Mises tvingar oss till att använda mellanhänder

Pengar är en måttstock och ett sätt att underlätta transaktioner mellan människor. Nyttan med att ha en enhetlig måttenhet skrev jag om i min föregående blogginlägg. En fördel med att ha en social överenskommelse om enheten pengar är att antalet mellanhänder, penningväxlare kan reduceras. Ju färre penningväxlare som lägger sig i betalströmmarna mellan folk/företag desto bättre för den allenarådande marknaden som Misseeanerna tillber  – eller? För själva marknaden kan ju inte handla om själva penningbollandet – ju fler mellanhänder som lägger sig i betalsystemet desto mer suger de ut värdet  i värdeutbytet mellan två parter. Man skulle kunna tycka att den Misseanska ”fria marknads” missionen borde gå ut på att minimera mellanhänderna mao – men som jag ska visa är det precis tvärtom – Miseanernas ”fria marknad” maximerar mellanhanden.

Kontanter är totalt värdelösa för penningväxlare då de inte kan lägga sig emellan t.ex köpare och säljare – ingen mellanhand behövs överhuvudtaget. Händelsekedjan blir då

Nisse köper bilen av Per—–> Per får pengarna direkt i handen och Nisse tar bilen

Som synes finns ingen förvrängning av den transaktionen på marknaden i form av mellanhänder. Det är raka puckar mellan Nisse och Per 🙂

Vi kollar sedan in Miseanernas två alternativ:

1)

Den ena är guldfixeringen som Miseanerna har. Här ställer olika banker ut sina egna skuldsedlar mot guld. Bank1 skriver ut sina skuldsedlar på guld som de har i sitt valv och bank2 vägrar ta emot skuldsedlar från bank1 om inte bank1 samtidigt skickar med guldet. Så här har vi två mellanhänder, penningväxlare, och om Nisse ska köpa bilen av Per blir händelsekedjan ungefär så här:

Nisse går till sin bank1 och ber den se till att Per får betalt——>bank1 tar kontakt med Pers bank2 och frågar om bank2 vill växla in bank1 skuld till Nisse och göra det till bank2 skuld till Per—–>Jovisst säger bank2 men om vi ska öka vår skuld till Per måste ni skicka med lika mycket guld som täcker vår ökade skuld—-> Okej säger Nisses bank1 och skickar över motsvarande mängd guld till bank2 —-> Per får en ny skuldsedel från sin bank2 där det står att bank2 är skyldig Per guldet som Nisse betalade med—> Nisse får bilen

(ovan är vad vi har nu men istället för guld som bas har vi sk fiat – dvs kontanter i elektronisk eller fysisk form – se gärna videon nedan)

Som ni ser har det plötsligt blivit två onödiga mellanhänder mellan Nisse och Per. Och ändå är detta ingenting mot Miseanerna andra förslag – ”free banking”

2)

I ”free banking” får bankerna ställa ut skuldsedlar mot vad som helst. Så bank1 får ställa ut skuldsedlar mot säg silver och bank2 mot säg guld – sedan måste Nisses och Pers banker hitta något sätt att acceptera varandras olika skuldsedlar (det är ju inte alls säkert att guldbanken tar emot silver som kompensation vid transaktionen mellan Nisse och Per). Så händelsekedjan blir grymt mycket värre än den som beskrevs i fall 1) med guld som bas – jag orkar inte ens skriva ned den händelsekedjan och ärligt tror jag inte ni skulle orka läsa den heller 🙂 .

Sammanfattning:

Miseanerna förslag maximerar mellanhanden i transaktioner på marknaden. Borde det inte vara tvärtom på en väl fungerande marknad? Att det vi använder som värdeförmedlare, dvs pengar, har så få mellanhänder som möjligt mellan köpare och säljare? Genom att behandla måttenheten pengar såsom den vore en vara maximerar Miseanerna istället mellanhanden, penningväxlarfunktionen.

En annan slutsats man kan komma fram till är att penningväxlarna givetvis vill ha maximalt kaos då det då inte finns någon som helst social överenskommelse på vad som är måttenheten pengar. Total och maximal oordning och total enhetskaos är penningväxlarnas paradis. Då kan de parasitera hejdlöst som förmedlande mellanhand i alla transaktioner. Man kan också förstå varför Morgan sponsrade Misses – och jag tycker man med ovan resonemang även kan förstå varför Morgan en gång uttryckte:

”As a man of sense, I am a gold-bug and support gold-bug government and a gold-bug society. As a man of the world, I like confusion, anarchy, and war.”

p. 348, ”Morgan: American Financier” by Jean Strouse, (New York, Harper Collins, 2000).

Rättelse: Det var Rockefeller som finansierade Mises. Morgan stöttade bara Misees i att vara guldbagge.

——————-

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem  snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

Det blir nog ett avbrott för obestämd tid  på denna blogg. Jag känner att jag har sagt det jag behöver ha sagt och förstått det jag behövde förstå.

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Annonser

11 thoughts on “Mises tvingar oss till att använda mellanhänder

 1. Kom att tänka på när Jesus slängde ut penningväxlarna ur templet (om han nu gjorde det). Misseanerna vill göra tvärtom – de vill smälla upp ännu fler bord för penningväxlarna.

   • Japp! För då måste folk gå från bord ett som växlar in skuldsedeln på sädeskorn till sädeskorn till bord två och växla sädeskornen mot koppar då bord två accepterar sädeskorn så att vi kan gå till bord tre som accepterar koppar (men inte sädeskorn) och kan växla till silver så att vi kan gå till bord fyra som accepterar silver (men inte koppar) och växla det mot guld så att vi kan gå till bord fem som tar emot guld (men inte silver) som betalning för att få en shekel så att man kan komma in i templet. I varje led ska givetvis alla mellanhänder ha en del i provision för sitt stora ”arbete”.

    Det är den Misseanska visionen om ”fri marknad” det!

 2. Vad är det för skillnad på bankens skuldsedlar och meses skuldsedlar (dom tänker ge ut en egen valuta)
  Det är ingen skillnad för vi får bara låna deras valuta mot ränta.
  Positiv money innebär att ingen får ränta på pengarna som cirkulerar i ekonomin.
  Riksbanken har en viss kontroll över bankernas penningskapande, meses vill avskaffa riksbanken då kan dom göra precis som dom vill.
  Meses består av nyttiga idioter och några som tänker berika sig.

  • Ledsen Kalle! När jag läste om ditt inlägg såg jag att jag läst fel och bankat på ett troll som inte fanns. Jag börjar sakna troll så mycket att jag börjar banka där det inga finns 🙂 . Så ursäkta – felet var mitt! Nedan är inte riktat mot dig men jag låter det stå då jag i alla fall ägnade lite tid åt att skriva det (gillar förresten att du skrev messes, trodde först du skrivit fel men sen insåg jag att du menade att de ”mess things up” – jag är lite trög idag verkar det som 🙂 ).

   Positive money vill att folk ska få tillgång till centralbankspengar (digitala kontanter) genom att alla kan ha konton direkt på centralbanken. Så det är ett förslag där folk kan använda digitala kontanter mellan sig direkt, från konto till konto, precis på samma sätt som vi idag kan använda de fysiska kontanterna mellan varandra utan att ha en bank som mellanhand.

   Bankernas utställande av skuldsedlar gör att de kan agera onödig mellanhand i betalströmmarna. Det finns ingen anledning för dig att använda banken som mellanhand när du tar upp 20-lapp från plånboken och betalar korvgubben för korven. Lika lite behövs banken då vi alla kan ha digitala kontanter direkt på Riksbanken. Bankernas skuldsedlar på digitala kontanter är bara ett parasitärt mellanled som saknar funktion och skapar instabilitet. Centralbankspengarna (de digitala kontanterna) som bankerna har på Riksbanken ska vara en allmännytta precis som de fysiska kontanter. Kan du ge ett enda skäl till varför ett litet bankoligopol ska ha monopol på dessa digitala kontanter och ges rätten att ställa ut skuldsedlar på dessa? (vilket de gör när de skapar kontopåhitt – det du har på kontot är bankens skuld på pengar till dig och inget annat)

   För övrigt, vad ser du för något som är bra med att maximera mängden mellanhänder i betalströmmarna? För det är ju faktiskt konsekvensen av Misseanernas förslag (i synnerhet då den sk ”free banking) Varför ska det ges ut skuldsedlar när det inte behövs?

  • Japp, dessutom får onödig komplexitet det att verka trovärdigt då man inte vill framstå som dum som inget förstår. Det är ungefär som att kolla på en sciencefiction-film där de använder en massa kvasivetenskaplig jargong för att göra det så obegripligt att det framstår som trovärdigt – och ofta luras man ju in i filmen fastän man vet att det är skitsnack alltihop.

   Japp, Limes är bra!

Kommentarer inaktiverade.