Guldstandard=fortsatt bankstervälde

Jag är slö idag! Länkar bara vidare till Jannes blogg som har en video med Bill Stills som visar att Guld och Von Misses bara är ett annat sätt för banksterna att kontrollera penningen. Mycket bra och undervisande.

Annonser

23 thoughts on “Guldstandard=fortsatt bankstervälde

 1. En reflektion i enkelhetens tecken om guldstandarden……

  Nu vet inte jag hur guldinnehavet fördelar sig här i världen men en ytterst enkel reflektion skulle kunna vara……Kina verkar vara förutseende och de har tydligen köpt upp massor av guld. Sedan så kan man tänka sig att Libyen-kriget visserligen kan vara ett ”sista försök” att bevara petrodollarsystemet men eftersom det troligen kommer att misslyckas så kommer istället Libyens guldreserver att beslagtas av USA.

  Och sedan så blir det en strid om att på alla sätt tillskansa sig så mycket guld som möjligt. Alla penningsystem hittills har väl egentligen backats upp av att ha den starkaste våldsapparaten. Och dessa konkurrerande våldsapparater (länder eller pakter) behöver ju något konkret att strida om. Och i en kaotiskt situation så kan det mycket väl bli guldet.

  • Även om guld kommer att användas mer framöver så troligtvis blir det väl mest i internationella affärer då ingen litar på någon annans valuta. Nationellt hindrar ju inte detta att stater kör med en majoritet av skuldfria fiatpengar för all intern handel, skatter och offentliga investeringar.

 2. Japp, nu verkar det närma sig;
  Bob Chapman är krasst analytisk och, tja den som inte kan fejsa verkligheten bör inte lyssna.

  Och som jag skrivit förut.
  De som har tillgångar i form av (skit)papper, som valuta, fonder, aktier t.ex.
  Omsätt till konkreta metaller, guld/silver.
  Det värdesäkrar i alla lägen utom globalt kärnvapenkrig.
  De som vill vara förnumstiga med den intelligenta kommentaren att man kan inte äta guld, kan ju se hur länge dom kan livnära sig på t.ex elektroniska pengar.
  Att dom vidriga bankirasen har guld/silver är ju ett tecken på att det kommer att bevara värdet.
  Att införa en guld/silver-myntfot spelar ingen roll.
  De som inte har något nu, har inget efter kraschen heller.

  • Nä, jag tror inte folk kommer ha med sig guld när det skiter sig. Det där med intrinsic value är bullshiit och guldbaggarna har förljugit historien så att det visslar om det. Von Mises var finansierad av Rockefeller och Von Mises vet du lika väl som jag ursprunget på.

   Bob Chapman har skrivit i många många år att allt skiter sig och att guld (vilket han själv spekulerar i) kommer vara enda bestående värdet och räddningen för världen.Guld har historiskt alltid varit plan B när skuld/kredit systemet rasar. Läs Zarlenga om du vill ha en bra redogörelse för hur förljuget guldets historia är.

   Mises och Chapman totalt ignorerar, alternativt är okunniga om (vilket inte är troligt), skillnaden mellan kredit/skuldpengar och icke skuldpengar (fiatpengar).

   Det är skuld/kreditsystemet som havererar och inte de skuldfria pengarna.

   Under trettiotals depressionen var det guldstandard. Om du läser vad dåtidens ledande ekonomer (såsom Fisher) 1939 försökte få igenom så är det samma sak som t.ex Hitler genomförde i Tyskland och McGeer i Canada – att införa statligt utgivna skuldfria pengar – vilket i båda fallen fick dessa länder på fötter och ur depressionen. De påvisade också att de länder som längst hängde sig kvar vid guldstandarden var också de som fastnade i depressionen. De visar också att tesen att, såsom du uttryckte det: ”Det värdesäkrar i alla lägen” är en illusion.

   Läs och begrunda, Sverker, historien är som alltid totalt förvrängd av de vanliga misstänkta.
   http://www.economicstability.org/history/a-program-for-monetary-reform-the-1939-document

   1931 kom förlagan till ovan- Chicagoplanen som också var en kopia av vad Hitler och McGeer genomförde för att komma ut ur depressionen skapad av kredit/skuldsystemet – Chicagoplanen gick också ut på att staten skulle skapa skuldfria pengar och att privata parasitbanker skulle fråntas rätten att hitta på krediter som de kan skuldsätta allt med.

 3. Vi,eller jag iaf, menar inte samma sak.
  En guld/silverstandard är inte det saliggörande. Det var som sagt den av Tyskland 1933 genomförda räntefri nya ekonomiska politiken (egentligen är det Federer på 10-talet som skall ha äran, men Hitler genomförde det) som löste dess ekonomiska problem och på kort tid dessutom, inte dess guld, för det guld som Tyskland hade haft togs ifrån dom till sista tackan efter första världskriget.
  Det som jag däremot menar är att den kommande kraschen, just tiden den varar, är det ett bra sätt att se till så att folks tillgångar inte försvinner(läs-inflationeras bort), på det sätt dom vanligt folks besparingar fullständigt raderas ut på precis det sätt som bankirasen gjorde med tyskarna på 20-talet. De horribla krigsskadestånden avkrävdes nämligen i GuldRiksMark, inte vanliga RiksMark.
  Det är alltså enskilda människor nu som skall ha fysisk ädelmetall, inte staten, eller iform utav nån standard.
  Vilket annat sätt finns det, under själva kraschen?
  Sen vet ju vi bägge den psykologiskt nästan omöjliga uppgiften att försöka förklara för folk att den enda fungerande/vettiga/moraliskt riktiga ekonomiska modellen är den som Hitlertyskland hade.
  Enorma psykiska spärrar är bara förnamnet. Och det är ju också så som bankirasen velat ha det och jobbar stenhårt på.

  • Mer moralsikt än att spela på deras guldplanhalva (som de helt kontrollerar och alltid har kontrollerat – det är deras spel och deras brickor som de kan jonglera med hur de vill.) vore att köpa land och/eller bruka den med en bonde.

   Att helt enkelt skapa kanaler för värdetransporter som går utanför det rådande systemet. Jag skulle inte alls förvånas om mängden svartarbete kommer öka enormt mycket då boskuldslavarana förstår att de är nexus (Romerska skuldslavar) och penningsystemet endast är till för att hålla dem i skuldslaveri.

   När Jord och Arbete startade i Danmark så vad gjorde de (och det var så effektivt att centralbanken stängde ner det)? Tar lite intressant från den här skriften:
   http://www.jak.se/sites/default/files/folkbildning/dokument/Ar_JAK_ett_ekologisk_hallbart_alternativ.pdf

   ”JAK-banken uppstod i Danmark. Bakgrunden till uppkomsten har sin förklaring i tiden före första världskriget. Vid den tiden var Danmarks främste handelspartner Storbritannien, men i och med första världskrigets utbrott upphörde förbindelserna. Danmark och framför allt de danska bönderna blev tvingade att hitta en ny handelspartner för att få sålt sina produkter. Det blev då naturligt att vända sig till Tyskland. Tyskarna hade ett stort behov av bl.a. jordbruksprodukter. Behovet var så stort att man inte brydde sig om prislappen. Detta ledde till att jordbrukspriserna sköt i höjden. Dessa ökade priser drabbade så småningom den enskilde danske bonden. Vilken blev tvingad att ta lån, ofta till höga räntor, för att följa med i priskarusellen. När kriget sedan var över, kunde det besegrade Tyskland ofta inte betala den stora räkningen till danskarna. Aterigen tvingades danskarna att hitta en ny handelspartner. Det blev återigen Storbritannien. Storbritannien fick snabbt monopolställning vad gällde handeln med Danmark och utnyttjade detta genom bl. a. pris och valutakurs politik. De danska bönderna blev återigen drabbade. De fick inte några rimliga priser för sina produkter och kunde inte heller betala de räntor de tvingats ta till långivarna. Mot denna bakgrund reagerade landsinspektören Kristian Engelbrecht Kristiansen. Kristiansen reste runt i hela Danmark och höll stormöten, där han på ett enkelt sätt förklarade de ekonomiska sammanhangen med naturlagarna. Han menade att det enda som hade ett verkligt värde var jorden som brukades. Pengar var egentligen bara ett omsättnings medel som underlättade utbytet mellan varor och tjänster i samhället. (Mustajärvi, 1993). Den 11 februari 1931 bildades landsföreningen ”Jord, Arbete och Kapital (JAK)” på ett möte i den jylländska staden Kolding. JAK stod för de tre komponenterna som bildar produktionsfaktorerna i klassisk ekonomi. Jord + Arbete ger den tredje komponenten kapital (varor). Enligt Kristiansen var kapital en arbetsprodukt av att man brukade jorden, kapital var ej lika med pengar. Om inget producerades behövdes inga pengar. Målet med JAK var bl. a. att få ner räntan, arbetslösheten och att stävja inflationen, samt att se till att de ekonomiska katastroferna som uppstått på 20-talet p. g. a pengarnas inflytande inte skulle upprepas. Räntan skulle avskaffas därför att man ville skapa ett samhälle där ingen skulle kunna tjäna på tillgången av omsättningsmedlen. Ett samhälle där pengar inte skulle prissättas på samma sätt som andra varor. (Mustajärvi, 1993).
   Med dessa visioner startade JAK-banken sin verksamhet och man inrättade flera jordbruks kollektiv. Dessa s.k. ”andelssällskap” försökte frigöra sig från pengar och ränteberoende. För att lyckas med det skulle omsättningsmedlen förvaltas av sällskapet och användas endast för verksamhetens bästa. Pengar i privat ägo som användes i produktionen förbjöds. Det som producerades skulle avsättas blandmedlemmarna i andelssällskapet. Nya medlemmar fick naturligtvis ansluta sig till sällskapet. Kristiansen insåg dock att sällskapet behövde pengar för att klara av utbytet mellan Medlemmarna. Men istället för att använda de vanliga danska pengarna (som man inte hade någon större tilltro till), började man trycka egna s.k. ”andelspengar”. Som hade sin underliggande säkerhet i den jord som var och än i sällskapet ägde och brukade. Praktiskt fungerade detta system genom att mejerierna som ingick i andelssällskapet fungerade som banker. Istället för att betala bonden med vanliga pengar, erhöll bonden andelspengar för motsvarande belopp. Dessa kunde när som helst växlas in i danska kronor. Mejeriernas roll som banker togs senare över av en ”andelskassa” som var mer lämpad för den verksamheten. (Mustajärvi, 1993). Intresset med andelspengarna ökade bland de danska bönderna. Vilket gjorde de danska storbankerna oroade. De danska storbankerna krävde att regering och riksdag skulle sätta stopp för andelssällskapet Och så hände också 1933 då man förbjöd bruket av andelspengar. Detta hindrade dock inte JAK: s fortsatta arbete för en räntefri ekonomi. Men kan sammanfatta JAK: s fortsatta historia med att JAK ständigt stött på statligt motstånd i sina försök att uppnå ett räntefritt samhälle. (Mustajärvi, 1993).”

   JAK gick förbi penningsystemet och skapade t.o.m egna pengar och kunde på så sätt ett så stort hot att storbankerna såg sig tvungna att stoppa JAK.

   Det brist som skapas när kredit/skuld-systemet havererar är konstlad och skapad av att banksystemet inte tillåter alternativ. Vid penningkontraktionen vid depressionen ”försvann” en tredjedel av penningmängden i USA och bristen på pengar gjorde att folk fick det svårt.. Det rådde ingen varubrist eller produktionbrist i USA, och världen på 30-talet; det rådde bara brist på pengar som människor kunde handla med. Lite intressanta fakta:
   ”That all makes sense, except we have a depression now, but no disasters to cause it.

   Everybody still wants to work and make money, and we still have all the stuff we need to produce, yet still a depression…

   The Martian scientist would think we’re nuts to have our economy grind to a halt and throw people into unemployment without a single
   physical cause.

   Not even one.

   And you know what? It was EXACTLY the same with the Great Depression. No physical cause at all

   One day the economy is humming along. Next day—CRASH.

   But it’s worse than that, because during the Great Depression every day food and goods were being destroyed…

   …10 MILLION gallons of port wine was poured on the ground in Portugal in June, 1932

   …Thousands of crates of oranges were dumped in the ocean in England on July 28, 1933

   …5,600,722 bags of coffee were PURCHASED and DESTROYED by the government of Brazil by April 20, 1932

   …3,500,000 bales of cotton were forbidden to be produced by, Henry Wallace, US Secretary of Agriculture in February 1933

   Oh—and the government paid farmers 100 MILLION DOLLARS to not grow that cotton in 1933 dollars…which is about a BILLION today

   Does all this sound crazy to you? Good. Then let’s continue

   …In late March, 2010 Florida strawberry farmers destroyed approximately half their crops.

   Yup, we’ve already started doing the same thing to “restore prosperity” that we were doing during the Great Depression.

   And if you think that’s bad…

   Remember learning about the Potato Famine in Ireland in school? The potato crops failed, so the Irish had nothing to eat…and 1,029,000 people out of a population of a little over 8 million STARVED to death

   except…

   The Irish aren’t a race of “picky eaters” who would rather starve to death than eat something other than a potato.
   Nope.

   Only the potato crops failed. All the other food was just fine. In fact, everything else grew so well that Ireland exported enough food to feed everyone who died for an entire year four times over.

   http://nationaleconomy.net/book-natecon/

   Så prylen för framtiden är inte att spela på deras planhalva, vilket guld definitivt är, utan att tvärtom se till at spela maximalt utanför deras spelfält.

  • Skämtar du? Attac är den globala ”anti-globaliseringsrörelse” som startade i Frankrike på 90-talet och som var som starkast i Sverige strax innan göteborgskravallerna…då den brutalt slogs ner av en sällan skådat våldsam svensk polis och där förespråkarna fick ta hela skulden för vad diverse löst hållna anarkister hade orsakat i form av förstörelse, bla på avenyn. Media tog ställning på imperiets sida mot demokratirörelsen och slog ner hårt mot företrädarna för attac som därefter mer eller mindre tynade bort. En av attacs viktigaste frågor har varit skatten på finansiella transaktioner för att minska utsugningen av 3-e världen och den roffarkapitalism som följer i parasiternas spår – jag pratar alltså om den sk Tobin-skatten som tom franska högern diskuterar och driver just nu inom EU.

   http://attac.se/attac/

   • Nix, skämtar inte. Var väldigt engagerad inom vänsterrörelsen 70-talet och framåt men sedan en lång ”paus” i själva engagemanget (att vara aktiv) så därför inte hängt med i vad alla grupperingar heter och vad de står för. Fast nu i.o.m ”penningreformrörelsen” så har jag på äldre dagar ”tänt på alla stubiner” igen 🙂

 4. Har man turen(?) att ha en liten del av medlen som systemet är byggt av idag, så är min känsla att binda fast det i metaller är bara att byta till ett annat system som byggs på tro.
  När allt kraschar, varför skulle guld, diamanter, silver mm då vara värt något? Är inte dess värde uppbyggt på ren tro, precis som finanssystemet av idag är?

  Hade jag medlen så skulle det satsas i mark och skog, gärna med vatten. Hästar och boskap till det om det fanns mycket medel.
  När allt rasar så kommer det vara saker som blir otroligt mycket viktigare än att ha än en eller femton guldtackor i ett bankfack hos en bank som kanske stängt dessutom :).
  Faktiskt är det ändå så att det är svårt att äta metaller, oavsett dess värde. Kan man sen inte ens byta en guldtacka eller en diamant mot en fet stek, ja då har man tagit fel linje från början.
  Samma gäller en Lamborghini eller en yacht.

  Om jag inte minns helt fel, så är en gemensam nämnare bland de i eliten att de har tillskansat sig en bra bit mark. Föga exotiskt och därför skrivs det inte så attans mycket om det. Och skriver man om det, så handlar det om jaktmarker, sommarhus osv. Göran Persson har t.ex. ett rejält gods.

 5. Nic pix HCA, det stämmer, man kan inte äta guld,och det skriver jag också varje gång.
  Vad man väljer beror på vilket värsta scenario man tror på.
  Totalt globalt krig med alla vapnen AtomBiologCemisk, så hjälper inte ens fysisk mat som sparmodell, och det är meningslöst att ens ha diskussionen, eller hur, det är liksom slut då.
  Tror man att det ”bara” är en ekonomisk krasch som är övergående så är ädelmetaller bäst, av massor av skäl.
  En kul iakttagelse av HCA, om att ”eliten”(kan vi inte byta detta ord?Det låter ju positivt!) börjat skaffa mark. Enl ditt resonemang Lincoln, så skall vi inte spela på deras planhalva med vad dom sparar i, och sålunda inte ha mark heller. Eller?
  Jag förordar att ta deras vapen ifrån dom och använda det mot dom. Men INTE nån guldstandard.
  Men vi får väl se vem som gissar bäst, det ger sig snart.

  • Lincoln:
   Tackar..

   Sverker:
   Allt kan rasa utan att det innebär total ödeläggelse a’la ”AtomBiologCemisk”..
   Om ändå det skulle vara det som sker, så är min (kanske blåögt naiva) tro att vi ändå skulle klara oss ganska bra här uppe i norr. Bra såtillvida att vi har större chans att initialt överleva än många andra.
   Jag tog metaller, inte bara guld, som ett exempel. Vissa metaller kommer vara guld värda, dock inte guld, om man säger så 😉

   Är inte ädelmetaller och dess värde byggt på tro?
   Visst är fastigheter och mark också till viss del ”tro-baserat”, men det är ändock saker som har en verklig nytta i slutänden. Personligen är jag rädd för detta med ”tro”, vare sig det gäller tro på en skäggig farbror i molnen eller tron på pengar. Så ofantligt mycket lidande och död som olika troende orsakat så kan jag inte se hur det kan bli en positiv övervikt för det.

   Att ta/använda deras vapen, ”elitens” som vi gärna kan döpa om till parasitasen eller annan mer överensstämmande benämning för min del :), kan fungera.
   Men för att vinna över dem (om det är meningen och det inte bara handlar om att rädda sitt eget skinn) så bör det enligt min logik krävas att man har mer medel ään dem att köpa upp ädelmetaller för. Så är ju inte fallet tyvärr..

   Kan det vara en rökridå de lägger ut gällande ädelmetaller, och att de bakom den även köper upp andra tillgångar ? Kanske använder de ädelmetallerna för att säkra andra tillgångar?
   Rena spekulationer från min sida..

   Något som många tar som en tokig teori är att många i de högre skikten är positiva till, och jobbar för, en kraftig befolkningsminskning. Flera av dem, samt tunga organisationer, har sagt det rent ut att världen bör ha en kraftigt reducerad befolkning..
   Det talar väl, tyvärr, för att om/när skiten brakar så kommer en ”bieffekt” vara att majoritetetn av människorna stryker med…
   ”“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”
   Prince Phillip, Queen Elizabeth’s husband, Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund/WWF

   ”“The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the present by the reduction of numbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.”
   Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER

   ..å en hel del till.
   När dessa synsätt verkar finnas, och även finnas djupt rotade, så bör man oroa sig big time anser jag.
   De har medlen att kunna göra det, samt så har de bevisligen inga empatiska känslor alls..

 6. Hej, är det någon som känner för att ”banka bultbräda” så titta in på……
  http://www.e24.se/business/bank-och-finans/lehman-brothers-fick-115-miljarder-i-hemligt-fed-lan_2913728.e24

  Jag (Sigvard) har genom 7 kommentarer försökt få signaturen ”mytomanen” att fatta något men totalt utan framgång. Vad gör man med en sådan snubbe, undrar om han tror på vad han skriver. Det sista visade jag honom Werners 2 absolut enklaste videos och fick svaret……

  ”Werner är ett lysande exempel på mer eller mindre missinformerande youtube-videos. Att fråga en akademisk prof. om näringslivsfrågor är lysande om man är ute efter att bli förvirrad. En prof. som dessutom klassas som ”heterodox”.

  Undrar vad han fått ”heterodox” ifrån 😦

  Janne

  • Var där och bankade lite under pseudonymen Gollum strikes back.

   Kunde låta bli att banka lite på den här sidan också:
   http://www.e24.se/pengar/bostad/svenskarna-tappar-tron-pa-bopriserna_2918812.e24
   Med titeln ”Svenskarna tappar tron på bopriserna”
   Mitt svar:
   Undrar om artikelförfattaren förstår hur mitt i prick den här artikeln är! Kredit betyder ”tro på” på latin. Stoppar man in det istället blir rubriken ”Svenskarna tappar kredit-bopriserna”. Googla:
   Ingves om den vansinniga skuldsättningen

   • Thanks, får se om han svarar……!

    Förresten så pratade min kompis med en nyutexaminerad nationalekonom för några dagar sedan om det här. Han förnekade bestämt att banker sköttes på detta vis. Han hade aldrig heller hört talas om FRB.

    Samma kompis har även testat att prata med andra på sitt arbete om detta. Det är en stor arbetsplats och han har i lugn och ro kunnat prata med minst 50 personer om FRB och dess konsekvenser. Utav dessa 50 så har det bara varit en enda person som har förstått vad han pratar om (en kvinna). Alla de andra har i princip skakat på huvudet åt det hela och sagt att ”så kan det ju inte vara”. Och då har det absolut inte varit några dumskallar han snackat med utan vanliga normalbegåvade människor.

    Janne

   • Att de omkring oss inte vet, inte begriper, inte tror på oss osv är det stora problemet.
    Vi är många som är ense i att det är åt h-e som det är och en förändring är ett totalt måste.
    Men det är inte det egentliga problemet, utan det är just det faktum att folk inte har en susning om att det är galet som det är..
    Så återigen ramlar iaf jag tillbaka på frågan hur man ska få fler att fatta nuläget?
    Först då, när så många som möjligt ser det sjuka i luftpengar osv, så kan man börja ana en förändring till det bättre.

   • Janne och HCA
    Jo, men jag tror det börjar gå fram ganska bra ändå. Jag har en 400-500 besökare om dagen även när jag inget skriver och toppar närmare vid 1 000 så är nog fler som börjar börjar få upp ögonen. Jag tror att den riktiga strömmen kommer när förvirrade boskuldslavar (och jag menar inte det nedlåtande – banksystemet har gjort allt för att snurra till det, så det är förståelig förvirring) söker efter svar till hur allt kunde gå så åt helvete och varför och hur bobubblan sprack.

   • Det är rätt så bra siffror Lincoln..
    Kikar man på vilken blogg som hade 1 022 537 besökare senaste veckan så tappar man tron på mänskligheten faktiskt :(..
    En bimbo som iaf jag aldrig hört talas om (Kenza): ”Här i Sveriges största blogg med ca 140 000 unika besökare varje dag skriver jag om min vardag, plåtningar, mode, tvinspelningar, resor, shopping & en massa annat skoj”..
    Suck..

    Absolut inte meningen att förminska antalet besökare eller liknande för denna bloggen, men det kan symbolisera rätt så bra hur mycket arbete det är för att nå ut lite bredare om man säger så.
    Vaken.se som väl är den största ”alternativa” hemsidan har kring 40 000 besökare i veckan..
    Min egen sida ramlar 100-200 in på dagligen, med en topp på 2500 när FRA-lagen skulle tvingas igenom.

    Men skam den som ger sig!
    Saken är den att får man väl upp ögonen för hur det egentligen är så är det rätt så svårt att blunda därefter. Det är ju inte som att byta lipgloss-märke eller underklädesbutik eller liknande, som kanske är bimbobloggarnas största bedrifter..:)

Kommentarer inaktiverade.