Gästinlägg – Hur bankparasiterna mjölkar samhället genom räntan

Jag gör ett inlägg av signaturen Nods kommentar samt hans och min svarskommentarer. Det Nod skriver är mycket viktigt och sett över tid har det lett till en enorm ackumulation av samhällets resurser där ett gäng parasiter idag sitter på det mesta.

Nods kommentar:

”En viktigt tillägg är att en stor del av allas utgifter går direkt eller indirekt till räntebetalningar; enligt Margit Kennedy är generellt hälften av kostnaden av något endast räntebetalningar. Det gäller allas utgifter, även staten.
Detta innebär att om ens lön, innan några avdrag, skatter och dylikt, är 100 så försvinner 50 i skatter inkl. moms mm. Det betyder att man har 50 kvar att leva på. När man sedan handlar och lever för de kvarvarande 50 så försvinner 25 i direkta och indirekta räntekostnader. Det betyder att man egentligen lever på endast 25 eller 1/4 av sin urspungliga lön.

Tar man bort dessa direkta och indirekta räntekostnader kan i princip priset på alla hel svenska saker (och import från länder utan skuldvaluta) halveras dvs. -50% rabatt året om. Det borde i sin tur betyda att skatten kan upp till halveras utan att minskad service (utan att ta hänsyn till statens möjlighet att trycka skuldfria pengar vid behov).

Sammanslaget betyder det att vanliga människors tillgängliga lön på 50 efter skatter, moms och dylikt dubblar i köpkraft och betyder samma sak som en 100% löneökning. Samtidigt som skatten kan upp till halveras och det skulle göra att vanliga löntagare får 25 mer i månaden. Det betyder ännu en dubbling i köpkraft mot vad man fick leva på innan en penningreform.

Upp till en 200% ökning i lön är en enorm förbättring för det svenska folket särskilt jämfört de jobbskatteavdragen som regering har infört som endast motsvarar en lönehöjning på omkring 6%. En enorm löneökning bland alla arbetande skulle även ge positiva effekter genom ringar på vattnet för utveckling och förbättring av hela Sveriges ekonomi. Den enorma löneökningen skulle även kunna omsättas i arbetstidförkortning där det principiellt skulle kunna sättas till 1/3 av vad den är idag dvs. cirka 3 timmar/dag istället för 8 timmar/dag. Denna möjliga reella löneökningen på upp till 200% är ett starkt argument till varför penningreform är enormt viktigt för det svenska folket och såklart för hela mänskligheten.”

Min svarskommentar:

Håller med helt om lösningen.

Jo, räntan utgör en mycket stor del av bankernas beskattning/utsugning av oss alla. Det är precis så sjukt som du skriver men faktiskt t.o.m sjukare. För om ränta ska tas ut måste det finnas en skuld och skuld kan bara finnas om något lånas ut. Men bankerna lånar inget ut – de hittar bara på två skulder på samma ickeexisterande pengar när de hittar på det fiktiva ”lånet” – det som banken kluddar på ditt konto är bankens skuld till dig (som du t.ex kan kräva att banken betalar genom bankomaten- men du kan bara kräva småbelopp) – den andra påhittade skulden är ”skuld”pappret du skrev på. Du är förpliktigad att betala din påhittade skuld till dödsdagar medan storbankskartellen genom sitt innehav av Riksbanken kan se till att de helst aldrig behöver betala sin skuld till dig (det du har på kontot).

Så inte nog att det är ränta – det är en ränta på en skuld som aldrig funnits då inget lånats ut av bankerna.

————————

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem  snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

Det blir nog ett avbrott för obestämd tid  på denna blogg. Jag känner att jag har sagt det jag behöver ha sagt och förstått det jag behövde förstå.

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Annonser

7 thoughts on “Gästinlägg – Hur bankparasiterna mjölkar samhället genom räntan

 1. Här har jag en undring.
  Alla kostnader innehåller alltså räntekostnader.
  Men arbete är också en kostnad. Som borde innehålla räntekostnad (?)
  Priset på mitt arbete måste innehålla mina räntekostnader. Jag har ju också räntekostnader som måste betalas, precis som en företagare som bakar in räntan i priset på varan.
  Om inte annat så består ju hyran mest av fastighetsbolagets räntekostnad, som blir min kostnad.
  Som låglönare får man ungefär exakt vad som krävs till skatten, hyran för en normal lägenhet och lite livsmedel. Jag skulle tror det är uträknat så.
  I löneförhandlingar hör man talas om ”löneutrymme”. Men det verkar ju inte ha så mycket med företagsvinster eller möjlighet att betala löner att göra. Det kanske mer är vad man tänker ge löntagarna för att till viss del kompensera för inflationen. Inte ett dugg mera alltså.
  Och inflation skapas i bankerna inte vid löneökningar.
  Men vad jag undrar är egentligen om lönerna verkligen skulle ligga kvar på samma nivå om alla räntekostnader försvann. Det har jag svårt att tro. Det kanske skulle bli en anpassning till kostnaderna överallt. Alltså alla priser skulle ändras, även priset på arbete.
  Räntekostnader verkar vara som en helsnurrig karusell. Men givetvis tar banken i slutändan hem sin vinst på bedrägeriet. Att kunna skuldsätta allt och alla med ingenting måste givetvis bort.
  Men.. Det skulle nog inte bli några speciellt enorma reallöneökningar. Tror men det så skulle kanske ett nytt skuldfritt penningsystem bli en stor besvikelse.
  Vad skulle vi göra med pengarna? Konsumera och shoppa dubbelt så mycket? Kasta ännu mera mat? (fast det gör man nog inte som lågavlönad) Slösa med naturresurser dubbelt så mycket?
  Jag för min del tror att de största vinsterna för medborgarna skulle bli friheten, att inte jagas och
  tvingas till egentligen meningslöst eller onödigt arbete. Medborgarlön och valfritt mycket av arbete som känns meningsfullt. Trygghet, en välmående Moder jord, frihet från finansiell utsugning och kanske frihet från krig. Ett bra liv för hela mänskligheten, som jag tror på.
  Min kommentar är mest en fråga, inget jag påstår.

  • Jag tycker det du skriver är mycket vettigt, Mimmi. Friheten ligger i att inte behöva arbeta lika mycket. Vi skulle kunna välja vårt boende. Att folk måste tryckas ihop i städer tror jag är en kvarleva från industrialiseringen när fabrikerna slukade människor – i dagens automatiserade värld krävs inte alls samma koncentration av folk. Men att trycka ihop folk i städerna har även en monetär aspekt – om folk bor mer utspritt med en medborgarlön kan de skapa värden som inte penningsystemet kan suga ut. Vi skulle kunna bli mer självförsörjande, vi skulle hinna laga istället för att köpa nytt, vi skulle kunna fixa våra egna kläder istället för att köpa nya kläder, vi skulle kunna hjälpa varandra istället för att köpa tjänster från ”experter” – vi skulle helt enkelt behöva använda pengar i mindre omfattning. Så jag tror vi skulle bli rikare men på ett sätt som penningparasiterna och vidhörande mellanhänder inte skulle uppskatta då de inte skulle kunna suga ut mervärdet ur det vi skapar. Antagligen skulle många ”behov” som konstlat skapats för att hålla liv i ett döende penning och konsumtionssystem inte längre efterfrågas. Att pressa ihop folk på en liten yta i städerna pressar givetvis upp priserna på boendena också på de skuldslavsauktioner banksystemet anordnar – städer är en nödvändighet i den finansiella utsugningen.

   Så jag tror du har rätt, en medborgarlöns främsta fördel är att den skapar frihet genom att den ger en ekonomisk bas. Jag tror de flesta i så fall kommer välja bort allt mer av det tingeltangel som skapar status och låtsasliv i dagens konsumtionshysteri. Jag tror de flesta längtar efter en värld där medmänsklighet och omtanke har större värde än prylarna vi omger oss med. Penningpsykopaterna är ju dock undantagna från att kunna känna så då de är emotionellt förståndshandikappade – ”sink or swim” är meningen med livet i deras reptilvärld.

   Lite vid sidan om men ändå inte. Jag var ute på isen vid Årstaviken och tog kort på en husflotte som någon ankrat upp där (Södersjukhuset syns ovanför). Ganska smart! Inga bygglov och om någon börjar klaga kan de alltid flytta sig någon annanstans. Med medborgarlön skulle många kunna välja ett sådant alternativ – mindre med prylar kanske – men mer tid för varandra och det som man själv värdesätter i livet.

   20130228174

  • Tack för dina kloka tankar Mimmi!
   Jag gillar dina beskrivningar av fördelar med en medborgarlön och den förändrade människosynen som det skulle innebära.

   När det gäller löner tänkte själv att säkert kommer lönerna att påverkas (i belopp) men motståndet mot en lönesänkningar är med rätta väldigt hårt. En (stor) reell löneökning (per timme) ser jag som ovillkorlig för annars misslyckas man genomför en fungerande penningreform & skuldavskrivning*. Lönerna har släpat efter produktivitet i flera decennier, små beloppsökningar på lönen har oftast varit mindre än den kännbara inflation. Exempel på en nyligen sänd dokumentär om lönesänkningar:
   http://www.svtplay.se/klipp/1028922/dokumentar-om-lonesankningar

   Frågan är helt enkelt var har alla produktionsvinster tagit vägen – vem har tjänat och tjänar på denna utvecklingen i samhället? Det märks i alla fall att vanligt folk är till största delen undantaget från produktionsvinster.

   Jag skulle vilja säga att med en penningreform & skuldavskrivning så kan den reella löneökningen komma som ett brev på posten. Löner är många gånger avtalade för långa perioder i och med kollektivavtal odyl., lönen kommer då vara lika stor som tidigare. Samtidigt skulle förhoppningsvis priser på saker ganska snabbt minska med upp till 50 % eftersom räntekostnaden på produkterna försvinner. Det skulle ge en reell löneökning på upp till 100 %. Samtidigt skulle det vara möjligt att direkt sänka skatter/ge medborgarlön efter som staten/kommuner slipper massa räntekostnader. Lönerna skulle möjligen sjunka efter ett tag men den reella löneökningen tror jag fortfarande skulle vara väldigt hög.

   Ett verkligt exempel på att 100% reell löneökning är möjlig att komma genom en övergång från ett skuldsystem till ett penningsystem är att det under 1950-70 tal har varit möjligt för en kärnfamilj att endast ha en man som arbetade för att försörja familjen – numera krävs det i princip att båda föräldrarna arbetar.

   Det jag ser som den största fallgropen med min tankegång är att de som säljer saker/tjänster struntar i att sänka priser i och med att räntekostnader försvinner och därmed fortsätter att ta ut ränta som vinst till sig själva. Men om de flesta vet, redan innan penningreformen & skuldavskrivningen sker, att priser borde sjunka med omkring 50 % så tror jag att det skulle vara omöjligt för de som säljer saker/tjänster att fortsätta sälja saker med ränta.

   Vad för positiva saker kan en allmän löneökning användas till?
   -Minskad arbetstid
   -Köpa mer tjänster eftersom räntekostnaden för arbete försvinner utan att lönen minskar
   -Konsumentmakten ökar med inkomsten och fler har råd att efterfråga mer kvalité i saker de handlar
   -osv.

   *Skuldavskrivning kan uppfattas orättvis mot de som saknar lån men det ser jag som ett fel tänk, lika mycket som ett öga för ett öga. Till detta ordspråk sa Gandhi att det gör hela världen blind. En analogi med en skuldavskrivningen är att en förälder slår sitt barn som liten. Barnet växer själv upp och skaffar själv barn. Denne förälder som själv blev slagen som barn känner att dennes barn borde gå igenom samma sak som denne själv gjorde som barn och bli slagen. Varför ska dennes barn komma undan från att bli slagna som denne själv blev – det är ju orättvist för denne föräldern?

   Mogna människor måste ha förmågan att vara storsinta – så skapas en bättre värld.

   • Nu förstår jag bättre hur du menar. Du tänker givetvis helt rätt när du utgår från dagens löner /priser, och hur hela situationen sen ska komma att förändras.
    Jag är nog mera ute lite i fantasins landskap och tänker hur det kan bli i en framtid.
    Jag har tänkt att förutom en mindre medborgarlön så arbetar man när man vill och behöver, tror alla kommer göra det mer eller mindre periodvis.
    Då konkurrerar företagen om arbetskraft, kanske både med pengar och goda arbetsförhållanden. Det skulle bli löntagarnas marknad och produktionsvinsten skulle bli mera rättvis. (har sett filmen).
    Man kanske skulle arbeta på kortare kontrakt, hellre än fasta anställningar.
    De lagar och anställningsregler som företag idag ogillar kanske kan bli onödiga.
    Vinstmaximering skulle nog bli väldigt svårt och det skulle göra storföretagen onödiga, eftersom det är deras enda existensberättigande
    Det skulle krylla av småföretag bland medborgarna och ingen skulle längre bry sig om höger eller vänster politik. Många skulle värdesätta frihet mer än pengar och prylar.
    Tror jag att detta är något som politiker kan eller vill genomföra? Nej.
    Jag tror inte det blir någon penningreform under ordnade förhållanden. Utan en otäck för alla krasch.
    Just idag är tydligen den sjuka ekonomin inne i manisk period dessutom.
    ” All time high” 🙂
    Mvh

 2. Jag tycker du beskriver en jättefin bild av hur samhället och livet skulle kunna se ut. Både här ovan och i nästa inlägg.
  Med medborgarlön, frihet och medmänsklighet. Utan skuldvaluta och penningparasitism.
  Jag tycker det känns som det handlar om den gamla kampen mellan ont och gott.
  På ett sätt kanske man har ett ansvar här och nu hur man väljer att leva. Om man har den möjligheten vill säga. Det är ju långt ifrån alla som har.
  Men man kanske borde göra ett personligt val, mera tydligt. Det är ganska lätt att flyta med i det samhälle som redan existerar, har jag märkt. Man blir långt ifrån nöjd med sig själv.

  • Tack, Mimmi!
   Nä, jag bor inte på den där båten men inte så långt därifrån. Skulle dock kunna tänka mig bo på en husflotte – verkar nice! 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s