Guldskuld eller demokratiska pengar

Striden i framtiden kommer stå medan de som förespråkar demokratiskt utgivna pengar och de som förespråkar en guldstandard. Guldförespråkarna blir allt högljuddare ju närmare det existerande privata skuld/kredit-systemet närmar sig avgrundens brant. För mig är guld och skuldsystemet i princip samma sak klädda i olika dräkter.

Pengars värde bygger alltid på vad vi  ”tror på” är pengar. Stenar, pärlor, lertavlor, träpinnar – ja allt möjligt har legat som grund för vad mänskligheten ”trott på” vara pengar. I denna ”tro på” har det varit underförstått givet att ingen får bryta det gemensamma sociala kontraktet på vad vi tillsammans ska tro på. Falskmyntare har i alla tider dömts till döden då de brutit mot denna gemensamma ”tro på” vad som är pengar. Att hålla i rätten att bestämma vad vi  gemensamt ska ”tro på” är således det centrala i att skapa pengars värde. Så ytterst är det de som kan styra och skapa vad vi ska ”tro på” som har makten över pengarna.

Illusionspriset på guld beror på vem som styr och/eller äger illusionsverktygen – media, politik, kultur, finans, rättsväsende, utbildning och religion. För guld i sig har nästintill inget annat värde än affektionsvärde.

De som kan pumpa upp människors tro på att guld har ett värde är de som äger pengamakten. Att inte erkänna att de som äger och kontrollerar dessa illusionsverkyg skapar illusioner för sitt eget syfte är gravt oärligt.
Att folk kommer springa omkring med guld i fickorna som pengar och handla mat med är ju i bästa fall en komisk tanke.

I fallet bostäder har ju parasiterna som kontrollerar media och kreditsystemet pumpat upp affektionsvärdena, kallat dem ”värdeökningar, och förblindat presumtiva skuldslavar med att trissa upp priserna med sina fullständigt påhittade krediter. Det egentliga nyttovärdet på bostäder har inte alls varit i nivå med det affektionsvärde som bankparasiterna pumpat upp och kallat ”värdeökningar”. Det samma gäller guld – de som kontrollerar ”tro på”verktygslådan innehållande – media, politik, kultur, rättsväsende, finans, utbildning och religion – kan få folk att tro på att guld har ett värde det inte har

Det är just oärligheten i den Österrikiska skolan (som förespråkar en guldmyntfot) som jag vänder mig emot. Man blundar hej vilt, t.ex att  Rotschild slutade att ÖPPET sätta dagspriset på guld 2004.

Guld har misslyckad hur många gånger som helst och den halkar alltid ner i Fractional Reserv Banking. Fractional reserve banking är guldets ofrånkomliga avkomma då folk inte kommer springa med guld i fickorna och handla med – de kommer använda kvitton på guld – i pappersform eller digitalt och att kolla om dessa kvitton har backning är i princip en omöjlighet. Folk kommer återigen få springa och tigga efter kvitton på ickeexisterande guld – det är ju så historien om guld som penningbas återupprepar sig gång på gång då den trillar ner i Fractional Reserve Banking och lånar ut något som inte finns.

En annan sak som guldbaggarna konstant ljuger om är att de påstår att statligt utgivna pengar skapar hyperinflation. Varsågod, läs detta av Zarlenga  som visar hur totalt förljugen den historiebeskrivningen är.

http://www.monetary.org/bromsgrovetalk04.htm

Pengar är, som sagt, alltid ”tro på”. Frågan är vem som ska diktera vad vi ska ”tro på”. Ska det, såsom nu , vara en liten privat klick som sitter på illusionsvektygslådan i form av finans, media, politik, kultur, rättsväsende, utbildning och religion (och det är alltid samma lilla grupp i väst)? Eller ska vi ha demokratiska ”tro på” skuldfria pengar som folk litar på då folk ser att det gynnar helheten och demokratin?

För vad har vi för alternativ om vi inte kan demokratisera staten?  Jo, att låta det vara som det är och överlåta åt privata parasiter att diktera vad vi ska ”tro på”. Guld är och har alltid varit kontrollerat av makten som försöker diktera vad vi ska ”tro på” – från de religiösa templen och framåt – så däri ligger inte svaret. Att låta den privata egennyttan fortsätta diktera vad som vi alla ska ”tro på” är pengar är inte vägvalet vi ska välja. Jag kan inte se att guldbaggarna kan ge några som helst argument för att vi bör ha kvar den rådande privata åsiktskontrollen av vad vi ska ”tro på” vara pengar.

Det sociala kontraktet ska skrivas öppet av alla och inte bakom Rotschilds lykta dörrar i London där dagspriset sätts på guld. Men det ligger givetvis i deras intresse att snacka ner den gemensamma, staten och behovet av demokratisk genomlysning. De vill ju inte att folk ska se hur penningskapandet egentligen går till för då skulle ju folket tappa ”tron på” parasiternas illusioner med en gång.

SvD, DN, DN och SvD

Annonser

54 thoughts on “Guldskuld eller demokratiska pengar

 1. Ok ,att guld oxå är en ”att tro på” valuta….men om nu världens valutor kraschar så måste väl ändå guld och silver vara av värde då. Silver är en bristvara pga att den har många användnings områden ,Silver ska visst vara den mest undervärderade ädelmetallen i historien.
  Själv har jag investerat i både guld och silver fysiskt .Vad jag har begripit så kommer dessa metaller att stiga skyhögt ju närmare en dollar krasch vi kommer och det verkar för mig logiskt att
  man flyr till något som historien igenom har haft ett värde. Man blir knäpp nästintill på alla som snackar hit och ditden ena säger si och den andra säger så. Så vad gör man ? Endera fortsätter man att sätta in sin fiat valuta på banken och fortsätter att tro på den eller så köper man guld och silver och inväntar sälj läge.
  En som är förvirrad ……

  • Det har ett värde för att vi ”tror på” att vi har ett värde. De som kan diktera vad vi ska tro på är de som bestämmer,.

   I templen var det prästerna som bestämde att guld skulle ha ”tro på” värde. Numer är det väl ytterst få som ”tro på” att guld för sitt ”värde” genom gudar.

   I senare tid har både guld och silvers ”tro på” värde backats upp av politiker. Att Guld har haft en konstant värde är en tro som penningskaparna också velat hålla. Att guldpriset t.ex inte sjönk i värde under 30-talets depression och deflation berodde på att värdet på guld genom lagfästning höjdes från 20 dollar till 35 dollar. Det var m.a.o inte ”marknaden” som höll uppe ”värdet” på guld då utan staten.

   Det samma gäller silver där priset sjönk när det var oskyddat med 68% under perioden 1919 till 1932. 1919 låg silver på 1,38 dollar, 1932 hade det sjunkit till 0,44 dollar. Roosevelt lagstadgade 1932 om att priset på silver skulle sättas till 1,29 dollar.

   Så utan lagstiftning hade inte varken silver eller guld varit något bra skydd mot deflationen under depressionen. Så guld/silvers hedge-egenskaper är, som det mesta som den Österrikiska skolan förmedlar, mäktigt förvrängt.

   Numer är det framför allt marknadsföring som blåser upp ”tron på” guld. Myten om att guld har något mystiskt inneboende värde (”intrinsic value”) är ju påfallande likt illusionen de skapade om att inflationen på bostadspriser var ”värdeökningar” – något få tror på längre men det var ju inte länge sedan då bankerna gjorde reklamfilmer där folk sprang omkring i huset med kofot och letade efter inneboende mystiska värden som påstods finnas i huset -allt för att folk skulle ”tro på” att husets inneboende värden var eviga och kunde ”belånas” med bankparasiternas påhittade krediter.

   Jo, om man tror på att hela världen kommer gå under kan man placera i diverse ”fasta” värdetillgångar. Men på sikt måste vi ta demokratisk kontroll över vad vi ska ”tro på” är pengar och aldrig låta privata parasiter få ta tillbaka makten igen att förvränga våra sinnen.

   • Är man det minsta konspiratorisk så skulle man kunna tro att mäktiga krafter tagit position i guld och nu eldar på ytterligare en tillgångsbubbla för att i vanlig ordning…och i tid…dra sig ur med en nätt vinst. När vi andra går ut så är det redan för sent…också i vanlig ordning.

   • > ”Att guldpriset t.ex inte sjönk i värde under 30-talets depression och deflation berodde på att värdet på guld genom lagfästning höjdes från 20 dollar till 35 dollar. Det var m.a.o inte ”marknaden” som höll uppe ”värdet” på guld då utan staten.”

    Hur förklarar du detta?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_6102

    Senast 1933-05-01 skulle amerikanska medborgare överlämna sitt guld till staten, till priset $20,67. Många valde dock att föra ut det till Schweiz. Det verkar ju inte direkt indikera att det rådde stort säljtryck i guldet, eller hur? Det var först EFTER konfiskeringen som staten uppvärderade guldet!

   • Faktum kvarstår att det var staten som satte priset och inte någon ”marknad”. Faktum är ju att även t.ex Bretton Woods var en överstatlig prissättning och överenskommelse om att ha guld som penningbas.
    Roosevelt satt priset efter det då rådande ”marknadsvärdet” (i den mån det nu finns något ”maknadsvärde” på denna högt manipulerade vara). Hade inte stater, finansparasiter, banker och media pumpat upp ”tro på”-värdet på guldd så skulle ”tro på” värdet vara lika stort som för t.ex. jade. Eller du tror inte att fixeringen vid att alltid göra guld som bas för pengar och okritiskt rabbla mantrat ”guld är pengar” påverkar värdet på denna i sig, ur nyttoperspektiv, ganska oväsentliga vara.

    Frågan får gå över till dig. Kan du ge ett enda exempel i modern tid där guld inte har använts tillsammans med fractional reserve banking (dvs det skuld/kreditsystem vi har idag)? Ingen kommer springa omkring med guld i fickorna, utan alla kommer växla kvitton (fysiska eller digitala) på guld när man handlar t.ex på ICA. Så vips är systemet tillbaka till fractional reserve banking då ingen kan hålla koll på om det bakom varje enskilt kvitto finns något guld. Som sagt; jag har inte lyckats få en enda guldbagge att hitta ett enda guldmyntfots-system i modern historia som inte samtidigt anammat Fractional Reserve Banking.

    Du tror inte att den bakvända historiebeskrivningen där fiat-valuta (statligt utgivna pengar som inte skuldsätter någon) ges skulden för FRB när det ÄR så att guld är,har varit och kommer alltid vara det system som ofrånkomligt föder FRB. Man kan ju kanske fråga sig då vilka som hela tiden kör med denna historieförfalskning och vill ha guldmyntfot till varje pris.

   • Hur kommer det sig att detta ”tro på”-värde är tusentals år gammal och aldrig var ifrågasatt innan pappersvalutorna dök upp? Det kanske är någon slags konspiration? Kanske regisserat av en massa järnåldersbankparasiter?

    > ”Frågan får gå över till dig. Kan du ge ett enda exempel i modern tid där guld inte har använts tillsammans med fractional reserve banking (dvs det skuld/kreditsystem vi har idag)?”

    Om det är lagligt med FRB kommer det givetvis ske. Huruvida det _ska_ vara lagligt under en guldmyntfot är en annan femma.

    Men så länge som det inte finns en centralbank har den FRB-baserade guldmyntfoten fungerat ganska bra. Exempel på detta är det skottska, svenska och kanadensiska banksystemet under 1800-talet.

    Ditt system med ”skuldfria pengar” ger jag dock inte ett ruttet öre för. Det bygger på en extremt naiv tro på statsmakten och ansvarsfulla politiker. Jag tror inte att det skulle ta många år förrän de började trycka pengar istället för att balansera budgeten och därmed slutligen, enligt kvantitetsteorin, tillintetgöra valutan i en inflationär kollaps.

   • Om du skall argumentera kan du inte använda traditionell härskarteknik där du med olika formuleringar utan egentligt innehåll nedvärderar andras åsikter och mer sunda argumentation. ”Naivt” är ett sådant ord som ofta används när man saknar reella argument som har som enda syfte att nedvärdera din opponent.

    Att häckla politiker som du själv har valt utan att se vilket som är alternativet till politisk styrning och även nagelfara detta är rent lågt. För ingen sund demokrat kan väl tro att vi får bättre styrning av en ”samhälls”-ekonomi i slutna styrelsrum av finansparasiter som vi inte, vid något tillfälle, kan avsätta (vilket jag hoppas vi gör så fort politikerna missköter sig – visst?). Om du inte är nöjd med dina politiker så kan du rösta fram nya – finansparasiterna som styr penningtillgången (likaså med guldet) skapar sig själva i stället miljardbonusar efter att ha satt hela världsekonomin i sank (oavsett om pengar är uppbackade av guld eller inte). Någon marknad är det inte tal om när vi pratar pengar (uppbackade av guld eller inte), krediter eller fiat då dessa alla är av staten godkända betalningmedel i syfte att förenkla byteshandel.

    Huvudkritiken mot guldmyntfot kvarstår, nämligen den att den bevisligen hämmar nationers flexibilitet i att hantera ekonomiska kriser (såsom den stora depression) då människor (dvs de som inte sitter på guldet) far riktigt illa. Då samhällsekonomin tjänar medborgarna så är det inte lämpligt att införa ett system som vi vet gör att människor far illa under en ekonomisk depression/recession. Detta faktum måste du kunna möta med en sund argumentation!

   • Om du tycker att ljuga, såsom du och den Österrikiska skolan gör, är en konspiration så stämmer det väl det. För det är ju vad ni sysslar med – ljuga! Jag har lite svårt att förstå hur man kan försöka minska motpartens trovärdighet genom att slänga sig med begrepp som ”konspirationsteorier” samtidigt som man, såsom du och den Österrikiska skolan gör, ljuger hejdlöst. Men det är ju ditt val.

    Historien om guldets historia, och den är definitivt inte den som Österrikarna lär ut, kan du läsa om i Stephen Zarlengas bok ”The Lost Science of Money”. Den dödar effektivt all uppdiktad historia från Mises. Mengers teori om uppkomsten av pengar är ju också minst sagt förljugen.

    Likaså är den historiebeskrivning som Österrikarna hänger sig åt när de dillar om att privat parasitutgivning av pengar är bättre än statlig extremt förljugen. Läs och lär:
    http://www.monetary.org/bromsgrovetalk04.htm

    Staten har överlägset bättre track record än att privata intressen i lönndom får ha på sig guldbyxorna.

    Sverige, Kanada och Skottland använde inte guld i transaktioner utan sedlar och mynt. Huruvida dessa var fult backade av guld kan du inte bevisa. Så nä, inte rätt där heller! 🙂

    ”Men så länge som det inte finns en centralbank har den FRB-baserade guldmyntfoten fungerat ganska bra.”

    Vilket är ett fullständigt barockt påstående. Men tack för den sittande ankan att skjuta ned! Under depressionen var världen under guldstandard. 1939 lade bl.a Irving Fisher och de andra ledande ekonomerna i USA fram ett förslag om 100% banking där de bl.a påvisade att de som bäst klarade sig ur 30-tals depressionen var de som dumpade guld (deras slakt på guldmyntfoten är ganska rolig att läsa). Nixon avskaffade Bretton Woods guldmyntfot 1971 då USA hade sysslat med FRB på hög nivå och inte hade något guld att växla sina dollar mot. Varför finns en centralbank under guldmyntfot? Jo, för att centralbanken ska kunna fylla på med guld om en bank blir utsatt för bankrusning då bankerna inte har guld så det täcker vid en bankrusning (detta då guld är Fractional Reserve Bankings urmoder).

  • po.blom, du gör helt som du vill, men ett annat hett tips är att investera i mark.
   Inte bara för att det har ett faktiskt värde som inte är särdeles påverkbart av tro, utan att det har ett mer verkligt värde i skog, möjlighet att odla, ev vatten osv osv.
   Sen, skulle ”all the hell break loose” så har du en plats att komma till och kan klara dig och familjen utan att vara beroende av speciellt många andra.
   Kossor, hästar, får, höns är andra saker som är bra att ha (i liten skala då), mest med om det blir totalt kaos..

   Tyvärr, eller hur man ska säga, så är det få som inte vill eller våga tänka tanken att det kan gå så långt som att vi blir utan el, telefoni, bensin eller snabbmat..
   Inget jag vill heller så klart (nja, ok, snabbmat kan gärna få försvinna nu om det vill :)..), men jag är (tror jag iaf) mentalt beredd om det händer.
   Då är det upp till farsgubbens stuga i Norrland jag beger mig, med det klaraste källvatten man kan tänka sig på tomten och jakt/fiske inpå knuten och skog så jag kan hålla en brasa levande i mååånga år 🙂

   • HCA …OK …men det blir nog en period innan vi kommer så långt att ”rädde sig den som kan” införlivas. Vad jag menar är om du har lite sparpengar som du vill ska stiga i värde för att tex senare investera i mark så är frågan vad är det man ska investera i ? Det är där så många har uppfattningar om olika ting. Skulle då inte guld och silver kunna vara nåt ”att tro på ” så länge ?Känns som om jag svamlar………men jag försöker att sätta mig i detta flera timmar i veckan och på det viset bilda mig en uppfattning om vad som händer….om det går? Det är det som är frågan Jag bor i norrland redan så jag har redan
    vunnit en liten seger…..

   • po.blom: Visst kan du investera i t.ex. guld för att sedan använda det till andra inköp, och hoppas att tron på det du investerat i håller i sig..
    Perioden innan (om) allt brakar samman är jag rädd för kort, iaf för oss slavar. Oavsett vad som ligger bakom en ev kollaps så kommer de redan snuskigt förmögna att ha räddat sig för framtiden.
    Sen om det är en ofantlig katastrof typ ”2012” eller en regisserad ekonomisk kollaps kan jag inte svara på. Var och en får läsa tecknen och komma fram till sina egna slutsatser…

    Mina funderingar går åt två håll..
    Å ena sidan har vi det som kallas ekonomin. För något år sedan kom det fram lite om Ameron (faktiskt även i main-stream-media), valutan som sägs ersätta US dollar, mexikanska pesos och kanadensiska dollarn.
    Det sägs bli den nya valutan för NAU, North American Union, där USA, Mexiko och Kanada blir sas EU för Nord-Amerika. George Bush d.y. ingick vissa avtal med dessa andra länder, en förlängning av NAFTA.
    http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_currency_union
    Vissa säger att denna valuta redan gäller, och att den i smyg har införts för att rädda de rikaste.
    Eftersom de som har löjligt mycket pengar bevisligen är extrema egoister, så vill de inte bara rädda sitt eget skinn, de vill samtidigt öka sin förmögenhet, sin kontroll och den makt de har.
    Därför går mina tankar så här..
    Rika knösusar som tillhör den sk eliten byter in en Dollar mot en Amero. När dollarn rasat och till slut är så kass så den ”måste” bytas alt att samgåendet i NAU blir ett måste sas, så får folket ”erbjudandet” att också byta in sina dollar mot Amero. Men, de får då en Amero mot tio Dollar i den offentliga växelkursen..
    Det vore inga problem i sig med en sådan kurs, men då ska den vara lika för alla och det är det jag inte tror den är.
    Skulle mitt scenario stämma, så har de redan löjligt rika genom manipulation (igen) ökat sina rikedomar tiofaldigt. Säg den egoist som inte skulle vilja ha den möjligheten.. De behöver bara vara tysta om bedrägeriet, vilket de bevisligen är duktiga på mtp hur de beter sig gällande att skapa pengar från ingenting..
    Det förklarar även varför så många drar åt samma håll med att göra sitt bästa för att sänka dollarn fullständigt….

    Å andra sidan så kan det handla om en naturlig katastrof som är på väg, omöjlig att stoppa. Polskiftningar, en tvillingstjärna till solen, planet X.. Det finns många mer eller mindre troliga teorier om att det är något överjävligt på gång, något som inte kan stoppas men som sker med jämna mellanrum. Forskarna vet t.ex. inte varför istider uppstår, eller hur fort de kommer. Alla har vi hört om mammuten som hittades infrusen med gräs i munnen?
    En tes är att man velat mörka och dölja de initiala effekterna av vad som komma skall med den bisarra hypotesen gällande koldioxid.. Faktum är att vår planet är lite skakig, med en ökning av vulkanutbrott och jordbävningar som resultat. Frågan är varför, och vad vi kan förvänta oss framöver.

    Är något så stort på gång som får hela planeten att ”skaka”, så är det inte mycket att göra. Men, återigen, de riktigt rika kan veta om det och har sin ”reträtt” klar.
    Fröbanken i Svalbard kan ha lite andra orsaker än att det bara ska vara en gennbank för världens fröer. Att Bill Gates är med i detta ger mig kalla kårar iaf, mtp att han är för en kraftig befolkningsreducering på Jorden (och jobbar hårt för att göra det verklighet)..
    http://en.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault

    Som vanligt så kommer framtiden att visa facit :)..

   • Om det går så långt så kommer ingen bry sig om vem som äger den eller den marken. Brakar systemet helt så ”upphör” väl allt ägandet. Vi blir djur och gör det vi måste för att överleva så jag hoppas inte den tiden kommer. Men in i det sista så är väl dina tips nog vettigast. Jag drar till mor som är bonde. Men alla maskiner går ju på el och diesel. Fan gör man utan. Och det där med att förbereda sig inför vintertid kräver ju mycket tid och planering.

 2. 1 059 605 095 634:-… Vår statsskuld fn.
  Man får lite skrämselhicka av att läsa på Riksgäldens hemsida. Känslan man får är att gången är så här..:
  – Folket är till för staten (inte tvärtom som många tror/vill tro).
  – Staten är till för bankerna (isch och usch, men så är känslan).
  Orsak till känslan? Vad Riksgälden själva skriver…
  ”Det finns inga politiska ambitioner att betala av hela statsskulden i Sverige. Det finns inte heller någon bortre tidpunkt då skulderna måste betalas.”
  ”Det finns inget sparmål för staten, men däremot för hela den offentliga sektorn: staten, kommunerna och pensionssystemet.”
  ”Räntebetalningarna för statsskulden finansieras genom statsbudgeten. Lån som löper ut betalas genom att vi tar nya lån. Statens största tillgång är framtida skatteintäkter. Det viktigaste för betalningsförmågan är att skatteintäkterna räcker till statens alla åtaganden, både till utgifter och till skulder.”
  ”En snabbt stigande statsskuld kan skapa en oro för att staten inte kan betala skulderna, och det får i sin tur stora negativa effekter på hela landets ekonomi. Räntorna stiger eftersom risken ökar för långivarna.”
  ”Det går inte att säga om det är rätt eller fel att låna. Men det är bra att ha möjligheten när det behövs. Generellt sett är det inte bra att långsiktigt låna till konsumtion, men det kan vara bra på kort sikt för att stimulera ekonomin. Lån till investeringar kan vara bra eftersom de leder till ökade inkomster i framtiden.”
  https://www.riksgalden.se/omriksgalden/Statsskulden__statsfinanserna/Fragor-om-statsskulden/

  Tänk om det kunde vara så att staten var till FÖR folket istället, för då skulle denna stat ha sparkat ut de som pysslar med historiens största bedrägeri omedelbums!
  De som försökt och försöker får dock betala ett högt pris då de invaderas och plundras fullständigt..

  En fråga till alla de som tror att bankerna bara lånar ut pengar som de i sin tur lånar in av sparare osv.. Eftersom bankerna har lånat ut 1060 miljarder till Sverige, så måste dessa miljarder i så fall saknas på något annat ställe? Vart då?
  Jag har inte ännu råkat ut för att min lön försvunnit för att täcka ett lån, inte heller någon annans insatta medel vad jag känner till. Kan inte heller påminna mig om att jag läst/sett/hört någon varit fly förbannad över att banken tagit de medel de haft insatta för att låna till en kommun, staten eller Pelle Pellesson som skulle köpa ett hus för 2 miljoner..
  Så, vart kommer då dessa 1060 miljarder ifrån?

  Om jag har en öl kvar i mitt kylskåp, och grannen lånar den av mig (bara om hon är riktigt snygg så kan jag låna ut min sista öl ;)..), så har jag ingen öl kvar, eller hur?
  En öl-bank däremot, den kan låna ut den ölen och samtidigt ha den kvar.
  Jag antar att de flesta av oss anser det vara smått omöjligt, men ändå är det så det går till.

  • Jag vet inte hur länge du följt denna blogg men när banker skapar krediter så lånar de givetvis inte ut någon annans pengar – de lägger skuldbrevet i kassaskåpet och bokför detta som tillgång medans de sätter in de påhittade krediterna på ”låntagarens” transaktionskonto (och bokför detta som skuld) och vips har nya krediter skapats ur luften…så går det till!

   Bankernas totala omslutning är på mer än 10 000 miljarder där enbart hushållen skulder ligger på närmre 3000 miljarder och statens på dryga 1000 miljarder…så jag vet inte var du får dina 1060 miljarder i från…såvida du inte avser statsskulden allena…som är en mkt liten del av bankernas tillgångar.

   • Lincoln: Det är bara å ringa/mejla å fråga. Har jag gjort..:)
    De har dock inga kommentarer om kapitaltäckningskvoter, riskvikt, FRB eller liknande…

   • Jag skulle tro att viss info skulle kunna gå att få genom Kommuninvests officiella bokslut där de flesta kommuner och landsting söker sin finansiering.

   • Nebbiolo71: Inte följt så länge, men är osäker på vad du menar med din kommentar?
    Kom det inte fram att jag ”håller med” om hur det är?
    Att pengar hittas på från ingenting annat än tro är jag helt medveten om, och har varit en tid. Även frågat banker, FI, Riksgälden m.fl. om detta med får mestadels undvikande svar..
    Även försökt få tag i Anders Borg gällande hans uttalande att bankerna kunde låna ut 500-600 miljarder om de fick 50 miljarder i ett stödpaket.
    Statsskulden (summan längst upp i mitt inlägg) kommer från Riksgäldens startsida.

   • Jag gjorde endast ett försök att svara på är din fråga om var pengarna (men vi är väl alla införstådda med att det är krediter vi pratar om) kommer i från. När staten lånar (eller säljer skuldsedlar) så ”köps” dessa mha påhittekrediter från någon aktör, kanske oftast en affärsbank. Dvs, pengarna som staten ”lånar” fanns inte innan ”köparen” växlade in skuldsedeln mot nya påhittekrediter.

    Jag tror iofs att bankerna kan låna ut långt mer än 10 ggr reserverna (som i ditt exempel fylls på av Anders Borgs stödpaket, sk kvantitativa lättnader). Faktorn 10 (”påhittekvoten”) gäller högriskkrediter såsom kontokortskrediter medan tex bostäder har en långt lägre faktor (då bostaden agerar säkerhet). För stat, landsting och kommun är påhittekvoten 0 och reserverna som krävs för att dränera skattebasen på ränta är således 0, nada, rien, niente.

 3. ???
  Hur menar Riksgälden här:
  ”Vilka lånar ut pengar till staten?
  Vi lånar genom att sälja skuldsedlar, främst obligationer. Många tror att vi tar lån i bank eller från andra stater, men så är det alltså inte.
  Långivarna är de som köper obligationerna. Det kan till exempel vara pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, centralbanker och privatpersoner, både svenska och utländska.”
  De tar inte lån i bank men säger att långivarna är banker….
  Är det inte ”same shit, different name” som gäller här?

  • Tack för två kanonbra kommentarer! Tycker du ska sätta upp dom som ett blogginlägg!

   Jo, Riksgäldens språkbruk är ju helt upp och ned!
   ”pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, centralbanker och privatpersoner, både svenska och utländska.” är ”långivare” åt staten men staten lånar inget – verkligen snygg logisk kortslutning som ekonomer onekligen är mästare på.

   Alla ovan måste ju ta ”pengar” inom systemet men bankerna kan hitta på obegränsat med krediter från ingenting och skuldsätta stat och kommun med (då påhittrisken, som bankparasiterna Orwellianskt kalla ”riskvikt”, är satt till noll vid påhittning av krediter/skulder till stat och kommuner – d.v.s en fullständigt fri lunch för bankerna genom skattesystemet.

   Det du skrev:

   ” Folket är till för staten (inte tvärtom som många tror/vill tro).
   – Staten är till för bankerna”

   är ju klockrent (kommer nog sno det någon gång).

   Om folk ändå kunde förstå detta! Att större delen av skatterna går till på att betala ränta på fullkomligt påhittade lån till ett parastiskt banksystem! Spelar ingen roll om man är höger eller vänster – det är lika sjukt oavsett vilket politisk färg man har!

   Som sagt! Din kommentar behövs läsas av alla sömngångare (men tyvärr är det väl ingen djävel som vaknar för det – kanske är det så absurt att folk helt enkelt inte kan greppa det.)

   • Tack Lincoln..
    Ja, det blir nog till att klämma in ett inlägg eller två om detta igen.:)

    Det är tragiskt, och lite komiskt (om man gillar lite sjuk humor som jag), att ”svensson” säger att banken lånar ut pengar de lånar av sparare osv osv. Om så vore fallet så skulle spararnas, samma ”svenssons”, slantar inte finnas kvar på kontot. Rätt så enkel logik. Kanske inte samma ”svensson” varje månad, men nån gång borde de ha reagerat när de skulle ha betalat sina räkningar men fått beskedet att ”Tyvärr, Banken har lånat ut dina pengar till Ester som skulle köpa en altan. Som tack för lånet kommer du få 0.0000001% i ränta på ditt konto. Ha en bra dag!”…

    På dessa 1060 miljarderna betalade Sverige in ränta på 23 miljarder under 2010.
    Vi betalar i ränta bankerna mer än DUBBELT vad den totala personalkostnaden i vårt försvar är!
    För att ha något att jämföra med..

    23 miljarder av våra pengar går till bankerna som i sin tur inte satsat eller riskerat en enda krona.
    Dessa 23 miljarder går sedan in i bankernas kassa så att de i nästa led kan låna ut 230 miljarder till aningslösa svenskar…
    Under nästkommande år så har dessa 230 miljarder i sin tur gett dem ytterligare cirka 9 miljarder i ränteintäkter, som de kan använda som täckning för att låna ut ca 90 miljarder till.
    Å så vidare å så vidare….

    Sno på du, inga problem. Jag snattar från dig också ibland, men är inte alltid så duktig med att berätta det 😉

   • Jag tror helt enkelt att folk, än så länge, har det för bra. Lincoln, du är för tidigt ute för att de ska fatta. Det måste börja svida först, även för dem som idag inte har så stora skulder. Idag jobbar herr och fru Svensson båda och har bra lön, villan sen sjuttiotalet är inte högt belånad, bilen är betald och de sitter och jäser framför teven, med kulmagarna i vädret, och räknar på hur många och hur långa resor pensionen ska räcka till. De tänker inte på hur sjukt systemet är, de undrar mest vilken sjukdom förmedlaren är drabbad av. Jag pratar numera bara om pengasystemet med dem jag vet är någotsånär insatta. Men vad gäller släkt och de vänner man vill ha kvar, då får man passa sig för vad man kränger ur sig.

   • Farfar, det börjar inte svida förrän det är åt h-e för sent, det är det som är problemet.
    Vi kanske redan är för sent ute, vad vet jag..
    Likt att koka grodan så värms vattnet sakta upp runt oss, och vi vänjer oss vid att få ett fängelse runt oss..
    Allt säljs med positiva argument som trygghet och säkerhet, samtidigt som det är de själva som orsakat och/eller är hotet.
    FRA, Ipred, Acta, ny grundlag mm.. Folket bara rycker på axlarna och kommer inte fatta att de sitter i ett vattenbad som snart kokat ihjäl dem.

    Man kan göra på två sätt, chocka dem eller ta det varligt.
    Ta det varligt är oftast att föredra, men det finns tjockskallar som det bara biter på om man chockar dem ordentligt :).
    Dock är det absolut viktigt att man har riktigt bra information på fötterna och inte dribblar med olika teorier som är svåra/omöjliga att bevisa. Det kan man ta sen när de är med mer i matchen sas.

    Jag ger dem hellre chansen att lyssna eller inte lyssna, istället för att göra det valet åt dem.
    Faktum är att detta inte på något vis är enkla saker, utan helt tvärtom. Vi pratar om orsaken till varför världen är så mycket sämre än vad den kunde ha varit utan dessa giriga banker och de vidriga egoister som styr det hela.
    Något som vi kanske kan förändra..

 4. Bra och viktigt blogginlägg!

  ”Så ytterst är det de som kan styra och skapa vad vi ska ”tro på” som har makten över pengarna.

  Illusionspriset på guld beror på vem som styr och/eller äger illusionsverktygen – media, politik, kultur, finans, rättsväsende, utbildning och religion. För guld i sig har nästintill inget annat värde än affektionsvärde.”

  Precis så är det! Men som vanligt missar du att poängtera vilka det är som styr och äger verktygslådan och som alltid varit de som varit mästare på att skapa lögner och bedrägerier. För vilka äger finansen, media, styr rättsväsendet, styr vad som får läras ut, vilka styr vår ”kultur” ( iden mån vi har någon kvar)? Vem är det som hela tiden pissar på såväl Jesus som muslimer?

  Du vet svaret! Det är tillbedjarna av kol nidrej som styr hela illusionsapparaten. De som varje år med hängivenhet ber till gud om att få ljuga hejdlöst i 1 år framåt. Återigen ta inte mina ord på det, lyssna på en jude som faktiskt söker försoning och har något judar i allmänhet totalt saknar – självrannsakan; den judiske professorn Israel Shahak:

  ”Etiskt sett står judendomen för en urartningsprocess, som alltjämt pågår; och denna religionens urartning till stammens samling av tomma ritualer och magiska vidskepelser har mycket betydelsefulla sociala och politiska följder. Ty man bör betänka att det är just den klassiska judendomens vidskepligheter, som har det starkaste greppet om de judiska massorna, inte de delar av Bibeln eller till och med Talmud som har verkligt religiöst och etiskt värde. (Motsvarande kan iakttas också i andra religioner, som nu genomgår väckelse.) Vad är det som allmänt betraktas såsom det ‘heligaste’ och högtidligaste tillfället under hela det judiska gudstjänståret, som bevistas av väldigt många judar, som annars är långt ifrån religiösa? Det är bönen kol nidrej på aftonen före försoningsdagen – då man sjunger en särskilt absurd och bedräglig dispens, nämligen den varmed man i förväg ogiltigförklarar alla enskilda löften man under det kommande året avlägger till Gud.”

  Är det då konstigt att vi har en media som ljuger och ett bedrägeri till penningsystem när media och finans ägs av en grupp vars största religiösa högtid går ut på att be gud om att få ljuga obegränsat i ett år framåt? De har ju trots allt blivit utkastade från över 109 olika länder med helt olika kulturer, etnicitet för att de just ljuger och bedrar.

  I det Bysantinska riket fick inga judar ha med finanser, offentliga tjänstemän, politik, läraryrket, rättsväsende, media, religion att göra. Det fungerade i 1000 år. Och med din text i tanke att det är just dessa redskap som används som illusionsverktyg kanske det inte var så konstigt att den Bysantinska lösningen hade de förbud den hade.

  De har nästintill total kontroll på alla illusionsverktygen och kan lura i oss vad som helst. 911 är ett annat exempel på hur otroligt effektiva deras illusionsskapande är. Återigen är det en herre med judisk bakgrund som uttrycker det som inte får sägas:

  • Nisse.. Då har vi två val som jag ser det:
   – Försöka få till stånd en ändring genom att sas ”peka finger” på de som står bakom det hela.
   – Strunta i det och helt ägna oss åt att visa på hur systemet är ruttet och orättvist.

   Du gör som du vill, men att försöka först få folk att se vems/vilkas fel det är för att därefter peka på vilka felen är det är för mig helt fel väg att gå.

   • Jag håller med Lincoln om att det behövs en demokratisering av penningskapandet. Men att blunda för ägar och maktstrukturen och glömma historien lär ju knappast ändra något. Den som inte lär av historien upprepar den sägs det ju. Detta ska inte upprepas igen – vilket det som sagt gjort i 109 olika länder med högst olika kulturer, etnicitet, politiskt och religiöst system så kan vi inte blunda oss förbi historien.

    Synas historien så är den offerkappa de alltid försöker sätta på sig lika lögnaktig som allt annat de företar sig. Om vi fortsätter låta dem skrika ”antisemit” åt allt medan de själva gör t,.ex muslimer till syndabockar genom den media de äger (samt genom politiken t.ex bröderna Ekeroth spridande av muslimhat). att söndra och härska under dold kappa är deras konst.

    När det gäller 911 är det ingen snack om saken – det var ett joint CIA- Mossad jobb. Vilket alltfler i USA börjar inse. Vi ligger av naturliga skäl några år efter. Att en höjdare som Sabrosky säger detta rakt ut har höjt ögonlocken på många amerikaner. Att han dessutom har judiskt påbrå visar att många, många judar är djävligt trötta på att bli styrda av ett gäng galna psykopatiska sionister i toppen. Givetvis ska dessa modiga judar stöttas och respekteras djupt.

    Att inte titta bakom skynket och se strukturen är således inte en framkomlig väg om vi vill nå demokratisk förändring. Då lär de bara sätta på sig en annan mask och fortsätta showen.

   • Nisse, nu är vi där vi är.
    Rent rationellt och logiskt, hur många skulle lyssna på mig om jag skulle säga att det är deras fel? Eller rättare sagt, hur många skulle fortsätta lyssna på mig?
    Att helt strunta i vilken religion e.d. som de flesta har i toppen och istället visa på alla de fel som är i systemet anser jag gör att fler lyssnar på mig..
    Sen får de som lyssnar i så fall göra sina egna kopplingar, men att först försöka tränga igenom det du kallar offerkappan och därefter påtala vilka fel de gör är kontraproduktivt så som jag ser det..

    Handlar det om att vilja förändra och förhoppningsvis vara en liten del av den förändringen, eller handlar det om att bara få fatt i de skyldiga sas?
    Jag är övertygad om att får vi en förändring till ett mycket bättre system så kommer de skyldiga att få det de förtjänar oavsett..

 5. Jag måste tyvärr käfta lite till om guldets funktion. Jag håller med fullständigt att guld är psykopaternas valuta och ett ”nytt” förslavningsinstrument och jag vet skuldfria pengars alla fördelar men….. Kortsiktigt efter den kommande kollapsen i alla de valutor jag känner till, kan jag inte se något annat än att äkta guld, i små mynt, kommer att vara mycket efterfrågat. För vad finns det för alternativ? Själv har jag i och för sig köpt dieselolja, men hur ska vanligt folk hinna få den insikt som skulle kunna förändra det kommande förloppet?

  • Jag har grundinställningen att:

   1) De vill få oss att tro att allt kommer gå fullständigt åt helvete så vi fortsätter hänga oss fast vid det parasitära skuld/kredit-systemet
   Det är lite roligt att läsa vad Michael Hudson tror kommer hända om USA konkar – enligt honom kommer i princip inget hända mer än att USA måste ställa in alla erövringskrig – vilket kanske inte är en sådan där ”jättekatastrof” :

   ”Nothing would happen. There’s not going to be a default. China will not lose a cent. Its leaders know that there’s a lot of American investment in China. In principle, it could use its dollars to buy this out at its book value. But the reality is that a U.S. default would mean that the dollar would not be acceptable again until the United States paid. This would mean that America would have no way of paying for its military bases. It would be unable to extend the wars that Mr. Obama has escalated.”
   http://michael-hudson.com/2011/07/the-euthanasia-of-industry/
   Intervjun kan laddas ner och lyssnas på här:
   [audio src="http://michael-hudson.com/wp-content/uploads/audio/Hudson_July2011_Bonnie.mp3" /]

   Det finansiella systemet vill få oss att tro att deras parasitism är helt avgörande för det ekomnomiska systemets existens när det egentligen är precis tvärtom: ekonomin kommer inte överleva om vi inte gör oss av med finansparasiten (ekonomi betyder ju hushållning – och finansparasitismen är en cancer som inte vet vad hushållning innebär i sin girighet)

   I den reella ekonomin kommer ju inget egentligen hända – all produktionskapacitet finns ju kvar.
   Istället för att se illusionsmakarnas ”armageddon” bör vi se det kommande avlägsnandet av finansparasiterna som något som kommer gynna de allra flesta.

   2) När kredit/skuld-systemet faller vill de ersätta det med Fractional Reserve Bankings urmoder – guld. Därför bygger de upp en arme av fundamentalistiskt troende, såsom mäklargurun nedan, som per axiom ser guld som pengar. Att guld är lika kontrollerat av samma skurkar som kontrollerar dagens kredit/skuld-system ingår inte i hypnosdmantrat de rabblar.
   Jag lyssnar alltmer på vad som inte sägs och om delar av verkligheten tas bort eller konsekvent förvrids (vilket det görs med guld) så är jag extremt skeptisk. Att, såsom mäklarsidanguru, utan någon som helst argumentering bara proklamera att – GULD ÄR PENGAR – biter inte på mig: Tvärtom, när någon mantrar på utan att jag kan se någon underliggande logik stänger jag av – att upprepa en lögn tillräckligt många gånger så att de blir sann biter inte längre på mig.

   3) Det de sist av allt vill är att ha ett penningsystem byggt på demokratiska grunder där det gemensamma sociala kontraktet skrivs öppet av alla. Därför snackas staten och det gemensamma ner så maximalt det bara går. Dessutom framstället de det som om statliga pengar(fiat)=kredit/skuldsystemet medan ett guldsystem framställs som det sunda systemet. Egentligen är precis tvärtom – guldstandard=kredit/skuldsystem (jag har uppmanat guldbaggarna att komma på ett enda historiskt exempel på då guld INTE använde Fractional Reserve Banking – jag har aldrig fått ett enda exempel).

   Så, för att sammanfatta:
   Jag är mindre pessimistisk än du är. Jag tror inte finansparasiternas ”Armageddonhot” kommer slå in och att de försöker skrämma oss till att anta det system som de vill ha. Jag tror att ekonomin, med dess produktivitet inte kommer förstöras av att finansparasiterna avlägsnas. Jag tror det går snabbt att få igång ekonomin med ett demokratiskt penningsystem där pengar spenderas ut i ekonomin utan att skuldsätta någon – såsom Kanada och England visade på 30 och 40-talet: Hitlers Tyskland är ett mindre demokratiskt lyckat exempel på samma sak. Att England efter andra världskriget kom så fort på på fötter igen berodde på att Bank Of England förstatligades och staten kunde spendera ut skuldfria pengar för att bygga upp landet. Att finansparasitismens död skulle innebära samma ekonomiska katastrof som Andra Världskriget innebar är ju ganska fånigt egentligen att tro.

   Så visst kan man skrämmas till att köpa diverse saker för att skydda sig mot ”armageddon” men samtidigt är det viktigaste (enligt mig) att kolla vad finansparasiterna håller på med och att syna korten de håller. För om de år fortsätta diktera våra tankar kommer de kanske starta ett nytt världskrig i värsta fall – allt för att behålla makten – och då blir det ett riktigt armageddon.

   • Tack för ditt svar. Jag vet i stort sett det du skriver, utom det Mikael Hudson sagt. Det är bara det att tron på guld är så stor, att jag inte kan se hur folk ska hinna bli upplysta, förrän guldstandarden är ett faktum. Skriver på en djävla mobilskärm, ursäkta det korta svaret:-)

   • Ursäkta, det var inte meningen att skriva dig på näsan – jag vet att du vet allt det här – men jag tänkte att jag skulle göra ett blogginlägg av svaret så svaret till dig blev lite väl ”pedagogiskt”, eller långrandigt för att ge andra en chans att förstå..

    Jo, man får bara hoppas att de inte inför ett guldstandard.

 6. För mig slutade parasitstopp här då guldets demokratiska roll ifrågasattes. Guld är pengar oavsett vad politikerna trycker för pappersalappar för att lura oss. annars gillar jag bloggen, tyvärr sekteristisk.

  • Problemet med guld är att du inte kan handla med det på ICA, Konsum, Hemköp utan måste växla in det till krediter (dvs när du betalar med kortet) eller kontanter (sedlar i näven). OM ekonomin går ner så innebär det garanterat att mkt mindre pengar finns i omlopp då folk väljer att betala av lån i stället för att ta nya (som skapar nya krediter), detta kallas normalt sett depression. Problemet vid depression är att allt färre pengar finns att lösa ut guldet med så vad skall du göra med allt guld? Äta det? Tillverka smycken som du kan byta till dig ost och bröd på marknaden? Det sistnämnda kanske funkar men då måste du utföra ett arbete och inte leva på din vilda och på samhällsekonomin parasiterande spekulation.

   Bättre då att investera i skog och mark som du kan bruka, skörda och omsätta i produkter som mäniskor alltid behöver såsom virke, mjöl osv. Men återigen, du behöver jobba för brödfödan och inte vänta på att någon annan i pyramidspelet löser ut dig och betalar din vinst…

   • Precis! Ingen kommer springa omkring med guld i fickorna, utan alla kommer växla kvitton (fysiska eller digitala) på guld när man handlar t.ex på ICA. Så vips är systemet tillbaka till fractional reserve banking då ingen kan hålla koll på om det bakom varje enskilt kvitto finns något guld. Som sagt; jag har inte lyckats få en enda guldbagge att hitta ett enda guldmyntfots-system i historien som inte samtidigt anammat Fractional Reserve Banking.
    Så antingen får folk då låna papper på guld som finns eller, vilket historien påvisat gång på gång, får folk ”låna” papper som det inte finns något guld bakom men som funkar så länge ingen får för sig att kolla om guldet verkligen finns där (dvs samma ”kejsarens nya kläder”-penningsystem vi har idag med Fractional Reserve Banking=kredit/skuldsystemet).

   • Även Steve Keen menar på att även guldmyntfot innebär att guld växlas in mot krediter så skillnaden ligger endast i att de som sitter på guldet också bestämmer tillgången på krediter (och vert de vill att dessa skall styras) samt att stater inte kan införa kvantitiva lättnader när ekonomin (och människorna framförallt) är i behov av att sysselsättningen sätter fart.

   • Guld……men om man ser pengar som ett bokföringssytem istället. Om vi då hade fullt av företagare, arbetare och resurser och en jäkla arbetslust……men shit, kineserna hade köpt upp allt guld. Då kan vi ju inte sätta igång med något p.g.a guldbrist. Då vore det väl bättre att skita i den här guldprylen och skapa ett eget bokföringssytem. Om så bara ett A4-papper och en penna istället för att skuldsätta sig dyrt hos kineserna för att någon hittat på att bokföringen måste backas upp av guld. Jag röstar mer för A4-papperet.

   • Snygg och pedagogisk omskrivning, tolkning och förenkling av min något dogmatiska replik – håller med!

    Att det skall vara så förbannat svårt att få folk att inse att vi knappast hushåller med resurser (dvs för en sund ekonomi) om vi förspiller människors liv i arbetslöshet (samtidigt som vår infrastruktur faller samman pga bristande underhåll) för att vi saknar det som vi, helt utan risk för miljön, kan skapa vid behov, dvs pengar/betalningsmedel/A4-papper/…/whatever!

   • Lyssnade på en intervju med James Turk (GoldMoney) på King World News, och de skulle införa en tjänst där du kopplar ett kreditkort till ditt guld. Så enkelt var problemet löst 🙂

   • Back into the future med andra ord. Guld på kredit (och ingen får som vanligt kolla bakom skynket om det egentligen finns något guld på kreditkortet).
    Tack, Henke, den var bra!

 7. Farfar: Då får vi hoppas att tron på pengar håller i sig även om/när en kollaps sker. Själv tror jag att den kommer iaf drastiskt minska just pga att det inte är det man behöver där och då.
  Sen är det som du skriver, att det är bara typ en annan fasad på samma system. Det är de med medel idag som kan skaffa sig guld för sen, och det anser jag inte vara demokratiskt alls eftersom de som har medel idag har skaffat sig de genom ett otroligt svindleri..
  Dieselolja tycker jag är bättre än guld, med den reservationen att jag inte har en aning om det finns ett ”bäst före datum” för diesel..

  maklarsidanguggu: Se även svar till Farfar ovan. Hur är guld demokratiskt? Det bygger ju på att man behåller samma klyftor som idag där de som har mest medel (bankerna) byggt upp dessa medel genom ett gigantiskt svindleri. Det är även de som kommer sitta med guldet och därmed kunna behålla makt de inte alls är förtjänta utav. Guld är främst baserat på tro, blandat med en stor portion tradition.
  Hur ska vi kunna vända på skutan om vi lik förbenat behåller samma system?
  Alla de som idag inte har ekonomiska medel kommer även sedan inte isf ha några medel, och är även fortsättningsvis slavar åt de med stora medel. Är det inte det som i grund och botten är fel, särskilt när de tillskansat sig makten på det sätt de gjort?
  Sekteristisk? Nja, vad baserar du det på? Att det samlas likasinnade på en plats? Är då Centerpartister och hobbyknypplare satta i samam sekt-fack? 🙂

  • Så länge vi accepterar ett system där de fåtal som råkar sitta på stora kapitaltillgångar får styra ekonomin dit de vill på bekostnad av den stora massan som förgäves försöker få sina röster hörda i den skendemokrati som andra kallar för ”företagsvälde” (Corporatocracy) så kommer ingen förändring ske.

   Om man lägger till att den stora massan dessutom fullständigt gått på företagsoligarkins lögner så har vi klart motlut men enda lösningen är informations- och kunskapsspridning – så har alla radikala rörelser börjat och så bör även vår!

   När kunskapen nått kritisk massa, ja då är det nog dags för parasiterna att förskansa sig i sina skatteparadis…för på hemmaplan komemr de att vara lovligt byte… 😉

   • Japp, Michael Hudson beskriver ganksa bra vad som är åt helvete med Lissabonavtalet och att vi genom lag är tvungna att tigga om att bli skuldsatta av finansparasiterna i EU
    http://michael-hudson.com/2011/07/the-euthanasia-of-industry/

    ”Furthermore, the Lisbon Treaty restricts government debt and deficits to specified low shares of GDP, blocking them from pursuing counter-cyclical “Keynesian” spending to pull the continent out of depression.

    These rules put Europe in a financial strait jacket. The idea behind the European Central Bank is to make governments pay commercial banks for what they could really do for themselves for nothing. They let commercial banks use their computer keyboard to create hundreds of billions of dollars worth of IOUs that bear interest. But the European Central Bank has its own keyboard. It could create this credit just as well. So from the outset, its crippled condition is a result of bank lobbyists. They want to extract interest and financial fees as a result of their public privilege – their monopoly – of being able to create credit.

    This privilege should be viewed as a public utility. You can think of money and credit as a public utility just like electricity or water. In America, electric companies and other public utilities are regulated to keep their charges in line with the cost of producing the electricity and gas that they sell the customers. Money and credit can be created simply on a computer keyboard if you’re a bank and can find a customer. In Europe, governments have agreed to be the customers and pay interest to the commercial banks. The cover story is the ideological claim that banks will be more “responsible” and non-inflationary than governments. But today, in the wake of the bubble economy and asset-price inflation we’ve all gone through, this obviously is just a pack of nonsense spouted for public consumption by bank lobbyists and their useful idiots in academia.”

 8. Ping: Gold: Independent Money « Vidsynt's Blog

 9. Råkade på den här sidan. Vilken fantastisk, högfärdig, okunnig och paranoid smörja. Det värsta jag sett på länge. Bara ett exempel ur denna förvirrade framställning: Folk kommer inte att ”springa omkring” med guld i fickorna, står det överallt. I bästa fall en komisk tanke. Javisst ser det löjligt ut att springa hit och dit. Kommer folk att ”springa omkring” med plastkort i fickorna? Det är ju det vi gör. Hur komisk tanke är inte det, att se små löjliga människor springa hit och dit? Guld och silver har använts i årtusenden som pengar. Ädelmetallerna ersatte boskap som gemensam värdemätare. Ordet pe(nni)ngar är från latinets pecunia som betyder boskap (ordet släkt med fä på svenska). Genom att vara svårförstörbart och resursbegränsat har det varit – och är forftfarande – oslagbart som betalningsmedel. Att ha guldtackor i fickorna är det inte fråga om. Det går bra med små fina mynt. Vi talar mycket om resurssnålhet och kretsloppssamhälle i dag. Just guld är väl historiens mest återanvända material. Förtroendet för papperspengar har med rätta underminerats genom att stater låter trycka fler sedlar utan täckning. Går ej att höra motsvarande med guld, vilket är poängen. Hade papper varit en sällsynt bristvara skulle sedlar fungera bättre och vara värdebeständigare. Conquistadorerna bytte till sig guld från Mellanamerikas indianer mot glaspärlor, vilket var en åtråvärd raritet hos dem. Tro mig, guld och silver kommer tillbaka som hårdvaluta, praktiskt förstärkta genom lätt legering. I form av mynt.

  • Kan bara upprepa vad du skrev om dig:
   ”Vilken fantastisk, högfärdig, okunnig och paranoid smörja”, Det värsta jag sett på länge,”

   Vad har du för empiri mer än att hissa ur dig korkade (för att inte säga imbecilla) PÅSTÅENDEN! För det är det enda du hissar ut dig! Vad är PÅSTÅENDEN utan empiriskt eller logisk uppbackning? Jo, KONSPIRATIONSTEORIER eller religiös tro..

   Jag har redan bemött en massa argument med FAKTA (till skillnad från ditt ändlösa svammel) i tråden och lögnerna du upprepar blir inte mer sanna för att du försöker mantra in dem.

   Jag har, som sagt, redan bemött din trosuppfattning men upprepar en del igen (resten kan du läsa i tråden) och förväntar mig inte att du ska vara kapabel till att bemöta det.

   ”Om du tycker att ljuga, såsom du och den Österrikiska skolan gör, är en konspiration så stämmer det väl det. För det är ju vad ni sysslar med – ljuga! Jag har lite svårt att förstå hur man kan försöka minska motpartens trovärdighet genom att slänga sig med begrepp som ”konspirationsteorier” samtidigt som man, såsom du och den Österrikiska skolan gör, ljuger hejdlöst. Men det är ju ditt val.

   Historien om guldets historia, och den är definitivt inte den som Österrikarna lär ut, kan du läsa om i Stephen Zarlengas bok ”The Lost Science of Money”. Den dödar effektivt all uppdiktad historia från Mises. Mengers teori om uppkomsten av pengar är ju också minst sagt förljugen.

   Likaså är den historiebeskrivning som Österrikarna hänger sig åt när de dillar om att privat parasitutgivning av pengar är bättre än statlig extremt förljugen. Läs och lär:
   http://www.monetary.org/bromsgrovetalk04.htm

   Staten har överlägset bättre track record än att privata intressen i lönndom får ha på sig guldbyxorna.”

   Du har förresten inte undrat varför Rockerfeller finansierade Mises guldkorståg? Borde det inte väcka lite eftertanke? Att din religiöse vägledare var finansierad av Rockerfeller?

   Var din boskap kommer in logiskt i ditt guldresonemang (eller rättare sagt svammel, för du har inget resonemang mer än religiösa påståenden – vilket gör att det är lika omöjligt att diskutera med puckon som dig som med någon från Jehovas vittnen)

   Du är en troende och sådana kan inte nås med förnuft. Just den religiösa förklaringsmodellen om varför guld använts som pengar är mycket bättre än Mengers MYCKET förljugna historiebeskrivning om pengars ursprung. Att försöka avprogrammera sekttänkande är svårt, oftast; ”mission impossible”.

   Försök kom ner på jorden istället för att vara ett religiöst fån som rabblar fånigheter i tron om att det är sanning.

  • Kan bara hålla med dig. Dessutom är det kryddat men en rejäl hink konspirationsteorier, hat mot ägande (Demokratiskt ägande=andra bestämer över dina grejor, bara så att ni vet.), oblygt misstänkliggörande av folkgrupper (I och för sig i kommentarsfälten).

   Jag tror dörresten helt har missuppfattat den Österrikiska skolans syn på valuta. Guld har ingen särställning alls där, de allra flesta vill låta marknaden styra helt själv om den vill använda guld, snäckskal eller någon sorts ”demokratiskt utgiven valuta” eller vad som nu förespråkas i snömoset på den här bloggen. Må bästa valuta vinna och tolerans till tusen. Dock noterar flera författare att det ganska ofta blivit så att guld eller silver blivit valutor på ett eller annat sätt när fri marknad har fått råda och därför förtjänar det lite extra uppmärksamhet men ingen särställning.

   • Har ingen aning om vad du snurrar om i ditt första stycke. Är det riktat mot mig och vem är det du håller med? Totalt obegripligt. Att du har din egen drömvärld är inget jag befattar mig med. Det är inte ens ett mäktigt ickeargumenterande – det var bara totalt nollställt. Den före icke ickeargumenteraren (”Kommentar från ovan jord”) lät i alla fall mycket i all sin tomhet. Du mäktar inte ens med det!

    Det är lite svårt att dölja att det framför att de som företräder den Österrikiska ”skolan” som propagerar för guld. Den inneboende Miseanska trosatsen kommer jag inte gå in på då att tolka – det får ni roa er med inom sekten.

Kommentarer inaktiverade.