Mer alternativ energi att döda

Medan dollarn kämpar för att hålla petrodollarsystemet vid liv för att herrevalutan dollar ska få sin parasitiska ”free ride”, såsom t.ex i Libyen, Irak och Afghanistan  utvecklas alternativ till olja som säkerligen kommer dödas. Det får inte finnas alternativ till olja eller andra storskaliga projekt såsom kärnkraft som handlas i dollar. Lokala alternativ som hotar att skapa självförsörjning måste också dödas då all självständighet gör dollarn mindre attraktiv. Vem behöver köpa olja och vem behöver dollar (som måste köpas i dollar efter Kissinger skapade oljemyntfoten, petrodollar, 1971) om tekniken nedan kunde användas lokalt? USA skulle inte längre kunna leva som ett land vars nästan enda exportvara är dollar (och vapen) och ha en ekonomi där konsumtion står för 70% av BNP – parasittiden skulle vara förbi..

Med lokal elenergi skulle bilarna även sluta gå på bensin – att alternativ till bensinbilar motarbetas har givetvis också med petrodollarn att göra .

Så finansherrarna kommer med största sannolikhet försöka döda detta projekt. Undrar vad de hittar på? Säker något om att det är synd om fåglarna som kan dödas av draklinan. Eller något om flygsäkerhet. Något kommer de med största sannolikhet hitta på.

Hittade klippet hos ”Spring med saxen”

dn12 svd123 ex12 ab12 gp sr1