Vad är skillnaden mellan Cornucopia och Cuba?

Läs mitt inlägg som förklarar hur ”penningsystemet” är uppbyggt:

Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Här  är enkla frågor som ni kam skriva ut och fråga vänner, bekanta eller arbetskamrater (eller dela ut). Frågorna bör ställas i ordningsföljd

Vad finns på ditt bankkonto?

————————

Jag börja med att droppa y:et och kommer inte skriva Corny i detta inlägg  – jag kommer skriva Cornu. Detta då Cornu faktiskt har visat lite goda sidor och en del vettiga förslag. Det finns mycket som är vettigt i hans förslag om medborgarlön. Men då det inte är knutet till någon reformering av penningsystemet så blir det brister i hans argumntering. Han referar till bloggerskan Autentopia och försöker få det som om Autentopia  apar efter Cornu när det i verkligheten är precis tvärtom -Autentopia  har förordat medborgarlön långt före Cornu.  Autentopia har dessutom förslag till penningreformer (bland annat har hon uttryckt sitt gillande till Gesells ruttnande valuta) som gör att hennes förslag är betydligt mer genomtänkt än Cornus som vill att medborgarlön ska ske inom det nuvarande centralbanksplanerade systemet. Autentopia har mao idéer och åsikter om hur man ska kunna bevara lokala värden lokalt och hur man kopplar ifrån centraldammsugaren.

Som jag ska visa är Cornus förslag, inom det nuvarande centralbanks-dammsugarsystemet inte långt ifrån det som finns på Kuba.

Enligt t.ex anarkisten Bakunin är det ingen större skillnad mellan ett centralbankssystem och ett centralplanerat kommunistsikt system. Styrandet sker centralt – det är det centrala. Marx tyckte t.o.m att centralplaneringen som bankerna sysslar med är än mer centralstyrt än kommunismen, citat:

Talk about centralisation! The credit system, which has its focus in the so-called national banks and the big money-lenders and usurers surrounding them, constitutes enormous centralisation, and gives this class of parasites the fabulous power, not only to periodically despoil industrial capitalists, but also to interfere in actual production in a most dangerous manner— and this gang knows nothing about production and has nothing to do with it.”

Så därav kan man sluta sig att avståndet mellan dagens centralbankssystem och kommunismens centralplaneringssystem är väldigt liten.

Cornu vill således införa medborgarlön inom ramen för detta centralbankssystem som han så omhuldar (för de som på något sätt försöker ändra detta system är enligt Cornu vansinniga penningsystems-haverister och en massa andra epitet).

Hur fungerar systemet i t.ex Kuba? Jo, staten centralt  subventionerar mat, sjukvård, boende etc. Pengarna till detta går inte till de befolkningen direkt men det är i alla fall en form av medborgarlön ifrån centralmakten. Enligt Cornus förslag skulle centralmakten dela ut pengar direkt till folket (fast i dagens system är det inte pengar folk får på sina konton – det folk får på sina konton är bankernas skulder och inget annat). Den centrala styrningen och allokeringen finns kvar och skiljer sig bara genom att centralmakten inte specifikt bestämmer var medlen ska gå till.

Det Cornu förordar inom ramen för detta system är mao inte så långt från den centralplanerade fördelningsprincip som används på Kuba.

Det som skiljer Autentopia och även mig när det gäller medborgarlön är att vi vill ha en förändring av penningsystemet där även lokala valutor finns som bevarar lokala värden så att inte allt sugs in i centraldammsugaren. Medborgarlön skulle t.ex mycket väl kunna finnas i Gesells ruttnande pengar. Gesells ruttnande pengar ruttnar bort över tiden. Det gör att de bara hinner användas lokalt och valutaspekulationer mot en sådan valuta skulle vara meningslös – dvs penningväxlarna skulle få ett litet helvete att överleva. Större transaktioner mellan regioner skulle kunna ske genom att företag/stat/kommun utövar byteshandel (vilket, återigen, är penningväxlarnas mardröm). Och visst, om företag/stat/kommun vill använda fysiskt guld i dessa byten, så visst, det skulle vara en möjlighet av många – dasspapper en annan (kan vara svårt att torka sig i häcken med guld :) ).

Med ruttnande pengar skulle lokala värden kunna bevaras lokalt och inte sugas ut av centralmakter. Det som det lokala samhället kan skapa ett överskott på, beroende på vilka resurser som finns lokalt, kan användas till byteshandel. Den genomfördes i Wörgl under djupaste depressionen på 30-talet och fick staden att blomstra innan centralbanken fick kalla fötter och stoppade utgivningen, varvid Wörgl föll tillbaka till depressionen.

Jag skrev om ruttnande valuta här:

Hur kan vi få mer sociala pengar? del 2

Att skapa konstlade brister är, som sagt, målet och meningen för penningväxlarna. Det finns resurser – mat, bostäder etc så att alla skulle kunna leva ett gott liv. Men om man lever ett gott liv behöver man inte jaga pengar – hur ska penningväxlarna kunna suga ut oss om vi inte sätter jagandet efter pengar högst på livets agenda? Om pengar nu är en vara så ligger det ju i penningväxlarnas intresse att maximera efterfrågan på denna konstgjorda fiktiva vara – det har de ju lyckats med så till den grad att folk i allmänhet tror mer på fiktionen än verkligheten.

En medborgarlön i ruttnande valuta skulle skapa efterfråga på lokala varor och tjänster (åker man för långt bort gäller inte valutan där och man hinner inte så långt innan valutan ruttnat bort och inget är värd – så man är mer eller mindre tvungen att använda valutan lokalt för att hinna använda den).

Autentopia har som sagt idéer för hur centraldammsugaren ska kopplas ifrån, eller åtminstone få minskad sugkraft. Cornu har inga sådana tankar alls. Tvärtom försvarar han bankernas centralutsugning idag med näbbar och klor.

Någon kommer påpeka att Cornu är en guldbagge. Men guldmyntfoten är penningparasiternas räddningsplanka och måste i praktiken vara uppbyggt som dagens centraldammsugar-system. Jag skrev om det här:

Guld är inte pengar

Tillägg

Autentopia är för direktdemokrati vilket även jag är, skrev om det här:

Kan representativ direktdemokrati vara något?

Verkar faktiskt som om Cornu har en del vettiga tankar om direktdemokrati också.

Annonser

12 thoughts on “Vad är skillnaden mellan Cornucopia och Cuba?

 1. Jag ställde den frågan till cornu, att han skulle komma på en reform till dagens penningsystem i hans inlägg om medborgarlön. Jag fick förstås inget svar, eftersom han inget har.

  Jag gillar Autenentopias blogg, någon som tänkt hela varvet runt!

  • Jo, hon har tänkt till bra!
   Cornu ska ha beröm för att han faktiskt tänkt lite själv också! Fast det är ”silent treatment” som gäller som du skriver. Det faktiskt oftast inte den som dikterar ordet som styr vad som får sägas – det är den som dikterar tystnaden som kan styra vad som inte får sägas. Cornu tystar ihjäl det som inte passar honom.

   • Nu rodnar bloggerskan! 😉

    Blev lite förvånad när systemkramare (trots allt) Cornucopia? skrev om medborgarlön. Trist att han inte fattar att det kommer att bli revolution när människor ställs på bar backe. Min tes är ju att tjänstemännen (på förekommen anledning) kommer att driva igenom medborgarlönen p g a av sin tidigare privilegierade position och trots nedgången sitt ihållande sociala och intellektuella kapital? Frihet med lite pengar är ju ändå bättre än att sitta på socialen och tigga pengar i förlängningen. Replik någon?

   • Du behöver inte rodna, du ska vara stolt!

    Jo, kan mycket väl tänka mig att centralbygget med vidhörande överbyggnad av tjänstemän och byråkrati kommer se till att en medborgarlön införs då folk överger det stinkande skeppet kallat ”penningsystem” som härskar idag. Börjar lokala valutor, t.ex ruttnande valutor, dyka upp som värnar lokala värden blir parasitutsugningen allt svårare. Centraldammsugaren får in allt mindre och överbyggnaden vill säkert se till att de får en liten del så att de klarar sig i alla falla. För det är så jag tror systemet kommer skifta – i takt med att det centrala skuldslavssystmet blir allt mer uppenbart för folk kommer de försöka ska lokala alternativ.

    Egentligen är ju inte ruttnande lokala valutor svårare att genomföra än rabattkuponger. Rabattkuponger har en viss geografisk utbredning och slutar ha ett värde efter en period. Att göra ruttnande pengar som gäller inom ett visst område är inte långt från rabattkupongerna som folk skyndar sig till den lokala affären för att använda.

    Så jag tror på att i takt med att det centralstyrda pyramidspelet rasar kommer det ersättas av lokala alternativ där centralbyråkrater trängs undan. Det är då klart att dessa vill och givetvis i humanitär anda ska ges rätten att få överleva.

    Redan Keynes sa på trettiotalet att folk inte skulle behöva jobba mer än cirka 3 timmar om dagen. Dagens produktionsapparat är enorm och alla skulle kunna leva ett gott liv. Vi jobbar som slavar för att upprätthålla efterfrågan och värdet på en fiktion – pengar. Vi tjänar pengar – dvs vi är tjänare åt penningen – penningen tjänar inte oss.
    Avslutar med ett citat från Wigfors:

    ”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

    http://youtu.be/F6-cJMjSAGU

   • jo, att de lurat i ekonomerna att värdet av en fiktion, pengar, har större värde än människovärdet är nog en orsaken till den största och längsta mänskliga katastrofen genom tiderna. Och katastrofen sträcker sig ju inte bara till mänskligheten utan till hela Gaia.

 2. Det bär mig verkligen emot, men är det inte just det pågående haveriet som Johannes uppenbareleser – och dess ”autentopiska lösningar som ” beskrivs? Kristendomen är den ultimata förtryckaren av människans strävan att bli den hen egentligen är via individutionsprocessen (CG Jung). Så vem representerar Gud – för oss andliga? Det autentiska tillståndet?

 3. Kanske inte just specifikt kristendomen utan monoteismen som helhet. dvs judendomen, kristendomen och islam. Jag tror inte det är en tillfällighet att både judendomen och kristendomen har ordet domen i sig (Islam är lika dömande). De monetaristiska religionerna dömer då det bara finns en accepterad sanning – det ger rätt att döda alla tankar som inte passar in. Kanske kan den västerländska ”naturvetenskapliga” reduktionismen ses som ett resultat av denna könsstympning av det kollektiva tankerummet.

  Så jag vet inte om det är ett sönderfall – det kanske snarare är ett frigörande från en inställningen om att det bara finns EN sanning och ett frigörande från reduktionismens tvångströja. Vad är humanism? Jo ett vidgande av möjlighetsrummet – att se andras tankar och respektera dessa – kort sagt att vidga det kollektiva omedvetna som på något sätt binder oss samman.

  Jag tror du också skulle gilla Dr Rupert Sheldrake och hans tankar (jag som naturvetenskapare är så reduktionistiskt kastrerad att jag har svårt att ta till mig allt han säger men på ett intuitivt plan känns det ändå rätt):

  Jag vet inte vad jag ska tro men en tankevärld mer byggd på panteism (typ Spinozas tankar) tycker jag börjar även formas inom naturvetenskapen (t.ex Lovelocks och Margulis Gaia hypotes). Den intellektuella monoteistiska reduktionistiska kastrationen kan nog inte fortgå länge till och naturvetenskapen börjar se de gränser för vetandet som reduktionismen skapar.
  Så jag är lite mer hoppfull!

  • Tack för frukostfilmen! Jo, du har rätt, det Sheldrake förmedlar är fullständigt självklart för mig – har många erfarenheter av telepati och prekognition. Jung sa att drömmarna är kungsvägen till det undermedvetna, och jag vet att det är sant. Mina profetiska drömmar är symboliska och utspelar sig i 60-talsmiljö – kanske beroende på att 60-talet är den brytpunkt då vi (läs politikerna) fortfarande hade ett val (tänker på Christer Sannes bok om Keynes barnbarn), men valde fel och fortsatte elda på konsumismen istället för att lösa upp lönearbetets bojor. Den autentopiska texten är därför konstruerad genom både tvärvetenskapliga studier och slutsatser, som man metaforiskt skulle kunna likna vid nystan (samhällsdomäner) som ligger bakom en skärm, men där ändarna ligger synliga och därför möjliga att greppa – men också genom intuition och prekognition som gör skärmen genomskinlig och därför uppenbarar framtiden. Autentopia är ju alldeles för kontroversiell för de flesta ännu, men i takt med människans vandring mot ett mer naturligt tillstånd (autentiskt) så skulle idétexten kunna bli en pusselbit i byggandet av det nya världssystemet. Inget system kan ju vara onaturligare än det system vi fortfarande är fångade i, och det sorgliga är ju att människor förtrycker sig själva genom att stå bakom det, lurade av den materiella dimridån.

   • Som sagt, jag är lite för reduktionistiskt kastrerad för att kunna hänga med på allt. Men jag tycker det är tankeväckande och det är alltid givande när man ruckas lite från enkelspåret 🙂

 4. Jag var inne hos Cornu och läste om medborgarlön, och jag vill ge honom cred. Det är ett första steg inom det rådande systemet. Det borde vara genomförbart, men vad vet jag…

  Att t ex studera utan att behöva ta lån. För övrigt, hur många betalar tillbaka hela summan av sitt lån? Det är säkert ett stort bortfall. (Jag har inte kollat upp ev. statistik.)

  • Jo, han ska ha cred för att han tar upp medborgarlön men tyvärr gör han det utan inbegripa en reform av skuldslaverisystemet som felaktigt kallas penningsystem.

   Det är inget fel i att låna. Men banken ska, precis som om du lånar ut pengar till mig, ha pengarna de lånar ut och inte ”låna ut” sina egna skulder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s