Kapa av de parasitära mellanhänderna bankerna

En gång i tiden fanns det behov av banker ibland som en mellanhand i betalsystemet. Banken kunde överföra fysiska sedlar och mynt mellan två personer på ett smidigt sättt. Vi tar ett exempel där Per i Malmö skulle betala 5000kr till Erik i Kiruna. Istället för att stoppa ned 5000kr i ett kuvert och skicka genom posten eller åka till Kiruna kunde Per gå till banken och skicka pengarna till Erik genom banksystemet. Banken tog då en avgift för denna tjänst. Vi gör en händelsekedja av hur det kunde gå till.

1) Per gick till sin bank SEB och stoppar in 5000kr samt gav SEB order om att skicka dem till Eriks konto på Swedbank

2) SEB bank tog emot de 5000kr och noterade sin skuld till Per på Pers konto

3) SEB frågade Swedbank om de ville ta över SEB:s kontoskuld till Per och göra den till Swedbanks skuld till Erik

4) Swedbank accepterade detta om SEB kompenserade detta skuldövertagande genom att flytta över 5000 kronor från SEB:s centralbankskonto till Swedbanks centralbankskonto

5)Swedbank tog över skulden från SEB och noterade att banken har en skuld till Erik på Eriks konta. SEB suddade samtidigt ut sin skuld till Per genom att ta bort sin skuld på 5000 från Pers konto.
6) Erik gick till sin bank och hämtade ut 5000kr varvid Swedbank suddade ut sin skuld till Erik

Ovan kan te sig krångligt men det var som sagt enklarare och säkrare för Per och Erik att göra som ovan. Ovan innebar också en fullständig clearing – alla skulder suddades ut i process.

1) Pers skuld till Erik suddasdes ut
2) SEB:s skuld till Per suddades ut
3) SEB:s skuld till Swedbank suddades ut
4) Swedbanks skuld till Erik suddades ut.

Så även om ovan var ett krångligt sätt så blev resultat den samma som om Per hade rest till Kiruna och lämnat de 5000kr direkt i handen till Erik. Pengarna hade uppfyllt sin funktion – att betala (cleara) skulder med.

Men bankerna har fått folk att tro att bankernas skulder till kontoinnehavarna ÄR svenska kronor. Så när Per i Malmö idag ska betala Erik 5000kr så tror Per att han skickar över 5000 kronor genom kontot när det egentligen bara är ett skuldövertagande som skett mellan bankerna. Bankerna har helt enkelt kapat av ovan händelsekedja så att den nu ser ut så här (i princip har steg 1) , 2) och 6) tagits bort)

1) Per har 5000 kronor på sitt SEB:s konto som är SEB:s skuld till Per. Per kräver att SEB ska göra en kontoöverföring till Swedbank.
2) SEB frågar Swedbank om de ville ta över SEBs kontoskuld till Per och göra den till Swedbanks skuld till Erik
3) Swedbank accepterar detta om SEB kompenserar detta skuldövertagande genom att flytta över 5000 kronor från SEB:s centralbankskonto till Swedbanks centralbankskonto

4) Swedbank tar över skulden från SEB och noterar att banken har en skuld till Erik på Eriks konta. SEB suddar samtidigt ut sin skuld till Per genom att ta bort sin skuld på 5000 på Pers konto.

Ovan innebär lite färre steg men har alla skulder betalats ? Har en fullständig clearing skett? Nä!
1) Per har ingen skuld till Erik längre – så den skulden har suddats ut – men
2) SEB:s skuld till Per har bara flyttats och är nu Swedbanks skuld till Erik (Eriks kontoinnehav har ökat med 5000kr – dvs Swedbanks skuld till Erik har ökat med 5000kr.)

Har pengarna fyllt sin funktion att betala skulder? Nä! Bankerna har sluppit betala sina skulder genom att kapa av den första händelsekedjan och kan bolla sina skulder internt mellan sig inom storbankkartellen.

Hur ska vi då få ett system där pengarna återfår sin funktion att betala (cleara) skulder? Hur ska vi få ett system där bankerna inte är ett frälse som kan slippa betala sina skulder genom att de kan bolla dem sinsemellan internt?
Det är mycket enkelt! I dagens datoriserade värld kan alla ha Riksbankskonton med svenska kronor på och helt passera bankerna som inte längre behövs som mellanhänder i betalsystemet. Redan 1925 skapades Postgirot just av denna anledning – för att folk/företag/kommuner/stat inte skulle behöva gå igenom bankernas kontosystem (Nordea stängde den dörren 2002 när de köpte upp Postgirot). Så här enkelt skulle händelskedjan kunna vara:
1) Per skickar 5000kr från sitt Riksbankskonto till
2) Erik som mottar 5000kr

Svårare än så är det inte. Skulden mellan Per och Erik suddas ut (clearas) och pengarna utför sin funktion. Det är så nära man kan komma fysiska kontanter – du ger torghandlaren 100kr direkt i handen – du och torghandlaren behöver inte använda någon bank som mellanhand – det vore idiotiskt.

Så, svaret är, återigen: avskaffa storbankskartellens monopol på centralbankskonton och låt alla få använda de svenska kronorna där.

Om man tänker är dagens system precis så korkat som Bank of Englands fd Chef sa att det är. Vi inbillar oss att vi är rika när vi har mycket på bankkontot – vi inbillar oss mao att vi är rika ju mer av bankens skulder vi sitter med – skulder bankerna aldrig skulle kunna betala tillbaka.

Slut på inlägget

———

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Mervyn King fd chef för Bank of England

Annonser

16 thoughts on “Kapa av de parasitära mellanhänderna bankerna

  • Jo, tyvärr tror jag att ”de fria” linte tänkt igenom praktiskt hur clearingen ska ske. Ju mer jag kollat in banksystemet desto mer har jag insett att just clearingen är själva maktcentrum. De pratar om att staten ska skapa pengarna men i vilken form? Fyiska sedlar är bra lokalt men opraktiska på avstånd. Digitala pengar kräver att det finns ett nätverk och nätverket måste på något sätt hänga ihop.

   De, liksom du, verkar inte vara så intresserade av att diskutera clearing – ett samband? 🙂

   • Jag pratar om clearing varje gång jag nämner Ripple. Det är ett clearingsystem för nätverk. Och i min vision så driver staten detta clearingsystem där alla kan bokföra sina avtal och betala via samhällets digitala kontanter. Jag skulle kunna beskriva det i en google hangout eller skypevideosamtal någon gång.

   • Jo, men ripple är ju inte vad det utger sig för att vara och dessutom centralstyrt skuldbaserat. Jo, jag vet att du tycker staten ska skuldsätta allt centralt och sedan ha koll på allt – men där skiljer vi oss åt enormt i grundsyn. Staten ska skapa skuldfria pengar och ge fan i hur och vad vi som privatpersoner gör med dem. Det maximala vore att digitala kontanter kan användas helt utan central statlig insyn – precis såsom fysiska kontanter.

 1. Ripple.com är en opencoin-klon, det är inte Ripple-konceptet. Jag pratar om Ripplepay där en nod i nätverket är riksbanken och att alla andra noder ger obegränsat förtroende till denna nod. Det behöver inte finnas en enda kredit i nätverket för att Ripplekonceptet ska fungera. Ingen behöver skuldsättas. Det bästa är att en ripple-nod kan vara helt anonym och därigenom slippa central statlig insyn. Hursomhelst, detta clearingsystem skulle kunna användas av medborgare.

  • Men grunden är, vilket du klargjort i flera inlägg, att du tycker staten ska skapa pengar genom central skuldsättning. Vad jag har förstått finns mycket kvarstår mycket av kritiken mot Ripple. Men om det är helt trasparent och ingen centralt kan mixtra med att sätta upp egna noder så kanske det skulle kunna tweakas till att funka – dock ej genom skuldsättning/krediter vilket den information du hänvisat mig till har gått ut på.

   Vad är det för fel på RIX om man kapar bort bankerna som mellanhänder? Varför bygga upp en ny infrastruktur kring betlasystemet när man kan använda det som finns men bara kapa bort mellanhänderna, bankerna?

   • Du måste ha missförstått något. Jag vill absolut inte att staten ska ha monopol på bankverksamhet, absolut inte ha en statlig bank som människor tvingas låna från. Jag vill inte ha central skuldsättning.
    Ripple är ett sätt att abstrahera penningsystemet och utföra clearing mellan (komplementära och statliga) valutor. Det är ett clearingsystem för digitala kontanter. Vet inte vad du snackar om för ”tweaking”. Jag erbjuder mig fortfarande att förklara det i videokonferens.

   • Jag är en hemlig djävel så det blir inga videokonferans? 🙂
    Nä, jag har ingen miss i förståndet mig veterligen. Varför dra in ett till clearingsystem när RIX redan finns och kan sköta den uppgiften med svenska kronor? Den information du delgett om Ripple har gått ut på att se pengar såsom skuld (precis som du i den dskussion du och jag haft) det är en grundsyn jag inte delar Då är det bättre för lokala valutor att använda open source-systemet cyclos där man dessutom kan sätta upp en rad olika lokala valutasorter såsom Gesells ruttnande valuto, eller tidsbaserade typ Ithaka hours

 2. RIX hanterar inte komplementära valutor, därför måste vi utveckla ny infrastruktur, nytt clearingsystem som klarar av multipla valutor. RIX är ett stenålderssystem som måste uppgraderas. Och Ripple är nästa generation av RIX som klarar av multipla valutor.

 3. Vill påpeka att de som utvecklar Ripple inte delar min grundsyn. De ser Ripple som en modernare RIX. Och jag vill påpeka att systemet även klarar att växla mellan lokala valutor och statliga valutan utan att banker får en möjlighet att blir mellanhänder. Att jag ser pengar från flera synvinklar betyder ju inte att Ripple-konceptet bygger på att pengar är skuld. Det är ett clearingsystem, en abstraktion av ett penningsystem. Men visst. Jag har följt din utveckling, jag gissar att du inom ett halvår kommer dra samma slutsatser som jag dragit. Du har följt min utveckling hittills. I ungefär samma takt som jag lärt mig mer i ämnet.

  • Jag kommer aldrig dela din grundsyn att pengar ska skapas genom skuldsättning – tvärtom jag tycker att just den tron har skapat den skuldsituation där allt är skuldsatt som råder idag. Jag delar inte heller din uppfattning om t.ex att fysiska kontanter är skulder – vilket du hävdar. Jag ska kolla in Ripple men av vad jag har förstått är det extremt centralstyrt och den information delgivit mig har baserat sig på att pengar är skuld. Kollade Wikipedia (och nä, jag är inget fan av Wiki).
   Advantages[
   Ripple lets people be in debt via IOUs.[3]
   Ripple can provide fast transactions (transactions can often be made in only a few seconds).
   Criticism
   The server software has not been open sourced.[2][5]
   When issuing trust to multiple parties for the same currency, user balances can automatically switch between one trust source and another, this is not made clear to users and exposes them to great risks.[6][7][8][9]
   Ripple is currently centralized.[5]
   Opencoin will hold half of all the XRP in existence, in the hope that they will gain value.[10][3]
   Some claim that the fact that Ripple allows people to have debt is a weakness, as the debt may not be paid, may not be worth as much money as it represents, or requires a level of trust in the person issuing IOUs.[5][3]
   OpenCoin have repeatadly made claims that they would give away 50 billion Ripples (XRP), but have not done so. [11][12]

 4. Är det här verkligen en teknisk fråga? För mig förefaller själva principen bakom vara mångfaldigt viktigare. Teknik kan utvecklas, det är ju inte det som är problemet här, och dessutom som Lincoln säger, RIX finns ju redan.

  Jag erkänner att jag bara spenderat några snabba minuter på att läsa om detta men jag hittade detta:

  Ripple is a monetary system that makes simple obligations between friends as useful for making payments as regular money.

  Normally, if your friend Alice owed you $10, she would have to pay you back before you could make any use of that debt. If you were creative, however, you might be able to pass the debt on to someone else who knew and trusted Alice, in exchange for something you wanted. For example, you might be able to get a book you want from Bob, who also knows Alice, in exchange for letting Alice know that she now owes Bob $10. Instead of money, you used Alice’s IOU to pay Bob. Alice acts as an intermediary between you and Bob.

  Ripple does the same thing, only it takes the idea one step further. What happens if you want to get a haircut from Carol, who doesn’t know Alice at all? Your $10 IOU from Alice isn’t useful because Carol being owed money by Alice doesn’t mean anything to Carol. But suppose you had a way to find out that Bob, who knows Alice, also knows Carol. You could talk to Bob and arrange for him to take Alice’s IOU in exchange for giving his own IOU for $10 to Carol. Since Alice owes him exactly what he owes Carol, Bob is even on the deal. Both Alice and Bob act as intermediaries between you and Carol.

  And that’s how Ripple works. You create a profile on the system and indicate who you know and how much you trust them by connecting to people by email address and giving them credit limits. Then whenever you want to make a payment to another Ripple user using only friendly obligations, the system finds a chain of intermediaries connecting you to the person you want to pay, and records the payment in each intermediary’s account all the way down the chain. You end up owing one of your ”neighbours” on the system, and the payment recipient ends up being owed by one of her neighbours.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s