Löneslaveri och skuldslaveri är bara olika sidor av samma mynt

Gör först lite reklam för min andra blogg som förhoppningsvis är lite mer kreativ än den här bloggen (som har potential att tråka ihjäl vem som helst 🙂 ).

Kan tänka mig att sälja en ”Think outside the box” kub/lampa om priset är rätt och jag hinner. Att tänka utanför lådan är viktigt nu när väggarna i det härskande paradigmet vittrar sönder.

Kolla in zebrakuben också – rätt cool den med

——————–

Om man går tillbaka till 1800-talet såg man ingen större skillnad mellan löneslaveri och vanligt slaveri. Det var t.ex det Republikanska partiets åsikt i USA. Faktiskt avskaffades det vanliga slaveriet till förmån för löneslaveriet. Slavägaren var tvungen att ta hand om familjer även när de var för gamla eller sjuka för att producera något, slavägaren måste se till att slavarna hade någonstans att bo etc.. Med löneslaveriet måste löneslaven fixa bostad själv och behövde inte försörjas om han blev sjuk etc. (bland annat Chomsky och John Taylor Gatto har skrivit om löneslaveriets tillkomst i USA)

Genom att ha ett penningsystem där privata banker skapar ”pengar” genom skuldsättning band man fast löneslavarna som blev tvungna att löneslava för att kunna betala av de påhittade skulderna. Genom att ta ifrån staten rätten att skapa skuldfria pengar band man även fast staten till skuldslaveri åt bankerna så att staten genom skatten fick folk att bli löneslavar.

Det är vad jag ser som grunden för dagens system – löne/skuld-slaveriet är tvångströjan hela samhället har på sig.

När företag har blivit så stora att deras makt är större än enskilda stater så finns till slut inget skydd alls kvar för individen. Staten är varken ond eller god i sig själv -den blir vad vi gör den till. Och det är ju inget tvivel om att storföretagen samt banksystemet gör allt för att ta över staten och använda den för att inskränka friheterna än mer.

Det är genom ökad demokrati som vi kan ta av oss löne och skuldslaveriets tvångströja och sätta begränsningar på storföretag och bankerna. Men kanske inte det största hoppet ligger i att folk blir mer ”upplysta” av den media som ägs av de som tjänar på skuld och löneslaveriet. Kanske kommer löneslaveriets sammanbrott som en följd av den teknikutveckling som sker där riktiga arbeten försvinner i allt snabbare takt. Idiotin i alla de nyskapade ”jobben” kanske till slut gör folk medvetna om att de lever i ett system grundat på skuld och löneslaveri. För det är ju så att lögnen att ”alla måste jobba” har sitt grund i att upprätthålla systemet med skuld och löneslaveriet.

I en avhandling om penningsystemet som var riktigt bra av Isac Boman beskriver Boman  systemet med tallysticks i England på 1400-talet. Tallysticks var skuldfria pengar som staten gav ut (ingen bra grund för skuld/löne-slaverie mao):

“Enligt Thorold Rogers, ekonomisk historiker på 1800-talet från Oxford, kunde en vanlig bonde eller arbetare i renässansens England i slutet av 1400-talet försörja sin familj med mat i ett år genom att arbeta mellan 10 och 15 veckor. En sådan siffra talar för att det samtida ekonomiska systemet var välfungerande för de breda folklagren, vilket åtminstone delvis bör kunna tillskrivas tallyvalutan. “

Man kan ladda ned avhandlingen här, riktigt bra (enda felet med den är att Isac använder multiplikatormodellen )
“Penningmakten – Ett medel för frihet eller slaveri”

Annonser

16 thoughts on “Löneslaveri och skuldslaveri är bara olika sidor av samma mynt

 1. Just det! Politikernas (som ju ägs av den ekonomiska eliten) uppgift är att skära ned, minska välfärden och när det krävs stifta undantagslagar. Klyftorna och fattigdomen, kriminaliteten mm bara växer och växer. Demokratin avvecklas mer och mer. Kommer eliten sedan att ge oss en diktator.? Nej nej, vi kommer att må så dåligt att vi kommer att KRÄVA att få en stark man=diktator. Detta är planen.

  • Håller med.
   Om Sverige var en suverän stat skulle den inte behöva sätta sig i skuld till banksystemet för att det ska finnas pengar till att finansiera välfärden. Men enligt Maastricht (och Lissabon-avtalet) är staten tvungen att ”låna” fullständiga påhitt från banksystemet. Sedan måste staten ta skatt från den arbetande befolkningen genom att lönearbete beskattas. Skälet till att lönearbete (och däri innefattar jag även egenföretagare och småföretagare) beskattas hårdast är för att lönearbetarna ska hållas i evigt löneslaveri.

   Staten skulle kunna skapa skuldfria pengar och kunna finansiera all välfärd utan att nästintill någon skatt skulle behövas tas överhuvudtaget (och minst av allt på lönearbete).

   Det sjuka är at vi har ett ”arbetarparti” och fackföreningar som också ensidigt deklarerar att löneslaveriet (och därmed indirekt skuldslaveriet då löne och skuldslaveriet hänger ihop) är livets mål och mening.

   Nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddys studerade penningsystemet och hade helt rätt i att enda alternativet är att skapa ett ärligt penningsystem.
   “There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
   An honest money system is the only alternative.”

   Han skrev också:

   ”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

 2. Vilken kass och totalt felaktig analys. Staten i de flesta länder sväller över alla gränser. Skatterna ökar hela tiden. I sverige har vi minst 50% skettetryck och du försöker inbilla någon att inte staten har makt. Det är ju skrattretande. Staten ger ut valutan och är därmed skyldiga till dagens kaos.
  Socialism har alltid varit och kommer alltid att vara mäsklighetens största och mest destruktiva fiende. Så småningom kommer de flesta att inse detta, men det krävs en rejäl ekonomisk krasch först.

  • Så du säger att det är en osanning att enligt Maastricht artikel 104(1) får inte staten skapa kronor för att finansiera sig? Staten och kommunerna är enligt Maastricht tvungen att ”låna” från bankernas betal/kontosystem.

   Så du säger att det inte är sant att bankerna skapat 97% av penningmängden genom att ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton?

   Så du säger att staten skapar 100% av penningmängden?

   Så du säger att det inte är sant att staten och kommunernas skatter består av betalningar på påhittade ”lån” som bankerna skapat ?

   Hävdar du ovan har du fel och är okunnig. Det är inget fel i att vara okunnig och ha fel. däremot är det fel om man inget lär sig av sina misstag. Så mitt råd är att lägga din aggressiva kaxiga ton åt sidan och istället försöka lära dig hur systemet fungera

   Skatten skulle kunna vara en bråkdel av vad den är i dag om staten fick rätt att skapa riktiga pengar, kronor, för att finansiera sin och kommunerna verksamhet.

   Så vi är alla skuldslavar åt bankerna -om inte annat så genom skatten.

   Banker är för övrigt inga företag – de är parasiter. Såsom ekonomiprofessor Michael Hudson förklarar här:

   • Anledningen till att staten inte är tillåten att direkt skapa pengar för att försörja sig är för att det leder ofelbart till hyperinflation, så har skett i 100% av fallen!
    Men de skapar indirekt pengar genom sitt obligationsutfärdande så i slutändan blir resultatet detsamma, dvs, hyperinflation, skillnaden är att man kan dra ut lite på det om pengarna är kopplade till en skuld. Det är sant att staten och kapitalet sitter i samma båt, men det är bara möjligt tack vare staten. Så indirekt är det folket som i sin okunnighet har röstat fram inkompetenta och korrumperade politiker, vilket alltid sker när staten/politiker ska blanda sig i pengar och pengaskapande.
    Förövrigt är pengar, det som folk väljer att använda som pengar, svårare är det inte. Det spelar ingen roll om det är bankens skulder, accepteras de så fungerar det, ett tag ialla fall. Snart kommer folk att överge fiat, då får vi se vad de väljer att använda som pengar. Staten kan aldrig under någon längre period diktera vad som ska vara pengar, så fungerar inte den mänskliga naturen.

   • Bullshit att det lett till hyperinflation i 100% av fallen. Zarlenga har bevisat att Mengers lögner är just inget annat än lögner. Statligt utgivande av pengar är överlägset privata girigbukars skapande av ”pengar”

    Statsobligationer är INTE pengar – en obligation är skuld som ska betalas. Staten överlämnar obligationen till de privata bankerna och staten blir skyldig det banken kluddar på bankens konto. Banken sätter statens kontoinnehav på bankens skuldsida av balansräkningen – på tillgångssidan sätter banken statsobligationen. Mao vi betalar skatt för att betala av på helt påhittade ”lån” till stat och kommun som bankerna skapat genom att ”låna ut” bankens egna skulder (då bankens egna skuld är det enda som kan finnas på ett bankkonto).

    Att folk använder bankernas skulder som pengar beror på att de inte förstår systmet och det beror i sin tur på att snurrpellar som du gör allt för att det ska vara oförståeligt.

    Sant att det skett hyperinflation när bankerna skapat 97% av penningmängden. Denna hyperinflation har gått till att blåsa upp en gigantisk bostadsbubbla där bankerna inhäktat boskuldslavar.

    Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan skapa kontopåhitt från luften som de ”lånar ut”
    Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”
    1) en säljare (tillgångssidan)
    2) potentiella köpare (efterfrågesidan)
    och
    3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting
    Det är ingen marknad, det är skuldslavsauktion där ”husägaren” får hyra huset av mellanhanden, parasiten=banken

    Vad pengar är och inte är har du klart visat att du saknar all förmåga (eller snarare, vilja) att kunna beskriva. Däremot är det ju helt klart att du vill dölja parasiterandet som bankerna står för idag genom att skylla allt på staten.

    Staten är varken ond eller god – den är vad vi gör den till. Och statens uppgift är att hålla efter parasiter – inte gynna dem, såsom du vill. Jag tror det ligger i folks natur (om de inte fostrats till att bli psykopater) att kräva rättvisa genom staten och att inga parasiter ska få skapa pengar från ingenting som de kan suga ut folket med. Så i längden tror jag precis tvärtemot dig – jag tror staten genom maximal demokratisk genomlysning kommer skapa pengarna till samhället. Jag tror, tvärtemot dig, att parasiternas dagar snart är räknade.

    Sedan är det en annan sak att jag tror att det även behövs lokala komplementära valutor – typ Gesells ruttnande pengar.

  • Visst! Staten har makt….att skuldsätta folket. Dock får bara låna av bankerna. Det står tydligare i Lissabontraktatet (finns dock med i Maastricht). Man kan låna och låna (kallas även pyramidspel eller Ponzischema). Det är bankernas bästa affär…att låna till stater, speciellt om man kan få dem att starta krig, för då kan man låna ut till bägge sidor. Stater har alltid varit säkra kredittagare eftersom medborgarna borgar. T.ex Baselreglerna kräver ingen kapitaltäckning för sådana lån.Dock med framväxande av EU och ökande statsskulder har vi kommit in i en ny fas. t Grekland fick tex hjälp av Goldman Sachs med redovisningen för att kvala in i EU och euron. Med misskötsel steg statsskuldräntorna där och i flera andra EU-länder ända tills ECB förklarade att de skulle skapa de ”pengar” som krävdes. Vi kan nu observera att trots desperata åtgärder som negativa räntor går det inte bra. Sveriges statsskuld på 1400 miljarder kräver nu högre räntor!!!! Förtroendet sviktar alltså. Åsa-Nisse Ingves försöker lugna och köper begagnade statsskuldväxlar….men bara av bankerna!! Allt för att rädda bankernas enorma balansräkningar.
   Att utge nya statsskuldväxlar via riksgälden är man ju förbjuden att göra….det skulle ju direkt gynna medborgarna.

   • Sant!
    Faktiskt skulle, såsom Richard Werner brukar påpeka, staten inte ens behöva skapa statspapper för att ”låna” av bankerna. I Sverige skulle statliga SBAB kunna ”låna ut” till staten. Staten skulle då bli i skuld till sig själv – vilket ju inte är någon – (lika lite som jag kan påstå att jag har en skuld till mig själv). Så staten skulle t.o.m kunna finansiera sig helt skuldfritt redan inom dårskapen i det rådande systemet. Men som du skriver skulle det ju inte rädda storbankerna, så det ä ingen option. Bankerna har totalt kapat staten.

 3. Du skriver att man demokratiskt ska ta fram statsägda pengar. Det är lika dumt som att man skulle rösta om vad folk ska äta! Låt folk vara ifred och välja vilka varor de ska köpa och sälja.
  Pengar är också en vara och måste också vara frivillig.
  Att skylla bankerna för skatterna är helt skrattretande. Som du kanske vet har vi ett system där folket röstar fram vem som ska bestämma skatterna (vilket i och för sig är helt sjukt). Och det vill du skylla bankerna för… lol. Vidare skriver du att ruttnande pengar är bra. Hur ska personer och företag kunna ackumulera kapital om kapitalet ruttnar bort?

  • Jo, det är ju helt uppenbart att du är för att bankerna ska få fortsätta suga ut folket genom skatten (du tycks inte ha något emot att bankerna håller boskuldslavar heller). Du anför inget argument för varför bankerna ska lämnas ifred i sitt parasiterande mer än att ”det är sjukt” att inte låta det fortgå och bla, bla, bla.

   Så det är ju klarlagt att DU helt klart är för parasiterande – men att DIN egennytta är representativ för hela folket tror jag nog att du är ganska ensam om att tro (möjligt att du har ett gäng medparasiter som håller med dig – men ni är inte många). Du är nog också ganska ensam om att tro att pengar går att äta – men blir du mätt på att tugga på pengar så ska jag inte hindra dig.

   Pengar är ingen vara – om pengar är en vara så är det fråga om byteshandel. Pengar kom till för att just lösa problemet med byteshandel. Men vill du gå tillbaka till byteshandel, så varsågod, men förvänta dig inte att alla andra nödvändigt håller med dig om att det är byteshandel vi ska syssla med.

   Jag tycker staten lägger sig i för mycket i sitt skydd av obegränsat enskilt ägande – folket borde ges rätten att ta tillbaka det parasiterna roffat. Men konstigt nog springer du och gömmer dig bakom mamma staten just på den punkten, eller hur? Mamma staten ska skydda ditt ägande – då duger mamma staten. Men om staten verkar för rättvisa är det fråga om att staten alltid är destruktiv och att den ”osynliga handen” på ”marknaden” (dvs de penningparasiter som du håller så varmt om hjärtat) ska lämnas ifred och sköta sitt magijobb i det fördolda iklädd en svammelskrud av ”naturkrafter”.

   Som Isac Boman skriver i avhandling skulle det bli LÄTTARE att låna med en ruttnande valuta:

   “Den så kallade Gresham’s lag säger att pengar som tappar i värde kommer att användas som betalningsmedel framom pengar som behåller sitt värde. Om en klassiskt guldbaserad valuta rent hypotetiskt skulle cirkulera parallellt (se kapitel 3.5) med en valuta som Wörgls, är det därför troligt att Wörgl-valutan kommer att dominera handeln. Vidare har system med användningsavgifter ett inbyggt incitament att låna ut pengar räntefritt. Detta eftersom man genom att låna ut sådan valuta kan undvika avgiften, som i Wörgls fall rörde sig om en procent månatligen. “

   https://www.scribd.com/document_downloads/262244649?extension=pdf&from=embed&source=embed

   Nivån på dina kommentarer är för låg för att jag ska orka bladdra med dig längre. Skärp dig eller stick!

 4. Hej!
  Läser alltid dina blogginlägg vilket är till stor hjälp för att förstå saker och ting i denna värld.
  Läste nyss en artikel om Rysslands och Kinas planer på en ny gemensam världsordning.
  Nog är det spännande så det räcker nuförtiden.
  Övergång till en ny kvalitativ stat, slutet för de globala vinstintressenas dominans och därmed samhällets avhumanisering.
  Vi har snart allt rent materiellt men ”sensorisk svält” är ett stort problem, säger rapporten från konferens i Peking.
  Annat intressant är planerna på RBM valutan med guldmyntfot.
  Spännande som sagt med förändringar, allt måste kunna lösas utan krig hoppas jag,
  Ja du får läsa själv 🙂 del 1-4.

  http://fortruss.blogspot.se/2015/05/russian-chinese-new-world-order-part-1.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s