Det demokratiska underskottet som alltid trycks under ytan

Signaturen MK ställde mycket bra frågor som jag tycker går in i hjärtat på det demokratisk underskott som alltid ses till att ligga under ytan i den demokratiska diskussionen. Vad som aldrig får diskuteras är – Vad är pengar? Vem skapar dem? Och varför skapas de som de gör?

Det är den u-båt som politikernas och medias radar konsekvent undviker – men de vill väl inte bita i den parasits hand som föder dem. Politiker och media idag är ju sekundära parasiter som lever på vad den primära parasiten, banksystemet, lyckas suga ut ur alla oss andra.

För om politikerna och media representerade folket skull de verka för att skapandet i pengar inte sker såsom bankparasiterna vill få oss att tro är enda valet – att bankerna skapar krediter genom att maximera skuldslaveriet. Politiker och media borde, om de jobbade åt folket, arbeta för att pengar skapades neutralt genom staten utan att någon skuldförslavas och för att minimera skuldslaveriet i samhället.

MK:s fråga

”Är inte på fast mark här känner jag…

Har vi inte en akut risk för hyperinflation om staten kunde trycka permanenta pengar hur som helst? Hur skulle detta styras?

Jag tänker Weimar och Zimbabwe t ex. Är det inte just följden av en stat som trycker för mycket pengar? (Rätta mig om jag har fel)

Å andra sidan verkar ju Nazityskland ha kommit till rätta med Tysklands ekonomi just genom statliga ”permanenta” pengar.

Jag får inte ihop det här märker jag och skulle vara glad om någon kan reda ut det.”

Mitt svar:

Om staten trycker pengar i ett system som nästan bara består av permanenta pengar (kontanter) såsom var fallet i Zimbabwe som har en dåligt ”utvecklad” bankverksamhet blir det inflation. I Zimbabwe fanns knappt några ickepermanenta pengar (krediter) som gick att döda. De nya kontanterna lades på högen av redan existerande kontanter och det blev hyperinflation.

Motsatsen till Zimbabwe kan Japan kanske ses som. Det mycket utvecklade banksystemet i Japan pumpade upp en kreditbubbla som sprack i början 90-talet. De ickepermanenta krediterna i Japan började dödas (amortera=döda latin) och minskade penningmängden snabbare än Japanska staten hann”trycka in” permanenta pengar (kontanter). Det blev med andra ord deflation trots att staten tryckte in enorma summor permanenta pengar (kontanter) in i systemet När det blir mindre med pengar i ekonomin blir det färre transaktioner och depression.
På 30-talets USA sjönk penningmängden med 1/3 då glada 20-talets kreditexpansion ploppade. I Sverige skedde samma sak i början av 90-talet då bokreditbubblan som följde av kreditavregleringen 1985 sprack – 60 000 företag gick i graven och det blev massarbetslöshet.

Så i Sverige skulle ingen inflation hända då kreditbubblan spricker och de döende krediterna i penningmängden ersätts med kontanter.

Det här att trycka in permanenta pengar (kontanter) för att ersätta dödade ickepermanenta skuldpengar (krediter) brukar kallas Quantitative Easing (QE).

Weimar hade faktiskt en privat centralbank och banksystem när hyperinflationen trädde in där. Så att skylla det på ”staten” är faktiskt fel.

Jo, Hitler gjorde sig också ovän med penningparasiterna när han gick förbi bankirernas skuld/kredit-system och skapade pengar direkt utgivna från staten, precis såsom Lincoln en gång gjorde med sina Greenbacks.

Lite roligt med Japanerna är att det, trots att de är tekniskt före oss i samhället, är ett mycket kontantbaserat samhälle.

”Travellers are often shocked to see just how much cash Japanese people are comfortable carrying. In Japan, it is not unusual to keep tens of thousands of yen in your wallet. You will want to adopt the same habits – many shops in Japan do not except credit or debit cards. In addition, many additional transaction fees (such as the ¨key money¨ paid when leasing a flat) are only accepted in cash. ”
http://www.justlanded.com/english/Japan/Japan-Guide/Money/Money-in-Japan

Förr fanns kontanter bara i fysisk form och krediter enbart i bankernas bokföring. Anledningen till att krediter fanns var att de var lättare att transportera. Det enda som behövdes var att informationen flyttades från ett bankkontor till ett annat – man slapp släpa på stora buntar sedlar mellan olika ställen. När guld användes som pengar slapp man släpa guld med sig – man kunde ta sitt guldkreditkvitto åka runt hela världen och plocka ut guldet när man kom fram. När kunden kom fram betalades bankens skuld dvs kunden fick sitt guld, krediten dödades och guldkvittot revs sönder. Idag ska krediter egentligen ses som löften att betala kontanter (istället för guld som det var förr i tiden). Men som alla vet har bankerna knappt några pengar, kontanter kvar – de  har ersatt nästan alla med sina skuldförslavande krediter istället.

Numer kan lättflyttande digitala kontanter skapas lika lätt som digitala krediter. Det är ett skäl till till att staten bör ha hand om penningskapandet då det inte längre finns någon riktig gräns mellan kontanter och krediter samt att den tjänst som krediter brukade fylla egentligen inte längre behövs. Statens penningskapande har, som sagt, ersatts av bankernas skuldförslavande av allt med sina påhittade krediter utan att folket fått reda på ett jota.

Att det inte ens finns en demokratisk diskussion om detta säger en hel del om det demokratiska underskottet.

Jag vill tacka dig för att du frågade. När man snöat in på det här (kanske för) mycket så tar man saker för givet. Då är det bra att få frågor som får en att gå ur tunneln och tunnelseendet man hamnat i. Fråga gärna mer om du vill.
Gör nog ett blogg av det här, tackar för du hjälpt till med den med!”

—————–

Det här är den absolut viktigaste politiska och demokratiska frågan. Om vi vill komma bort från den spekulationsekonomi som finansparasiterna styr måste vi se till att ta över penningskapandet och skapa ett demokratisk penningsystem som gynnar den reella ekonomin- innovationer, hållbarhet, företag etc.

———-

Lägger till Stefans kommentar (jag kan göra en gästblogsinlägg av det här om du vill Stefan). Då det helt belyser det demokratiska underskottet vi befinner oss i . Det här är VIKTIGT! Tack Stefan!

Lite urklipp ur vickipedia om vad STATEN är och denna text säger mig att den är lagen då och är lagen för oss folket eller är den för något annat.

””Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område. Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levat i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildad statskaraktär. Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning. När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall.

I internationell rätt brukar andra staters erkännande av en stats oberoende betraktas som nyckeln till suveränitet. Eftersom en stat har flera åtaganden som måste förvaltas och finansieras, har stater bland annat beskattningsrätt, och fungerar som arbetsgivare (den offentliga sektorn).””

Ordet Staten är tydligen inte vi folket. Och däri måste vi komma underfund med hur vi ska hantera lagens funktioner och hur Staten ska upprättas med folket så det alltså inte blir mot folket detta kallar jag demokrati, vilket har blivit idag ett grumligt ord som nästan ej har betydelse för att själva Staten har mist den demokratiska ordningen och behöver då städas upp ,att städa är att hålla ordning vara sak har sin plats, men sånt ska man inte göra osynligt under bordet eller mattan vilka jag tycker gör så av statsskicket idag och det kallar jag för medveten manipulation vilken enligt lag är ju förbjudet. Fast de flesta skiter ju i det för inget man gör har verkan en då, och verkan måste ju få en verkan annars är den ju ingen verksamhet.

”När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall”
Dessa ord i vicki p texten är väl något vi speciellt kan syna i dagens göranden i förhållandet med suveränitet i texten också.

Om Staten ska hantera pengarna så måste staten vara brukarna av dessa och det är ju självklart folket, men hur kan det komma sig att det som är självklart inte längre självklart idag, det kommer jag i i nästa text.

Politiken idag har jag märkt gräver upp frågor på bordet som redan har en självklar uppfattning av folket på bordet för att snurra till dem för att bara ha nått att göra och sedan komma med den självklara lösningen som inte behövs för den är redan konsensus. Alltså att förkläda självklarheter i svåra ord för att sedan klä dem i enkla för att vinna förtroende detta spel är det politiska räveriet då enligt mig och stark manipulation av massan manipulation är hjärntvätt.

Vi måste ha en Stat som är folket annars är det ingen mening med det, det självklara är ju att om Staten inte är folket då är den bara diktatur som ett diktamen av de som ställer ut agendorna och dessa kan vara olika populära rörelser styrda med pengar under bordet, tex krigsleksaker är skattebefriade och upp till 70 % av tillgångarna behövs inte ens redovisas ,utbildning , sjukvård barnuppfostran och mm är skattebefriad verksamhet om den är till det hmmm allmänna.

Alltså att säga att Staten bara ska utan att först verka för vad staten i första hand ska vara blir ju samma bakelse som är nu. Hur ska vi folket ändra detta önskar jag mer om.”

AB, 1, 2, DN, SvD, Exp, 1, 2, Dagen, SVT, 1, GP  pengademokrati

Annonser

6 thoughts on “Det demokratiska underskottet som alltid trycks under ytan

 1. Hej

  Satt idag och tänkte tillbaka på mitt 59 åriga liv när det plötsligt slog mig…..hur fungerade det här med permanenta pengar och icke-permanenta pengar när jag själv började använda pengar på allvar. Min första lön fick jag 1968 någon gång, ett brev som delades ut på arbetsplatsen med lönesumman i kontanter.
  Under 60 och 70 talet så gick alla transaktioner till med kontanter (alla som jag känner till i varje fall). Jag tror till och med att när farsan köpte en ny bil (Volvo Amazon) för c:a 7.000 kronor 1965 så använde han kontanter. Husköp och sådant vet jag inte hur det gick till. Det fanns också checkar (tror jag) men dessa använde jag aldrig så jag vet faktiskt inte hur de fungerade.

  Man tog alltid ut sin lön i kontanter, man betalade alla räkningar med kontanter. Efter sjukfall så hämtade man sin sjukpenning i kontanter. Vid sparande så gick man till postsparbanken med kontanter och satte in dem på en sparbanksbok. Skulle man använda sparpengarna så hämtade man ut dem i kontanter.

  Så vad jag minns så fanns det inget annat än kontanter som ”den vanliga människan” använde sig av. Man kunde visserligen köpa saker på avbetalning men det var väldigt ovanligt, åtminstone i min bekantskapskrets.

  Så jag funderar lite på skillnaden mot då och nu när det gäller det här med permanenta och icke-permanenta pengar.
  Nu är ju 97 % av våra pengar icke-permanenta pengar.
  Men hur stor procentsats var det på t.ex 60 -talet.

  Och hur fungerade kreditexpansion på den tiden visavi hur det fungerar nu för tiden.
  Alltså att bankerna skapade krediter/pengar ”ur tomma luften”.

  Janne

 2. Jo, så kommer jag också ihåg att det var. Sommarjobbade på ett systembolag 1985 och fick kontanter i en bunt som las i en tom burköl-kartong där de andra anställdas löner också låg hopbuntade.

  Jag vet inte heller att vanligt folk använde annat än kontanter. Antagligen var krediter något som större företag fängslades med då bankernas system med krediter hanterade stora belopp lättare än små belopp (som överflyttningar som jag beskrev i inlägget) . Det är först med datorerna som datorerna som bankerna kom åt att skuldsätta vanligt folk med sina krediter i större omfattning. Före dess var det omöjligt för bankerna att hålla koll på alla transaktioner – särskilt på microplanet, mellan småfolket och småföretagen. Krediter måste ju gå genom banksystemet – kontanthandling kan ske mellan folk och folk.

  Den massiva hjärntvätt som skett för att få folk att tro att det enda sättet pengar kan skapas på är att bankerna skuldsätter allt och alla så maximalt om möjligt är otrolig – man kan inte annat än beundra denna hjärntvätts effektivitet i all sin perversitet.

  Bankerna var tvungna att flytta våra plånböcker till bankkontona för att vi skulle använda deras centraliserade krediter. Nu ligger våra plånböcker vidöppna på bankkontoren och allt du gör – var, när, vad du handlade etc- finns lagrat på deras plånbok som de låtsas vara din. Kan du tänka dig att du går in till grannen och öppnar din plånbok, tar ur alla dina kvitton och redogör precis när, var, vad och hur du handlade? Själva tanken är så sjuk att man skrattar åt den – men ändå har banksystemet fått oss att tro att just detta är den naturligaste saken i världen när vi använder deras kontosystem där endast krediter finns som de skuldförslavat hela samhället med.

  När google får igenom sin fusion med banksystemet (som tydligen är ganska långt gånget i USA) så kommer din t.o.m mobil vara en del av banksytemets övervakning av ”din” plånbok (i den mån den längre är ”din” då krediterna i den är en del av bankernas skuldövervakningssystem). Google som dessutom registrerar allt om du använder deras sökmotor. Deras nya operativsystem Chrome OS kommer inte ha några program – ska du skriva brev etc så får du gå upp på deras servrar och använda deras ordbehandlingsprogram – allt sparas givetvis på obestämd tid.
  De kommer ha total koll på oss och vi har gett ifrån oss all frihet och integritet utan att ifrågasätta ett ord. Man kan faktiskt inte annat än beundra den effektivitet detta skett med.

  Men krediter är ett otroligt sårbart system då allt måste ske genom centralbankens nät som förgrenar sig till de olika bankerna. Det är ett spindelnät på lerfötter som kan rasa när som helst.
  Fysiska kontanter är decentraliserade – vi kan använda dem mellan folk utan att använda bankernas datorspindelnät som de fångat oss i. Så fysiska kontanter är ”störningssäkrare”.

  Digitala kontanter (som skulle kunna ersätta bankernas skuldförslavningsinstrument – krediter) är lika centraliserat känsligt som bankerna krediter. De är dessutom lika perverterade när det gäller integritet som bankernas digitala krediter.

  Men en diskussion om vi ska ha digitala kontanter kommer aldrig att tillåtas – lika lite som det faktum att våra liv sakta men säkert fastnat i kreditförslavningens digitala spindelnät. Ordet demokrati har blivit ett hån.

  Tänkte om vi skulle göra ett blogginlägg tillsammans av det här också, Janne?

 3. Hej

  Känner mig lite ”under isen” just nu med skrivande o.s.v
  Förra veckan så damp det plötsligt ner ett brev om att några i den kommunala hyresrätt jag bor i gick ut med att de ville bilda bostadsrätt av den del av området där jag och 46 andra hyresgäster bor.
  Hyresrätten jag bor i är välskött och ägs av Göteborgs största (och troligen bästa) kommunala bostadsbolag, aldrig några problem med dem. Bra och lugnt område.

  Nu kan man ju se fram emot rena kriget mellan dessa bostadsrättsförespråkare som troligen bara vill köpa sin lägenhet, sälja av den med vinst för att komma vidare. Jag hatar sådant. Dessa människor har oftast ingen aning om vad de sysslar med utan låter sig helt styras av egoism, girighet och okunnighet. Och drar med sig andra i det. Har inte det minsta lust att ta något s.k ”lån”, för att få det sämre än jag har det nu.
  Skit, jag mår dåligt av det här.

  Sorry, jag var bara tvungen ”att skriva av mig” till någon vettig människa.

  Hörs
  Janne

 4. TILLÄGG

  Fick i varje fall iväg ett inlägg till Solidaritetstanken där jag denna gången vinklade det som ett rent vänsterinlägg (kunde ju lika gärna riktats till högern).
  http://blogg.aftonbladet.se/visionarerna/2011/05/vansterns-starkaste-maktmedel-statliga-sbab
  Avsiktligt berörde jag inte det här med att Keynes ekonomi fungerar dåligt.
  Det skulle bli för krångligt för de jag vill nå.
  Det känns faktiskt som om det är svårt att få förståelse för vad man skriver.
  Om man skriver om mer konkreta orättvisor så får man betydligt bättre gehör, men det är det ju så många andra som gör på ett bra sätt.

  Vi får kämpa på 🙂
  Janne

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s