Framtidens motstånd, framtidens demonstrationer

Bankerna är de i särklass största skurkarna, både i nutid och dåtid. De är skyldiga till alla krig och har sugit ut värdet av andras arbete under all tid de existerat.

Vi närmar oss nu en tid då deras pyramidspel kring boendet rasar. Sedan 1999 har de ökat skuldslavsbindningen nästan fyrfaldigt – från 550 miljarder kr till 2 000 miljarder kr. Nu finns inga fler skuldslavar att slänga in i pyramidspelet – ett pyramidspel fungerar bara så länge som folk kan inbillas att de kan tjäna något på det – så länge högre insatser kan skapas med än fler skuldslavar.  När folk inser att det är ett bedrägeri rasar pyramidspelet. Bankparasiterna och medlöpande politiker (vi talar nu bara om den översta skiktet av bankerna, myndigheter och politiker)  kommer försöka få det till att de bedragna i pyramidspelet får skylla sig själva. De är psykopater så att förvänta sig att de själva ska känna skuld är att begära för mycket – emotionella idioter som de är.

Att förvänta sig att denna ”elit”klick av parasiter skulle ändra systemet är m.a.o att förvänta sig för mycket. De  har hela ”rättsapparaten” på sin sida. Polisen, åklagare, domare, kronofogden etc kommer stå på pyramidspelsbyggarens, bankparasitens,  sida. Den översta toppen av dessa tjänar ju också på parasitismen. Så därifrån kan vi inte vänta någon hjälp eller stöd (kanske de på lägre nivå, med hjärtat kvar, kan fås att se hur de själva oxå är utnyttjade och förmås gå emot parasitsystemet)

När det rasar, såsom i Grekland, Argentina, Irland etc brukar folk gå ut på gatan och demonstrera. Det är rätt, det är riktigt men det finns även andra sätt att demonstrera i dessa tider. En del av dessa är mycket enkla och bygger på hur banksystemet är uppbyggt. Man behöver inte gå så långt som att råna banker som dessa äldre herrar gjorde. Vilket dessutom är tämligen ineffektivt då bankerna knappt har några pengar då de ersatt dessa med sitt bedrägeri krediter (som de blåst upp bostadsbubblan med i sin tur).

Bankerna är helt beroende av internet för att deras betalsystem och krediter ska kunna användas.

Här är några andra förslag:

1) Demonstranter bestämmer sig för att ”bomba” banken genom att gå in på sin banks konto genom internet och logga in och logga ut oavbrutet. Om många (krävs troligen inte så många) gör detta samtidigt hinner inte bankens dator serva alla – bankens verksamhet blir blockerad. Jag talar här inte om sådana DDOS attacker som ett fåtal Ryska ungdomar lyckades sänka hela det Estniska samhället med (inte bara banker utan även tidningar, myndigheter etc). Jag tänkte mig mera att 10 000 tals människor bestämde sig för att mellan vissa klockslag bombardera sina banker. Men sker det samtidigt en DDOS attack skulle det nog vara svårt att lista ut vad som var vad (tror jag – någon som är bättre datakunnig än jag är vet nog bättre).

2) Plocka ut alla sina kontanter och vägra använda krediter i möjligaste mån. Kontanter är centralbankspengar och utgör grund för bankerna uppblåsning av krediter och skuldslavbindning. Att vägra var med i kreditparasitsystemet är ett effektivt sätt att sätta bankerna på plats. Bankerna skulle snabbt få stänga luckan om folk plockade ut sina pengar (som bankerna inte har) från sina konton.

3) Arbeta för att informera underordnade i politiken, myndighetrna, polisen etc om hur bankparasitismen fungerar och det olagliga i deras verksamhet. Dessa underordnade är i allmänhet inte korrumperade utan bara oinformerade. De är ofta själva offer, skuldslavar, under bankernas skuldparasitism. De kan verka inifrån för att hota systemet som är extremt centraliserat och sårbart.

4) Fysiskt förstöra kommunikationen mellan banker. Detta är direkt olagligt men å andra sidan är bankerna pyramidspel det oxå så det moraliskt riktiga i detta är svårt att bestrida. Att sätta banker i brand (såsom skett i bl.a Grekland) är kanske att dra till för mycket. Men att kapa internetkablar är ett sådant sätt och ju centralare kapningen blir till RIX (som är centralorganet till bankernas betalsystem) desto större effekt.

5) Informera om alternativ till parasitismen finns och att skuldavskrivningar, nationalisering av bankerna, ställandet eliten bakom den rådande parasitism inför rätta är det enda riktiga. Jag tror även underordnade inom polisväsendet, politiker etc som själva är skuldslavsbundna kan fås att se detta.

Allt detta måste ske underifrån utan någon ”ledare”. De vill att det ska ploppa upp någon ledare som de själva antingen utsett eller kan manipulera eller i värsta fall noppa av huvudet på (såsom Lincoln, Kennedy etc som gick emot bankmaffian). Internet är ett utmärk sådant instrument för asymmetriskt ledarlöst motstånd.

Kom gärna med egna förslag!

1 2 3 4 5 6

Annonser

14 thoughts on “Framtidens motstånd, framtidens demonstrationer

 1. Jag tror inte det är något bra förslag att sabba dagens banker, som trots allt, har farbror Haffa på sin sida. Det skulle i stället behöva komma fram förslag till någon sorts parallella eller lokala valutor. Ett system som kan användas mellan människor utan att bankerna är inblandade. En sådan valuta skulle även ha fördelen att den skulle fungera i en kommande energifattig värld. Dagens ekonomi är förknippad med så många utfästelser och löften att det knappast kommer någon ändring förrän en katastrof är över oss. Tiden för den billig energi och med den den globala ekonomin är över och det behövs nu nya tag.

  • Nä,jag är inte ute efter att förstöra bankerna, bara att folket tar över dem 🙂
   Jo, systemet är på bristningsgränsen men de kommer inte släppa makten frivilligt och vilka maktmedel som står till förfogande då är viktigt att veta. Att veta banksystemets otroliga sårbarhet för att kunna ställa krav är nog tyvärr det enda maktspråk dessa parasiter förstår sig på.

   Komplementära penningsystem är bra men de utgör, som sagt bara komplement till det större penningsystemet. Även om vi inför komplementära valutor måste vi ändå göra något åt det över dessa härskande penningsystemet.

 2. Funderar på en sak…..Om vi hade ett sådant penningsystem som vi pratar om…..alltså att staten har ensamrätt på att skapa tillgångsbaserad valuta istället för skuldbaserad sådan. Och om då staten spenderade ut denna via infrastruktur och dylikt.

  Hur skulle det då fungera om någon behövde låna pengar till att köpa en villa.
  Skulle staten då kunna producera dessa pengar som ett lån till denna person (och då som ”riktiga pengar” istället för krediter) som personen betalar tillbaka under ett antal år (kanske räntefritt också).

  Eller hur blir det egentligen??

  Janne

  • Jag tycker inte at det ska skapas nya pengar som påverkar prisbildningen och därmed skuldsättningen av t.ex den som köper ett hus – det är det system vi har nu – där nyskapade krediter blåst upp en megabubbla med instängda boskuldslavar.

   Banker kan låna ut pengar som de har dvs att de har 100% täckning. Då skulle aldrig hus trissas upp till de sjuka belopp som råder idag. Jag tycker också att banksystemet ska vara statligt så att de inte kan smita förbi kravet på 100% täckning. Pengar ska vara som som vägnätet; en allmän egendom vars flöden nyttjas av befolkningen.

   • Ja det är så jag tycker också, jag kanske uttryckte mig lite luddigt.
    Det är svårt att få fram vad man egentligen menar ibland.

    Det jag menade är hur man initialt skall få detta med icke-skuld-baserad valuta att fungera. Alltså att pengarna (bytesmedlet) snabbt kommer ut dit där de behövs.
    Det låter så lätt när läser i en bok att staten skall spendera ut pengarna på infrastruktur så att pengarna till sist blir som du skriver…..”Pengar ska vara som som vägnätet; en allmän egendom vars flöden nyttjas av befolkningen”…..
    Men det är just ”vägen dit” som jag funderar på både praktiskt och teoretiskt. Rätt mängd pengar på rätt plats alltså.

    Jag tror du förstår vad jag menar.
    Jag skrev förresten själv ett inlägg om pengars ”grundnatur” för några månader sedan…..
    http://blogg.aftonbladet.se/superzeke/2010/10/hur-bankerna-styr-vart-samhalle-3
    Kanske lite stapplande jämförelse, fick idén ifrån Ellen Browns bok tror jag (inte riktigt säker).

    Trevlig Helg förresten
    Janne

   • Det var inge stapplande i det! Det var TYDLIGT – vilket i och för sig är en dödssynd för en ekonom att vara. Eller så är det så att ekonomer har en enda stor ”Kejsarens nya kläder” utbildning – ingen av dem fattar egentligen vad någon säger men ingen vågar säga att det är totalt oförståeligt av rädsla att verka korkad – förutom vissa ekonomer, såsom Steve Keen, som tycker att hela gänget borde begå harakiri.
    Du gör en viktig insats som visar hur enkelt det är bakom dimridån av svammel!

  • Som jag ser det så skulle staten kunna skapa en en viss mängd skuldfri valuta att cirkulera i ekonomin efter det behov som finns. Om någon då vill bygga ett hus återbetalas skulden och i samma takt skulden återbetalas frigörs pengar till andra behov. Vad som behövs är något får dessa pengar att cirkulera så att inte de med mest åtråvärda varor eller tjänster kan samla på sig så mycket att ekonomin stannar av. I en liten ekonomi är nog inte detta ett problem, men desto större, desto svårare. Margrit Kennedy föreslår en cirkulationsavgift, så att värdet på besparingarna försämras, konstigt jag återkommer hela tiden till henne, men det kanske beror på brist på alternativ.

   • @Farfar

    Ja detta är väl en slags ”grundnöt” att knäcka. Jag har funderat och funderat men inte kommit fram till något riktigt ”Eureka” – ”Jag har funnit det.” ännu -:)

    Janne

   • Gesells tankar om en rostande valuta (kan ses som en negativ ränta) har just den goda egenskapen att de inte tjänar något syfte att spara dem (lika bra att köpa för 100-lappen nu istället för att vänta en månad då den bara är värd 90 kronor). I Wörgl cirkulerade rostande pengarna runt 13 gånger snabbare än i övriga av depressionen drabbade Europa på 30-talet. Wörgl blomstrade snabbt upp.

    Jag skulle mycket väl kunna tänka mig en valuta som tappar värde med tiden då det skulle stoppa hamstringen av pengar. Vad för nytta har man i öknen av vatten om Farbror Joakim har hamstrat allt vatten i sitt kassavalv och ingen kommer åt att dricka av det? Vatten ska flöda till de som behöver dricka – det samma gäller pengar.

    Keynes skrev att världen troligen hade mer att lära av Gesell än av Marx.

   • Tänkte på ditt Gesell-förslag, farfar. Det kanske skulle vara bra tillsammans med lokala komplementära pengar (typ Ithaka Hours)

    Ett av problemen med komplementära lokala pengar är att de hamnar i underläge mot rikspengarna som kan användas överallt. Men borde inte en del av detta underläge kunna åtgärdas med att rikspengarna var rostande? De lokala pengarna skulle behålla sitt värde medan rikspengarnas värde försämrades under tiden. Folk skulle då inte vilja ha rikspengarna någon längre tid utan försöka bli av med dem så fort som möjligt genom att köpa det de behöver som finns utanför lokalvalutans sträckningsområde. Lokalvalutan skulle få ”överhanden” över riksvalutan – rikspengarna skulle bli komplement till lokalpengarna istället. Borde inte det gynna lokal handel och självförsörjande?
    Då de lokala pengarna är närmare folket skulle den demokratiska genomlysningen av dess skapande mer transparent. Själv tycker jag att enheten timme är bra att ha på lokala pengar då det är svårare för en parasit att suga ut andras arbete – han måste ha något att erbjuda tillbaka.

    Bara spånar men kom gärna med kommentarer

 3. Jag hittade denna avsomnade sida: https: //www.flashback.org/t888862
  men jag hinner inte läsa just nu. Om man börjar tänka på hur en ny ekonomi ska se ut så måste man komma ihåg att när energibristen slår igenom här om något år och sprider sig, så står vi inför faktum. Vår ekonomi kan i energibristens spår aldrig mera öka och vårt nuvarande ekonomiska system kan inte smärtfritt minska. Man kan ana de för oss kommande problemen i dagens Egypten där oljeexporten, med vars hjälp mat och bränsle kunnat subventioneras. men nu bytts till dyr importerad olja. Vi ser kort sagt slutet på dagens ekonomiska system och blir därmed tvingade att snabbt hitta på ett nytt. Troligen kommer även bankparasiterna att på alla sätt försöka hålla sig kvar vid rodret.

  Jag tycker vi har kommit till en mycket intressant diskussion och jag ska försöka engagera några som är större experter än jag. Fast du kanske inte tycker att din blogg är rätt forum, trots namnet?
  Ska läsa om Ithaka Hours oxå, men det alltid så mycket som ska göras.

  • Jo, jag tycker oxå det är givande. man får nya infallsvinklar.
   Som du säger är det mycket man måste hinn att göra och det kanske kommer bli lite mindre med tid för mig framöver.
   Kommer dock lämna kommentarsfältet öppet.

 4. Ping: Framtidens motstånd, framtidens demonstrationer del 2 | Ett nytt penningsystem

 5. Att försöka upplysa om detta är synnerligen svårt. Speciellt om det görs på internet, i forum, på Facebook osv. Motståndet är stenhårt från bankkramarna, dom försvarar dagens banksystem med FRB till sista blodsdroppen. Utan dagens system så stannar världen i princip, är den röda tråden i diskussionerna. Dom vill inte ens höra talas om något nytt. Vidare MÅSTE banken ha täckning för utlåningen dom gör, vilket banken ordnar med inlåning. Så vanliga banker är alltså egentligen JAK-banker…

  Samtidigt förminskas, fördummas, idiotförklaras man när man föreslår ett nytt system. Bankkramarna är respektlösa, elaka, hänsynslösa, SKRIKER osv etc mm.

  Ja, jag förväntade mig inte att det skulle vara lätt, men blev lite lätt chockad över bemötandet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s