Banken kan bara ”låna ut” sina egna skulder till konton – punkt 15

Kommer inleda varje inlägg med en uppmaning till Riksdagsledamot Jörgen Andersson (M), , suppleant i finansutskottet och näringsutskottet, att bemöta tidigare inlägg då Jörgen lovat att han ska göra detta. Jörgen föredrar tydligen karriären framför demokratin och han har tydligen inga som helst problem med att ljuga eller t.o.m censurera. Han har bl.a censurerat Peter – om detta kan ni läsa på Peters utmärkta blogg:

Riksdagsledamot Jörgen Andersson(M) tystnar i debatten kring Penningsystemet, raderar kommentarer på sin blogg

————–

Jag la till punkt 15) Räntenetto är ett ord till som bankerna använder lögnaktigt

Det givna axiomet är:

Bankernas konton kan PER DEFINITION bara innehålla bankernas skulder till kontoinnehavaren (som banken kan betala kontoinnehavaren genom att kontoinnehavaren gör uttag från t.ex bankomaten). Detta axiom är även fastställt på bankens balansräkning där kundernas kontoinnehav alltid är bankens skuld.

Av ovan axiom följer att:

1) Banken kan bara ”låna ut” bankens egna skulder till konton – aldrig kronor

Detta då, som sagt, bankernas konton bara kan innehålla bankens skuld i enlighet med axiomet ovan.

2) Bankerna kan betala sina skulder med sina skulder

Bevis:

Nisse jobbar på banken och banken ska betala lön till Nisses konto. Men det enda som kan finnas på Nisses konto PER DEFINITION är ju bankens skuld. Jag har därmed visat att banken endast kan betala till Nisses konto med bankens egna skuld.

3) Bankerna kan bli betalda med bankens egna skuld

Bevis:

Säg att Nisse ska ta 10 000 av sitt bankkontoinnehav och betala i ränta till banken. Men det Nisse har på sitt konto är ju PER DEFINITION bankens skuld. Jag har därmed bevisat att Nisse endast kan betala banken med bankens egna skuld genom kontot.

4) Bankerna ser sina egna skulder som ”intäkter”

Bevis:

När Nisse ovan betalar ränta till banken från kontot betalar Nisse banken med bankens egna skulder. Banken bokför denna ”betalning” som en intäkt.
(för att se det absurda i detta – säg att Nisse betalar dig med DIN elräkning och du bokför din egen elräkning som en intäkt)

5) Det kontantlösa samhället innebär en total skuldavskrivning för bankerna

Bevis:

Bankerna kan endast betala sina skulder till kontoinnehavarna genom att dessa gör uttag i form av kontanter (från t.ex bankomater). Om det kontantlösa samhället införs kommer det innebära att bankerna slipper betala sina skulder till kontoinnehavarna. Bankerna har mao gradvis blivit skuldbefriade i takt med att användandet av kontanter minskat (och iom att Postgirot avskaffades).

Det finns givetvis ingen anledning till att bankerna ska få en total skuldbefrielse medan de skuldslavar bankerna häktat in genom att ”låna ut” bankens egna skulder ska sitta i evigt skuldslaveri till banken.

6) Bankernas skulder används som allmänt betalmedel och surrogat för kronor

Finns inga företag eller privatpersoner som kan ersätta kronor med sina egna skulder som allmänna betalmedel. Vi tar ett exempel där ett företag skulle försöka sig på det som bankerna gör :

Företag kan iofs skriva ut egna skuldlappar motsvarande bankernas konton men det finns inget kontosystem som dessa kan användas inom. Visst, Nisse på Tvärtomta snickeri kan få en ”växel”, dvs skuldlapp, av företaget där det står:

”Tvärtomta Snickeri är skyldig Nisse 20 000 kronor och denna lapp är att betrakta som allmänt betalmedel. Tvärtonmta Snickeri kommer betala 20 000 kronor för denna skuldlapp om ni kommer till snickeriet och fordrar detta”

men det finns ingen som skulle acceptera den lappen som allmänt betalmedel. Nisse skulle inte kunna använda företagets skuldlapp och handla för den på ICA. Nisse kan däremot använda bankernas skuld (Nisse kontoinnehav på banken) som betalmedel på ICA  Tvärtomta snickeris skuldlapp skulle med största sannolikhet ses som försök till penningförfalskning om snickeriet hävdade att skuldlappen var ett allmänt betalmedel som enligt lag måste tas emot vid betalningar på t.ex ICA.

Om Tvärtomta Snickeri byggde ett eget kontosystem, utanför banksystemets kontosystem, med digitala skuldlappar gäller samma sak som ovan – Nisse kan bara handla med bankernas skuldlappar (kontosystem) på ICA – aldrig med Tvärtomta Snickeris hemsnickrade kontosystem med Snickeriets skuldlappar.

7) Banken skattar samhället genom att ”låna ut” bankens egna skulder

Finns ingen annan grupp i samhället som kan göra detta mer än bankerna. Bankernas skatteuttag tas ut på flera olika sätt. Tar några (kanske finns fler som jag missat)

a)
Staten är enligt Maastricht artikel 104(1) tvungen att ”låna” bankernas skulder på kronor (dvs kontopåhitt) och får enligt denna lag inte finansiera staten med kronor som Riksbanken skapar. Vi betalar mao skatt till staten och kommunerna helt i onödan på räntor och ”avbetalningar” på bankernas ”utlånade” skulder till stat och kommun..

b) Räntan. T.ex. boskuldslavar skattas då de betalar räntor för att de ”lånat” bankens skulder. Enligt Margit Kennedy består generellt en varas pris till 50% av räntebetalningar till bankerna (banken har skuldsatt bonden som lägger det på priset på mjölken, åkeriet som kör mjölken till mejeriet är också skuldsatt av banken,  mejeriet likaså, mathandlaren likaså – och alla dessa led höjer priset så att ungefär 50% består av skatt till bankerna för  ”lån” av bankernas skulder)

c) Vi betalar skatt för att få använda bankernas skulder som betalmedel. Avgifter vid transaktioner där bankerna lagts sig som en binnikemask i betalströmmarna och kan suga näring från den reella ekonomin. Jag beskrev hur lång binnikemasken kan bli i detta inlägg.

Läsarfråga – vad är mest effektivt?

Den kanske mest absurda avgiften är vid uttag från t.ex bankomaten. Vi betalar då banken en avgift för att banken ska betala sin skuld till oss. Kan du tänka dig att Nisse säger till dig:
”Om jag ska betala tillbaka de 100 kr jag är skyldig dig får du betala mig 10 kr”

Det här systemet bör ryckas upp med rötterna och erkännas vara det bedrägeri det är. Skuldavskrivningarna bör tillfalla skuldslavarna och inte bankparasiterna.

8) Bankerna får skapa en kartell som har monopol på landets valuta med statens hjälp

Staten har en uppgift att se till att karteller och monopol inte skapas. I fallet med valutan gör staten precis tvärtom. De fyra storbankerna har ett praktiskt monopol på centralbankskontona där de digitala kronorna finns. Staten stöder denna kartellbildning och monopol genom Riksbanken och RIX (kolla videorna i slutet av nlägget om du inte har klart för dig hur RIX och clearingsystemet fungerar).
Vidare hjälper staten storbankskartellen med att avliva de fysiska kronorna (sedlar och mynt) genom att verka för det kontantlösa samhället. När det kontantlösa samhället är infört har storbankskartellen ett totalt monopol då endast de sitter på de digitala kronorna på centralbankskontona. Vi kommer då vara helt tvungna att använda bankernas skulder (dvs bankernas konton ) som betalmedel och kommer inte kunna använda kronor överhuvudtaget mellan varandra (vi kommer få mer eller mindre av bankens skulder på våra konton – vi kommer aldrig kunna ha kronor  – varken i fysisk eller digital form).

Att öppna upp centralbankskontona så att alla kan betala varandra med kronor igen borde vara statens roll (såsom man kunde med Postgirot som Nordea köpte upp 2002 och stängde den möjligheten). Men som sagt, storbankerna spelar med helt andra regler än riktiga företag. Man kan nog med fog säga att storbankernas monopol styr staten och inte tvärtom. Att storbankerna därmed också står över demokratin är också givet.

9) Bankerna kan godtyckligt ljuga om sina ”produkter”

Det konsumentskydd  som kunder har som gäller riktiga företag gäller inte alls bankerna. Om en restaurang serverar köttfärs men påstår att det är oxfilé gör restaurangen sig skyldig till bedrägeri.

Bankernas hela ”affärsidé” är att ”låna ut” sina egna skulder men lura i kunderna att banken lånar ut kronor – återigen; detta då bankernas ”produkt” är bankens egna skuld, och då detta är det enda som banken bevisligen kan ”låna ut” till konton, (se punk 1). Nästintill alla i samhället går på det – faktiskt är det så illa att t.om nästintill alla ekonomer tror på lögnen (t..o.m ”nobel”pristagaren Krugman). För att utföra detta bedrägeri använder sig bankerna av ett bokföringstrick som ekonomiprofessor Richard Werner beskriver så här:

“It is basically an accounting trick … Banks create money. They don’t lend it … When a bank gives out what is called a loan, it basically pretends that you have deposited the money… it has to invent the liability … This is how the money supply is created.”

Så enligt Werner låtsas bankerna att ”låntagaren” kommer in med en kasse med 1 miljon kronor till banken och gör en ”insättning”. Banken tar emot den icke-existerande kassen av ”låntagaren” varvid banken blir skyldig ”låntagaren” 1 miljon kronor som skrivs som bankens skuld till ”låntagaren” på ”låntagarens” konto. Banken ”lånar” sedan ut sin skuld till ”låntagaren” tillbaka till ”låntagaren” så att både banken och ”låntagaren”blir satta i skuld av den miljon kronor som aldrig existerade.

Av ovan följer att varken banken eller ”låntagaren” lånat några kronor alls. Banken har bara skapat två skulder på 1 miljon kronor som aldrig existerat. Skillnaden är att bankens skuld (kundens kontoinnehav) används som surrogat för kronor i samhället genom att storbankerna kontrollerar betalsystemet genom sitt monopol på kontosystemet (se punkt  8)

Så sammanfattningsvis kan bankerna ljuga hej vilt om sina ”produkter” och ”låna ut” sina skulder istället för kronor. Staten underhåller det här bedrägeriet genom att storbankerna har monopol på det digitala betalsystemet (kontosystemet)  inom RIX på Riksbanken så att folk inte kan se skillnaden på om de använder kronor eller bankernas skulder (bankernas konton) som betalmedel.

10) Banker får skapa pyramidspel
Att skapa pyramidspel är olagligt – för alla utom bankerna. Bankerna kan bygga pyramidspel på allt möjligt – aktier, bostäder, etc etc. Alla av bankernas pyramidspel är uppbyggda på samma grundregler:

1) Illusionen att bankernas skulder (dvs kundernas kontoinnehav) är valuta (t.ex kronor)
2) Bankerna ”lånar ut” bankens egna skulder på kronor till konton i form av kontopåhitt men låtsas att banken lånar ut insatta kronor (se punkt 9 hur det går till)
3) Priserna stiger på t.ex ”bostadsmarknaden” av att bankerna ”lånar ut” alltmer av sina skulder (dvs kontopåhitt)
4) Till slut kan bubblan inte innehålla mer skulder varvid pyramidspelet faller

Drivande i detta är bankens ”produkt” dvs bankens egna skulder som den ”lånar ut” och skuldsätter samhället med så att både banken och samhället blir så maximalt skuldsatta som möjligt. Ju mer skuldsatt samhället är desto mer ”pengar” tjänar bankerna då bankernas skulder är pengarna. Till det absurda hör också att när ett pyramidspel faller, t.ex pyramidspelet kring bostäder, så måste staten rädda bankerna för att rädda penningsystemet. För att inte penningmängden ska punkteras måste bankerna sedan hitta på ett nytt pyramidspel med ”värdeökningar” som bankerna blåser upp genom att ”låna ut” bankens skulder (kontopåhitt).

Vansinnigt? Jo, visst är det vansinne i kvadrat precis såsom Bank of Englands fd chef Mervyn King påpekade är det det värsta sättet man kan bygga bank och penningväsendet på.

11) Banker får obegränsad amorteringsfrihet

Egentligen är det bara en omskrivning av punkt 5 – men ett litet annat perspektiv kanske

Politiker är blocköverskridande eniga om att boskuldslavarna ska börja amortera av sina ”skulder” till bankerna. Men när ska bankerna börja amortera av sina skulder till kontoinnehavarna? Aldrig, för då rasar penning och betalsystemet då vi nu för tiden inte längre använder kronor när vi ska betala varandra – vi använder bankernas skulder vid kontobetalningar – du får mer av bankens skulder på ditt konto medan jag får mindre med bankskulder på mitt konto om jag betalar dig genom kontosystemet.

Vad är en bankrusning? Jo, det är när kunderna kräver att banken ska amortera sina skulder genom att kunden gör uttag (från bankomaten t.ex). Så hela systemet är uppbyggt på att bankerna ska få maximal  amorteringsfrihet. Införandet av det kontantlösa samhället skulle innebära att bankerna blir totalt befriade från att betala sina skulder till kontoinnehavarna.

Det riktiga vore att  förstatliga bankerna under en övergångstid (minst) och göra om systemet så att även bankerna kan avkrävas göra amorteringar. Detta kan göras genom att alla digitala konton måste vara kronor (centralbankspengar) precis såsom fysiska sedlar och mynt är kronor. Om bankerna sedan privatiseras igen kan de göra det de låtsas göra nu – låna ut insatta kronor.

Samtidigt bör även skuldavskrivningar ske och de som tjänat på att finansparasitera kan skattas hårt så att fördelningen i samhället kan bli mer rättvis.

Men, som sagt, ingen politiker kommer kräva att systemet ska byggas om så att bankerna kan amortera bort sina skulder. Lika lite kommer du hitta en politiker som kan ange ett skäl till varför vi ska betala med bankernas skulder (dvs våra kontoinnehav) och inte med kronor. Inte heller kommer politikern kunna svara på varför inte folk (inte ens staten själv) kan få ha konton som innehåller kronor som de kan betala varandra med (såsom Postgirot fungerade)

12) Banker ser inte ens själva bankens skulder (dvs kunders kontoinnehav) såsom om de vore pengar

Vid en kontoöverföring från en bank till en annan bank överförs kontoskulden. Den mottagande banken kräver kompensation genom RIX för att ta över skulden. Mao den mottagande banken accepterar inte den andra bankens skulder till kunder (dvs kundens kontoinnehav) såsom giltigt betalmedel – den mottagande banken kräver att bli betald med digitala kontanter, dvs kronor, genom RIX-systemet  .

Det absurda är mao att bankerna internt inte ser kontoinnehav hos banken såsom pengar – de ser dem för vad de är – bankens skuld till kontoinnehavaren. Men ändå ”lånar” bankerna ”ut” sina skulder till konton och får oss andra att tro att de är fullgoda betalmedel.

En ”crash course”  i hur clearingsystemet på RIX fungerar kan ni kolla in det här inlägget (om ni inte orkar kolla in videorna nedan).

Bevis på att bankernas skulder inte är giltigt betalningsmedel

Peters kommentarer där är också väldigt informativa – läs gärna dom med.

13) ”Upplåning” är ännu ett lögnbegrepp som bankerna använder

Som redan redovisats av ekonomiprofessor Richard Werner i punkt 9 lånar inte banken ut insatta kronor. Det finns ingen inlåning av kronor som blir en utlåning till någon annan. Det enda bankerna kan ”låna ut” till kundkonton är bankens egna skuld – ALDRIG kronor.

Så inlåning och utlåning av kronor till kundkonton är fullständiga lögner från bankernas sida. Återstår sedan då det kryptiska uttrycket ”upplåning” (snart skriver de säkert ”nedlåning” och ”sidolåning” också)

Bankernas påstås ”låna upp” det belopp kronor som de ”lånar ut” till konton i form av sina egna skulder. Beviset sägs vara :

1) Säg att Nisse har SEB som bank och Nisse ”lånar” säg 2 miljoner av SEB:s skulder som skrivs på Nisses konto.

2) Nisse ska köpa ett hus av Pia som har Nordea

3) Nordea kommer inte acceptera att ta över skulden som SEB har till Nisse på 2 miljoner om inte SEB samtidigt betalar Nordea 2 miljoner kronor i form av digitala kontanter genom RIX.

4) SEB måste låna 2 miljoner kronor för att betala Nordea så att Nordea tar över skulden.

5) SEB lånar 2 miljoner kronor som SEB ger Nordea  SEB blir då av med sin skuld till Nisse (Nisses kontoinnehav minskar med 2 miljoner) samtidigt som Nordeas skuld till Pia ökar med 2 miljoner kronor (Pias kontoinnehav ökar med 2 miljoner kronor).

Det finns flera logiska  brister i ovan.

1) Om bankerna verkligen såg andras bankers skulder (dvs kundernas kontoinnehav) som pengar så skulle inte Nordea behöva kräva kompensation för att ta över skulden på 2 miljoner kronor.  Men, som sagt, Nordea ser inte SEB:s skuld till Nisse som om SEB har ”lånat ut” 2 miljoner kronor till Nisse. Nordea ser Nisses kontoinnehav på 2 miljoner på SEB för vad det är – SEB:s skuld till Nisse. Det är bara Nisse som tror att han ”lånat” 2 miljoner kronor av SEB – Nordea lider inte av  den villfarelsen.

2) Låt säga att det samma dag  finns en Per på Nordea som köper ett hus av Ulla som har SEB också för 2 miljoner kronor. SEB kommer då kräva att få 2 miljoner kronor för att ta över skulden precis på motsvarande sätt som ovan beskrivits – fast riktningen är den motsatta. D.v.s Nisses köp av Pia:s hus och Pers köp av Ullas hus kommer ta ut varandra så att varken Nordea eller SEB behöver ”låna upp” 2 miljoner kronor.

Då det flödar skulder mellan SEB och Nordea i båda riktningar vid kontoöverföringar kommer flödena för det mesta ta ut varandra under en dag. Så i slutet av en dag kommer SEB eller Nordea vara skyldiga varandra väldig små belopp kronor i jämförelse med de flöden av skuldöverlåtanden (kontoöverföringar)  mellan SEB och Nordea som sker inom betalningssystemet RIX på Riksbanken.

Att såsom i det sk ”beviset” hävda att SEB måste ”låna upp” för varje enskilt sk ”bolån” är mao fullständigt skitsnack.

3) Vi tar en tredje punkt som visar att talet om bankerna måste ”låna upp” ett lika stort  belopp i kronor som banken ”lånar ut” till ett konto är fullständigt skitsnack.  Antag att Nisse och Pia i exemplet ovan båda har SEB som bank. SEB flyttar då bara över sin skuld på 2 miljoner från Nisses konto till Pias konto. Banken kommer då vara skyldig Pia de 2 miljoner kronor som banken tidigare var skyldig Nisse (Pias kontoinnehav av bankskulder ökar med 2 miljoner medan Nisses minskar med 2 miljoner). SEB behöver då inte kompensera sig själv för att den tagit över sin egen skuld. Mao inga kronor alls behövs ”lånas upp” för att SEB ska göra kontotransaktioner inom banken mellan konton.

Då de fyra storbankerna är ungefär jämstora sker det i ungefär vart fjärde  fall att kontoöverföringen sker inom den egna banken varvid inte RIX och kronorna på Riksbankskontona behövs användas alls.

Av ovan hoppas jag det klart framgår att även bankernas tal om ”upplåning” för att ”finansiera”  varje enskilt ”bostadslån” är fullständigt skitsnack från början till slut.

14) Bankerna är inga ”kreditgivare”

Orden krediter och kreditgivare är också ord som bankerna använder lögnaktigt.

Bevis

Wikipedia skriver::
Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid.”

Men som ekonomiprofessor Rickard Werner påpekar i punkt 9 lånar banken inget ut, dvs ingen överlåtelse har skett. Eller för att använda ekonomiprofessor Hyman Minskys ord:
“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”

Så banken är inte ”kreditgivare” då ingen kredit skapas då ingen överlåtelse av pengar skett. Det som skapas och ”lånas ut” till konton är bankens skuld på pengar (kronor) till kontoinnehavaren. Dessa, bankens skulder (dvs kundens kontoinnehav) , används sedan som substitut för kronor i betalningssystemet.

15) Räntenetto är ett ord till som bankerna använder lögnaktigt

Enligt Wikipedia är räntenettot för:banken:
”Utlåningen sker till en högre ränta än inlåningen, och skillnaden däremellan utgör bankernas räntenetto ”

(denna definition är rätt  för riktiga företag men bankerna är inga företag så det gäller inte dem)

Som påvisas i punkt 9 av ekonomiprofessor Richard Werner sysslar inte bankerna med att ”låna ut” inlånade pengar. Ekonomiproffessor Hyman Minsky säger det kortare:(och japp jag försöker tjata in det här)
“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”

Ovan lögn börjar dock bli lite väl genomskinlig och därför börjar diffusa och ännu mer alkemiska definitioner dyka upp om att  räntenettot är skillnaden mellan räntan på ”utlåning” och ”upplåningsräntan”. Men som påvisas i punkt 13 är inte heller bankernas användande av ordet ”upplåning” sanningsenlig. Dessutom kommer man inte förbi de faktum att bankerna inte sysslar med ”utlåning”.av pengar till kunder (återigen – det bankerna ”lånar ut” är bankens egna skulder på pengar, dvs kronor, – banken lånar aldrig ut kronor till konton).

Förtydligande – Jag skrev ”alkemiska definitioner” då Bank of Englands fd chef uttryckts att bankernas verksamhet grundas på alkemi (sid 19)

”For a society to base its financial system on alchemy is a poor advertisement for its
rationality.   ”

———-

Tillägg och överkurs:

Ovan gäller bara storbankerna, de sk tier1 bankerna. Småbankerna, tier2 bankerna, kan bara ”låna ut” storbankernas skulder. Tier2 bankerna är mao ett slags andrahandsuthyrare av storbankernas skulder.

————————-

Nedan filmer ger en intro till hur penningsystemet ”fungerar”.

Ovan film är nog bäst att kolla in före man kollar in nedan två som mer beskriver hur centralbanken är navet i storbankernas kartellbildning och hur RIX fungerar (det blir lite upprepning)

Andra delen här:

 

Annonser

4 tankar om “Banken kan bara ”låna ut” sina egna skulder till konton – punkt 15

 1. Bank of England skrev (sid 3):
  ”Bank deposits are simply a record of how
  much the bank itself owes its customers. So they are a liability
  of the bank, not an asset that could be lent out. A related
  misconception is that banks can lend out their reserves.
  Reserves can only be lent between banks, since consumers do
  not have access to reserves accounts at the Bank of England”

  http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
  Översatt:
  ”Kontoinnehav är helt enkelt en sammanfattning av vad banken är skyldig sina kunder. De är en skuld banken har, inte en tillgång som kan lånas ut.”

  Men ändå är det just vad bankerna påstår sig göra – ”låna ut” sina egna skulder till konton. För att få det till att banken ”lånar ut” något krävs Meryn Kings (Bank of Englands fd chef) alkemi:
  ”For a society to base its financial system on alchemy is a poor advertisement for itsrationality ”

  Notera också att bankerna aldrig lånar ut reserver – något bl.a Sveriges största finansbloggare (enligt honom själv) inte har en susning om. Den sk ”upplåning” är en helt intern pryl mellan bankerna som har konton på Bank of England (eller Riksbanken i Sverige). Den ”upplåningen” mellan storbankernas centralbankskontona ”lånas” aldrig ”ut” till kundkonton.

 2. Signaturen ”anonym” konstaterar som vanligt att jag har fel men brukligt anger han inget sakargument för varför det är fel.

  Anonym, vill du diskutera får du ange argument – inte bara konstatera utan saklig grund (den rundgången sätter jag mig inte i igen). Så varsågod ange sakargument – jag kommer som vanligt ta bort alla nedlåtande omdömen och totalt irrelevanta påhopp – tydligen vill du inte ha en sådan saklig diskussion – men det är inte mina problem.

  • Anonym är sannolikt utsänd av bankerna för att infiltrera banksystemsbloggarna, personen verkar drivas till synes outtröttligt av att försöka övertyga mig om att pengar som förvaras hos Riksbanken inte är svenska kronor. Syftet är att sudda ut vad som är pengar, så att vi inte längre kan skilja på svenska kronor och bankernas egna hittepå-pengar. Det slutliga målet är att bankernas låtsaspengar blir de nya svenska kronorna.

   Det är inte svårt att se varför bankerna är tvungna att ge sig in i informationskriget, men som sagts tidigare är det svårare att förpesta debatterna på enskilda bloggar där de inte har någon egen kontroll över informationsflödet. På forum är det enklare att vilseleda med heltidsanställda troll. Frågan man ställer sig är, vad är detta för onda personer som kan sitta och medvetet vilseleda och pusha bankirernas agenda, vidriga människor. Kolla bara på Jörgen Andersson, vidrig, bläääää, usssssh!

   • Kan inte annat än hålla med i allt. Det är också därför jag håller mig borta från typ facebook – för då är man på deras spelplan där de kan starta stora snurrkarusellen och valsa runt och snurra till allt maximalt utan att sakligt tillföra något alls.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s