Skatt på vänner och gentjänster snart?

Tydligen får man inte ha kontanter längre i bankfack. Inväxling av gamla sedlar till nya kommer dessutom försvåras. Dvs folk kommer inte plocka ut kontanter då de vet att dessa gamla sedlar kommer bli svåra att omväxla till nya sedlar. Omvänt kommer många med gamla sedlar att stoppa in dessa på banken i väntan på att de nya sedlarna kommer. Systemet kommer dammsugas på kontanter som sugs in i banksystemet och fyller ut likviditeten. Vilket ”underbart” sätt att förebygga en bankrusning och stärka kapitalbasen för banksystemet som helhet. Troligen vet Riksbanken om att den stora bankkrisen snart närmar sig och har hittat ett innovativt, man kan inte säga annat, sätt att stärka bankparasiternas kassor med.

Bankerna påstår sig nämligen hata kontanter men kontanter är en del av centralbankspengarna som bankerna sedan blåser upp sina skuldförslavningsinstrument , även kallat krediter, med. BANKER ACCEPTERAR NÄMLIGEN INTE ANDRA BANKERS KREDITER SOM PENGAR. De ska ha centralbankspengar som betalning, dvs de ska ha vad de andra bankerna har på sina konton hos Riksbanken och/eller kontanter som betalning. Om du flyttar 10 000 kronor från Nordea till Swedbank så accepterar Swedbank ENDAST Nordeas kontanter och inte Nordeas krediter. En liten rolig konsekvens av att bankerna inte accepterar andra bankers krediter är att samhället har Swedbankskronor, SE-bankskronor, Nordeabankskronor, Handelsbankskronor, SBABkronor osv – vi har flera valutor på en gång som alla är lika påhittade och inbördes inte accepteras som äkta. Men folk bringas illusionen att dessa påhitt som klär bankernas nakna kejsare-kroppar är riktiga pengar medan bankerna sinsemellan bara ser kontanter som riktiga pengar.

Kontanter är onekligen mindre onda än krediter men  användningen av pengar bör minimeras – inte maximeras såsom nu sker. Pengars användande är ett mått på avståndet mellan oss. I möjligaste mån bör vi hjälpa varandra utan detta medel. Pengar mellan människor ska ses som en sista lösning och inte såsom nu som om det vore lösningen. Man kan inte köpa vänskap eller medmänsklighet. Kontanter har fördelen att de kan användas utan mellanhanden, bankparasiterna. Men det bästa vore givetvis att man får någon polare att göra jobbet mot en gentjänst istället för att använda kontanter. Men jag kan tänka mig att bankparasiterna vill ha en skatt på vänner och gentjänster snart också. Snart kommer nog ömsesidigt utbyte av tjänster och gentjänster ses som svartjobb – vänskap måste omvandlas till pengar och helst till skuldslavsvarianten krediter för att bankparasitverksamheten ska kunna överleva.

Vad pengar är för något är, och framför allt görs, svårt att definiera. Men en funktion är att de förmedlar information om olika värden i förhållande till varandra. Med pengar kan man symboliskt värdesätta en tjänst eller vara i relation till en annan vara eller tjänst. Det är ren information. Förr behövde denna information ett fysiskt medel för att färdas i form av mynt eller sedlar. Idag kan denna information färdas immateriellt mellan datorer. Vi skulle kunna skapa vänskapsbanker där utbyte av våra arbetade värden kan ske genom att använda den teknologi som bankparasiterna byggt upp för sitt skuldslav/kreditsystem (krediter existerar endast på konton och har ingen fysisk existens, såsom kontanter har). Jag undrar hur lång tid det skulle ta innan bankparasitsystemet skulle olagligförklara och tvinga in sina utsugartentakler i sådana vänskapsbanker?

DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

Annonser

28 thoughts on “Skatt på vänner och gentjänster snart?

 1. Bäste Lincoln!
  Allaredan salig Karl Marx och även likaledes salig Oswald Spengler, vardera utifrån varsin högst egna utgångspunkt, konstaterade allaredan under förra resp. förrförra seklet de fenomen Du med frenesi och antipati beskriver.
  Och visserligen kan jag från en moralisk/etisk synpunkt ge Dig rätt i det att spekulationskapitalismen och därmed sammanhängande fenomen av typ bank- och finansinstitut samt aktiebörsen är synnerligen vidriga företeelser.
  Däremot har jag svårare att förstå att Du så oförblommerat ger Dig på skattesystemet!…och detta för min del utifrån utgångspunkten att jag bekänner mig till den fundamentala socialdemokratiska åsikten ”av var och en efter förmåga – till var och en efter behov”…och detta utan att i nämnvärd grad numera sympatisera med det politiska parti som kallar sig socialdemokratiskt…men med den övertygelsen att vi lever i ett delvis postindustriellt sekulariserat demokratiskt välfärdssamhälle byggt på idén om Nationalstaten som bas!
  Samt att Du benämner krediter som ”skuldförslavningsinstrument” finner jag högst anmärkningsvärt!….Det torde väl förhålla sig så att det är upp till var och en att bedöma om denne har de nödvändiga ekonomiska möjligheterna att hantera en kredit vid beslutet om finansiering av en investering eller inköp…och om man då kommer till slutsatsen att man inte klarar av krediten så får man ju faktiskt avstå från nämnda inköp eller investering…Och den som inte klarar att göra den bedömningen rörande sin egen ekonomi borde enligt undertecknads åsikt genast ställas under ekonomiskt förmyndarskap!
  På någon av skräpkanalerna i TV går en programserie som kallas Lyxfällan och jag känner inte ett enda djävla dugg sympati med de idioter som gått och försatt sig i dylika situationer, utan blir snarare förbannad att det tillåtes gå omkring folk som kallar sig vuxna människor och är så urbota inihelvete dumma i huvudet…dom borde ju fantamig spärras in för att skydda både sig själva och samhället….

  • Bäste Karlsson!
   Rätt att Marx bl.a klagade mycket på parasitkreditskapandet. Dock syntes det mig som om du missa en hel del (vilket du är långt ifrån ensam om) om vilka egenskaper detta penningsystem har. Tar upp några av dessa.

   1) Nej! Det är inget val i ett skuldbaserat penningssystem att än sätta folk i skuld. Utan skuld existerar inga pengar, eller mer riktigt krediter. Skulle rekommendera att du läser ”Ingves om den vansinniga skuldsättningen” för att få ett grepp om hur bankparasiterna t.ex har manipulerat och skapat ett pyramidspel av t.ex bomarknaden. De boslavtorskar som har gått in i pyramidspelet och trott på bankparasiternas marknadsföring om eviga ”värdeökningar” (egentligen bostadsinflation som orsakats av bankparasiterna upptrissning av bopriserna i sin strävan att skuldmaximera) må ha varit godtrogna men de bedragna är aldrig skyldiga – godtrogenhet är inget brott.

   Den här filmen visar ganska enkelt skillnaden mellan ett skuldbaserat och ett permanent penningsystem (typ kontanter)

   2) Angående svartjobb skrev jag en blogg som jag citerar lite av (läs resten om du vill):

   ”Visst finns det mening med att betala skatt om det går till välfärd. Och det gör den ju – till finans och bankparasit-välfärden. Skattesystemet tappar sin legitimitet i takt med att folk ser att skattepengarna inte går till deras välfärd – de går till att upprätthålla parasit-penningsystemet. Vi ligger efter andra länder, såsom Portugal, Grekland, Irland och Spanien, i denna insikt men den kommer komma även till oss.

   Varför har vi statsskulder och kommunalskulder som vi betalar skatt på? Jo, för att bankparasiterna har hittat på krediter från luften och skuldsatt stater och kommuner med (enligt Basel2 har de inte ens behövt skaffa någon reserv då de hittat på dessa krediter/skulder). Varför ska någon betala skatt på dessa påhittade lån till stat och kommun? Det är ren parasitism på den gemensamma välfärden som bara gynnar en liten finansklick och en fiktiv ekonomi. Varför ska folk på t.ex Irland därutöver betala skatt för att hålla bankparasiterna på fötter medan folkets egna välfärd beskärs? Varför ska Irländarna, varav många har blivit lurade skuldslavar till bankerna genom att bankparasiterna blåst upp priserna på en riggad bomarknad, acceptera denna utsugning? Varför ska de känna solidaritet med staten då staten idkar välfärdspolitik åt en finansiell parasitelit?

   I Grekland har en rörelse som kallas ”Vi betalar inte” startats som vägrar betala för kommunaltrafik, sjukhuskostnader etc. Varför skulle dom? Om staten skapade pengar som de spenderade ut till allmänna nyttigheter istället för att ”låna” fullständigt påhittade krediter skapade av privata parasiter skulle ingen skatt behövas (eller en mycket liten skatt). Varför ska folket känna solidaritet med dessa finansparasiter? Blir folk tillräckligt införstådda över hur totalt blåsta de blivit finns ingen som helst lojalitet med detta välfärdssystem åt finansparasiter.”
   Länk:
   Det våras för svartjobb?

   Jag antar att du inte förordar att det ska vara skatt på vänner och de gentjänster vi kan göra åt varandra. Men om du tycker detta är svartjobb som ska regleras genom skatten; hur mycket tycker du att vi ska betala i skatt för att vi har en vän och vem ska reglera och kontrollera vad han/hon gör i gentjänst som ska skattas. Får vi hjälpa våra föräldrar och anhöriga utan att ses som ”svartjobbare” i din värld?

 2. Bäste Lincoln!
  Du behöver inte ta i så inihelvete…
  För det första vad gäller de inneboende mekanismerna i finanskapitalismen och de sociala konsekvenser detta skapar finns det nog inte så där särdeles mycket jag har missat efter första grundläggande insikterna i Marx i senare delen av 60-talet och ett därpå följande långt yrkesverksamt liv som fackligt verksam löntagare och familjeförsörjare….samt med vissa kompletteringar Spenglersk kulturpessimism i mogen ålder.
  För det andra vad gäller dårhuskandidaterna i ”lyxfällan” så står jag fast i min åsikt vad gäller vuxna människors ansvarstagande för den egna privatekonomin…
  För det tredje vad gäller allmänt förekommande albanska pyramidspel så är det ingen direkt nyhet att ”bostadsmarknaden” är en del därav och detta till följd av en allmänt utbredd dubiös åsikt om ”tillväxt och värdestegring”…där då det första med en dåres envishet predikas av en gapig kärring som leder ett politiskt parti för retarderade … dels på landsbygd och dels på Stureplan… samt det andra är resultatet av tron på hönan som värper guldägg…det Du med all rätt kallar ”hittepå”…
  Samt det albanska pyramidspel som drabbade mig själv personligen…nämligen övergången från Allmän Folkpension och ATP till vårt nuvarande lapptäckessystem, vilket naturligtvis inte kommer att hålla för några som helst påfrestningar med tanke på graden av kompetens och intelligens hos dem majoriteten väljer som företrädare i lagstiftande församling och kommunala instanser…och det senare alldles oavsett blocktillhörighet!
  Och samt och slutligen kan jag inte finna att min grundmurade åsikt om ”av var och en efter förmåga – till var och en efter behov” skulle stå i någon som helst motsättning till Dina allmänna åsikter.
  Så för fan Lincoln…jag sade ju att jag sympatiserar till fullo med Din åsikt om finanskapitalismen…så Du behöver alltså inte ta i alldeles så förbannat!

  • Lite roligt att du tycker jag tar i. Själv använder du en massa nedlåtande ord; faktiskt i betydligt större omfattning än jag gör. Jag riktar dock mina uppåt – mot ett parasiterande banksystem – du pissar dock nedåt på de som redan ligger. Så jag skulle vilja uppmana dig att inte ta i så mycket när du pissar på de som redan ligger (och det gäller inte mig – jag har det gott ställt – för gott ställt för att samvetet inte ska gnaga – mina tillgångar är någon annans skuld och armod).

   Jag förstår inte riktigt hur du både kan försvara ett system som, i sig förutsätter ökad skuldsättning och segregering och ackumulering (en annan sort än den ackumulation Marx beskriver som inte tar speciell hänsyn till om pengars skapande baseras på krediter eller permanenta pengar), dvs det skuldbaserade penningsystemet, och samtidigt kan hävda att det är självförvållat. ÅTERIGEN – det finns inget val i ett skuldbaserat penningsystem än att folk sätter sig i skuld med krediter som bankerna hittat på från ingenting – annars finns inga pengar (mer riktigt krediter) i samhället. Kan du berätta för mig hur pengarna annars ska existera i ett skuldbaserat penningsystem om inte genom att någon sätts i skuld? Kan du berätta för mig varför någon ska vara tvungen att betala tillbaka skulder som banker hittat på från ingenting? Varför ska bankerna inte ha det de lånat ut – INGENTING!

   Du verkar inte förstå skillnaden mellan att låna BEFINTLIGA pengar och att ”låna ut” pengar som inte finns som bankerna trollar fram efter behag. Om jag lånar dig en 1 000 lapp från min plånbok ska du givetvis betala tillbaka. Om jag däremot inte har en 1 000 lapp (vilket bankerna inte har) men lyckas lura i dig att du är i skuld till mig så har jag inte lånat ut något och du står således inte i skuld till mig. Om jag dessutom genom den media jag äger (banksystemet kontrollerar media i stor omfattning) lurar i dig till att du får ett bättre liv och att du ”investerar” i framtiden genom att jag bedrar dig ligger största skulden hos mig.

   Hela pensionssystemet är t.ex ett sådant pyramidspel byggt på luft där hårt arbetandes människor lyckats duperas in i spekulationen om ”värdeökningar” och ”investeringar i framtiden” som helt bygger på att ökad kreditexpansion, dvs ökad skuldsättning. När banksystemet nått skuldmax finns det inte längre någon ”tillväxt”potential för skuldökningen, Peak debt nås varvid pyramidspelet rasar. Detta har hänt gång på gång på gång genom historien. Vari kommer skulden ligga hos de bedragna pensionärerna som slitit hela sina liv och blivit totalt blåsta av ett parasitärt banksystem?

   Det vore bra om du diskuterade bomarknaden som jag angav istället för att flyga till Albanien. Tar det metodiskt denna gång och förväntar mig att du sakligt och specifikt berättar varför skulden är större hos de godtrogna boskuldslavarna än hos bankerna som skapat dessa skulder fullständigt från luften:

   Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan hitta på från luften såsom kredit
   Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”
   1) en säljare (tillgångssidan)
   2) potentiella köpare (efterfrågesidan)
   och
   3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting
   Det är ingen marknad, det är skuldslavsrace där ”husägaren” får hyra huset av mellanhanden, parasiten=banken

   Och bankerna marknadsför bostadsinflationen, som är en följd av denna upptrissning, såsom ”värdeökningar” (samma skit med IT-bubblor, aktier, guld, etc). På så sätt får de människor att tro att alla kan bli rika bara de skuldsätter sig maximalt och går in i pyramidspelet och spekulerar. Sist ut blir svarte Petter.

   Du gick oxå totalt förbi det faktum att statsskulder och kommunskulder är totala påhitt (återigen – enligt Basel2 behöver bankerna inte ha ett öre i reserv ens för att hitta på obegränsat med krediter som de skuldsätter stat och kommun med). Kan du ange ett enda skäl till varför stat/kommun ska behöva sätta sig i skuld till parasiter som hittat på dessa skulder från ingenting? Kan du ange ett enda argument till varför vi som skattebetalare ska se dessa påhitt som skulder och betala skatt för dem? Kan du ange ett enda argument till varför inte staten skapar de pengar kommuner och staten behöver och spenderar ut till allmänna nyttigheter i ekonomin? Varför föredrar du ett system där vi som skattebetalare måste betala en hög skatt till parasitbanker som hittat på skulder från ingenting? Varför förordar du inte istället ett system där staten skapar pengar neutralt, under maximalt demokratisk genomlysning som spenderas ut på allmänna nyttigheter och som gör att medborgarna slipper betala skatter till fullständigt påhittade skulder till banksystemet?

   Bra att du inte ser vänskap och gemenskap som skattningsbart. Jag hoppas du också anser att penningsystemet ska vara ämnat att, under maximal demokratisk genomlysning, skapa pengar för gemenskapens fromma och inte för ett gäng privata parasiters egennytta som skuldsätter hela samhället med påhitt kallat krediter. Först då delar vi åsikt.

 3. Och ett post scriptum!
  ”…..i Din värld….”
  Snälle lille Lincoln….vi lever i exakt samma värld Du och jag….och alla andra…Det är bara det att inte alla har märkt det!
  Och jag har inte en tanke på att kalla det svartjobb om jag hjälper en god vän att tapetsera vardagsrummet eller bära upp 500 kilo soreterad dynga 4 trappor upp till vindsförrådet…
  Däremot om jag hade en målarfirma eller en flyttfirma…så är det ett gränsfall!

 4. @k. karlson

  Jag hade kunnat skriva ett likadant inlägg som du skrivet för ett par år sedan.
  Men det var INNAN jag började studera hur vårt penningsystem fungerar. Med penningsystem så menar jag hur det vi kallar för pengar SKAPAS och det gör en enorm skillnad när man väl förstår det. Det vi uppfattar som pengar är ”inte alls det vi tror” att det är. Det går inte att förstå Lincolns blogginlägg här om man inte förstår hur vårt penningsystem fungerar.

  Om du vill så gå in på min blogg där jag har försökt göra en väldigt enkel serie så att folk skall förstå hur penningsystemet fungerar. Serien heter ”Hur bankerna styr vårt samhälle” och du bör börja med del 1 (längs ner).
  Penningsystemet är den viktigaste frågan vi har framför oss att lösa men först måste vi förstå hur det fungerar. Ingen politisk inriktning, vare sig vänster eller högerpolitik, kan lösa dagens kris om inte penningsystemet ändras.

  Här kan du få en liten ”försmak” på hur enkelt bankerna gör för att ”trolla fram” pengar ”utifrån ingenting”.

  Janne

  • Jo, din blogg är nog en bättre inkörsport. Jag tenderar nog att anta att folk vet mer än de vet, blir tyvärr lätt så när man snöat in länge nog på det här att man ser det som det vore självklart – vilket det, i och för sig är, – det är så enkelt – men folk har blivit så totalt uppsnurrade att de tror att det är något mystiskt med hur pengar skapas.

 5. Glöm inte heller bort att även pengarna till räntan på alla krediter, skapas genom nya krediter. Systemet växer exponentiellt likt cancer.

 6. @Lincoln och k. karlsson

  Ja jag lovar dig (Lincoln), det här måste man ta ifrån grunden för att förstå.
  Man måste förstå den här ”grunden” med skillnaden mellan kreditbaserad valuta och tillgångsbaserad valuta. 95 % av alla människor tror att vi lever i ett tillgångsbaserat penningsystem och detta är fullt naturligt eftersom det är så som allt annat fungerar i naturen. Ingen ”vettig människa” skulle normalt ens komma på tanken att uppfinna ett sådant penningsystem som vi har nu.
  Och sett utifrån ett tillgångsbaserat penningsystem så är k. karlssons inlägg helt vettigt, skulle själv kunna skriva ungefär samma sak som honom.
  Men det är inte ett sådant ”naturligt” penningsystem vi har.

  Så om k. karlsson vill läsa på min blogg och även kolla in de videos som jag länkar till (VIKTIGT att se videona) så tror jag att han kommer att få sig en riktig överraskning.
  http://blogg.aftonbladet.se/superzeke?cid=166946
  Börja med del 1 i serien ”Hur bankerna styr vårt samhälle” och sedan del 2 o.s.v

  Hörs
  Janne

 7. Oj oj oj det var mycket på en gång som kom inramlandes här!
  Vi tar det väl lite pö om pö i tur och ordning för att försöka beta av det viktigaste!
  Ang. Lincolns slutkläm i svaret till mig härovan…:

  – ”Bra att du inte ser vänskap och gemenskap som skattningsbart. Jag hoppas du också anser att penningsystemet ska vara ämnat att, under maximal demokratisk genomlysning, skapa pengar för gemenskapens fromma och inte för ett gäng privata parasiters egennytta som skuldsätter hela samhället med påhitt kallat krediter. Först då delar vi åsikt.”-

  Alltså delar vi åsikt…något som jag f.ö hela tiden försökt övertyga Lincoln om fast han har inte riktigt uppfattat det!

  Jag pissar lika mycket uppåt som nedåt och kommer att fortsätta att pissa nedåt där så anses behövligt (i rent pedagogiskt syfte) men önskar jag kunde utbyta pissandet uppåt mot en AK4 eller dylik parafernalia! (Revolutionsromantiken lämnade jag dock bakom mig i och med utgången av 70-talet!)
  Och ang. begreppet ”statsskuld” och ”förmögenhetsomfördelning” i samhället så hade den fackliga tidskriften Kommunal (Kommunanställdas) en ypperligt skriven artikelserie i 3 delar allaredan för cirka 20 år sedan som på ett briljant pedagogiskt sätt förklarade för just detta fackförbunds medlemmar de mekanismer som låg bakom fenomenet att banker och finansinstitut med dåvarande regerings (Bildt-Westerberg-Friggebo) goda minne och direkta hjälp kunde pungslå svenska arbetande skattebetalare på deras reella tillgångar och samtidigt vältra över den fiktiva skuldbördan på desamma svenska arbetande skattebetalare!
  Och som en kommentar till Zeke: Det är således inga som helst nyheter utan det finns ordentligt redovisat och beskrivet av svensk fackföreningsrörelse allaredan förra gången vi hade en exploderande fastighetsbubbla!
  Och hela konkarongen rörande fenomenet”petrodollar” och dess politiska och sociala konsekvenser finns principiellt beskrivet av en herre vid namn Lenin allaredan för 95 år sedan…långt innan begreppet ”petrodollar” var uppfunnet…Imperialismen som Kapitalismens högsta stadium.
  Så undertecknad är således ganska luttrad vid det här laget och tar inte alls illa vid sig utan lutar sig bekvämt tillbaka i konstaterandet att det är alldeles utmärkt att yngre (?) förmågor tar över stafettpinnen där vi något äldre måhända inte längre besitter den nödvändiga kraften att föra kampen vidare…och jag talar här om vad som i alla fall i min generation kallades Klasskampen…
  Och att alldeles oavsett världen inte ser likadan ut idag som den gjorde för 25 år sedan när jag var i min krafts dagar så kan jag inte med nog emfas understryka att det finns två klassiska verk vilka jag alltid rekommenderar till studium;
  Karl Marx´”Lön, Pris, Profit” och Lenin´s ”Imperialismen som Kapitalismens Högsta Stadium”….
  Samt att jag med största nöje i små doser f.n betar mig igenom en liten skrift av Samir Amin – ”Kapitalism i globaliseringens tid / Styrningen av vår tids samhälle” där jag finner en hel del intressanta kopplingar till den diskussion som här förs av Lincoln och Zeke!
  I övrigt med vänlig hälsning

  p.s. Bäste Lincoln…när jag finner ork, tid och lust återvänder jag gärna till ämnena bostadskredit och pensionssystem
  Samt att jag for iväg till Albanien härovan var en liten skämtsam parafras på en faktiskt ganska bejublad framställning av undertecknad från talarstolen på Svenska Maskinbefälsförbundets Kongress 2000, där jag jämförde det nyligen sjösatta allmänpensionssytemet med de vid denna tidpunkt aktuella pyramidspelen i Albanien.

  • @Karlsson

   Jag väntar gärna på att du kommenterar penningsystemet och helst då mer konkret än att bara vagt hänvisa till att du besitter högre mystiska kunskaper som vi inte besitter – diskutera i sak om du vill att jag ska ta ditt ”besserwissande” på allvar. Några lösa hänvisningar till Lenin eller en 20 år gammal artikel i Kommunal imponerar inte på mig. Du får bli mer ingående än så. Är du en gammal fackpamp som är van vid att uttrycka dig pompöst men innehållslöst så är jag inte imponerad – du låter bara mycket.

   Sättet att använda valutan som ett imperialistiskt verktyg går minst tillbaka till Grekerna. Platon och Aristotelses tar till exempel upp penningskapandet ganska ingående och Aristoteles definition på pengar vars existens är satt genom lag (fiat) är den som fortfarande är den bästa. Så att löst hänvisa till Lenin ger inga plusspoäng.

   Så, som sagt, kom tillbaka och ta av dig ”von oben” attityden så kan vi diskutera.

   Bra att du tycker att staten och kommuner inte ska sätta sig i skuld med fullständiga påhittade privata bankkrediter. Bra att du tycker att skattebetalningar till att betala fullständigt påhittade skulder till bankparasiterna är åt helvete. Bra att du tycker att staten ska skapa pengar till allmännyttiga prylar. Bra att du tycker om att vi knappt skulle behöva ha någon skatt (mera än att reglera penningmängden med och kanske av fördelningspolitiska orsaker) om staten skapade pengar och satte i omlopp istället.

   Mindre bra att du inte skriver det rakt av istället för att vara så förbannat omständlig. Om du nu har fattat att det är så det funkar – vilket inte framgår av det du skrev.

 8. @Karlsson

  Jag kan tyvärr inte ”bli klok på” vad du menar. Skulle du inte kunna uttrycka dig lite mer konkret gällande vad du menar gällande penningsystemet. Jag har röstat på vänstern i 40 år, både på Vpk och KPLMr men jag har aldrig någonsin hört någon diskussion om själva penningsystemet inom vänstern.

  Inom vänstern så pratar vi ju om klasskampen och om folket eller kapitalisterna skall ha hand om produktionsmedlen o.s.v.
  Men jag har aldrig hört någon prata om vem som skall bestämma över själva processen att SKAPA PENGARNA. Alltså vem det är som har hand om SJÄLVA SEDELPRESSEN och bestämmer hur mycket sedlar som skall tryckas.

  Det är just denna funktion (att trycka själva sedlarna) som är det centrala.
  Det är inte våra politiker som bestämmer här i landet utan det är den som sköter sedelpressen som har makten i sin hand.
  Politiker kan bara fördela ”redan befintliga resurser/pengar”.
  Den som pressar sedlarna bestämmer hur stora ”de befintliga resurserna” skall vara.
  Och det är bankerna som bestämmer över sedelpressen.

  Janne

 9. Det var som sagt en massa på en gång!
  Till att börja med så vill jag i allra högsta grad friskriva mig från att intaga en ”von oben-attityd”. Min attityd kommer sig av över fyrtio års yrkeserfarenhet och familjeförsörjning och ingen skiter mig på näsan…gör det fullkomligt klart!
  För det andra har jag aldrig påstått mig besitta några högre ”mystiska kunskaper” så det uttalandet får stå helt och hållet för Lincoln´s räkning.
  Samt för det tredje så på varje fackpamp som vräker sig i massmedia, ex.vis Lundby Wedin och liknande kreatur, så går det hundratals och åter hundratals lokala fackliga företrädare som med föga tack år ut och år in, decennium efter decennium, lägger ner tusentals obetalda timmar av sin fritid på att läsa in sig på LAS, MBL, Semesterlag, Arbetsmiljölag, Fartygssäkerhetslag, Sjömanslag, Arbetstidslag och Fan och hans faster och därtill Kollektivavtalskomplexen och ränna på förhandlingar, MBL-information, Skyddskommittémöten och youjustnameit!
  Och i bästa fall blir fringisen en kopp kaffe och ett wienerbröd…
  Så Lincoln borde just i denna delen vara oerhört försiktig i sitt användande av benämningen ”pamp”!
  Därefter så har jag förbannat svårt att förstå vad det är Lincoln retar upp sig så inihelvete på eftersom jag klart uttryckt att jag delar hans åsikter rörande finanskapitalismen och uttryckt min respekt för att det finns dom som vill köra racet vidare när jag själv (och många i min generation) börjar känna att kraferna i just detta avseende tryter…
  Och sedan så kommer vi till den lilla detaljen att till trots att de resonemang, analyser och uppfattningar som framlägges av Lincoln och de flesta övriga i detta forum naturligtvis är fullständigt korrekta, så är dom detta till trots inga särskilt revolutionerande nyheter, vilket även signaturen janne.g, med sin härovan redovisade erfarenhet, torde vara medveten om…
  Och just av denna anledning mina referenser till äldre artiklar i fackförenings-tidskrifter och därjämte klassisk marxistisk litteratur…även om de senare referenserna synbarligen inte imponerar på Lincoln…vilket senare faktum jag f.ö inte fäster mig särskilt mycket vid!
  Så vad finns det mer att diskutera rörande penningväsendet som sådant?
  Det mesta och viktigaste är ju allaredan redovisat i detta forum, i ett försvarligt antal skrivövningar, i alla fall ända sedan januari månad…och jag känner mig inte att på någon enda punkt ha opponerat förutom de detaljer där jag fortfarande är av den åsikten att om man skaffar sig ohanterliga kontokortsskulder för privat överkonsumtion så får man tamigfaen skylla sig själv…samt att skattesystemet efter principen ”av var och en efter förmåga – till var och en efter behov” fortfarande är det enligt min mening mest ändamålsenliga. Men det sistnämnda innebär inte att jag däri per automatik innefattar omfördelning av skattemedel till vare sig bank- och finanssektorn eller för den delen privata vinstutdelande bolag vilka bedriver verksamhet tidigare bedriven inom ”offentlig sektor”…
  Och så länge ett vettigt folk tillsätter vettiga politiker inom Nationalstatens ram så finns det enligt min mening ingen större risk att sedelpressarna tillåtes gå för varma!
  Men det är för egen del tilltron till vettighet hos både folk och politiker som fått sig ett par allvarliga törnar under årens lopp….
  Sedan må man kalla mig pompös bäst i helvete man vill!
  Med tillönskan om en trevlig fortsatt afton

 10. Från Marx’ Kapitalet, Vol. III, Kap 33:

  Is there anything more absurd, for instance, than the Bank of England (1797 to 1817) — whose notes have credit only thanks to the state — taking payment from the state, i.e., from the public, in the form of interest on government loans, for the power granted it by the state to transform these same notes from paper into money and then to lend it back to the state?
  ….
  Talk about centralisation! The credit system, which has its focus in the so-called national banks and the big money-lenders and usurers surrounding them, constitutes enormous centralisation, and gives to this class of parasites the fabulous power, not only to periodically despoil industrial capitalists, but also to interfere in actual production in a most dangerous manner — and this gang knows nothing about production and has nothing to do with it. The Acts of 1844 and 1845 are proof of the growing power of these bandits, who are augmented by financiers and stock-jobbers.

  …så visst har liknande kritik framförts tidigare. 😉

  …frågan är hur många (nu som då) som egentligen förtått vad som då skrevs?

 11. Det var Rothschild som betalade Marks att skriva ”Det kapitalistiska manifestet”. Det finns två checkar i Brittish Museum, utställda till Karl Marx och signerade av Nathan Rotschild, som bekräftar detta. Marx kan knappast ha fattat att det är penningmängden och inga regeringar eller onda företagare som styr världen. Jag har dock inte läst hans böcker och tänker inte göra det heller.

  • Marx kan knappast ha fattat att det är penningmängden och inga regeringar eller onda företagare som styr världen.

   Hur tänker du då? Läs gärna kapitlet som jag refererar ovan, det är faktiskt inte så hemskt teoretisk utan väldigt konkret med exempel från (den tidens) verklighet. Att han inte riktade in huvuddelen av sin kritik mot just parasiterna beror säkerligen mest på att de inte utgjorde (på den tiden) det största hotet mot den arbetande klassens väl och ve – snarare så hade fabriksägare mfl en mkt större påverkan på de arbetandes löner, möjlighet till att skicka sina barn till skola, få tillgång till hälsovård osv än just bankerna.

   I dag ser det annorlunda ut. I USA innan senaste krashen så fanns 40% av alla företagsvinster i finansbranchen (som mig veterligen inte producerar något av reellt värde). Detta är i och för sig resultatet av den kapitalackumulation som Marx beskrev, men mig veterligen (och jag är då ingen som helst expert i ämnet) hann han aldrig med att fullständigt analysera detta och också komma med förslag till förändring!

   Jag hoppas därför att vi nu kan se dagens värld med nya ögon (och inte med Karl Marx, Adam Smith’s eller andras som aldrig behövt ställas mot bla paradoxen ”exponentiell tillväxt på en ändlig planet”) och också komma framåt i (en utbredd) förståelse kring dagens mekanismer och möjligheter/utmaningar för att i slutändan äntligen få en hållbar förändring till stånd.

 12. I all korthet ett tack till Nebbiolo för ett balanserat och tillika välformulerat inlägg.
  Jag blev ytterligt förtjust i den enligt mitt tycke eleganta formuleringen om det paradoxala i ”exponentiell tillväxt på en ändlig planet”!
  En liten reservation dock: Jag anser ändock att de principiella slutsatser Marx nådde i sin analys av det kapitalistiska systemet och dess inneboende mekanismer och konsekvenser, fortfarande äger full giltighet.

  • Jag tror pga de politiska konsekvenserna i diverse länder av misstolkningar av analysen och implementeringen lett till att många (särkilt ekonomer) förbisett det faktum att Marx trots allt varit en av historiens absolut största ekonomiska tänkare och teoretiker (oavsett vad man tycker om politik).

   Vilka specifika slutsatser hade du i åtanke? Att kapitalackumulationen till slut kommer leda till kapitalismens undergång?

   Detta tror jag dock tyvärr inte sker per automatik bla därför att de med ekonomiska makten idag också sitter med den militära (som alltmer ligger i privat ägo). Frågan är dessutom vilket alternativ vi skall ha till kapitalism och marknadsekonomi (såsom den ser ut i sina avarter i USA och delar av Europa) – jag tror inte denna fråga är helt svart eller vit och misstänker att vi har behov av både privat, kooperativt och kommunalt/statligt kapital för att få en sund dynamik i samhället.

   Att det inte kan vara sunt att en liten procent står för näst intill hälften av allt tillgängligt kapital (dvs enorm kapitalackumulation) medans vi har massarbetslöshet (dvs både resursslöseri och mänsligt lidande) kan dock aldrig vara sunt. Med en penningreform så kan vi åtminståne ta kontroll över penningskapandet (och även vart stora delar av investeringarna hamnar) och ta denna makt från de få privata aktörer som har den idag.

 13. Bäste Nebbiolo!
  Erkännes att det alltid känts absurt och frustrerande att i och med övertygat framhävande av Marx som teoretiker/historiker, samtidigt förväntats, kanske t.o.m avkrävts, intaga försvarspostition rörande vad Du härovan benämner ”de politiska konsekvenserna i diverse länder av misstolkningar av analysen och implementeringen”…En försvarsposition jag i alla tider ansett som fullkomligt ovidkommande för diskussionen i övrigt och överhuvudtaget aldrig funnit någon som helst anledning att intaga!
  När det hela varit som allra mest vulgärt har jag alltså blivit ombedd flytta till Ryssland och liknande andefattigheter!
  Nåväl… angående de slutsatser Du efterlyser så skulle jag väl snarast beskriva dem som de ur analysen emanerade klarlägganden av de inneboende funktioner och mekanismer som är övergripande och styrande inom kapitalismen som system, snarare än som ackumulationens automatiska ledande till systemets undergång.
  Ackumulationen i sig ser jag som en inneboende funktion vilken, under de likaledes inneboende ”kriserna”, vilka för övrigt i alla fall enligt min åsikt kommer att inträffa periodiskt med allt kortare intervall för att slutligen övergå i permanent kris, kommer att stegvis intensifieras för koncentration på färre och färre aktörer för varje tillfälle, för att slutligen utmynna i monopol vid den permanenta krisens inträdande och vi således då uppnått det tillstånd som av Lenin definieras som Imperialismen som Kapitalismens Högsta Stadium.
  Därvid är Järnhälen ett permanent tillstånd och nationalstaterna har sannolikt spelat ut sin roll, historeien är slut och kulturen har nått vägs ände.
  Detta tillstånd kan så vitt jag uppfatar det därefter äga varaktighet i tusen år, en miljon år eller till och med för evigt.
  Tilläggas bör att ovanstående försök till världsbild är helt privat och rymmer förutom Marx/Lenin en hel del tankegods även från Weber och Spengler samt dessutom inte minst skönlitterära dystopier alltifrån Sinclair och London via Orwell och Huxley till Asimov och Star Wars…
  I övrigt instämmes så gott som reservationslöst i Dina 3e och 4e stycken härovan.
  Samt vad förunderligt att Lincoln kan hålla tyst så länge…

  • @Karlsson
   Jo, du är berättigad till din deterministiske materialistiska historiebeskrivning där dialektiska förutbestämda tes och antiteser leder till en likaså förutbestämd asynteser. Du äger rätt att tro att den är riktig.

   Själv har jag betydligt mer till övers för t.ex Steve Keen modeller där han studerar en kreditbaserad ekonomi som ett dynamiskt system som alltid går mot instabilitet då systemet till slut havererar av för mycket skuld. Och det har så gjort under många gånger då skuldmax nåtts – Michael Hudson, en annan mycket bra ekonom har studerat dessa skuldmaximerings-fenomen och hur t.ex Babylonierna medvetet löste detta med skuldavskrivningar som alltid kom när en ny härskare tillträde, även judendomens jubileum vart 50-år, som Bibeln föreskriver, innebar totala skuldavskrivningar (och frisläppande av slavar ) för att skulderna växte fortare än folks förmåga att kunna betala dem. Finns gott om motsvarande skuldavskrivningar som lösning på ett skuldmaximerande system i många historiska kulturer. Det finns med andra ord ganska starka empiriska belägg för vad som brukar hända när skulderna når Peak debt och hur man åtgärdar det.. Att den nuvarande skuldkrisen är av megaformat beror på att den pågått i över 300-år och täcker hela världen.

   Jag tvingar inte dig att diskutera ordinära och partiella differentialekvationer samt flödesanalyser (som Steve Keen använder) av omsorg till dig då du säkerligen skulle bli tämligen uttråkad. Och jag i min tur kommer inte lägga mig i din tro på Marx universella riktighet då jag tycker mycket av det är tråkigt (och faktiskt inte håller med – bl.a gällande den deterministiska religionen).

   Jag tänker inte göra det här till ett höger/vänsterpolitiskt slagfält utan ser ett nytt penningsystem som gränsöverskridande – ingen vill vill ha parasiter i ett ekonomiskt system (mer än parasiten själv då) och när det gäller penningskapandet är det helt klart att de privata aktörer som kan skapa krediter från är ingenting annat är parasiter oavsett vilken färg man viftar med (faktum är att jag faktiskt tror att just färgviftandet är just vad penningparasiterna vill att vi ska syssla med). I detta finns ingen höger/vänster-skala för mig. Många på högersidan har uttryckt mycket stor avsky för denna penningparasiterng på ett sätt som jag djupt respekterar (även om även jag en gång kom från vänsterkanten).

   Så för mig är detta inte ett sätt spänna ut stora svulstspråktrumman och låta pompös (men tro mig – jag kan det jag med). Detta är en moralisk fråga som är blocköverskridande. Moralen i detta är lätt – antingen är rådande ordning rätt eller åt helvete. Och det är åt helvete – svårare än så är det inte.

   Men du får gärna svulla på med ett tillkrånglat språkbruk om du vill och tror att någon vill/orkar haka på. Själv kan jag börja diskutera med dig när du börjar diskutera penningsystemet – vilket du inte gjort hitintills.

 14. @Karlsson

  Ok, inte var det min mening att ”skita dig på näsan” inte. Ville bara framhäva betydelsen av att vem/vilka som har makten att skapa själva penningmängden är det som har mest betydelse i ett samhälle eftersom det är så få (vänster eller högeranhängare likadant) som tycks förstå det. Eller som Mayer Amschel Rothschild sade i ett uttalande 1790:

  ”Give me control of a nations money supply and i care not who makes its laws”

  Ha det
  Janne

  • Kan inte annat än instämma! Låt oss först återföra makten över penningskapandet till våra demokratiska institutioner och därigenom lösa oss från de bojor som finanskapitalisterna satt oss i – först därefter kan vi påbörja diskussionen om hur vi vill organisera resten av samhällsekonomin!

 15. Bäste Lincoln och Janne G!
  Det tycks här ha uppstått en Gordisk knut av både det ena och andra så det är bara att ta det i tur och ordning…förhoppningsvis utan att någon blir förbannad på kuppen!
  Vad gäller vad som uppenbarligen upplevs som ett ”tillkrånglat språkbruk” så kan jag uppriktigt försäkra att det är enda sättet på vilket jag kan skriva. Och detta då till följd av att detta var vad som med skrupulös noggrannhet lärdes ut på modersmåls-lektionerna i sedan länge saligen avsomnade Realskola och Handelsgymnasium.
  Saken blev inte ett dugg bättre av att den enda svenska som för min del studerades på Högskola bestod i författningstext, närmare bestämt huvudsakligen Svensk Sjölagstiftning.
  Så det har vare sig med pompositet eller uppblåsthet eller för den delen krångel att göra…utan så är det! End of story!
  Därefter så är det min åsikt att det måhända numera är mindre ändamålsenligt att applicera höger-vänster-skala, något som jag uppfattar att Lincoln själv ogärna gör, och att jag därför, argument från Marx och Lenin till trots, inte heller vill inrätta mig själv i ett sådant begänsat perspektiv. Det händer så lätt att man därvidlag blir behängd med förutfattade slutsatser om åsikter vilka man överhuvudtaget inte hyser.
  Sedan så är jag ingen överdrivet entusiastisk anhängare av alltför avancerade matematiska övningar när det gäller ekonomiska spörsmål, trots att jag lyckades tillkämpa mig ”a” i slutbetyget matematik Sjöingenjörsexamen, där vi nådde fram till infinitesimalkalkyl, integraler och imaginära tal. Enligt min mening når man lika långt i förståelsen av just ekonomiska spetsfundigheter med applicerandet av fundamental algebra och nödvändiga tillväxtberäkningar, ränta ex.vis, med enklare exponentialekvationer.
  Så vänligen bespara mig Steve Keen´s partiella differentialekvationer och flödesanalyser!……onödig parafernalia….en plym i hatten för dem som inget begriper förrän det har hänt…och då är det så djävla dax att komma med sina förklaringar till varför det hände…och i vanlig ordning så blir det vi skattebetalare som skall stå för kalaset…
  Och som jag tidigare upprepat så sympatiserar jag med Era strävanden och opponerar inte i stort mot Era argument och slutsatser och det mesta som eventuellt skulle finnas att diskutera är allaredan redovisat i detta forum genom Lincoln´s artiklar och kommentatorsfältet…
  Dock tager jag mig den suveräna friheten att anse att varje system, inklusive det penningsystem som här tycks vara under debatt, vidmakthålles och utvecklas genom sina intressenter och med dem förbundna övriga krafter samt att så länge dessa
  är starkare än de som opponerar mot sagda system så är utgången i den konflikten given på förhand…och där hjälper tills vidare ingen dialektik!

  • Steve Keen var en av ett handfull ekonomer i hela världen som såg finanskrisen komma (en av ca 12 stycken ekonomer och han fick pris för det) och han håller med dig – han tycker alla ekonomer borde begå harakiri, inklusive han själv då nationalekonomi är ett skämt. Men just hans öppenhet till kritik gör att hans modeller (där han försöker närma sig ekonomin mer ur en naturvetenskapligt perspektiv med ) blir intressanta då de bildar ett öppet system till skillnad från andra ekonomiska teorier som är slutna inavlade sekter. Steve Keen hävdar inte att hans teorier är ultimata universella sanningar. Men tyvärr finner jag denna sektaktighet även hos Marxismen (och resultatet av det vet vi alla om), även om det finns mycket som jag finner vettigt, såsom produktionsparadoxen (hette den så? Glömt bort en hel del), mervärdesteorin etc. Just att Marx hävdar universalitet och att hans materialistiska deterministiska och dialektiska historiebeskrivning bildar ett slutet systemet som är oemottagligt för annat seende gör att jag inte vill gå inte i sådana diskussioner. Det är också den Marxistiska pompösa universella retoriken jag vänder mig mot i ditt språkbruk. Det är ett ”seen it all, know it all” , ”Marx har redan förkunnat”, mässande utan ingångar till kyrkan som på så sett blir ointaglig för nya resonemang. Och jag går inte in i de kyrkorna oavsett om de förkunnar Marxism, Neoliberalism, Neoklassisk, anarkokommunism, den Österrikiska skolan eller någon annan, i mitt tycke, frireligiös ekonomisk sekt. Jag har svårt med rigiditeten och bristen på öppenhet i princip alla ekonomiska teoribildningar. Oftast ä det faktiskt betydligt bekvämare och behagligare att prata religion med religiösa än prata ekonomi med någon sektvariant av ekonomisk skola (i den Österikiska skolan är många riktiga sektgalningar, enligt mig, – Von Mises lär t.ex ha sagt att ”Enbart fakta kan inte kasta omkull mina teorier” – vilket visar att teorin i hans ekonomiska himmelrike är viktigare en den verklighet den är ämnad att beskriva – d.v.s han uttrycker en religiös åsikt).

   Det betyder inte att olika ekonomiska skolor inte har något vettigt att säga (precis som jag tycker Bibeln har en del vettigt att säga, fastän jag är ateist). Men, som sagt, när de bildar slutna rum för mässande har jag ingen lust att gå in i de rummen och delta i ändlösa diskussioner som inte leder någon vart.

   Det du skrev sist var välformulerat, intressant, mer avslappnat och personligt skrivet. Jag bockar och tackar för att ta del av dessa tankar och din livserfarenhet som verkar vara mycket stor.

 16. Man kan inte spara kapital genom äpplen ,det verka det ta en livstid för Marx att räkna ut. Han hade en analys om penning ut skrivandet som är rätt kristall klar om att göra pengar av tunn luft fast det handla om skepp och betalning för lasten i pengar som inte då existera. Sen kalla han detta för demoner, i alla fall när han kom till punkten med spöken i ekonomin då tröttna jag pån och mer en så ork jag int läsa om Marx

 17. Tur att Islänningarna inte lyssnade på dig. Det verkar inte heller som om Grekerna har landat i ditt uppgivna landskap – det kommer de nog inte heller göra – jag tror inte du kan sälja din defaitism till dem heller – sedan kommer Irländarna, Portugiserna, Spanjorerna och gör som Islänningarna – ett stort ”Fuck you” till finansparasitismen. Att springa ute och demonstrera är inte vidare effektivt – det Grekerna börjat med – att helt enkelt skita i att betala är ETT effektivt sätt: Jag har skrivit fler ytterst effektiva sätt att sätta käppar i hjulet på dessa finansparasiter här:
  Framtidens motstånd, framtidens demonstrationer
  Deras är makt är extremt centraliserad och mycket sårbarare nu en någonsin, i synnerhet när deras utsugningssystem går mot Peak debt.

  Så frågan är hur många du kan få över till, ”vi sitter i trädgården och luktar på blommor istället då monstret därute är så stort”? Islänningarna och Grekerna skulle säkert inte köpt den inlärda hjälplöshet som du försöker sälja (med lite ”snake oil” om din stora erfarenhet) . Jag tror de flesta i denna blogg har minst lika stora erfarenhet och kunskap som du och att de både hoppas och tror på att en bättre värld är möjlig.

  Och visst, jag är otrevlig igen, men att spela trevlig och så uppgivenhet är inte trevligt det heller. Jag börjar bara undra om de bakomliggande orsakerna till ett sådant beteende…

  ”jag ser att Lincoln tagit ytterligare ett steg och börjat intressera sig för Keynes föreslagna modeller från tidig efterkrigstid.”
  Nä, jag vetat om det länge, länge.

 18. @Karlsson

  Ok, jag kan ju bara svara för mig själv. Och eftersom jag har förstått att själva skapandet av krediter i samhället har en betydligt större betydelse än vad de flesta är medvetna om så har jag valt att huvudsakligen skriva och upplysa om detta ämne.
  Och då avstått att dra in höger-vänster-skalan inom politiken eftersom det bara ställer till med förvirring. Det blir mest en massa käbblande hit och dit som endast gagnar ”det stora monstret” eftersom det gör det svårt att se skogen för alla träd.

  Troligen skulle åtminstone 90% av mänskligheten vara betjänt av ett bättre penningsystem, bara de som direkt tjänar på penningsystemet har ju någon nytta av det och det är inte så många.
  Visserligen så stämmer det att dessa parasiter har en enorm makt genom lagar, media och vapen o.s.v. Men just därför så anser jag det vara viktigt att påtala de stora bristerna i systemet. Än så länge så går det ju att göra detta via Internet.

  Janne

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s