Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt – utökad version


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Det här är en sammanslagning av flera inlägg indelade i kapitel som sammanfattar hur bankernas utsugning går till rent mekaniskt. Då det är flera inlägg hopsamlade finns det nog mycket upprepningar – hoppas ni står ut med det. Läser ni igenom allt har ni en grund för att förstå parasitismen och förhoppningsvis kan jobba för att ändra skuldslaveri-maskineriet bankerna håller i.

Det här blir mitt sista inlägg. Jag hinner inte heller svara på kommentarer.

Kapitel 1 Vad är det bankerna ”lånar ut” till konton?

Folk tror att bankerna lånar in kronor som banken sedan lånar ut som bilderna visar nedan.

                                                              INLÅNING

1

                                                         Utlåning

2

Men det är inte alls vad bankerna sysslar med. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till konton, såsom bilden nedan visar:

3

Banken hittar mao på två skulder samtidigt på kronor som aldrig lånats ut. Bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) använder vi sedan som substitut för kronor när vi betalar varandra. Du får mer innehav av din banks skulder på ditt konto – jag får mindre innehav av min banks skulder på mitt konto om jag betalar dig genom kontosystemet.

Den stora frågan är varför vi låter dem få hålla på? Varför får bankerna skuldsätta hela världen genom att de tillåts ”låna ut” bankens egna skulder?

Idag består penningmängden till  97% av bankernas skulder till kontoinnehavarna (ditt och mitt kontoinnehav) och endast 3% är kronor (kontanter). Införs det kontantlösa samhället kommer penningmängden till 100% bestå av bankernas skulder till kontoinnehavarna.

Så de djupare frågorna som aldrig förs upp är:

Vill vi att kronan avskaffas som betalmedel? Ska bankerna verkligen få en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna? Ska vi ha ett system där bedragare ”lånar ut” sina egna skulder till konton och lurar folk att de lånar kronor av banken? Eller ska bankerna syssla med det de påstår sig göra – låna ut insatta kronor?

Eftersom ovan lögner från bankernas sida om ”inlåning” och ”utlåning” inte håller längre drar de till med lögnen om att banken måste ”låna upp” för att kunna ”låna ut” till Ullas konto. Jag visar lika grafiskt som ovan att detta är bara en till lögn för att dölja föregående:

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Kapitel 2 Storbankskartellens kontroll över penningsystemet genom sitt monopol på betalsystemet genom konton

Först måste vi ha klart för oss att bankerna inte ser varandras kundkonton som giltiga betalmedel. Banken ser mao inte ditt kontoinnehav som pengar som det går att betala en annan bank med. Det som finns på ditt konto är bankens skuld till dig på kronor (som banken, i bästa fall, kan betala genom att du gör t.ex bankomatuttag). Vid en kontotransaktion tar en annan bank över skulden. Banken som tar över skulden kräver att bli betald i kronor från storbankernas Riksbankskonton som är de enda konton som kan innehålla kronor. Så om vi tar det stegvis i ett exempel där jag betalar dig med bankskulder genom kontosystemet  (då, för att tjata, det enda som kan finnas på ditt konto är bankens skuld till dig – ditt konto kan ALDRIG innehålla kronor).

1) Min bank blir av med 1000 kronor av sin skuld till mig (=mitt konto minskar med 1000)

2) Din bank ökar sin skuld till dig med 1000kronor (=ditt konto ökar med 1000)

3) Din bank kräver att min bank betalar 1000 kronor från min banks riksbankskonto till din banks Riksbankskonto.

Så när vi betalar genom kontona och har olika banker sker ALLTID två transaktioner från de två helt skilda kontosystemen (även om bankerna klumpar ihop betalningarna till varandra är detta i princip sant). Och, återigen, de ENDA konton som kan innehålla kronor är storbankernas Riksbankskonton  Hoppas bilden visar detta nedan:

01

Då storbankerna har monopol på kronorna på Riksbankskontona är storbankerna de enda som kan betala med kronor genom kontosystemet. Vi andra får bara mer eller mindre av vår banks skulder på våra konton.

Hoppas, för att tjata, att det ovan helt klart framgår att det finns TVÅ helt skilda kontosystem varav bankerna inte ser kundernas konton som pengar och giltiga betalmedel. INGA av kronorna på riksbankskontona kan ”rinna ut” till bankernas kundkonton (då kundkontona inte kan innehålla kronor) De enda giltiga betalmedlen för storbankerna är de kronor som ligger på Riksbankskonto-systemet.

Bankerna betalar mao varandra genom Riksbankskontosystemet. Bankerna klumpar ihop det de är skyldiga varandra och betalar varandra i slutet av dagen med kronorna som finns på Riksbankskontona. detta kallas clearing. Då storbankerna har monopol på Riksbankskontona är detta ett helt slutet system. Det är ett  nollsummespelet som utspelar sig varje dag och om en bank hamnar på minus hamnar en annan bank lika mycket på plus. Kartellen som helhet hamnar på plus minus noll (verkar detta kryptiskt så förklarar jag det med massa grafik här)

Bankerna ha en viss mängd kronor (likviditet) på sitt Riksbankskonto när dagen är slut. Hamnar en bank på minus hamnar någon annan bank på plus. Minus-banken kan då låna av plus-banken. Den räntan minus-banken betalar då kallas Stibor-ränta. Det är mao en internränta storbankskartellen håller mellan sig inom monopolet de har på Riksbankskonto-systemet. Hoppas bilden nedan visar detta:

1

Riksbanken vill att bankerna sköter det som ovan för då behöver inte Riksbanken lägga sig i clearingen. Men om SEB inte kommer överens med Swedbank kan SEB låna ut sina överskottskronor till Riksbanken som i sin tur kan låna ut dem till Swedbank. SEB får reporäntan minus 0,75% och Swedbank får betala Riksbanken reporäntan plus 0,75%. Riksbanken agerar således mellanhand här. Hoppas bilden nedan visar detta överskådligt:

2

Låt oss sammanfatta vad vi kommit fram till hitintills

Det finns två sätt bankerna kan låna av varandra genom Riksbankskontosystemet.

1) Bankerna lånar direkt av varandra och betalar den sk Stibor-räntan

funkar inte det så kan

2) Riksbanken agera mellanhand och då gäller den sk repo-räntan

Tanken är mao att bankerna i första hand ska fixa det här genom alternativ 1). Att Riksbanken kliver in och agerar mellanhand är mao bara en nödlösning som Riksbanken helst vill slippa.

Om reporäntan är negativ kommer plus-banken inte gärna låna ut sitt överskott på kronor till Riksbanken. Den negativa repo-räntan är mao ett sätt att tvinga bankerna att låna av varandra (mot stiborränta) så att de inte går omvägen med Riksbankens om mellanhand.

Att bankerna inte lånar till varandra direkt är också ett tecken på att bankerna inte litar på varandra. De misstror vad den andra andra banken lämnar i pant, vilket oftast är bostadsobligationer.

Därför ser Riksbanken till att statsobligationer skapas då bankerna ser dessa som säkrare än bostadsobligationer och bankerna accepterar dem som pant när de lånar direkt av varandra (stibor). Samtidigt fyller Riksbanken på bankernas Riksbankskonton så att de inte behöver låna så ofta av varandra. Det är det som de felaktigt kallar QE (Richard Werner, myntaren av begreppet QE är ganska förbannad för att de missbrukar hans begrepp -men det är överkurs). Hoppas bilden nedan visar detta:

3

Mao när Riksbanken sänker reporäntan och gör ”QE” så är det ett tecken på att bankerna inte längre tror på varandras värdepapper – framför allt bostadsobligationer. Bankerna slutar då låna ut till varandra (kallas Interbank lending på engelska). Det var det som hände 2008 då hela betalsystemet höll på att frysa fast. Riksbanken såg till att nästan hälften alla bostadsobligationer köptes upp av staten och fyllde på storbankskontona med 500 miljarder kronor så att alla bankerna kom skyhögt över likviditetskraven och inte behövde låna av varandra när de betalade. Hoppas bilden nedan visar detta:

4

Affärvärlden beskrev det så här (kanske låter mindre kryptisk om man kollar på bilden ovan samtidigt):

”Sedan i höstas ser Riksbanken till att det finns en sådan överlikviditet, så att bankerna slipper låna ut pengar till varandra.”

Hoppas att det  av ovan framgår hur fullständigt rubbat penningsystemet ”fungerar” och att den stora dysfunktionen ligger i att vi inte kan använda kronor som betalmedel inom kontosystemet. Vi har ett två-kontosystem där endast en storbankskartell kan använda kronorna som finns på Riksbanken. Vi andra är kan bara använda bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) .

Lösningen på detta är helt enkelt att slänga ut bankerna från betalsystemet och ta bort deras rätt att hålla konton utanför Riksbankskontona, se bild nedan. Hela detta vansinniga överkomplicerade clearingsystem skulle kunna tas bort och Riksbanken kunna sköta avvecklingen av skulder med kronor. Det skulle bli som när vi betalar varandra med sedlar – du får en 1000-lapp i handen – det behövs ingen mellanhand där i form av en bank. Alla konton skulle innehålla kronor så att du och jag kan betala varandra direkt med kronor och slippa det här dravlet med att spara på bankernas skulder (det sjuka är att i dagsläget är bankernas skulder det enda vi kan ”spara” på våra konton – hur sjukt låter inte det?). Hoppas bilden nedan visar hur ett vettigare penningsystem med ett enklare, mindre sårbart betalsystem skulle kunna fungera där pengarna (kronorna) gör det pengar ska göra – DÖDA skulder (och inte som idag då bankerna skapar pseudopengar genom att föda skulder på kundkonton)

4

Ovan har jag förenklat genom att skriva att det är ett två-kontosystem. Men egentligen är det t.o.m än snurrigare då varje enskild storbank har sitt eget fristående kontosystem och inbäddade i deras kontosystem finns småbankerna (tier2-bankerna) som har kontosystem utanpå och i storbankerna. Men ovan är snurrigt så det räcker. Som Bank of Englands fd chef Mervyn King sagt är ovan sätt att bygga penningsystemet och betalsystemet det absolut sämsta. Men politiker och Åsa-Nisse (Ingves) gör allt för att sinnessjukdomen ska framstå som den enda logiska lösningen. De låtsas som om detta system där 97% av penningmängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna och endast 3% är kronor är höjden av visdom och vettighet.

Skälet till att det inte kan vara så många banker i clearingen är att komplexiteten i betalsystemet växer med varje ny bank då varje bank har sitt eget kundkontosystem. Sedan tillkommer, som sagt, tier2-bankerna  (JAK, ICA-banken, Ikano-banken, etc). Bilden nedan visar komplexiteten och betalningsvägarna vid clearingen bara inom de fem storbankerna.

1

Bankerna måste också skyffla panter, dvs värdepapper mellan sig också (bostadsobligationer, statspapper och vad det nu kan vara). Mängden betalningsvägar för n-banker blir då 6b2be63a1b8e310465d1b538e2d7d71b11 – dvs det blir massor fler vägar bara man lägger till en endaste bank. Och all denna extrema överkrånglighet för att du och jag ska kunna betala varandra genom konton. Låg ditt och mitt konto direkt på Riksbanken och innehöll kronor skulle jag kunna betala dig direkt och alla ovan betalningsvägar kunna skrotas.

Jag tycker ovan bild liknar alkemi och Mervyn King har jämfört med alkemi också (sid 19):

”For a society to base its financial system on alchemy is a poor advertisement for its
rationality.

Kapitel 3: Bankernas internräntor är bara till för att balansera nollsummespelet på Riksbankskontona

Internräntorna (stibor och reporäntan)  har ingen direkt koppling till ”finansiering” av ”lån” (t.ex bostads”lån”) och räntorna på dessa etc

Som visats ovan är det ett  nollsummespel som utspelar sig varje dag inom storbankskartellen som har hand om clearingen. Om en bank hamnar på minus hamnar en annan bank lika mycket på plus.

Så plusbankernas överskott kommer alltid motsvaras av minusbankernas underskott. Minusbankerna måste då ”låna upp” från plusbankerna för att att nå upp till likviditetskravet och att bankerna på så sätt ”finansierar” sin ”utlåning” (vad de nu påstår sig ”låna ut”). Jag tror bilden nedan ganska klart påvisar att även det är fullständigt skitsnack från bankernas sida.

1

Som vi ser har inte ”upplåningen” inom RIX ett skit med att ”finansiera” bostads”lån”. Nollsummespelet mellan Riksbankskontona i clearingen är till för att bankerna inom storbankskartellen ska balansera sina övertaganden vid kontoöverföringar som kontokunderna gör – inget annat. Reporäntan och Stibor är bara interna räntesatser storbankerna använder inom nollsummespelet som storbankerna bedriver iom clearingen.

Vi har ett bank och penningsystem som består av 97% lögner (bankernas skulder till kontokunderna) och 3% sanning (de enda kronor som existerar i penningsystemet).

Det är skoj att läsa artikeln i affärsvärlden om krisen som de svenska bankerna gick igenom 2008. Den är nästan förståelig fastän journalisten helt klart inte alls förstår vad han skriver när han t.ex skriver:

”Varje dag vid 16-tiden ringer handlarna på de fem bankerna varandra för att de som ligger på plus ska låna ut pengar över natten till dem som ligger på minus. Allt för att systemet ska sluta dagen på noll.”

Kapitel 3: Sammanfattning och slutsatser

Systemet är uppbyggt så att bankerna som kartell skyddad av Riksbanken ska överta hela penningsystemet och göra skuldslavar av alla. Detta visar sig genom  bl.a

1) Storbankerna har ett monopol på kronorna på Riksbankskontona gångbara genom clearingen inom betalsystemet

2) Storbankerna konkurrerar inte mot varandra – vid dagens slut lånar plusbankerna ut kronor så att minusbankerna kan stå på fötterna.

3) Konstruktionen göra att storbankerna skyddar varandra från att behöva betala sina skulder till kontoinnehavarna. Kontoinnehavarna blir genom kartellsamarbetet tvungna att använda bankernas skulder (kundens kontoinnehav) som substitut för kronor.

4) Riksbanken skyddar bankerna så att dessa kan ”låna ut” bankens egna skuld till kundkonton (då detta är det enda som kan finnas på kundkontot).

5) Riksbanken deltar på så sätt i storbankernas anskaffande av skuldslavar. Riksbankens borde vara allmännyttig och skapa skuldfria kronor som allmänheten kan använda genom kontosystemet som kan DÖDA skulder och minimera skuldsättningen. Riksbanken gör precis tvärtom – den är allmänonyttig och hjälper storbankkartellen att maximera skuldsättningen i samhället.

6) Sedan har vi alla diverse skydd bankerna fått för att kunna bedriva sin kartellverksamhet och utöka dem. Såsom insättningsgarantin, ränteavdrag, Maastrichtlagen som förbjuder staten från att skapa kronor för att finansiera sin verksamhet  etc.

———-

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och förstod det här och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Det kontantlösa samhället innebär en total skuldavskrivning för bankerna samt avskaffandet av kronor som betalmedel


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Bankerna fegade ur en diskussion på SvT igen om framtiden för kontanter. Kanske inte så konstigt då folk är dem spåren. Det är bra att kontanterna diskuteras men jag tycker att folk borde koncentrera sig på de lite djupare konsekvenserna av ett kontantlöst samhälle.

Om kontanterna försvinner får bankerna en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna. Ditt konto är bankens skuld till dig (det skrivs så på bankens balansräkning också). När du plockar ut kontanter från bankomaten betalar banken sin skuld till dig. Mao om kontanterna försvinner slipper bankerna betala sina skulder till kontoinnehavarna.

En annan implikation med det kontantlösa samhället är att det blir omöjligt för någon att betala med kronor (inte ens staten kommer kunna betala med kronor). Våra konton är, som sagt, bankernas skulder och INTE kronor – ett konto hos banken kan ALDRIG innehålla kronor. Om jag betalar dig genom genom kontosystemet får du mer innehav av din banks skulder på ditt konto samtidigt som jag får lika mycket mindre av min banks skulder på mitt konto. Vi bollar mao bankernas skulder mellan våra konton. Det går inte att betala genom kontosystemet med kronor överhuvudtaget (Postgirot skapades 1925 enkom för att det skulle fungera att betala med kronor genom kontosystemet – Nordea stängde den dörren 2002 när de köpte upp Postgirot). Så införandet av det kontantlösa samhället är det samma som avskaffandet av kronan som betalmedel.

Idag består penningmängden till  97% av bankernas skulder till kontoinnehavarna (ditt och mitt kontoinnehav) och endast 3% är kronor (kontanter). Införs det kontantlösa samhället kommer penningmängden till 100% bestå av bankernas skulder till kontoinnehavarna.

Så de djupare frågorna som aldrig förs upp är:

Vill vi att kronan avskaffas som betalmedel? Ska bankerna verkligen få en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna? Ska vi ha ett system där bedragare ”lånar ut” sina egna skulder till konton och lurar folk att de lånar kronor av banken? Eller ska bankerna syssla med det de påstår sig göra – låna ut insatta kronor?

Angränsande

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Finansinspektionen inför amorteringskrav – men vad är det som ska betalas tillbaka?

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Hur kan dollarhegemonin gå åt helvete när dollarn stiger som den gör?


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Jag har inte riktigt hajat varför och kanske är jag på hal is här (mycket troligt). Men så här tror jag  att det hänger ihop.

Vi kollar först bakåt precis för finanskrisen 2008.  Dollar steg i värde då med. De svenska bankerna fick taskigt med dollar då det började ”regna in” (affärsvärldens beskrivning) bostadsobligationer som bl.a amerikanska hedgefonder sålde. För att rädda storbankerna köpte staten under ledning av Riksbanken upp hälften av alla svenska bostadspapper.

Varför sålde då de amerikanska intressena av svenska (och andra länders) bostadsobligationer och andra värdepapper? Jo, för att derivatmarknaden höll på att rasa i USA. Derivatmarknaden är en slags vadslagning om en tillgång som bankerna håller kommer går åt helvete eller inte. Den som förlorar vadslagningen måste punga ut med dollar för att betala den som vann vadet. I USA hade en massa tillgångar i form av bostadspapper gått åt helvete och för att kunna betala den som vann vadet måste de amerikanska fonderna och institutionerna som deltagit i vadslagningen fixa fram dollar.  Det gjorde de genom att sälja utländska värdepapper (däribland svenska bostadsobligationer). Därför steg dollarn.

Jag tror det är något liknande den här gången – derivatmarknaden håller på att gå åt helvete och dollar sugs in till USA för att täcka alla hål som skapats av vadslagningar. Då 85% av värdhandeln sker i dollar blir det därför brist på dollarn som därför stiger. Det är lite som en tsunami – vattnet vid stranden drar sig tillbaka innan den förödande vågen av förödelse kommer .

Förra gången stoppade FED tsunamin genom att köpa uppe en massa bostadspapper så att vadslagningarna kring framför allt CDS aldrig utlöstes. CDS, Credit Default Swap, är en form av vadslagning som går ut på om bankernas ”krediter” till framför allt ”bostadslån” går åt helvete eller inte. Genom att FED köpte upp dom och garanterade bostadspapperen så blev det ingen utdelning för någon av vadslagarna (ungefär som om en fotbollsmatch som ställs in – ingen kan ju då vinna vadet om du och polarn har tippat – matchen måste ju spelas för att en vinnare av vadet kan utses). Samtidigt fyllde FED på bankernas konton på FED med dollar genom sk QE  som räddade bankernas balansräkningar (dessa dollar kan inte komma ut ur FED:s kontosystem som är ett helt slutet system som bara amerikanska storbanker kommer åt).

Vad FED ska göra för att hindra den kommande tsunamivågen denna gång vet jag inte. Men jag tror att det är någon likande tsunami på gång nu. Och all vettiga länder verkar lämna dollarstranden – förutom då Sverige som under ledning av den lille hunden Bildt och Åsa-Nisse (Riksbankschef Ingves) lydigt slickar husse i röven ståendes kvar vid stranden och lojalt låter sig dränkas tillsammans med husse inväntades den stora vågen.

För det kryllar av länder som lämnar dollarn som jag beskrev i ett tidigare inlägg.

USA:s dollarhegemoni spricker sönder allt mer

Angränsande:

Vägnätet för internationell handel byggs om av Kina – dollarn kringgås

Receptet för att skapa en härskarvaluta, såsom dollarn

Pensionen och ”marknadsvärdet” på din bostad står och faller med dollarhegemonin

Afghanistan – det tredje opiumkriget

Pengar ska vara en måttenhet och inte en vara man kan ta ränta på


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Man tar inte betalt för att använda t.ex enheten meter. Det lite svårt att se hur det skulle kunna tas ut ränta på meter – lånar man en meter tyg och den som lånar ut tyget kräver 10% ränta ska man lämna tillbaka 1,1 meter TYG – enheten meter kan man inte ta ränta på. Pengar ska vara en måttenheten som man betala skulder med och på så sätt värdeförmedla varor och tjänster. Pengar ska inte vara en vara som man kan förmera genom ränta.

Jag har inget emot att man sparar i reella varor om det så är guld, toapapper eller vad du vill. Däremot ska det inte finnas någon mening med att spara på måttstocken pengar. Lika lite som det finns någon mening med att hamstra måttenheten meter. Det vore dåraktigt om ett bygge inte kan färdigställas för att meter-måttstockarna tagit slut då någon stoppat dem i kassaskåpet. Skulle det finnas ett krav på att alla måttstockar som får användas måste vara gjorda av guld skulle detta ske – ingenting skulle kunna mätas. Att kräva att pengar måste vara av guld är samma dårskap som att kräva att alla meter-måttstockar måste vara gjorda av guld annars kan man inte mäta.

Om ”pengar”  har ”inneboende värde” slutar pengarna vara en måttenhet och blir istället en vara och ett bytesmedel. Om en vara (t.ex guld eller bitcoin) byts mot en annan vara kallas det byteshandel. Jag har inget emot byteshandel heller – det är oftast ineffektivt på individnivå men kan vara effektivt i större skala mellan t.ex länder. Kommer länderna överens om att byta guld mot datorer så är det inget fel med det.- kommer de överens att byta olja mot datorer så är det också ok. Men det skulle vara lika fel att kalla oljan för pengar som det är att kalla guldet (eller bitcoin) för pengar – de är bytesmedel.

På lokal nivå är dock byteshandel, som sagt, extremt ineffektivt. På lokal nivå ska det inte finnas brist på måttstocken pengar på grund av hamstring.

För att måttenheten pengar inte ska kunna hamstras är Silvio Gesells förslag om ruttnande pengar bra . ”Vänster”ekonomen Keynes gillade Gesells tankar. Likaså ”höger”ekonomen Irving Fisher (som var laissez faire i allt utom penningskapandet som han tyckte staten skulle fixa).

Georg Monbiot skrev intressant om Gesells ruttnande pengar och vad Irving Fisher hade att säga om när staden Wörgl använde ruttnande valuta. Dessa ruttnande pengar cirkulerade 12-14 gånger snabbare än riksvalutan och kunde användas som måttstockar (värdeförmedlare) . Pengarna hamstrades inte då de inte sågs som varor.

“In 1932, for example, the Austrian town of Wörgl was almost broke, unable to finance public works or to support its destitute population, until the mayor heard of Gesell’s proposal.

This little pot of money kept circulating, enabling Wörgl to repave the streets, rebuild the water system

He put up the town’s tiny remaining fund as collateral against the same value of stamp scrip, and used it to pay for a building project. The workers then passed on the currency as quickly as they could. Like the magic pudding, this little pot of money kept circulating, enabling Wörgl to repave the streets, rebuild the water system, construct houses, a bridge and even a ski jump. In the 13 months of the experiment, the 5,500 scrip schillings in circulation were spent 416 times, creating between 12 and 14 times as much employment as the standard currency would have done. Unemployment vanished, and the stamp fees paid for a soup kitchen feeding 220 families.

The governments of Germany and Austria, profoundly threatened by the success of these projects, shut them down and employment collapsed once more. When the US economist Irving Fisher examined these experiments he concluded that “the correct application of stamp scrip would solve the depression crisis in the US in three weeks!”. Roosevelt’s government, aware that such currencies could invoke a massive loss of federal power, promptly banned it.”
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/17/currency-scheme-1930s-save-greek-economy-eurozone-crisis

Angränsande:

Hur Keynes Bancorförslag skulle kunna användas med lokala valutor

Finansinspektionen inför amorteringskrav – men vad är det som ska betalas tillbaka?

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

USA:s dollarhegemoni spricker sönder allt mer


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Har lite svårt att hinna med bloggen just nu. Blir lite klipp och klistra.

”Germany, France and Italy said on Tuesday they had agreed to join a new China-led Asian investment bank after close ally Britain defied U.S. pressure to become a founder member of a venture seen in Washington as a rival to the World Bank.”

Towards The End Of The U.S. Dominated International Money System

China’s renminbi is positioning for major global exchange; the BRICS development bank is taking off, to the chagrin of the U.S. axis of global finance; and the IMF is talking with China about the likelihood of including the yuan in the “basket of currencies” that make up SDRs, or Special Drawing Rights that already includes the dollar, the pound, the euro and the yen.”

”The decision of the UK to join the Chinese development bank was made with] virtually no consultation with the US. We are wary about a trend toward constant accommodation of China, which is not the best way to engage a rising power.”

China Gaining Western Allies as Development Bank Partners: “A Blow to U.S. Efforts”

”UK, Australia, New Zealand, Singapore and India All Sign On … South Korea Next?

Update: The Financial Times now reports that France, Germany and Italy have all agreed to join the China-led international development bank as well, “delivering a blow to US efforts to keep leading western countries out of the new institution.”

Major American Allies Ignore U.S. Pleas and Join China’s Alternative Bank

Angränsande

Vägnätet för internationell handel byggs om av Kina – dollarn kringgås

Receptet för att skapa en härskarvaluta, såsom dollarn

Pensionen och ”marknadsvärdet” på din bostad står och faller med dollarhegemonin

Afghanistan – det tredje opiumkriget

Bitcoin är bara en ny variant av pyramidspel, ocker och skuldslaveri?


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Jag hade en diskussion med en ”Bitcoinare”, signaturen ”Datavetaren”,  i mitt senaste blogginlägg. Fick lite onda tankar om att Bitcoin bara är en annan variant av det skuldslaveri och pyramidspel som dagens banker håller i.

Vi tar Wikis förklaring på Bitcoin först:

“25 bitcoins per block (approximately every ten minutes) until mid 2016,[2] and then afterwards 12.5 bitcoins per block for 4 years until next halving. This halving continues until 2110-2140 when 21 million bitcoins have been issued”

Så till slut kommer det finnas totalt 21 miljoner Bitcoin.

Jag argumenterade för att det är en bristvaluta och att samma skuldslavsproblem som dagens kommer uppstå då hamstring av Bitcoin kommer göra att färre finns och folk kommer få krypa för att få låna bitcoin av de som har. Datavetaren svarade så här på det:

”Säg att alla 21 miljoner bitcoins sparas utom en enda, då kan denna delas upp i så små bitar att du fortfarande kan tillskriva varor och tjänster i priser i miljondelarsmiljondelar av den enda bitcoin som finns kvar.”

Datavetaren har åsikten att enbart bitcoin ska användas som valuta och inget annat.

Jag svarade:

”Allt färre Bitcoin kommer skapas. 21 miljoner bitcoin kommer göra att det är permanent deflation. Deflationen innebär att varje enhet bitcoin blir mer värd och att de som hamstrar och sitter med mycket bitcoin kan då låna ut dessa och suga ut andra. Den skadliga effekten av deflation är ju t.ex den stora depressionen på 30-talet ett exempel på.

Säg att en snubbe som sparat massa bitcoin  och bitcoin delas upp som du skriver så att man efter 10 år kan köpa 1 miljon gånger mer för denna bitcoin. Det liknar i mycket ett pyramidspel enligt mig. Den som kommer först in i spelet med en stor insats kan tjäna massor medan de som “gräver” bitcoin senare (eller kanske inte ens har en dator att “gräva” med) får tigga av de på toppen.”

När jag tänkte lite mer på det så tyckte jag det blev än klarare att det är fråga om ett pyramidspel och som upplagt för ocker. Det behövs faktiskt inte ens någon ränta för att det ska bli ocker.

Säg att Nisse inte har Bitcoin och lånar10 bitcoin av Per. Säg att de kommer överens om att Nisse ska börja betala tillbaka lånet efter1 år. Per är ”snäll” och säger att han inte ska ta någon ränta.

När Nisse lånade bitcoinen var Nisse tvungen att jobba 1000 arbetstimmar för att få ihop de 10 Bitcoinen han är skyldig. Men efter 1 år har några miljoner till av världens befolkning börjat använda bitcoin som därmed stigit i värde så att en bitcoin är 100 gånger mer värd. Nisse måste då jobba 100X1000=100 000 arbetstimmar för att kunna få kunna få ihop till de 10 bitcoinen han lånade av Per.

Om nu, Nisse, mot all förmodan blir fri från sin skuld till Per så sitter Per återigen med de 10 bitcoinen (som då är 100 gånger mer värda) och kan låna ut dem igen utan att ta ränta (tar han ränta blir det än större effekt) och vänta på att nästa värdestegring av bitcoinen ger honom en än större vinst. Osv. Det vill säga det finns en återkopplingsmekanism som forslar tillbaka bitcoinen till de som var med tidigt i pyramidspelet så att de alltid får tillbaka bitcoinen. Den som håller i bitcoinen kommer få ökad utdelning för varje cykel av utlåning som han kan få skuldslavarna att jobba åt honom.

Så är slutsatsen att de som går in i pyramidspelet Bitcoin tidigt och hamstrar kommer kunna suga ut de som kommer sist in i spelet i eskalerande takt?

Angränsande om bankernas pyramidspel

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Finansinspektionen inför amorteringskrav – men vad är det som ska betalas tillbaka?

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Finansinspektionen inför amorteringskrav – men vad är det som ska betalas tillbaka?


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Finansinspektionen ska tydligen införa amorteringskrav från 1 augusti. Men amortering betyder att man dödar en skuld till banken genom att betala tillbaka ett lån. Men vad har banken ”lånat ut”? Vad är det boskuldslaven ska betala tillbaka? Jag kopierar mitt tidigare inlägg för att påvisa att bankerna inget lånat ut överhuvudtaget.

Folk tror att bankerna lånar in kronor som banken sedan lånar ut som bilderna visar nedan.

                                                              INLÅNING

1

                                                         Utlåning

2

Men det är inte alls vad bankerna sysslar med. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till konton, såsom bilden nedan visar:

3

Banken hittar på två skulder samtidigt på kronor som aldrig lånats ut. Bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) använder vi sedan som substitut för kronor när vi betalar varandra. Du får mer innehav av din banks skulder på ditt konto – jag får mindre innehav av min banks skulder på mitt konto om jag betalar dig genom kontosystemet.

Så när banken ”lånar ut” till en bostad ”lånar” banken ”ut” sin egen skuld till kontot och inget annat.

Vad är det då för någon skuld som boskuldslaven ska betala tillbaka till banken? Vad är det banken avvarat som den vill ha tillbaka? Lånar jag ut bilen så har jag avvarat bilen och vill ha tillbaka den. Men vad har banken avvarat? Svaret på det är – INGENTING! Så banken kan få tillbaka det den avvarat och boskuldslaven kan ge banken INGENTING i utbyte mot det INGENTING som banken ”lånat ut”.

Förhoppningsvis vaknar boskuldslavarna upp och inser vilket enormt bedrägeri och pyramidspel de blivit utsatta för.

För det är bankerna som mellanhänder som trissat upp priset vid budgivningarna genom att bankerna “lånar ut” sina egna påhittade skulder. Det är mao inte säljare och köpare som bestämt priset – det är bankerna som har skuldslavsauktioner där den ”köpare”  som sätter sig i högst påhittade skuld till banken får bli skuldslav åt banken. I realiteten är det banken som äger huset – utan att banken vare sig avvarat eller lånat ut något alls.

Bankerna bör förstatligas, skuldslavarna släppas fria genom skuldavskrivningar. Höjdarna som skött pyramidspelet kallat ”bostadsmarknad” sättas i fängelse och alla deras tillgångar tas ifrån dem. Sedan kan det införas en extremt hög progressiv skatt på de finansiella parasiter som blivit rika på detta pyramidspel.

Enligt Finansinspektionen kommer amorteringskravet medföra upp till 25% sänkning av bostadspriserna. Men vem säger att det stoppar där? Det lär det säkerligen inte göra i t.ex Stockholm där fallhöjden är betydligt högre.

Vaknar inte boskuldslavarna upp i vrede efter det fallet vet det fan vad som ska väcka dem.

Nu när bankerna inte längre kan ljuga om att de lånar ut insatta kronor drar de istället till med lögnen att de ”lånar upp”. Jag slaktar den lögnen här:

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Hur vi bollar bankernas skulder mellan våra konton när vi betalar varandra och hur det hänger ihop med clearingsystemet beskriver jag här (massa grafik där med):

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money” – ekonomiprofessor Hyman Minsky