Bankerna hyr ut sina egna skulder och kallar det ”lån”

Jag trodde att någon skulle reagera över det här uttrycket i mitt senaste inlägg:
”bostads”ägare” som hyr bankernas skulder”
För visst låter det skruvat? Men rent logisk är det ju vad folk gör. För när bankerna kluddar siffror på kundens konto är detta bankens skuld till kunden (banken kan ju, ytterst motvilligt, betala denna skuld genom att kunden t.ex gör ett bankomatuttag). Dvs kunden hyr bankens skulder som banken kluddat på kundens konto. Hyran tas ut i form av ränta.

Kan bedrägeriet bli större? Men inte nog med det; banken trissar dessutom upp priserna på bl.a bostäder samt skuldslavbinder bostads”köparen”  genom att hyra ut dessa bankens egna skulder och låtsas att de är svenska kronor (jag beskrev det mer ingående i det föregående inlägget).

Man förstår att bankerna till varje pris måste upprätthålla illusionen om att banken tar insättares svenska kronor och lånar ut dessa till kontokunder. Men, återigen, såsom jag skrivit många många gånger – det enda som finns på ett bankkonto är bankens skuld på svenska kronor och inga svenska kronor. Banken lånar ALDRIG ut insatta svenska kronor – bankerna ”lånar” bara ut sina egna skulder på svenska kronor  – för det är det enda som kan finnas på ett bankkonto. Kontopåhitten hittar banken på från luften vartefter den häktar in t.ex boskuldslavar.

Sedan ska folk vara glada och tacksamma för att hyran på bankernas skulder gått ned lite grann (dvs räntan gått ned lite grann). Då ska boskuldslavarna vara tacksamma för att de fått ”låna” bankernas skulder och att de sitter i ett hus som är överprissatt av just dessa bankskulder.

Kan man annat än hålla med Frederick Soddys (Nobelpristagare i kemi 1921) när han skrev om ”banking”:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

Man förstår också att bankerna är helt beroende av att kortsluta förståndet på alla ekonomer  som ”utbildar sig” (avvecklar det egna förståndet är en bättre beskrivning).  Ekonomi, och då i synnerhet penningsystemet, är en uppbyggt för att skapa maximal förvirring. Som Soddy också skrev:

”I thought that, as a scientific man, I ought to know something about economics. So I studied the money system for two years and could make nothing of it. Then, one day, the truth dawned on me. What I was studying was not a system, but a confidence trick.”

Slut på inlägget

——————

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Mervyn King fd chef för Bank of England

8 thoughts on “Bankerna hyr ut sina egna skulder och kallar det ”lån”

 1. Jag har haft följande dialog med Riksbanken. Blev oerhört förvånad att de (personen jag fick svar från, jag bara antar att det är en representant från Riksbanken… 🙂 inte alls förnekar att pengar = skuld.

  Nu när vi har kommit till ett läge där det inte längre är möjligt för någon att förneka HUR pengar uppstår måste vi ta det ett steg vidare och 1: visa på vilka konsekvenser det får och 2: måla upp realistiska alternativ för hur pengar istället kan skapas.

  Konversation med Riksbanken nedan (Jag har satt ” ” runt det som är mina frågor)

  Hej Sussi,

  För att svara på dina frågor:

  ”Ni verkar inte ha publicerat något material som berör om penningmängden sedan 2011.
  Är inte mängden pengar som finns i Sverige intressant för Riksbanken?”

  Månadsvis data för penningmängden finns på SCB:s hemsida (http://www.scb.se/Pages/Product____37260.aspx), jag bifogar även finansmarknadsstatistiken (som innehåller data om penningmängden) för mars 2013. Finansmarknadsstatistiken produceras av SCB på uppdrag av Riksbanken och vi är naturligtvis intresserade av penningmängden.

  ”Tror ni att det kan finnas ett samband mellan ökningen av penningmängden och finanskrisen?”

  Nej, den svenska penningmängden kan vi inte se skulle ha påverkat den globala finanskrisen. Finanskrisen startade i USA, främst p.g.a. överdimensionerad utlåning till mindre kreditvärdiga låntagare (”subprime-lån”) under åren som föranledde krisen. I samband med denna överdimensionerade utlåning skapades komplicerade finansiella instrument som backades av kassaflöden från dessa subprime-lån vilket förvärrade situationen när bopriserna började falla.

  ”1. Hur kan det komma sig att mängden pengar har dubblerats på så kort tid? Var kommer alla de nya pengarna från?”

  I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning, vilken har ökat under perioden. Se vidare under 4.

  ”2. Är det normalt att mängden pengar dubbleras på tio år? Jag tycker det låter lite extremt. Borde inte ni ha motverkat det på något sätt?”

  Om vi tittar på det ur ett internationellt perspektiv kan konstateras att t.ex. USA, Storbritannien och Tyskland har sett en väldigt liknande utveckling under samma period.

  ”3. Om mängden pengar har dubblerats på 10 år så borde väl det ha lett till jättehög inflation, eftersom köpkraften då har dubblerats? Hur kommer det sig att inte alla dessa pengar har lett till inflation? Eller har det lett till inflation?”

  På 1970- och 1980-talen tillämpade ett antal länder en penningpolitisk regim som gick ut på att styra penningmängden. Forskningen har dock visat att det inte finns något stabilt samband mellan penningmängd och inflation. Den snabba finansiella utvecklingen och användningen av nya alternativa betalningsmedel har bidragit till att penningmängden inte fungerar bra som målvariabel för penningpolitiken i dagens samhälle. Omloppshastigheten på pengar är inte heller konstant utan kan variera en hel del. Det är därför mer naturligt att inrikta sig direkt på att försöka styra inflationen och låta penningmängden vara en indikator bland många andra.

  ”4. Var har alla dessa pengar tagit vägen? Jag har dem inte, och ingen annan jag känner heller. Vi har bara massa skulder. Hur kan det komma sig? Är det nån nånstans som är jätterik?”

  Man kan säga att pengar skapas genom skuld. Penningmängden i Sverige ökar främst genom affärsbankernas utlåning. Penningmängd i Sverige definieras som pengar som ägs av allmänheten, t.ex. i form av sedlar och mynt eller insättning på konto. Den största delen av den svenska penningmängden består av insättningar på konto, sedlar och mynt är en mindre del.

  När en låntagare kommer till banken och ber om ett lån ökar penningmängden då pengarna sätts in på låntagarens konto. Samtidigt hamnar bolånet på bankens tillgångssida.

  Med vänlig hälsning,
  Elin Eliasson
  ____________________
  Elin Eliasson
  SVERIGES RIKSBANK
  Financial Stability Department
  SE-103 37 Stockholm
  elin.eliasson@riksbank.se

  • Jo, det var ju ganska ärligt att hon inte skrev att bankerna lånar ut insättarnas svenska kronor. Som hon skriver ses skuldpappret som kunden skrev på som en tillgång på bankens balansräkning på x kronor. Samtidigt hittar banken på samma belopp på kundens konto med x svenska kronor vilket ökar bankens skuld på balansräkningen. Mao både banken och kunden har satt sig i ömsesidig skuld till varandra på x svenska kronor. Banken och kunden ”lånar” således samma x svenska kronor av varandra samtidigt fastän inga svenska kronor har lånats ut alls. Det enda som hänt är att två lika stora skulder skapats samtidigt och att banken och kunden samtidigt är skyldiga varandra samma aldrig existerande svenska kronor som banken aldrig lånat ut.

   En rolig följdfråga av ovan är att fråga om banken har svenska kronor på kundens konto eller inte? Dels är det ju klart av resonemanget ovan att bankonton inte innehåller några svenska kronor utan bara bankens skulder till kontoinnehavare på svenska kronor (som kunden inbillas tro att banken kan betala genom t.ex bankomaten). Men om man vill kan man få ytterligare en bekräftelse från Riksbanken själv på att bankerna inte håller svenska kronor på kundkontona .
   Elin Eliasson skriver
   1) ”När en låntagare kommer till banken och ber om ett lån ökar penningmängden då pengarna sätts in på låntagarens konto. Samtidigt hamnar bolånet på bankens tillgångssida. ”

   dvs hon säger att bankerna skapar penningmängd.

   Om vi kombinera det med ett uttalande som Mattias Persson, chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet sa 2008, citat:

   2) ”–Det hela bygger på att Riksbanken kan skapa svenska kronor och det är vi de enda som kan göra. ”

   Kombinerar vi dessa två citat kommer vi fram till samma slutsats – bankerna skapar ”penningmängd” (skuldmängd är mer rätt då endast svenska kronor enligt lag får ses som pengar) men inte svenska kronor. Dvs det bankerna håller på kundkonton är inte svenska kronor utan enbart bankernas skulder på svenska kronor till kontokunder. Dvs bankerna ”lånar ut” (eller hyr ut) sina egna skulder som de hittar på från ingenting.

   Som Fredrick Soddy sa är det det mest löjliga bedrägeri men samtidigt roten till den värsta tyranni som jorden skådat.

   • Sussie skriver: ”Nu när vi har kommit till ett läge där det inte längre är möjligt för någon att förneka HUR pengar uppstår måste vi ta det ett steg vidare och 1: visa på vilka konsekvenser det får och 2: måla upp realistiska alternativ för hur pengar istället kan skapas.”

    De realistiska alternativen har du ju redogjort för med bravur i dina inlägg, Lincoln. Den yttersta konsekvensen måste – som jag ser det – bli massiva skuldavskrivningar eftersom det inte finns pengar att betala skulderna med. Jag tror att det är här förståelseglappet finns, d v s att folk helt enkelt inte förstår på vilket sätt de själva kommer att drabbas av problemet. Innan skulderna skrivs av genom någon form av modernt s k jubelår – och det är ju det sista som händer innan parasitsystemet havererar, så blir det fotfolket som får bära systembördan. Problemet är förstås inte räntorna utan den kommande dramatiska arbetslösheten. EU-kommissionen påtalade häromdagen igen – på tal om det – att det är dags för Sverige att ta bort ränteavdragen och höja fastighetsskatten: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3706238.ece
    Cornu reflekterar över det politiska rävspel som ligger bakom beslutet att ignorera uppmaningen: http://cornucopia.cornubot.se/2013/05/eu-kommissionen-upprepar-ta-bort.html

    Man kan ju tänka sig hur eländigt (ur föreliggande systems perspektiv) detta skulle sluta – med tvärnit i konsumtionen för många, men det skulle öppna för en räntenivå på 0 som kanske skulle hejda kollapsen ytterligare något år genom de billiga ”pengarna” som då kan slussas ut till företagen. Jag tror därför att det handlar om att kommunicera överskottssystemets konsekvenser ur enskilda människors perspektiv. Idag möts människor med nedlåtenhet och misslyckandestämpel när privatekonomin havererar – trots att det ofta beror på arbetslöshet p g a slimmande organisationer och uteblivna ersättningar inom förnedringsindustrin, Fsk, Af osv. I grund och botten beror detta väl inlärda fenomen på att samhället har ett enormt empati- och därmed solidaritetsunderskott. Man är nöjd om man kan rädda sin egen rumpa från elden. Det är detta system som vi människor har skapat genom att låta oss dras med in i pyramidspelets retorik.

   • Jo, även Soddy var redan på sin tid frustrerad över att det fanns resurser redan då för att alla skulle kunna leva drägligt men det fanns inga pengar då penningsystemet är uppbyggt av och för parasiter.

    Staten måste ta tillbaka sitt ansvar och skapa svenska kronor igen (vilket Maastricht förbjuder staten att göra idag – staten måste, precis som alla andra, hyra bankernas skulder på svenska kronor – dvs staten måste också ha kontoinnehav på bankerna).

    Efter skuldavskrivningarna ska staten spendera pengar till infrastrukktur, energi, miljö, vård och omsorg samt ge ut en medborgarlön. Staten kan göra allt detta utan att behöva ”låna” (hyra) bankernas skulder och det skulle kunna överbrygga eventuella depressioner. Vart dessa nyskapade svenska kronor ska gå till ska givetvis vara helt demokratiskt transparent och påverkbart – och då kommer de knappast gå till att pumpa upp en gigantisk bostadsbubbla såsom bankparasiterna gjort i dagsläget med sina konto/skuld-påhitt.

    Fredrick Soddy såg verkligen det här bedrägeriet solklart redan då:
    ””The whole profit of the issuance of money has provided the capital of the great banking business as it exists today. Starting with nothing whatever of their own, they have got the whole world into their debt irredeemably, by a trick.
    This money comes into existence every time the banks ‘lend’ and disappears every time the debt is repaid to them. So that if industry tries to repay, the money of the nation disappears. This is what makes prosperity so ‘dangerous’ as it destroys money just when it is most needed and precipitates a slump. There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
    An honest money system is the only alternative.””

    Det enda som man i dagsläget behöver ändra på i Soddys ord är näst sista meningen. Pengar behövs inte för tillväxten då vi nått en gräns då vi inte kan suga ut jorden mer – nya ärliga pengar behövs för att omfördela de resurser som finns så att det blir mer rättvist. De finansiella rikedomar som finns nu är alla baserade på ett bedrägeri och saknar legitimitet.

  • Jag glömde tacka för ditt jobb! Blev lite för engagerad där så jag glömde bort det 🙂 , ber om ursäkt!

   Som du säger är det ingen längre som försöker dölja det. Jag har knappt haft något troll här som försökt få det till att bankerna lånar ut svenska kronor (förutom då en viss Markus).

 2. Här är ytterligare kommunikation med Riksbanken. Längtar verkligen till Augusti, jag har stora förväntningar på informationsrutan (som ju såklart alla i Sverige kommer läsa). 😉

  Jag skrev:

  Hej!
  Tack för svar. Jag har några kommentarer.

  Att pengar skapas genom skuldsättning är något nästan ingen i Sverige vet om. När jag försöker tala om detta är det ingen som tror mig, framförallt inte de som är utbildade ekonomer.

  Av demokratiska skäl anser jag att Riksbanken har ett ansvar mot allmänheten att informera om en sådan grundläggande sak som var våra pengar kommer ifrån och vad det innebär – det vill säga att om ingen lånar av bankerna, kommer det heller inte finnas några pengar i ekonomin. Att Sveriges ekonomi bygger på att vi är skuldsatta och att vi ständigt lånar mer pengar. Att om vi alla betalar av våra skulder, så kommer det inte längre finnas några pengar. Att bankerna inte skapar de pengar vi ska betala i ränta, vilket kräver ytterligare skuldsättning för att räntan ska kunna betalas. Att detta inte är hållbart i längden, vilket leder till återkommande finanskriser när skuldbördan blir för tung.

  Det kan vara så att jag har missat var jag kan hitta den här informationen. Om jag har missat det får du gärna berätta var jag kan läsa om det. Men med tanke på vilken försvinnande liten del av penningmängden som består av sedlar och mynt är de skrivelser som Riksbanken publicerar om just sedlar och mynt överrepresenterade.

  I ett demokratiskt land måste vi, folket, kunna ta ställning till om vi tycker det är ett bra arrangemang att banker har makt att skapa pengar, har makt att bestämma vilka som får låna (dvs bestämma var pengar ska investeras) samtidigt som de gör sina vinster just genom att låna ut pengar. För att kunna fatta demokratiska beslut i den frågan behöver vi ha information om hur penningsystemet fungerar idag. Jag tycker sådan information till allmänheten faller under Riksbankens uppdrag.

  Om svenskar verkligen förstod vad det innebär att banker skapar pengar ur ingenting och i sin bokföring, ur vår skuld till dem, trollar fram pengar på sitt eget konto, då är jag säker på att vi, folket, skulle tvinga fram en förändring av detta.

  MVH
  Sussi Ekelin
  ——
  Hej Sussi,

  Ja, vi kommer ha med en ruta i kommande publikationen av ”den svenska finansmarknaden” på ämnet. Den svenska finansmarknaden publiceras i augusti.

  Med vänlig hälsning,
  Elin

Kommentarer inaktiverade.