Negativ ränta på kundkontona = skuldslaveri åt bankerna 2.0

Snart kommer bankerna införa negativ ränta på kundkonton. Med alla avgifter så kan man nog säga att det redan är negativ ränta.

Riksbanken kommer troligen sänka reporäntan igen i veckan. Hur reporäntan fungerar förklarar jag här:

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Schweiz har i dagarna infört begränsningar för kontantuttag Vilket är ett måste för att motverka bankrusningar när negativ ränta införs på kundkontona (bankrusningar är det samma som att bankerna tvingas betala sina skulder till kontoinnehavarna – ditt konto är bankens skuld till dig som banken kan betala genom att du gör kontantuttag)

Ekonomen Rogoff föreslog negativ ränta på kundkonton förra året och jag skrev om att detta kommer öka skuldslaveriet åt bankerna. Återpostar det inlägget.

—————–

De som läst bloggen vet att jag gillar Gesells negativa ränta. Men det är en enorm skillnad på Gesells negativa ränta på  permanenta skuldfria pengar och ekonomen Rogoffs förslag om negativ ränta på kunders kontoinnehav hos banken. Rogoffs förslag innebär att samhället måste sätta sig i accelererande och evigt skuldslaveri till bankerna. Jag tänkte dra igenom vad Rogoffs förslag innebär.

Den som vill veta hur negativ ränta skulle kunna vara något bra för permanenta skuldfria  pengar kan läsa det här:

Hur kan vi få mer sociala pengar?

Hur kan vi få mer sociala pengar? del 2

Men Rogoffs förslag gäller inte de skuldfria permanenta pengar – tvärtom han vill döda de skuldfria permanenta pengarna genom att införa det kontantlösa samhället. Rogoffs förslag gäller de privata bankernas sk  ”pengar” som skapas genom att bankerna hittar på kontopåhitt som de skuldsätter samhället med. Dessa kontopåhitt föds genom skuldsättning och föder alltid två skulder. Vi drar igenom ekonomiprofessor Richard Werners beskrivning hur bankernas bokföringstrick (Werners ord) går till:

“It is basically an accounting trick … Banks create money. They don’t lend it … When a bank gives out what is called a loan, it basically pretends that you have deposited the money… it has to invent the liability … This is how the money supply is created.”

Så enligt Werner låtsas bankerna att ”låntagaren” kommer in med en kasse med 1 miljon kronor till banken och gör en ”insättning”. Banken tar emot den icke-existerande kassen av ”låntagaren” varvid banken blir skyldig ”låntagaren” 1 miljon kronor som skrivs som bankens skuld till ”låntagaren” på ”låntagarens” konto. Banken ”lånar” sedan ut sin skuld till ”låntagaren” tillbaka till ”låntagaren” så att både banken och ”låntagaren”blir satta i skuld av den miljon kronor som aldrig existerade.

Om vi ritar blir det kanske lättare att se vad Rogoffs förslag skulle innebära.

rogoff

Banken kan inte ha negativ ränta på kundkonton så länge kontanter finns. Folk skulle springa till banken och plocka ut dem om de visste att de skulle kunna plocka ut mindre nästa månad – folk skulle tjäna på att ha pengarna i madrassen. Så att slopa kontanter gör att inga bankrusningar kan  ske.

I takt med att bankernas skulder (dvs kundens konto)  ruttnar bort minskas penningmängden i samhället varvid folk måste ”låna” än mer kontopåhitt av bankerna varvid samhället sätts i än högre grad av skuldslaveri till bankerna. Bankernas skulder (ditt och mitt kundkonto) ingår ju i penningmängden – 97% av penningmängden utgörs av bankernas skulder till kontoinnehavare.

Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

7 thoughts on “Negativ ränta på kundkontona = skuldslaveri åt bankerna 2.0

   • Kollade lite snabbt och gillade hans referenser till Soddy som var en extremt framsynt man (men så var han ju inte ekonom 🙂 )

    Jag tycker att ekonomiprofessor Grazianis förklaring ger en ytterligare dimmension då han klart skiljer mellan krediter (att handla på krita) och pengar. Jag tog upp Grazianis tankar här:
    Varför ditt kontoinnehav (dvs bankens skuld) inte är pengar

    Däremot har avhandlingen fel när den beskriver att bankerna skapar ”pengar” genom ”multiplikatorn”. Den modellen är en lögn som ger bankerna ett falskt alibi i att de ”lånar ut” insatta kronor – i verkligen lånar banken aldrig ut insatta kronor till kontot (vilket är lätt att bevisa bara av det faktum att kontot inga kronor kan innehålla – kontot kan bara innehålla bankens skuld till kontokunden – en skuld kan aldrig vara kronor).

    Bank of England gav ut en skrift hur pengar skapas och de avfärdar också multiplikatorn som en myt:

    ”While the money multiplier theory can be a useful way of introducing money and banking in economic textbooks, it is not an accurate description of how money is created in reality.”

    ——–

    One common misconception is that banks act simply as intermediaries, lending out the deposits that savers place with them.

    —————

    The reality of how money is created today differs from the description found in some economics textbooks:
    • Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits.
    • In normal times, the central bank does not fix the amount of money in circulation, nor is central bank money ‘multiplied up’ into more loans and deposits.

    Tyvärr lär dock 99% av ekonomernas textböcker (bl.a enligt ekonomiprofessorna Keen och Werner) ut sagan om att bankerna tar emot en insättning som den sedan lånar ut. Så det kanske inte är så konstigt att ekonomerna inget kan eller vet – de har ju blivit hjärntvättade till att tro at orsakssammanbandet är det motsatta till verkligheten. Bank of England skriver:

    This article explains how, rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks.

    Hur bankerna kan”låna ut” något till kontot när kontot bara kan innehålla bankens skuld är dock inget som Bank of England bekymrar sig att förklara. Dock medger de att kundkontot endast kan innehålla bankens skuld till kontoinnehavaren:

    ”Bank deposits are simply a record of how
    much the bank itself owes its customers. ”

    Mao – det enda banken kan ”låna ut” till ett konto är bankens egna skuld och inget annat. Man kan förstå bankernas behov av att hålla liv i multiplikatorsagan.

    Länk till Bank of Englands rapport:
    http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

 1. Två grejer, först ang Kina, lyssna på den här intervjun: https://youtu.be/tLlDVpPhROU

  Kinas framfart verkar vara finansierad och styrd av samma personer som äger allt här i väst, men i massmedia vill de ge sken av att Kina på något sätt är ett fritt land som håller på att ta över. Vad är din syn på Kina Lincoln?

  Secondly, Jp Morgan bunkrar enorma mängder fysiskt silver: https://youtu.be/lPA4SOaBZ1w

  Why?

  • Gökarna lägger, som vanligt, sina ägg i alla bon men frågan är om gökungarna kan klä ut sig till Kineser 🙂

   Jag håller med Corbett om att maximal decentralisering är något att sträva efter (Med lokala valutor – då, enligt mig, helst ruttnande komplementära valutor i Gesells anda som inte kan spekuleras ihjäl). Däremot håller jag inte med om att internationell clearing mellan länder kan ske genom någon decentraliserad kryptovaluta såsom Bitcoin som är hamstringsbar och spekulativ i sin natur.

   Han säger att Kineserna Yuan kommer bli en del av SDR korgen som idag vägs upp av dollar, pundet, Yen och Euron där dollarns vikt är störst. SDR är i Keyenes Bancor-anda (fastän förvrängd) Kineserna vill att handeln ska ske i SDR i enlighet med Keynes Bancor-förslag – kinesiska centralbankschefen har uttryckt det här:
   http://www.pbc.gov.cn/publish/english/956/2009/20091229104425550619706/20091229104425550619706_.html

   Zhou Xiaochuan uttrycker där sitt gillande av att inget enskilt lands valuta ska vara härskarvaluta, såsom dollarn är idag.

   2Though the super-sovereign reserve currency has long since been proposed, yet no substantive progress has been achieved to date. Back in the 1940s, Keynes had already proposed to introduce an international currency unit named ”Bancor”, based on the value of 30 representative commodities. Unfortunately, the proposal was not accepted. The collapse of the Bretton Woods system, which was based on the White approach, indicates that the Keynesian approach may have been more farsighted.”

   Utöver det sätter Kina upp ett vägnät motsvarande SWIFT som gör att internationella betalningar kan ske i annan valuta än dollar. Det jag tycker Corbett missar är att dagens system redan är en maximalt centraliserad där 85% av världshandeln sker i dollar och det land som vägrar använda dollar skjuter USA sönder och samman.

   Jag kan inte se hur internationell handel kan fungera utan en internationelle valuta (Bitcoin kommer bli en härskarvaluta den med då den är spekulativt uppbyggt och gynnar hamstring). Det enda systemet som hindrar att en härskarvaluta skapas är Keyenes Bancor-förslag där Bancors bara kan användas inom det internationella clearinghuset men inte i enskilda länder (USA skulle mao inte längre kunna skapa dollar från ingenting och köpa upp resten av världen gratis med). Jag tycker Kinas centralbankschef ganska tydligt uttrycker samma sak i pappret ovan

   Det intressanta är ju trots allt att skärskåda hur maskineriet är uppbyggt och Corbett verkar inte så insatt i hur clearingsystemet är uppbyggt och hur det håller på att förändras.

   Silver är en bristvara och är enormt viktig inom t.ex industrin (till skillnad från guld som har väldigt få praktiska tillämpningsområden). Kanske kommer silver ingå i den korg på 30 varor som Keyenes föreslog Bancor (eller om den kommer kallas SDR) skulle grundas på? Vem vet

 2. Reblogga detta på Palanthir och kommenterade:
  Det är tacksamt att Lincoln hänger i med illustrerade beskrivningar och med inte så prosaiska beskrivningar som jag håller mig med.

  Så enligt Werner låtsas bankerna att ”låntagaren” kommer in med en kasse med 1 miljon kronor till banken och gör en ”insättning”. Banken tar emot den icke-existerande kassen av ”låntagaren” varvid banken blir skyldig ”låntagaren” 1 miljon kronor som skrivs som bankens skuld till ”låntagaren” på ”låntagarens” konto. Banken ”lånar” sedan ut sin skuld till ”låntagaren” tillbaka till ”låntagaren” så att både banken och ”låntagaren”blir satta i skuld av den miljon kronor som aldrig existerade.

 3. Vi har en centralbankschef som håller bankerna under armarna till vilket pris som helst. Om realekonomin dör är irrelevant för Ingves..

  Hade Ingves sänkt reporäntan hade det varit ett ytterligare steg i riktningen mot skuldslaveri 2.0. Jag beskrev varför negativa räntor innebär ökat skuldslaveri här:

  Negativ ränta på kundkontona = skuldslaveri åt bankerna 2.0

  Hur reporäntan fungerar beskriver jag här:

  Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

  Nu väljer Ingves att köpa upp obligationer och hålla bankerna under armarna den vägen istället. Ingves öppnar även upp för att Riksbanken ska köpa upp bostadsobligationer (och inte enbart statsobligationer). Det börjar mao lukta 2008 igen. När Riksbanken sänker reporäntan och gör ”QE” så är det ett tecken på att bankerna inte längre tror på varandras värdepapper – framför allt bostadsobligationer. Bankerna slutar då låna ut till varandra (kallas Interbank lending på engelska). Det var det som hände 2008 då hela betalsystemet höll på att frysa fast. Riksbanken såg till att nästan hälften alla bostadsobligationer köptes upp av staten och fyllde på storbankerna konton på Riksbanken med 500 miljarder kronor så att alla bankerna kom skyhögt över likviditetskraven och inte behövde låna av varandra när de betalade vid clearingen mellan bankerna.

  Vad hade hänt med bankernas aktiekurser om Ingves sagt:

  – ”Vi kommer fan inte köpa några djävla bostadsobligationer för att hålla bankerna på fötterna”

  ?

  Bankernas aktier skulle givetvis gå fullständigt åt helvete. Nu lär det bli precis tvärtom: Storbanksaktierna kommer stiga då staten garanterar att bankerna ska hållas vid liv till vilket pris som helst – om den reella ekonomin dör är totalt ovidkommande.

  Allt för att staten har som uppgift att tjäna parasiten som vuxit sig gigantisk i dagens system. Från en artikel av Cervenka:

  ” I en tabell över världens mest skuldsatta ekonomier alla kategorier hamnade Sverige på andra plats med skulder på 293 procent av BNP, endast slaget av Japan med 411 procent.”

  ———————

  Sverige är ett litet exportberoende, och alltså konjunkturkänsligt land. Dessutom med en mycket stor banksektor i förhållande till ekonomin, runt 400 procent, slaget bara av Schweiz och Holland enligt Riksbankens senaste stabilitetsrapport.

  Lugnet före stormen i lala-landet Sverige

  Och ekonomerna kallar detta för ”marknad” och att bankerna är ”företag” som värdesätts på marknadsmässiga grunder. Det är en stor djävla parodi hela skiten!

  Som ekonomiprofessor Michael Hudson påpekar nedan kan staten inte både tjäna den reella ekonomin och finansparasiten samtidigt. Att våra rövslickande politiker valt sida är ju helt uppenbart.

Kommentarer inaktiverade.