Bankirerna med anhang borde hängas såsom guldsmeden blev hängd


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Som jag beskrev i föregående inlägg lånade guldsmeden ut skuldsedlar på guld som inte fanns. Folk använde skuldsedlarna som betalmedel istället för guld. Observera att skuldsedeln var guldsmedens skuld på guld – mao guldsmeden ”lånade ut” sin egen skuld och satte andra i skuld med dessa skuldsedlar.

Historien brukas berättas såsom om att folk blev förbannade och hängde guldsmeden när de kom för att hämta ut guldet som inte fanns. Men jag tror det fanns en till förklaring till att folk hängde guldsmeden. Guldsmeden hade satt människor i skuld och försatt dessa människor i enormt lidande.

Så det fanns minst två olika grupper som ville se guldsmeden hängd

1) De som inte fick ut sitt guld

och

2) De som guldsmeden skuldförslavat genom att ”låna ut” guldsmedens egna skulder

I ett samhälle där guldsmeden hade förslavat nästintill alla med påhittad skuld var nog den andra anledningen minst lika stor som den första.

Bankerna gjorde likadant när de tog över guldmyntfoten från guldsmeden. Bankerna lånade ut skuldsedlar på guld (mao bankens egna skuld på guld – banken lånade aldrig ut guld).  Men när bedrägeriet uppdagades vid bankrusningar hade bankirerna sett till att ha hela våldsapparaten, rättssystemet och politikerna bakom sig som sopade undan spåren av bedrägeriet. Bankirerna hade dessutom fått undervisningssystemet att lära ut sagor om att bankerna verksamhet grundades på något kallat  ”den fria marknaden” som styrdes av en osynlig hand som ingen fattade hur den fungerade men som hade gudomlig visdom. Genom sin kontroll av massmedian kunde banksterna dessutom skapa rökridåer och styra massornas känslor. Folket kunde snurras upp på läktarna där de likt huliganer slogs mot varandra istället för att hänga banksterna.

Idag ”lånar” bankerna ”ut” sina skulder på kronor.  97% av penningmängden består av bankernas skulder på kronor – endast 3% är kronor. Vid en bankrusning kommer mao minst 97% av kontoinnehavarna aldrig få ut sina kronor.

Det är mao samma skuldslavsystem byggt på bedrägeri. Och folk lider idag med av att bankerna gjort alla i samhället till skuldslavar åt bankerna. I Sverige har var sjätte överskuldsatt försökt ta sitt liv. I t.ex Grekland är det antagligen betydligt värre. Allt detta enorma lidande pga av att samhället  har ett perverst parasiterande system där banker tillåts ”låna ut” sina egna skulder och göra skuldslavar av allt de kommer åt.

Guldsmeden var en ren amatör jämfört med dagens bankparasiter. Lidandet världen över som skuldslavarna genomlider är mångfalt större – det är globalt. Så skälet till att hänga banksterna är mångfalt större – vilka medlöpare som ska dingla kanske vi kan ha en diskussion om.

Eller kanske vi bara ska vända på steken och låta banksterna få jobba som slavar under resten av sin livstid. De kan få välja själva kanske.

I vilket fall bör folk låta hatet riktas åt rätt håll. Banksterna har anlagt en skyddsvall av invandrare som ska skyla banksternas oförrätter. Invandrarna är satta till syndabockar i ett samhälle där allt fler mår fan. Gå inte på banksternas fint – kräv att huvudena rullar från toppen och sparka inte nedåt.

Var sjätte överskuldsatt har försökt ta sitt liv

———-

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och förstod det här och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Banken kan bara ”låna ut” bankens egna skuld till kundkonton – enkelt förklarat


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder är tydligen något som är extremt svårt att svälja. Jag kan ha all förståelse för det då det är så extremt absurt. Hoppas nedan hjälper till att förklara att det enda banken kan ”låna ut” till ett kundkonto är bankens egna skuld.

Tänkt dig historien med guldsmeden. Folk lämnade in guldet till guldsmeden och fick en skuldsedel där det stod att guldsmeden var skyldig kunden motsvarande guld som stod på lappen. Folk började använda skuldsedeln som pengar istället för guld. Guldsmeden kom på att han kunde ”låna ut” skuldsedlar på guld han inte hade. Guldsmeden ”lånade” då ”ut” sin egen skuld – inte själva guldet. Vid en bankrusning mot guldsmeden visade det sig att guldsmeden bara hade en bråkdel av allt guld då guldsmeden hittat på en djävla massa skuldsedlar på guld. Guldsmeden blev hängd i ett träd.

Dagens system funkar på samma sätt med den skillnaden att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder på kronor till kundkontona. Vid en bankrusning har inte banken en bråkdel av de kronor som de är skyldiga kontokunderna. Inga bankirer blir dock hängda – de får bonusar istället.

97% av penningmängden består därför av bankernas skulder till kontoinnehavarna och endast 3% består av kronor (dvs kontanter). Vid en bankrusning kommer minst 97% av kontokunderna inte få ut sina kronor från bankomaterna – dvs bankerna kan inte betala sina skulder till kontoinnehavarna (precis såsom guldsmeden inte kunde betala guld till alla som krävde sitt guld)

Hoppas det nu blir lättare att förstå nedan blogginlägg som rent mekaniskt beskriver bankernas bedrägerisystem fungerar: För grunden är just att bankerna inget annat ”lånar ut” till kundkontona än bankens egna skuld – på samma sätt som guldsmeden ”lånade ut” skuldsedlar på guld – inte själva guldet..

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt


Som jag skrev i mitt senaste inlägg rebloggar jag som ett avslut.nedan inlägg som enkelt beskriver mekaniken i penningsystemet (clearingsystemet, reporäntan, stiborränta etc)  Som komplement kan man också läsa det här inlägget som strikt logiskt påvisar det absurda och parasitismen i dagens penningsystem:
Banken kan bara ”låna ut” sina egna skulder till konton

——————–

Det här är en sammanslagning av flera inlägg indelade i kapitel som sammanfattar hur bankernas utsugning går till rent mekaniskt. Då det är flera inlägg hopsamlade finns det nog mycket upprepningar – hoppas ni står ut med det. Läser ni igenom allt har ni en grund för att förstå parasitismen och förhoppningsvis kan jobba för att ändra skuldslaveri-maskineriet bankerna håller i.

Det här blir mitt sista inlägg. Jag hinner inte heller svara på kommentarer.

Kapitel 1 Vad är det bankerna ”lånar ut” till konton?

Folk tror att bankerna lånar in kronor som banken sedan lånar ut som bilderna visar nedan.

INLÅNING

1

Utlåning

2

Men det är inte alls vad bankerna sysslar med. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till konton, såsom bilden nedan visar:

3

Banken hittar mao på två skulder samtidigt på kronor som aldrig lånats ut. Bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) använder vi sedan som substitut för kronor när vi betalar varandra. Du får mer innehav av din banks skulder på ditt konto – jag får mindre innehav av min banks skulder på mitt konto om jag betalar dig genom kontosystemet.

Den stora frågan är varför vi låter dem få hålla på? Varför får bankerna skuldsätta hela världen genom att de tillåts ”låna ut” bankens egna skulder?

Idag består penningmängden till 97% av bankernas skulder till kontoinnehavarna (ditt och mitt kontoinnehav) och endast 3% är kronor (kontanter). Införs det kontantlösa samhället kommer penningmängden till 100% bestå av bankernas skulder till kontoinnehavarna.

Så de djupare frågorna som aldrig förs upp är:

Vill vi att kronan avskaffas som betalmedel? Ska bankerna verkligen få en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna? Ska vi ha ett system där bedragare ”lånar ut” sina egna skulder till konton och lurar folk att de lånar kronor av banken? Eller ska bankerna syssla med det de påstår sig göra – låna ut insatta kronor?

Eftersom ovan lögner från bankernas sida om ”inlåning” och ”utlåning” inte håller längre drar de till med lögnen om att banken måste ”låna upp” för att kunna ”låna ut” till Ullas konto. Jag visar lika grafiskt som ovan att detta är bara en till lögn för att dölja föregående:

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Kapitel 2 Storbankskartellens kontroll över penningsystemet genom sitt monopol på betalsystemet genom konton

Först måste vi ha klart för oss att bankerna inte ser varandras kundkonton som giltiga betalmedel. Banken ser mao inte ditt kontoinnehav som pengar som det går att betala en annan bank med. Det som finns på ditt konto är bankens skuld till dig på kronor (som banken, i bästa fall, kan betala genom att du gör t.ex bankomatuttag). Vid en kontotransaktion tar en annan bank över skulden. Banken som tar över skulden kräver att bli betald i kronor från storbankernas Riksbankskonton som är de enda konton som kan innehålla kronor. Så om vi tar det stegvis i ett exempel där jag betalar dig med bankskulder genom kontosystemet (då, för att tjata, det enda som kan finnas på ditt konto är bankens skuld till dig – ditt konto kan ALDRIG innehålla kronor).

1) Min bank blir av med 1000 kronor av sin skuld till mig (=mitt konto minskar med 1000)

2) Din bank ökar sin skuld till dig med 1000kronor (=ditt konto ökar med 1000)

3) Din bank kräver att min bank betalar 1000 kronor från min banks riksbankskonto till din banks Riksbankskonto.

Så när vi betalar genom kontona och har olika banker sker ALLTID två transaktioner från de två helt skilda kontosystemen (även om bankerna klumpar ihop betalningarna till varandra är detta i princip sant). Och, återigen, de ENDA konton som kan innehålla kronor är storbankernas Riksbankskonton Hoppas bilden visar detta nedan:

01

Då storbankerna har monopol på kronorna på Riksbankskontona är storbankerna de enda som kan betala med kronor genom kontosystemet. Vi andra får bara mer eller mindre av vår banks skulder på våra konton.

Hoppas, för att tjata, att det ovan helt klart framgår att det finns TVÅ helt skilda kontosystem varav bankerna inte ser kundernas konton som pengar och giltiga betalmedel. INGA av kronorna på riksbankskontona kan ”rinna ut” till bankernas kundkonton (då kundkontona inte kan innehålla kronor) De enda giltiga betalmedlen för storbankerna är de kronor som ligger på Riksbankskonto-systemet.

Bankerna betalar mao varandra genom Riksbankskontosystemet. Bankerna klumpar ihop det de är skyldiga varandra och betalar varandra i slutet av dagen med kronorna som finns på Riksbankskontona. detta kallas clearing. Då storbankerna har monopol på Riksbankskontona är detta ett helt slutet system. Det är ett nollsummespelet som utspelar sig varje dag och om en bank hamnar på minus hamnar en annan bank lika mycket på plus. Kartellen som helhet hamnar på plus minus noll (verkar detta kryptiskt så förklarar jag det med massa grafik här)

Bankerna ha en viss mängd kronor (likviditet) på sitt Riksbankskonto när dagen är slut. Hamnar en bank på minus hamnar någon annan bank på plus. Minus-banken kan då låna av plus-banken. Den räntan minus-banken betalar då kallas Stibor-ränta. Det är mao en internränta storbankskartellen håller mellan sig inom monopolet de har på Riksbankskonto-systemet. Hoppas bilden nedan visar detta:

1

Riksbanken vill att bankerna sköter det som ovan för då behöver inte Riksbanken lägga sig i clearingen. Men om SEB inte kommer överens med Swedbank kan SEB låna ut sina överskottskronor till Riksbanken som i sin tur kan låna ut dem till Swedbank. SEB får reporäntan minus 0,75% och Swedbank får betala Riksbanken reporäntan plus 0,75%. Riksbanken agerar således mellanhand här. Hoppas bilden nedan visar detta överskådligt:

2

Låt oss sammanfatta vad vi kommit fram till hitintills

Det finns två sätt bankerna kan låna av varandra genom Riksbankskontosystemet.

1) Bankerna lånar direkt av varandra och betalar den sk Stibor-räntan

funkar inte det så kan

2) Riksbanken agera mellanhand och då gäller den sk repo-räntan

Tanken är mao att bankerna i första hand ska fixa det här genom alternativ 1). Att Riksbanken kliver in och agerar mellanhand är mao bara en nödlösning som Riksbanken helst vill slippa.

Om reporäntan är negativ kommer plus-banken inte gärna låna ut sitt överskott på kronor till Riksbanken. Den negativa repo-räntan är mao ett sätt att tvinga bankerna att låna av varandra (mot stiborränta) så att de inte går omvägen med Riksbankens om mellanhand.

Att bankerna inte lånar till varandra direkt är också ett tecken på att bankerna inte litar på varandra. De misstror vad den andra andra banken lämnar i pant, vilket oftast är bostadsobligationer.

Därför ser Riksbanken till att statsobligationer skapas då bankerna ser dessa som säkrare än bostadsobligationer och bankerna accepterar dem som pant när de lånar direkt av varandra (stibor). Samtidigt fyller Riksbanken på bankernas Riksbankskonton så att de inte behöver låna så ofta av varandra. Det är det som de felaktigt kallar QE (Richard Werner, myntaren av begreppet QE är ganska förbannad för att de missbrukar hans begrepp -men det är överkurs). Hoppas bilden nedan visar detta:

3

Mao när Riksbanken sänker reporäntan och gör ”QE” så är det ett tecken på att bankerna inte längre tror på varandras värdepapper – framför allt bostadsobligationer. Bankerna slutar då låna ut till varandra (kallas Interbank lending på engelska). Det var det som hände 2008 då hela betalsystemet höll på att frysa fast. Riksbanken såg till att nästan hälften alla bostadsobligationer köptes upp av staten och fyllde på storbankskontona med 500 miljarder kronor så att alla bankerna kom skyhögt över likviditetskraven och inte behövde låna av varandra när de betalade. Hoppas bilden nedan visar detta:

4

Affärvärlden beskrev det så här (kanske låter mindre kryptisk om man kollar på bilden ovan samtidigt):

”Sedan i höstas ser Riksbanken till att det finns en sådan överlikviditet, så att bankerna slipper låna ut pengar till varandra.”

Hoppas att det av ovan framgår hur fullständigt rubbat penningsystemet ”fungerar” och att den stora dysfunktionen ligger i att vi inte kan använda kronor som betalmedel inom kontosystemet. Vi har ett två-kontosystem där endast en storbankskartell kan använda kronorna som finns på Riksbanken. Vi andra är kan bara använda bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) .

Lösningen på detta är helt enkelt att slänga ut bankerna från betalsystemet och ta bort deras rätt att hålla konton utanför Riksbankskontona, se bild nedan. Hela detta vansinniga överkomplicerade clearingsystem skulle kunna tas bort och Riksbanken kunna sköta avvecklingen av skulder med kronor. Det skulle bli som när vi betalar varandra med sedlar – du får en 1000-lapp i handen – det behövs ingen mellanhand där i form av en bank. Alla konton skulle innehålla kronor så att du och jag kan betala varandra direkt med kronor och slippa det här dravlet med att spara på bankernas skulder (det sjuka är att i dagsläget är bankernas skulder det enda vi kan ”spara” på våra konton – hur sjukt låter inte det?). Hoppas bilden nedan visar hur ett vettigare penningsystem med ett enklare, mindre sårbart betalsystem skulle kunna fungera där pengarna (kronorna) gör det pengar ska göra – DÖDA skulder (och inte som idag då bankerna skapar pseudopengar genom att föda skulder på kundkonton)

4

Ovan har jag förenklat genom att skriva att det är ett två-kontosystem. Men egentligen är det t.o.m än snurrigare då varje enskild storbank har sitt eget fristående kontosystem och inbäddade i deras kontosystem finns småbankerna (tier2-bankerna) som har kontosystem utanpå och i storbankerna. Men ovan är snurrigt så det räcker. Som Bank of Englands fd chef Mervyn King sagt är ovan sätt att bygga penningsystemet och betalsystemet det absolut sämsta. Men politiker och Åsa-Nisse (Ingves) gör allt för att sinnessjukdomen ska framstå som den enda logiska lösningen. De låtsas som om detta system där 97% av penningmängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna och endast 3% är kronor är höjden av visdom och vettighet.

Skälet till att det inte kan vara så många banker i clearingen är att komplexiteten i betalsystemet växer med varje ny bank då varje bank har sitt eget kundkontosystem. Sedan tillkommer, som sagt, tier2-bankerna (JAK, ICA-banken, Ikano-banken, etc). Bilden nedan visar komplexiteten och betalningsvägarna vid clearingen bara inom de fem storbankerna.

1

Bankerna måste också skyffla panter, dvs värdepapper mellan sig också (bostadsobligationer, statspapper och vad det nu kan vara). Mängden betalningsvägar för n-banker blir då 6b2be63a1b8e310465d1b538e2d7d71b11 – dvs det blir massor fler vägar bara man lägger till en endaste bank. Och all denna extrema överkrånglighet för att du och jag ska kunna betala varandra genom konton. Låg ditt och mitt konto direkt på Riksbanken och innehöll kronor skulle jag kunna betala dig direkt och alla ovan betalningsvägar kunna skrotas.

Jag tycker ovan bild liknar alkemi och Mervyn King har jämfört med alkemi också (sid 19):

”For a society to base its financial system on alchemy is a poor advertisement for its
rationality.

Kapitel 3: Bankernas internräntor är bara till för att balansera nollsummespelet på Riksbankskontona

Internräntorna (stibor och reporäntan) har ingen direkt koppling till ”finansiering” av ”lån” (t.ex bostads”lån”) och räntorna på dessa etc

Som visats ovan är det ett nollsummespel som utspelar sig varje dag inom storbankskartellen som har hand om clearingen. Om en bank hamnar på minus hamnar en annan bank lika mycket på plus.

Så plusbankernas överskott kommer alltid motsvaras av minusbankernas underskott. Minusbankerna måste då ”låna upp” från plusbankerna för att att nå upp till likviditetskravet och att bankerna på så sätt ”finansierar” sin ”utlåning” (vad de nu påstår sig ”låna ut”). Jag tror bilden nedan ganska klart påvisar att även det är fullständigt skitsnack från bankernas sida.

1

Som vi ser har inte ”upplåningen” inom RIX ett skit med att ”finansiera” bostads”lån”. Nollsummespelet mellan Riksbankskontona i clearingen är till för att bankerna inom storbankskartellen ska balansera sina övertaganden vid kontoöverföringar som kontokunderna gör – inget annat. Reporäntan och Stibor är bara interna räntesatser storbankerna använder inom nollsummespelet som storbankerna bedriver iom clearingen.

Vi har ett bank och penningsystem som består av 97% lögner (bankernas skulder till kontokunderna) och 3% sanning (de enda kronor som existerar i penningsystemet).

Det är skoj att läsa artikeln i affärsvärlden om krisen som de svenska bankerna gick igenom 2008. Den är nästan förståelig fastän journalisten helt klart inte alls förstår vad han skriver när han t.ex skriver:

”Varje dag vid 16-tiden ringer handlarna på de fem bankerna varandra för att de som ligger på plus ska låna ut pengar över natten till dem som ligger på minus. Allt för att systemet ska sluta dagen på noll.”

Kapitel 3: Sammanfattning och slutsatser

Systemet är uppbyggt så att bankerna som kartell skyddad av Riksbanken ska överta hela penningsystemet och göra skuldslavar av alla. Detta visar sig genom bl.a

1) Storbankerna har ett monopol på kronorna på Riksbankskontona gångbara genom clearingen inom betalsystemet

2) Storbankerna konkurrerar inte mot varandra – vid dagens slut lånar plusbankerna ut kronor så att minusbankerna kan stå på fötterna.

3) Konstruktionen göra att storbankerna skyddar varandra från att behöva betala sina skulder till kontoinnehavarna. Kontoinnehavarna blir genom kartellsamarbetet tvungna att använda bankernas skulder (kundens kontoinnehav) som substitut för kronor.

4) Riksbanken skyddar bankerna så att dessa kan ”låna ut” bankens egna skuld till kundkonton (då detta är det enda som kan finnas på kundkontot).

5) Riksbanken deltar på så sätt i storbankernas anskaffande av skuldslavar. Riksbankens borde vara allmännyttig och skapa skuldfria kronor som allmänheten kan använda genom kontosystemet som kan DÖDA skulder och minimera skuldsättningen. Riksbanken gör precis tvärtom – den är allmänonyttig och hjälper storbankkartellen att maximera skuldsättningen i samhället.

6) Sedan har vi alla diverse skydd bankerna fått för att kunna bedriva sin kartellverksamhet och utöka dem. Såsom insättningsgarantin, ränteavdrag, Maastrichtlagen som förbjuder staten från att skapa kronor för att finansiera sin verksamhet etc.

———-

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och förstod det här och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Håller Kina på att skapa ett nytt internationellt betalsystem grundat på Keynes Bancor?


Det här är bara ett tillfälligt återfall. Jag kommer lägga mitt föregående inlägg framför det här då det var tänkt som en avslutning.

—————————————

Vid Bretton Wood kom Keynes med förslaget om en internationell clearingvaluta, Bancor, som bara kunde användas i ett internationellt clearinghus. Inget enskilt lands valuta skulle då kunna vara härskarvaluta som dollarn är idag. Jag beskrev hur Keynes Bancor skulle fungera bl.a här:

Hur Keynes Bancorförslag skulle kunna användas med lokala valutor

Och jag beskrev hur en parasiterande härskarvaluta, såsom dollarn, skapas här:

Receptet för att skapa en härskarvaluta, såsom dollarn

Keynes förslag förlorade tyvärr vid Bretton Woods och sedan dess har världen haft en vapenmyntfot där USA skjutit länder sönder och samman om de vägrar använda dollar. 85% av världshandeln sker i dollar som bara USA kan skapa från ingenting och som USA:s psykopatiska finanselit har kunnat använda för att shoppa upp vad de velat i världen helt gratis.

1969 skapade dock IMF SDR vars funktion var tänkt i Keynes Bancorbanor. SDR har inte används mycket men just Kina har tryckt på att SDR ska få en större roll samt under en lång tid krävt att Yuan ska bli en del av SDR-korgen (som idag består av dollar, euro och yen). Vidare har Kinas centralbankschef skrivit att han vill att han vill ha Keynes Bancor.

Kinas vice centralbankschef sa nyligen detta:

“No matter whether and when the RMB will be included in the SDR basket, China will push on with its financial sector reform and opening-up,”

Kina hotar även dollarvärldsordning genom att de i höst kommer öppna ett nytt vägnät CIPS som kommer kringgå dollarns SWIFT-system (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Jag beskrev vad det innebär här:

Vägnätet för internationell handel byggs om av Kina – dollarn kringgås

Kanske kan man se Kinas ”Asian Infrastructure Inverstment Bank” (AIIB) som som ett försök att skapa ett system såsom Keynes Bancors? Allt fler länder vill ansluta sig till AIIB (Storbritannien, Tyskland, Frankrike etc och Sverige med). Allt fler länder inser att USA:s dollarhegemoni  är på vippen att falla och inget land vill ha ett till dollarkrig (denna gång troligen med kärnvapen).

Om IMF inte går med på att släppa in Kina i SDR-korgen kör Kina sitt eget race med AIIB. För att inte tappa all makt verkar IMF, efter många års förhalningar, gå med på att släppa in Yuan i SDR-korgen.

Frågan är om Kineserna eller resten av världen är intresserade av IMF längre –  USA:s högra hand tillsammans med världsbanken håller på att tappa greppet totalt verkar det som. Och USA:s parasitelit verkar inte heller få igång fler ”revolutioner” och krig.

Undrar faktiskt om SvT för en gångs skull var lite ärliga när de skrev finansminister Magdalena Anderssos motivering till att gå med i AIIB:

”– Är man med som grundare har man större möjligheter att påverka”

Avtagandet i medias Rysslandshat den sista tiden kan kanske också förklaras med att Ryssland står nära Kina (för någon månad sedan var medias Rysslandshat rabiat)

Länder är trötta på USA:s eviga krigande för att dollarn ska behålla sin härskarstatus – länder kan inte påverka när de är slavar under finansparasiternas dollar.
dollar_or_die

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt – utökad version


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Det här är en sammanslagning av flera inlägg indelade i kapitel som sammanfattar hur bankernas utsugning går till rent mekaniskt. Då det är flera inlägg hopsamlade finns det nog mycket upprepningar – hoppas ni står ut med det. Läser ni igenom allt har ni en grund för att förstå parasitismen och förhoppningsvis kan jobba för att ändra skuldslaveri-maskineriet bankerna håller i.

Det här blir mitt sista inlägg. Jag hinner inte heller svara på kommentarer.

Kapitel 1 Vad är det bankerna ”lånar ut” till konton?

Folk tror att bankerna lånar in kronor som banken sedan lånar ut som bilderna visar nedan.

                                                              INLÅNING

1

                                                         Utlåning

2

Men det är inte alls vad bankerna sysslar med. Bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till konton, såsom bilden nedan visar:

3

Banken hittar mao på två skulder samtidigt på kronor som aldrig lånats ut. Bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) använder vi sedan som substitut för kronor när vi betalar varandra. Du får mer innehav av din banks skulder på ditt konto – jag får mindre innehav av min banks skulder på mitt konto om jag betalar dig genom kontosystemet.

Den stora frågan är varför vi låter dem få hålla på? Varför får bankerna skuldsätta hela världen genom att de tillåts ”låna ut” bankens egna skulder?

Idag består penningmängden till  97% av bankernas skulder till kontoinnehavarna (ditt och mitt kontoinnehav) och endast 3% är kronor (kontanter). Införs det kontantlösa samhället kommer penningmängden till 100% bestå av bankernas skulder till kontoinnehavarna.

Så de djupare frågorna som aldrig förs upp är:

Vill vi att kronan avskaffas som betalmedel? Ska bankerna verkligen få en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna? Ska vi ha ett system där bedragare ”lånar ut” sina egna skulder till konton och lurar folk att de lånar kronor av banken? Eller ska bankerna syssla med det de påstår sig göra – låna ut insatta kronor?

Eftersom ovan lögner från bankernas sida om ”inlåning” och ”utlåning” inte håller längre drar de till med lögnen om att banken måste ”låna upp” för att kunna ”låna ut” till Ullas konto. Jag visar lika grafiskt som ovan att detta är bara en till lögn för att dölja föregående:

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Kapitel 2 Storbankskartellens kontroll över penningsystemet genom sitt monopol på betalsystemet genom konton

Först måste vi ha klart för oss att bankerna inte ser varandras kundkonton som giltiga betalmedel. Banken ser mao inte ditt kontoinnehav som pengar som det går att betala en annan bank med. Det som finns på ditt konto är bankens skuld till dig på kronor (som banken, i bästa fall, kan betala genom att du gör t.ex bankomatuttag). Vid en kontotransaktion tar en annan bank över skulden. Banken som tar över skulden kräver att bli betald i kronor från storbankernas Riksbankskonton som är de enda konton som kan innehålla kronor. Så om vi tar det stegvis i ett exempel där jag betalar dig med bankskulder genom kontosystemet  (då, för att tjata, det enda som kan finnas på ditt konto är bankens skuld till dig – ditt konto kan ALDRIG innehålla kronor).

1) Min bank blir av med 1000 kronor av sin skuld till mig (=mitt konto minskar med 1000)

2) Din bank ökar sin skuld till dig med 1000kronor (=ditt konto ökar med 1000)

3) Din bank kräver att min bank betalar 1000 kronor från min banks riksbankskonto till din banks Riksbankskonto.

Så när vi betalar genom kontona och har olika banker sker ALLTID två transaktioner från de två helt skilda kontosystemen (även om bankerna klumpar ihop betalningarna till varandra är detta i princip sant). Och, återigen, de ENDA konton som kan innehålla kronor är storbankernas Riksbankskonton  Hoppas bilden visar detta nedan:

01

Då storbankerna har monopol på kronorna på Riksbankskontona är storbankerna de enda som kan betala med kronor genom kontosystemet. Vi andra får bara mer eller mindre av vår banks skulder på våra konton.

Hoppas, för att tjata, att det ovan helt klart framgår att det finns TVÅ helt skilda kontosystem varav bankerna inte ser kundernas konton som pengar och giltiga betalmedel. INGA av kronorna på riksbankskontona kan ”rinna ut” till bankernas kundkonton (då kundkontona inte kan innehålla kronor) De enda giltiga betalmedlen för storbankerna är de kronor som ligger på Riksbankskonto-systemet.

Bankerna betalar mao varandra genom Riksbankskontosystemet. Bankerna klumpar ihop det de är skyldiga varandra och betalar varandra i slutet av dagen med kronorna som finns på Riksbankskontona. detta kallas clearing. Då storbankerna har monopol på Riksbankskontona är detta ett helt slutet system. Det är ett  nollsummespelet som utspelar sig varje dag och om en bank hamnar på minus hamnar en annan bank lika mycket på plus. Kartellen som helhet hamnar på plus minus noll (verkar detta kryptiskt så förklarar jag det med massa grafik här)

Bankerna ha en viss mängd kronor (likviditet) på sitt Riksbankskonto när dagen är slut. Hamnar en bank på minus hamnar någon annan bank på plus. Minus-banken kan då låna av plus-banken. Den räntan minus-banken betalar då kallas Stibor-ränta. Det är mao en internränta storbankskartellen håller mellan sig inom monopolet de har på Riksbankskonto-systemet. Hoppas bilden nedan visar detta:

1

Riksbanken vill att bankerna sköter det som ovan för då behöver inte Riksbanken lägga sig i clearingen. Men om SEB inte kommer överens med Swedbank kan SEB låna ut sina överskottskronor till Riksbanken som i sin tur kan låna ut dem till Swedbank. SEB får reporäntan minus 0,75% och Swedbank får betala Riksbanken reporäntan plus 0,75%. Riksbanken agerar således mellanhand här. Hoppas bilden nedan visar detta överskådligt:

2

Låt oss sammanfatta vad vi kommit fram till hitintills

Det finns två sätt bankerna kan låna av varandra genom Riksbankskontosystemet.

1) Bankerna lånar direkt av varandra och betalar den sk Stibor-räntan

funkar inte det så kan

2) Riksbanken agera mellanhand och då gäller den sk repo-räntan

Tanken är mao att bankerna i första hand ska fixa det här genom alternativ 1). Att Riksbanken kliver in och agerar mellanhand är mao bara en nödlösning som Riksbanken helst vill slippa.

Om reporäntan är negativ kommer plus-banken inte gärna låna ut sitt överskott på kronor till Riksbanken. Den negativa repo-räntan är mao ett sätt att tvinga bankerna att låna av varandra (mot stiborränta) så att de inte går omvägen med Riksbankens om mellanhand.

Att bankerna inte lånar till varandra direkt är också ett tecken på att bankerna inte litar på varandra. De misstror vad den andra andra banken lämnar i pant, vilket oftast är bostadsobligationer.

Därför ser Riksbanken till att statsobligationer skapas då bankerna ser dessa som säkrare än bostadsobligationer och bankerna accepterar dem som pant när de lånar direkt av varandra (stibor). Samtidigt fyller Riksbanken på bankernas Riksbankskonton så att de inte behöver låna så ofta av varandra. Det är det som de felaktigt kallar QE (Richard Werner, myntaren av begreppet QE är ganska förbannad för att de missbrukar hans begrepp -men det är överkurs). Hoppas bilden nedan visar detta:

3

Mao när Riksbanken sänker reporäntan och gör ”QE” så är det ett tecken på att bankerna inte längre tror på varandras värdepapper – framför allt bostadsobligationer. Bankerna slutar då låna ut till varandra (kallas Interbank lending på engelska). Det var det som hände 2008 då hela betalsystemet höll på att frysa fast. Riksbanken såg till att nästan hälften alla bostadsobligationer köptes upp av staten och fyllde på storbankskontona med 500 miljarder kronor så att alla bankerna kom skyhögt över likviditetskraven och inte behövde låna av varandra när de betalade. Hoppas bilden nedan visar detta:

4

Affärvärlden beskrev det så här (kanske låter mindre kryptisk om man kollar på bilden ovan samtidigt):

”Sedan i höstas ser Riksbanken till att det finns en sådan överlikviditet, så att bankerna slipper låna ut pengar till varandra.”

Hoppas att det  av ovan framgår hur fullständigt rubbat penningsystemet ”fungerar” och att den stora dysfunktionen ligger i att vi inte kan använda kronor som betalmedel inom kontosystemet. Vi har ett två-kontosystem där endast en storbankskartell kan använda kronorna som finns på Riksbanken. Vi andra är kan bara använda bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) .

Lösningen på detta är helt enkelt att slänga ut bankerna från betalsystemet och ta bort deras rätt att hålla konton utanför Riksbankskontona, se bild nedan. Hela detta vansinniga överkomplicerade clearingsystem skulle kunna tas bort och Riksbanken kunna sköta avvecklingen av skulder med kronor. Det skulle bli som när vi betalar varandra med sedlar – du får en 1000-lapp i handen – det behövs ingen mellanhand där i form av en bank. Alla konton skulle innehålla kronor så att du och jag kan betala varandra direkt med kronor och slippa det här dravlet med att spara på bankernas skulder (det sjuka är att i dagsläget är bankernas skulder det enda vi kan ”spara” på våra konton – hur sjukt låter inte det?). Hoppas bilden nedan visar hur ett vettigare penningsystem med ett enklare, mindre sårbart betalsystem skulle kunna fungera där pengarna (kronorna) gör det pengar ska göra – DÖDA skulder (och inte som idag då bankerna skapar pseudopengar genom att föda skulder på kundkonton)

4

Ovan har jag förenklat genom att skriva att det är ett två-kontosystem. Men egentligen är det t.o.m än snurrigare då varje enskild storbank har sitt eget fristående kontosystem och inbäddade i deras kontosystem finns småbankerna (tier2-bankerna) som har kontosystem utanpå och i storbankerna. Men ovan är snurrigt så det räcker. Som Bank of Englands fd chef Mervyn King sagt är ovan sätt att bygga penningsystemet och betalsystemet det absolut sämsta. Men politiker och Åsa-Nisse (Ingves) gör allt för att sinnessjukdomen ska framstå som den enda logiska lösningen. De låtsas som om detta system där 97% av penningmängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna och endast 3% är kronor är höjden av visdom och vettighet.

Skälet till att det inte kan vara så många banker i clearingen är att komplexiteten i betalsystemet växer med varje ny bank då varje bank har sitt eget kundkontosystem. Sedan tillkommer, som sagt, tier2-bankerna  (JAK, ICA-banken, Ikano-banken, etc). Bilden nedan visar komplexiteten och betalningsvägarna vid clearingen bara inom de fem storbankerna.

1

Bankerna måste också skyffla panter, dvs värdepapper mellan sig också (bostadsobligationer, statspapper och vad det nu kan vara). Mängden betalningsvägar för n-banker blir då 6b2be63a1b8e310465d1b538e2d7d71b11 – dvs det blir massor fler vägar bara man lägger till en endaste bank. Och all denna extrema överkrånglighet för att du och jag ska kunna betala varandra genom konton. Låg ditt och mitt konto direkt på Riksbanken och innehöll kronor skulle jag kunna betala dig direkt och alla ovan betalningsvägar kunna skrotas.

Jag tycker ovan bild liknar alkemi och Mervyn King har jämfört med alkemi också (sid 19):

”For a society to base its financial system on alchemy is a poor advertisement for its
rationality.

Kapitel 3: Bankernas internräntor är bara till för att balansera nollsummespelet på Riksbankskontona

Internräntorna (stibor och reporäntan)  har ingen direkt koppling till ”finansiering” av ”lån” (t.ex bostads”lån”) och räntorna på dessa etc

Som visats ovan är det ett  nollsummespel som utspelar sig varje dag inom storbankskartellen som har hand om clearingen. Om en bank hamnar på minus hamnar en annan bank lika mycket på plus.

Så plusbankernas överskott kommer alltid motsvaras av minusbankernas underskott. Minusbankerna måste då ”låna upp” från plusbankerna för att att nå upp till likviditetskravet och att bankerna på så sätt ”finansierar” sin ”utlåning” (vad de nu påstår sig ”låna ut”). Jag tror bilden nedan ganska klart påvisar att även det är fullständigt skitsnack från bankernas sida.

1

Som vi ser har inte ”upplåningen” inom RIX ett skit med att ”finansiera” bostads”lån”. Nollsummespelet mellan Riksbankskontona i clearingen är till för att bankerna inom storbankskartellen ska balansera sina övertaganden vid kontoöverföringar som kontokunderna gör – inget annat. Reporäntan och Stibor är bara interna räntesatser storbankerna använder inom nollsummespelet som storbankerna bedriver iom clearingen.

Vi har ett bank och penningsystem som består av 97% lögner (bankernas skulder till kontokunderna) och 3% sanning (de enda kronor som existerar i penningsystemet).

Det är skoj att läsa artikeln i affärsvärlden om krisen som de svenska bankerna gick igenom 2008. Den är nästan förståelig fastän journalisten helt klart inte alls förstår vad han skriver när han t.ex skriver:

”Varje dag vid 16-tiden ringer handlarna på de fem bankerna varandra för att de som ligger på plus ska låna ut pengar över natten till dem som ligger på minus. Allt för att systemet ska sluta dagen på noll.”

Kapitel 3: Sammanfattning och slutsatser

Systemet är uppbyggt så att bankerna som kartell skyddad av Riksbanken ska överta hela penningsystemet och göra skuldslavar av alla. Detta visar sig genom  bl.a

1) Storbankerna har ett monopol på kronorna på Riksbankskontona gångbara genom clearingen inom betalsystemet

2) Storbankerna konkurrerar inte mot varandra – vid dagens slut lånar plusbankerna ut kronor så att minusbankerna kan stå på fötterna.

3) Konstruktionen göra att storbankerna skyddar varandra från att behöva betala sina skulder till kontoinnehavarna. Kontoinnehavarna blir genom kartellsamarbetet tvungna att använda bankernas skulder (kundens kontoinnehav) som substitut för kronor.

4) Riksbanken skyddar bankerna så att dessa kan ”låna ut” bankens egna skuld till kundkonton (då detta är det enda som kan finnas på kundkontot).

5) Riksbanken deltar på så sätt i storbankernas anskaffande av skuldslavar. Riksbankens borde vara allmännyttig och skapa skuldfria kronor som allmänheten kan använda genom kontosystemet som kan DÖDA skulder och minimera skuldsättningen. Riksbanken gör precis tvärtom – den är allmänonyttig och hjälper storbankkartellen att maximera skuldsättningen i samhället.

6) Sedan har vi alla diverse skydd bankerna fått för att kunna bedriva sin kartellverksamhet och utöka dem. Såsom insättningsgarantin, ränteavdrag, Maastrichtlagen som förbjuder staten från att skapa kronor för att finansiera sin verksamhet  etc.

———-

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och förstod det här och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Det kontantlösa samhället innebär en total skuldavskrivning för bankerna samt avskaffandet av kronor som betalmedel


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Bankerna fegade ur en diskussion på SvT igen om framtiden för kontanter. Kanske inte så konstigt då folk är dem spåren. Det är bra att kontanterna diskuteras men jag tycker att folk borde koncentrera sig på de lite djupare konsekvenserna av ett kontantlöst samhälle.

Om kontanterna försvinner får bankerna en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna. Ditt konto är bankens skuld till dig (det skrivs så på bankens balansräkning också). När du plockar ut kontanter från bankomaten betalar banken sin skuld till dig. Mao om kontanterna försvinner slipper bankerna betala sina skulder till kontoinnehavarna.

En annan implikation med det kontantlösa samhället är att det blir omöjligt för någon att betala med kronor (inte ens staten kommer kunna betala med kronor). Våra konton är, som sagt, bankernas skulder och INTE kronor – ett konto hos banken kan ALDRIG innehålla kronor. Om jag betalar dig genom genom kontosystemet får du mer innehav av din banks skulder på ditt konto samtidigt som jag får lika mycket mindre av min banks skulder på mitt konto. Vi bollar mao bankernas skulder mellan våra konton. Det går inte att betala genom kontosystemet med kronor överhuvudtaget (Postgirot skapades 1925 enkom för att det skulle fungera att betala med kronor genom kontosystemet – Nordea stängde den dörren 2002 när de köpte upp Postgirot). Så införandet av det kontantlösa samhället är det samma som avskaffandet av kronan som betalmedel.

Idag består penningmängden till  97% av bankernas skulder till kontoinnehavarna (ditt och mitt kontoinnehav) och endast 3% är kronor (kontanter). Införs det kontantlösa samhället kommer penningmängden till 100% bestå av bankernas skulder till kontoinnehavarna.

Så de djupare frågorna som aldrig förs upp är:

Vill vi att kronan avskaffas som betalmedel? Ska bankerna verkligen få en total skuldavskrivning gentemot kontokunderna? Ska vi ha ett system där bedragare ”lånar ut” sina egna skulder till konton och lurar folk att de lånar kronor av banken? Eller ska bankerna syssla med det de påstår sig göra – låna ut insatta kronor?

Angränsande

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Finansinspektionen inför amorteringskrav – men vad är det som ska betalas tillbaka?

Bankernas ”upplåning” är en lika stor lögn som att bankerna sysslar med att låna ut insättningar

Hur kan dollarhegemonin gå åt helvete när dollarn stiger som den gör?


Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv :)

Art, inventions and the stuff in between

Senaste inlägget:

Drawing and making another weird wall/table clock -Ikea hack

——————-

Jag har inte riktigt hajat varför och kanske är jag på hal is här (mycket troligt). Men så här tror jag  att det hänger ihop.

Vi kollar först bakåt precis för finanskrisen 2008.  Dollar steg i värde då med. De svenska bankerna fick taskigt med dollar då det började ”regna in” (affärsvärldens beskrivning) bostadsobligationer som bl.a amerikanska hedgefonder sålde. För att rädda storbankerna köpte staten under ledning av Riksbanken upp hälften av alla svenska bostadspapper.

Varför sålde då de amerikanska intressena av svenska (och andra länders) bostadsobligationer och andra värdepapper? Jo, för att derivatmarknaden höll på att rasa i USA. Derivatmarknaden är en slags vadslagning om en tillgång som bankerna håller kommer går åt helvete eller inte. Den som förlorar vadslagningen måste punga ut med dollar för att betala den som vann vadet. I USA hade en massa tillgångar i form av bostadspapper gått åt helvete och för att kunna betala den som vann vadet måste de amerikanska fonderna och institutionerna som deltagit i vadslagningen fixa fram dollar.  Det gjorde de genom att sälja utländska värdepapper (däribland svenska bostadsobligationer). Därför steg dollarn.

Jag tror det är något liknande den här gången – derivatmarknaden håller på att gå åt helvete och dollar sugs in till USA för att täcka alla hål som skapats av vadslagningar. Då 85% av värdhandeln sker i dollar blir det därför brist på dollarn som därför stiger. Det är lite som en tsunami – vattnet vid stranden drar sig tillbaka innan den förödande vågen av förödelse kommer .

Förra gången stoppade FED tsunamin genom att köpa uppe en massa bostadspapper så att vadslagningarna kring framför allt CDS aldrig utlöstes. CDS, Credit Default Swap, är en form av vadslagning som går ut på om bankernas ”krediter” till framför allt ”bostadslån” går åt helvete eller inte. Genom att FED köpte upp dom och garanterade bostadspapperen så blev det ingen utdelning för någon av vadslagarna (ungefär som om en fotbollsmatch som ställs in – ingen kan ju då vinna vadet om du och polarn har tippat – matchen måste ju spelas för att en vinnare av vadet kan utses). Samtidigt fyllde FED på bankernas konton på FED med dollar genom sk QE  som räddade bankernas balansräkningar (dessa dollar kan inte komma ut ur FED:s kontosystem som är ett helt slutet system som bara amerikanska storbanker kommer åt).

Vad FED ska göra för att hindra den kommande tsunamivågen denna gång vet jag inte. Men jag tror att det är någon likande tsunami på gång nu. Och all vettiga länder verkar lämna dollarstranden – förutom då Sverige som under ledning av den lille hunden Bildt och Åsa-Nisse (Riksbankschef Ingves) lydigt slickar husse i röven ståendes kvar vid stranden och lojalt låter sig dränkas tillsammans med husse inväntades den stora vågen.

För det kryllar av länder som lämnar dollarn som jag beskrev i ett tidigare inlägg.

USA:s dollarhegemoni spricker sönder allt mer

Angränsande:

Vägnätet för internationell handel byggs om av Kina – dollarn kringgås

Receptet för att skapa en härskarvaluta, såsom dollarn

Pensionen och ”marknadsvärdet” på din bostad står och faller med dollarhegemonin

Afghanistan – det tredje opiumkriget