Hur vi tror att bank och betalsystemet fungerar och hur det fungerar i verkligheten

Tänkte försöka förklara banksystemet och penningsystemets uppbyggnad utifrån hur folk i allmänhet tror att det fungerar (och som det borde fungera) till att förklara hur det fungerar i verkligheten. Mycket bilder. Behöver jag fylla i med text så berätta vad som är oklart.

1) De flesta tror att de håller kronor på sina konton och att vi betalar varandra med kronor genom kontosystemet.

4

2) När vi lånar hjälper bankerna till att hitta någon som vill låna ut sina kronor

5

Ovan är hur de flesta tror att det fungerar och som det borde fungera. Men i verkligheten kan vi inte ha kronor på våra kundkonton hos banken. Ditt konto kan bara innehålla bankens skuld till dig. Banken kan, än så länge och i extremt blygsam omfattning, betala sina skulder till kontokunder genom att kontokunden gör bankomatuttag.

Vi ignorerar dock kontanter i denna redogörelse och fokuserar oss bara på vad bankerna ”lånar ut” till kundkontona. Då, som sagt, bankernas kundkonton enbart kan innehålla bankens skuld till kontokunderna så är bankens egna skuld det enda banken kan ”låna ut” till kundkontona. Bankerna har därför skapat skuldberg som består av bankernas skulder till kontokunderna och har som kartell skaffat sig ett monopol på kronorna på riksbankskontona som kan användas inom betalsystemet, såsom bilden nedan visar

. 1

Genom att storbankerna som kartell har monopol på kronorna på Riksbankskontona kan ingen betala med kronor genom kontosystemet. Vi ”bollar” bara bankernas skulder mellan våra konton när vi betalar varandra genom kontosystemet. Bankerna clearar med kronorna på Riksbankskontona som är ett nollsummespel där kronorna bollas mellan storbankerna. Så för varje kontoöverföring måste två kontoöverföringar ske – en kontoöverföring mellan kundkontona och en kontoöverföring mellan bankernas Riksbankskonton, såsom bilden nedan visar:

2

På ovan sätt kan storbankskartellen som helhet slippa betala sina skulder till kontokunderna. Och det finns ingen möjlighet för varken allmänhet, företag eller ens stat och kommuner att betala med kronor genom kontosystemet.

Ovan är givetvis totalt skruvat och överkomplicerat (men maximerat för parasitism då vi inte längre använder kronor som betalmedel – vi använder bankernas skulder som betalmedel som bankerna dessutom ”lånar ut” till kundkontona).

Men det blir värre (för att parafrasera TV-reklam – fast tvärtom då såklart). För hur kommer småbankerna, tier2-bankerna in i bilden? Jo, dessa har vanliga kundkonton hos storbankerna (småbankerna kommer mao inte åt kronorna på Riksbankskontona de heller). Småbankerna blåser sedan upp sina egna skuldberg utanför storbankernas skuldberg genom att småbankerna ”lånar ut” sina skulder, såsom bilden nedan visar.

3

Hur en kontoöverföring sker mellan tier2 bankerna orkar jag inte ens visa (men de måste gå genom storbankernas clearingsystem och minst tre kontoöverföringar måste ske). Hela systemet är mao precis så vansinnigt som Bank of Englands fd chef Mervyn King påpekat genom att säga att detta är det absolut sämsta sättet att organisera betal och banksystemet på. Men, som sagt, för att parasitera är det optimalt och då i synnerhet för storbankerna då vi använder deras skulder som pengar istället för kronor.

Ärliga banker, såsom JAK-banken och EKO-banken, kan mao inte vara ärliga i detta vansinniga system – de vill ju låna ut kronor genom kontosystemet – men det kan de ju som visats inte göra.

För en mer detaljerad redogörelse för hur bankernas penning och betalsystem fungerar kan ni läsa det här:

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Tillägg 1:

Om man vill kan man kalla bankernas skuldberg för pyramidspel som rasar om folk springer ut ur det genom t.ex en bankrusning. Vid en bankrusning måste banken betala sina skulder till kontokunderna och då avslöjas pyramidspelet tämligen omgående. Pyramidspel kan bara hållas uppe så länge folk deltar i dem och så länge de växer.

Tillägg 2

Då det tydligen är svårt att svälja att bankerna bara kan ”låna ut” sina egna skulder till kundkontona (och jag har all förståelse för det -det är ju så absurt – hur fan kan man ”låna ut” sin egen skuld?) lägger jag till ett svar jag gav till en kommentar. Hoppas det hjälper till att svälja det absurda. Min kommentar:

Ärligt tror jag du rör till det alldeles för mycket genom att inte sätta riktiga beteckningar på vad som är kronor och vad som är skulder på kronor. Staten är de enda som genom Riksbanken kan skapa kronor och de gör det antingen i:
1) Fysisk form (dvs sedlar och mynt)
och
2) Digital form (kronorna som finns på Riksbankskontona – de enda konton som kan innehålla kronor)

Sedan är det bara att hålla reda på vad som är en skuld på kronor (en räkning t.ex) och vad som är kronor.

Din elräkning står det kronor på men det är en skuld på kronor – ingen tror att din elräkning ÄR kronor som du kan handla med på t.ex ICA.

Samma sak med ett kundkonto hos banken med en stor skillnad. Kundkontot är också en ”räkning” (dvs skuld) som banken har på kronor som banken är skyldig kontokunden. Skillnaden ligger i att vi kan använda bankernas skuld, dvs ditt kontoinnehav, som betalmedel såsom jag beskriver i inlägget.

Du frågar vad som händer med t.ex 10 000 kronor som du stoppar in på banken. Jag visar med bilden nedan vad som händer:

SEB kommer ta emot de 10 000 kronorna och
1) Antingen pula in dem i någon bankomat alternativt stoppa dem i valvet på något bankkontor
eller
2) Ge dem till Riksbanken som växlar om dem till digitala kronor som hamnar på SEB Riksbankskonto

i båda fallen ovan kommer

3) SEB skriva upp att den nu är skyldig dig 10 000 kronor på ditt konto. Observera igen att ditt konto är SEB:s skuld till dig och en ”räkning” som SEB ska betala till dig (det är mao ingen skillnad mellan ditt konto och t.ex en elräkning – de är båda skulder på kronor).

Banken sätter mao upp de 10 000 kronorna som du satte in på bankens tillgångssida på balansräkningen. På skuldsidan av balansräkningen sätter banken ditt kontoinnehav som visar att banken är skyldig dig 10 000 kronor, såsom visas på bilden nedan:

Jag hoppas att det ovan framgår helt klart att det enda ett kundkonto hos en bank kan innehålla är bankens SKULD på kronor till kunden – kontot kan aldrig innehålla kronor.

Mao är bankens egna skuld det ENDA banken kan ”låna ut” till ett kundkonto

Så bankpersonalen ljuger (med största sannolikhet helt omedvetet) när han/hon säger:

– ”Den miljon kronor som du lånat har förts över till ditt konto”

För meningen ovan innehåller minst tre lögner:

1) Kundkontot kan inga kronor innehålla, kontot kan bara innehålla bankens skuld
2) Banken har inget lånat ut överhuvudtaget då banken inte kan ”låna ut” sin egen skuld.
3) kontoinnehållet har inte överförts till ditt konto. Det blev påhittat direkt – det kom inte in på kontot utifrån.

Banken hittar mao på sin egen skuld som den sedan påstår sig ”låna ut” till kundkontot – hur absurt detta än låter så är det sanningen.. Det är även vad Richard Werner säger nedan då han berättar att banken måste hitta på sin egen skuld (liabilty) till kontot som banken sedan påstår sig ”låna ut”.

Det gäller mao bara att hålla reda på vad som är kronor (som Riksbanken skapar) och vad är SKULDER på kronor (kundens kontoinnehav hos banken). Det är inte svårare än att du kan skilja en 1000-lapp (som är kronor) från din elräkning (som är en skuld på kronor). Bedrägeriet ligger i att vi inte kan skilja på vad som är kronor och vad som bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) då bankerna sköter betalsystemet – något Werner också påpekar när han säger att ”banks run the settlements system…. nobody is able to tell the difference”.

Tyvärr snurrar du till det när du inte skiljer dem åt utan geggar ihop dem till enhetsbegreppet ”pengar” – det är just den hopblandningen Werner påpekar när han säger att ingen märker skillnaden.

 

“It is basically an accounting trick … Banks create money. They don’t lend it … When a bank gives out what is called a loan, it basically pretends that you have deposited the money… it has to invent the liability … This is how the money supply is created.”

Ekonomiprofessor Richard Werner

Bank of England skriver också att ett kundkonto entydigt är bankens skuld och inget annat i sin rapport över hur pengar skapas:

Bank deposits are simply a record of how
much the bank itself owes its customers. ”

:http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

Bankernas pyramidspel kallat ”penningsystem” som inget parti vågar vidröra

ying

Den fiktiva finansekonomin har fångat den reella ekonomin i en gigantisk fiktiv finansiell bubbla. Ekonomer och politiker låtsas dock att ekonomin är i balans och i harmoni.

Vill ni kommentar bilden så gör det gärna på min andra blogg. Kan kopieras fritt (om ni vill ha en bild vektorbild i svg eller AI-format, kan jag fixa det).

———————————

Skrev en kommentar på  Birger Schlaugs blogg.

Ekonomin är indelad i två delar. En reell ekonomi med riktiga tjänster och varor. Den andra delen av ekonomin är den fiktiva finansiella sektorn som lider av vanföreställningen att pengar kan ”jobba” och ”växa”.

Den reella sektorn skapar, som sagt, riktiga varor och tjänster – den finansiella sektorn suger ut vad den reella sektorn skapar

Den reella ekonomin har redan slagit i taket – detta fastän det skapas fler låtsasjobb än någonsin. Den finansiella ekonomin är den som har växt. Folk tror att de ska bli rika på att pengarna ”växer” och ”pengarna jobbar” inom t.ex pyramidspelet kallat bostadsmarknaden som bankerna anordnat.

Samma sak inom fiktionsekonomin som blåsts upp i pyramidspelet börsen (också uppblåst av bankernas påhittade ”krediter”).  Johan Ehrenberg skrev intressant om ”virtual reality”-bubblan börsen:
Börsen fick 150 år, nu lägger vi ner den för allas bästa

Ekonomin drivs mao av diverse pyramidspel där den fiktiva finansekonomin dikterar ”verkligheten”. Pyramidspel måste alltid växa för att inte haverera (kolla politikernas rädsla för att punktera pyramidspelet bostadsbubblan). Och grunden i bubbelmaskinen är att själva penningsystemet i sig är ett pyramidspel som måste skapa pyramidspel inom sig för att inte rasa. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till konton och måste få folk att hålla kvar ”pengarna” på kontona genom att få folk att tro att pengarna ”växer”. Bankerna är livrädda för att kontokunderna ska komma på vilket enormt pyramidspel penningsystemet är och springa till bankomaterna för att hämta ut sina pengar (det enda sättet bankerna kan betala sina skulder till kontokunderna är genom att kunderna gör uttag – från t.ex bankomaterna). Bankerna är livrädda för bankrusningar och sättet de har för att täppa till det hålet är att helt enkelt avskaffa kontanter (hur ska bankerna då kunna betala sina skulder till kontokunderna om kontanterna försvinner? Det kontantlösa samhället är mao det samma som en total skuldavskrivning för storbankerna gentemot kontokunderna).

Det är ovan som är grunden i tillväxten i vår ekonomi – bankernas pyramidspel kallat ”penningsystem” måste hela tiden skapa nya pyramidspel (bubblor) för att inte fiktionsekonomin och hela penning/betal-systemet ska rasa.

Men detta vågar, som sagt, INGEN politiker röra (förutom några få, såsom miljöpartiets Valter Mutt och Annika Lillemets som ska stort kred för att de vågar – de borde ses som hjältar men blir marginaliserade inom det egna partiet som straff för att de vågar vidröra verkligheten). Alla politiker trippar på tårna livrädda för punktera de fiktiva bubblorna. Och då, som sagt, i synnerhet pyramidspelet bostadsbubblan – inget enskilt parti vill punktera folks drömmar om evig ”värdetillväxt” på bostaden och folks tro på att de är rika fastän de egentligen är skuldslavar åt bankerna.

För kollar man in ”bostadsmarknaden” är det ingen ”marknad” – det är ett pyramidspel som bankerna använder sig av för att anskaffa skuldslavar.

Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan skapa kontopåhitt från luften som de ”lånar ut”

Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”
1) en säljare (tillgångssidan)
2) potentiella köpare (efterfrågesidan)
och
3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting

Och ovan funkar och kan ”växa” så länge bankerna tillåts pumpa upp pyramidspelet genom att skapa mer ”pengar” genom att ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton och sätta boskuldslavar i skuld med dessa påhitt.

Men förr eller senare kraschar fiktionerna av tyngden från verkligheten. Då lär det blir ramaskri inom finansbubblan (se bilden ovan).

Ska storbankerna verkligen få en total skuldavskrivning gentemot kontoinnehavarna och få avskaffa kronan som allmänt betalmedel?

Som jag beskrev i tidigare inlägg finns det inte ett skuldberg – det finns två då bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton. Varje enskild storbank sitter med sitt enorma skuldberg och tillsammans utgör de bankernas samlade skuldberg.Tror inte man behöver läsa det för att  förstå nedan men det kanske underlättar.

Tar bara bilder och har bara med två  storbanker för att det inte ska bli så grötigt. Principen gäller dock även de tre andra storbankerna som har ett monopol på kronorna på Riksbanken inom betalsystemet..

Bild 1) De tre olika sorters pengar som finns

1

Bild 2) Betalning genom att använda bankernas skulder. Nisse gör en överföring till Pers konto. Steg ett och steg två sker då.

2

Bild 3) Om vi vill att bankerna också ska betala sina skulder måste Riksbankskontona öppnas för alla. Bankerna kan då betala sina skulder till kontoinnehavare på två sätt

3

Bild 4) Men detta motarbetar storbankskartellen då de vill avskaffa kronan som betalmedel och få en total skuldavskrivning gentemot sina kontoinnehavare

4

Finns många frågor kring detta

1) Varför ha ett system där storbankerna ges rätt att slippa betala sina skulder till kontokunderna?

2) Med vilken moralisk rätt kan bankerna kräva att skuldslavar ska betala fullständigt påhittade skulder när storbankerna gör precis allt för att slippa betala sina skulder till kontokunderna?

3) Vill vi verkligen avskaffa kronan som allmänt betalmedel?

4) Är alla politiker köpta av storbankerna?

För att lite mer detaljerat förstå hur vi bollar bankernas skulder mellan våra konton (återigen; vi kan ALDRIG hålla kronor på våra konton hos banken) kan ni läsa nedan. Det är ett extremt korkat system som endast är optimerat för en sak, parasitism.

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Hur ska vi lösa skuldkrisen som hotar sänka ekonomin? De två alternativen

Nyligen gick chefen gör HSBC ut och jämförde världsekonomin med Titanic utan livbåtar. Alltfler inser att Titanic kommer krocka med skuldberget snart och att något måste göras åt skuldberget..Men det är inte bara ett skuldberg –  det finns två skuldberg som är skilda åt som bankerna har skapat som hotar att sänka ekonomin. Bankernas plan är att bara bankernas skuldberg ska raderas. Tänkte visa alternativen i det här inlägget.

I förra inlägget visade jag att bankerna bara kan ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton. Mao sätter sig banken i lika stor skuld som ”låntagaren” när banken hittar på och ”lånar ut” sin egen skuld till ”låntagarens” kundkonto. Så bankerna skapar två åtskilda skuldberg genom att ”låna ut” bankernas egna skulder till kundkonton. Bankerna är mao lika skuldsatta som alla de som de satt i skuld. Bilden nedan visar detta:

1

Lösningen bankerna och ”våra” köpta politiker  (om de inte är totalt inkompetenta – vilket är en annan möjlighet) har visas på bilden nedan och innebär att bankernas skuldberg raderas.

2

Bankerna kan bara betala sina skulder till kontokunder i dagsläget genom att kontokunden gör kontantuttag – ett avskaffande av kontanter är mao det samma som en total skuldavskrivning för banksystemet gentemot sina kontokunder.

I storbankernas drömscenario blir de mao av med sitt skuldberg till kontokunderna medan alla som är skuldsatta av bankerna kommer vara dömda till evigt skuldslaveri åt bankerna.

Det alternativ som skulle gynna alla (utom då storbankerna) ser ut som nedan:

3

De primär och sekundärparasiter som tjänat på bankernas bedrägeri kan vi ha en hög skatt på.

Ska bankerna sedan privatiseras kan de ha konton på Riksbanken och ärliga småbanker, såsom JAK, kan konkurrera  på samma villkor som storbankerna genom att förmedla lån såsom bilden nedan visar.

3

Och, som sagt, vi kan betala varandra direkt med kronor då Riksbanken har tagit över betalsystemet, såsom bilden visar nedan:

4

Så utöver att alla gynnas (utom storbankerna) får vi dessutom ett banksystem som fungerar som folk tror att det fungerar idag (fast sanningen är en helt annan – t.ex, hur många vet om att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton?) .

Så vilket alternativ ska vi välja? Är det inte ganska uppenbart? Men det betyder att vi måste få ärliga politiker – vilket kanske är att begära för mycket av det politiker vi har just nu.

Jag håller med ekonomiprofessor Steve Keen nedan

Svaret på frågan: Hur kan banken ”låna ut” något annat än bankens egna skuld till kundkontot när kontot inget annat kan innehålla?

Gör först lite reklam för min andra blogg som förhoppningsvis är lite mer kreativ än den här bloggen (som har potential att tråka ihjäl vem som helst :) ).

Kan tänka mig att sälja en ”Think outside the box” kub/lampa om priset är rätt och jag hinner. Att tänka utanför lådan är viktigt nu när väggarna i det härskande paradigmet vittrar sönder.

Kolla in zebrakuben också – rätt cool den med

——————–

De som läser denna blogg vet ju redan att svaret är att bankerna inte kan ”låna ut” något annat till ett kundkonto än det kundkontot kan innehålla – bankens egna skuld.

Det är så absurt så det kanske behövs en enkel förklaring (som jag säkert dragit femtielva gånger)

Jämför med guldsmeden som ”lånade ut” skuldsedlar på guld som och skuldsedlarna cirkulerade i samhället istället för guld som ”pengar”. När guldsmeden ”lånade ut” en skuldsedel på guld ”lånade” guldsmeden ”ut” sin skuld på guld – INTE själva guldet. När det blev rusning mot guldsmeden kunde guldsmeden inte betala alla skulder som stod på skuldsedlarna varvid guldsmeden hängdes.

Dagens system är exakt likadant fast med basen kronor istället för guld. Kundkontona är digitala skuldsedlar som berättar hur många kronor banken är skyldig kontokunden. Vid en bankrusning har inte heller bankerna kronorna (lika lite som guldsmeden hade guld som täckta alla skuldsedlar). Men, till skillnad från guldsmeden som hängdes, får bankirerna bonusar för bedrägeriet.

Att kundernas kontoinnehav är bankens skulder framgår även entydigt från bankens egna balansräkning – så det finns inget utrymme för vantolkningar.

Därför består ”penningmängden” till 97% av bankernas skulder till kontoinnehavare och endast 3% är kronor.

Detta är akilleshälen för bankkramarna och frågan som de kommer göra allt för att kringgå att svara på. Så det är bara att mata på med frågan – ”Vad ”lånar” banken egentligen ”ut” till kundkontot?” och förundras över hur bankkramarna börjar diskutera i princip allt men aldrig svarar på frågan.