Försök till sammanfattning och lite om olika sorters QE

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

———————

Tar dessutom lite till om QE då det kanske är förvirrande. Av bilden nedan framgår att det finns två typer av kontanter. Den yttre blå cirkeln är fysiska kontanter (sedlar och mynt). Den blå cirkeln i mitten är de digitala kontanterna som storbankerna håller på riksbanken och som endast de kommer åt.  Däremellan finns kunders  kontoinnehav hos bankerna. Kundernas kontoinnehav är bankernas skulder på kontanter till kontoinnehavare – inget annat – kontoinnehavet är INTE pengar i sig själv.

1

Observera att de digitala kontanterna är helt inneslutna och inte kan kommas åt av allmänheten. Återigen: detta då endast storbankskartellen har konton på Riksbanken och kan bolla dessa digitala kontanter emellan sig. De digitala kontanterna påverkar mao inte inflation eller någonting utanför bankerna då de bara bollas mellan bankerna. Penningmängden (som ju inte egentligen mest är en bankskuldmängd) som allmänheten kan köpa saker för påverkas mao inte ett smack av om de digitala kontanterna ökar eller minskar.

T.ex ökade Riksbanken mängden digitala kontanter med 500 miljarder år 2008 då bankernas skuldbollande höll på att haverera. Men dessa kom aldrig ut till allmänheten. De förblev inneslutna då endast storbankskartellen kom åt dem:

2

Så den formen av QE är bara ett digitalt ”penningtryckande” som bara banksystemet kan använda och skapar ingen inflation då de aldrig når ut till allmänheten.

Om Riksbanken däremot hade tryck 500 miljarder nya sedlar och gett till allmänheten skulle troligen inflation inträffat då det ökat köpkraften hos allmänheten då 500 miljarder är en mycket stor summa. Men troligen skulle ”penningmängden” samtidigt minska då folk skulle betala av sina påhittade skulder till bankerna (skuldmängden skulle minska) så inflationen skulle nog inte ha blivit så extrem som man kanske skulle kunna tro. Se nedan:

3

Så vilka effekter en QE får är helt beroende på om de sker i form av en ökning av 1) digitala kontanter som bara storbankskartellen kommer åt ELLER  2) i form av fysiska kontanter som allmänheten kommer åt.

Egentligen finns ju ingen anledning alls att storbankerna ska ha monopol på de digitala kontanterna. De digitala kontanterna borde vara allmännyttiga genom att alla som vill kan ha konton på Riksbanken och komma åt de digitala kontanterna och använda dem som betalningsmedel. Vi skulle då kunna kapa av den parasitära mellanhanden bankerna och deras skuldförslavning av allt:

4

2 thoughts on “Försök till sammanfattning och lite om olika sorters QE

  1. QE till folket, du måste vara galen. Folket kan inte hantera detta, det måste gå genom en intermediär som kan få ta del av de goda effekterna först, allt annat vore ju rättvist;)

Kommentarer inaktiverade.