Varför flyttas inte skattekontona från SEB till SBAB?

Den stora frågan är varför en suverän stat överhuvudtaget ska behöva skuldsätta sig till ett privat banksystem som hittar på kontokludd (krediter) från luften. Det är en även en demokratisk fråga då vi genom denna påhittade skuldsättning av staten tvingas betala onödig skatt till banksystemet.

Men så är det och enligt Maastricht är staten/kommunerna tvungna att ”låna” fullständiga påhitt av banksystemet. Man kan då fråga sig varför inte staten ”lånar” av sig själv då staten har en bank inom banksystemet – SBAB. Räntan på det ”lånet” skulle gå tillbaka till staten och det skulle inte vara en skuld mer än på pappret då staten, genom SBAB, skuldsatt sig själv (vilket är lika omöjligt som att du är i skuld till dig själv).

En annan fråga är varför inte staten överflyttar skattekontona från SEB (bankgiro 5050-1055) till statens bank SBAB. Så här ser det ut nu om vi bortser från övriga konton och tillgångar  (observera att skattekontona är SEB:s skuld till staten på svenska kronor – skattekontot i sig innehåller inga svenska kronor)

1)

1

Om SBAB öppnar ett skattekonto kan skattekontot på SEB överflyttas dit som visas nedan.

2

SEB har då blivit av med en massa miljarder i skulder till staten som SBAB tagit över (skulle vara intressant med exakta siffror här). För att SBAB ska acceptera detta måste SEB kompensera SBAB med motsvarande belopp i tillgångar, t.ex i form av statsobligationer. Se bilden nedan:

3

Räntan på statsobligationerna som staten betalar skulle då gå till SBAB – dvs tillbaka till staten (att staten betalar ränta till sig själv är ju egentligen samma sak som att staten inte betalar någon ränta alls). Samma sak skulle kunna göras med alla kommuners konton på privatbankerna som skulle kunna sättas på SBAB och motsvarande tillgångar bankerna sitter på , tex i form av skuldpapper som kommunerna skrivit på, överflyttas till SBAB – räntan på dessa skulle då  tillfalla staten och i slutändan kunna återföras till kommunerna.

Frågan är, återigen (för jag har tjatat detta några gånger) – varför subventionerar staten Wallenberg genom att ha sina skattekonton på SEB? Och det troliga svaret är att staten är till för Wallenberg.

————-

Slut på inlägget

———

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Mervyn King fd chef för Bank of England

Annonser

18 thoughts on “Varför flyttas inte skattekontona från SEB till SBAB?

 1. Att skattekontona ligger hos SEB bekräftar det som jag misstänkt länge, att Wallenberg styr Sverige. Det finns ingen logik från statens sida (om de representerar folket) i att låna ut varje skattekrona till SEB. De enda som tjänar på upplägget är SEBs ägare (Wallenberg).

  Skulle verkligen vilja se att någon politiker som ansvarar för detta upplägg svarar på de frågor du ställer. Frågan varför staten överhuvudtaget lånar kontopåhitt av banker är imo den viktigaste frågan i Sverige just nu.

 2. Ping: VARFÖR LÅTER STATEN SIG BETALA RÄNTA TILL DET PRIVATA?? | Oikonomia – en nutidsblogg

 3. Ping: nationaldagen mm |

 4. ”varför subventionerar staten Wallenberg genom att ha sina skattekonton på SEB? Och det troliga svaret är att staten är till för Wallenberg.”

  Nu vet jag vilken fråga jag ska mailbomba riksdag o media med, TACK Lincoln!
  Nån som hakar på?

 5. Om Borg vill att bankerna ska ta ut mindre för bostadslån
  skulle han inte bara kunna sänka räntan på bolån hos SBAB,
  så måste storbankerna följa med?
  Men Borg leker väl bara Arga leken m Falkengren och så skrattar
  de ihjäl sig bakom kulisserna…..

  • Tror faktiskt det är värre än så. SEB har i dagarna gått ut med att de bara vill ha ”låntagare” som kan amortera av ”lånen” på 50 år (ordet ”låntagare” är ju, som sagt, är en fullständig lögn då varken ”låntagare” eller bank ”lånat” något alls – däremot är båda parter satta i skuld av samma ickeexisterande kronor ). Det troliga scenariot är att SEB försöker bli av med ”låntagare” med svag ekonomi och att SBAB kommer få agera slasktratt så att SEB inte behöver ta smällen när bobubblan spricker. Det är i alla fall hur jag tror det är planerat. Troligen kommer SBAB få agera slasktratt och krockkudde åt Handelsbanken och Swedbank med.

 6. Det luktar Fannie X & QE lång väg. QE f Skr är väl inte möjligt.
  Lr ska SBAB ta över de lån s kommer att fallera, precis s
  FED köper upp bad assets?
  ECB har ju flaggat för att QE är en möjlighet f Euron.

  Varför inte ”befria” SEB & övriga storbanker från ALLA bolånetagare &
  föra över dem till SBAB NU!?!
  De ca 65 miljarder s storbankerna tjänar per ÅR på
  bolån kan göra mkt mer nytta f Sveriges medborgare.

  • Jag tror att SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank kommer dumpa av sina sämsta skuldslavar till SBAB så att staten kommer få ta största stöten när bobubblan spricker. Under tiden som storbankerna sätter upp allt stramare regler kommer SBAB göra motsatsen och på så sätt dessutom hålla liv i bostadsbubblan tills dess privatbankerna skaffat sig lite säkrare mark att stå på.

   Lite roligt är ju vad bankernas ”vinster” räknas” i. Bankerna får ju inte ett ökat innehav av kronor (detta då kronor bara utgör runt 3% av penningmängden och knappt har ökat alls de senaste åren – fysiska kontanter har väl t.o.m minskat). Inte heller kan det som står på kundkontona, dvs det som används som surrogat för kronor som betalningsmedel. vara bankens vinst då detta skrivs på bankens skuldsida. Dvs det vi trälar använder som pengar, dvs kontopåhitt, är alltid bankernas skulder – mao det vi trälar använder som måttstock på vinst (om vi har mer eller mindre på kontot) kan omöjligt vara bankernas måttstock på vinst. Vad skrivs då på bankernas tillgångssida? Jo, bankernas skuldslavar och de påhittade skuldpapper som dessa skrivit på för att få ”låna” ingenting i form av kontokludd. Så bankernas vinst mäts i hur mycket de kan öka skulderna och därmed skuldslaveriet till bankerna i samhället genom att ”låna ut” ingenting (minst av allt kronor).

   Men jag håller med dig – nationalisera skiten – ha skuldavskrivningar och släpp skuldslavarana fria.

 7. Mailat Skatteverkerket o frågat varför skattekontona ligger hos SEB
  o inte ngn statligt ägd institution,t ex SBAB, blir spännande o se vad d svarar…

  • Frågan är dock ifall du ställer frågan till rätt myndighet här – vilket du kanske märker om/när du får svar. Det skulle nog vara relevant att fråga RGK(*) också för de har tydligen ett finger med i spelet – det kan nämligen vara så att SKV endast kan välja konton i de banker som RGK anvisar.

   Letade lite till och hittade en rapport från RGK’s upphandling:

   ”Skatteinbetalning
   Vid rangordningen av tjänsten Skatteinbetalning har poängen för inbetalningar till skattekontot
   via bankgironummer och plusgirokonto lagts ihop med poängen för inbetalningar till skattekon-
   tot från utlandet. Resultatet av detta är att SEB:s tjänst Inbetalning till skattekonto via bankgiro-
   nummer och från utland rangordnas som nummer ett. Pris per transaktion inklusive rapportering
   på fil för inbetalning med förtryckt referensnummer (OCR inbetalning) är 0,11 kr. Pris per
   transaktion för elektronisk inbetalning är 0,34 kr. Pris per transaktion för ofullständig inbetalning
   är 0 kr. Således har SEB det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto via
   bankgironummer och plusgirokonto. Swedbank har däremot det lägsta sammanvägda priset för
   inbetalning till skattekonto från utlandet. Pris per ombokning av inbetalning från utlandet hos
   Swedbank är 1,5 kr.

   vilket rimligen leder till att SKV borde välja just SEB för att hantera inbetalning av skatt.

   (*) RGK’s roll hittar man i ”Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning”, ser man till RGK’s föreskrifter så får myndigheter (däribland SKV) betala in till statens centralkonto (hos riksbanken) i klumpar om minst en miljon kronor. Det förefaller som att det kan vara ganska magert med pengar på kontot hos SEB då man kan och måste flytta pengarna till riksbanken.

   • Några grova ”tankevurpor” från din sida.
    1) Om SBAB tar säg 50 kronor för varje transaktion till skattekontona så kostar det ändå staten ingenting då staten kommer betala staten. Att SEB får en intäkt på 0.11 kr på varje transaktion till skattekontot är mao en ren parasitverksamhet – en skatt som SEB tar av oss alla. Varför ska SEB överhuvudtaget kunna lägga sig som en binnikemask i betalningarna till skattekontona?

    2) När en annan bank ska överföra sina skulder från sina kundkonton till SEB så kompenseras SEB med motsvarande belopp kronor (centralbankspengar) från centralbankskontona genom RIX. SEB får då dels en ökad skuld (till staten) men samtidigt en ökad mängd kronor (centralbankspengar) på andra sidan balansräkningen. Prylen är att enligt Basel2 (och även kommande Basel3 ) behöver SEB inte ha ett öre för att täcka upp skulder påhittade till stat och kommun då den påhittrisken är satt till noll (ni bankkramare föredrar att kalla det ”riskvikt”). Det betyder att SEB kontinuerligt tillförs kronor på sin tillgångssida av balansräkningen som håller uppe påhittsidan av SEB:s balansräkning. Finns ingen anledning för staten att hålla Wallenberg under armarna på det sättet.

    3) Varför ska en suverän stat överhuvudtaget behöva använda bankernas skulder på kronor (dvs bankernas kontopåhitt) när en suverän stat bör kunna betala med det bara staten har rätt att skapa – KRONOR? Jo, därför att då banksystmet är en binnikemask gäller det för binnikemasken att göra betalströmmarna så maximalt långa och krångliga som möjligt så att bankerna kan suga ut näring från värden (och med ”värden” avser jag här stat, kommuner, företag och privatpersoner). Man behöver inte alls ha bankerna som en binnikemask i betalströmmarna. Jag beskrev det här:

    Läsarfråga – vad är mest effektivt?

    Samma regler gäller för dig som förut. Svarar du på frågor samt bemöter släpper jag igenom dina svar. Ickeksvarar och ickebemöter du samt tramsar släpper jag inte igenom dem. Här hade du faktiskt bemödat dig om att bemöta Green i detta fall.

   • ”Några grova ”tankevurpor” från din sida.”

    Nej, jag återger bara information jag vaskat fram från RGK.

    ”1) Om SBAB tar säg 50 kronor för varje transaktion till skattekontona så kostar det ändå staten ingenting då staten kommer betala staten. Att SEB får en intäkt på 0.11 kr på varje transaktion till skattekontot är mao en ren parasitverksamhet – en skatt som SEB tar av oss alla. Varför ska SEB överhuvudtaget kunna lägga sig som en binnikemask i betalningarna till skattekontona?”

    Nu är det dock så inte fallet – läser du texten så har SBAB inte lämnat något anbud och då spelar det inte så mycket roll hur mycket som skulle gå tillbaks till statskassan (något som dock inte tas hänsyn till när det gäller offentlig upphandling, men skulle man vilja/få det så skulle man lika gärna kunna lämna ett anbud till självkostnadspris). Dessutom så är det inte så att intäkt är detsamma som vinst. SEB vann upphandlingen för att man presenterade det billigaste/bästa budet – frågan du borde ställa dig är varför ingen annan lämnade ett bättre bud än SEB.

    ”2) När en annan bank ska överföra sina skulder från sina kundkonton till SEB så kompenseras SEB med motsvarande belopp kronor (centralbankspengar) från centralbankskontona genom RIX. SEB får då dels en ökad skuld (till staten) men samtidigt en ökad mängd kronor (centralbankspengar) på andra sidan balansräkningen. Prylen är att enligt Basel2 (och även kommande Basel3 ) behöver SEB inte ha ett öre för att täcka upp skulder påhittade till stat och kommun då den påhittrisken är satt till noll (ni bankkramare föredrar att kalla det ”riskvikt”). Det betyder att SEB kontinuerligt tillförs kronor på sin tillgångssida av balansräkningen som håller uppe påhittsidan av SEB:s balansräkning. Finns ingen anledning för staten att hålla Wallenberg under armarna på det sättet.”

    Du bortser här från vad som händer i nästa steg – nämligen att RGK flyttar pengarna till statens centralkonto i riksbanken. Då kommer det RIX-tillgodohavande SEB har fått äran att hålla under dagen vara borta igen. Kontot på SEB är som jag beskrivit bara en mellanstation för skatteinbetalningarna och några skattepengar ligger inte och skvalpar hos SEB någon längre tid.

    ”3) Varför ska inte en suverän stat överhuvudtaget behöva använda bankernas skulder på kronor (dvs bankernas kontopåhitt) när en suverän stat bör kunna betala med det bara staten har rätt att skapa – KRONOR? Jo, därför att då banksystmet är en binnikemask gäller det för binnikemasken att göra betalströmmarna så maximalt långa och krångliga som möjligt så att bankerna kan suga ut näring från värden (och med ”värden” avser jag här stat, kommuner, företag och privatpersoner). Man behöver inte alls ha bankerna som en binnikemask i betalströmmarna. Jag beskrev det här:”

    När du nu skriver ”kronor” antar jag att du menar kontanter (sedlar och mynt). Staten behöver iofs inte avstå från det, men det förefaller ju ganska tveksamt att det är ekonomiskt försvarbart att hålla på med att sköta betalningarna med kontanter. Det är ju endast just sedlar och mynt som staten har monopol på att skapa. Man bör ju se det till sin helhet då det inte alls behöver vara gratis att använda andra alternativ för att sköta betalningar.

   • 1) ”frågan du borde ställa dig är varför ingen annan lämnade ett bättre bud än SEB.”

    Jag ställer vilka frågor jag vill och villkoret för dig är att du svarar. Varför ska staten överhuvudtaget betala SEB när de kan slippa betala om de gör det genom SBAB?

    2) Nä, jag bortser inte från det. SEB får ett kontinuerligt tillflöde av centralbankspengar (kronor) till sitt centralbankskonto som håller uppe deras balansräkning då skulderna till staten på andra sidan har påhittrisken noll enligt Basel2. Du däremot bemöter inte alls – som vanligt.

    3) Nä jag menar inte fysiska sedlar – jag menar kronorna på centralbankskontona som också är centralbankspengar och kronor. Det vet du för det här har jag ältat femtio gånger om med dig. Så din medvetna feltolkning kan inte ses som annat än ren oärlighet från din sida. Postgirot skapades 1925 enkom för datt staten ,kommuner, företag och allmänhet skulle kunna betala genom centralbankskontona med centralbankspengar (dvs kronor) – hur många gånger har jag inte dragit detta för dig och du skiter fullständigt i vad jag skriver. Staten kan öppna upp centralbankskontona för alla och alla skulle kunna betala med kronor genom centralbankskontona, Precis som jag visar i länken ovan (antar att du tycker att ju längre betalströmmarna blir desto bättre för binnikemasken bankerna som du omhuldar så mycket). Staten skulle inte alls behöva låna bankernas skulder på kronor (dvs bankernas kontopåhitt) – staten skulle kunna skapa skuldfria kronor från centralbankskronorna, precis såsom IMF ekonomen Michael Kumhof visat. Vi skulle då slippa betala en massa önödig skatt till banksystmet för påhittade lån av bankernas egna skulder på kronor (detta då detta är det enda bankerna kan ”låna ut” till konton).

    Så för att sammanfatta: tre ickesvar/ickebemötanden på tre enkla punkter. Istället för att svara ställer du dina egna frågor som du besvarar. Svarar du inte nästa gång så skiter jag i att släppa igenom din kommentar. Jag har definitivt inte längre lust att tramsa med dig längre..

Kommentarer inaktiverade.