa, vette fan asså! Halva den texten är någorlunda på spåret men den andra halva är helt åt fanders och rent jävla trams! Snubben
  Dr. Kevin Barrett är ju ärke religiös, sådana kan man inte lita på.

  Och flertalet av psykopat analyzer som verkar framstå som hans egna är ju citat hämtat från annat håll.

  Dumfan hävdar ju att Lumumba blev dödad av CIA och att 9/11 var ett insider jobb typ CIA/NSA, deepstate etc.

  • 911, månlandningen etc brukar jag inte diskutera då det förskjuter diskussionen från penningsystemet.

   Jo, man ska nog sila allt som skrivs ganska hårt – i den mån man har förmåga till det. Inte för att folk är dumma men de är ofta så hårt tuktade till att tänka rätt att de får svårt att tänka fritt. Jag tror inte Uppsala universitets måtto ”Att tänka fritt är stort – att tänka rätt är större” är kommet av en slump. Det är ju praktiskt för makten att vi fås att tro att vi tänker rätt när nästintill allt är lögner. Som Harold Pinter sa i sitt nobelpristal lever vi ju bakom en gobeläng av lögner.
   Och vissa lögner används för att skyla andra lögner så att det blir många lager babushka-lögner ner till sanningen. Ofta avslöjar sk truthers en lögn för att i nästa stund hålla upp en annan. Eller håller de upp en sanning vars motsats (dvs en lögn) blivit så hårt indriven i ryggmärgen hos folk genom ändlös upprepning att folk tycker sanningen är helt befängd fastän den är uppenbar med lite kritiskt rationellt tänkande. Så att sila hårt är viktigt.

   • >Inte för att folk är dumma men de är ofta så hårt tuktade till att >tänka rätt att de får svårt att tänka fritt. Jag tror inte Uppsala >universitets måtto ”Att tänka fritt är stort – att tänka rätt är >större” är kommet av en slump.

    Du ”tror” jag däremot ”tänker” att det var då lite av en platitydialt måtto från en sådan gedigen vetenskaplig instans som UU. Folk är defakto dumma rent idiotiska eftersom de låter sig hållas tuktade för att tänka rätt och det lär knappast ändra sig i första taget.

    Många vill inte tänka fritt än mindre rätt många vill inte ens tänka själv utan tycker det är bättre att andra tänker åt dem därav tragedier på planeten jorden.

    >Det är ju praktiskt för makten att vi fås att tro att vi tänker rätt >när nästintill allt är lögner. >Som Harold Pinter sa i sitt >nobelpristal lever vi ju bakom en gobeläng av lögner.

    Jovisst men det är inte förmågan att tänka fritt, eller tänka rätt, det är förmågan att tänka längre och tänka vetenskapligt baserade på beprövade metoder i möjligaste mån och att då tänka att det som är bra för mig skall vara bra för min granne och vise versa. Så varför röstar då folk när de ändå vet att allt är en lögn? Idioter?

    ..The basic tool for the manipulation of reality is the manipulation of words. If you can control the meaning of words, you can control the people who must use the words. ….
    Philip K. Dick….

    En idiot kan vara utifrån flera orsaker, att den är biologiskt tillverkad som idiot, en senare hjärnskada från en olycka, men en idiot kan ochså vara en som spelar idiot på din bekostnad för att uppnå ett mål.Vi är alla idioter emellanåt men inte konstant.

    Din skyldighet är att lura ut vilket som.

    >Och vissa lögner används för att skyla andra lögner så att det >blir många lager babushka-lögner ner till sanningen. Ofta >avslöjar sk truthers en lögn för att i nästa stund hålla upp en >annan. Eller håller de upp en sanning vars motsats (dvs en >lögn) blivit så hårt indriven i ryggmärgen hos folk genom >ändlös upprepning att folk tycker sanningen är helt befängd >fastän den är uppenbar med lite kritiskt rationellt tänkande. Så >att sila hårt är viktigt.

    ….Uprepa en lögn tillräckligt många gånger och det blir sanning.
    …Joseph Göbbels…

    Min poäng är att preventivt mota ”olle i grind” med att man behöver inte reda ut detaljerna i en lögn utan bara fråga ”varför de ljuger” resten kommer av sig själv.

    ”Varför” är det starkaste ordet bland alla, sen kommer , när, var , hur.

    Frågade kassörskan på ICA idag om hur betalar folk för sig i dag? Hon svarade 90% betalar med plastkort, de 10% som betalar med s.k fiat pengar vad gamlingarna.

    Varför gör de då det?

  • Japp! Ett typexempel på där man håller upp och påvisar en lögn för att i nästa stund drapera sanningen med nästa lögn (såsom rappakalja försökte ovan). Videon kritiserar penningsystemet men gör ingen gränsdragning mellan bankernas skulder på ”papperspengar” (kronor i Sverige) och själva papperspengarna (banken kan ju betala sina skulder genom att vi går till bankomaten och plockar ut ”papperspengar”). Genom att likställa båda begreppen och kalla dem ”pengar” kan vi inte skilja på bankernas skulder (våra kontoinnehav) och ”papperspengar” då båda går att betala med. Och genom att lägga skulden på ”papperspengarna” så döljer man det faktum att 97% av den sk penningmängden består av bankernas skulder och endast 3% är ”papperspengar” Mao döljer videon att problemet ligger i att bankerna kan ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton genom att lägga all skuld på de 3% ”papperspengarna” (rappakalja försökte sig på samma trick genom att påstå att bankernas del av penningsystemet är minimal).

   En teknik sådana där ”truther”-videor använder är att de ljuger genom att vara tyst om vissa fakta (såsom rappakalja ovan där han konsekvent sket i att det t.ex existerar något som heter balansräkning – fast han försökte blunda bort massa andra saker med). Videon gör, som sagt, ingen åtskillnad mellan centralbankspengar (kronor) och bankernas skulder på kronor (våra kontoinnehav). Den erkänner att det existera centralbankspengar i pappersform men skiter helt i att det finns centralbankspengar (kronor) i digital form på centralbankskontona som storbankerna håller i för att fixa clearingen. Genom att blunda bort stora delar av verkligheten kan de få folk att tro att deras lögnaktiga redovisning av hur systemet fungerar är sann och kritisk till hur systemet är uppbyggt. Men i verkligheten är ”truther”-filmer bara till för att rikta lyset på fel ställen och låta de centrala delarna av mekaniken förbli dold bakom halvsanningar, blundande och direkta lögner.

   • Självklart är det så, men på man ljuger inte på Youtube det är bara det att man gör en förenkling för att vanligt folk ska hänga med i långdansen. Vet man och inser konsekvenserna redan av det som denna video visar så drar det mattan undan fötterna för resten av bankernas trovärdighet! Måste finnas en inkörsport som har lämpligt låg tröskel. Sen kan man gå vidare med detaljerna. Banksystemet kräver ju också ständig tillväxt för att räntorna skall kunna betalas, vilket i sig är en omöjlighet på en ändlig jord.

   • Håller inte med om att videons presentation är enklare att förstå. Tvärtom är den sk fractional reserve modellen som beskrivs extremt överkrånglig. Bankerna lånar inte ut inlånade pengar som blir inlånade som blir utlånade etc i en fallande geometrisk serie som videon påstår. Så utöver att det är överkrångligt är det dessutom en fullkomlig lögn. Lögnen ger dessutom en legitimitet åt bankernas lögn om att de sysslar med att låna ut pengar till kundkonton som de lånat in – bankerna har aldrig gjort det.

    Bankerna ”lånar ut” till kundkontot det kundkontot kan innehålla, dvs bankens egna skuld till kontokunden. Banken hittar på sin egen skuld som den fyller kundkontot med vid det likaså påhittade ”lånetillfället” – banken lånat mao inte ut något alls då man inte kan låna ut sin egen skuld. Svårare än så är det inte. Det är förvisso totalt ologiskt och ett stort bedrägeri men att ljuga ihop sagor om fractional reserve banking som videon gör kommer inte öka förståelsen.

 14. Ibland svamlar bankerna om ”ökade upplåningskostnader”. Men då banker inte lånar upp för att låna ut, utan skapar ”pengarna” ur tomma intet, vad åsyftas? Är det kostnaderna för att låna av varandra som åsyftas (för att klara clearingen i RIX)?

  • Japp, den sk upplåningen är mellan bankerna vid clearingen mellan bankerna som är ett nollsummespel som ska sluta på noll vid dagens slut. Så det är som du skriver bara svammel då de inte längre kan lura folk med lögnen om att de ”lånar ut” insättningar (den sk FRB-lögnen)

 15. Själv försöker jag nu få klarhet i den Ryska och Kinesiska kraftiga ekonomiska/tekniska framgången på senare tid.
  Har dom en frihet att skapa pengar(för finansiering) utan ”lånandet” av pengar mot RÄNTA! från Privata bankmonopolet, som alla andra länder i västvärlden gör? Samt den lika viktiga metoden att idka byteshandel, UTAN att gå den parasiterande omvägen via att först skaffa maffia-valutor att handla för?

  Om dom är fria, så är det isf samma system som Tyskland hade under 30-talet, som medförde deras exempellösa utveckling från ultraskuldsatt, till mest blomstrande nation i världen, på ca 4 år.

  Den jobbiga följdfrågan blir då så klart om finansmaffian återigen drar igång ett stort krig för att kväsa denna ekonomiska frihet för folk och nationer.

  • Kineserna har liksom de Asiatiska tigrarna och Japan använt den sk fönsterstyrningsmodellen efter Tyskland som ekonomiprofessor Richard Werner beskriver i sin bok ”Mammons Furstar”. Bankerna har varit extremt strikt hållna enligt den modellen och bara fått ”låna ut” till produktiva ändamål och inte till att blåsa upp pyramidspel av tillgångar, såsom t.ex bostadsbubblan.

   Pratar man med bankkramare så ”glömmer” de alltid bort att det var fönsterstyrningen som fick ekonomierna att blomstra – de ljuger istället om att bankerna var helt fria och kunde göra vad de ville. Lögnfabrikationen bland bankirerna tyck aldrig ta slut.

   Jo, risken är ju stor att bankirerna välter bordet såsom de brukar göra när de inte längre kan diktera spelreglerna. Skrev om det här:
   https://parasitstopp.wordpress.com/2014/08/04/bankirerna-kommer-starta-ett-till-varldskrig-for-att-behalla-ratten-att-parasitera-del2/

 16. Du bör radera osakliga inlägg vars enda syfte är att provocera. (Jag tänker då på Rappakaljas inlägg.)
  För att kunna läsa, lära och förstå ett logiskt resonemang så måste man ha sina känslor under kontroll. En person som vill sabotera debatten kan göra detta genom att brusa upp och bli förbannad. Den vanliga reaktionen hos människor med empati är att imitera känslan.
  En person som sprider ilska och aggression hindrar på så sätt människor från att analysera och eventuellt tillgodogöra sig kunskapen som du försöker förmedla. Detta vore en tråkigt då fler människor behöver lära sig vad pengar egentligen är och hur det manipuleras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s