Hur kan storbankskartellens serviceorgan, dvs Riksbanken, påstås vara självständig?

En riktig pseudodebatt om Riksbankens sk självständighet kavlas ut i media. Det är komik på låg nivå.

För vad gör Riksbanken? Jo, Riksbanken servar storbankskartellen  så att kartellen som helhet inte ska behöva betala sina skulder till sina kontoinnehavare. Det är vad storbankskartellen använder Riksbankens RIX till. Nya läsare kan kolla in videorna nedan som förklarar hur storbankerna använder RIX . Vari ligger självständigheten i detta? På vilket sätt kan Riksbanken sägas vara ”självständig” när dess centrala uppgift är att smörja maskineriet åt en storbankskartell som aldrig vill betala sina skulder?

Ett lite rakare sätt att ställa samma fråga som ovan är – Vari ligger Riksbankens ”självständighet” när deras uppgift är att till varje pris skydda storbankskartellen från bank runs?

Riksbanken har också till uppgift att se till att staten inte skapar egna pengar – istället ska Riksbankens se till att staten (i enlighet med Maastricht-lag) måste skuldsätta sig med storbankskartellens kontopåhitt. Vari ligger ”självständigheten” i detta? Ligger den i att Riksbanken ser till att alla måste betala skatt till storbankskartellen för att betala på dessa påhitt som staten/kommunen satt sig i skuld med?

Vari ligger Riksbankens ”självständighet” när den har som uppgift att monopolisera betalningsvägarna så att de endast kan ske genom storbankskartellen?

Vad ligger det för ”självständigt” i att Riksbanken är storbankskartellens dräng? Någon villig bankkramare som vill förklara det?

Riksbanken är minst av allt ”självständig” men ändå låtsas alla i media att lögnen om ”självständighet” axiomatiskt är sann.

——————–

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem  snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

Det blir nog ett avbrott för obestämd tid  på denna blogg. Jag känner att jag har sagt det jag behöver ha sagt och förstått det jag behövde förstå.

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”