Mammons skapade islamofobi

Mammon använder sin trumma media för att trumma in islamofobi i människor. Mammon döljer sina härjningar genom att göra martyrer av de som dödats i Mammons krigstjänst. Mammon får det till att det var fanatiska galna muslimer som dödade välmenande kristna – de kanske var kristna men de var i Mammons tjänst, kanske ovetande om att de gick Mammons ärenden, men likafullt var de tjänare åt Mammon och inte åt Kristendomen.

För det är Mammon som har kallat sina tjänare till att dö och döda för penningens skull. Afghanistan, Irak, Libyen etc spelar ingen roll. Mammon söndrar och härskar, roffar och plundrar medan de genom media får oss att titta åt annat håll.

Ungefär 1 1/2 miljoner Irakier har dött som en följd av Mammons invasion av Irak (Lancet, Orb). Någon miljon Afghaner har dött pga av Mammons invasion av Afghanistan. Det sjuka i att påstå att det var galna fanatiska kristna som slaktade dessa muslimer på Mammons altare torde framstå som ganska självklart. Det var Mammon om slaktade dessa människor. Mammon ser inte dessa miljoner människor som människor utan har andra namn på dem, såsom t.ex ”Collateral Damage”. Kanske dags att se igenom Mammons mediala hjärntvätt och se att dessa offer var människor?

För det borde vara ganska självklart för alla som har minsta lilla springa öppen av ögonlocken att väst inte är i Libyen, Irak eller Afghanistan för Kristendomens, humanismens eller demokratins skull– de är där för att avguden Mammon kallat dem. Tror man annat är man nyttig idiot. Men ni kanske är tillbedjare av Mammon som är expert på att dölja sina spår och skyffla skulden på någon annan? I så fall är ni endast onda.

Uppdatering:

Hittade den här videon om Mammons härjningar i Libyen hos Stan (en väldigt bra blogg med mycket ny information som stoppas av Mammons filter i Svensk media):

Skrev om att ”The Clash of civilisation” kommer stå mellan Mammon och andra religioner (samt humanistiska ateister, såsom jag själv):

Religion, avgudan och avstånd

Skrev om Mammons agenda i Irak och Afghanistan här:
https://parasitstopp.wordpress.com/2011/01/10/konsten-att-bli-en-ny-hitler/

mer om Mammons härjningar i Afghanistan här:
https://parasitstopp.wordpress.com/2011/01/12/afghanistan-det-tredje-opiumkriget/

it , , , , , , , , dn1234 svd123 ex123 4ab12 ekot

ab

Annonser

10 thoughts on “Mammons skapade islamofobi

  • Efter att ha kollat in din sida så kan jag inte annat än klassa dig som en nyttig idiot eller att du kanske t.o.m företräder Mammon (i det fall du verkligen förstått vilka det är som styr). I sista fallet ser jag din kommentar som ett underförstått hot. Det är inga muslimer som är Mammons högra hand, det borde du veta.

   • Av ditt Islamhat att döma på din blogg drog jag slutsatsen att du körde lögnen om att muslimer håller på att ta över världen.

    Då du inte motsäger att jag ska se din föregående kommentar som ett hot antar jag oxå att det var ämnat som ett sådant. Jo, ni tillbedjare av Mammon saknar de högre känslofunktionerna och det är egentligen synd om er. Men psykopati är ett emotionellt förståndshandikapp så ni lider inte då ni saknar dessa högre funktioner av hjärnkapaciteten. Så man ska aldrig tycka synd om er då just detta – att folk tycker synd om er – är det viktigaste parasitredskapet ni har när ni alltid spelar offer..

   • Du är den första jag läser som har kommit i närheten av detta resonemang. Men det faktum att dina åsikter är grovt marginaliserade i dagens värld, tillsammans med att det med största sannolikhet är en trevare från din sida för att någon ska avslöja sig och bevisa ditt scoop, gör att du inte kommer längre än så här. Så du får ha ett gott liv, med eller utan pengar:-)

   • Nä, de är inte marginaliserade. Läs kommentarerna på e24, DI etc så kommer du se att ordet parasit oftare och oftare kommer fram. Allt fler är er på spåren och allt går inte att dölja genom att förvränga och förljuga historien med den media ni tillbedjare av psykopatreligionen Mammon äger. Median ni stödjer er på håller dock på att marginaliseras. Så något ”scoop”är det inte.

    Jag har kommit ganska långt i att kartlägga er historia men det är inte det intressanta. Det intressanta är medlen med vilka man kan stoppa era psykopatiska handlingar med. Och de är många – ni är få och väldigt centraliserade och således väldigt sårbara – särskilt i dessa tider då ert penningsystem sitter ihop digitalt centraliserat kring centralbankerna med sina clearingar etc – den basen (som är er viktigaste) är mycket enkel att slå ut. Och vi är för många för att hugga huvudet av oss alla om vi ser till att det blir ett ledarlöst motstånd- vilket paradoxalt nog – internet kan utgöra basen för – det digitaliserade fängelse som byggt er skuldslavsbaserade penningsystem på.

   • Som sagt finns det inte tillstymmelse av bevis på din blogg som stöder din tes om ett hemligt sällskap som styr världen. Men även om det rent hypotetiskt förhöll sig så vet du inte om ett sådant sällskap handlar i människans intresse eller för hennes undergång? Allt ditt tal om ”psykopatiska” handlingar kanske snarare visar sig vara verket av en filantrop, och inte en misantrop? Men din osunda inställning till pengar oroar mig allra mest och innan jag lämnar dig vill jag klargöra ett par saker.

    Du tror tydligen att pengar är roten till allt ont?! Har du någonsin frågat dig vad som är roten till pengar? Det är ett bytesmedel som inte kan existera om det inte produceras varor och inte finns människor som är kapabla att producera dem. Pengar är det materiella uttrycket för principen att människor som vill handla med varandra måste göra det genom att byta värde mot värde. Pengar är inte tiggarens instrument när han kräver dina produkter i utbyte mot sina tårar eller plundrarens som tar dem ifrån dig med våld. Pengar är endast möjliga bland människor som producerar. Är det vad du anser vara ont?

    När du tar emot pengar som betalning för ditt arbete gör du det endast för att du vet att du kommer att byta dem mot produkter av andras insatser. Det är inte tiggare eller plundrare som ger pengarna deras värde. Varken en ocean av tårar eller alla kanoner i världen kan förvandla de där pappersbitarna i din plånbok till det bröd du behöver för att överleva morgondagen. De pappersbitarna, som borde ha varit guld, är ärbarhetens signum – tecken på hederlighet – ditt anspråk på deras energi som producerar. Din plånbok är uttryck för hoppet att det någonstans i världen finns människor som inte sviker den moraliska princip som är upphovet till pengar. Är det vad du anser vara ont?

    Har du någonsin undersökt vad som är upphovet till produktion? Ta en titt på en elektrisk generator och våga sedan inte säga att den skapades av muskelstyrkan hos varelser som inte tänker. Försök få ett vetekorn att gro utan den kunskap du ärvt av människor som varit tvungen att förvärva den för första gången. Försök skaffa dig mat utan andra medel än kroppsrörelser och du kommer att lära dig att människans förnuft är upphovet till alla varor som produceras och all rikedom som någonsin funnits på jorden.
    Men du säger att pengar tjänas av de starka på bekostnad av de svaga. Vilken styrka talar du då om?

    Det är inte styrkan hos kanoner eller muskler. Rikedom är produkten av någons förmåga att tänka. Tjänas då pengar av människor som uppfinner en motor på bekostnad av dem som inte uppfinner den? Tjänar de intelligenta pengar på de dummas bekostnad? De flitiga på de latas? Pengar måste förtjänas – innan de kan stjälas eller tiggas – förtjänas genom insatser från varje hederlig människa, var och en i förhållande till sin förmåga, och en hederlig människa är den som vet att han inte kan konsumera mer än han producerar.

    Att byta värden med pengar som bytesmedel är principen för människor av god vilja. Pengar stöder sig på axiomet att varje människa äger sitt eget intellekt och sina egna insatser. Pengar tillåter ingen annan makt att bestämma värdet av ens insatser än det fria valet hos den som är villig att byta sina insatser mot våra. Pengar låter en få den ersättning för sin egendom och sitt arbete som de är värda för dem människor som köper dem, inte mer.

    Pengar tillåter inga byten utom dem som enligt parternas fria bedömning är till bådas fördel. Pengar kräver att man erkänner att människor måste arbeta för sitt eget bästa, inte för sin egen skada, för sin vinning, inte för sin förlust – erkänner att de inte är dragdjur, födda att digna under bördan av andras olyckor – att det man måste erbjuda dem är värden, inte sår – att det som förenar människor inte är utbyte av lidande utan utbyte av arbetsresultat.

    Pengar kräver att man säljer, inte sin svaghet till människors dumhet utan sin begåvning till deras förstånd, den kräver att man köper, inte det värdelösaste som erbjuds en utan det bästa ens pengar kan betala för. Och när människor lever av handel – med förnuft, inte våld som bärande princip – är det den bästa produkten som vinner, det bästa utförandet, de människor som erbjuder det bästa omdömet och den högsta förmågan – och graden av en människas produktivitet avgör graden av hennes belöning.
    Detta är den levnadsregel som har pengar till verktyg och symbol. Är det detta som du kallar ont?

    Men pengar är bara ett verktyg. Den hjälper en dit man vill, men den ersätter en inte som chaufför. Den ger ett medel att tillfredsställa önskningar, men den förser en inte med önskningar. Pengar tuktar människor som försöker vända på lagen om orsak och verkan – människor som försöker ersätta intellektet genom att bemäktiga sig intellektets produkter. Pengar kan inte köpa lycka åt den som inte har någon uppfattning om vad hon vill ha, pengar ger henne ingen värdeskala om hon underlåter att skapa sin egen, och den förser henne inte med ett mål om hon drar sig undan möjligheten att välja vad hon vill söka; pengar köper inte intelligens åt den dumme eller beundran hos den fege eller respekt åt den oduglige. Den som försöker köpa deras hjärnor som är honom överlägsna för att de ska tjäna honom kommer att bli offer för dem som är honom underlägsna. Människor med intelligens överger honom, men bedragarna och fuskarna flockas omkring honom, dragna av den lag han inte har upptäckt: att ingen människa får bli mindre än sina pengar. Är det orsaken till att du kallar pengar ett ont?

    Bara den som inte behöver pengar är värdig att ärva förmögenheter – den människa som skulle kunna skapa en förmögenhet själv, oberoende av utgångspunkt. Om en arvtagare är sina pengars like, tjänar de honom, om inte förstör de honom. Men du ser på och påstår att pengarna korrumperade honom. Gjorde de det? Eller var det han som korrumperade sina pengar? Avundas inte en ovärdig arvtagare, hans rikedom är inte din, och du skulle inte ha gjort någonting bättre med den. Tänk inte att den borde ha fördelats mellan er; att belasta världen med femtio parasiter istället för en skulle inte ha återuppväckt det döda värde som var rikedomen. Pengar är en levande kraft, men den dör utan sina rötter.Pengar tjänar inte det intellekt som inte står i nivå med den. Är det därför du kallar den ond?

    Pengar är ditt medel att överleva. Den dom du fäller över källan till ditt uppehälle är den dom du fäller över ditt liv. Om källan är skämd har du dömt ut din egen existens. Fick du dina pengar genom bedrägeri? Genom att snylta på människors laster eller människors dumhet? Genom tjänstaktighet mot narrar i förhoppningen att få mer än din förmåga motiverar? Genom att sänka dina anspråk? Genom att utföra arbete du föraktar för köpare du ringaktar? Då kommer dina pengar inte att ge dig glädje för ett ögonblick eller till ett öres värde. Då är alla de saker du köper inte en tribut åt dig utan en vanära, inte någon bedrift utan en påminnelse om din skam. Då kommer du att skrika att pengar är av ondo. Onda därför att de inte kunde ersätta din självaktning? Onda för att de inte gav dig något nöje av din lastbarhet? Är det roten till ditt hat mot pengar?

    Pengar kommer alltid att förbli en verkan och vägra ersätta dig som dess orsak. Pengar är en produkt av goda egenskaper; de ger dig inte goda egenskaper och de gottgör inte dina synder. Pengar skänker dig inte det oförtjänta, vare sig det är andligt eller materiellt. Är det roten till ditt hat till pengar?

    Eller sade du att det är kärleken till pengar som är roten till allt ont? Att älska något är att känna det och älska dess innebörd. Att älska pengar är att känna och älska det faktum att pengar är skapade av de bästa krafter du har inom dig, och din nyckel när du vill byta din insats mot de bästa insatser som görs av människor. Det är den som skulle sälja sin själ för småpengar som högljuddast proklamerar sitt hat till pengar, och han har alla goda skäl att hata dem. Dem som älskar pengar är villig att arbeta för dem. Han vet att han kan förtjäna dem. Låt mig tipsa om en ledtråd till en människas karaktär – den människa som förbannar pengar har förvärvat dem ohederligt, den som respekterar dem har förtjänat dem. Spring för livet från varje människa som säger att pengar är något ont. Den frasen är plundrarens spetälskeklocka. Så länge människor lever tillsammans på jorden och behöver ha med varandra att göra är det enda alternativet, om de överger pengar, en gevärsmynning.

    Men pengar kräver de högsta dygderna av dig om du vill förtjäna eller behålla dem. Människor som saknar mod, stolthet eller självkänsla, människor som inte känner sig ha moralisk rätt till sina pengar och inte är villiga att försvara dem som de försvarar livet självt, människor som ber om förlåtelse för att de är rika – kommer inte länge att förbli rika. De är det naturliga bytet för den plundrarsvärm som lurat i grottor i århundraden men kommer utkrypande så snart de känner lukten av en människa som tigger om förlåtelse från sin synd att äga rikedom. De skyndar sig att befria honom från skuldkänslan – och från livet, så som han förtjänar.

    I deras ställe reser sig människor med dubbla värdeskalor, de som lever av våld men ändå räknar med att de som lever av att producera ska ge värde åt deras stulna pengar – människor som är dygdens fripassagerare. I ett moraliskt samhälle är det de som är brottslingarna och lagarna är skrivna för att skydda er mot dem. Men när ett samhälle sanktionerar brott och ger lagens stöd åt plundrare – åt människor som använder våld för att plundra värnlösa offer – då kommer pengar att bli sin upphovsmans hämnare. Sådana parasiter tror att det är ofarligt att plundra försvarslösa människor som de har avväpnat genom en lag. Men bytet blir en magnet för andra plundrare som som tar ifrån dem som först tog det. Så fortgår kapplöpningen, och priset går inte till de mest produktiva utan till de mest hänsynslöst brutala. När våld är moralkoden, då vinner mördaren över ficktjuven. Och då dör samhället i ett kaos av ruiner och slaktande.

    Vill du veta om den dagen närmar sig? Håll ögonen på pengar. Pengar är den barometer som visar ett samhälles dygder. När du ser att handel bedrivs inte av fritt val utan av tvång – när du ser att man för att kunna producera måste ha tillstånd av människor som ingenting producerar – när du ser att pengar dras till dem som handlar inte med varor utan med förmåner – när du ser att människor blir rikare av inflytande och lobbande än av arbete och att lagarna inte skyddar dig mot dem men dem mot dig, när du ser korruption bli belönad och hederlighet bestraffad – då är samhället dömt. Pengar är ett så ädelt medel att den inte konkurrerar med kanoner och inte sluter avtal med brutalitet. Den tillåter inte ett land att överleva när människors tillgångar bara till hälften är egendom men till lika stor del är rövarbyte.
    När förgörare visar sig bland människor börjar de med att förgöra pengar, därför att pengar är människors beskyddare och grunden för en moralisk tillvaro. Förgörare stjäl guld och lämnar ägarna en bunt falska sedlar.
    Detta dödar alla objektiva normer och utlämnar människor till godtycklig tillämpning av godtyckliga värdeskalor.
    Guld är ett objektivt värde, en motsvarighet till producerad rikedom. Papper är en inteckning i en förmögenhet som inte finns, garanterad av ett gevär riktad mot dem som väntas producera den. Papper är en check dragen av legaliserade plundrare på ett konto som inte är deras: på offrens dygder. Se upp för den dag när checken avvisas med stämpeln ‘kontot överskridet’.

    När du förklarar medlen att överleva för onda bör du inte vänta dig att människor ska förbli goda.
    Vänta dig inte att de kommer att förbli moraliska och gå under för att utfodra de omoraliska.
    Vänta dig inte att de ska producera när produktion bestraffas och rofferi belönas.
    Fråga inte: ‘Vem är det som fördärvar världen?’ Det är du.
    Du står bland de mest storslagna verken av den främsta produktiva civilisationen och undrar varför den rasar samman omkring dig medan du förbannar dess livgivande blod – pengar. Du ser på pengar som vildarna gjorde före dig och du undrar varför djungeln kommer krypande tillbaka i utkanterna av städerna. Genom människans hela historia har pengar alltid beslagtagits av plundrare av det ena eller andra slaget, med olika namn men samma metod: de bemäktigade sig rikedom med våld och höll producenterna i bojor, avväpnade, uthungrade, berövade sin heder. Den fras om pengars ondskap som du rabblar med sådan rättfärdig oförvägenhet härstammar från en tid när rikedom producerades med slavars arbete – slavar som upprepade de rörelser någon skarp hjärna en gång tänkt ut och som inte förbättrades på århundraden. Så länge produktionen styrdes av våld och rikedom förvärvades med vapen, fanns det inte mycket att erövra. Ändå har människor genom alla århundraden av stagnation och svält hyllat plundrarna som svärdets aristokrati, och föraktat producenterna som slavar, som krämare, som borgarbrackor – som industriledare.

    Till mänsklighetens ära fanns det, för första och enda gången i historien, ett penningens land – och jag kan inte ge Amerika någon större hyllning än den, därför att det betyder ett land av förnuft, rättvisa, produktion, framsteg. För första gången frigjordes både människans intellekt och pengarna; där fanns inga konfiskerade rikedomar, bara skapade förmögenheter, och istället för krigare och slavar framträdde den verkliga skaparen av rikedom, den största arbetaren, den förnämsta av människor – människan som var sin egen lyckas smed – den amerikanska industriledaren.

    Om du ber mig ange amerikanernas ädlaste egenskap skulle jag – därför att det inbegriper alla de andra – välja det faktum att de var det folk som myntade frasen ‘to make money’. Inget annat språk eller land hade någonsin
    använt det uttrycket utan alltid tänkt på pengar som en statisk kvantitet – att erövras, tiggas, ärvas, stjälas eller förvärvas som förmån. Amerikanerna var de första som förstod att pengar måste skapas – förtjänas. Orden ‘make money’ innehåller kärnan av mänsklig moral.

    Ändå var det för de ordens skull amerikanerna förtalades av oss i Europa. Nu har plundrarnas trosbekännelse fått amerikanerna dithän att dem betraktar sina stoltaste framsteg som skammens brännmärke, sitt välstånd som skuld, sina största män, industriidkarna, som skojare, och sina storslagna fabriker som om de tillverkades och ägdes av människor som bara består av muskler, som vore de piskade slavars verk. Det kräk som tillgjort hävdar att han inte ser någon skillnad på pengars makt och piskans makt borde få känna skillnaden på sitt eget skinn – vilket jag också tror att han kommer att få.

    Intill dess du upptäcker att pengar är roten till allt gott tigger du om din egen undergång. När pengar upphör att vara det medel människor använder för att byta med varandra förvandlas människor till bytesmedel för människor. Blod, piskor och kanoner – eller pengar. Där har du alternativen, det finns inget annat – så tänk efter en gång till, min vän.

   • Du skriver långt utan att få något sagt – varifrån känner jag igen det?. Du ger mig åsikter som jag aldrig uttryckt och antingen vet du absolut ingenting om hur pengar skapas (som ett rent parasitredskap från tomma luften som gynnar parasiten som aldrig har ”förtjänat” dem, såsom du beskrev att de gjort) eller, vilket är troligare, är du bara ute efter att förvilla. Plockar ut lite svammelbitar från din text och bemöter:

    ”Som sagt finns det inte tillstymmelse av bevis på din blogg som stöder din tes om ett hemligt sällskap som styr världen. ”

    Betydligt mycket mer bevis än ditt svammel på din blogg där du ger sken av att muslimer håller på att erövra världen. Bankernas uppbyggnad som är ett centralplanerat himmelrike (för er psykopater – ett helvete för oss andra) de enskilda bankerna i botten, centralbankerna ovanpå det, och högst upp BIS centralbankernas centralbank och allt utan demokratisk insyn – detta är ett bevis. Överstepsykopaten Kissinger ord duger också bra:
    ”Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.”

    Men er taktik är alltid lika rolig – ha noll argumentering baserat på fakta (som ditt muslimhat som enbart är baserat på att manipulera och dirigera andra människors känslor) men alltid attackera motståndaren för brist på bevis. Hela din långa kommentar är ju faktiskt baserad på just denna teknik – ett fullständigt svammel alltihop. Jag har svårt att se ett enda logisk uppbyggt argument. Det är lössläppt känsloargumentering och påståenden utan någon som helst förankring i några som helst bevis.

    För att bemöta lite av ditt ändlösa ditt svammel om pengar:
    ”Din plånbok är uttryck för hoppet att det någonstans i världen finns människor som inte sviker den moraliska princip som är upphovet till pengar.”
    Vari ligger det moraliska i att ett gäng parasiter kan skapa krediter från ingenting som de kan skuldsätta allt med – och NEJ! Dessa krediter finns inte i någons plånbok – de är påhittade kludd på konton. Staten skapar genom riksbanken en bråkdel av penningmängden – resten hittar bankerna på genom att anbringa skuldslavar genom att manipulera marknader med sina krediter skapade från luften. På bomarknaden trissar dessa parasiter t.ex upp bopriserna genom att agera mellanhand och ”erbjuda” alltmer påhittade krediter vid budgivningarna så att den störste skuldslaven kan fås betala av de påhittade krediterna till bankparasiterna under resten av sitt liv. Till stat och kommun behöver bankparasiterna inte ha ett öre enligt Basel2 för att hitta på obegränsat med krediter som de skuldförslavar oss alla med genom skatten. Det finns inget ”moraliskt” i detta mer än psykopatens brist på moral. Att pengar på något metafysiskt sätt skapas genom arbete är något ni lyckats dupera folk med men det är allt fler som ser er parasitering.

    Tar lite där du ger mig åsikter jag aldrig uttrykt:
    ”Du tror tydligen att pengar är roten till allt ont?”
    Var har jag skrivit det? Det beror på vem som skapar pengar och i vilket syfte (och din metafysiska dimma som du försöker lägga ut duger inte längre som födelseplats åt pengar – ledsen). Jag har skrivit att pengar ska skapas neutralt utan att något enskilt parasitintresse kan få fördelar. Det är tydligen en åsikt du (av parasitintresse?) inte delar.

    Tar en till av dina påhitt som du klistrar på mig som om de vore mina åsikter:

    ”Men du säger att pengar tjänas av de starka på bekostnad av de svaga. Vilken styrka talar du då om?”
    Återigen, var har jag skrivit det? De utnyttjade är tjänare åt parasiterna som skapar krediter från intet och skuldförslavar de utnyttjade.

    Med tanke på din egna totala brist på bevisföring, logisk argumentering och ditt psykopatiska drag att lögnaktigt klistra på mig åsikter som jag aldrig uttryckt kan man ju undra hur du tror dig kunna lura någon med ditt svammel om guld. Dagspriset på guld sattes fram till år 2004 av en viss Rothschild då manipuleringen blev lite väl uppenbar http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_fixing . Tillgång och efterfrågan på guld manipuleras av samma parasitgäng som kontrollerar bankerna, Oppenheimer kontrollerar t.ex en mycket stor del av guldgruvdriften. Den Österikiska skolans Von Misses och Rothbard, de mest välkända förespråkarna för guldmyntfot, råkar också tillhöra samma grupp som har för vana att manipulera priset på guld till sin egen förtjänst.
    Den Österikiska skolan ljuger dessutom om historien kring guld som inte har haft de metafysiska egenskaperna som du ger den i din kommentar. Skrev om det här:
    https://parasitstopp.wordpress.com/2011/03/17/vi-maste-sluta-tillbe-mammon/

    Så vad återstår av din trovärdighet? Nada!

    Jag kommer fortsätta verka för att avslöja varför Mammons tillbedjare spyr ut Islamhat för att söndra och härska. Spelar ingen större roll hur mycket du svamlar och ljuger.

  • Oavsett vilka som styr så är det vi, den stora massan, som låter dem göra det…av rädsla(och tvångt), okunskap eller bekvämlighet! När det gäller mammon och dess furstar så skulle jag tro att det är en kombination av alla 3: rädsla för att förlora anseende/jobb om man kritiserar (det stora bostadslånen gör detta oerhört besvärligt), okunskap om hur absurt det är att låta privata aktörer står för penningförsörjningen i samhällsekonomin samt bekvämlighet i form av ”ja, ja,…även jag kanske kan göra mig en hacka på bostadsspekulation”, ”vi som har både 3D-lcd och IPhone, skall vi verkligen behöva springa ut och demonstrera på gatorna”.

   • Jo, det är systemet som är kapat av Mammon som blivit en religion i sig själv som folk antagit. Mammons religion är utan hjärta och saknar själ. Därför gapar människornas själar tommare än någonsin och ensamhetens eko hörs allt högre mot de känslokala väggarna i det sinnessjukhus kallat samhälle byggt av psykopater för förvaring av oss friska människor.

    Men jag tror alltfler ser Mammons psykopatdrag; så hoppet ökar. Att inte falla för Mammons försök att hetsa oss mot varandra, genom t.ex islamofobi, är viktigt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s