Hur överheten använder dialektik för att valla oss får

Filosofen Hegel brukar sägas vara dialektikens fader och dialektik var en av grundstenarna i Marx/Engels ideologi. Marx ansåg att han byggde en ”vetenskaplig sanning” där han använde dialektik för att ”bevisa” en deterministisk samhällsutveckling – den sk materialistiska historiebeskrivningen. Vet du inte vad den ”deterministiska materialistiska historiebeskrivningen” är för något så är det inget att sörja – det är mest en massa snömos grundat på ihopkokade mer eller mindre påhittade axiom och högtravande retorik. Men även om Marx deterministiska lära till stor del är axiomatiskt snömos  används dialektiken för att styra samhällsutvecklingen (den är dock inte deterministisk bestämd som Marx påstod). Dialektiken är en av överhetens främsta instrument för att styra oss så att studera den är viktigt för att vi ska förstå hur vi vallas.

Vi kanske snabbt ska gå igenom vad dialektik är för något för att gå vidare. De som läst lite mattematik kan kanske se det som resultanten av två vektorer. Kanske kan man säga att det är när en rådande ordning parar sig med en handling och att styra utfallet av reaktionen är målet med dialektisk styrning:

1) Den rådande ordningen är tesen

2) Antiteser skapas genom överhetens opinionsbildning och handlingar

3) När tesen och antitesen reagerar formas syntesen.

Låt oss ta ett exempel:

1) Tesen är att folk i allmänhet vill uppnå frihet, altruism, mer fritid och självständighet

2) Syntesen som överheten vill uppnå är att inbilla folk att frihet, fritid och självständighet är av ondo (detta då överheten inte kan suga ut folk om folk ges mer fritid och självständighet).

3) Antitesen består då av att överheten smyger ut Orwellska budskap om att ”arbete är frihet”, ”om du inte jobbar är du en parasit”och stigmatisera arbetslösa etc.

Den uppkomna syntesen kommer bli en reaktion av tesen och antitesen och ett mellanting mellan dessa. För överheten kan inte skapa för stora antiteser på en gång för att styra syntesen dit de vill – manipuleringen blir för uppenbar då. Att facket och vänstern i dagsläget vill ha  ”full sysselsättning” och inte minskad arbetstid är ett exempel på en sådan stegvis dialektisk styrning. Genom små dialektiska steg har vänstern i princip förmåtts vända riktning 180 grader. Den socialdemokratiska ideologin är i dagsläget t.ex den motsatt till Ernst Wigfors ord på 1930-talet:

“Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

Vi kan ta ett till exempel: Det faktum att bankerna försöker slippa betala sina skulder genom att avskaffa kontanter. Vi har då:

1) Tesen att kundernas kontoinnehav är bankens skulder till kunden på kontanter och inget annat (som kunden kan plocka ut genom bankomaten)

2) Syntesen som bankerna vill uppnå är att folk ska tro bankernas skulder till kontoinnehavare (kontoinnehav) är mer pengar än kontanter

3) Antitesen som bankerna försökt skapa är därför att kontanter är en samhällsfara, miljöfara etc samtidigt som de gör det allt svårare att betala något med kontanter

Bankerna har stegvis under decennier skapat mini-antiteser och fått oss stegvis till att tro att bankernas skulder på pengar (kunders kontoinnehav) ÄR mer pengar än pengar (bl.a finans”geniet” Cornu tror detta).

Den dialektiska metoden är mao ett mycket användbart redskap för överheten som används för att valla oss dit de vill. Och om man väl förstått den dialektiska manipulationen så ser man den överallt (kom gärna med egna iakttagelser).

Men det finns en typ av dialektik som överheten använder som i sin konstruktion är byggda för att skapa en syntes av konflikt – kaos. Överheten skapar då en tes och en antites för att skapa interna spänningar som avleder vår uppmärksamhet ifrån överhetens riktiga mål. Exempel på detta är

Svenskar (tes)—–>invandrare (antites)——-> konstlad konflikt (syntes)

Folk med jobb (tes)—–>arbetslösa ”parasiter”(antites)——>konstlad konflikt (syntes)

Fyrtiotalister (tes)——>arbetslösa ungdomar (antites)—->konstlad konflikt (syntes)

Osv, osv (kom gärna med egna iakttagelser). Dialektiken överheten använder sig av här är enbart till för att skapa interna strider bland undersåtarna (”söndra och härska”). Överheten använder dessa konstlade tes, antiteser för att avleda –  fördumningsmedia med hopen presstituerade hjälper till i detta. Men det är viktigt att vi inte leds in i dessa dragkamper mellan varandra – det är precis vad överheten vill att vi ska göra – då vänder vi bort uppmärksamheten från deras riktiga agenda.

Angränsande inlägg:

Inlärd hjälplöshet, ”shit happens” versus ”konspirationsteorier”

——————–

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem  snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

Det blir nog ett avbrott för obestämd tid  på denna blogg. Jag känner att jag har sagt det jag behöver ha sagt och förstått det jag behövde förstå.

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Annonser

23 thoughts on “Hur överheten använder dialektik för att valla oss får

 1. Jag menade inte att helt avfärda Marx. Han har en del vettigt att säga om t.ex paradoxen om att överproduktion genom automatiseringar skapar en underkonsumtion då arbetare rationaliseras bort. Vad syntesen kommer bli av det är något som ligger framför oss. ”“Poverty in the midst of plenty” som Marx uttryckte det. Det jag vänder mig mot i Marx teoribildning är att utslaget är deterministiskt givet.

  T.ex håller jag med ekonomiprofessor Michael Hudson om att det finns ett klasskrig men att det skiljer sig helt från det som Marx föreställde sig. Det är inte ett klasskrig mellan arbetare och företag – klasskriget handlar istället om den den reala ekonomin mot den ickereella ekonomin där finansiella parasiter med biträdande anhang hoppar mellan olika bubblor för att suga ut mervärden ur den reala ekonomin. I den reala ekonomin står både arbetare och företagare (bortsett från de megastora som är helt knutna till finanseliten) – finansparasitismen styr den ickereella ekonomin. Det är finansparasiterna mot resten av oss alla.

  Och om parasiterna får som de vill kommer de alltid se till att folk är sysselsatta med vad fan som helst så att de inte ges fritid och frihet att skapa värden utanför parasiternas penningsystem – för de finansiella parasiterna skulle då inte kunna suga ut mervärdena som folk/företag skapar. Finansparasiterna är inte intresserade av att avskaffa fattigdom skapad av Marx paradox ovan. Om folk ges möjlighet att bli självständiga och ges möjlighet stödja varandra kommer de inte krypa efter finansparasitismens ickeexisterande ”produkter” – pseudopengar påhittade från luften genom skuldsättning av allt..

  • ”t.ex paradoxen om att överproduktion genom automatiseringar skapar en underkonsumtion då arbetare rationaliseras bort” Är det under förutsättning att lön är av arbete, den tanken är?
   ”finansparasitismen styr den ickereella ekonomin” Vad jag ser styr de mycket mer och har för mycket att styra över ungefär som om man skulle ha tusen bilar själv och till slut måste styra alla själv och köra dem på samma gång och då kan det bara gå fel. Egentligen skrev jag en massa annat men liksom …..Ingen kommer ta till sig det en då.

   Men hur som ja de måste stoppas i finanserna men efter det får man inte glömma bort allt det andra reala som är verklighet de har verkligen inte glömt det/den

  • Ja, att detta är en medveten handling från systemtoppen går inte att ifrågasätta. Det som är tragiskt att bevittna är hur gärna de lydiga massorna och enskilda därur har lärt sig att hjälpa till att förtrycka alternativtänkare. Jag antar att irritationen har sin grund i att man någonstans i de omedvetna lagren inser att man blivit blåst på sitt liv – varandet är överskuggat av löften genom görandet. Tidigare har ju trösten legat i den kommande pensionen (jämför med den medeltida föreställningen om frälsning hinsides), men när nu detta system kollapsat så dras moroten iväg framåt i tiden – om den är nåbar alls? Det är bara att invänta revolutionen om inte systemet rensas från mellanhänder och parasitism.

 2. En antites kan väl vara att lönerna måste hållas nere så att inte storföretagen och jobben flyttar utomlands. Det tycks ju gå tillräckligt bra i det här landet.
  Men samtidigt finns ju ett annat överallt underliggande problem, skuldvalutan.
  Om folk fick en rättvis lön så skulle man förmodligen spara till saker, inte låna. Amortera sina lån och vara till besvär.
  En annan sak är kanske att om anställda i storföretag fick en rättvis lön så skulle inte småföretag kunna hänga med där. Eller i kommuner.
  Det enda som låter vettigt är ju medborgarlön, och sen får företag konkurera om arbetskraften som är villig att arbeta, (de flesta tror jag), på en fri marknad. Alltså en fri arbetsmarknad till fördel för de anställda.

  Du skriver bra Lincoln. Teser och annat som jag aldrig tänkt på. Kul att du har en blogg igen:)

  • En viktigt tillägg är att en stor del av allas utgifter går direkt eller indirekt till räntebetalningar; enligt Margit Kennedy är generellt hälften av kostnaden av något endast räntebetalningar. Det gäller allas utgifter, även staten.
   Detta innebär att om ens lön, innan några avdrag, skatter och dylikt, är 100 så försvinner 50 i skatter inkl. moms mm. Det betyder att man har 50 kvar att leva på. När man sedan handlar och lever för de kvarvarande 50 så försvinner 25 i direkta och indirekta räntekostnader. Det betyder att man egentligen lever på endast 25 eller 1/4 av sin urspungliga lön.

   Tar man bort dessa direkta och indirekta räntekostnader kan i princip priset på alla hel svenska saker (och import från länder utan skuldvaluta) halveras dvs. -50% rabatt året om. Det borde i sin tur betyda att skatten kan upp till halveras utan att minskad service (utan att ta hänsyn till statens möjlighet att trycka skuldfria pengar vid behov).

   Sammanslaget betyder det att vanliga människors tillgängliga lön på 50 efter skatter, moms och dylikt dubblar i köpkraft och betyder samma sak som en 100% löneökning. Samtidigt som skatten kan upp till halveras och det skulle göra att vanliga löntagare får 25 mer i månaden. Det betyder ännu en dubbling i köpkraft mot vad man fick leva på innan en penningreform.

   Upp till en 200% ökning i lön är en enorm förbättring för det svenska folket särskilt jämfört de jobbskatteavdragen som regering har infört som endast motsvarar en lönehöjning på omkring 6%. En enorm löneökning bland alla arbetande skulle även ge positiva effekter genom ringar på vattnet för utveckling och förbättring av hela Sveriges ekonomi. Den enorma löneökningen skulle även kunna omsättas i arbetstidförkortning där det principiellt skulle kunna sättas till 1/3 av vad den är idag dvs. cirka 3 timmar/dag istället för 8 timmar/dag. Denna möjliga reella löneökningen på upp till 200% är ett starkt argument till varför penningreform är enormt viktigt för det svenska folket och såklart för hela mänskligheten.

   /Nod

   • Håller med helt om lösningen.

    Jo, räntan utgör en mycket stor del av bankernas beskattning/utsugning av oss alla. Det är precis så sjukt som du skriver men faktiskt t.o.m sjukare. För om ränta ska tas ut måste det finnas en skuld och skuld kan bara finnas om något lånas ut. Men bankerna lånar inget ut – de hittar bara på två skulder på samma ickeexisterande pengar när de hittar på det fiktiva ”lånet” – det som banken kluddar på ditt konto är bankens skuld till dig (som du t.ex kan kräva att banken betalar genom bankomaten- men du kan bara kräva småbelopp) – den andra påhittade skulden är ”skuld”pappret du skrev på. Du är förpliktigad att betala din påhittade skuld till dödsdagar medan storbankskartellen genom sitt innehav av Riksbanken kan se till att de helst aldrig behöver betala sin skuld till dig (det du har på kontot).

    Så inte nog att det är ränta – det är en ränta på en skuld som aldrig funnits då inget lånats ut av bankerna.

   • Du har rätt Lincoln och jag tyckte mig antyda att räntan var oförtjänt, eftersom att ta runt 75 % av det alla svenskar tjänar i ränta (direkt och indirekt) kunde varit en definition på hutlöst ocker och ränta uppkommer som du säger på ett lån av i princip ingenting.

    Det jag ville synliggöra med hjälp av siffrorna från enkla överslagsräkningar är det som William Jennings Bryan sa i sitt tal Cross of Gold, 1896:
    ”When we have restored the money of the Constitution, all other reform will be possible, but until this is done there is no other reform that can be accomplished.”

    Lätt översatt: Efter att vi har fått återupplivat pengar enligt grundlagen, är alla reformer möjliga men innan dess är finns det ingen reform [som är meningsfull för folket (min anmärkning)] som är möjlig att genomföra.

    Min egen jämförelse är att det är svårt att simma med ett ankare runt fötterna och där är ankaret det nuvarande skuldsystemet som bankerna styr över istället för att Sverige har ett penningsystem som är transparent och som folket har möjlighet att direkt påverka.

   • Det är ett bra exempel du tar upp och det visar hur totalt sjukt allt är. Tänkte göra ett inlägg av din kommentar (frågar bara av artighet, kommer lägga upp det ändå 🙂 )

   • Varsågod!
    Jag uppskattar bara äran att bli publicerad som ett inlägg.

    Mitt exempel är mer en slutsats av Margrit Kennedy arbete med hänseende på Sverige så den största äran är ändå till hennes arbete.

   • Tack igen för uppskattningen. Jag har aldrig sett riktigt samma tankegång som jag använde här och jag tycker det kul att uttrycka det positivt som 100-200% löneökning för alla. Det går säkert att vinna val på bara det.

 3. Tack för denna tjusiga leverans på vetenskapsteoretiska grunder! 🙂 Själv har jag kallat fenomenet för ”dimridåer” när jag skrivit om det i min blogg. Här är en länk som innehåller länkar till flera inlägg om detta om intresse finnes: http://www.autentopia.se/blogg/?p=4600

  En annan intressant sak i någorlunda samma härad som jag reflekterat över är att Reinfeldt delvis har rätt när han menar att vi måste jobba längre och att a-kassan inte ska höjas. Problemet är att han är stadigt förankrad i överskottsparadigmet med lönearbeten som utgångspunkt, medan jag tänker resursparadigmatiskt med medborgarlönen som utgångspunkt. En liten men värdig medborgarlön skulle innebära att de jobb som faktiskt finns kvar (de som är meningsfulla i resurssystemet) är välbetalda, medan allt icke-arbete (påtvingat eller självvalt) avlönas med samma summa vare sig man studerar, är sjuk, gammal och trött, barnledig osv. Det skulle i förlängningen innebära att vi faktiskt skulle kunna nå den frihet, jämlikhet och broderskap som vi sedan upplysningstiden strävat efter, och att det verkligen skulle löna sig att arbeta precis som Mimmi funderar ovan. Det enda man behöver tänka på är att allt arbete kan vara tillfälligt och att man måste vara beredd på att när som helst anpassa sina utgifter till medborgarlönen.

  I ett enda slag skulle förtrycket upphöra – inga mellanhänder (parasiter) på Af, Fsk, CSN, socialförvaltningen, pensionsmyndigheten, KI osv som dömer människor till liv eller död genom regelverk som är skapade längre upp i hierarkierna, och som grundar sig på en kunskapsmassa som är ett stort skämt. Människor är inte byxade att styra över andra människor – människor ska ha friheten att styra över sig själva! Det kan vi läsa både i bibeln och i texter av Goethe och Carl Gustav Jung – den sistnämnde kallade processen mot självförverkligande (autenticitet) för ”Individuationsprocessen” och denna teori är den bärande i idétexten om Autentopia.

  • ”Människor är inte byxade att styra över andra människor – människor ska ha friheten att styra över sig själva!”
   Håller med dig vad annars ungefär. Jag ser detta med koncentration/er styren/människor och andra ting alltså levande ting som relaterat till hur fotoner reagerar de är avknoppade från ljusvågor och har fått hastighet vilket för mig är materia, men så tänker jag bara för jag är i tankarna i manicker och ting som jag fnurlar ut bara för att veta mer vilket jag inte riktigt vet om det är så himla bra, för jag tror ändå på tesen är man stor i världen är man liten i himmelen just på grund av detta att styra mer en sig själv bara! fantasier är det som kan ändra verkligheten eller leda oss till en bättre verklighet så du är i rätt game om du frågar mig 🙂 ”autentopia” Jag har inte läst allt men lite, men är det inte så när man liksom har samma riktning då är egentligen inte behovet att läsa för att bekräfta eller så är det det men den som borde läsa borde vara den som inte har den bekräftelsen och då är vi inne på paradoxer hur få dessa läsa (dilemma)

   • Alltså fotoner är urtag av ljuset för världen ungefär och ljuset har rörelse och det är inte samma som att ting rör sig eller förflyttar sig (hydralik tänker jag mer i närliggande ämnen)
    Däremot kan ljuset ses som hastighet för att vi är hastigheter och resten av det som ses som massa, det är därför jag tror man kan skåda samma partikel på flera platser i samma tid alltså inget mysko bakom det i hur jag tänker, bara logik för kan man inte genomföra logik så är det svårt att bekräfta teorierna i praktik (om man nu ska det vill säga (osäker)
    Och jag läser inte igenom vad jag skrivit för då suddar jag bara allt i min osäker het (har blivit mer och mer osäker på sistone på vad jag låter hamna på bilden ut) inget jag trivs med liksom.

   • ”Manicker” och naturvetenskap är inte min grej, men jag ser en självklar logik även samhälleligt – och det är de logiska konsekvenserna av det nu urartande systemet som jag tror mig se och därför skriver om. Egentligen ligger det självklara i de fundamentala sanningarna som vi kan utläsa i bibelns ”Gyllene regel” eller i Kants ”kategoriska imperativ”. Det som är ett rimligt för mig, måste också vara rimligt för någon annan. Om banker kan skapa pengar ur ingenting, så borde vem som helst kunna göra det, men om inte vem som helst kan göra det så borde inte heller bankerna kunna göra det. Om vi råkat födas, så har vi också rätt att överleva. Om vi fråntas den rätten (som det havererande systemet nu gör även i västvärlden – för i tredje världen har den ju aldrig funnits) så är det inte längre rimligt att upprätthålla systemet med dess förtryckarmyndigheter. Resurserna måste utjämnas globalt och generationsmässigt.

    Håller med dig om att det är en paradox att de som verkligen borde läsa systemkritiska texter är de som inte gör det – deras fokus ligger på att bevara det system som de gynnas av. Men kollapsen intensifieras och vi kan nu dagligen läsa om tjänstemän som förlorar jobbet. Så länge det var industriarbetare och kontorister som fick gå, så fungerade jobblinjepiskan, men med tjänstemännens sociala och intellektuella kapital så kommer deras arbetslöshet att resultera i ett krav på medborgarlön – för vem kan se en civilingenjör, en dito ekonom eller en jurist (eller någon annan yrkeskategori som är kopplad till konsumismen) sitta på socialen och tigga pengar? Detta är ett exempel på den logiska konsekvens som jag menar går att dra ut ur det man kan observera i det
    urartande systemet. Alternativet är revolution och krig.

  • Ett förtydligande: Mellanhänderna i våra myndigheter parasiterar förstås i god tro som lydiga slavar, till skillnad från etablissemanget (politiker, banker) som parasiterar i ond tro dvs fullständigt medvetna om sin manipulation.

   • Ja jo men är det inte konstigt ifall politikerna banker av samma synlig-het skulle vara så dumma att de riskerar att brytas sönder med fallet oavsett fallskärm?
    Jag menar att dessa är planerade att falla (för att synas som toppen) och är inte riktigt toppen av den smältande struten. Politiker och dessa bankirer är för att få skulden och de i sin fåfänga äger den skulden men när det skett är ledningen kvar ändå. Det är vad jag ser och sett sen 2008. Tror även Rottungarna är kulisser.

 4. ”vem kan se en civilingenjör, en dito ekonom eller en jurist (eller någon annan yrkeskategori som är kopplad till konsumismen) ” Det kan man då se men då är de inte som du säger kopplade i symmetrin konsumismen (vilken kommer så klart att falla när resten ser saknaden av symmetri.) Om de gör det.

  ”Manicker” och naturvetenskap är inte min grej” Inte min heller det är vet-skapen som driver mig. Och på den punkten har jag dött helt känns det som.
  Jag försöker lägga ner mina uppfinnar ambitioner. I alla fall de stora perspektiven. Och konsentrerar mig på mirakel band för att göra pilbågar i fickformat eller nått (konstruktion som ploppa upp under tiden jag skrev det här=skizzat eller hur?

 5. I elden och ur askan finns ett namn vänder man det så hittar man en transformer som är kärna i det hela. Och de är osynliga för jag har grävt och nu finns inte den informationen längre annars kunde man sitta i veckor och spinna trådar som tar fram namn på ideologist er och sammanslutningar korsvis i hur mycket företagande som helst nästan oändligt korsande av ägar förhållanden.
  Omöjligt att finna slut på.
  Men all den informationen är borta all. Rätt märkligt eller inte alls beror på betraktaren.
  Men till mig så är de inga som vill synas och det är nog inte pga. fåfängan som de äger det är mer för att inte skada ideologierna (alltså riktigt sjuka djävlar)
  och genom alla de konstelationerna som bildades ser man tydligt att Öst Väst Syd Norr har bara en polaritet och det är en pol ett centrum ett liksom.
  politiker och dessa Banker är tänkta offer för vreden allt bara för att driva med religoner.
  De är Satanister.

  • Fast merparten av dem vet inte att det är Satanism. De tror att det är Gud. man kan höra på rösten av förnöjdsamhet när de pratar och ger sin känsla till det som är bevisligen ont men inte ens allmänheten reagerar på det ,de förvillas också i sin goda tro att det är gott fast det är synd som vi dock har fått som människor att idka men det är en skuld i vårt beteende och inget annat. Ormen äter som bekant upp sig själv så gör även hela Jorden i sin natur. Där kommer dessa svårgreppade begrepp in den som är vän av världen är inte för himmelen eller hur står det nu exakt man ska ju inte skriva som jag var det sagt med.
   Så what the fuck jag lägger ner.

 6. Mello, melodramatisk ? känslofylld, känslosam, patetisk, sentimental, högtravande, teatralisk, uppstyltad.
  Tja den vanliga svängen man är van vid när det gäller ”mass” media. Och de betalda av detsamma.

  Lite för osynliga läsarna.

  • Osynliga läsare kan vara i stor grad vara de som inte är anonyma ungefär men som tjänar på moralen men är den inte. En stor känga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s