En värld utan härskarvalutan dollar

Som jag har skrivit om och om igen ligger USA:s egentliga makt i att de kan hitta på dollar från tomma luften och kan köpa allt gratis från resten av världen. USA har använt sin millitärmakt för att tvinga länder att använda dollar. De länder som inte gett med sig har USA angripit på ett eller annat sätt och tvingats använda dollar.

Som Henry C K Liu uttryckte det i Asian Times:

”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces things that dollars can buy.”

Om något land vägrat använda dollar har USA sett det som en krigshandling. Såsom ekonomiprofessor Michael Hudson beskrev säger i den här artikeln i Kristianstadbladet:

”- Om andra länder inte accepterar amerikanska dollar så kommer USA att se det som en krigsförklaring. Det förklarade en amerikansk finansminister personligen för mig på 70-talet. Kinesiska tjänstemän jag talat med har sagt att de sitter på dollarobligationer för att USA inte ska attackera dem med kärnvapen. Det handlar om ren militär utpressning.”

När ett land innehar dollar innebär detta att USA har en skuld till det landet. USA kan betala sin skuld genom att andra länder köper saker för sina dollar i USA. Kina skulle t.ex kunna köpa upp mycket av USA om de fick -men det får de inte. Som Hudson också påpekar i artikeln ovan:

Vad skulle hända om centralbanker med stora dollarinnehav började köpa upp amerikanska företag?

– USA har inte för avsikt att tillåta det. Det ligger i USA:s intresse att inte ge er något. Ni kan inte köpa något för era dollar som vi anser är en fråga om nationell säkerhet. Ni kan köpa konkursmässiga bolag, låna ut pengar till Citybank och bankrutta banker, som USA tvingar Opec att göra nu, men när Kina ville köpa Unocal, sa USA nej. Det finns en dubbelmoral här. USA köper upp andra länders infrastruktur, men tillåter inte andra länder göra det med USA. Och nästan allt kan klassas som viktigt för den nationella säkerheten.

Mao USA behöver aldrig betala sin skuld till resten av världen.  Så USA kan bygga upp enorma underskott och t.ex Kina sitta med enorma överskott på härskarvalutan dollar.

Allt detta då USA kan tvinga alla andra länder i världen att använda USA:s valuta.  Ann Pettifor berättar nedan lite snabbt hur Keynes Bancor skulle stoppa detta missbruk av att ett land får använda sin valuta som paraiterande härskarvaluta. Keynes Bancor skulle bara få användas i handel mellan länder men inte inom ett land – där skulle de lokala valutorna vara härskande. Bancors skulle bara finnas inom ett internationellt clearinghus där de länder som efter ett år hade ett underskott skulle straffas men där även länderna med överskott skulle straffas. Obalanser mellan länder skulle på så sätt förhindras och den lokala ekonomin och nationella valutan skulle skyddas. Jag har tidigare grafiskt enkelt beskrivit hur Bancor skulle kunna fungera med lokala valutor i t.ex Sverige (om det är svårt att hänga med i resonemanget ovan kanske det underlättar att kolla in det inlägget)..

Kinas centralbankschef har skrivit att det var synd att inte Keyenes Bancor-förslag vann i Bretton Wood (dollarhegemonin vann). Jag tror att ett sådant, mer rättvist system, är det som kommer avlösa dollarns härskande och parasiterande.

————————-

Nedan filmer ger en bra intro till hur penningsystemet ”fungerar”.

Ovan filmer är nog bäst att kolla in före man kollar in nedan två som mer beskriver hur centralbanken är navet i storbankernas kartellbildning och hur RIX fungerar  (det blir lite upprepning)

Andra delen här:

Annonser