Hur bankerna försöker maximera skuldsättningen genom att döda kontanterna

Det här mitt sista inlägg och ett försök att beskriva bank och penningsystemet med film. Jag tror denna nya film tillsammans med den de två följande ger en bra introduktion till hur det ”fungerar” och klargör parasitism ganska klart.

Ovan film är nog bäst att kolla in före man kollar in nedan två som mer beskriver hur centralbanken är navet i storbankernas kartellbildning och hur RIX fungerar  (det blir lite upprepning)

Andra delen här:

Tack alla som läst bloggen.

Annonser

22 thoughts on “Hur bankerna försöker maximera skuldsättningen genom att döda kontanterna

 1. Det här var mycket bra Lincoln! Enkelt och rakt på sak.

  Tråkigt att höra att du ska dra dig tillbaka. Jag hoppas du tänker låta bloggen ligga kvar iallafall, man kan kanske tänka sig att många kommer att hitta hit framöver när det börjar knaka i fogarna.

  Hursomhelst, tack för all tid du lagt på det här.

 2. Tjenare Lincoln,

  Beror inte allt detta på att vi människor har glömt bort vilka vi är och vilken kraft vi besitter? Genom att identifiera oss med fiktiva skapelser, tex. vårt namn, vår position i samhället, hur mycket (eller hur lite) pengar vi har etc. så ger vi bort all vår energi till ”systemet” då vi ger det legitimitet.

  Min analys är att vi behöver väcka liv de idéer som låg bakom den amerikanska självständighetsförklaringen, dvs. insikten om att varje människa är född med oförytterliga rättigheter; liv, frihet och egendom, detta kan uttryckas som ”natural law”. (Jag har kommit den slutsatsen att ”happiness” ska ersättas med ”property”. De ursprunliga idéerna lär ha blivit korrumperade direkt då ”property” ersattes med ”happiness”). Med ”property” avses här ”right of use”.

  Det är de rådande idéerna som är dåliga då de förslavar mänskligheten då den bygger på kollektivism och förtryck av individen och de har en närmast total avsaknad av det ”gudomliga”.
  Hela den materiella upplevelsen är en effekt av våra andliga / mentala kontrakt, det vi ”vet” eller anser vara rätt och riktigt. Detta insågs av en liten välorganiserad elit för mycket länge sedan (kanske alltid) och genom att saluföra dåliga idéer till massorna och beröva oss verkliga verktyg för lärande och kritiskt tänkande (trivium dvs general grammar, logic, rethoric) har de lyckas skapa ett mentalt fängelse med fysiskt slaveri som naturlig föjld)

  Jag menar ju, som du vet sedan tidigare, att det monetära systemet har ytterligare en nivå än vad du beskriver; nämligen:

  1. Det ekomiskt / juridiskt / ekonomiska systemet operererar endast i med fiktioner, endast ”döda”, icke-levande ting.

  2. När en människa föds, skapas en ”person”, via vilken människan interagerar med systemet.

  3. När en människa föds, skapas en trust hos riksbanken i vilken hela människans ekonomiska värde ”bokförs”. (Systemet tillskriver trusten ett oändligt fiktivt värde, och regler stipulerar hur mycket ”pengar” som kan skapas och under vilka förutsättnigar.)

  4. Genom att agera via ”personen” (personan, masken, representationen, fiktionen) ”dödar” man människan (sig själv) och hamnar i vanära och därmed ger man systemet rätt att administrera ditt liv.

  5. När en människa vill ”låna” pengar från en bank, händer föjlande:

  a) Man går till banken och lämnar in en låneansökan. Detta tar systemet som att man agerar ”grantor” i trusten enligt #3. och beviljar ”låntagaren” rätten att nyttja trusten

  b) I nästa steg kommer man till banken som ”förmånstagare” i trusten, dvs ”låntagare” i trusten, med banken som mellanhand

  Systemets lagar stipulerar att banken får ta ut en avgift för denna ”tjänst” att agera mellanhand mellan människan i rollen som ”överlåtare” och i rollen som” beneficiary”, dvs. räntan.

  Detta är naturligtvis en förenklad modell över systemet, men jag menar att den är principiellt korrekt.

  OM det skulle vara så som du beskriver, (vilket det är men för att få en mer fullständig bild av hur ”det fungerar” behöver här beskrivna nivå låggas till), att banken kan skapa pengar ur ingenting helt fritt, varför måste då Riksbanken ”öka likviditeten” i systemet då och då? Hur skulle en bank öht. komma på obestånd? De kan ju enkelt skapa några nya fjekade inlåningskonton och därmed nya ”pengar”?

  /Richard Rättrådig 😉

  Ni minns den fipplige kanadensiske gränspolisen?
  Kolla upp i SAOB vad rättrådig betyder….

  • Det s.k lånet sker inte såsom det beskrivs av banken varvid det sk låneavtalet är baserat på lögn och förfalskning. Ett avtal som bygger på förfalskade pengar (i form att ickeexisterande insättningar) är inte ett juridisk giltigt avtal. Dvs bankerna har missbrukat förtroendet att handha pengar, dvs de har brutit den ”trust”, dvs tilltro, som du skriver om – det finns inget lagligt i det bankerna gjort. Bankerna påstår att de ”lånar ut” insättningar när de i verkligheten ”lånar ut” en helt påhittad insättning som den sk ”låntagaren” gör. Banken och kontokunden kan inte vara ”långivare” till samma belopp ickeexisterande kronor som aldrig lånats ut. Det banken gör är att de lurar i kontokunden att banken ”lånar ut” valuta (kronor i Sverige) när den verkligheten inte ”lånar ut” något alls.

   Håller inte med om att epicentrum för detta ligger på Riksbanken. Riksbanken är storbankernas bitch och INTE tvärtom. Riksbanken har bara en roll som knutpunkt så bankerna kan bolla sina skulder internt (mellan kundkontona). Riksbanken är en del av maskineriet där grunden är att ersätta permanenta pengar med bankernas kontopåhitt. Fokus i detta ligger i att storbankerna vill göra penningsystemet till ett skuldslavsystem. Riksbanken är bara en del av detta större inhäktande av skuldslavar – en viktig del men inte grunden, målet eller avsikten med systemet. Riksbanken är en maskin och maskinen kan utnyttjas på olika sätt beroende på vem som kontrollerar den. I dagsläget är det storbankerna som kontrollerar Riksbanken och Riksbanken används för att anskaffa skuldslavar åt storbankerna som är med i RIX. Men Riksbanken skulle kunna fungera såsom jag beskrev i videon och på så sätt se till att vi får ett samhälle där det finns permanenta kronor som dödar skulder och minimerar skuldsättningen i samhället. Dagens system byggt på bankernas maximering av skuldsättning skulle då kunna vändas till ett skuldfriare samhälle där skulder dödas vartefter de permanenta pengarna cirkulerar i samhället (återigen såsom jag beskrev i videon). Ett skuldfritt samhället är ett friare samhälle.

   Du frågar varför Riksbanken måste öka ”likviditeten” i systemet om det funkar som jag beskriver. Vad är ”likviditet”? Jo, svenska kronor. Vad är det som bankerna påstår sig ”låna ut” till konton men som inte finns? Jo, svenska kronor. Vad händer vid en bankrusning? Jo, bankerna måste betala skulderna som de har på svenska kronor till kontokunden. Vad måste Riksbanken göra då? Jo, fylla på med svenska kronor då bankerna ”lånat in” påhittade ickeexisterande kronor som de sedan ”lånat ut” till konton.
   Jag tror du får lättare att förstå det här om du skiter i att använda bankernas språkbruk och skitsnacket om ”likviditet” – det är lättare att se det som om hela banksystemet lider permanent brist på svenska kronor då alla kundkonton inget annat är än bankernas skulder på svenska kronor till kontoinnehavarna (det visar sig ju ganska omgående vid en bankrusning att bankerna inte kan betala sina skulder till kontoinnehavarna)

   • Det var därför jag använder citationstecken runt dessa begrepp, för att just visa att jag vet att dessa begrepp inte betyder vad utger sig för att göra.

    Som sagt jag håller med dig i sak, dock med den avvikelsen att ”systemet” är något mera esoteriskt i sin grund än hur du beskriver det.

    Bara som ett exempel ta ordet government, som etymologiskt betyder:

    govern – control
    ment = mentis – mind

    =>

    Mind Control

    Tack för din insats, jag har lärt mig mycket av dig!

    Lycka till!

    /Richard

   • Tack
    Jag har aldrig trott på anarki mer som möjligtvis en fin utopi, Jag tror det måste finnas kontroll (”govern”) men frågan är vem som ska styra – är det såsom idag en liten klick parasiter som ska styra hur vi tänker (våra ”minds”) eller ska spelreglerna för samhället vara satta av folket under maximalt demokratiska transparenta former. Dagens problem kommer sig av att det finns för lite styrning och kontroll (govern) av parasiterna och att folket i princip har noll koll på vad parasiterna sysslar med då parasiterna har kontrollen över samhällets tankeuppfostring också (media, utbildning, politik etc).
    Så ”goverment” behövs – det är formen som är åt helvete.
    Vid anarki kommer det i alla fall krävas dolda regler samt ett penningsystem – det är strukturer som behövs även om anarkiromantiker tror annorlunda. Vid anarki kommer den dolda strukturen kunna fortsätta verka precis såsom nu utan att synas.

  • Richard, jag måste medge att jag har lite svårt att följa ditt resonemang. Det hjälper inte att du droppar lite engelska ord här och var. Måhända är det jag som blivit allergisk mot alla former av hänvisning till naturen, eller ord som natural. Den enda rättighet naturen ger oss är att dö. Är naturen snäll får du dö en snabb smärtfri död, men är naturen dum får du dö en utdragen plågsam död. Ska det finnas några andra rättigheter är det upp till oss att skapa dessa via lagar och regler.

   • Håller med, hajar inte det där heller. En trädgård lämnar man inte åt naturen att ta hand om – då växer den igen. Man måste hålla efter mördarsniglar, ogräs och allehanda parasiter för att få någon skörd.

   • Jag fattar att det är svårt att förstå, och en kort, illa skriven text i ett forum är inget som får någon inspirerad. Jag kan bara rekommendera läsning av Thomas Paines samlade verk.

    Vi är inte kroppen, vi är medvetandet som upplever världen genom den. Medvetandet kan frigöras från kroppen genom hallucigener och andra kemiska substanser (om detta står det beskrivet i Patanjalis yoga sutras) samt genom att stilla sinnet (tex genom yoga / meditation) och befria oss från falska föreställningar om vilka vi är. Vad jag vill komma till är att under vår levnad är kroppen vår egendom till vilken vi har oinskränkt nyttjanderätt, dock ”äger” vi den inte då den kan ryckas ifrån oss när som helst, vi utövar ingen absolut kontroll över den.

    Har ni sett att unviersums himlakroppar följer lagar, sk. naturlagar? Dessa naturlagar gäller även för människor och uttrycks p.s.s. ”som du sår, ska du också skörda” etc. etc. Dessa talesätt finns i alla kulturer. Ur denna insikt kommer begreppet ”natural law”, dvs. insikten om hur inneboende lagar i skapelsen även gäller för mänskliga förhållanden.

    Se här den första meningen från UNDHR:

    Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

    Se hur det refereras till dessa oförytterliga rättigheter (liv, frihet, egendom), varur FN’s deklaration om mänskliga rättigheter hämtar sitt existensberättigande.

    Jag hävdar med bestämdhet att Riksbanken är ”epicentret” i detta system, det är den ENDA banken med reala värden i balansräkningen, nämligan du och jag och alla andra registrerade människor i fiktionen Sverige som via tillgång och efterfrågan skänker den materiella världen ett kommersiellt värde. Riksbanken är en landbank, då människor p.s.s. som djur och grödor anses vara ”fruits of the land” av dessa ”law merchant law”-pirater upprätthåller detta system.

    Se vad de säger själva om detta system:

    Colonel Edward Mandel House, rådgivare till Woodrow Wilson:

    “Very soon, every American will be required to register their biological property in a national system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging. By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency. Every American will be forced to register or suffer being able to work and earn a living. They will be our chattels and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law merchant under the scheme of secured transactions. Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading to us will be rendered bankrupt and insolvent, secured by their pledges. They will be stripped of their rights and given a commercial value designed to make us a profit and they will be none the wiser, for not one man in a million could ever figure our plans and, if by accident one or two should figure it out, we have in our arsenal plausible deniability. After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debts to the registrants in the form of benefits and privileges. This will inevitably reap us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor to this fraud, which we will call ”Social Insurance.” Without realizing it, every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly. The people will become helpless and without any hope for their redemption and we will employ the high office of our dummy corporation to foment this plot against America.”

    Substituera ”America” med vilket annat land som helst… Första gången jag läste texten ovan fattade jag inte vad som menades… det tog mig lång tid och mycket studier och funderande, kanske 2-3 år.

    Trusten som skapas för varje människa vid riksbanken heter ”cestui que vie trust” / ”fide commissary trust” etc. det finns fler namn och har sitt ursprung i England kring 1666. Då man insåg att man kunde sätta ett kommersiellt värde på varje människa, och sedan beröva de otvättade massorna detta värde, via ”manufacturing of consent”, man insåg samtidigt att direkt slaveri inte är ”tillåtet” och skapar enorma motsättningar och kostnader, bättre då att få folk att tro att man är fri istället, men försätta dem i mentalt och ekonomiskt slaveri genom samtycke, dvs. det ”demokratiska” systemet vi har idag.

    Jag ber om ursäkt för de englelska termerna här och där.

    Jag hoppas verkligen att detta kan inspirera till mer studier i ämnet, jag postar gärna en räcka länkar om intresse finnes.

   • Jag vet inte om det är så svårt att ”förstå” en religion men jag vet inte om jag har lust att diskutera det här. Jag var på vippen att inte släppa in din kommentar då jag inte vill riskera att det här blir ett filosofiskt flumparty där man totalt skiter i innehållet i det jag framfört (vilket jag tyvärr måste säga att du gör – jag kan t.o.m gå så långt som att påstå att du kommer med desinformation – men mer om det senare i min kommentar). Jag vill avsluta den här bloggen och inte hamna i en maratondebatt om något som inte behandlar blogginlägget.

    Men jag bemöter dig denna gång också men släpper inte igenom fler kommentarer om du inte skriver om det blogginlägget avhandlar.

    Vi kan börja med filosoferandet kring ”naturen” och staten. Det finns flera filosofier om vad som är ”naturligt” och hur staten är skurken. De skyller, såsom du gör, allt på ”goverment”, dvs staten, och brukar antingen vara höeranarksiter (anarkokapitalister) eller på andra sidan vänsteranarkisterna. De har helt skilda uppfattningar om vad som är ”naturligt” för människan – anarkokapitalisterna tror inte människan är en social varelse överhuvudtaget och det ”naturliga” är att man ska försöka konkurrera ihjäl varandra: samhället ska enligt dem vara ordnat i någon ”sink or sim”-tävlan där de svagaste slås ut. Anarkokapitalsietrna vill därför inte att staten ska lägga sig i den socialdarwinistiska kampen om överlevnad och skyller allt på staten. På andra sidan finns vänsteranarkisterna som har någon utopisk social tro på att om bara staten försvinner kommer alla bli jättesnälla mot varandra och paradiset utbreda sig på jorden – alla hierarkier kommer upplösas. Jag, personligen, tycker båda har lika fel om vad som är ”naturligt” för människan – anarkokapitalisterna har fått för sig att den darwinistiska evolutionen fortfarande är på reptilstadiet medan vänsteranarkisterna har någon övertro om att att alla i botten är naturligt snälla sociala varelser bara miljön är rätt. Var du befinner dig låter jag vara osagt men det jag vill ha sagt är att det inte går att spika upp plakatord som ”naturligt” och tro att man därmed har sagt något. Det är mao ett sidospår från mitt blogginlägg som jag finner totalt meningslöst att diskutera. Enligt mig behövs regler, det behövs social normer och en stat som ser till att det inte flippar ut. Hävdar man annat får man konkret påvisa hur det annars ska funka.

    Så över till desinformation i dina kommentarer. I din första kommentar frågade du hur det kan komma sig att Riksbanken måste tillföra svenska kronor (du föredrog att använda bankspråket där och använde ordet ”likviditet” – vilket banksterna gör för att dölja att kontoinnehav inte är svenska kronor – man kan ju fråga sig varför du väljer bankernas språkbruk?). Om du kollat igenom videon samt läst mina blogginlägg (som du påstår dig ha lärt di så mycket av) så skulle svaret på den frågan varit given. Man kan ju fråga om du inte vill så tvivel – du kan ju inte ”lärt” dig så mycket annars.

    Vidare. Bankerna sitter på de reella tillgångarna (dvs skuldslavarna) i samhället och inte Riksbanken. Bankerna sitter på de påhittade skuldbreven som t.ex boskuldslaven skrivit på. Riksbanken sitter inte på dessa tillgångar Skuldpappret har skuldslaven skrivit på i god tro (trust) om att banken ”lånar ut” svenska kronor dvs fiat (vilket, som sagt är en fet lögn som du inte vill diskutera- undrar varför?) – dvs ”trusten” är mellan banken och skuldslaven – ”trusten” är inte mellan Riksbanken och skuldslaven. Riksbanken kan möjligtvis köpa upp bostadsobligationer mot svenska kronor när det skiter sig – såsom de gjorde 2008 för att rädda bankerna från att haverera. Jag kan faktiskt inte se att du vill annat än skapa förvirring här med en massa ”esoteriskt” kringsnack.

    Du ser problemet i Riksbanken men det framgår inte vad du ska göra med den. Ska den upplösa såsom anarkokapitalisterna menar? Hur ska du då sköta penningsystemet? Kommer det fixa sig själv enligt någon ”esoterisk” naturlag – ungefär som anarkokapitalsterna tror att allt löser sig bara man skrotar centralbanken och släpper lös ”free banking”? Det här metasnacket utan konkret innehåll och utan praktiska lösningar har jag faktiskt extremt svårt för.

    Enligt mig måste det finnas ett penningsystem och en centralbank som skapar landets valuta. Hur har du tänkt dig att det ska fungera rent praktiskt? Utan hänvisningar till esoteriska naturtolkningar? Vad är tekniskt fel på den modell om att ta över Riksbanken och låta alla ha permanenta kontanter på Riksbankskontona – återigen vill jag att du diskuterar mitt blogginlägg och inte har långa filosofiska, svårgripbara filosofi exkursioner.

    Vidare. Intressant text du hänvisar till (även om den inte sakligt tar upp det jag beskrivit för fem öre den heller). Visst, alla ska vi bli skuldslavar åt banksystemet. Men bankerna ÄR INGA företag Detta bevisas bl.a att vi använder bankernas skulder som substitut för svenska kronor och bankerna slipper betala sina skulder till kontoinnehavarna (det kontantlösa samhället skulle innebära en total skuldavskrivning FÖR bankerna). Det är ett skuldslavsprojekt som bankerna håller på med men det har inget med företagande att göra. Om du kollat filmen, där jag logiskt visar att bankerna inte är företag, skulle du kunnat försöka argumentera emot. Antingen har du inte kollat filmen (eller läst mina blogginlägg) eller så är du återigen ute efter att avleda istället för att skapa förståelse för hur systemet fungerar.

    Vidare är det ett gravt sakfel att hävda, såsom det görs i den engelska texten, att vi har ett ”fiat”-system. Fiat, det vill säga kontanter, är något relativt ovanligt i dagens penningsystem. 97% av den sk penningmängden utgörs INTE av fiat utan av bankernas skulder på fiat till kontoinnehavarna (dvs kontopåhitt). Återigen vore detta något som du borde ha förstått om du ”lärt” dig så mycket av min blogg. Problemet ligger i att det knappt finns någon fiat, dvs permanenta pengar kvar – nästan all fiat, dvs permanenta pengar (eller kontanter – samma sak – olika ord), har ersatts av bankernas kontopåhitt – det är det jag framhåller i videon – har du kollat överhuvudtaget på den?

    Så antingen har du inte ”lärt” dig något av min blogg eller så är ditt uppsåt att få en diskussion om ”esoteriska” saker för att avleda. I vilket fall kapar jag diskussionen här om du inte kommer ned på jorden och besvarar ovan konkreta frågor. Jag hade för avsikt att avsluta den här bloggen inte hamna i en evighets”diskussion” om esoteriska tolkningar av naturen.

 3. Hmm…lite tråkigt att du väljer kliva av bloggen. De ringar som spridits i bloggpölen som senare hamnat i fikarum, på middagar etc är nog större och fler än du anar så det är ett gott jobb du gjort för att bringa klarhet i hur penningsystemet är uppbyggt. Du får båda händer upp för det!

  Ta hand om dig!

 4. Instämmer med vad både NIK och petermadison säger. Tråkigt men fullt förståeligt och jag kommer detta till trots fortfarande att länka och hit och dirigera folk till din blogg. Kommer du stänga kommentarerna eller kommer det fortfarande gå att kommentera och ev få svar?

  Lycka till och tack för denna tiden!

  • Tack, Dan! jag håller bloggen öppen men jag kommer nog inte ha öppet för kommentarer. Jag kommer inte kunna hålla efter troll som försöker snurra till begreppen. De finns ju ett och annat troll som kommer in även nu 🙂

 5. Hej Lincoln och tack för den tid som varit, har ju följt dig sedan tiden med din gamla blogg ”Tankar om pengar”. Har lärt mig massor på det och alla dina enkla förklaringar med bilder och allt. Bra att du låter bloggen ligga kvar.

  Ha det så bra nu . 🙂
  Janne

 6. Bra film!
  Vet inte om jag går med på att du slutar skriva. 🙂
  Jag har lärt mig mera här än på någon annan plats. Stort tack för det!
  Hoppas du återkommer längre fram när du tycker det behövs.
  kram.

  • Tack själv, Mimmi!
   Kanske blir mer gerillakrig från min sida istället 🙂 Hoppar in som anonym i debatter och hänvisar till bland annat mina bloggsidor. Tycker inte att jag har så mycket mer att skriva just nu utan att upprepa mig (men sista filmen var en slags sammanfattning för att enkelt beskriva grunden i bedrägeriet – jag tror den funkade även om jag mumlar för mycket – vill någon göra en bättre version vore det nog bra).
   Dessutom tar det mycket tid och kraft att skriva. Jag har aldrig haft som avsikt att framhålla mig själv eller min egen förträfflighet (såsom Cornu håller på). Men att skriva anonymt kan även vara personlighetsutsuddande – ska försöka hinna med lite annat också (självförverkligande kanske det kallas – vilket är ett konstigt ord – jag har för mig att jag redan finns – men jag kan ha fel 🙂 )

   Kram på dig också!

 7. Nä, finns inte på kartan att du stänger. 😛 Säg som man brukar när man ska luta röka: Jag håller upp! Då kan man börja igen. Det kommer en artikel från mig i DSM – kolla på den tidskriften – snart som handlar om pengarna. Ganska vass sak. Jag skriver om din blogg så då måste den finnas kvar: ”På bloggen Ett nytt penningsystem som drivs av Lincoln kan man lära sig allt om hur det idag i själva verket är bankerna som skapar pengarna genom krediter = Meddelst ett knapptryck på datorn. Aldrig förr har finansbubblan varit så stor och det reala värdet så litet. Bankerna gör enorma vinster men inget går tillbaka till samhället. Pengarna delas ut i miljonbonusar till chefer och avkastning till aktieägärna. Det sinnrika systemet har privatiserat tilllgångarna och nationaliserat skulderna vilket innebär att medborgarna får stå för fiolerna när det skiter sig. Bankerna har privatiserat staten.”

  • Tack, Helena! Men det blir nog ett slut här. Hänt en hel del privat och känner att jag behöver en katharsis och omstart. Men tack för omtanken.

   Kanonbra skrivet! Ska kolla in din artikel (har inte riktig koll på vad DSM är men jag hittade det på nätet – det är en tidskrift?). Tack för att du refererar till min blogg!

   • Lincoln: Man måste gå vidare. Men låt bloggen ligga. En mycket bra bok för alla. Ska se till så du får tidningen. Men det blir ju svårt. Kan ju inte skicka den precis.
    DSM drivs av Jan Gillberg. Där finns mycket matnyttigt för oss som har huvudet på skaft. dsm.nu kan du kolla på. Men man kan inte läsa alla artiklar på nätet. Jag lägger hela surven som ett meddelande till dig på Facebook. 😛

 8. Ping: Maximera skuldsättningen – döda kontanterna | eaqhan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s