Alla dollarvägar leder till Rom (förlåt, New York)

USA:s ”utvalda” elit har ett litet strypgrepp på världen genom att nästintill all internationell handel sker i dollar och måste gå genom FED i New York. Att de lyckats sälja denna enorma centralisering och koncentration av makt där alla vägar leder till Rom (förlåt, New York) med lögner som ”frihandel” och att kapitalet måste få röra sig ”fritt” är fan otroligt! Avregleringar, självregleringar och ”fria marknader” för kapital  etc har endast varit lögner som syftat till att skapa flödeskanaler för dollar till imperiets centrum i New York och FED.

Världens övriga länder (eller nästintill alla) försöker hitta andra vägar förbi denna parasitära knutpunkt koncentrerad till New York och FED – de försöker hitta vägar att kringgå dollarstrypgreppet. Putin uttryckte det väl:

”They are living beyond their means and shifting a part of the weight of their problems to the world economy. They are living like parasites off the global economy and their monopoly of the dollar. If [in America] there is a systemic malfunction, this will affect everyone. Countries like Russia and China hold a significant part of their reserves in American securities. There should be other reserve currencies.” – Vladimir Putin in 2011″
http://www.thedailybell.com/34636/Ron-Holland-Did-Putin-Quietly-Play-the-Debt-Card-Over-Syria

Att de lyckats få alla till att tro att det är ett ”fritt” system när allt är ämnat att bli så centralstyrt det bara kan bli. Marx hade helt rätt!

“Talk about centralisation! The credit system, which has its focus in the so-called national banks and the big money-lenders and usurers surrounding them, constitutes enormous centralisation, and gives this class of parasites the fabulous power, not only to periodically despoil industrial capitalists, but also to interfere in actual production in a most dangerous manner— and this gang knows nothing about production and has nothing to do with it.”

Fördjupad läsning:

En Ring för att härska över dem alla

Hur USA:s bankimperium kan köpa upp resten av världen gratis

Slut på inlägget

———

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda -om någon vill göra dem snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar pengar, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

4) Hur JAK skulle kunna erbjuda sina kunder 100% uppbackade konton

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Mervyn King fd chef för Bank of England

2 thoughts on “Alla dollarvägar leder till Rom (förlåt, New York)

  1. Det var ju det jag sa, det fordras medlöpande politiker till banksystemet så att vi, de röstberättigade, låter oss föras bakom ljuset. I tron att vi har något som kallas demokrati, går vi lydigt till valurnorna och avlägger vår röst.

Kommentarer inaktiverade.