Läsarfråga – vad är mest effektivt?

Tillägg

Från och med i år, 2015,  kan man inte längre hålla kronor på Riksgälden – de kontona avecklas

————–

Jag får tacka Peter (kolla in hans blogg – den är riktigt bra – han är dessutom betydligt mer strukturerad än jag är 🙂 ). Tackar för hans kommentar och att han hittat ett uttalande där fd Riksbankschefen Bengt Dennis verkar tycka att dagens bollande av bankskulder mellan våra konton är mer effektivt än att alla har var sitt konto på Riksbanken och kan betala varandra direkt med digitala kontanter. Citat från Dennis:

“Frågan om vilka som skall delta i ett system av den typ som RIX representerar handlar ytterst om vilken roll den offentliga sektorn bör ha gentemot marknadsaktörerna, en avvägning som också kan uttryckas i termer av ”stabilitet” kontra ”effektivitet”. Rent principiellt kan man tänka sig en lösning där alla hushåll och företag har konto i central- banken och centralbanken därmed sköter all betalningsförmedling i samhället. Detta skulle förvisso bli ”stabilt”, samtidigt som det knappast är troligt att ett sådant statligt de facto monopol på betalningsförmedling skulle vara särskilt effektivt. Man kan, å andra sidan, också tänka sig en lösning där centralbanken inte har någon roll alls. Bankerna håller då konton hos varandra och avvecklar sina mellanhavanden bilateralt, eller upprättar en egen central institution för betalningsavveckling. En sådan modell skulle mycket väl kunna bli effektiv – men knappast stabil i ett läge där någon viktig aktör får problem.”

Jag och Peter skulle vilja veta hur någon kan få alternativ 2) nedan (dvs dagens system) till att vara mer ”effektivt” än att alla har var sitt konto på Riksbanken från vilket vi kunde betala varandra direkt.

Idag kan man fortfarande ha konton på Riksgälden (som är Riksbankskonto). Men måste betala genom bankernas kontosystem. Nästa år tas även Riksgäldskontona bort.

Vi antar de två olika betalningssätten av 1000 kr från ditt konto till mitt konto:

1) Där jag och du har digitala kontanter direkt på Riksbanken (t.ex genom Riksgälden) som vi kunde betala varandra med utan mellanhänder

och

2) Bankskuldbollningssystemet som existerar idag ( där vi  betalar varandra med bankernas skulder)

Nedan följer de två olika händelsekedjorna av de två olika alternativen där alternativ  2) antar att du har ICA-banken och jag har JAK-banken. Säg att ICA-banken har sina konton på SEB och JAK har sina konton på Handelsbanken (för småbanker har bara konton på storbankerna såsom vanliga kontoinnehavare).

Alternativ 1)
Du skickar 1 000 kr i digitala kontanter från ditt konto på Riksgälden till —-> mitt konto på Riksgälden —-> Du blir 1000kr fattigare och jag blir 1 000 kr rikare.

Enkelt, simpelt, smärtfritt! Helt enligt KISS (Keep It Simple Stupid)! Så enkelt skulle det kunna fungera men låt oss nu göra en händelsekedja för hur det MÅSTE gå till i det snurriga system som utgör verkligheten idag (när man läser nedanstående har man svårt att tro att det är verkligt men så sjukt fungerar det):

Alternativ 2)

Du säger till Riksgälden att flytta dina 1 000 kr digital kontanter till ICA-banken —–> men ICA-banken har inga egna konton på Riksbanken så Riksbanken skickar de digital kontanterna till —> SEB istället som blir skyldig ICA-banken 1 000 kr varvid ICA-banken får 1 000kr i ökat innehav av SEB:s skuld—-> ICA-banken skriver den inkomna SEB:s skulden på ditt konto—->ICA-banken skickar tillbaka SEB:s egna skuld till SEB som—-> frågar Handelsbanken om de vill ta över SEB:s skuld till ICA-banken —-> Handelsbanken accepterar och tar över skulden men kräver att SEB samtidigt ska skicka med 1 000 kr i digitala kontanter som kompensation för att Handelsbanken tagit över skulden—-> SEB skickar över 1 000kr i digitala kontanter till Handelsbanken—-> Handelsbanken är nu skyldig JAK 1 000 som JAK får i ökat innehav av Handelsbanksskulder—–>JAK skriver sitt ökade innehav av Handelsbanksskulder på mitt JAK konto—–> jag ber JAK att skicka 1 000 kr till Riksgälden men—->JAK har inga konton på Riksbanken utan måste—-> be Handelsbanken att göra detta—-> Handelsbanken minskar sin skuld till JAK-banken med 1 000kr —–> JAK banken får därmed mindre med innehav av Handelsbanksskulder dvs JAK:s kontosaldo på Handelsbanken minskar —-> Handelsbanken skickar digitala kontanter till Riksgälden—-> Jag får digitala kontanter på mitt konto på Riksgälden

Om något så är ovan beskrivning troligen en FÖRENKLING! Detta då det troligen sker en massa hopklumpade clearingar mellan bankerna på vägen också.

Finns det någon vänlig bankkramare som kan förklara för två vilsna ”penningsystemshaverister” hur alternativ 2) kan vara mer effektivt? Cornu t.ex? 🙂

Vad tycker du själv? Är alternativ 2) det ”mest effektiva”?

———————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Bank Of Englands chef King, som tydligen inte är av samma uppfattning om systemets ”effektivitet” som Dennis. Men man ska kanske inte lyssna på King då han enligt Cornu också är en penningsystemshaverist. Och säger oraklet Cornu så, är det givetvis så 🙂

——————

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

Annonser

12 thoughts on “Läsarfråga – vad är mest effektivt?

 1. Precis! Nu spelar du också min humanistiska käpphäst rakt i händerna – d v s att vi inte längre har råd att betala för alla mellanhänder som ska smörjas med löner till ”proletariatet”, och utöver lön även bonusar, bestickning och ren korruption på högre höjder i det hierarkiska systemet. Hur mycket folk går det inte åt för att få en transaktion genomförd enligt ditt alternativ 2?!

  ALLA mellanhänder i ALLA transaktionssystem är överflödiga. Därför: Riksgäldskonto åt alla, medborgarlön åt dem som saknar försörjning – permanent eller tillfälligt när medborgaren själv så måste eller önskar, och direkt demokrati istället för representativ så vi slipper betala för de kostsamma och enfaldiga politikerna. Förtrycket skulle decimeras till noll och därmed skulle människor i ett enda slag bli friskare, mer kreativa och sociala. Lincoln for president! 🙂

  • Japp till allt utom att jag skulle vara president 🙂

   Vi har ett system där allt värde läggs i måttstocken och inte i vad den mäter. Det är lika idiotiskt som att lägga värdet i litermåttet och kasta jordgubbbarna. Det är innehållet som är det värdefulla inte måttstocken i sig. Men givetvis vill de som kan skapa måttstocken från ingenting att folk ska inbillas tro att måttstocken innehåller värdet och inte innehållet – det blir ju en gratis måltid för dem.

   Med ditt förslag skulle värdet överflyttas till sakerna och människorna. Prylar skulle skapas för att hålla och människor skulle inte längre ses som förbrukningsartiklar som man dagflugeoffrar för att hålla efterfrågan och värdet uppe på måttstocken pengar. Vi skulle få tid för att bry oss om varandra.

   Liberalismen har lurats till att tro att naturlig frihet innebär att alla jagar pengar och hugger ned varandra i något perverterat socialdarwinistiskt race. Liberalismen har lurats till att tro att om alla sätts på samma av skuld påhittade tvångströja kommer de konkurrera om måttstocken och en evolutionär utveckling ske.
   Men det pengaracet har inget med ”naturlagar” att göra och pengar har ingen motsvarighet i naturen. Som Creeindianerna sa:
   Först när det sista trädet huggits ned,
   Först när den sista floden förorenats,
   Först när den sista fisken blivit fångad,
   Då först kommer du förstå att pengar inte kan ätas.

   Människan är en social varelse och vi kan forma vår framtid. Penningparasiterna har fått oss att ”jaga pengar” som om vi vore några slags reptiler. Men vi kan välja vilken funktion pengar ska ha och vår motivation är i grunden inte alls bunden till att till varje pris jaga pengar.

   • Tack för animeringen! Jag har läst boken Drive, men det är ju slående hur man på några minuter kan sammanfatta en text så elegant. Pink har också skrivit en bok som på svenska heter ”En helt ny värld – eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates”. Det var en fröjd att läsa den strax efter jag skrivit första utkastet till Autentopia våren 2010 – massivt idéstöd är bara riktnumret! 🙂 Rekommenderas varmt för alla som noterat att vi går in i helt andra tider nu – Pink förklarar varför genom att beskriva hur han har observerat tankar, idéer och förändringar i ”köttrymden”.

 2. Finns väl bara ett vettigt svar. Rixkonton till alla.
  Men hur skulle pengarna komma dit. Man skulle först få sätta in papperskontanter. Det skulle bli väldig efterfrågan på dessa. Ett effektivt sätt att avveckla nuvarande banksystem Och stabilt.

  • Det lättaste är väl att nationalisera alla storbankerna med hänvisning till att de inte kan betala sina skulder till kontoinnehavare och att de därför utgör en samhällsfara och risk. Alla konton på bankerna skulle då kunna läggas på Riksbanken (man kan redan ha konto på Riksgälden som är direktkopplat till RIX men, som alternativ 2 visar, kan man inte betala någon med dem utan måste ta alla omvägar genom banksystemets skuldbollande). Ska bankerna sedan någonsin privatiseras ska de göra det folk tror att de gör – låna ut existerande pengar.
   Jag tror ovan är enda sättet att behålla någon form av trovärdighet för systemet. Risken är att det blir bankrusningar annars (det är redan en tyst bankrusning i Sydeuropa som media tystar ned).

   Samtidigt måste även massiva skuldavskrivningar till.

   • Jag har ofta undrat varför inte bankerna töms på kontanter p g a just bankrusningar som jag just föreställer måste vara omfattande eftersom systemet gungar. Lincoln och ni andra som har stenkoll på just dessa sammanhang, och som håller er ständigt uppdaterade; Finns det någon samlad idé och bild av hur det egentligen ser ut bakom mörkandet och nedtystandet?

   • Om man googlar ”bank run greece zero hedge” t.ex får man upp ganska mycket om den tysta bankrusningen. Men prylen är att bankerna har sett till så att man inte kan betala nästintill något med kontanter så om folk plockar ut pengar så kan man bara handla småsaker för dem. Så bank rusningar är svårare att genomföra idag.

   • Om jag fattat rätt så skulle då alla bankskulder som sitter på våra konton förvandlas till digitala kontanter på rixkonton, och HELA skuldkrisen skulle vara borta.
    Inga vanliga medborgare skulle drabbas, allt fortsätta som vanligt fast på ett tusen gånger ärligare och bättre sätt.
    Man skulle kunna betala med kort om man så önskar.

    Man tycker ju att någon politiker som önskar profilera sig skule ta chansen. Men nej.
    Hörde att Röda Korset varnat för ökad social oro och uppror i Sydeuropa, liknande Nordafrika.
    Folk sitter på gatan och svälter, Finanssystemet trycker egna trilliondollarmynt.
    Börjar tro att det kommer en katastrof snart om inget riktigt positivt händer.

 3. Ja, det är nog inte så svårt om bara viljan finns, från de som styr just nu alltså. Men den finns ju inte tyvärr.

  Tack för att du belyste kommentaren extra, det Bengt Dennis skriver är väldigt uppseendeväckande egentligen.

  Tycker också att nuvarande diskussionen om ”triljondollarmyntet” är ganska intressant, då det förhoppningsvis ger en ”fysisk” bild åt oinsatta hur märkligt allt är. Skrev lite om det idag på bloggen:

  ”Här är en intressant redogörelse från den förra direktören av Myntverket som var med och skrev lagen om att det är fullt möjligt att göra ett platinummynt värt 1 triljon dollar, ge det till FED, och sedan be dem knappa in en triljon dollar på statens konto som de sedan kan använda till sin dagliga verksamhet.

  Är det ingen som då undrar: Varför gå genom FED överhuvudtaget?

  Kan det vara så att de som arbetar på FED och storbankerna vill ha kvar sina jobb och att de som äger andelar i FED vill ha sina årliga 6% iga utdelning? Nej, självklart inte, det vore ju extremt girigt, de tillför ju inget av värde.

  Från texten:

  ”Moreover, the accounting treatment of the coin is identical to the treatment of all other coins. The Mint strikes the coin, ships it to the Fed, books $1 trillion, and transfers $1 trillion to the treasury’s general fund where it is available to finance government operations just like with proceeds of bond sales or additional tax revenues. The same applies for a quarter dollar. ””

  Om ni vill läsa med länkar(om ni tvivlar på texten ovan alltså):

  http://intressantanyheter.blog.se/tillverka-myntet-forklaring-av-philip-diehl-om-varfor-trillion-dollar-mynt-lagen-skulle-fungera-business-insider/

Kommentarer inaktiverade.