FED i New York är bankparasiternas centrum – inte BIS

Många påstår att BIS (Bank for International Settlements) är centrumet för centralbankerna.   BIS sätter förvisso upp reglerna för hur centralbankerna och bankerna ska sköta sin parasitverksamhet men navet ligger på FED (USA;s centralbank) i New York. Andra länder måste använda dollar för att kunna betala varandra då dollarn är härskarvalutan och står för 85% […]

Den sk bostadsmarknaden är neofeodalt skuldslaveri och inget annat

Det snackas mycket om att det ska införas ”marknadshyror” men finns det verkligen någon marknad för den mänskliga rättigheten (och nödvändigheten) att bo? Samtliga klassiska ekonomer, japp, även Adam Smith, ansåg det parasitärt att någon, utan egen arbetsinsats, sög ut värdet i det som andra människor skapat. Dvs att ta ränta är att kräva att […]

När bankernas pyramidspel kantrar uppmanas folk sitta still i båten så bankirerna kan ta livbåtarna

Länk till bilden om den syns dåligt i inlägget —————————- Har sammanställt en bok som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med […]

Vi lever i en bankdiktatur – demokratin är död

Ekonomiprofessor Michael Hudson beskriver i den här artikeln hur ökad skuldsättning alltid varit motsatsen till demokrati.  Det cykliska förloppet genom tiderna har enligt Hudson varit att en överklass skapats som suger ut folket som hamnar i skuldslaveri till överheten. Till slut har det utsugna folket gjort uppror och sett till att det blivit skuldavskrivningar samt […]

Kanske är det det förfalskade nobelpriset som fortfarande håller upp världens mest privatskuldsatta land, dvs Sverige?

  Rubriken  kanske låter som ett konstigt påstående men om utgår från att hela banksystemet är uppbyggt kring lögner och att få folk att tro på lögnerna så kanske det inte är så långsökt ändå. En hörnsten för att lögnerna ska accepteras som sanna av folk ligger ju i att de ses som sanna av […]

Bankernas New World Orders uppbyggnad

Datorernas utveckling och spridning är ingen tillfällighet. Zbigniew Brzeziński beskrev det redan 1971 i boken ”Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era”. Enskilda länder (såsom Ryssland, Irak, Iran, Libyen, Sudan, Syrien etc) som inte vill vara en del i denna parasitstruktur kallad ”New world order” straffas och ska piskas in. Men pyramiden håller […]