Vägnätet för betalningar ska vara allmännyttigt

När kontanter används finns det ingen mellanhand mellan en köpare och säljare. Du köper maten i affären av handlaren och betalar med 100-lappen direkt. Den finns ingen bank emellan och de statligt utgivna sedlarna kan ses som en allmännyttighet och det kostar inget för befolkningen att använda dem mer än driftskostnader i form av administration. Systemet är i grunden det samma som vägnätet som är allmännyttigt och där bilar får åka mot att vi betalar i skatt för att underhålla vägarna. På samma sätt ska penningsystemet ses som ett vägnät för betalningar och ses som allmännyttigt (underhållet för penningssystemet är en bråkdel mot vad det kostar att underhålla vägar).

Förr användes kontanterna oftare och de var i din plånbok.  Men bankerna har alltmer nästlats sig in i vägnätet för pengar och ersatt allmännyttiga pengar med sina avgiftslagda penningsurrogat, krediter som de skuldsatt hela vägnätet med. Istället för att se till att penningströmmarna flyter fritt har banksystemet, genom sin rätt att hitta på konton som bara existerar på bankerna, satt upp vägtullar överallt och kräver avgifter för alla transaktioner mellan handlare och köpare.

Det är dags att kasta ut dessa penningväxlare från det allmänna vägnätet för pengar och befria penningströmmarna från denna avgiftslagda parasitism byggd på skuldslaveri. Så här kan det gå till:

1) Ta ifrån bankerna deras rätt att hitta på egna konton och därmed rätten att hitta på krediter/skulder från luften.

2) Alla bankkonton förflyttas därför till motsvarande existerande skattekonton och vi får ett allmännyttigt kontosystem/betalsystem. Bankernas vägtullar där de kan ta avgifter genom att pengar går genom deras kontosystem kan därmed avskaffas.

3) Löner etc ska då sättas in på skattekontona och betalningar genom nätet skötas genom det allmännyttiga vägnätet för pengar genom skattekontot – återigen: betalningar skulle mao inte längre passera bankernas konstruerade vägtullar då bankernas vägtullar (=bankernas egna konton) avskaffas och trycks in i det allmänna vägnätet för betalningar (skattekontona).

4) Bankerna skulle då bli riktiga banker och fungera som folk tror att banker fungerar – dvs att banker lånar ut folks pengar. Om en person av någon anledning vill använda en bank som mellanhand för att låna ut sina pengar töms skattekontot för den personen och stoppas in på bankens skattekonto. När banken sedan lånar ut dessa pengar töms bankens skattekonto på samma belopp. Banken kan då bara låna ut pengar som finns i systemet och kan inte hitta på krediter från ingenting som de ”lånar” ut (såsom de gör i dagsläget).

5) Ovan skulle göra att bankerna skulle konkurrensutsättas. För som signaturen Farfar så riktigt påpekade: ”Och efter den dagen skulle bankerna bara kunna låna ut pengar de redan har och få konkurrera med rika moster Agda eller vem som helst om att låna ut dem.”

6) Fysiska kontanter ska givetvis fortfarande kunna tas ut och användas av de som inte vill ha allt registrerat av myndigheter.

Ovan tycker jag är grundläggande och det spelar ingen roll vilken politisk färg man har så bör man kunna enas om att slänga ut parasiterna från det allmänna vägnätet för pengar.

Själv har jag dock ett tillägg som kanske är politiskt och kanske inte kan sväljas av alla. Så jag lägger till det separat och de som inte politiskt gillar det kan blunda och kanske komma på alternativ som bättre stämmer överens med sin samhällssyn. För det viktigaste är att alla kan enas om det som står ovan.

7) Om allt flyttades till skattekontona (och, återigen: varför skulle INTE bankernas kontosystem tryckas in där? Varför ska de ha rätt att hitta på ett eget konto/betal-system som de kan suga ut oss alla med genom att skuldsätta allt när betalsystemet borde vara en allmännyttighet, precis som vägar?) så skulle det kanske kunna finnas två skattekonton för varje person – ett nationellt konto där den nationella valutan förvarades och en regional valuta som bara kunde användas inom ett visst område där personen är mantalsskriven. Det skulle inte kunna gå att växla från den regionala till den nationella valutan eller vice versa. Det regionala kontot skulle bara kunna användas i regionen och den nationella i resten av landet. Om staten vill dela ut en medborgarlön så skulle det t.ex ske på det regionala kontot för att stödja den lokala ekonomin så att dessa pengar bara kan användas inom den regionen.

Annonser

28 thoughts on “Vägnätet för betalningar ska vara allmännyttigt

 1. Snyggt! Jag skulle dock kunna tänka mig att riksvalutan skulle gå att flytta/konvertera till lokal valuta, men inte tvärtom.

  Kanske skulle den lokala ha en värdering gentemot riksvalutan som är något lägre och också rörlig. Detta skulle möjliggöra att mindre konkurenskraftiga kommuner/regioner fortsatt skulle ha möjlighet att ha bra fart lokalt (så att alla tex skulle kunna vara sysselsatta). Jämför vad tex Grekland skulle behöva i relation till euroområdet. Denna princip tror jag man pratat om även på EU-planet och funktionen skulle vara detsamma. Jag tror dock att vår lokala variant skulle vara bättre.

  Skulle Grekland ha en komplementär valuta så hade de förmodligen inte hamnat i sin kris som inte beror på att befolkningen lånat ihjäl sig i en bostadskarusell drivet av krediter.

 2. Mycket bra punkter som alla borde kunna ställa upp på utom korrupta politiker. Det vore för övrigt väldigt enkelt för staten att ta kommandot i detta vägnät, redan idag, om bara viljan fanns.

 3. (underhållet för penningssystemet är en bråkdel mot vad det kostar att underhålla vägar)
  Underbart sagt undrar hur det kan vara så svårt för en värld att fatta detta.

 4. Du pratar om en 100 lapp som om den skulle få flöda fritt mellan dig och affären Utan mellanhänder! Ha!
  Vi har något som heter skatt (den borde du bli ännu mer upprörd över) som äter upp de flesta transaktioner.

  Exempel.
  Kalle och Lina olika yrken som de bestämt ett pris på 100 kr i timmen för. Kalle bakar bröd och lina meckar med bilar. För enkelhetens skull antar vi att det tar 1 timme att baka ett bröd samt en timme att laga en bil.

  Kalle vill laga sin bil hos Lina och Lina vill köpa ett bröd.

  I min fria värld (fri från stat) så kan de byta bröd mot bilmeck, eller använda pengar för ändamålet. Kalle kan då baka 1 bröd i en timme, sälja det, få 100 kr och köpa en bilmeck av Lina. Lina kan göra likadant för att köpa bröd av kalle.

  I verkligheten (med stat)
  Kalle säljer brödet för 100 kr till lina. Moms 25%. Kalle får endast 75 kr. Av dessa 75 måste han betala arbetsgivaravgift 30%. Kvar är 52,5 kr. På dessa 52,5 måste Kalle betala skatt 30%. Kvar är 37 kr (så vida staten inte tycker att Kalle tjänar för mycket, då blir det mindre kvar).

  Kalle måste nu arbeta minst 3 timmar för att kunna köpa 1 timmes meck av lina. Lina måste också arbeta 3 timmar för att kunna köpa ett bröd av Kalle.

  Så, jag skulle säga såhär. Släng ut staten från det allmänna vägnätet. Utan staten så finns inga räddningspaket till bankerna. Pengar kan vi göra själva.

  • Jo, det finns skatt men den tas ut på bankernas krediter som finns på ditt konto också så det är ingen skillnad. Men en lite djupare tanke du kan ställa dig, istället för att hissa ur dig ett poänglöst ”ha”, vore att fråga varför vi betalar skatt överhuvudtaget? Varför måste staten/kommunen sätta sina medborgare i skuld till det privata banksystemet som hittar på krediter från ingenting?
   Enligt Basel2 behöver bankerna inte ett öre i reserv för att kunna skuldsätta stat/kommun med obegränsat belopp. Varför vill du betala dessa fullständigt påhittade skulder till privata banker genom skatten när staten lika gärna kunde skapat dem själva från ingenting och du hade sluppit betala av på dessa fullständiga påhitt? Du betalar skatt till banksystemet – staten skulle inte behöva ta ut nästintill någon skatt om staten gav ut egna pengar istället (den lilla skatt staten tog ut skulle bara vara för att reglera penningmängden). Och dessa bankparasiter vill du helt ska ta över vägnätet för pengarna genom att kasta ut staten? Jo, resultat är ju att bankerna kan mjölka oss än mer genom sin skuldsättning genom krediter och sin ränta.

   • Jag menar att det man borde fokusera är att minimera staten (tar man bort dessa skattepengar/riksbank så löses problemet). De banker som fortfarande lyckas stanna kvar får klara sig på egen hand, och vi får välja bank efter förtroende.

    Så, jag förespråkar en rättsstat som skipar rättvisa med de grundläggande rätten om egendom, samt frihet att göra vad du vill så länge du inte skadar någon annan. I en sån stat skulle man lätt kunna hävda att en bank som ställer ut kreditlån eller nyemitterar pengar utan kundernas godkännande gör ett bedrägeri.
    För om jag sparat 100k SEBkr (SEB kronor) på banken och SEB plötsligt skapar nya bankpengar så blir ju köpkraften mindre på mina SEB kronor. Om det därimot fanns en LinconBank som med kundavtal lovade att inte skapa krediter så hade jag exempelvis hellre flyttat mina pengar dit, för dessa 100k LinconKr skulle ju bestå, då LinconBanken inte kreditexpanderar. Ganska snart skulle SEBkr bli mindre värda mot LinconKr.

    Idag fungerar tyvärr inte denna valutajustering då alla banker är uppbackade av staten och därav har ”samma” valuta. I nuvarande system så spelar det ingen roll att LinconBanken inte nyemitterar krediter eftersom alla andra gör det (kronans köpkraft minskar ändå).

    Så min ide handlar bara om att försöka hitta grundproblemet. Enligt mig så är grundproblemet alltid staten, då denna stjäl från alla för att upprätthålla det den tycker är det riktiga. Idag tycker staten att nuvarande banksystem och riksbank är en vettig lösning.

    Jag tycker inte staten är en vettig lösning

   • För det första så låt oss enas om att det är det privata banksystemet som skattar oss – inte staten – staten är bara utsugningsverktyg så att bankerna kan suga ut oss (samma privata banker som du på något mystiskt vis tror blir nyttigare bara vi slänger ut staten och låter girigheten och egennyttan härja totalt oinskränkt – för att få ihop den dyngan brukar Österrikiska skolan gegga ihop något kvasisvammel om naturen, organisk ordning och pytsa in lite Darwin som de totalt missförstått – det har inte du gjort hitintills men det kommer väl så jag påpekar det i förebyggande syfte). Att du totalt ignorerar detta faktum gör att trollampan växlar från grön till orange (när det gäller troll ska man bl.a kolla vad de invalidiserar genom att helt enkelt tysta ihjäl, ickebemöta – så du får ett varningsflagg där – bemöt eller bli trollstämplad!)

    ”LinconBank som med kundavtal lovade att inte skapa krediter”
    Prylen är ju att de ALLTID skapar luftkrediter om de har möjlighet att skapa egna konton. Tycker du visar på en otrolig naivitet när du tror på vad bankerna ”lovar” när det i verkligheten ALLTID bryter detta löfte om de har rätten att skapa konton vid sidan om – dvs de missbrukar det faktum att folk inte kan gå och kolla varenda minut om bankerna verkligen har pengarna (eller guldet) på sina konton. Genom att lägga bankernas konton på skattekontona skulle bankerna inte kunna hitta på egna krediter! De skulle vara tvungna att göra som alla andra – låna ut pengar de har!
    Dessutom skulle du slippa betala skatt (bara en liten plutt skatt som reglerar penningmängden) för att betala av fullständigt påhittade skulder som ditt älskade privata banksystem satt medborgarna i. Staten skulle inte behöva tigga om att behöva ”låna” fullständigt påhittade krediter från det parasitära banksystem som du tror kommer bringa Nirvana om vi bara avlivar staten och släpper loss parasiten än mer. Frågar igen, och förväntar mig ett svar, annars slår trollvarningslampan över till rött: Varför är du så pigg på att betala skatt till det parasitära banksystem som du vill släppa än friare?

    Har du flera banker som ger ut sina egna ”pengar” så måste det finnas ett växlingskontor där bankerna kan växla mot något som de kan enas om är riktiga pengar då de enskilda bankerna inte ser varandras falskmynt som pengar – det vill säga ett centralbanksystem/clearinghus. Så i botten av denna flumretorik om att ”släpp alla banker fria från förtryckaren staten så löser sig allt” ligger det faktum att bankerna måste jobba som den kartell de i dagsläget bevisats sig vara. De banker som inte ingår i växlingskartellen=centralbanken=clearinghuset slås ut då folk inte kan använda dessa ”pengar”.

   • Lite som Carl försöker antyda att många Horor vet inte att de är Horor som älskar sin Halik och gillar de slickande torskarna. Ur det sädes perspektivet är det rätt så enkelt att inblicka vad som kommer ske . Liksom rörelsen är att vara eller inte vara hora vilket tjänar jag bäst på och alla känner sig bäst genom andra och genom sig själv andra.
    Så innan den försenade våren springer så är det bäst att vara lite förberedd. I alla fall är det så att det känns bättre att göra något en bara liksom ta emot och lida.
    Tiden går fortare när man är handlingskraftig. Hehehe , tänker ju att helt plötsligt så etablera sig maffian och tog över resturanger och även så kalla att de som inte har släckt så tvingar de skriva över rörelsen källa aftonbladet eftersom de då vet vilka som är nya ägare så vore det ju inte så himla svårt att hitta dessa, men som vanligt så får väl polisen inte knacka på dörren ens vid sådana vaga skäliga misstankar. Men det är väl ingen annan en jag som reagerat på det liksom samma när en idiot hota mig och andra med en yxa så bedömde de att i lägenheten denna kunde vara i hade de int skäl nog att knacka, men visst de finns ju andra skäl förstås ,en hotbild utan för spelplanen och i den hade jag samma bedömning och patrull får nog vara lite mer förutseende och skicka efter patrull efter varje insident så de kan ta slemmet på bar gärning inget komplicerat och polis vet ju att puckona brukar återkomma till platsen för normal så känner ju personerna liksom elelr det begås ju enligt statestik även flest vålds brott där folk känner varandra även så pass att det är inom familjen rätt ofta så varför kan man inte göra jobbet enkelt och inte då odugligt snurrande som det mesta hmm konstruerade av pappskallar blir resultatet av eller har jg inte nåra poänger där?
    Varför ska respektera fullständiga idioter, det har jag slutat me.

   • Trode du var intresserad att seriöst diskutera eventuella lösningar. Ska försöka bemöta frågorna, istället för att gå till personangrepp och kalla dig för troll etc.

    Din fråga:
    Varför är du så pigg på att betala skatt till det parasitära banksystem som du vill släppa än friare? –
    Det är jag inte. Jag vill att staten skyddar medborgare, inte banker. På så vis menar jag att mycket av den verksamhet som banker sysslar med idag är direkt brottlig ur ett frihetsperspektiv, samt mycket av det banker sysslar med idag inte skulle vara möjlig utan en centralbank ifall lagar mot bedrägeri upprätthölls. När jag pratar om ”lovar” så menar jag alltså ett tvåpartsavtal som definitvt är ett bindande löfte om att inte skapa krediter etc (jag pratar om ex 100% täckning). Om man bryter mot det så ska staten (den lilla jag vill ha kvar) ställa banken inför rätta. Sen tycker jag naturligtvis det är fritt för vem som helst att ha pengar i en bank som väljer att skapa 10% krediter (dvs bara 90% täckning), men då förväntar jag mig att dessa pengar kommer ha mindre tillit då det finns en risk i dessa pengar.

    Angående ditt sista påstående så tror du kan ha rätt, men det är ju till sist vi medborgare som bestämmer vad som är pengar, och bygger mitt förslag på att banker med högt förtroende av medborgarna kommer accepteras av medborgare.
    På sätt och vis skulle det vara som att handla sina saker med aktier ist för med pengar…

    Din blogg är mycket intressant. Synd bara att du har svårt att föra en sund diskussion.

   • Du svarade på frågan (tror jag) och din eventuella trollampa ha nedgraderats. Du kanske ska vara seriös om du vill bli tagen seriöst? Synd att du inte började med att ha en lite lägre svansföring så kunde vi ha en sund diskussion (om du sedan tror att du har rätt att diktera tolkningsföreträdet för att definiera vad som är en ”sund diskussion” visar dock detta att du i själva verket inte är så intresserad av att ha en sund diskussion)

    Så då är vi överens om att:
    1) Staten/kommuner inte ska behöva ”låna” fullständigt påhittade krediter när staten lika gärna kan hitta på dem själva (Du var luddig där – inte bra för en ”sund diskussion”)
    2) Du behöver därmed inte betala skatt för dessa bankpåhitt kallat krediter som staten/kommunen påstås ha ”lånat”. ((Du var luddig där också – inte bra för en ”sund diskussion”)

    Bankerna kan lova hur mycket de vill att de aldrig ska göra samma sak en gång till och aldrig hitta på falskmynt i form av krediter igen – de gör det i alla fall om de ges möjlighet. Du tycks vara för full täckning men ändå inte (ludd igen – inte bra för en ”sund diskussion”). Låt säga att bank A inte lånar ut pengar utan egenpåhittade krediter som vi kallar mrökbök-krediter – hur ska du få dem att cirkulera i samhället då de helt klart inte är Svenska kronor? Sättet de gör nu är att Handelsbanken skapar sin egen valuta – handelsbanks-krediter, SEB sin egen, dvs SEB-krediter osv och då ingen bank ser en annan banks krediter som svenska kronor så måste de växla riktiga kronor mellan sig vid transaktioner mellan bankerna i RIX där bankerna förvarar sina riktiga kronor. Hur har du tänk att mrökbök-krediterna ska växlas om till riktiga Svenska kronor?

    Får nu se om det går att ha en ”sund diskussion” med dig som är ”seriös”. Just detta bladder att försöka misskreditera någon genom att kalla dem oseriösa och att de inte kan föra en ”sund diskussion” är återigen inget gott tecken – men om du vill spela det spelet , so fine with me, jag gillar att rensa ludd 🙂 )

   • Staten är dess institutioner och jag har bara hört en endaste akademiker som vågat stå för sin tro att institutionerna är viktigare en människorna och är man från Krypton som Obama är så kan man ju säga så och även få respekt för det (vilket är väl konstigt om människor inte va bitna av dessa lama apor som kanske är från Krypton också)
    En rödhårig politiker (akademiker) vissa arbetare upphöjs till detta om de mot förmodan lyckas i livet för att upphöja gruppen akademiker får som denna rödhåriga bimbo säger det är mest fukt där i världen där det är mest akademiker och så är det ju för de är ju de som ska ge tillståndet att andra ska få göran något, med andra ord så är akademikerna den diktaturiska gruppen ,ok man får väl sålla bort några författare och dyligt som också får kallas akademiker för att förgylla de nyttiga idioterna som klassa som akademiker.
    Det värsta är politikerna lyckas nog få det flummeri snack och i detta fall då översittar överklass (inget fel på flummigt snack men när det missbrukas så) snack att lyckas för så är det ju att det är mest frukt på den rikes bord och så lyckas de vrida vad som egentligen är negativt för dem till fördel in då om man pratar tennis.
    Orkar ju inte läsa vad jag skrivit själv så det lämnar jag till den den andra personligheten av mig lite normalt skizzad då en skriver ju och en läser oj oj hur många kan vi få att få en sådan diagnos…Något för Nasse översittare att tänka på sa Phu kanske.

   • Fukt skulle vara fruckt ,jag tänkte väl för mycket på ett x som är i samma trackter antar jag eller så är jag mer hal en flink i fingrarna . Hur som så var det felskrivet av mig. Hehe

 5. of topic! Lincoln, tycker du borde våldgästa sverkers stora strid och röra om lite i den grytan så vi får se lite bra tv på svt, bortsett från dokument utifrån 🙂

  • Jo, det kanske skulle vara roligt! Men fan! Jag är knappt tillräckligt rumsren på min egen blogg! 🙂 Men det skulle vara roligt att göra en ”bloggbok” typ ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken” (lång titel men den summerar ganska bra hur jag ser det). För penningsystemet är ju egentligen riktigt enkelt om man bara skalar av allt skitsnack från desinformatörerna (och då måste man oftast skinnflå deras falska retorik – därav att jag ofta låter betydligt otrevligare än jag är). Men allt är medvetet förvrängt av skräddarna av inga pengar (banksystemet) så att alla ska tro att de är dumma i huvudet om de säger som det är att den nakne kejsaren är spritt språngande naken.
   För på något sätt få en sammanhängande, enkel bild av det som jag skrivande skuttat runt här på bloggen som folk kunde läsa utan att känna sig korkade vore kanske en bra idé?

 6. Läge Sverige idag.
  Idag fick jag min inkomst sänkt till 102 tusen per år det på grund av min frus son bor hemma och anses av försäkringkassan ska betala hyra till mig han har ingen inkomst så frågan har bollats till socialen vilken säger att han 22 år gammal är för ung för att betala hyra hemma. Försäkringskassan utsatte en tid till den 16 januari att skriftliggt ha synpunkter annars blir det treskodom alltså att man blir dömd av vad de tycker ,nu har jag ju varit där och skriftligt med försäkringkassan själv gjort invändningen men praksis följs ju inte ”som alla kan se”. Nästa kex på kalaset är csn som begär tillbaks pengar av min fru och mig själv då genom den ej existerande inkomsten 170 tusen kr alltså 4 % av denna allt på fel grunder men det spelar ju ingen roll för det är till den oskyldiga slaven att bevisa att han är oskyldig , efter som vi myndigheter då inte tror dessa kommer orka ha invändingar så kan vi ju bokföra innan för det är enklast för oss akademiska horor (lånat ord från Carl)
  Så nu sitter jag med papper från typ alla instanser som bara liksom är för sin halick och som i vanlig ordning om man ska klämma till halicken så kommer horan att säga men jag älskar honom (ej ovanligt) nåväl så att bli utsatt för treskodom med erkännande av att den som blev dömd inte vart det enligt vad lagen föreskriver förstår ju jag i vanlig ordning eller den givna oordningen som myndigheter sinemmellan står för för annat står de inte för inte kommer lyfta på ögonbrynen för som horor de är gillar de ju sin förmånstagare…
  Så nu samlar jag bara bevismatrial för att vinna tid med att undvika ännu en tredskodom och liksom sätta dem i samma situation då om de inte finner sig komma så böär ju de dömmas till min fördel så som det ju står i lagboken…Eller vi kan väl drömma i alla fall att man kan göra något åt dessa idiotiska Hallickar och akademiska Horor med sin rövslickande torskar..
  Heheh ville bara säga hur verkligheten ser ut för de som är på botten och jag är nog tillhörande pilotfall för att utvärdera om de kan jävlas lite bättre tror jag…Valfritt är ju att tro och hora för systemet men jag skulle nog råda till att för mänsklighetens bästa att gå och ha kurage säg upp er om ni inte vill vara skyldiga till andras lidande annars är ni bara som dessa Nazister som fyller rum för att gasa ijhäl ingen skilnad asså detta är bara lite långsammare till det slutet.
  Orena i sinnet eller inte.

 7. Jag har ju även hört att lokalt så kan det bli lite krig och det verkar nog vara en avsikt från högre håll då Hororna lyder ju bara sin förmånstagares order och torskarna ler när det går för dem.
  Eftersom det är en liten inbyggd tröghet så räknar jag att läget från drabbningar kommer vänta några månader så jag har tid att planera min fjällvandring och möta den ”Svenska våren” där.
  Så ser det ut på kartan och man bör vara förberedd. Allt är att vara förberedd.

 8. Det där har redan provats i många länder i Det Gamla Östeuropa. Annars kan du väl åka till Kuba och fråga vad de själva tycker. Parasiterna finns alltid inne i ett system. Googla på Silvio Gesell, han hade en gångbar lösning som tyvärr försvann…

  • Jag gillar Silvio Gesell. Och nej! Det jag föreslår är absolut inte det som existerade i Östeuropa. Faktum är att dagens banksystem är det som absolut mest liknar det som fanns i Östeuropa. Vad är det privata centralbankssytemet? Jo, ett centralstyrt system med centralbanken i mitten precis som Östeuropa var centralstyrt – det har med andra ord samma grund – centralstyre. Skillnaden är att i Östeuropa var det inte bara penningskapandet som var centralstyrt (såsom det är i väst nu – kolla ECB t.ex) utan hela ekonomin.
   Banker är inga riktiga företag – riktiga företag KONKURRERAR om BEFINTLIGA pengar inom systemet och kan inte såsom det centralstyrda banksystemet hitta på pseudopengar i forma av krediter från luften. I en marknadsekonomi ska inget företag få ha rätt att ha på sig guldbyxarna och på så sätt slippa konkurrera på lika villkor (vilket banker slipper i dagsläget).

   Jag har inget emot företagande (i det fall de inte är så megastora att de kan styra demokratin och ekonomin, t.ex att de genom sin storlek kan kväva mindre konkurrenter – då ska den demokratiska och statliga makten kunna begränsa företagets makt – i USA på 1800-talet var t.ex företagens makt riktigt mycket kontrollerade – läs t.ex det här jag skrev tidigare – Jag vill ha mer ekonomisk vilda västern!)

  • Jag har all förståelse för att folk söker sig till andra system än detta parasitsystem där banker kan livnära sig på att lägga sig i betalströmmarna som iglar och suga ut värdet av andras arbete. Om folk ser hur det gemensamma sociala kontraktet blivit kidnappat av parasiterna kommer de söka alternativ där de slipper bli utsugna.

   Bitcoin är ett sådant exempel som jag ser mycket positivt i. Men det finns även något negativt i att ha en valuta som inte bygger på en social grund där stora delar av samhället stängs ute. För Bitcoin är en mycket asocial valuta på många sätt där det inte finns möjlighet at kanalisera pengar till allmänna nyttigheter. T.ex om hela penningsystemet bara hade Bitcoin som valuta hur skulle vi då kunna finansiera vägnätet? Sjukhusen? Skola? Omsorg?

   Däri tror jag Bitcoins stora svaghet ligger – det går inte att bygga ett socialt kontrakt kring Bitcoin som bygger på medmänsklighet och omtanke. Jag tror säkert att välgörenhet kan ersätta en del av detta men jag tror inte att enbart välgörenhet kan utgöra grund för ett socialt kontrakt där flertalet känner sig behövda och nyttiga. Ett socialt kontrakt byggt på att maximalt roffa åt sig själv är inget bra kontrakt att basera ett penningsystem på – tror jag. Faktum är att jag tycker att just roffarmentaliteten gjort att vi hamnat där vi hamnat.

 9. Läste på Carl Norbergs Facebooksida idag några korta ord……kan det bli mer enkelt och kristallklart.. 🙂

  Citat:

  ”Medborgare i samhällelikhet har gemensamt att staten ger ut skuldfria pengar.
  Att staten bekostar sjukvård, skola och omsorg utan banker som mellanhand.
  Att FRB steg för steg monteras ned i en takt som möter inflationen.
  Att bankerna delas i separata spar- och affärsdrivande enheter.
  Att statliga banker i allt detta helt kontrollerar ränteuttaget, och använder vinsten till allmännyttig verksamhet!

  Att annat i övrigt skilt från detta som fundament, fämst skapar mothälle och motborgare är en omständighet som inte går att bortse ifrån.”

  • Så är det ju…Vet inte hur enkelt det måste skrivas men är det för enkelt då kan det ses som svårt också. Varför har jag ingen aning, kanske är bekvämt att inte behöva tänka fast det blir ju väldigt obekvämt till slut att inte tänka och bara bli lärd.
   Skrift på näsan kan ju vara svårläst. Hehehe

   • ”Skrift på näsan kan ju vara svårläst”
    Den var bra! 🙂 Tyvärr blir det ofta så att man skriver folk på näsan i frustration när man märker hur närsynta folk är. Men som du skriver kan det vara väldigt kontraproduktivt!

 10. Tänkte.
  Ord som boxar i form av Ring kunde vara ett forum liksom för ordboxare. Det finns ju
  ord/lag-vrängare och varför inte ord boxare. Så kör man ronder liksom och har prisdelning och även betting och petting brevid det hela allt för att göra det mer lättsmällt för de som aldrig annars skulle få en tanke att läsa liksom.
  Bara en tanke ,men va tycker övriga skribenter ? (detta var nog väldigt galet men vad krävs för att få uppmärksamhet i frågor) Man kan köra politik religion och annat oanständigt.

 11. Anledningen till att jag använder en bank (Handelsbanken) är att dessa finns överallt så det går lätt att ta ut kontanter. Skulle det vara skattekontor överallt där man kunde göra de t? En annan anledning är att banken tillhandahåller möjlighet att betala räkningar. Skulle det också åläggas skattekontot?

  • Betalningar genom nätet skulle ju inte skilja sig från hur det funkar idag.
   Förut kunde man hämta ut pengar på posten men inget hindrar att bankerna kan göra det även under ett sådant här skattekonto-system. Banker får existera i systemet jag beskriver men de ska ha pengarna som de lånar ut (vilket ju folk faktiskt tror att de har) och att ha en väl fungerande kontant hantering kan vara ett sätt att få folk att parkera sina pengar på bankens skattekonto. Givetvis ska andra aktörer också få möjlighet att tillse att digitala skattekontopengar kan växlas till sedlar (vilket man ju redan kan i en del mataffärer t.ex). Så jag ser inte det som något problem – snarare skulle det bli enklare med mer konkurrens.

Kommentarer inaktiverade.