Dumokrati och känsloamputation

Tänkte på Eriks kommentar om att vi lever i en dumokrati

I centrum av hjärnan sitter den primitiva ”reptilhjärnan”. Den sysslar med de mest basala reaktionerna såsom flykt, anfall eller den tredje varianten – att spela död. En del djur spelar döda när de anfalls, en del djur flyr, en del djur går till motattack.

Runt denna primitiva ”reptilhjärnan” finns cortex som tar hand om vår förstående och högre känsloliv. Cortex och den primitiva ”reptilhjärnan” kan verka som en enhet – det är då vi når vår maximala potential – känslor och logik fås i samklang och skapar resonans hos andra människor. Kärlek, kreativitet, tillit, lyhördhet, medmänsklighet, intuition etc mellan människor är bara möjlig då hela hjärnan är i funktion. Det är då vi kan nå vår maximala djup tillsammans.

Men det finns sätt att stänga av dessa högre känslofunktioner som de flesta av oss besitter (psykopater ej inräknade – de är härskarna). Det ligger i härskares intresse att få folk att bli mindre än de är, att få folk att inte se gemenskapen och närheten till varandra.  Att söndra och härska heter det ju.

När man blir rädd minskar blodtillförseln till cortex för att öka mängden blod till musklerna i kroppen – det gäller ju att fly eller gå till motattack. Det finns varken behov eller tid för djupare filosofiska diskussioner i cortex i en akut situation. När man är arg och rädd fungerar inte hjärnan som en helhet – vi fungerar på en lägre nivå – vi blir knappt förmögna till att tänka alls när vi är i raseri eller livrädda.

Efter en skrämmande upplevelse kopplas cortex på igen och man söker sig till gemenskapen hos människor. Behovet kan bli så stor att man, i brist på annat,  t.o.m söker värme hos de människor har orsakat rädslan. Stockholmssyndromet och slagna alkoholistfruar är exempel på det.

Uppgivna människor tyr sig till ledarna, till härskarna – det upplevs ju som om det inte finns något annat val. När människor kan fås till att tro att de inte har några andra valmöjligheter lägger de sig platta – liksom hönan som blir skrämd lägger sig och spelar död. Inlärd hjälplöshet är ett effektivt sätt att fjättra människors tankar.

Att göra oss rädda, arga, känna hat etc får vår tankeverksamhet att fungera på en lägre humanistisk nivå och vi blir splittrade.

Att alltid skapa hot är därför viktigt för härskarna. Vi ska se varandra som konkurrenter, vi ska vara rädda för terrorister, maffian, muslimer, utlänningar etc. Hela tiden matas vi med hur farligt allt är och alltid ska vi söka tryggheten hos de som skapat bilden av  otrygghet.

När vi inte är rädda ska vi sitta hemma och matas av dumburken med mentalt dravel så att vi inte får tid att tänka på annat under de korta stunder hjärnan fungerar som den ska. Vi matas oxå av media om potentiella faror så att vi ska vara beredda.

Kanske är det dags att vi skakar av oss all rädsla och hat och ser att vi har närmare till varandra än vi tror?

Annonser

6 thoughts on “Dumokrati och känsloamputation

 1. Detta var en bra och inspirerande text. Jag har funderat i liknande…. och också kring den skräck, vrede, hat som vill ”progageras fram”…mot (just nu för tiden Islam)…. och detta verkar hos en hel del skapa just mycket hat, fruktan, frustration och …..ja, vad mer? Blockeringar?
  Lincoln sa:
  ”Att göra oss rädda, arga, känna hat etc får vår tankeverksamhet att fungera på en lägre humanistisk nivå och vi blir splittrade.”

  Här är en fundering kring Islam: (Den religion som skrämmer mest idag?)…

  Ibland kan man uppleva det som att Islam är en (salig, osalig?) blandning av flera olika inflytanden, och också tänkanden som i modernt språk kallas för en ism? Alltså av både Judendom och Kristendom, men också av socialismen? (eller den världsdominansönskande kommunismen, fast ändå inte materialistisk kommunism, och heller inte kommunism som i ”Proletariatets diktatur”?).

  Likheter, (och olikheter?), på följande vis genom:

  1. Gamla Testamentets Gud, JHWH, med sina krav på LYDNAD inför LAGEN och ”Hans” ständiga hot om straff och tillintetgörelser vid OLYDNAD (ohörsamhet)? Den stränghet, kravfullhet och kyla (?), som måste ha genomsyrat det judiska samhället…? Tänk på Herodes som massmördade en massa gossebarn….vilken grymhet var inte det. Och den skriftlärde och konservative (fariseiske) Saul (som sedan blev Paulus) som gav sig ut på mördarjakt på de (uppstudsiga?) ”Följarna av Vägen” (Dessa som ”vilseförts” av Vägens Vägvisare, Jesus, enligt det judiska lagrådet) och som sedan blev Kristendomen…
  2. Nya Testamentets ”Gud”, eller ”Gudason”, Jesus Kristus, som förmedlar barmhärtighetsprincipen och förlåtelseprincipen och ”godkändbarhetshetsprincipen genom TRO istället för LAG-gärningar”. Denna ”princip” återfinns i beskrivningen av Allah som ”Den barmhärtige och medlidsamme”.
  3. Sedan finns där en släng av socialism (eller kanske kommunism, eftersom den har visioner om att kunna ”täcka hela världen”, som varande just ”den siste profetens” religion, som just sammanbinder de två tidigare Abramitiska ”traditionerna” (Judendom – lagbundenheten till texterna, Kristendomen – tron som grund och ”det omvända hjärtats lagbundenhet” som ”princip”?.)
  4. Det som Islam kanske kan hota ”den rådande världsordningens makthavare” med är kanske också (förutom ”skrämmande sharialagar”) kanske den alternativa ekonomiska ideologin; den där om att förbjuda ränteekonomi, och att låna ut pengar mot ränta, ( som försätter människor, och hela samhällen, i ”ränteskuldslaveri”)?

  Där finns ju mycket stränghet inom Islam. En stränghet som ”moderniteten” har ”frigjort” sig själv ifrån, och som den ”moderna” människan har blivit” mycket lycklig” av, genom att där finns en ”valfrihet” genom vilken de ”moderna och upplysta” människornas samhällen står på ”höjder av kultivering, förfining, stilfullhet, upplysning, smakfullhet och tolerans, samt där ”frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, alla människors lika värde och demokrati” råder, som ju ”absolut inte” går att sammanföra med Islam, som ju verkar leva i en förgången tid, och med lagar som skrevs för dåtidens villkor och för dåtidens samhällen? Dessa ”förskräckliga” sharialagar, som kan skrämma vettet ur vem som helst? Som liknar den gammeltestamentliga strängheten, där alla som kliver över gränserna för dessa lagar, ovillkorligen måste straffas?….Ja, hur var det nu med kommunismen, hur mycket mördande utfördes inte där, mot ”fienderna” till kommunismen, mot ”kontra-revolutionärerna” och ”klassfienderna”, dvs. borgarna, bönderna, de intellektuella, prästerna, samt tsarfamiljen och också adliga familjer, storgodsägare osv., som i ”den heliga internationalistiska kommunismens namn” avlivades på löpande band? (Sammanlagt en väldig stor mängd människor!) Denna kommunism som skulle föda fram ”den nya människan, ”kamraten”? (som nu för tiden har övergått i det neoliberala, det multikulturalistiska och det ”kulturmarxistiska” idealet, och som med stora steg går mot A New World, där total nationsupplösning och folkupplösning, samt helst också religionsupplösning, skall råda?) Kommunismen kunde genomföra sina hemskheter, utan någon som helst religion i vanlig bemärkelse….

  Friheten, jämställdheten och valfriheten då…… ja, det sägs ju inom Islam att religion inte får tvingas på någon……( och när, och OM, den blir dominerande i samhället, genom val, (om några generationer?) så ”tillåts” både judar och kristna att fortsätta med sina ”kulturer”?, (mot erläggande av ”dhimmiskatt”) men det är klart att någon större ”frihet” att begå narkontikabrott finns nog kanske inte inom Islam? Inte heller att utföra andra ”brott” som otrohet, homosexuella handlingar, mord, stöld, våldtäkt eller pedofili, utan att straffas hårt om det upptäcks? Och inom de allra strängaste ”grenarna” (ungefär som Laestianismen eller Chartauismen i Sverige?) tillåts ingen musik, eller dans, eller andra konstnärliga uttryck, för de anses avledande från Gud?—

  Däremot är ”bigami” tillåtet… som inom Mormonkyrkan…

  Ja, människan är kanske en knepig varelse, och vad som leder till ”lyckliga människor” och ”lyckliga samhällen” är det kanske ingen vet? Att vilja sträva efter olika typer av ”strukturer” för samhället, verkar vara en oundviklig del hos henne? ”Strukturer”, som blir ”kulturer” eller ismer, eller religioner, som inte sällan, av en del maktfullkomliga, eller maktsökande, (eller maktbehövande ?) människor ibland kanske använder sig av, för sina egna syften? Just p.g.a. människans (inneboende?) strävan efter, eller vilja till, makt?
  Förmodligen har det överallt och i alla sammanhang, och i alla tider, funnits både onda och goda makthavare, i alla slags samhällen, med alla slags ideologier, religioner och ”strukturer”.

  De flesta, både samhällen och människor, förändrar sig……. och ”väckelserörelser” verkar gå i cykler…

  När människor i det ”moderna samhället”, vill förespråka en konservatism (som t ex inom ortodox judendom, eller någon annan religiös eller ideologisk konservatism) och vill hävda sin ”folkstams” rätt till värnande, självförsvar och bevarande, likväl som sin nation och sitt språk, då kommer man ofta in på begreppet rasism, och många använder sig av ordet på ett lite missvisande sätt.
  Rasism kommer ur begreppet RAS, som beskriver ETNISKA olikheter mellan människor, s.k. raser(och inte i första hand politiska, kulturella eller religiösa olikheter.)
  ETNISKA OLIKHETER mellan människor finns, som alla människor, inklusive varje litet barn, kan se och uppfatta med egna ögon, och förmodligen har ”Gud Själv” ordnat det så….
  ALLA RASER är lika mycket värda i sig själva, och det är också värdefullt ATT DE FINNS, därför att det är en RIKEDOM för hela mänskligheten.
  Det finns fullkomligt naturliga tendenser hos alla olika raser på jorden, att vilja identifiera sig med, att vilja tillhöra, att vilja tycka om, att kunna känna sig mer ”hemma med”, att vilja försvara och att vilja bevara, just sin alldeles egna ras, ”sitt alldeles ”egna ”folkslag”, eller sin alldeles egna ”folkstam”….inklusive kanske dess språk och övriga kulturella uttryck….
  DETTA ÄR den GODA RASISMEN, eller den naturliga rasismen….
  Detta är naturliga tendenser HOS ALLA olika ”folkstammar” på hela jorden. Och att vilja identifiera sig med sina egna ”fränder och gelikar”, sina ”stamfränder”, sina ”språkliga fränder” och sina ”folkfränder” osv., är fullkomligt naturliga drivkrafter som ingen skall behöva förneka eller skämmas för…
  Att DÄREMOT säga att den egna rasen eller ”folkstammen” per definition skulle vara MER VÄRD, än alla andra raser (eller kulturer), det kan kallas för en (negativ och fientlig) RASISM…..
  Den GODA RASISMEN, som kan sägas vara de naturliga tendenserna hos alla människor och ”folkslag” att vilja identifiera sig med, vilja vara med, känna sig mer hemma med, tycka mer om, känna sig tryggare med et cetera sin alldeles egna ”folkstam” på jorden, det är INTE (negativ och fientlig) RASISM.
  Det är istället en NATURLIG RASISM, (som förmodligen ”Gud Själv förespråkar”? Detta när ”Han” faktiskt manar ”de sina” till att INTE beblanda sig med dem som är av ” de andra”…?)

 2. Jag skrev om hur hjärnan fungerar i ett maximaltillstånd när vi inte är rädda, arga och hatar. Psykopater inom olika ismer har alltid sett tilll att vi hamnar i ett lägre tillstånd då vi blir lättare att manipulera genom att ”kortsluta” cortex. Vet man om tekniken kan man värja sig lättare mot dessa härskartekniker, oavsett vilken psykopatisk ledare för vilken som helst ”ism” som utövar den.

  Rent biologisk är det inget som skiljer mänskligheten i detta avseende hur hjärnan fungerar. Jag tror att samma ”skrämma skiten ur folk” har används av en psykopatelit oavsett kulturell eller religiös kontext. Jag tror inte heller det faktum att Afrikaner är mer Homo sapiens sapiens än vi Européer (som har mer Neandertalare i oss) har någon som helst roll i detta. Jag tror tekniken och de biologiska reaktionerna är universella för alla människor (förutom då psykopater som lider av ett emotionellt förståndshandikapp).

 3. Kärnan finns där någonstans. Den består inte i vad som är galet. Den består i vad vi håller på att få till som är helt rätt. Sista varven på denna diskussion blir allt intressantare. Nu talar vi uppvaknande på allvar.

 4. Lincoln säger: ”Jag tror att samma ”skrämma skiten ur folk” har används av en psykopatelit oavsett kulturell eller religiös kontext.”

  Ja, det ligger nog mycket i det. ”Förr i världen” var det piskstraff, halshuggning, osv., nu för tiden är det en allmän skräck som vill spridas, och hat, och också en degenerering…?
  Samtidigt som man talar om ”alla människors lika värde”, så verkar detta ”värde” sjunka drastiskt…. ”hos alla”….. så att till slut blir kanske ”alla lika litet värda”….?

 5. Att allt fler börjar se och känna trycket på pianotangenterna och förstå att melodin de spelar inte är deras egen eller till medmänniskors fromma.

  För det finns en enfald i pianospelandet från dirigenten sida och allt fler börjar se de mänskliga bristerna i detta. De som sitter i toppen kan spela piano men de saknar fantasi, medmänsklighet och är okänsliga.

  Visst, det är ett raffinerat stycke de spelar och en tid kan man bli förödmjukad till tystnad av den tekniska briljansen. Men med tiden lär man sig se upprepningarna och deras dragande i känslotrådarna och deras känslospelande ger mindre anklang i själen. När man väl förstår spelandets mekaniska mekanismer på själen blir man immun och ser den humana bristen hos dirigenten. Dirigenten är inte vald av våra känslor – dirigenten spelar på våra känslor. Och i området mellan mekanisk perfektion och den verkliga känslan hör man allt tydligare dissonansen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s