Vad är derivaten som håller på att sänka Deutsche Bank och resten av pyramidspelen för något?

Deutsche Bank sitter med biljoner i derivat och detta hotar att rasera såväl banksystmet och det sk ”penningsystemet”. Jag tänkte försöka mig på en förklaring utgående från att alla banker i sig är pyramidspel – vilket, enligt mig, är det enklaste sättet att förstå vad derivat är. Finns många olika sorter av dessa sk derivat […]

Därför ska bankerna förstatligas och alla skulder avskrivas

Alla skulder ska avskrivas. Bankernas genom att de förstaligas och alla kundkonton görs om till Riksbankskonton – då försvinner bankernas skulder men penningmängden kvarstår. Skuldslavarna kan sedan släppas fria Skälet till att bankerna ska förstaligas kan motiveras på flera sätt:. 1) Banken ljög när bankpersonalen sa: -”De två miljoner kronor som du lånat finns nu […]

Bankernas skuld, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar

Glömde säga att det också måste till en total skuldavskrivning samt att finansparasiternas tillgångar tas ifrån dem genom t.ex en extremt hög skatt på tillgångar över en viss gräns.   Fredrick Soddy var nobelpristagaren i kemi och studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem: “There is […]

Pengar kan inte skapas genom ”lån” då pengars funktion är att döda skulder

De flesta vet att om man betalar någon med pengar dödar man skulden. Pengar är mao motsatsen, dvs ett slags antimateria till skuld , skulder förintas av pengar. Men ändå har bankparasiterna hjärntvättat oss till att tro att pengar bara kan skapas genom att någon tar ett ”lån” av banken där banken hittar på kontoinnehållet  […]

Bankparasiterna hjärntvättar oss till att begå ekonomiskt självmord

Ekonomiprofessor Michael Hudson brukar likna det finansiella systemet vid en parasit som parasiterar på den reella ekonomin. Som Hudson mycket riktigt påpekar måste parasiten ta över våra hjärnor och få oss att tro att att självdestruktion är det enda rätta. Grundbulten till den hjärntvätten/zombifieringen ligger i att finansparasiten fått oss att tro att skuld ÄR […]

Det ökade börsvärdet är bara en indikator på en döende svensk reell ekonomi

När media rapporterar börsvärdet beskriver den bara den reella ekonomins död under tyngden av påhittade skulder som bankparasiterna hittat på. Systemet är uppbyggt som ett pyramidspel 1) Banken ”lånar ut” sina egna påhittade skulder till kontokunden och kontokunden tror att han har kronor på kontot (då ditt konto bara kan innehålla bankens skuld och aldrig […]