Kritik av Per Lundgrens bok ”Kapitalismen avslöjad!”

Har startat en annan blogg där jag troligen kommer husera mer framöver än här. Lite mer kreativ och förhoppningsvis positiv 🙂

Art, inventions and the stuff in between

——————-

Per Lundgren, som kallar sig själv för konstitutionell logiker, har skrivit en välmenande bok kallad ”Kapitalismen avslöjad!” som handlar om penningsystemet och bankerna. Boken går att ladda ned gratis här  .

Även om jag tycker det mesta i Pers bok är bra tycker jag dock att den har en hel del brister. Jag vill dock framhåll att jag djupt respekterar Pers engagemang och helt stödjer den form av lösning som Per framställer boken. Men trots det tycker jag det är viktigt att kritisera Pers bok då  penningreformister annars riskerar att få  fel utgångspunkter i förståelsen. Jag raddar upp några och hoppas att Per kan ta kritiken konstruktivt.

1) Per har inte förstått att bankerna INTE lånar ut insättningar. Han använder den felaktiga muliplikatorteorin där banken påstås ”låna in” svenska kronor som de sedan ”lånar ut”.

2) Av ovan faller också Pers argument att bankerna är ”perfekta” falskmyntare. Om man utgår från multipliktorteorin skulle det kunna gå att hävda att bankerna skapar förfalskade svenska kronor då bankerna enligt den modellen ”lånar ut” SEK som banken ”lånat in”. Men i verkligheten ”lånar” banken aldrig ut SEK till konton av den enkla anledningen att konton per definition inte kan innehålla SEK – konton på banken kan bara innehålla banken skulder på SEK till kontokunden och bankens skuld på SEK är lika lite SEK som din elräkning är SEK. Banken kan betala sin skuld till kontokunden genom att kunden gör kontouttag på SEK  – t.ex från bankomaten.

Mao är inte bankernas falskmynteri ”perfekt” som Per hävdar – bankens falskmynt är inte ens i grundenheten svenska kronor. Det bankerna hittar på till konton är ett substitut för SEK som bankerna försöker tränga ut SEK som betalmedel med. Vi bollar bankernas skulder mellan våra konton istället för att betala varandra längre med svenska kronor (du får mer av din banks skulder på ditt konto och jag får mindre av min banks skulder på mitt konto vid en kontoöverföring mellan våra konton – vi får inte mer svenska kronor på våra konton då, återigen, bankernas konton per definition inte kan innehålla enheten svenska kronor). .

För att skriva ovan kortare:

Vid en ”perfekt” förfalskning är 100-lappen som du har i plånboken totalt omöjlig att skilja från en förfalskad 100-lapp och BÅDA skulle ha enheten SEK. Men bankernas konton har ju inte ens i grundenheten SEK och kan därför inte ses som en ”perfekt” förfalskning av  t.ex en 100-lapp.

3) Per tar inte alls upp hur RIX och clearingen sköts. Det är extremt viktigt att förstå om man vill förstå hur bankerna lyckats bolla sina skulder internt inom kartellen med Riksbankens hjälp och hur de lyckas tränga ut svenska kronor som betalmedel.

Därutöver har jag lite svårt för Pers sätt att skriva som, enligt mig, är personfixerat kring Per. Han jämför sig bl.a med Gödel, vilket för mig, som också läst matte, är lite väl övermaga. En av anledningarna till att jag är anonym är att jag tycker det är totalt ointressant vem jag är och att en massa tid kan sparas på att diskutera mig som person. Dessutom har jag överlag svårt med persontillbedjan.

Pers bok är en bra introduktion till penningsystemet om man är medveten om ovan brister. Det mesta han skriver om historien är intressant även om källhänvisningen nästintill bara begränsar sig till Ellen Browns bok ”Bankerna och skuldnätet” (som i mycket har samma brister som Pers bok). Jag tror att Per skulle ha tjänat på att läsa in sig på andra penningreformister, såsom böcker skrivna av  Richard Werner, Bernard Lietaer, Michael Hudson, Margrit Kennedy, Gessel, C. H. Douglas, Nobelpristagaren Frederick Soddy, Stephen Zarlenga  etc. Pers tämligen ensidiga refererande till Brown som källa är en begränsning.

Som sagt, jag hoppas ovan leder till en saklig kritisk debatt kring vad Per skriver och ger läsaren av Pers triologi en möjlighet att fördjupa sig i ämnet.

God Jul på er alla!

Slut på inlägget

——————-

Videor jag gjort som beskriver penningsystemet , ytterst amatörmässigt gjorda – om någon vill göra dem snyggare så varsågoda.

Andra delen här:

————————————–

Bloggandet är inte alltid så optimalt för att skapa överblick. Man skriver det man känner för för dagen och det blir svårt att skapa någon helhet för läsaren. Det här är ett försök till sammanfattning av blogginlägg som jag tycker ger en övergripande bild av hur det sk kallade ”penningsystemet” fungerar (som egentligen till över 97% är ett bollande av bankernas skulder till kontoinnehavare och inget penningsystem).

1) QE, Interbank Lending och andra ”obegripligheter

2) Sammanfattning: Hur det parasitära ”penningsystemet” fungerar

Nedan är kanske lättast att läsa men det jag gör fel är att jag använder ordet krediter och påstår att banker lånar ut dessa. Banker skapar inga krediter, lika lite som de skapar svenska kronor, banker skapar skulder och inget annat. Ha det i åtanke om ni läser nedan

3) ”Penningsystemet för Dummies – eller – du är inte dum i huvudet för att du ser att Kejsaren är naken”

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Mervyn King fd chef för Bank of England

Annonser

12 thoughts on “Kritik av Per Lundgrens bok ”Kapitalismen avslöjad!”

 1. DET skall du ändå ha tack för, jag har av samma skäl låtit bli att engagera mig i den sidan, men har tänkt att detta får bero så länge.

 2. Pers bok är ju precis som du tillstår, en god livsgärning utöver det vanliga. För den som ännu inte läst Lundgrens trilogi, skulle man kort kunna sammanfatta den som en första del innehållande en övergripande introduktion, en andra del som fördjupar historiskt och låter läsaren förstå logiken och mekanismerna bakom kapitalismens framgång. Den tredje delen innehåller nycklarna till en lösning som är fullt genomförbar om båten bara sjösätts.

  Jag återkommer ständigt till uttrycket att ”djävulen finns i detaljerna” när det gäller trilogin: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_is_in_the_detail
  Den är så holistiskt utsökt, så omfattande ur alla perspektiv att det rent av blir sorgligt att detaljerna inte är lika omsorgsfullt undersökta och kommunicerade, t ex genom de källor du föreslår. Det är ju egentligen bara en liten bläckplump i det stora sammanhanget som behöver retuscheras bort och ersättas med fakta för att trilogin ska bli perfekt.

  Min personliga stötesten ligger mera på att Per väljer begreppet ”Kapitalism”, men det är en kritik som vuxit fram allt eftersom jag förstått under vems förtryck mänskligheten dväljs, d v s centralbanksystemets. Vilken form av ekonomiskpolitisk inriktning en stat väljer är underordnat – alla diskuterar under vilka förutsättningar samma tvångsarbets-, skatt-, och räntekaka ska fördelas. En sund kapitalism eller en sund kommunism skulle i praktiken inte innebära någon större skillnad för människor, problemet är girigheten som uppstår när vissa grupper överprivilegieras.

  När det gäller den personliga fokuseringen på författaren, så håller jag helt med dig eftersom jag har samma inställning – som person är vi betydelselösa, det är idéerna som är väsentliga. Dock tror jag att många läsare behöver förebilder att förankra sin utveckling i, och ur det perspektivet är det bra att Per lyfts fram som en symbol för den stora rörelsen från centralbanksekonomi till monetärt finansierad ekonomi.

 3. Per Lundgren har jo lagt ned et enormt stort og prisverdig arbeide i sin trilogi. Jeg vil jo anbefale at alle som ønsker å hjelpe til med å korrigere eventuelle feil eller mangler i hans verk, at en da nedlegger så mye arbeide en kan i å utfylle hans verk på disse områder, at man reellt sett HJELPER ham i stedet for bare å lesse på ham ytterligere arbeidsmengde.
  Denne bloggens forfatter kunne f.eks gi en komplett og fyllestgjørende redegjørelse for sitt syn, slik at Per Lundgren lettere og ikke minst hurtigere kan innlemme slike korrigeringer i trilogien, i stedet for bare å gi Per ledetråder og kildehenvisninger som han må gjøre ytterligere enormt eget arbeide for å kunne implementere i verket. På slikt sett blir evt. kritikk mer KONSTRUKTIV.

  • Ska jag vara ärlig fattar jag inte riktigt din kritik som jag inte riktigt kan se som konstruktiv. Var, när och i vilken form jag skriver min kritik av Pers bok är enligt mig helt irrelevant. Om Per (eller du) reagerar på formen istället för innehållet i min kritik så måste jag nog tyvärr kritisera den hållningen -känns lite sektaktigt att du tar de som om mitt skrivande ska ske direkt till Per och att jag på så sätt kanske kan få utgöra utfyllnad åt mästarens tankar (”utfylle”).

   Vad är det sakligt som du kritiserar av min text? Att du inte sakligt drar igenom vad du sakligt tycker är fel är, enligt mig, extremt ickekonstruktivt. Jag har sakligt dragit igenom några punkter där Per brister i både kunskap och logik – att du ser det som ickekonstruktiv kritik och att kritik ska ske inom Per den helige:s domäner kanske säger mer om ditt förhållande till Per?

   Jag hänvisar till litteratur som jag tycker Per borde läsa upp sig på. Per är duktig på att tänka själv och det ska han ha all cred för – det är en extrem bristvara i dessa tider. Tyvärr har dock Per fel på vissa centrala punkter och även om jag helt respekterar Pers tidsinsatts och arbetet är det inte rätt att blunda för dessa brister. Per borde stämt av med andra och kollat upp innan han satte sitt eget tänkande framför alla andras.

   Annars delar jag i det mesta Carinas syn på Pers bok. Per är en egen tänkare av rang och har väldigt mycket vettigt att säga. Men att göra honom till en guru och sektledare som ingen får kritisera gynnar ingen – kanske allra minst Per.

 4. Till Lincoln: Per L:s medarbetare Anders Carrington har idag 23/12 gjort ett inlägg på FB-samtalsforumet att Per idag (helt oberoende av din kritik) öppnar upp sin trilogi för ”mångförfattarskap”, dvs att trilogins ”källkod” nu öppnas upp för andra människor, som har fakta och kunskaper (som exempelvis du har), att ändra i trilogin. Du kan läsa Anders inlägg på FB-forumet som ju är ett öppet forum på länken: https://www.facebook.com/groups/545299908839087/ . Mer hittar du på Pers hemsida.
  Vänliga hälsningar

 5. Till PM: Tack för bra synpunkter, som jag delar. Jag kan inte tänka mig att Per har något emot att Lincoln har synpunkter på Pers arbete, tvärtom. Men om du två kunniga amatörekonomer kunde förenas i SAMARBETE istället för att skyttegravsbekriga varandra, tror jag mycket skulle vara vunnet. Än är kriget inte här, och jag tror inte heller att det kommer att bli något krig. Kritik är en annan sak, en god sak. Att krtisera kan vara konstruktivt, om kritiken är saklig och befogad. Särsklt om kritiken kan leda till samarbete. Ty som jag uppfattar det har du, Lincoln, och Per samma målsättning. Att bli av med ett korrupt samhällssystem.

  • Kan inte annat än instämma. Att Per öppnar upp sin bok är kanon (och väldigt bra nytänkande). Det som behövs minst av allt är fraktionsbildningar där jag blir en guru och Per en annan. Och även om Per och jag har olika kunskaper kan vi komplettera varandra. Per har, såsom Carina även påpekat, en mer visionär syn på problematiken medan jag kör mer praktiskt och tekniskt hur det fungerar (och kan fungera).

   Som du skriver delar både Per, jag, du och PM samma mål och jag har inget att invända mot Pers lösning som är den korrekta. Däremot håller jag inte med dig om att vi är ”amatörekonomer” – vill man bli amatörekonom ska man bli nationalekonom 🙂 (jag har bara läst grundkursen i nationalekonomi för att tjejen jag var ihop med då läste nationalekonomi – men vilket djävla blaj det är! 🙂 )

 6. Lincoln: Jag kan inte tänka mig annat än att du och Per kan samarbeta och komplettera varandra kunskapsmässigt på ett utmärkt sätt i er – och nu också vår – gemensamma målsättning att ändra något riktigt dåligt till det bättre. Du står för det mer praktiska, Per det ”visionära” (bra uttryckt, Lincoln!). Det gäller bara att inse att ingen ensam kan behärska allt, och utifrån den insikten dra nytta av varandra. Att ”nationalekonomi” är blaj eller strunt, säger Per också. Det är ju centralbanksekonomins dogmatiska syn på ämnet samhällsekonomi, som inte ger utrymme för nytänkande överhuvudtaget, har jag förstått utan att själv vara insatt.

 7. Lincoln och andra: Per meddelar mig att han inte kommer att delta i några diskussioner. Han kommer att förtydliga den saken på sin hemsida, även om det redan står i texten där han beskriver sig själv. En anledning är att han inte har tid helt enkelt. Per anser nu i stort att hans delaktighet i ”saken” nu är avslutad, och att resten ligger i läsarnas, allmänhetens hand. Det är bland annat av av den anledningen som Per nu öppnar upp för ”multiförfattarskap”, vilket innebär vem som helst som har kunskaper och insikter kommer att kunna gå in och göra korrigeringar och tillägg i texten, så att denna på så sätt utvecklas ”organiskt” utifrån en stor bredd av kunskaper. Där Per sålunda kommer att ha bidragit med stommen, ramverket. Målet har vi alla som engagerar oss gemensamt: att få till stånd en förändring av dagens föråldrade, korrupta och bedrägliga ekonomiska samhällssystem.

  • Jag uppskattar Pers arbete och jag tycker hans idé om ett open source är kanonbra. Dock finns det andra ”stommar” och ”ramverk” än Pers och jag förbehåller mig rätten att välja vilken som utgör mitt ”ramverk ” och ”stomme” (Gessels ruttnande pengar t.ex). Som jag skrev i inlägget finns det gott om penningreformister som skrivit om det Per skriver om och jag ser ingen anledning att höja Per över någon annan. Att bli en del i någon annans ”stomme” och ”ramverk” är nog kanske trots allt inte riktigt min grej – jag är den ständige ”outsidern” 🙂

   Jag har nog ägnat minst lika mycket tid åt den här bloggen som Per åt boken men jag ser ingen anledning till att andra ska se mig som en ”stomme” eller ”ramverk” för deras tänkande. Jag är bättre på att banka sönder ruttnande ”stommar” och ”ramverk” 🙂 . Däremellan har jag nog konstruktivt beskrivit en del som andra inte beskrivit (t.x RIX och clearingsystemet) – jag räknar dock inte med att få en utvald plats i himlen för det – och ärligt är det inget jag önskar mig heller – det är därför jag är anonym.

 8. Lincoln: Självklart väljer du din egen väg till ”Rom”. Där ”Rom” eller förändring är det gemensamma målet för alla oss som engagerar oss. Du har min fulla respekt för dina kunskaper.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s