”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Förord

Jag har försökt göra en ”Crash course” i hur penningsystemet fungerar. För att förstå hela systemet måste man utgå från att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton. För bankerna är givetvis detta faktum något som de till varje pris vill dölja – det låter ju inte så trovärdigt att man ”lånar ut” sina egna skulder.

Jag tror inte det finns en enda förklaring som utgår från att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton (inte ens från penningreformister – jag tror jag är ganska ensam om att tjata om vi använder bankernas skulder som ”pengar”). Men har man inte den utgångspunkten förstår man inte hur betal och clearingsystemet fungerar eller vilken funktion Riksbankskontona har.

Kapitel 1)

Det idiotiska med att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder

Det här med balansräkningar skrämmer många så därför börjar vi tvärsimpelt. Säg att du har en fattig månad och lånar en 1000-lapp av Nisse så du kan köpa mat. Nedan förändring av din balansräkning borde vara självklar utan att jag sätter mer ord på den:

1

Om du försökte låna ut dina skulder skulle du ses som en galning och bedragare:

2

Nedan är således en självklarhet när det gäller oss vanliga dödliga

3

Men som vi ska se nedan vänds det ut och in på logiken när det gäller banken. Då blir du plötsligt en dåre om du ifrågasätter logiken i att man kan ”låna ut” sina egna skulder.

För bankens balansräkning ser precis ut som din. Säg att du sätter in en 1000-lapp på din bank (säg SEB). Då gäller nedan:

4

Om du kollar ovan bild är den exakt likadan som den första bilden. Skillnaden är bara att banken är låntagare av 1000-lappen och att banken har en skuld till dig på 1000kronor (=ditt konto)

Men det är här trolleriet, lögnerna och bedrägeriet kommer in från bankens sida. Säg att du ska köpa ett hus. Du skriver på den påhittade ”låne”handling som banken lägger på sin tillgångssida samtidigt säger bankpersonalen att de två miljonerna kronorna finns på ditt konto. Men det är ju, som visas nedan, en omöjlighet då ditt konto bara kan innehålla bankens skuld och inget annat.

5

Bankpersonalen ljuger (troligen helt omedvetet – hen tror på det själv) genom att påstå att de 2 miljonerna kronor finns på ditt konto.

6

Bankpersonalen är, som sagt, troligen helt omedvetna om att de ljuger. Men Riksbankschefen Ingves måste vara fullt medveten om att han ljuger när han påstår att bankerna ”lånar ut” kronor till konton. Jag beskrev det i föregående inlägget (där finns även referenser till Richard Werner, Bank of England, Hyman Minsky för de som hellre vill tro på auktoriteter än sin egen logik ).

Jag hoppas att det av ovan enkelt framgår hur totalblåsta vi blivit av bankerna och att bankerna satt hela samhället, ja hela världen, i skuld genom att ”låna ut” bankernas egna skulder. Det är också därför som banksystemet är så instabilt och rasar vid minsta störning – bankerna är sammanlagt lika skuldsatta som hela världen tillsammans. Det enda skälet till att bank och penningsystemet fortfarande står upp är för att politiker och centralbankschefer låtsas att det är logiskt uppbyggt och att kejsaren har kläder (pengar). 97% av ”penning”mängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna – endast 3%  är kronor.

“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”

Hyman Minsky

—————————————-

Kapitel 2)

Hur vi ”betalar” varandra med bankernas skulder som bankerna inte ens själva ser som pengar.

1) Säg att Per betalar Nisse och båda har SEB som bank. SEB överför då bara bankens skuld från Pers konto till Nisses konto direkt som bilden visar nedan (det är därför överföringar mellan konton i samma bank går mycket fortare än mellan två olika banker) SEB:s sammanlagda skuld ändras inte så inget händer på SEB:s tillgångssida.

1

2) Om det är två banker blir det krångligare och tar längre tid (oftast 1 bankdag). SEB (som blir av med sin skuld) måste betala Swedbank 1000 kronor genom Riksbankskontona. Notera att endast Riksbankskontona kan innehålla kronor. Notera också att bankerna internt inte ser varandras skulder till kontokunder såsom de vore pengar – de kräver betalt genom Riksbankskontona för att ta över varandras skulder. Inte heller vid en kontotransaktion mellan två olika banker betalar Per Nisse med kronor.

2

————————————–

Kapitel 3)

Hur clearingen mellan bankerna går till

Säg att kontoöverföringen som vi mellan Per och Nisse sker som vi beskrev i förgående kapitel sker. Vi tar den bilden igen.

2

Av ovan kan man få intrycket att bankerna alltid betalar varandra genom Riksbankskontona för varje kontoöverföring. Men i verkligheten sker ett flöde mellan bankerna av kontoöverföringar.

Säg att Ulla och Lisa gör en kontoöverföring som går ut motsatta hållet till Pers och Nisses Kontoöverföringarna kan då kvittas mot varandra som bilden beskriver nedan.

3

Då det sker 100000 överföringar åt båda hållen mellan bankerna och de flesta kan kvittas bort så är det extremt små belopp kronor från Riksbankskontona som bankerna behöver hålla för att kunna fixa clearingen (kvittningen) i slutet av en bankdag.

För att sammanfatta hur långt vi kommit hitintills:

Vi ”bollar” bankernas skulder mellan våra konton när vi ”betalar” genom kontosystemet. Vid slutet av varje bankdag kvittas de flesta av  skulderna bort av bankerna vid clearingen  Då storbankerna har monopol på Riksbankskontona kan inga kronor från Riksbankskontona ”rinna ut” till kundkontona (som, som sagt, bara kan innehålla bankens skuld och aldrig kronor) Nedan bild visar detta:

2

Då kronorna på Riksbankskontona (det gröna på bilden ovan) är helt inneslutna av storbankernas monopol innebär detta att clearingen på banken vid dagens slut alltid är ett nollsummespel där banker som hamnar på plus alltid kommer motsvaras av de banker som hamnar på minus. I nästa kapitel går vi igenom detta nollsummespel lite noggrannare.

——————————————-

Kapitel 4)

4) Nollsummespelet på RIX mellan riksbankskontona samt vad stibor och reporänta

Storbankernas monopol på Riksbankskontona som vi beskrev i föregående kapitel kan även beskrivas som nedan :

2

Efter clearingen lånar minusbankerna av plusbankerna till den sk stiborräntan så att alla storbankerna hamnar på plus-minus noll, såsom bilden nedan visar: Stiborräntan är mao en internränta bankerna tar för att låna av varandras riksbankskonton. Detta nollsummespel kallat clearing utspelas varje bankdag.

14

Plus-minus-nollsträcket kallas med ett ”finare” ord för det ”likviditetskrav” varje bank måste nå upp till vid dagens slut. När en minusbank lånar av en plusbank måste minusbanken lämna något värdepapper i pant, oftast en bostadsobligation som visas nedan:

1

När bankerna inte litar på varandras panter kan internlåningen (Interbank Lending på engelska) mellan storbankernas riksbankskonton ”frysa fast” och hela betalsystemet hotas. Riksbanken kan då kliva in som mellanhand som bilden nedan visar som förklarar vad reporäntan är:

2

Men om plusbankerna inte ens vill lämna in sitt överskott till Riksbanken kommer inte ens ovan fungera. Då kan Riksbanken skapa kronor som de köper upp t.ex bostadsobligationer för så att alla banker hamnar skyhögt över likviditetskravet (plus-minus-noll-sträcket) och bankerna kan klara clearingen utan att låna av varandra. Det var det som hände 2008 då hela betalsystemet enligt IMF var en hårsmån från att få en hjärtinfarkt. Bilden nedan visar detta:

4

Sammanfattning av vad vi kommit fram till hitintills:

Som synes är det ett extremt komplicerat system där kontokunder bollar storbankernas skulder mellan varandra konton. Kontokunderna ser varandras konton som pengar men bankerna internt ser inte varandras kundkonton som pengar utan måste betala varandra med kronor genom riksbankskontona vid kontoöverföringar. Varje dag kvittas betalningarna mellan bankerna i nollsummespelet kring clearingen mellan riksbankskontona inom RIX-systemet..

Då vi använder bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) som betalmedel är mao systemet uppbyggt så att storbankerna helst aldrig ska behöva betala sina skulder till kontoinnehavarna. Det enda sättet bankerna kan betala sina skulder till kontokunderna är genom kunden gör kontantuttag genom t.ex bankomaten. I nästa kapitel tar vi upp hur systemet kan reformeras så att bankerna inte längre kan ”låna ut” sina egna skulder (såsom beskrevs i kapitel 1) och där bankerna, liksom alla andra, tvingas till att betala sina skulder och sluta upp att vara ett frälse.

Staten skulle skapa skuldfria pengar som de satte i omlopp genom att spendera ut till allmännyttiga ändamål. Vi skulle kunna ha nästintill ingen skatt.

Överkurs

När centralbankerna fyller på storbankernas centralbankskonton, såsom Riksbanken gjorde 2008, kallas det felaktigt för QE (ekonomiprofessor Richard Werner som myntade begreppet QE är ganska arg för att förfarandet kallas QE, men då bankens och Riksbankens främsta uppgift är att ljuga så borde man inte vara förvånad). Notera att trots att Riksbanken fyllde på storbankskontona med 500 miljarder kronor så rann inget av detta ut  från riksbankskontona och skapade inflation i ekonomin – detta då riksbankskontona, som sagt, är ett helt slutet system.

——————————–

Kapitel 5)

5) Hur vi kan skapa ett ärligt bank och penningsystem

När vi betalar med kontanter betalar vi varandra med kronor utan att någon mellanhand i form av en bank finns. Du får 1000-lappen direkt i handen av mig. Om vi väljer att betala genom kontosystemet borde samma sak gälla – jag kan betala dig med kronor direkt från mitt konto till ditt konto utan att någon bank finns där som mellanhand.

Som vi sett är systemet idag uppbyggt så att vi inte kan betala varandra med  kronor genom kontosystemet  – vi bollar bankernas skulder mellan våra konton istället. Detta gör att det krävs massa mellanhänder och dessutom två kontotransaktioner för att göra en kontotransaktion (dels den mellan kundkontona och dels den mellan bankernas riksbankskontona vid clearingen). Själva clearingen är också den i sig extremt överkrånglig.

För att skapa ett mer funktionellt system måste alla konton vara riksbankskonton så att de kan innehålla kronor. Riksbanken skulle du sköta överföringarna mellan kontona. Jag skulle då kunna betala dig direkt  med kronor från mitt konto till ditt, såsom bilden visar nedan:

4

Bankerna skulle då inte längre kunna ”låna ut” bankens egna skulder till kundkonton. Bankerna skulle då tvingas syssla med vad de påstår att de sysslar med nu – ta emot insatta kronor och låna ut dem till de som behöver låna kronor. Dessutom skulle ärliga småbanker, såsom JAK, kunna konkurrera på samma villkor med storbankerna (småbankerna är idag bara annex till storbankerna -jag beskriver det mer ingående här). Se bilden nedan

5

Storbankernas skulle mao inte kunna ha egna separata kontosystem och ”låna ut” bankens egna skulder mot ränta längre.

Överkurs:

Vissa ”penningreformister”, såsom desinformatören Henning Witte, brukar förorda att en guldmyntfot eller 100% reserve banking är en lösning. Men båda dessa förslag är egentligen bara räddningsplankor för bankerna så att de kan behålla sina egna kontosystem.

Jag förklarar ingående varför en guldmyntfot är samma system som idag här:

Guld är inte pengar

100% banking betyder att bankerna ska ha kvar sina utanpåliggande konton  men de måste hålla lika mycket på riksbankskontot. Det innebär att vi kommer fortsätta bolla bankernas skulder mellan våra konton och att vi även i fortsättningen inte kommer kunna betala med kronor. Dessutom måste samma överkrångliga clearingsystem finnas. Och dessutom så kommer det vara omöjligt att hålla koll på om banken har har mer egna påhittade konton än de håller på sina riksbankskontona så länge clearingen går ihop mellan riksbankskontona.

Så varken en guldmyntfot eller 100% reserv banking är någon lösning – de är,som sagt, räddningsplankor som bankerna halar ut för att de ska kunna fortsätta samma bedrägeri med egna konton men i  annan klädsel.

Tillägg:

Såväl Riksbanken, Bank of England, BIS etc har bekräftat att bankerna är de som skapar 97% av penningmängden. T.ex beskriver Bank of England att bankerna skapar pengarna i nedan skrift. BoE beskriver också betalsystmet på samma sätt som jag men förklarar aldrig varför två kontotransaktioner måste ske (ett mellan kundkontona och ett mellan bankernas centralbankskonton) – troligen för att de inte vill att det ska framgå att bankerna “lånar ut” sina egna skulder och inte ens själva ser kundkontona som pengar.

” This article explains how,rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks. ”

http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

Annonser

18 thoughts on “”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

 1. Penningsystemet är troligen det största och viktigaste av alla lögner som judarna baserat sin makt på. Det är också den lögnen som hållit på längst. Den gar gett basen till finansieringen och kontrollen av media, kontrollen av utbildningsväsendet genom anslag etc.

  Men det är inte den enda lögnen. Vänder man på stenarna kryllar de ut ur nästan varje stor händelse. 911, Ryska revolutionen, Engelska revolutionen, Gulag, Holodomor etc etc – nästan samma sak varenda gång.

  Man kan ju så smått undra om zionisterna nått ”peak” ljugande nu. För trots att de kontrollerar media, Google, wikipedia, facebook etc verkar de inte kunna kontrollera informationsflödet längre.

  Till deras försvar använder de offerkappan de skapade genom att hitta på lögnen att 6 miljoner judar ”förintades”i koncentrationsläger. Med den offerkappan som skydd har de kallat alla som ifrågasatt judarnas makt för ”antisemiter” och ”judehatare”. De officiella siffrorna från Auschwitz har sjunkit från 4 miljoner till 1.1 miljoner döda (och den siffran är på väg nedåt den med – t.o.m enligt judiskt ”trovärdigt sakkunniga”). I Majdanek har siffrorna sjunkit från 1,7 miljoner till 78 000 döda. I Mauthausen skulle 2 miljoner dött enligt Encyclopaedia Britannica men nu är siffran nere på 14 000 judar. Osv osv.

  Om man ifrågasätter hur det ändå kan vara 6 miljoner blir man satt i fängelse i massa länder (Tyskland, Frankrike osv). Om man såsom denna dam bara ställer frågan var de dog när de tydligen inte dog i koncentrationslägren riskerar man hamna i fängelse i en massa länder Var finns alla som försvarar yttrandefriheten för satirtecknarna i Frankrike? De flesta förstår nog inte vilka nyttiga idioter de är.

  Du brukar ju förvara judarna med att de flesta judar vet lika lite som alla andra och de flesta i t.ex Israel också är skuldslavar och inlåsta i sina bostäder då Israel har en lika stor bobubbla som i något land.

  Kanske, men frågan är är hur länge de kan spela totalt ovetande nu när sanningen rinner ut i allt större flöde och berget av lögner faller. Frågan är, hur länge kan du spela totalt ovetande?

  • Jag har hela tiden ansett att de som sitter på makten över penningskapandet har makten över allt annat. Jag är intresserad av hur det fungerar och hur vi kan bygga om de på maximalt demokratiska grunder. Jag tycker det är mest KONSTRUKTIVT,

   Resten väljer jag därför att inte kommentera.

 2. Jag skulle vilja veta vad Greklands-krisen egentligen handlar om. Varför kan långivarna inte komma överens med den grekiska regeringen? De är överens om totalsummorna, ändå är ingen lösning i sikte.

  Jag litar inte längre på mainstreammedia vare sig när det gäller historieskrivningen eller rapporteringen om den ekonomiska politiken.

  • Som jag beskriver i blogginlägget har vi egentligen nästintill inga pengar i systemet om man ska utgå frå hur bankerna själva ser det då de inte ser kundkontona som pengar.

   Tänk dig scenariot i nedan.

   Om det inte finns några pengar i samhället och Nisse inte betalar dig kommer du inte kunna betala elbolaget. Om många inte kan betala elbolaget kommer elbolaget inte kunna betala sina skulder till t.ex sina anställda i form av lön.

   Skulderna kan mao smitta av sig och dra ner andras balansräkningar i en dominoeffekt. Och då hela penningsystmet nästintill inga pengar innehåller då bankerna ”lånat ut” sina skulder händer samma sak med bankerna.Bankernas tillgångar består till största delen av andra bankers skulder (t.ex obligationer) och skulder ”låntagare” har till banken (t,ex bo”låne”skulder). När en bank inte kan betala sina skulder kommer en annan bank dras med precis såsom jag beskrev ovan. Hela penning/banksystemet är mao en kombination av pyramidspel och dominospel där en bank kommer dra ned nästa bank oss vidare.

   Hela banksystem kan mao hålla politiker i koppel med att
   – ”Räddar ni inte bankerna kommer hela penning och betalsystemet rasa”

   Om de Grekiska bankerna inte betalar sina ”skulder” kommer framför allt tyska banker dras med i fallet- och dras de tyska bankerna ned kommer de dra ner andra banker som drar ner andra banker osv.

   Allt detta då bankerna fått bygga pyramidspel genom att ”låna ut” sina egna skulder och ersätta riktiga pengar med skulder. Riktiga pengar (fysiska kontanter t.ex) dödar skulder och ser till att risken för att någon inte ska bli betald minimeras. Bankernas pyramidspel till ”penningsystem” gör precis tvärtom de ser till att mängden skulder hela tiden ökar och att riskerna blir allt större tills dess pyramidspelet rasar. Och givetvis ska pyramidspelsbyggarna, dvs bankirerna, ha enorma bonusar för att de tar så stora ”risker” – egentligen skulle de sätta i bur varenda en.

   Ovan är givetvis inte Grekernas fel – det är ett helt dysfunktionellt bank och penningsystemets fel. Men om grekerna inte låter sig utsugas kommer, som sagt, andra länders banksystem smittas. Så därför pissar man på grekerna och kallar dem slöa, lata etc etc men man skiter i att sätta bankirerna bakom lås och bom samt ändra på ett helt sjukt penningsystem byggt på skuldslaveri åt bankerna.

 3. Det som hindrar mig mest är om huruvida faktumet(?) stämmer eller inte. Jag vet att ‘det sägs’, att banker skapar pengar när de lånar ut. Men kan detta faktum bekräftas någonstans? Är det kanske så enkelt som att ringa till någon på riksbanken eller riksgälden eller så? Det skulle göra det hela mycket mer credible, trovärt, om det fanns någon sådan referens. Finns det?

  • Såväl Riksbanken, Bank of England, BIS etc har bekräftat att bankerna är de som skapar 97% av penningmängden. T.ex beskriver Bank of England att bankerna skapar pengarna i nedan skrift. BoE beskriver också betalsystmet på samma sätt som jag men förklarar aldrig varför två kontotransaktioner måste ske (ett mellan kundkontona och ett mellan bankernas centralbankskonton – troligen för att de inte vill att det ska framgå att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder och inte ens själva ser kundkontona som pengar.

   ”This article explains how,rather than banks lending out deposits that are placed with them, the act of lending creates deposits — the reverse of the sequence typically described in textbooks. ”

   http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

   Tack för påpekandet. Ska lägga till lite referenser.

   • Å fan, det har letat sig in i Wiki- men de skriver inte bankerna ”lånar ur” sina egna skulder då kontot inget annat kan innehålla. Detta är entydigt enligt banken egna balansräkning
    Bank of England säger också i sin skrift om hur pengar skapas att ett kundkonto endast kan innehålla bnkens skuld till kontoinnehavaren och inget annat.

    Bank deposits are simply a record of how much the bank itself owes its customers. So they are a liability of the bank, not an asset

    http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
    (sid 3)

    Så det finns inget sätt att kringgå att bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till konton.

    Vi använder, som jag beskriver i inlägget, bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) som substitut för riktiga pengar (valuta, dvs kronor i Sverige). Men att våra kundkonton inte är riktiga pengar bevisas av bankerna själva som inte accepterar en annan banks kontoinnehav som pengar utan kräver att bli betald genom riksbankskontona. Så enligt bankerna själva är inte våra konton pengar.

 4. Då i stort sett 100% av dagens judar lever i samma skuldslaveri som alla andra människor är det direkt felaktigt att beskylla ‘judarna’. Den yttersta toppen av bankkartellen bryr sig ENDAST om att vidhålla sitt skuldslaveri och skiter fullständigt i religion, ras och nationaliteter.
  Zionismen, AIPAC och Israel är en helt annan historia.

  • Som jag skrev, kanske.
   Men om judarna inte kan anklagas för att ha en kollektiv skuld för vad zionisterna sysslar med borde väl samma logik gälla tyskarna. Varför ska tyskarna ha en kollektiv skuld för något som inte ens kan bevisat ha skett för 70 år sedan av nazister? Varför ska generation efter generation mjölkas? Varför ska de som ifrågasätter siffrorna för ”förintelsen” genom att hänvisa till officiella siffror sättas i fängelse?

   Samt, som jag skrev tidigare, hur länge kan judarna som grupp spela ovetande när informationen eroderar berget av lögner i allt snabbare takt.

   • Som jag sa: de nykonservativa zionistanhängarna har ingenting med varken ‘judarna som grupp’ att göra och inte heller med dagens skuldbaserade penningsystem. Judar, Svenskar, nationalekonomer och politiker i dagens samhälle är alla lika omedvetna om hur dagens penningsystem fungerar. Att skylla på judar för detta system är felaktigt, sen att du går in på förintelsen etc är ganska off-topic.

 5. Hej Michaell!
  Jag har ett antal frågor till dig, som jag hoppas du kan svara på:
  1.Jag undrar vad du anser om centralbanker, bör vi ha centralbanker som manipulerar priset på pengar?
  2.Tycker du att staten ska rädda bankerna eller ska vi låta bankerna vara som ”normala” företag och kunna gå i konkurs? Ska insättningsgarantin finnas eller ej?
  3. Ska vi ha mera regler för finans eller inga alls?
  4.Som det verkar på ytan ju mer reglering ju mer gynnas mulitnationella storföretag. Vad anser du om cronycapitalism, dvs svågerpolikten/kapitalism som styr USA och världen just nu och vad anser du att det beror på att det blivit så?

  • 1) Centralbanker är clearinghus för storbankerna.
   Ska vi ha ett system där vi kan betala genom konton (vilket är oundvikligt) ska det vara kronor som används som betalmedel. Då måste det finnas en knutpunkt där clearingar kan ske. Bankerna ska inte få skapa surrogat till kronor genom att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder, såsom de gör idag.

   Pengar ska inte ha ett pris. Pengar ska inte vara en vara – pengar ska vara en måttenhet för reella varor och tjänster. Köper man 10 meter plank så finns inget pris på själva måttenheten meter – samma sak med pengar. För att hindra att pengar blir spekulationsobjekt kan man ha ruttnande valuta, såsom i Wörgl som baserades på Gesell.

   2) Nä, staten ska inte rädda bankerna. Förstatliga bankerna och rädda betalsystemet genom att se till att alla konton kan innehålla kronor (i dagens system kan, som sagt, ett kundkonto endast innehålla bankens skuld till kontokunden och ALDRIG kronor). Detta kan göras genom att alla konton blir riksbankskonton iom förstatligandet.

   3) Det ska vara samma regler för banker som det är för alla andra. Lånar jag ut en bil så avvarar jag en bil – säger banken att den lånar ut en krona ska banken avvara en kronor. Du kan inte ”låna ut” din elräkning till någon och inbilla andra att det är kronor du ”lånar ut” Det samma ska gälla banker – de ska inte kunna ”låna ut” sina egna skulder och lura kunden att bankens skulder är kronor. Lurar du i någon förståndshandikappad att din elräkning ÄR kronor gör du dig skyldig till bedrägeri. När banken ”lånar ut” sina egna skulder till kontoinnehavaren gör banken sig skyldig till ett lika stort bedrägeri.

   4) Banksystemet har genom att de satt allt i skuld med bankernas egna skulder tagit hela världen som pant. Det är en extremt liten klick som allt har koncentrerats till. Ett extremt progressiv beskattning kombinerat med ren konfiskation är några sätt en omfördelning kan ske så att parasiternas egendomar kan fråntas dem då de är resultat av bedrägeriet jag beskrev ovan.

   Statens uppgift är att stoppa kartellbildningar och monopol. Storbankerna har ett monopol på kronorna i betalsystemet på Riksbankskontona. Det monopolet ska tas ifrån dem och kartellen kring samarbetet kring clearingen upplösas.

 6. Ovanstående gör det ju lättare att förstå varför bankerna vill få bort kontanter. Kontanter stör ju systemet tydligen och är inte spårbara och inte lika lättstoppade som elektroniska ”pengar”. Vad skulle grekerna gjort utan kontanter? Stoppat kontoutdrag i madrassen?

  • Japp, kontanter är pengar. Bankernas skulder (dvs ditt kontoinnehav) är just inget annat än bankernas skulder. Och vid bankrusningar kan inte bankerna betala sina skulder.

   Det är egentligen helt sjukt att de få kalla sig företag. Vilka företag får
   1) Lura i alla andra att företagets skulder är pengar som man kan betala med. Ja, t.o.m få skulderna att bli en del av ”penningmängden” (som ju till 97% består av just bankernas skulder)

   2) Låta dessa ”företag” ”låna ut” sina egna skulder till konton och inbilla samhället att bankens skulder är pengar?

   3) ta ränta på att de ”lånat ut” sina egna skulder till kontot?

   Det är ett helt vansinnigt system där det sinnessjuka döljs med extremt långa trådar av lögner som döljer den nakne kejsarens bedrägeri och parasitism.

Kommentarer inaktiverade.