De liberalreligiösas ”pengar” och ”marknad”

Jag skrev tidigare i en blogg om några saker som gör att banker inte är företag. Kanske kan det vara bra för förståelsen att läsa den om man inte riktigt hänger med i detta blogginlägg. Jag ska ta upp några andra skäl till att bankerna med sina påhittade krediter/skulder inte är företag.

De liberalreligiösa fiktivekonomerna vill gärna framhäva att pengar är en vara och att den har ett pris som ska sättas på en ”marknad”. Låt oss dela upp det i två bitar ”att pengar är en vara” och vad som är en ”marknad”.

Ok, låt oss först kolla vad  en ”marknad” är för något.

När fiktivekonomer får definiera marknaden måste det alltid finnas pengar som mellanhand.

Men en marknad är ju egentligen bara utbyten av olika värden mellan människor. Med den definitionen är även värdeutbytet mellan din fru, dina barn och vänner också en marknad. Men på den marknaden sker värdeutbyte utan pengar och med kärlek. Att stoppa in pengar i den marknaden (värdeutbytet) ses som fult – om du hjälper din dotter, fru eller vän och kräver pengar smutsar du ner er relation.

Pengar m.a.o skitar ner värdeutbytet mellan människor, eller om man, som jag gjorde ovan, definierar en marknad såsom ett värdeutbyte – marknaden skitas ner av pengar.

Pengar ska var det vi använder som absolut sista utväg i ett värdeutbyte. När avstånden mellan parterna är stort och fyllt av misstro.

Av ovan kan man också förstå varför människor måste fragmenteras och misstro varandra för att penningen ska kunna suga ut oss som den parasitära mellanhand den är. Allt för att vi bokstavligen ska tjäna penningen – tjäna pengar – istället att känna tilltro till varandra och hjälpa varandra.

Poängen här är att alla värdeutbyten kan ses som en marknad och att de värdeutbyten vi värdesätter mest inte innefattar pengar – pengar är en mellanhand och inte en absolut nödvändig förutsättning för marknad, dvs ett värdeutbyte – vilket de extrema liberalreligiösa tycks tro. Att de som hittar på ”pengar” – krediter, från ingenting genom att skuldsätta allt och alla, vill att alla värdeutbyten ska ske genom deras krediter är ju klart – det gynnar ju deras intressen såsom parasitär mellanhand.

Om fiktivekonomernas andra tes –  att pengar är en vara – stämmer så borde den ju rimligtvis ha samma egenskaper som en vara. Ta t.ex TV apparater på OnOff  där det finns, låt oss säga, 50 stycken av varan TV-apparater i en butik. Ingen skulle väl komma på tanken att det för varje enhet av varan TV måste det finnas en minusTV för att väga upp de TV-apparater som finns på lagret så att det totala lagret TV-apparater alltid är noll (förhoppningsvis – men med liberalreligiösa fiktivekonomer verkar det inte finnas några begränsning rörande dumhet, så säker ska man inte vara) . Men det är precis de egenskaper som de anser att pengar ska ha – för varje enhet av varan krona måste det finnas en motsvarande skuld, minuskrona, så att de totala summan krediterna minus skulderna i ett kredit/skuld-system alltid är noll. Så om pengar nu är en vara, såsom de liberalreligiösa fiktivekonomerna påstår, så har de en riktigt konstig egenskap som ingen annan vara har .

Att krediterna/skulderna dessutom kan skapas från intet utan arbetsinsats är ju också rätt så konstiga egenskapar som bankernas krediter har som inte gäller någon annan vara.

Det kanske är dags att ta ut fiktivekonomerna till en Onoff-butik och visa att det faktiskt inte finns några minusTV-apparater? Och att personalen faktiskt inte trollar fram TV-apparaterna från intet utan egen arbetsinsats. Det kanske skulle kunna hjälpa liberalreligiös fiktivekonomerna att komma ur sekten?

1  2  3

Annonser

21 thoughts on “De liberalreligiösas ”pengar” och ”marknad”

 1. Spännande resonemang, men självklart helt felaktigt. Du får gärna hitta på något att sätt att transferera den enorma rikedom som våra löntagare årligen skapar och sedan delar med sig av genom skatter. Om vi leker med tanken att vi drar ditt resonemang fullt ut skulle det innebära att snickaren, sjuksköterskan och telefonisten byter jobb ett par gånger i veckan. Och sedan kan politikerna genom staten i sin obegränsade visdom dela ut ett resurskort till varje individ, baserat på en prognostiserad produktion.

  Vad du dock kritiserar är själva systemet med att stå i skuld till någon. Som om den grekiska statens skulder bara är minussiffror på ett papper som med några knapptryckningar i ekonomidataprogramet kan ändras till plus. Som om fordringar bara är fiktiva – som om de pengarnas skapare och senare ägares insatser är värdelösa.

  Säg det till exempelvis ett pensionsbolag som investerat i grekiska statspapper. Var deras kunders insättningar på pensionskonton bara ”fiktiva”, låtsaspengar? Var deras arbete för vilket de fick lön som de kunde avsätta till sparande endast en fantasi?

  Om jag tar ett lån från en bank så kommer de pengarna någonstans ifrån. Men för att banken ska klara sig om jag och flera med mig plötsligt inte kan betala räntorna krävs att banken har en buffert. Men att det för varje utlånad krona skulle finnas en krona på hög någonstans är trams – för varje miljon stoppar banken undan några tusenlappar (något som bl.a. Anders Borg är ganska kritisk mot).

  Möjligen har du missförstått hela idén med kredit och debit men jag har en känsla av att du helt enkelt inte förstår vad pengar representerar, vart de kommer ifrån och vem som skapat dem och varför de är helt avgörande för varje samhälle som vill kunna tillhandahålla det senaste inom teknik och välfärd.

  Eller kanske kan du nämna något samhälle som lyckats överleva i modern tid utan att ha någon form av valuta som betalningsmedel snarare än… ja låt oss säga får, kor eller kameler.

  • Du är allvarligt okunnig och kör med oärlig argumentering.
   Vi börjar med det rent felaktigt okunniga
   ”Om jag tar ett lån från en bank så kommer de pengarna någonstans ifrån. ”
   NEJ! De kommer inte från någon annanstans – de överförs INTE från någon annanstans. Bankerna hittar på skulder/krediterna från luften. Lyssna på Ekonomiprofessor Richard Werner så kanske du lär dig något:

   ”Du får gärna hitta på något att sätt att transferera den enorma rikedom som våra löntagare årligen skapar och sedan delar med sig av genom skatter.”
   Varför har vi skatter? Jo för att bankparasiter hittar på krediter från luften som de skuldsätter stat och kommun med från ingenting (enligt Basel2 behöver de inte ens skaffa sig en reserv när de hittar på krediter från luften och skuldsätter stat och kommun med) .Om staten skapade pengar utan att skuldsätta någon och spenderade ut dem till allmännyttiga ändamål (och kom inte med skitsnacket att det skapar inflation – Zarlenga har bevisat att det är skitsnack empiriskt och att privata parasitutgivning är långt värre) skulle vi knappt behöva ha någon skatt mera än för att reglera penningmängden och kanske omfördela d pengar som cirkulerar.

   ”vi drar ditt resonemang fullt ut skulle det innebära att snickaren, sjuksköterskan och telefonisten byter jobb ett par gånger i veckan”

   Var har jag skrivit det? Din trovärdighet blir ju inte bättre för att du ljuger! Jag skrev:
   ”Pengar ska var det vi använder som absolut sista utväg i ett värdeutbyte. När avstånden mellan parterna är stort och fyllt av misstro.

   Av ovan kan man också förstå varför människor måste fragmenteras och misstro varandra för att penningen ska kunna suga ut oss som den parasitära mellanhand den är. Allt för att vi bokstavligen ska tjäna penningen – tjäna pengar – istället att känna tilltro till varandra och hjälpa varandra.”

   Därför är det viktigt att de pengar som används har maximal tilltro-faktor och att låta privata parasiter skapa dessa pengar genom att ge dom rätten att skuldsätta allt och alla utan demokratisk insyn med fullständiga påhitt är den sämsta möjliga.

   Då du perverterade mitt resonemang så tar jag mig rätten att sätta ditt resonemang på sin spets genom att hävda att du i liberalreligiös anda vill att alla värdeutbyten ska ske genom pengar – så – hur mycket betalar du frugan när ni knullar?

   Greklands skuld är ett fullständigt påhitt av privata parasiter. Det finns ingen som helst anledning att Grekerna ska betala ett öre för att politikerna har gjort landsförräderi och satt landet i påhittade skulder till privatbanker (se ovan). Grekiska staten skulle lika gärna kunnat ha skapat dessa pengar från ingenting och behållit sitt lands suveränitet. Japan har världens största statsskuld på runt 220% av BNP. – -USA är hästlängder efter på runt 92%
   debt to gdp
   Men ändå är det ingen som helst fara för Japanerna då nästan hela statsskulden är till Japanska Postbanken som Japanska staten äger. Så nästintill hela Japanska statsskulden är helt fiktiv då staten är skyldig sig själv. Japan har m.a.o behållit sin suveränitet. Grekland är också sagd att vara en suverän stat, dvs, enligt wikipedia – ” egenskapen att inte lyda under någon främmande makt”. Du skriver ”investerat i grekiska statspapper” – mer rätt är att skriva ”spekulerat i en suverän stats död”. Att Grekerna ska stå för att gäng korrumperade politiker satt hela samhället i skuld åt ett gäng parasiterande privatbanker, när de själva kunde ha hittat på dessa pengar själva utan att Grekerna satts i skuld, är mer än befängt. Det är att kräva att Grekerna ska ta straffet för ett fåtals landsförräderi för att rädda ett perverterat privat banksystem.

   ”Möjligen har du missförstått hela idén med kredit och debit men jag har en känsla av att du helt enkelt inte förstår vad pengar representerar, vart de kommer ifrån och vem som skapat dem och varför de är helt avgörande för varje samhälle som vill kunna tillhandahålla det senaste inom teknik och välfärd.”

   Du har helt bevisligen ingen aning om (eller så spelar du dum) att det finns alternativ till att skapa pengar annat än att maximera skuldslaveriet och din tilltro att detta skulle leda till maximering av nytta. Dessutom lider du av villfarelsen att pengar i sig kan skapa värde – vilket är riktigt sorgligt – har du sett en 100-lapp gräva, uppfinna eller någonting överhuvudtaget kanske du ska uppsöka en psykolog – de kan nämligen ingenting göra. – jag lovar!
   Vad du tycker pengar representerar har vi ju redan klarlagt, så du kanske kan berätta summan? Hur mycket tar frugan för ett knull? Är det ”fri marknad” som gäller där med? Så att vem som helst kan hoppa in om man kan betala?
   Om så är du en riktigt sjuk man.

   • Sant, makt från folket till den finansiella överheten genom marionetterna politikerna. Sedan har de lite ”demokratisk” dimma som skymmer sikten där folk springer och drömmer. Ungefär som George Carlin uttryckte det:

 2. Staten skitar ner ekonomin med sina papperspengar som de kan manipulera och späde ut hur de vill, när de vill.

  Riktig kapitalism uppnår man med värdemedel som uppstått spontant och frivilligt, som guld och silver. Och så ska man ha så låg skatt att staten enbart klarar av att sköta rättsväsende och polis (så att folk får behålla det som de arbetar ihop).

  Tvång är ett dåligt system eftersom folk inte kan ”dra sig ut” ur den del av staten som missköts, om det inte finns någon marknadsaktör som konkurrerar med staten, så kan det bli katastrof om staten väljer en ineffektiv metod för exempelvis sjukvård.

  Med konkurrens blir det ett naturligt incitament att upprätthålla bra förhållanden mellan kvalitet och pris jämfört med konkurrenterna. Enda undantaget från detta kan eventuellt vara infrastruktur, eftersom det finns geometriska problem där, men i alla andra fall är den fria marknaden gynnsam för mänsklig utveckling.

  Jag vill exempelvis inte vara med och finansiera dagens statliga feministorganisationer, som gång på gång uttalar sig sexistiskt och hatfullt om män. De borde få prova att stå på egna ben istället för att använda den statliga tvångsapparaten till att få pengar.

  Det blir inte mer bröd på varuhyllorna om man tar pengar från de rika och kastar ut dem lite här och var, det enda som händer är att det nominella priset bjuds upp till högre nivåer. Och då har man bara skapat en grupp som är beroende av regimen för att överleva. Dessutom kanske man skrämmer iväg innovativa personer som uppfinner sätt att producera mer saker genom mindre mängd arbete (och som faktiskt ofta uppskattar konceptet ”frihet”).

  • Vet knappt var jag ska börja i all snömos. Men ger det ett försök. Börja med att läsa mitt svar till Magnus ovan.

   ”Staten skitar ner ekonomin med sina papperspengar som de kan manipulera och späde ut hur de vill, när de vill.”

   Staten, genom Riksbanken ger knappt ut några pengar överhuvudtaget i form av kontanter. Nästan hela penningmängden består av krediter som privatbanker skuldsätter allt och alla med. Dessa påhitt finns dessutom inte som papper utan endast som bokföringsposter på banken (en slags inventarielista över skuldslavar) Så du får kraftig bakläxa då du helt tydligt inte har en aning om vad du skriver

   Jag råder dig att läsa det här av Stephen Zarlengas artikel (än hellre hans bok) om hur överlägset statlig utgivning av pengar har varit jämfört med att man överlåter penningskapandet åt ett gäng privata parasiter som ges rätten att skuldsätta allt utan någon som helst insyn.
   http://www.monetary.org/bromsgrovetalk04.htm

   Utbudet och tillgång på guld kontrolleras av samma parasiter som kontrollerar skuld/kreditskapandet. Historien om gulds ”inneboende värde” är minst sagt förljugen – du kan läsa om det här:

   https://parasitstopp.wordpress.com/2011/03/17/vi-maste-sluta-tillbe-mammon/

   ”Med konkurrens blir det ett naturligt incitament att upprätthålla bra förhållanden mellan kvalitet och pris jämfört med konkurrenterna.”

   Kvasi-Darwinistiskt skitsnack, Darwinismen är ingen perfektionsmaskin (vilket många liberalreligiösa fiktivekonomer tror då de blandar ihop en ”naturlig” soppa av skitsnack) utan ett system där avvikelser måste få förekomma för att överlevnad ska tryggas. De mest specialiserade är rovdjuren i näringspyramiden – de är också de som kommer dö ut snabbast vid en förändring. Kackerlackorna däremot är mindre specialiserade och det kommer säkert överleva människan då de kan reproducera sig fort och bland alla nya avkommor hitta en avvikelse som gynnar fortsatt överlevnad. Detsamma gäller i än högre grad bakterier som definitivt kommer klara sig längst.

   Dessutom finns kompletterande teorier inom biologin, såsom Lynn Margulis som framhåller samarbetet som det som utvecklar organismerna. Din kropp består t.ex av mellan 10-50 biljoner celler (ingen vet exakt hur många) som tillsammans samarbetar för att få ihop dig. Om en cell slutar samarbeta i din kropp och börjar föröka sig ohämmat kallas det cancer och hela din kropp kommer ätas upp inifrån. Att basera en samhällsekonomi på cancer och en enskild grupps rätt att parasitärt bre ut sig på alla andras bekostnad är ett samhället som är på väg mot sin egen död.

   Så, för din egen skull, sluta svamla om ”naturligt”! Du har ingen aning om vad du svamlar om.

 3. Lincoln, du har trampat på väldigt ömma tår. Men du har väl troligen redan räknat ut vilken sektor Igor och Magnus i själva verket representerar.

  • Jodå, jag har förstått vilka de företräder. Att sälja sin frus sexuella tjänster har ju sina historiska rötter. Och det är ju inget Estetiskt beteende.

   Att detta liberalreligiösa svammel är denna grupps medvetna strategi för att söndra och härska är ju ganska uppenbart bara man kollar bakom dimman som deras media lägger ut.

   På tal om ömma tår. Kolla hur de tassar förbi mitt inlägg på ett nytt inlägg jag gjorde hos Cornucopia
   http://cornucopia.cornubot.se/2011/04/stora-bigpis-fukgs-grafen.html

 4. Det är konstigt att Cornu inte själv kommenterar. Jag brukade förut skriva skarpa inlägg, men jag har tröttnat då jag bemöttes med total tystnad från bloggens ägare. Ibland kan man undra vad han sysslar med.
  Men kämpa på du, du gör ett mycket bra jobb. Upplysningens tidevarv är inte över på långa vägar, de har nyss börjat.

  • Tja, vad ska han svara?

   Jag vet inte heller hans uppsåt men jag vet vad det inte är – att upplysa hur det egentligen förhåller sig. Det finns en på andra hållet, på vänstersidan, som kallar sig Jinge som gör precis samma sak. Han skriver OM ekonomi ibland, såsom fördelning och orättvisor, men han suddar ut alla kommentarer som drar upp t.ex det faktum att Basel2 gör att privata banker kan skuldsätta stater och kommer utan att ha ett öre och att vi betalar skatt på det. Man skulle ju kunna tycka att en ”vänster” skribent som Jinge skulle börja gå igång på att statsskulder/kommunskulder är fullständiga påhitt och att det är ren parasitism. Men han raderar konsekvent alla sådana kommentarer som tar upp penningpolitiska aspekter.

   Cornu tar inte bort dem men bemöter dem inte istället. Den form av ”höger” han representerar är ju en slags sekundär parasitism som livnär sig på att skutta mellan de olika bubblorna som den primära parasiten , bankparasiterna, blåser upp med sina krediter.

   När det gäller Jinge är jag säker – han är en vänster ”gatekeeper” som ser till att diskussionen aldrig hamnar i det centrala. När det gäller Cornu vet jag inte – han kan vara en höger ”gatekeeper” men det kan lika gärna bara var egennytta i hans fall (han skriver ju att han har den största finansbloggen i Sverige).

 5. Hej

  Då får jag nog ta och ge mig in på Jinges sida och se om jag kan kommentera där.

  Cornu har jag läst ett år drygt och ibland så skriver han upplysande men när han sedan skall dra konsekvenserna av det han skriver så blir det bara prat om högerregeringens stora förträfflighet gentemot vänstern, lata arbetslösa, simulerande sjukskrivna, allt statligt skall bort och så vidare i all oändlighet. Hur han kan få ihop det på detta sätt är för mig helt obegripligt. Bloggen blir på så sätt väldigt känslokall och direkt otrevlig. Och på vis så samlas det väldigt omedvetna människor runt den.

  Hörs
  Janne

  • Sant, Janne! Känslokallt samt den där totala bristen på självreflektion och förträngning av den egna skulden och delaktigheten av att vara parasiter är ett genomlöpande drag bland de som skriver hos Cornu – psykopatdrag med andra ord.
   Men om de är omedvetna vet jag inte – kanske är det som hos Jinge, en medveten agenda att radera det som inte får bli sagt – gatekeepers helt enkelt. Precis som Herrarna ”Magnus” och ”Igor” som kommenterade ovan – de är inte intresserade av att lyfta fram och genomskåda – de är intresserade av att dölja och förvränga.

   Det är inte bara Jinge som är glad i att sudda ut penningpolitiska kommentarer på vänstersidan, de är ganska många, testa ska du se att antingen så raderar de ditt inlägg eller så totalignorerar dom dig – precis som Cornu.

 6. Lincoln:
  Hur definerar du liberal?

  ”De liberalreligiösa fiktivekonomerna vill gärna framhäva att pengar är en vara och att den har ett pris som ska sättas på en ”marknad”.”

  Vilka är dessa?

  Jag håller med dig men förstår inte vilka du argumenterar mot.

  • Den Österrikiska skolan.
   Det är lite lustigt tycker jag att ultraliberalerna på yttersta högerkanten i princip sammanfaller med ultravänstern, superanarkistera på vänsterkanten.
   I båda fallen finns ett totalt avståndstagande från allt vad myndigheter har att göra och att bara man släpper loss allt så kommer det lösa sig.

   Det enda som i princip skiljer dom åt är väl drivkrafterna. I ultraliberalismen (de jag avser med liberalreligiösa) är det egoismen som är drivkraften och om alla bara är maximalt egennyttiga och försöker konkurrera ihjäl varandra maximalt och får bli rika så kommer nyttan rinna ner till de fattiga oxå. Pengar i detta system ska skapas av alla som inte kan missbruka det genom att dessa liberalreligiösa tror på perfekt information, dvs tron på att alla är gudslika varelser som kan lika mycket och har lika mycket information (vilket borde krocka med tesen om att alla verkar för egennyttan – för att dölja information kan gynna den egna egennyttan). Mystiska ”naturlagar” sköter allt bara allt är fritt.

   Extremnarkisternas utopi bygger istället på att människor i grunden är så extremsnälla att de aldrig försöker försöker roffa åt sig själva i ren egennytta. En slags altruistisk utopi. Och bara man tar bort allt som har med förtryckande myndigheter att göra så kommer någon slags snällhetens nirvana infinna sig. Pengar behövs inte alls i detta samhälle då alla är så snälla att alla värdeutbyten sker utifrån människan goda sida.

   Jag tycker de är lika verklighetsfrånvända båda två (tycker faktiskt bättre om ultraanarkisternas version – det finns något sött oskuldsfullt i den utopin).

   Myndigheter är ett redskap – det blir vad vi gör dem till. Just nu används de av penningmakten för att suga ut merparten av samhället. Men det skulle gå att använda myndigheter åt andra hållet med – att skapa ett ärligt penningsystem under maximal demokratisk insyn.

   Att jag går på de religiösliberala beror på att ultraanarkisterna är så extremt marginaliserade att de knappt finns. De liberalreligiösa är den dimma som de nuvarande härskarna använder (och kommer använda i än större grad) för att dölja sin egen makt. Den liberalreligiösa tron på att mystiska ”marknadskrafter”, kvasidarwinistiskt skitsnack, etc skippar någon form av rättvisa döljer redan nu det faktum att det är ett fullständigt riggat system.

 7. Jinge deklarerar ju att han inte vill ha ”metadiskussioner” (vad han nu menar med det?). Men det är ju vanligt att man kallar sådant man inte förstår för just ”metafysik”.

  • Ytans apostel med andra ord. Vad används övriga ytligheter till i ”main stream” media? Jo, att dölja vad som finns i djupet. Jag tror det är Jinges agenda det med.

   En kortslutning hos Jinges som är mycket slående när man väl kommit på den är att han å ena sida kritiserar media för att inte säga som det är, förvrida sanningen och ljuga. Å andra sidan kräver Jinge alltid av de som skriver på hans blogg att de ska ha just denna media som källa; citat från hans kommentatorsregler:
   ”4. Länka enbart till etablerade media i texten,
   5. Okontrollerbara faktauppgifter accepteras inte.”

   Så man måste använda den media han själv låtsas pissa på för att det ska accepteras.Vad som är ”etablerade media” är nämligen extremt beskuret till just den media han låtsas pissa på.

 8. Jag gissar att du med extremanarkister menar något i stil med zeitgeist-rörelsen eller?

  I varje fall så har de väldigt många bra tankar men jag kan inte förstå deras lösning.
  I princip så menar de väl att ”pengar är roten till allt ont” och om man helt enkelt tar bort dessa pengar så kommer allt att lösa sig och alla bli snälla.

  Jag tror att grundförutsättningen för att penninglöst (inget claringsystem för varor och tjänster alltså) samhälle ens skall ha skuggan av en chans att fungera så måste ALLA, precis alla, först bli ”otroligt snälla”.
  Om bara tar bort penningsystemet INNAN alla är snälla så kommer bara nya grupperingar att börja kämpa om vem som skall ha makten. Och de hänsynslösa kommer förstås att vinna.

  Men Zeitgeist-rörelsen är definitivt på rätt väg, att mänsklighetens medvetande måste höjas alltså, men jag tycker att de gör en riktig tankevurpa när det gäller pengar. För om vi rent utopiskt tänker oss att hela jordens befolkning blev snälla imorgon och började med att försöka få ordning på kaoset som nu existerar.
  Tänk vilket kaos det skulle bli om 6 miljarder människor inte ens hade ett clearingsystem (typ pengar) för varor och tjänster (det skulle dock vara rätt så roligt att se vad som hände).

  För att 6 miljarder människor skall kunna ”hålla reda på” allt det fysiska runt omkring sig så behövs det troligen ett clearingsystem, det skulle i varje fall minst sagt underlätta tillvaron. Och om alla ”är snälla och hyggliga” så skulle man till sist kanske kunna säga att ”pengar är roten till allt gott”.
  Eller kanske rättare sagt ”pengar är roten till att vi kan leva och verka för det goda inom oss” och göra detta på ett globalt plan (typ med mer än 30 personer involverade ungefär).
  Så det är helt enkelt någon slags tankevurpa de gör där, säkert i all välmening men ändå.

  Om de liberalreligösa tänker jag inte skriva något, ni kan säkert gissa vad jag tänker om dessa ”dimridåliknande super-egoisters monumental-svamlande kvasi-intellektuella pseudoteorier” som inte lär göra så mycket annat än att förvärra en redan minst sagt krånglig situation 🙂

  Hörs
  Janne

  • Precis som du säger så är en förutsättning att alla är snälla i den anarkistiska världen. Snacka om paradis för en psykopat som kan få alla att tro på det samtidigt som han/hon kan roffa åt sig som han vill. Jag håller med att det finns många fina snälla tankar i anarkismen men den saknar realism och är hjälplöst naiv.

   Men hellre det än den rena cynism som de ultraliberala har.

 9. Egentligen är frågan ganska enkel. Vilka bildar alltid en stat i staten som tjänar på att staten som tjänar alla suddas ut eller tas över? Och varför är denna grupp så extremt överrepresenterad just bland laissez-faire liberaler och anarkister? Bit på den ni!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s