Varför behöver bankerna nödlån när de kan skapa pengar?

Läs mitt inlägg som förklarar hur ”penningsystemet” är uppbyggt:

Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Här  är enkla frågor som ni kam skriva ut och fråga vänner, bekanta eller arbetskamrater (eller dela ut). Frågorna bör ställas i ordningsföljd

Vad finns på ditt bankkonto?

————————

Varför behöver bankerna nödlån när de kan skapa pengar?

Det är en fråga som brukar dyka upp lite då och då. Ibland är det bankprostituerade som ställer den och ibland är det nog av ren okunskap och att frågeställaren genuint vill ha ett svar – svårt att veta vilket.

Det enkla svaret på den frågan är:

Storbankerna skapar inte pengar – storbankerna hittar på skulder.

Jag tjatar om detta då det är extremt viktigt att förstå att bankerna INTE skapar eller lånar ut pengar. Det enda banker skapar är skulder – sina egna samt kundernas samtidigt. Visst låter det sjukt att någon skapar sina egna skulder? Men det är ju det facto vad bankerna gör. Tror att det bara är jag som tjatar om detta – och det är det enda sättet man kan förklara varför bankerna behöver nödlån. Så jag fortsätter tjata tills andra börjar tjata 🙂

När privatbankerna hittar på kontokludd “lånar” de inte ut något alls – bara två påhittade skulder hittas på samtidigt (båda är mao lika fiktiva då inget lånats ut). Bankens påhittade skuld är det som står skrivet på kundens konto. Kundens påhittade skuld på pengar som aldrig lånats ut är skuldlappen han/hon skrev på. INGA pengar alls har lånats ut eller skapats – bara två ömsesidiga påhittade skulder mellan banken och kunden.

Sedan försöker banken med alla medel lura i folk att bankens skuld (kundens konto”innehav”) är pengar men om många kunder begär att banken ska betala sin skulder genom t.ex bankomatuttag kan banken inte betala då “pengarna” på kontona aldrig har funnits där – och då banken nästintill inga pengar har tar de fåtal pengar banken trots allt har som reserv snabbt slut vid en bankrusning.

Så sammanfattningsvis skapar inte banken pengar – bara skulder. Och storbankerna är exakt lika djupt skuldsatta som ALLA skuldslavarna tillsammans.

Pyramidspelet som bankerna bedriver kan i kort beskrivas som:

Vi börjar med att bevisa att bankerna inget lånar ut:

a) Kundens konto är vad kunden lånar ut till banken dvs kundens konto är bankens skuld till kunden och INGET annat (som kunden, än så länge, kan kräva att banken betalar genom t.ex bankomatuttag).

b) Allt som banken ”lånar ut” och sätter på kundens konto är mao bankens skuld

Banken ”lånar” mao tillbaka alla pengar de påstod sig sätta på kundens konto. ”Lånar” man tillbaka det man ”lånat ut” har man inget lånat ut alls.

Det banken gör är att skriva en påhittad skuld till kontoinnehavaren (skuldpappret som kunden skriver på) och en skuld som banken får (kundens kontoinnehav) . Återigen: notera att inga pengar alls är utlånade – bara dessa två påhittade skulder på pengar är skapade.

Storbankskartellens strategi är således:

1) “Låna ut” pengar banken inte har och inbilla kunden att pengarna finns på kontot samtidigt som banken “lånar” tillbaka samma ickeexisterande pengar i samma stund de kluddas på kontot.
2) Inbilla kontokunden att det som inte finns på kontot (men som kunden tror finns där) är kundens skuld till banken som kunden till vilket pris som helst måste betala tillbaka

3) Dölj att banken “lånat” tillbaka pengarna som inte finns men som banken kluddat på kontot och att kontokluddet därför är bankens skuld

4) Bomba kunden med påståendet att kunden har pengar på kontot (vilket de, för att vara tjatig, inte kan ha då banken “lånat” tillbaka dem)

5) Se till att fixa så att banken kan bolla sina skulder (kundernas konto”innehav”) med andra banker genom en centralbank där storbankskartellen bara kommer åt de digitala kontanterna som de kan kompensera varandra med när de övertar varandras skulder så att kartellen som helhet inte behöver betala sina skulder till kontokunderna. Kontokunderna tror att de betalar varandra pengar vid kontoöverföringar när det enda som sker är att det överskuldsatta banksystemet bollar sina skulder mellan  kundkontona så att kontoinnehavarna bara får mer eller mindre av bankskulder på sina konton

6) Se till att sluta systemet så att fysiska kontanter, sedlar och mynt, förbjuds. Då bankerna bara kan betala sina skulder till kontokunderna genom kontantuttag innebär det kontantlösa samhället en total skuldavskrivning för bankkartellen

Om bankerna inte lyckas med 6:an och kontokunderna kräver att bankerna betalar sina skulder genom t.ex bankomatuttag vid en bankrun kommer bankernas nakenhet och överskuldsatthet bli glasklar – och det har hänt hur många gånger som helst tidigare

Överkurs

Ett annat alternativ är att RIX öppnas för allmänheten och att folk kan ha digitala konton med digitala kontanter på Riksbanken – då skulle kunderna kräva att de överskuldsatta storbankerna skulle betala sina skulder och folk skulle istället hålla sina pengar  som digitala kontanter på sina RIX-konton – en digital bankrun mao – detta kommer dock aldrig hända då bankkartellen aldrig kommer släppa sitt monopol på digitala kontanter på RIX.

Småbanker som t.ex JAK har inga egna konton på RIX utan är bara annex till storbankerna då JAK har konton hos dessa precis som vanliga kunder. JAK kan således i dagsläget bara fungera som en andrahandsförmedlare av storbankernas skuldpåhitt (kontoinnehav). Om JAK fick konton direkt på RIX skulle vi få en riktig bank som gör det folk tror att banker gör – låna ut pengar. Men, som sagt, fick JAK konton på RIX skulle folk fly de överskuldsatta storbankerna i en digital bankrun och sätta in sina pengar på JAK – så återigen – storbankskartellen kommer aldrig frivilligt släppa sitt kartellmonopol på de digitala kontanterna på RIX .

Annonser

27 thoughts on “Varför behöver bankerna nödlån när de kan skapa pengar?

 1. Är det någon som skulle vilja hjälpa mig att översätta det här till engelska och skicka till t.ex positiv money? Ordet bankprostituerade kan vi ta bort eller ersätta något annat. Om det behövs kan fler ändringar göras så att mitt ”icke så rumsrena språk” blir mer rumsrent 🙂 Skulle vara skoj och höra vad de säger. De fortsätter ju tjata om att bankerna skapar och lånar ut pengar.

  För frågeställning ovan är ju faktiskt i sig riktigt bra! Om bankerna kan skapa pengar hur kan de då vara skuldsatta? Och svaret, som sagt, är att bankerna inte skapar pengar – bara skulder – sina egna och kundernas samtidigt. Sedan får bankerna oss att tro att vi betalar varandra pengar genom kontona när det enda som vi de facto gör är att bolla bankkartellens skulder (=kundernas kontoinnehav) mellan oss så att vi får mer eller mindre med bankskulder på våra konton.

  • Nationalisera bankerna då de genom att sätta allt i skuld har lurat alla med att bankens skulder är pengar. Avskriva alla skulder då de är påhitt och utsugningsinstrument åt bankerna (dvs nollställa systemet) såsom jubelprincipen i bibeln förespråkar. Fördela rovet så rättvist som möjligt. Se till att om bankerna ska bli privata igen så ska de fungera som folk tror att banker fungerar (efter t.ex JAK:s principer) – dvs banker ska låna ut pengar om de lånar ut något.

   Vi har nått den punkten då varken bankerna eller folket kan luras på mer skulder.

  • Schysst! Är rädd för att mitt sätt att skriva i Bamm-Bamm-stil passar Engelsmän än mindre än Svenskar – de är ju väldigt välpolerade i tal och skrift 🙂

   • Nu är det ju inte givet att jag är bättre på engliska än nån annan 🙂 Jag gjorde ett försök, känn dig fri att ändra, skriva om, eller skrota.

    If banks can create money, why do they need bailouts?

    This is a very valid question that creates a lot of confusion and it needs to be answered.

    Banks do not create money, they create debt.

    The understanding of this is critical, for herein lies the answer. Banks create debt, they do not lend anything to anyone, nor do they create money.

    The numbers that appear on bank accounts are not the result of the bank lending the account owner this amount of money, it is the result of two simultaniously created ficticous debts. The banks debt to the account owner is the amount on the account, and the account owners debt to the bank is the agreement the bank made him/her sign.

    No money has been created, nothing has been lent to anyone, all that has happened is the creation of two ficticios debts between the customer and the bank.

    Banks can not create money, so they do the next best thing. The try to convince people that their debt (the amount on the bank account) is actually money. As long as they succeed in doing this, the trick is never exposed. If, however, enough people catch on and start demanding to get the actual money by withdrawing cash from ATM:s for instance, it quickly becomes apparent that the amount on their account is only the banks debt, their promise to pay this amount of money, not the money itself.

    So, banks do not create money, they only create debt. Hence, they are exactly as indebted as all their customers combined.

    Further, let us prove that banks do not lend anything:

    a) The bank account of the customer is actually what the customer lends to the bank. In other words, this account is the banks debt to the customer, nothing more, nothing less. The customer can demand that the bank pay him this amount of money by withdrawing it from an ATM for instance.

    b) Hence, the ”loan” from the bank that ends up on the customers account is in fact the banks debt to the customer.

    In other words, the money the bank claimed to have deposited on the customers account as a ”loan” is immediately borrowed back by the bank. If you lend someone something and immediately borrow it back, did you really lend anything?

    What the bank really does is to create a ficticious debt to the customer (the amount on his or her account) and a debt to the bank (the agreement the customer signs), no money is lent to anyone.

    The strategy is therefore:

    1) The bank ”lends” money it does not have to the customer, makes him believe the money is in the account, then borrow this nonexistent money back.

    2) Make the customer believe this nonexistent money is his debt to the bank that has to be repaid no matter what.

    3) Hide the fact that the bank borrowed this nonexistent money they ”typed into” the customers account back, and thereby making it their debt to the customer.

    4) Keep telling the customer that they do have money on their accounts even though they do not because the bank has actually borrowed it back.

    5) Create a system that allows banks to transfer their debts (the amount on the customers accounts) to and from each other by means of a centralbank. Only members of the bankingcartel can access the ”digital cash” that they use to compensate each other for ”taking over” each others debt to customers. This way, no member of the bankingcartel ever has to actually pay their debts to the customers. They think that they actually transfer money to eachothers bank accounts, but all they are doing is moving bankdebts around. In other words, they gain or loose some bankdebts to or from their accounts, NOT money.

    6) Ban the use of cash. Since this is the only way for the customer to demand the bank to pay up, a cashless society means a complete debt writeoff for the banks.

   • Kanon! Verkar bra! Jag kanske skriver samma sak några gånger för mycket (att bankerna inte lånar ut pengar utan bara skapa skulder (frustration! 🙂 ) så kanske skulle man kunna skära ned det uttrycket några gånger.
    Annars var det jättebra tycker jag! Jag ska försöka få upp det på positive money.

 2. Bankprostituerade, såsom Cornu, brukar alltid framhålla att skuldslaven är ”låntagare” och banken är ”långivare” vid skapandet av de ömsesidiga skulderna (som banken lögnaktigt kallar ”lån”). Men en konsekvens av att banken och skuldslaven sätter sig i skuld med samma ickeexisterande pengar är ju att man man lika gärna kan vända på det. Det som står på kundens konto är bankens skuld till kunden som banken ”lånar” av kunden: mao banken är ”låntagare” och kontoinnehavaren är ”långivaren”

  Givetvis är ovan fullständigt trams då inget lånats ut överhuvudtaget. Bara två skulder på ett fiktivt lån skapas – där båda parter samtidigt både är ”lån”tagare och ”lån”givare av ingenting till varandra. Som sagt, fullständigt trams med andra ord.

  Så när bankkramare, såsom Cornu, skriver ”låntagare” eller ”långivare” nästa gång kan man fråga honom ”Vilken ”låntagare” avser du? Banken eller kontoinnehavaren? eller ”Vilken ”långivare” avser du?” Banken eller kontoinnehavaren?

 3. I och för sig är jag inte helt enig med dig om vad som är pengar. Jag håller mig till en sociologisk förklaring där allt som godkänns som betalningsmedel av en större mängd människor faktiskt blir pengar, även din elräkning. Det är den allmänna acceptansen, inte hur ”pengarna” objektivt och logiskt ser ut, som är det avgörande – hur dum acceptansen än kan vara. Men svaret på din fråga är förmodligen att det finns en hierarki bland betalningsmedel vilket bankcheferna mycket väl förstår. De vill ha in handfasta pengar som fungerar överallt utan några frågor, inte skuldsedlar, elräkningar, snusdosor, getost eller vad som lokalt och tillfälligt kan vara överenskommet som ”pengar”. Feta leveranser av vanliga svenska kronor till skakiga banker är vad de vill se, då har de en konvertibel valuta som gäller utan begränsningar och även kan skickas till Caymanöarna om man känner för det (vilket nog skulle vara besvärligare med snusdosor eller getost!).

  Men det är klart, teoretiskt skulle man kunna tänka sig att bankerna skulle kunna få tillstånd att skapa fonder på samma villkor som den statliga penningproduktionen. Detta fanns ju förr, när affärsbankerna kunde ge ut egna sedlar! Då skulle de kunna stoppa dem i den egna kassan och förklara sig solventa igen, även om deras låntagare konkursar i massomfattning. Men det är inget jag skulle vilja rekommendera, och det skulle nog kräva att kraven på bankernas egna kassatillgångar i förhållande till sedelmängden sänks till ungefär noll. Det låter som ett recept för en ny krasch om förtroendet för sedlarna av någon anledning sviktar. Och då lär staten lik förbaskat få gå in igen för att stoppa ”bank runs”.

  • Vad i min beskrivning är felaktigt? Det vore tacksamt om du vill påvisa felaktigheter och diskutera det skrivna. Av din allmänt luddiga skrift vet jag dock inte om det var din avsikt att diskutera, eller?

   Ett betalningsmedel är ett medel som man BETALAR med (som sagt, det hörs på ordet). Att handla på krita innebär att man skjuter upp betalningen, inte att man slipper betala. Det bankerna gör är att hitta på två ”krediter” på samma icke existerande pengar. En ”kredit” som kunden sägs vara skyldig och som kunden anmodas betala intill graven. Den andra påhittade ”krediten” är banken skyldig kunden (kundens kontoinnehav som är vad banken är skyldig ) – storbankskartellen har sett till att deras påhittade skuld, till skillnad från kundens, i princip aldrig behöver betalas. Mao banken följer inte den ”allmänna” regel om att man ska betala sina skulder (iofs är både bankens och kundens skulder fullständiga påhitt från början men även här bör samma regler gälla båda parter – slipper en betalas sin påhittade skuld ska den andra också slippa).

   I verkligheten har inte någon kredit heller skapats då bara en kredit kan skapas på en sak. Om du går till korvgubben så skriver han en skuldlapp som han håller i kassaapparaten (och river när du kommer och betalar skulden). Korvgubben skriver INTE två skuldlappar på korven- en där du är skyldig korvgubben en korv, och en där korvgubben är skyldig dig en korv. Om både du och korvgubben är ömsesidigt skyldiga varandra en korv så är ingen skyldig en korv. Korvskulderna tar ut varandra och varken kredit eller en skuld på korv har funnits.
   Bankerna skriver två skuldpappret på samma ickeexisterande pengar så det är, i enlighet med ovan, inte en kredit.

   1) Det finns ingen låntagare
   2) Det finns ingen långivare
   3) Det finns inget lån av pengar
   4) Det finns ingen kredit
   5) Det finns inga pengar på kontot då bankerna ”lånar” tillbaka påhittet de kluddar dit med en gång
   6) Det finns ingen skuld då varken banken eller kunden lånat något
   7) Bankerna lånar inte ut insättningar
   8) Kunden måste alltid betala sin påhittade skuld medan banken i princip aldrig behöver betala sin
   9) Det finns ingen ”kreditgivare” eller kreditgivning
   10) Av 9) följer också att uttrycket ”kreditvärdighet” är fullständigt skitsnack
   osv

   Är ovan vad bankerna och kunden ”allmänt” har kommit överens om? NÄ, det är i princip motsatsen till vad kunderna tror och ”accepterar”. Ditt uttryck:
   ”Det är den allmänna acceptansen, inte hur ”pengarna” objektivt och logiskt ser ut, som är det avgörande – hur dum acceptansen än kan vara”
   är inte sann då ovan inte är vad skuldslaven och kontoinnehavarna har accepterat. De är lurade då det de accepterat skiljer sig helt från verkligheten. Att du sedan tycker det är ok att lura folk och tycker det är acceptabelt är en moral du får hålla för dig själv. Personligen har jag svårt för bedrägerier.

   Jo DITT förslag i sista stycket är ett osedvanligt dåligt förslag (på något sätt när jag läser det så verkar det som om du försöker klistra på mig DIN idé). Men som sagt det var ditt så jag behöver överhuvudtaget inte kommentera, detta i synnerhet då du själv kommer fram till att det var korkat (vilket får mig att undra varför du överhuvudtaget nämnde det)

   Jag vore tacksam om du ville föra fram logiska argument istället för att flyta iväg i tämligen meningslösa cirklar skrivande ingenting av vikt.

   • Varför skriker du? Jag försökte resonera runt frågan du ställde och gav ett tänkbart svar. Tvärsäkra svar passar illa i en ungefärlig verklighet. Men om du inte gillar det kan jag låta bli att kommentera framöver och plocka bort dig från min bloggrulle så du slipper bli förknippad med mina ”luddigheter” över huvud taget.

  • Du verkar lida av banksjukan. Du har gått på illusionstricket av bankmagikern. Du lämnade in hela din förmögenhet och fick sedan testa att pengarna fanns kvar genom att gå till bankautomaten och där ta ut en bråkdel av din insättning. Såsom du skriver tyder vidare på att du inte tagit till dig vad Lincoln återupprepat gång på gång. Att kludd var du kommen och kludd skall du sluta som. För att ta till sig det mycket enkla att bankerna inte har pengar kräver att man öppnar sina sinnen. Tex sluta att blockeras av prisuppgångar på fastigheter då de bara är ett uttryck på galenskaperna som bankerna håller på med. Vad nybörjare gör är att blanda in fiktiva värden från dagens korrupta system med de av Lincoln desikerade verkliga grundvariabler som styr dagens system. Det kan liknas vid de som fortfarande tror att jorden är platt och överbevisas men fortfarande pratar med platta formuleringar. Läs igenom så mycket du kan om vad Lincoln skrivet så kommer du snart till insikt. Jag förstår att det tar emot att inse att banker är den värsta parasiten då du gått på deras falska budskap som ekat samstämmigt bland etablissemanget.

  • Bloggarbjorn, enligt din definition är bra förfalskade sedlar som blir accepterade samma sak som riktiga sedlar. Skillnaden mellan förfalskade sedlar och riktiga sedlar är att falska sedlar är ett bedrägeri och kommer alltid att vara det oavsett hur man vrider och vänder på det. De kan fungera på samma sätt trots att de är helt olika till sin natur som elefant och mus; den förfalskade sedel är en stöld genom bedrägeri medan den riktiga sedeln ska ge en måttstock på värde.

   Det allmänna betalningsmedlet bör därför vara det som de flesta tror det är och som alltid är accepterat – svenska kronor. Det innebär att banker måste hålla 100% reserver. Pengar på banken kommer då betyda svenska kronor på bankkontot till skillnad från skulder på svenska kronor på bankkontot.

 4. Jag gjorde en foto serie över mitt bankonto för siffrorna ändrades och jag gick till polisen för banken hade ingen förklaring och polisen såg problemet på samma sätt som jag att det är ett brott mot bokföringslagen och om inte banken kommer överens om detta så måste vi agera. Men banker är inte företag liksom oavsett vad någon säger i den frågan. Jag vet anledningen om hur siffrorna ändrades men förklaringen finns inte från dessa som gjort det. Och jag har inte gått vidare om det för jag anser att hela systemet är en bluff och bevis finns ju som sagt. Vet inte ifall detta tillför något eller inte.
  Men vad som ses som brott är det inget att ta miste på.
  Problemet att gå till punkt med det är att det är omöjligt för mest pengar vinner och historian är skriven av den vinnande sidan. Personligen så handlar det bara om 2 hundra spänn hit och dit ibland 9 kr och så så det är ingen big deal för min person det är bara grejen det handlar om för alla sådana ting talar ju emot hur det är repsenterat att det ska funka gör man ett köp så bokförs det då man gör ett köp och har varan men i denna hmmm bransch är det inte så och det är det samma som att ändra då datum och pris i bokföringen och det är olagligt i alla fall mellan personer och företag.
  Kan inte gå in i detalj. Och fömodligen skriver jag huller och buller så det är svårt att uppfatta det.
  Och själv i det hela vet jag hur det ligger till och göra mer en så drabbar mig nog negativt och det är jag inte i kondition för att ta. Och vad säga om det vet jag inte.

  • nu tror jag du hittar på, du menar alltså att ditt bankkonto-saldo ändrats dag till dag utan att du gjort något eller fått nån ränta, dold avgift osv.. det SKA INTE kunna hända, vad säger banken om det själva då?

   • Du är berättigad till frågan men jag skriver vad du borde fråga genom att byta ut ”bank-saldo” med vad det är – ”innehav av bankskulder”, då lyder din fråga (jag kopierar din text och ersätter):

    ”nu tror jag du hittar på, du menar alltså att ditt innehav av bankskulder ändrats dag till dag utan att du gjort något eller fått nån ränta, dold avgift osv.. det SKA INTE kunna hända, vad säger banken om det själva då?”

   • De kan inte förklara det för det är utanför deras egna åtgärder. Och polisen har jag bara diskuterat detta i bokföringslagens syfte för som de säger själva har de inte kunskapen om hmm ekonomi. Banken som jag har konto hos är inte stelbenta i sin syn, de har förändrats.

   • För att inte särbehandla ”Rel” så gör jag samma sak med dig, Stefan. Jag ersätter ”konto” i din mening med vad det är: innehav av bankskulder. 🙂 Då blir ditt svar:
    ”De kan inte förklara det för det är utanför deras egna åtgärder. Och polisen har jag bara diskuterat detta i bokföringslagens syfte för som de säger själva har de inte kunskapen om hmm ekonomi. Banken som jag har mitt innehav av bankskulder hos är inte stelbenta i sin syn, de har förändrats.

   • Fast först sa de som du Rel innan jag visa mina bevis, de såg rätt chockade ut. Vad jag kan se av personalen så är de själva inte alls så sålda med sitt förtroende till denna hmm banking verksamhet.

   • Ja Lincoln det är skulder och inga pengar skulle jag köpt pengar i varan sedlar så skulle detta inte hänt vilket jag brukar göra. Så vad du säger Lincoln är mer en överbevisat 🙂

  • Över bevevisat hur blev den meningen egentligen, ärligt språkförståelsen och jag är inte alltid bra men jag mena att jag håller med Lincoln om konto och skulder .

   • Är du kund hos en mindre bank? Kanske har dom börjat mygla för att få ihop sin verksamhet? Jag tror det är finansinspektionen du ska prata med, inte polisen. Är ett väldigt allvarligt brott att mixtra med folks konton, gå till fi och få huvuden att rulla!

  • lol, du kan inte läsa svaret. Bankerna sätter sig i lika djup skuld som de sätter skuldslaven i. Svårare än så är det inte. Försök läs om om du inte fattade eller ställ en fråga på det du inte fattar?
   Ja, de ljuger när de säger att de ”lånar ut” pengar – banker lånar inte ut något alls. Som sagt, de hittar bara på två fiktiva skulder på samma belopp – en till sig och en till skuldslaven.

   • När man skriver under ett lånekontrakt på banken händer följande:

    För kunden:
    Exakt samma belopp hamnar nu för kunden som ett plussaldo på ett transaktionskonto och ett minussaldo på ett lånekonto.
    Beloppet på transaktionskontot är fritt för kunden att göra vad man vill med. Beloppet i lånekontot blir en skuld till banken man lovar att någon gång betala tillbaka. Kostnaden för denna tjänst betalas i mindre årliga belopp till banken så länge kontraktet gäller (ränta).

    För banken:
    Banken i sin tur får beloppet som en skuld till kundens transaktionskonto där man lovar att beloppet ska vara tillgängligt för kunden att göra vad man vill med.
    Banken får också samma belopp som en pluspost i bankens balansräkning.

    Slutsatts
    Totalt sett har inga pengar skapats, totala summan för kunden är +-0 och totala summan för banken är +-0. Dock har ett belopp frigjorts, beloppet kunden har på sitt transaktionskonto och troligen kommer spendera, därför tror många att banken skapar pengar.

    Hit är jag med, men det jag är intresserad är av hur allting tas upp i statistiken och bankens bokföring.

    Penningmängden
    Hur räknas beloppet i exemplet ovan in i den totala penningmängden (M3 tror jag det kallas). Säg att beloppet är 1 miljon, jag gissar då på att M3 ökar med 1+1=2 miljoner? Eftersom M3 bara räknar privatpersoner? Finns det statistik som mäter penningmängden hos företag, där borde det också ökat med 1+1 miljon.

    Hur förändras bankens bokföring av exemplet ovan?
    Beloppet borde ju hamna som en utestående skuld och en pluspost, totalt +-0 i bokföringen.
    Räntan hamnar som en intäkt. Intäkterna ska betala personal, lokaler, datasystem.. av det som är kvar i vinst måste en viss andel sparas i banken som ”kapitalkrav”, resten delas ut till bankens aktieägare.

 5. Osedvanligt krångligt sätt att skriva att banken lånar tillbaka det påhittade belopp som den påstår att den lånar ut till kunden så att inget lånats ut alls. Banken skriver sedan två påhittade skulder
  1) till kunden (skuldpappret ) som han hon skriver på (vilket inte är ett ”lånekonto” då , enligt dig själv, inget har lånats ut – en grav självmotsägelse mao)
  2) till banken (kontokunden kontoinnehav)

  ”Transkaktionskontot”=kundens konto mao (varför dessa eviga omskrivningar av sanningen?) vilket är kundens innehav av bankskulder (visst är det svårt att erkänna att banken är i lika stor skuld som kunden – istället skriver du +-0 vilket ju just är att banken är i exakt lika påhittad skuld till kunden som kunden är till banken – de två påhittade skulderna tar ut varandra, dvs +-0).

  Så summa summarum:

  Banken har inget lånat ut (vilket du erkänner) men kunden och banken är ändå i satta i lika djup skuld på pengar som aldrig lånats ut (visst är banksystemet logiskt 🙂 ). Skillnaden ligger i att bankerna kan lura häcken av folk och inbilla folk att bankens påhittade skuld ÄR pengar genom att bankkartellen kan bolla runt dessa genom RIX så att kunderna får mer eller mindre med bankskulder på sina konton och därmed inbillas tro att de betalar varandra pengar. På så sätt behöver bankerna i princip aldrig betala sin påhittade skuld (sker bankskuldsöverföringen=kontoöverföringen inom samma bank så behöver det inte ens gå genom RIX) . Skuldslaven är däremot tvungen att betala sin påhittade skuld samt ränta tills dagen han dör.

  Det innebär ingen kostnad för banken att fylla på mer av sina egna skulder på kundens konto och säga till kunden
  -”Kolla – du har fått ändå mer bankskulder på ditt konto i ränta”
  -fast det säger de ju inte, de ljuger istället kunden rakt upp i ansiktet och säger :
  ”Kolla – du har fått mer pengar på ditt konto i ränta”
  Återigen: kundens konto kan endast innehålla bankens skulder på pengar och inga pengar per definition.

  Japp, den sk ”penningmängden” ökar. Men att det kallas penningmängden är också skitsnack – den till 97% riktiga termen är bankskuldmängden för att poängtera att det inte är pengar utan bankskulder (=kunders kontoinnehav som är bankernas skulder på pengar till kunder och INGET annat). Den till 3% riktiga termen är “penningmängd”.

  Visst är det svårt för dig att erkänna att kundernas kontoinnehav är bankernas skulder till kunden, eller hur? 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s