Keynes är död i ett kredit/skuld penningsystem

Många förordar en Keynesiansk lösning på de problem som kommer och jag är en del av dem. Jag tror det är den enda lösningen när den fiktionsekonomi som bankparasiterna byggt upp med sina påhittade krediter/skulder faller. Det betyder inte att jag är emot företagande men banker är inga företag utan parasiter i nuvarande form. Staten kan börja bygga ut infrastrukturen, försöka utveckla lokal förnybar energi,  etc utan att skatterna behöver ökas ett dugg – tvärtom kan de minskas till en bråkdel av de nuvarande när man kapar av parasitbankernas rätt att skapa pseudopengar i form av krediter som de skuldförslavar hela samhället med. Arbeten och nya företag skulle kunna skapas och vi skulle ändå kunna minska på arbetstiden då dagens effektivisering av jordbruk och industri gör att vi egentligen inte behöver jobba så mycket som vi gör.

För att hänga med i min argumentering behöver man ha klart för sig vilka olika, nästan ”antimateria”-aktiga, egenskaperna fiat-pengar, i form av kontanter (sedlar eller i digital form),  har till de krediter/skulder som dagens bankparasiter skuldsätter allt med.

* Kontanter (fysiska eller digital) dör inte när du använder dem. Du kan använda dem om och om igen och de kan åka in och ur bankernas kreditsystem hur många gånger  som helst. Kontanter kan alltså ses som permanenta – ickedödliga.

* Bankparasiternas krediter/skulder dör när de betalas av och penningmängden minskas med samma belopp (amortera kommer från döda på latin).  Bankparasiternas krediter/skulder är således dödliga och ickepermanenta

Enligt Keynes skulle pengar tas genom skatten och sättas i omlopp genom att de spenderas ut i ekonomin.  Det var en del av ”den Svenska modellen” Genom att staten byggde vägar, betalade för husbyggen etc skapades arbeten inom den reella ekonomi och företag fick mer jobb. Den ökade mängden arbeten gav större skatteintäkter som i sin tur kunde användas till allmänna nyttigheter, skapandes fler jobb och riktiga företag (och då pratar jag inte om parasiterande banker, mäklare eller dyl) som gav mer skatteintäkter som kunde användas till allmännyttiga saker o.s.v. Tanken var att staten skulle hjälpa till att få pengarna att snurra fortare vid lågkonjunktur och på så sätt överbrygga dem (lågkonjunkturer som skapades av att bankparasiternas kredit/skuld-bubblor punkteras titt som tätt). Brukar kallas multiplikatoreffekt. Sverige sysslade med denna politik fram till kreditavregleringen 1985 då bankparasiten släpptes lös och Sverige övergick än mer till ett renodlat kredit/skuld penningsystem där pseudopengar, krediter skapas genom att bankerna skuldförslavar samhället.

Men Keynes teori funkar bara i en ekonomi där permanenta pengar dominerar. De permanenta pengarna kan då snurras runt i systemet fortare och användas om och om igen vilket ökar företags och folks nyttjande av pengar. Så penningmängden som används vid en given tid blir större då Keynes multiplikator används. När folk och företag har mer pengar används de oftare och ekonomin kan fortsätta tuffa på även i en lågkonjunktur.

För vad händer i ett rent kredit/skuldsystem, vilket är vad vi nästintill har nu, om Keynes teori används? Fördelningen av dessa krediter är extremt polariserat mellan ett relativt fåtal i samhället som har mycket krediter och flertalet som sitter med motsvarande skulder. Antag att staten börjar skatta de med mycket krediter och försöker spendera ut dessa i ekonomin till allmänna nyttigheter för att få fart på ekonomin. Men då kommer ju de som är extremt skuldsatta kunna få tag i krediten och en del av dessa kan betala av sina (påhittade) skulder till bankparasiterna. Men det betyder ju att krediten dödas och penningmängden minskas. Dvs om Keynes teorier genomförs i detta kredit/skuldsystem kommer försök att dra igång multiplikatoreffekten MINSKA penningmängden. Folk och företag får då svårare att komma åt pengar (egentligen krediter) och en depression inträffar (såsom i USA på 30-talet då penningmängden minskade med 1/3 ) vilket stryper jobben och företagen – som när parasiternas kreditbubbla sprack i början av 90-talet då 60 000 företag offrades för att hålla liv i ett parasiterande banksystem.

Slutsats:

Bankparasiterna har lyckats ha död på Keynes multiplikator med sina parasitära krediter.

Lösning:

Ha totala skuldavskrivningar och starta ett ärligt penningsystem baserat på permanenta pengar och inte de fullständiga påhitt som bankparasiterna skapat och lögnaktigt marknadsför som ”banklån”. Genom att staten skapar pengar som vi i demokratisk ordning spenderar ut till allmännyttiga ändamål kan vi åter skapa en reell ekonomi bestående av riktiga företag och riktiga jobb. Och vi slipper vara skuldslavar och gisslan åt ett korrupt parasiterande banksystem.

Vad vi inte ska göra:

Vi ska inte gå på den ljugande median eviga jagande efter en muslimsk Goldstein för att avleda när parasitsystemet rasar. Söndra och härska och hitta syndabockar är deras chans att komma undan.

För att slippa en kvasidebatt om kontanter är fiatpengar eller ej citerar jag ekonomiprofessor Steve Keen:

”Calling our current financial system a “fiat money” or “fractional reserve banking system” is akin to the blind man who classified an elephant as a snake, because he felt its trunk. We live in a credit money system with a fiat money subsystem that has some independence, but certainly doesn’t rule the monetary roost—far from it.”


AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SvD, 1, 2, 3, 4, Exp, 1, 2, 3, 4, Dagen, SVT, 1, 2, 3, SR, 1, 2, GP, 1

Annonser

27 thoughts on “Keynes är död i ett kredit/skuld penningsystem

 1. Mkt bra och tydlig artikel!

  Din kritik mot Keynes i ett kreditbaserat system stämmer dessutom mkt bra överens med vad som hänt i Japan sedan 90-talet. Staten har där skapat en massa krediter i syfte att få i gång ekonomin men med enda resultat att Japanerna amorterat av sina skulder och ekonomin fortsatt sin kräftgång.

  Det förslag till lösning du förordar liknar mkt det som beskrivs av ”chartalisterna”, dvs förespråkarna av MMT (Modern Monetary Theory). En bra ingång till MMT finns här.

  • Japp, I Japan har staten satt sig själv i skuld och skapat krediter som egentligen inte är krediter då man inte kan sätta sig själv i skuld. Så Japanska statsskulden kan egentligen ses som kontanter då det inte finns någon anledning för Japanska staten att betala av skulden till sig själv.

   Richard Werner som föreslog Quantitative Easing i Japan (och myntade begreppet) har klagat på att de massiva QE som skedde i Japan gick i huvudsak till bankerna. Han ville att pengarna (inte krediter) skulle spenderas ut till direkt genom att ge till dem till de fattigaste.

   Men varför köra den omvägen som Japan har kört? Bättre att nationalisera bankerna, ha totala avskrivningar av skulder, omfördela parasitrovet samt skapa ett rättvist demokratiskt penningsystem. Det nuvarande har nått Peak debt och kommer rasa i vilket fall som helst.

   Att en massa parasiter med anhang (bankdirektörer, mäklare, börsspekulanter etc) kommer skrika som stuckna galtar är ju något man får räkna med.

   Tack för länkarna. Gillar också chartalisterna.

   • Bara lugn, den krympande tillgången till billig framtida energi kommer att medföra precis det du pratar om. Vårt nuvarande samhälle drivs till åttiofem procent av fossil energi och nu har till och med IEA,s Fatih Birol erkänt att peakoil inträffade 2006. Tack vare att vi haft tillgång till oljans billiga energi, har vi kunnat bygga upp ett ekonomiskt system kring obegränsad tillgång till krediter vilket medfört både global egoism och skuldsättning.

    Men utan tillgång till denna billiga energi så kommer de nuvarande ekonomiska lagarna att bli totalt annorlunda. Jag skrev om detta härom dagen, att i ekonomernas värld är lager flöden, men dessa två har en himmelsvidd skillnad. Det går helt enkelt inte att skapa motvärde till återbetalning av alla skulder i en värld med en krympande tillgång till energi. Skuldavskrivningar blir, inte bara ett måste, utan en naturlag, eftersom naturens resurser inte räcker till.

    Vårt framtida samhälle kommer därför att bli lokalt och det kommer att baseras på samarbete och hjälpsamhet inom ett litet ekonomiskt område, kanske med lokala valutor som bytesmedel. Jag kan inte, i min lilla värld, se några tecken på att våra nuvarande, så kallade ledarna, förbereder något för att göra den övergång som kommer smidig. De verkar fortfarande hoppas, att på något sätt ska skuldernas tillväxt rädda oss.

    Detta är för djävligt och jag överväger , trots att jag inte röstat på många, många år, att bli politiker. Frågan är bara hur ska man kunna välja parti när alla pratar tillväxt?

   • Du är en klok man, farfar!
    Fick ”inspiration” av din uppgivenhet till politiken (som jag delar) till nästa blogginlägg 🙂

   • På något sätt verkar det som om något är på gång ”down under”, dvs våra kära ”aussies” verkar ha nått lite längre än våra amerikanska och europeiska kollegor. Om det beror på att de evolutionsmässigt varit isolerade från resten av världen vet jag inte men de är definitivt steget före… 😉

    Kan på rak arm räkna upp följande personer som antingen är kritiska till nuvarande system och/eller också föreslår konkreta alternativ och som dessutom verkar korsbefrukta varandras arbeten:

    Steve Keen

    Bill Mitchell

    Geoff Davies

 2. Hej

  Bra förklarande inlägg, just de här ”krockarna” mellan FIAT och kredit-pengar är en sak som jag fortfarande har svårt att ”få ihop” riktigt.

  En fråga i samband med detta.

  Vad skulle hända om Irland startade en statlig bank och staten lånade samma summa från den som de är skyldiga utlandet och sedan betalade skulden med det lånet.
  Någonstans så känner att det inte skulle gå för varför har de i så fall inte gjort det redan. Jag kan bara inte ”sätta fingret på” varför det inte skulle fungera.
  Något med skillnaden mellan FIAT och kredit-pengar?

  Ellen Brown pratar om detta här c:a 15.30 in i videon men jag hajar inte 😦

  Hörs
  Janne

 3. Det är menat att det ska råda begreppsförvirring. Kan man förvirra folk och samtidigt få dem att tro att det är något fel med deras förstånd så är det optimalt. Bankirernas hela språkbruk är byggt kring det.

  Själv är jag egentligen ganska trög, det tar tid innan jag fattar, men jag är envis. Om jag inte fattar fortsätter jag röja snömos tills jag fattar (vilket innebär att man får röja av helvete för att se något när det gäller penningskapandet). men i början trodde jag att jag var korkad som inget fattade.

  Fiat betyder ju egentligen bara att det är staten som, genom lag, bestämt att något är pengar. Med en så vag definition kan de som vill snurra till det och kalla krediter för fiat också – och enda skälet är att snurra till det.

  För egentligen borde åtskillnaden gå mellan permanenta pengar (typ kontanter) eller icke permanenta ”pengar” (krediter). (För att snurra till begreppen då så brukar de säga att allt är krediter fastän kontanter bara rent bokföringsmässigt kan ses som krediter. Och det är som sagt enbart till för att förvirra.)

  Jo, Irländska staten kan skapa Euro (faktiskt gjorde de det för ett tag sedan, fastän de egentligen inte fick) och betala av sina ”skulder” som är i Euro. De andra länderna i EU går dock inte med på det då utgivning av permanenta pengar (kontanterna) skulle börja gräva ut och döda bankparasiternas ickepermanenta krediter. Så banksystemet är inte pigga på monetarisering (skapandes permanenta pengar, kontanter) då det är som ”antimateria” till deras dödliga krediter. Irlands skulder i t.ex dollar är dock en annan pryl då Irländarna inte kan skapa dollar.

  Just Ellen Brown tycker jag delvis är ute och cyklar då hon vill behålla de ickepermanenta kredit/skuld-systemet, vilket jag tycker är fel. Jag tycker de pengar som skapas ska vara permanenta.

  Ellen Browns system skulle bli en mix av permanenta pengar (kontanter) och icke permanenta (krediter). Staten skulle enligt henne skapa krediter till staten (och kommuner). Men då skulle ju staten bli skyldig sig själv och dessa ”krediter” skulle ju inte behövas betalas tillbaka (såsom i Japan som har världens största ”statsskuld” på runt 220% som är till staten själv – vilket ju inte är en skuld). ”Statsskulden” skulle med andra ord aldrig behövas betalas tillbaka och skulle med andra ord vara permanenta pengar då de aldrig skulle dödas (amorteras). Tycker det verkar vara ett krångligt sätt att skapa permanenta pengar på (som dessutom skapar förvirring – något som det råder tillräckligt med).
  Att staten skulle skapa krediter för att skuldsätta allmänheten och överta den rollen från de privata bankparasiterna, såsom Ellen Brown vill, tycker jag är en dålig idé. Ingen ska kunna skapa ickepermanenta pseudopengar, krediter, från luften genom att skuldsätta andra.

  Som jag visat ovan funkar dessutom Keynes multiplikator inte lika bra i det kreditsystem som Ellen Brown vill ha. Så jag är med ”skapa permanenta pengar” sidan (QE).
  Michel Hudson, Zarlenga och AMI har t.ex inte så mycket till övers för Ellen Brown (som inte är ekonomi) – även om de är artiga när de säger det. Hon snurrar till det ordentligt i intervjun så det är inte du som inte fattar. Hon är välmenande men tyvärr pratar hon ibland om saker hon inte vet något om.

  • Vad gäller Irland så har jag förstått att irländska centralbanken i princip skapade ett lån till bankerna, dvs vi pratar fortfarande om krediter. I euroområdet så tror jag endast att ECB kan skapa nya, fräscha fiat-pengar…men är inte helt säker.

   Jag måste erkänna att jag inte känner mig helt övertygad att vi kan vara helt utan krediter. För mig innebär krediter att tidigarelägga köpkraft och senarelägga betalning. Jag tror att detta alltid kommer behövas i någon utsträckning. Däremot så känns ränta rent ologisk, osund och fel. Dvs, alla tjänar väl på att man tidigarelägger en nödvändig investering och inte drar ut på det…eller? Det viktiga är snarare till VAD krediterna används och detta bestäms idag av de fåtal privatpersoner som utgör ägare/styrelse i Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken – frågan om dessa vet vad som är bäst för samhället?

   Det val vi har då är vem som skall ha rätt att skapa krediter, en demokratisk institution (verklig demokrati/socialism?) eller ett fåtal förmögna privatpersoner (nyliberalism/kapitalism/”feodalväsende”?). Den som har rätten att skapa krediter bestämmer också i väldigt stor utsträckning vilka verksamheter som människor/hushåll/företag skall ägna sig åt. Valet kan tex stå mellan bygga missiler/klusterbomber för export eller konvertera villor med direktverkande el till mer energieffektiva dito.

   Att offentliga investeringar skall finansieras med fiatpengar och dessutom synkas med nedgångar i övriga ekonomin (à la Keynes) för att upprätthålla sysselsättningen tycker jag dock är den enda möjliga vägen i ett sunt samhälle. Vi kan inte ”spara” människor och arbetskraft. Alla människor som föds, har bara ett liv och om de inte för möjlighet att bidra till samhället så är deras liv för alltid förspillda (för samhället dvs). På samma sätt så kan man inte vänta med att plocka blommorna och sätta i kransen på midsommar – man får liksom ingen andra chans. Efter midsommar så vissnar blommorna.

   • Japp, QE i Irland gavs till bankerna (att bankerna aldrig tänker betala tillbaka dem gör ju att de är permanenta i vilket falla som helst). Att bankerna fick dem beror på att då kan de sitta på dem så att de inte börjar cirkulera i ekonomin och döda krediter.

    ”För mig innebär krediter att tidigarelägga köpkraft och senarelägga betalning”
    Om du lånar kontanter av mig så att du kan köpa så har du lånat permanenta pengar för att tidigarelägga din köpkraft. Problemet kommer om jag ges rätten att hitta på ickepermanenta pengar från ingenting, dvs krediter, och skuldsätta dig med (tror knappast du skulle gå med på det). Att låna ut permanenta pengar (typ fysiska eller digitala kontanter) ska inte vara olagligt eller fel. Faktum är ju att flertalet tror att det är så det funkar – att banker lånar ut pengar som de har. Det är ju bara att se till det funkar på det sätt som de försöker få folk att tro att det funkar (för visste folk hur blåsta de blir skulle de aldrig gå med det). Att bankerna har pengarna som de lånar ut borde ju vara som det funkade i den riktiga världen och inte som nu då bankerna hittar på och ”lånar” ut pseudopengar, krediter, som de skuldsätter allt med.
    Det är den här begreppsförvirringen där orden inte har entydiga definitioner som förvirrar. Kanske vore det bäst att bara prata om permanenta och ickepermanenta pengar.

   • Lincoln, om jag lånar dina permanenta pengar så antar jag att du vill ta ut hyra (ränta) för detta lån och då pratar vi snarare om traditionell sparbanksutlåning såsom JAK fungerar. Detta tror jag fortsatt skall vara möjligt och önskvärt. Jag är dock inte säker att detta räcker…men låt oss hålla diskussionen vid liv. Om inte jag är helt övertygad så finns det nog fler.

   • Nä, jag brukar låna ut till polare utan att ta ränta. Men det kanske är lättare att diskutera i termer ickepermanenta pengar (typ krediterna som bankerna hittar på) och permanenta pengar (typ kontanter) för att inte prata förbi varandra när vi talar om krediter.

   • Till kompisar och familj så givetvis utan ränta. Vad jag menar är givetvis om vi genom en kommersiell sparbank lånar/sparar av varandra så vill nog den som låser ett sparande ha en viss betalning för detta medan den som lånar betalar motsvarande del. Här pratar jag givetvis om permanenta pengar.

    Frågan är hur vi enkelt skall genomföra reformen så att tillräckligt med permanenta pengar finns i omlopp i ekonomin för att sparbanker skall fylla behovet av tidigarelagd konsumtion (typ köpa ett hus när familjen växer, efter att endast förvärvsarbetat något enskilt år…dvs inte hunnit spara).

   • Jag kan förstå att det förr i tiden fanns ett behov av att skapa krediter (ickepermanenta) då de kunde skapas snabbare.
    Men varför skulle det gå fortare att skapa krediter idag än kontanter? Båda är kan skapas digitalt lika fort. Om det fattas kontanter (permanenta pengar) i ekonomin kan staten digitalt skapa dessa lika fort som krediter kan skapas. att reglera penningmängden ska var demokratiskt överblickbart.

 4. Nyss tillbaka från ett lugnt och fridfullt två veckors pass i maskinrummet!

  Och visst är Lincoln en envis djävel…han kan dessutom vara Satan så otrevlig när han sätter den sidan till…Men kanske ändamålet helgar medlen…

  Lite vid sidan om så har jag noterat här varit lite tjafsande hit och dit om bin Ladin
  och det synes synnerligen egendomligt att Västvärldens fiende no.1 har kunnat uppehålla sig relativt ostörd i en villa i Pakistan i ett antal år medan all världens underrättelsetjänster, och jag misstänker väl att även Mossad har ett finger med i spelet här, rantat runt i bergen i Afghanistan och letat efter luftfantomer!
  Skit samma…märkliga bilder från photoshop eller vad det nu var som fanns här för några dagar sedan…synnerligen märkliga…
  Nu när bin Ladin är död, om det nu är det han är, så lever han ännu mer och det senare är väl något som Västvärlden tyvärr kommer att märka av…
  Detsamma får väl sägas vara gällande för Överste Khadaffi…när dom väl lyckas ha ihjäl honom så kommer han att leva ännu mer…
  Och för att inte tala om Kim Jong Il…
  Petrodollar…Petrodollar…Finkelstein&Blumenthal…Rotschild…Youjustnameit!

  Tillbaka till ämnet.
  Det har skrivits och diskuterats de senaste två veckorna och jag har nu läst igenom med intresse och därmed: Keynes Ja, förstatligande av bankerna Ja, likvidering av lössen Ja, återgång (jobbig och långvarig process) till realekonomi på realmonetär basis Ja, total skuldavskrivning Nej (återkommer senare med vad jag exakt menar med detta), upphävande av Riksbanksbeslutet hösten 1985 Ja, återupprättande av Luciaöverenskommelsen Ja, omedelbart införande av grundkurs i ämnet ”ekonomi ” allaredan i grundskolan Ja.
  Med Vänlig Hälsning
  k karlsson

 5. @Lincoln

  Tack för förklarande svar, det kommer en följdfråga men jag måste bara ta sats och springa in i väggen ett antal gånger innan jag kan formulera den 🙂

  Bra förslag att benämna pengar som permanenta och icke-permanenta i varje fall i diskussioner så här. Permanenta = kontanter och centralbankspengar och icke-permanenta = kreditpengar.

  När det gäller Ellen Brown så är det en av de penningreformister som jag följt mest, troligen för att hennes bok är översatt till svenska. Det är mest p.g.a spåksvårigheter som jag t.ex inte läst ”Stephen Zarlenga: The Lost Science of Money”. Hade den funnits på svenska så hade kastat mig över den och läst den för länge sedan. Kanske jag ändå skulle köpa och försöka läsa den, långsamt och tålmodigt. Om jag verkligen sätter av tid så klarar jag rätt bra av engelska men det tar tid. Om texten finns på nätet så brukar jag använda Google-translate och först läsa ”rotvälskan som uppstår” på svenska och sedan återvända till det engelska originalet vilket då oftast är lättare att förstå. Enkel engelska går bra för mig men ”ekonomi-engelska” kräver långt tid för att förstå.

  Jo det var ju det, när det gäller Ellen Brown så tror jag (det är mer en känsla) att hon faktiskt har väldigt bra koll egentligen. Men att hon valt det här med delstatliga banker INTE för att hon tycker att det är den bästa lösningen utan för att det är den mest framkomliga p.g.a de enorma krafter man skulle utmana om man försökte genomföra lösningen med att ha ett system där ”permanenta pengar” skapades av staten och att bankerna. Och sedan orkar hon inte förklara det bättre alternativet (permanenta pengar) eftersom folk snarare skulle bli förvirrade än förstå.
  Hon har sagt det i t.ex början på den här videon. Jag tror att hon ”egentligen” skulle vilja ha det system som du skriver om men att hon valt det denna ”nödlösning”.
  Kanske hon dock inte riktigt förstår det här som du tar upp med att ”keynes-ar-död-i-ett-kreditskuld-penningsystem” och det är ju synd i så fall.

  Nej nu är det ju jag som ”skriver långa inlägg” i dina kommentarer, men det är ju bara att gå till min blogg och ge igen med samma mynt 🙂

  Hörs
  Janne

  • Jo, hon är välmenande. Och systemet med en delstatsbank blir som det mixade systemet med permanenta pengar och ickepermanenta som jag beskrev ovan. Staten kan ju inte sätta sig själv i skuld till sig själv så de pengarna skulle inte vara några krediter utan bli permanenta – så i princip är det ingen skillnad mellan detta och att staten spenderar ut pengarna direkt.

   Jag ställer mig dock skeptisk till att försöka låta en statsbank försöka öka skuldbördan på privatpersoner och företag genom ”lån” av krediter som hon föreslår – hög skuldsättning löser man inte med än högre skuldsättning. Bubblan av skulder bör dödas (antinge amorteras eller bättre skuldavskrivningar) och ersättas med permanenta pengar.

   Hörde förresten av Michael Hudson att även Ryssland har en statlig Posttbank som i Japan skapar Japans ”statsskuld” (som återigen inte är någon skuld då staten inte kan skuldsätta sig själv – det är permanenta pengar). Undrar om Ryssarna gör likadant som Japanerna, ska kolla uppe det!

 6. Är inte på fast mark här känner jag…

  Har vi inte en akut risk för hyperinflation om staten kunde trycka permanenta pengar hur som helst? Hur skulle detta styras?

  Jag tänker Weimar och Zimbabwe t ex. Är det inte just följden av en stat som trycker för mycket pengar? (Rätta mig om jag har fel)

  Å andra sidan verkar ju Nazityskland ha kommit till rätta med Tysklands ekonomi just genom statliga ”permanenta” pengar.

  Jag får inte ihop det här märker jag och skulle vara glad om någon kan reda ut det.

  • Om staten trycker pengar i ett system som nästan bara består av permanenta pengar (kontanter) såsom var fallet i Zimbabwe som har en dåligt ”utvecklad” bankverksamhet blir det inflation. I Zimbabwe fanns knappt några ickepermanenta pengar (krediter) som gick att döda. De nya kontanterna lades på högen av redan existerande kontanterna och det blev hyperinflation.

   Motsatsen till Zimbabwe kan Japan kanske ses som. Det mycket utvecklade banksystemet i Japan pumpade upp en kreditbubbla som sprack i början 90-talet. De ickepermanenta krediterna i Japan började dödas (amortera=döda latin) och minskade penningmängden snabbare än Japanska staten hann”trycka in” permanenta pengar (kontanter). Det blev med andra ord deflation trots att staten tryckte in enorma summor permanenta pengar (kontanter) in i systemet När det blir mindre med pengar i ekonomin blir det färre transaktioner och depression.
   På 30-talet sjönk penningmängden med 1/3 då glada 20-talets kreditexpansion ploppade. I Sverige skedde samma sak när bokreditbubblan som följde av kreditavregleringen 1985 sprack – 60 000 företag gick i graven och det blev massarbetslöshet.

   Det här att trycka in permennta pengar (kontanter) för ersätta dödade ickepermanenta skuldpengar (krediter) brukar kallas Quantitative Easing (QE).

   Weimar hade faktiskt en privat centralbank och banksystem när hyperinflationen trädde in där. Så att skylla det på ”staten” är faktiskt fel.

   Så i Sverige skulle ingen inflation hända då kreditbubblan spricker och de döende krediterna i penningmängden ersätts med kontanter.

   Lite roligt med Japanerna är att det, trots att de är tekniskt före oss i samhället, är ett mycket kontantbaserat samhälle.

   ”Travellers are often shocked to see just how much cash Japanese people are comfortable carrying. In Japan, it is not unusual to keep tens of thousands of yen in your wallet. You will want to adopt the same habits – many shops in Japan do not except credit or debit cards. In addition, many additional transaction fees (such as the ¨key money¨ paid when leasing a flat) are only accepted in cash. ”
   http://www.justlanded.com/english/Japan/Japan-Guide/Money/Money-in-Japan

   Förr fanns kontanter bara i fysisk form och krediter enbart i bankernas bokföring. Anledningen till att krediter fanns var att de var lättare att transportera. Det enda som behövdes var att informationen flyttades från ett bankkontor till ett annat – man slapp släpa på stora buntar sedlar mellan olika ställen. När guld användes som pengar slapp man släpa guld med sig – man kunde ta sitt guldkreditkvitto åka runt hela världen och plocka ut guldet när man kom fram. När kunden kom fram betalades bankens skuld dvs kunden fick sitt guld och krediten dödades. Idag ska krediter egentligen ses som löften att betala kontanter (istället för guld som det var förr i tiden).

   Numer kan även digitala kontanter skapas lika lätt som digitala krediter. Det är ett skäl till till att staten bör ha hand om penningskapandet då det inte längre finns någon riktig gräns mellan kontanter och den tjänst krediter brukade fylla egentligen inte längre behövs.

   Att det inte ens finns en demokratisk diskussion om detta säger en hel del om det demokratiska underskottet.

   Jag vill tacka dig för att du frågade. När man snöat in på det här (kanske för) mycket så tar man saker för givet. Då är det bra att få frågor som får en att gå ur tunneln och tunnelseendet man hamnat i. Fråga gärna mer om du vill.
   Gör nog ett blogg av det här, tackar för du hjälpt till med den med!

   • Tack för svar. Jag undrar fortfarande dock hur det skulle fungera med greenbacks, alltså hur problemet faktiskt ska lösas. Vad var det som gjorde att Lincoln resp Hitler inte skadade ekonomin när de injicerade statliga pengar utan tvärtom stimulerade en uppbyggnad av densamma, när Weimarstatens och Zimbabwes tryckende enbart gav inflation?

    Alltså mer specifikt; hade t ex Japan kunnat agera annorlunda och skapa en bättre situation för alla, eller är det egentligen så att den japanska modellen egentligen är framgångsrik, dvs det är bara vårt tillväxtfixerade, börsuppgångsönsketänkande tänk som ser den japanska ekonomin som stagnerad?

    Och hur skulle vi här i väst kunna byta penningsystem utan en totalkrasch och medelklassens undergång som följd?

    Jag vet; för många frågor. Sorry 😉

   • Lincoln injicerade Greenbacks när USA var i ett destruktivt inbördesbördeskrig men kunde kringgå att hamna i skuld till bankparasiterna som krävde 30-40% ränta. Greenbacks cirkulerade dock länge fastän bankirerna gjorde allt för att suga in dem igen.

    Hitler beskrev väl själv ganska bra vad han gjorde:
    ”We were not foolish enough to try to make a currency [backed by] gold of which we had none, but for every mark that was issued we required the equivalent of a mark’s worth of work done or goods produced. . . .we laugh at the time our national financiers held the view that the value of a currency is regulated by the gold and securities lying in the vaults of a state bank.”
    http://www.webofdebt.com/articles/bankrupt-germany.php

    Så länge resursutrymmen finns för att nya varor och tjänster skapas för varje ny insatt krona kommer ingen inflation skapas (kreditskapandet som bankerna skuldsatt allt med har ju skapat fiktiv spekulationinflation, såsom bostadsinflation, börsinflation osv men som döpts om, av marknadsföringsmässiga skäl, till ”värdeökningar”). Staten kan ta en skatt för att reglera att penningmängden inte blir för stor samt kanske av fördelningspolitiska skäl. Denna skatt skulle dock var betydligt lägre än dagens då staten skulle kunna spendera ut pengar som behövdes istället för att , såsom idag, sätta sig i skuld till bankparasiternas fullständigt påhittade krediter.

    Dagens kreditbaserade penningsystem måste nog fylla på med permanenta pengar (kontanter) när de ickepermanenta krediterna dödas, såsom såsom i Japan.

    En annan lösning är ”skuld”avskrivningar då vi nått peak debt med råge. Såsom ekonomiprofessor Michael Hudson brukar säga ”skulder som inte kan betalas kommer inte betalas”. Bankerna har skapat så mycket påhittade skulder att det inte går längre. Med skuldavskrivningar skulle vi slippa den långa deflations nedförsbacke som skett i Japan då bankparasiterna påhittade ”skulder” vartefter amorterats av.

    Ekonomiprofessor Richard Werner har skrivit en bra bok om Japans banksystem som heter ”Mammons furstar”. I den beskriver han att problemen som ledde till att fastighetsbubblan som blåstes upp i Japan när bankerna avreglerades och blev mer ”fria”(m.a.o precis som den skapade bobubblan som sprack i början på 90-talet i Sverige efter kreditavregleringen 1985). Före det hade Japanska modellen ett mycket strikt ”fönster”styrningssystem där det angavs vilken kreditexpansion bankerna fick ha inom olika sektorer av samhället. Till privat konsumtion och fastighetsspekulation var t.ex kreditfönstren nästintill obefintliga medan ”fönstren” för exportindustrin var stora. Befolkning fick alltså använda icke-skuldpengar, kontanter, medan industrin fick krypa efter krediter för att kunna expandera. Japan kunde på så sätt statligt rikta sin ekonomi mot exportindustrin (samma system hade tidigare används för att rikta den Japanska ekonomin mot krigsindustrin före och under andra världskriget).
    Problemen för Japan kom således efter det att bankerna gavs fria tyglar att spekulera upp fastighetspriserna med påhittade krediter (återigen; precis såsom här i Sverige). Det Japanska undret var alltså väldigt statligt styrt och inte alls ett resultat av de ”fria marknadskrafter” för kapitalet som brukar hävdats.

    Läs gärna ”Mammons Furstar, en riktigt bra bok!

 7. Lite urklipp ur vickipedia om vad STATEN är och denna text säger mig att den är lagen då och är lagen för oss folket eller är den för något annat.

  ””Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område. Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levat i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildad statskaraktär. Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning. När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall.

  I internationell rätt brukar andra staters erkännande av en stats oberoende betraktas som nyckeln till suveränitet. Eftersom en stat har flera åtaganden som måste förvaltas och finansieras, har stater bland annat beskattningsrätt, och fungerar som arbetsgivare (den offentliga sektorn).””

  Ordet Staten är tydligen inte vi folket. Och däri måste vi komma underfund med hur vi ska hantera lagens funktioner och hur Staten ska upprättas med folket så det alltså inte blir mot folket detta kallar jag demokrati, vilket har blivit idag ett grumligt ord som nästan ej har betydelse för att själva Staten har mist den demokratiska ordningen och behöver då städas upp ,att städa är att hålla ordning vara sak har sin plats, men sånt ska man inte göra osynligt under bordet eller mattan vilka jag tycker gör så av statsskicket idag och det kallar jag för medveten manipulation vilken enligt lag är ju förbjudet. Fast de flesta skiter ju i det för inget man gör har verkan en då, och verkan måste ju få en verkan annars är den ju ingen verksamhet.

  ”När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall”
  Dessa ord i vicki p texten är väl något vi speciellt kan syna i dagens göranden i förhållandet med suveränitet i texten också.

  Om Staten ska hantera pengarna så måste staten vara brukarna av dessa och det är ju självklart folket, men hur kan det komma sig att det som är självklart inte längre självklart idag, det kommer jag i i nästa text.

  Politiken idag har jag märkt gräver upp frågor på bordet som redan har en självklar uppfattning av folket på bordet för att snurra till dem för att bara ha nått att göra och sedan komma med den självklarara lösningen som inte behövs för den är redan konsensus. Alltså att förkläda självklarheter i svåra ord för att sedan klä dem i enkla för att vinna förtroende detta spel är det politiska räveriet då enligt mig och stark manipulation av massan manipulation är hjärntvätt.

  Vi måste ha en Stat som är folket annars är det ingen mening med det, det självklara är ju att om Staten inte är folket då är den bara diktatur som ett diktamen av de som ställer ut agendorna och dessa kan vara olika populära rörelser styrda med pengar under bordet, tex krigsleksaker är skattebefriade och upp till 70 % av tillgångarna behövs inte ens redovisas ,utbildning , sjukvård barnuppfostran och mm är skattebefriad verksamhet om den är till det hmmm allmänna.

  Alltså att säga att Staten bara ska utan att först verka för vad staten i första hand ska vara blir ju samma bakelse som är nu. Hur ska vi folket ändra detta önskar jag mer om.

 8. Förklaringar kort om det verksamma elementet i folket som motverkar bubbelbildningar i ekonomin totalt sett då.
  Det är folket oeniga vilja som håller balansen i en riktig ekonomi av brukarna FOLKET.
  Så fort någon annan styr och minimerar allas olika vilja blir det bubblor i vilket avseende som helst för då bildas mer av något som inte en majoritet vill ha.
  Folks olika vilja är det som bromsar upp bubbel-bildningar och detta är vad demokrati är eller borde vara.
  Alltså en broms för bubbel bildandet av enskilda krafter.
  Den största anti bubbelbads medlet är att bilda en Stat av folket. På riktigt då och inte på låtsas som det vanliga är, alltså det har aldrig existerat en riktig STAT på denna planet och nu i modern tid är det bättre sent en aldrig att verkligen då från topp till tå utföra denna STAT.
  Med vänliga allvarliga hällsningar till allas vilja.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s