Bankprostituerade penningreformshataren Cornucopia ”glömmer” återigen att bankerna är lika skuldsatta

Läs mitt inlägg som förklarar hur ”penningsystemet” är uppbyggt:

Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Här  är enkla frågor som ni kam skriva ut och fråga vänner, bekanta eller arbetskamrater (eller dela ut). Frågorna bör ställas i ordningsföljd

Vad finns på ditt bankkonto?

——————–

Corny har skrivet ett blogginlägg där han återigen lyckas ”missa” att bankerna är lika skuldsatta som alla skuldslavar. Bankernas skulder (kundernas kontoinnehav) är ju ”pengar” i Cornys värld och något som banksystemet som kartell aldrig ska behöva betala tillbaka. Skuldslavarnas skulder – som hittas på i samma ögonblick som bankernas skulder (kontoinnehavet) hittas på –  är dock förbundna till att betalas till vilket humanitärt pris som helst enligt Corny. Jag tar om beviset som visar att bankerna inga pengar lånar ut en gång till (det här behöver tjatas in då det är så förnuftsvidrigt att tanken har svårt att acceptera det):

a) Kundens konto är vad kunden lånar ut till banken dvs kundens konto är bankens skuld till kunden och INGET annat (som kunden, än så länge, kan kräva att banken betalar genom t.ex bankomatuttag).

b) Allt som banken ”lånar ut” och sätter på kundens konto är mao bankens skuld

Banken ”lånar” mao tillbaka allt den hittar på och kluddar på kundens konto. Banken har mao inga pengar lånat ut överhuvudtaget.

Bland annat ekonomiprofessor Richard Werner (som troligen är en av världens främsta bankexperter – han har bla myntat begreppet QE – Werner är givetvis en av de ”penninghaverister” Corny pissar på) har påpekat att bankerna inget lånar ut till konton.

Det banken gör är att skriva en påhittad skuld till kontoinnehavaren (skuldpappret som kunden skriver på) och en skuld som banken får (kundens kontoinnehav) . Notera att inga pengar alls är utlånade – bara dessa två påhittade skulder på pengar är skapade. Banken försöker sedan lura i oss att bankens skulder på pengar (kundens kontoinnehav) är pengar medan skuldslavens skulder på pengar är just skulder på pengar.

Vi tar ett exempel och för att inte krångla till det med skuldbollningen inom RIX säger vi att Nisse och Urban nedan har samma bank:

1) Nisse ska sälja sitt hus

2) Urban har inte pengar till att köpa huset men ”vinner” skuldlavsracet där mellanhanden banken trissar upp priserna genom att ”erbjuda” att låna ut sina påhittade egna skulder.

3) Urban skriver på ett skuldpapper på 3 miljoner kr som är Urbans påstådda skuld till banken. Banken sätter sig i samma stund i en lika stor skuld till Urban som plötsligt har 3 miljoner kr av bankens skulder på sitt konto (återigen, och ursäkta om jag är tjatig, men det är viktigt att hålla reda på att Urbans konto ÄR bankens skuld till Urban och INGET annat – även om bankprostituerade som Corny gör allt för att sudda ut detta faktum genom att påstå att de är pengar).

4) Som jag visade ovan har banken inget lånat ut överhuvudtaget utan bara satt sig själv och Urban i en lika stor påhittad skuld genom att som parasitär mellanhand trissa upp priset på bostaden.

5) När Urban skickar sina bankskulder (sitt kontoinnehav) till hussäljaren Nisse genom en kontoöverföring inom banken får Nisse 3 miljoner mer bankskulder på sitt konto (dvs hans kontoinnehav av bankskulder ökar med 3 miljoner) och Urban får 3 miljoner kr mindre med bankskulder på sitt konto (Nisses konto minskar med 3 miljoner). Banken har således bara bollat över sin skuld från Urbans konto till Nisses konto och Nisse tror att han fått pengar när han i verkligheten bara fått ett ökat innehav av bankskulder. Urban betalar således inte Nisse pengar – Urban bara ökar Nisses innehav av bankskulder (=kontoinnehav).

Så systemet bygger på att vi ska bolla runt bankernas skulder mellan varandra så att banksystemet inte ska behöva betala sina skulder. Bankprostituerade, såsom Corny, har till uppgift att lägga ensidig skuld på skuldslaven som är satt i skuld genom att bankerna ”lånat ut” sina egna skulder och trissat upp priset på t.ex hus med dessa påhitt. Skuldslaven är mao ensidigt tvungen att betala sin påhittade skuld enligt Corny – banksystemet ger Corny däremot en total befrielse från att betala sina skulder.

Hur mycket av den sk ”penningmängden” består då av bankskulder (=kunders kontoinnehav) som Corny helst vill att bankerna aldrig ska behöva betala? Jo runt 97% av penningmängden är bankskulder (kunders kontoinnehav) och endast 3% är pengar. Så att kalla det ”penningmängd” är till 97% felaktigt.  Den till 97% riktiga termen är bankskuldsmängden för att poängtera att det inte är pengar utan bankskulder. Den till 3% riktiga termen är penningmängd.  Corny missar mao att 97% av sanningen genom att ”glömma” att kundernas kontoinnehav är bankernas skulder.

Corny missar medvetet också totalt  att bankerna är skyldiga till att ha trissat upp priset på t.ex hus vid skuldslavsauktionerna som anordnas som felaktigt kallas ”bostadsmarknad”.

För att sammanfatta:

Bankprostituerade, såsom Corny, har till uppgift att sudda ut det faktum att bankskulder (kunders kontoinnehav) är  bankskulder – bankskulder är ”pengar” enligt gatekeepers som Corny. Skuldslavarnas samtidigt påhittade skulder är dock ALLTID skulder som ska betalas i enlighet med Shylocks ”karva ut köttet”-filosofi.

NOTERA ATT CORNY INTE EN ENDA GÅNG SKRIVER ATT BANKERNA ÄR SATTA I LIKA DJUP SKULD SOM SKULDSLAVARNA! Bankerna har ingen skuld alls enligt Corny – bankernas skulder är ju ”pengar” enligt Corny. De finns givetvis en agenda som gatekeeper Corny har när han sopar bort spåren från bankernas skulder framför sin uppdragsgivares portar och lögnaktigt kallar dem ”pengar” istället.

Sedan visar verkligen Corny återigen prov på sin okunskap då han hävdar att JAK är en 100% reserv-bank. JAK är en tier2 bank och kan endast låna ut storbankskartellens påhittade skulder då JAK inte har egna konton på RIX.  JAK:s tankar är bra men tyvärr fungerar de inte så länge JAK inte kan ha pengar på sina konton utan bara är annex till storbankskartellen där JAK har sina konton. Corny missar också att JAK:s system inte skulle trissa upp bopriserna såsom bankerna gör idag. Givetvis finns det en agenda i detta – så dum är inte Corny.

När ska Corny ställa frågan om hur bankerna ska betala sina skulder? Troligen aldrig – för det ingår inte i hans uppdrag som gatekeeper. Hans uppgift är, som sagt, att lägga all skuld på de blåsta skuldslavarna. Då den absoluta största delen av bankskulderna (kundernas kontoinnehav) har hittats på för att blåsa upp bostadspriser för att inhäkta skuldlavar åt bankerna utgör bostadsskuldslavar den största gruppen av bedragna som Corny gladligen pissar på genom att ge dem diverse epitet.

Hur kan någon ta skämtet Corny på någon som helst allvar?

Tillägg:

Corny kan nu påstå att en hel nation har blivit penningreformshaverister och sinnessjuka då island överväger att införa det den här bloggen förespråkat hela tiden – 100% reserve banking. Troligen kommer ormtungan Corny kräla sig ur det här genom att påstå att det är vad han föreslagit hela tiden.

 Icelandic Parliament investigating Full Reserve Banking

Bank Of englands chef King nedan är redan uppsatt på Cornys sinnesjuklista bestående av galna ”penningreformshaverister” då han också sagt att en väg till att reformera penningsystemet är genom att införa 100% reserve banking.

————-

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”
Mervyn King, Chef för Bank of England

Annonser

15 thoughts on “Bankprostituerade penningreformshataren Cornucopia ”glömmer” återigen att bankerna är lika skuldsatta

 1. CornNycOpiAlogik: ”Pengar skapas i dagens penningsystem när någon vill köpa något de inte har pengar till, utan istället finansiera detta via lån, och väljer att ta detta lån hos en bank”

  Rätt eller fel?: FEL!

  Pengarna skapas endast om banken beviljar ”lånet”. Banken kan välja att inte bevilja lånet. Därmed är det banken som skapar pengarna. Banken beviljar lånen = banken skapar pengar. Pengar kan också skapas utan att en låntagare är inblandad, detta sker t.ex när en bank köper en tillgång. När banken köper något krediteras konton och ”penningmängden” ökar därför.

  Corny har av någon anledning fått för sig att det är låntagaren som skapar penningmängden. Han tror att bara för att någon ansöker om ett lån så MÅSTE banken bevilja det (tvångsutlåning), banken behöver självklart inte bevilja lånet.

  Det är därför logiskt att han drar den felaktiga slutsatsen att det är svenska folkets fel att bankerna skapat så mycket pengar. Idiotiskt och helt fel = Cornycopiastyle helt enkelt.

  • Jag håller med fastän vi har olika terminologi. Bankerna skapar sin egen påhittade skuld som banken ”lånar ut” till skuldslaven. Banken hamnar således i lika djup skuld till skuldslaven som skuldslaven hamnar till banken. Inga pengar har lånats ut – bara två skulder – kundens skuldpapper som är kundens ”skuld” till banken och kontoinnehavet som är bankens skuld till kunden. Att ha skuld på samma pengar är givetvis trams så inga pengar eller krediter har lånats ut. Bankerna har sedan sett till att deras påhittade skuld (kundens kontoinnehav) kan bollas runt inom storbankskartellens kontosystem så att bankerna aldrig behöver betala sina skulder. Skuldslavens påhittade skuld är dock alltid en skuld som skuldslaven åläggs att betala till varje pris.
   Att såsom Corny totalt ”glömma” att kundernas kontoinnehav är bankernas skulder är givetvis ingen tillfällighet utan en medveten strategi för att se till att bankerna aldrig behöver betala sina skulder då folk felaktigt ska inbillas tro att bankernas skuld (kundernas kontoinnehav) ÄR pengar.
   Så frågan som Corny aldrig ställer sig är- Hur ska bankerna kunna avkrävas samma plikt att betala sina skulder som skuldslaven? Corny ger skuldslaven en ensidig skyldighet att betala sin påhittade skuld medan han vill att storbankskartellen (som, som sagt, är i lika djup skuld) ska slippa betala sina skulder.

   Japp, bankerna är de drivande i detta och de har, såsom parasitär mellanhand, trissat upp priserna på framför allt bostäder till löjliga summor för att på så sätt inhäkta skuldslavar. Bankernas skuld i detta blundar givetvis Corny för också – det är skuldlslavarnas fel att de blivit lurade till att tro på en ”bostadsmarknad” som aldrig funnits – det har hela tiden varit en fråga om skuldslavsauktioner där de presumtiva skuldslavarna bjudit över varandra med bankernas påhittade skulder.

   Jag försöker maximalt hålla mig undan bankterminologin då den är maximalt förljugen och vilseledande.

 2. Lincoln, jag hoppas du är medveten om att du faktiskt gör en stor insats. Jag har lärt mig enormt mycket av att läsa den här bloggen och det mest befriande är frånvaron av den djävla intellektuella stroppighet och från ovan-mentalitet Corny kör med.

  Tack för det jobb du gör med parasitstopp. Fler och fler hittar hit i takt med att dom upptäcker hur ruttet allt är.

  • Tack!
   Det är en kvasiintellektuell stroppighet som Corny sysslar med. Om du snackar med en fysiker om kvantfysik så försöker kvantfysikern framställa vad han sysslar med på ett sätt som är förståeligt – han försöker göra det svåra enkelt! Corny uppgift är det motsatta – att göra det enkla så maximerat kvasi-komplext som möjligt för att få folk som undrar vad fan svamlet betyder att hålla käften så att den nakne kejsaren kan fortsätta vara naken.
   Ekonomiprofessor John Kenneth Galbraith uttryckte det väl bäst vad bankprostituerade ordskräddare som Corny sysslar med när de klär kejsaren med kvasiintellektuellt svammel:
   “The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. The process by which banks create money is so simple the mind is repelled..”

   • Instämmer till fullo med föregående person! En otrolig insats gör du och bloggen har hjälp mig att förstå hur ”enkel” bankscamen egentligen är – när man väl insett hur systemet faktiskt fungerar. Jag tar varje chans jag kan att sprida dina blogginlägg – nu senast på LS 😉 Hoppas det var ok!
    Vet själv hur vilsen jag kände mig innan jag hittade hit och min förhoppning med spridningen av din blogg är att det ska dra hit fler folk som var i min sits, folk som tröttnat på luddiga och invecklade förklaringar ala bankkramare helt enkelt!
    /Mvh Dan

   • Tack, Dan! Ibland känns det som jag skriver lite i luften (fast igår var det 9 stycken från Filippinerna som var på min blogg , undrar hur dom kom hit? 🙂 ) Så din uppskattning uppskattas minst lika mycket tillbaka.
    Så det var du som la upp på LS! Bra! Roligt att röra runt lite.

 3. Corny kan nu påstå att en hel nation har blivit penningreformshaverister och sinnessjuka då Island överväger att införa det den här bloggen förespråkat hela tiden – 100% reserve banking. Troligen kommer ormtungan Corny kräla sig ur det här genom att påstå att det är vad han föreslagit hela tiden.

  Icelandic Parliament investigating Full Reserve Banking

  Bank Of englands chef King är redan uppsatt på Cornys sinnesjuklista bestående av galna ”penningreformshaverister” då han också sagt att en väg till att reformera penningsystemet är genom att införa 100% reserve banking.

  “of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”
  Mervyn King, Chef för Bank of England

  Jag antar att jag genom denna kommentar också gjort mig skyldig till tankebrott och kan stämplas som ”Cornuhatare” av Corny.

 4. Superintressant med nyheten om Island. Tack för det tipset!

  Personligen har jag svårt att läsa cornus blogg nuförtiden, den har dessutom blivit sämre i de inlägg som inte handlar om penningsystemhaverister(Tror han har för lite tid för den). Inlåningen är också ett mantra som numer upprepas varje gång banksystemet kommer upp, blir helt enkelt väldigt tjatigt. Sedan är det naturligtvis så att bankerna inte måste bevilja lånet. Att människor vill ha saker de inte har råd med är en sak, att någon beviljar lånet är en annan mycket viktigare sak i sammanhanget enligt mig. Sedan var inlägget om Liborgate ett av de mest intressanta och som jag aldrig har förstått meningen med riktigt:

  http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/och-om-liborgate-gav-dig-vinst-ska-du.html

  Att de inblandade har kunnat tjäna pengar på att veta om räntans nivå i förväg på ”tradingen” är ju en av de mest viktiga sakerna egentligen(förutom att systemet var helt riggat och förstörde det verkliga priset på ”pengar” eller ”bankernas skulder” såsom ränta ofta kallas. Dvs de som tog ”lån” till för låg ränta tog ju egentligen för stora lån, men de ska enligt cornu betala tillbaka).

  http://www.businessinsider.com/rbs-traders-and-managers-manipulated-libor-2012-9?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29

  Sedan fattar jag inte hur du orkar skriva så mycket jämt, jag finner aldrig tiden eller orken att skriva allt jag vill.

  • Tack Peter!
   ”Sedan fattar jag inte hur du orkar skriva så mycket jämt, jag finner aldrig tiden eller orken att skriva allt jag vill.”
   Jag har ett ganska fritt jobb och kan göra saker jag inte borde 🙂 mitt arbete tar längre tid än det skulle med andra ord 🙂 . På så sätt får jag mer bankskulder i lön på mitt bankkonto och kan inbilla mig att jag är rik (vilket jag iofs är – på bankskulder 🙂 )

   Ändå är jag en fullständig amatör jämfört med Corny som spottar ur sig minst tre fyra gånger mer än jag fastän han har en hel gård att sköta, är moderator på libertysilver samt en massa annat skit. Jag fuskar mest på jobbtid och jag fattar inte hur Corny kan hinna/orka med det han skriver (tvivlar faktiskt på att han är en person -stackars hans fru i så fall 🙂 )

   Håller som sagt inte med dig om att bankerna har lånat ut något överhuvudtaget -vilket jag visar i inlägget.

   Förresten, du skrev om Goldman Sachs och Cervenka. Lite kul om den inaveln är att nästa Bank Of Englandchef oxå kommer från Goldman Sachs 🙂
   http://www.positivemoney.org/2012/11/new-bank-of-england-governor-mark-carney/#disqus_thread

   • Ja, Cornu formligen vräker ur sig inlägg (vilket gör att jag inte kommenterar där längre, efter en dag är inlägget på sida 2 och debatten borta, mycket smart upplägg), har också undrat om han är klonad;)

    Sedan glömde jag ordet ”påhittade” i min kommentar ovan, tror du fattar var.

    Jo, jag nämnde lite om Carney också, det var ju ingen högoddsare om man hade följt förhandstipsen. Men GS själva var ju mycket förvånade!

   • Missade att du nämnde honom! Kollade bara på rubriken, ledsen! Skulle läst bättre.

    Jo, det är lätt att glömma det där med ”låtsas”. Man har mantrats till att tro att banker ”lånar ut” något så grundligt att man nästan måste begå en mental våldtäkt på sig själv för att inte automatiskt falla in i det gängse bankspråket. Men språket är nyckeln. Mitt grovhuggna sätt att skriva är ett sätt för mig att komma ur den mentala språkdräkten som de genom åratal av repetition fått oss att tro är sann. Jag är inte så brutal i språket annars men man måste, som sagt, ta i utav helvete för att ta av mig den mentala tvångströjan i tänkandet de satt på oss (jag funkar i alla fall så – du har ett mindre destruktivt sätt att skriva på och det gör att andra med andra sinnelag än mitt ”bultbrädebankande” kan ta till sig det du skriver – det är bra! Vi behöver många olika sorters röster! Alla kan inte gapa som jag för många blir skrämda av det)

    “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.” Joseph Goebbels

    Finns ju ingen egentlig gräns mellan stat och bankerna då bankerna styr staterna (t.ex Napoleon hade ju koll på det)

 5. Ännu ett bra inlägg Lincon!

  Lincon, du har flera gånger visat att banker skapar två lika stora skulder när de skapar ett påhittat ”lån”. En skuld på centralbankspengar (kontoinsättning) har banken till den som tar ”lånet” och en lika stor skuld till banken har den som tar ”lånet”.

  En övergångslösning till en nytt penningsystem som du har nämnt tidigare har varit att man helt enkelt nationaliserar bankerna och omfördelar deras rov.

  En vidare utveckling med liknande koncept som jag tror ger en bättre övergång med mindre förändringar men liknande resultat. Detta konceptet kommer främst innebära en omfördelningen från banker till Stat och räntelättnader till de som har lån och indirekta fördelar till de som saknar lån (slipper betala av ett lån). Konceptet förutsätter en ny form av system för att kontrollera Riksbankens skapande av centralbankspengar (riktiga svenska kronor) och hur de ska användas. Denna kontrollen måste ske med full öppen insyn för alla att se. Meddelande om förändringar vid övergången måste även ske i förväg för att vanliga människor och företag ska kunna anpassa sig till övergången.

  Det börjar med att Staten genom lagstiftning ökar reservkravet till 100% dvs. kräver en 100% täckning av bankers kontoinsättningar med centralpengar (på ett konto hos Riksbanken eller som kontanter) och det ska vara genomfört inom en viss tid och i etapper. Man förbjuder samtidigt banker att hitta på ”lån”. Endast statligt kontrollerade SBAB tillåts under en övergångsperiod att bevilja (produktiva) lån.

  Den nya lagstiftningen innebär att bankerna måste täcka alla sina skulder på centralbankspengar (riktiga svenska kronor) eller försättas i konkurs som i detta fallet betyder att banken nationaliseras på ett eller annat sätt där bankens alla kontoinsättningar kommer garanteras av Riksbanken men betalas ska i slutändan främst av konkursutförsäljningen av banken. Det gör att vissa banker (till exempel mindre sparbanker) som skött sig bra klara sig bättre genom en omställning.

  Det tvingar bankerna till en tvångsutförsäljning (ev. med tvång till Riksbanken) av det som räknas som tillgångar för en bank nämligen främst de skulder som vanliga människor och företag har till banken. Riksbanken går här in och köper upp dessa skulder och betalar för dessa genom att sätta in nyskapade digitala svenska kronor på bankernas reservkonto i Riksbanken. Det är viktigt att kontrollera kvalitén på de skulder till bankerna som bankerna säljer till Riksbanken för att undvika skulder som aldrig kommer att betalas tillbaka. Riksbanken ska för respektive banks tillgångar betala högst betala lika mycket som storleken på den skuld banken säljer. I andra fallet kan Riksbanken endast betala för en banks tillgångar så mycket att bankens alla skulder på pengar (kontoninsättningar hos banken) täcks undantaget eget kapital. Det skulle göra att det mesta av rovet skulle tas ifrån bankerna. Detaljerade korrekta siffror på tillgångar och kontoinsättningar kräver man innan detta ifrån bankerna. Hur mycket eget kapital bankerna eventuellt ska få behålla bör begränsas på något sätt eftersom det är en del av rovet.

  Att Riksbanken köper upp skulder till bankerna hände under finanskrisen 2008 när Sveriges betalsystem höll på att falla samman. Då köpte Riksbanken bostadsskulder från banker för 500 miljarder riktiga svenska kronor. Det bevisar att ett uppköp av bankers tillgångar är fullt genomförbart.
  Källa:
  http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2008/fs_08_2_sv.pdf

  Räcker en bankens försäljningar för att täcka alla sina skulder på pengar har man infört 100% täckning av den bankens alla kontoinsättningar. När man nu gör det på alla banker kommer man införa 100% reservkrav på alla banker. Betalningssystemet fungerar som tidigare med skillnaden att alla överföringar är täckta av centralbankspengar.

  Riksbanken/Staten har köpt de tillgångar som bankerna tidigare hade och för det betalt de alla som har kontoinsättningar på banken. Staten bör förbjuda räntekraven på alla gamla påhittade banklån (där nu Riksbanken/Staten äger de flesta). För de skulderna som köptes upp av Riksbanken inför man en amorteringsplan som bör baseras framförallt på inkomst och ev. stora tillgångar. Möjlighet till indrivning av skulder har staten redan genom Kronofogden men under en omställningsperiod innan fungerande administration finns, med inbetalningsmöjligheter mm, för de skulder som staten har köpt upp låter man bli att kräva ränta eller amortering av skulderna. När dessa skulder amorteras får staten in centralbankspengar eftersom alla kontoinsättningar är täckta av centralbankspengar och penningmängden kommer att vara oförändrad. Amorteringen kan till exempel samlas in omfördelas jämt till alla svenskar.

  Vanliga banker är fortfarande förbjudna att låna ut. För att nu få låna ut redan existerande pengar i skala måste man ansöka om att skapa en investeringsbank med investeringskonton som endast lånar ut redan existerande centralbankspengar. Den som sätter in centralbankspengar på ett investeringskonto är upplyst om risken att förlora hela beloppet som är insatt men kan få utdelning om det går bra.

  När man har ersatt alla påhittade banklån med centralbankspengar bör man börja diskutera och implementera andra viktiga penningreformer som till exempel att alla ska ha tillgång till ett konto hos RIX med mera för att gör penningsystemet mer hållbart och därmed mer robust.

  PS.
  Det finns flera punkter som kan utvecklas vidare som:

  Hur ska man övervaka och kontrollera skapandet av pengar under övergången och vidare in i framtiden?
  På vilket sätt ska människor ha möjlighet att påverka penningskapandet?
  Vad för kriterium ska bestämma hur stor penningmängden ska vara?
  Kan ovanstående kriterium skrivas in i grundlagen?
  Under vilken myndighet ska de skulderna som köps placeras?
  Hur ska man ta hänsyn till valutatransaktioner under övergången till 100% reserver?
  Hur kan man premiera kontanter?

  /Nod

  • Fanns mycket som jag tycker var bra med det förslaget Nod. Men jag föredrar ett nationaliserande av bankerna och avskrivning av skulder. De skulder folk har på framför allt bostäder är upptrissade genom att bankernas manipulation som parasitär mellanhand. Det finns enligt mig inget annat än att ha e total skuldavskrivning och börja om från början. Ett mjukare förslag är det Steve Keen har där staten ger pengar till alla i samhället och de som är satta i skuld måste betala skulder medan de som inte är i skuld kan spendera sina – detta medan reservkraven hojs successivt till 100%. Milton Friedman (av alla) kom med ett tredje liknande förslag som AMI bla har lyft fram.
   Men som sagt- jag tycker ett förstatligande av bankerna samt en skuldavskrivning är bästa lösningen. Ska bankerna sedan få existera ska de göra det folk tror att de gör – låna ut pengar.

   • Tack för din kommentar!
    Det finns många alternativ till penningreform och jag är minst insatt i AMI men jag vet att huvudsaken är att en penningreform för 100% reservkrav genomförs. Nationalisering är minst lika bra och kanske bästa metoden för genomförande. Problemet med nationalisering som jag ser det är att själva ordet har en negativ klang men vid ett genomförande kan man kanske kalla det något annat ;).

    Det var intressant att du nämde Keens förslag eftersom jag tänkte på det om att ge alla centralbankspengar när jag skrev förslaget ovan. Det Keen nämnde som ett problem i en intervju var hur man tvingar de som är i skuld att betala av sina skulder med de centralbankspengarna som de får. Med det förslag jag nämnt ovan har man möjlighet att tvinga de som är skyldiga att betala sina skulder. Om man Staten sätter in alla nyköpta skulder på respektive persons och företags skattekonto kan man sätt in till alla svenska medborgare en viss summa centralbankspengar. Är skattekontot positiv kan man ta ut pengar annars används centralbankspengarna till att betala skulderna och Staten får tillbaka de centralbankspengarna som används för att betala skulden.

    När det gäller total skuldavskrivning kan man även göra det. Staten kan helt enkelt avskriva/strunta i/avsäga sig de skulderna Staten har köpt av bankerna utan någon påverkan på penningmängden. Staten står som ägare till skulderna och kan göra vad som passar med skulderna. Samma scenario som att nationalisera bankerna.

    För att undvika att de som har tagit skulder får en fördel mot de som saknar skulder till banker kan man till exempel med bostadsskulder skriva av så mycket att skulden endast motsvarar ett rimligt pris på bostaden – baserat på byggkostnader, antal årslöner, historiska bostadspriser (innan bostadsbubblan) eller något annat vettigt.

    Kanske finns det för många möjligheter 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s