Är börsraset ett tecken på östs frikoppling från västs finanssystem?

Vi får höra att det är allt möjligt som orsakar börsnedgången. Det är vädret, det är psykologiska orsaker där marknaden ”överdriver” etc etc. Aldrig får vi höra att börserna är pyramidspel (jag beskrev i föregående inlägg varför bankernas verksamhet helt grundar sig på pyramidformade).

Världsekonomin är indelad i reell ekonomi och en fiktiv parasitär finansiell ekonomi ledd av västs banksystem. Öst sitter på den reella ekonomin och väst skapar finansiella pyramidspel genom att väst, och då i synnerhet USA, kontrollerar skapandet av betalmedlen som används i världshandeln. USA har kunnat köpa vad de velat gratis av resten av världen genom att skapa dollar från ingenting. Länder har då fått enorma dollartillgångar men har bara kunnat spekulera på den amerikanska börsen,  köpa fastigheter eller köpa amerikanska statsobligationer. – allt byggt på finansiella fiktioner. Som ekonomiprofessor Michael Hudson beskriver nedan har t.ex Kineserna inte fått köpa något reellt i USA. Kineserna har varit tvungna att spekulera i  något av bankernas pyramidspel, framför allt i pyramidspelen börsen och bostadsmarknaden (om de inte köpt amerikanska statspapper).

”EU gör vad USA ber dem att göra”

85% av världshandeln har skett i dollar. Så arbetsfördelningen i världen har varit:

 1. Väst (och då i synnerhet USA) har skapat betalmedlet som används i världshandeln
 2. Andra länder har varit tvungna att få tag på framför allt dollar för att kunna idka internationell handel.
 3. Väst (och då i synnerhet USA) har mao kunnat leva gratis genom att parasitera på vad andra länder reellt producerat
 4. Väst (och i synnerhet USA) har istället byggt en massa fiktioner i form av pyramidspel, typ bostadsmarknaden och börsen, som pumpats upp av återvändande dollar (då, som sagt, det knappt finns något annat att ”investera” i i USA då, såsom Hudson påpekar i artikeln ovan, allt annat har varit stängt för t.ex Kineserna).
 5. Västs pyramidspel grundat på finansiella fiktioner har nått sådana groteska proportioner att resten av världen känner avsmak för parasitismen.

Ovan har funkat så länge väst, och då i synnerhet USA, kunnat sitta med pumpen för betalmedlet i världen – dollarn. Alla andra länder har varit tvungna att spela med i spelet – de som vägrat har USA attackerat, antingen med finansiella medel, destabilisering eller, om det inte räckt, genom att rent bokstavligt bomba sönder landet (Irak, Libyen, Sudan etc) Ekonomiprofessor Michael Hudson beskriver det också väldigt klart i artikeln ovan, citat:

”- Om andra länder inte accepterar amerikanska dollar så kommer USA att se det som en krigsförklaring. Det förklarade en amerikansk finansminister personligen för mig på 70-talet. Kinesiska tjänstemän jag talat med har sagt att de sitter på dollarobligationer för att USA inte ska attackera dem med kärnvapen. Det handlar om ren militär utpressning.”

USA har varit tvungen att kontrollera de internationella betalningsvägarna för att se till att dollarn stått för 85% av världshandeln. Detta har skett genom att USA kontrollerat vägnätet för betalningar kallat SWIFT. Genom denna kontroll har USA kunnat sett till att nästintill alla transaktioner mellan länder måste använda dollar (som sagt, 85% av alla internationella betalningar har skett i dollar). Kineserna har nu byggt upp ett vägnät kallat CIPS där länder kan handla med varandra utan att använda dollar – CIPS-vägnätet är tänkt att startas upp i september eller oktober. Därutöver har Kineserna skaffat sk Swap-avtal med en rad länder där länderna handlar med den nationella valutan istället för med dollar.

Alla länders börser har pumpats upp av dollarn då dollarn använts vid köp på börserna. Med CIPS kommer den dollarpumpen att utmanas –  varför skulle Kineserna vilja pumpa upp börsvärdena med sitt system när de vet att väst finansiella system enbart är rent parasitärt och inget kan ge tillbaka?

USA håller mao på att förlora kontrollen över pumpen som skapar alla finansiella fiktioner (=pyramidspel) som väst kunnat livnära sig på genom parasitism på övriga världens resurser. Kanske är det den flykten vi ser nu. Insikten om att dollarmaskineriet och västs finansiella utsugningsapparat står vid ättestupan kanske börjar sprida sig.

Vad sysslar politikerna med i Sverige? Jo, de försöker hålla liv i fiktionerna då det är det enda väst har kvar att livnära sig på. Genom att stoppa pensionspengarna på börsen har politikerna hjälpt banksystemet att bygga upp det pyramidspelet. Genom att ge bankerna rätt att skuldförslava allt har politikerna sett till att pyramidspelet kallat ”bostadsmarknaden” kunnat hållas vid liv. Sverige har idag en självförsörjningsgrad på runt 50% . Sverige är helt beroende av att bankernas fiktioner, kalla dem bubblor eller pyramidspel om du vill, hålls vid liv då vi knappt längre har någon reell ekonomi kvar att leva på.

Man kan undra hur ett överbefolkat land som Storbritannien (eller för den delen Sverige) ska klara sig när de inte längre kan suga ut resten av världen med finansiella medel. Jämför t.ex med  Argentina med sitt Pampas, som har enorma natur och energitillgångar. Argentina är ytmässigt  runt 11 gånger större än Storbritannien men med 20 miljoner färre innevånare. Argentina har en outvecklad ekonomi därför att västs finansiella utsugning varit extremt effektiv – vartefter ”peak parasite” hamnar i nedförsbacken kommer länder som Argentina kunna frigöra sig från västs utsugeri. Samma sak med Afrika som har enorma resurser men är extremt underbefolkat jämfört med väst. Hur Storbritannien ska kunna försörja sin  befolkning när den finansiella parasitdammsugaren slutat fungera är en fråga där frågetecknet är gigantiskt. Kanske är det inte så undra på att  Gordon Browns fd rådgivare har följande att säga:

Stock up on canned food for stock market crash, warns former Gordon Brown adviser

Allt medan våra politiker i Sverige fortsätter spela spelet bankerna dikterat åt dem att spela. Ingen politiker, oavsett färg, får säga det uppenbara – att kejsaren är naken och att bakom skruden bestående av bankernas finansiella pyramidspel finns knappt en tråd av reell ekonomi kvar. Vi lever i lalla-land där politikerna (de flesta troligen helt omedvetet) leder oss till avgrundens kant.

Annonser

2 thoughts on “Är börsraset ett tecken på östs frikoppling från västs finanssystem?

 1. Som Hudson skriver i artikeln skänker t.ex Norge sin olja till USA genom att spekulera i finansiella fiktioner i pyramidspelet börsen (som, återigen, köper och säljer i dollar). Citat:

  – Nej. När Norge säljer sin olja investerar de inte i sin egen infrastruktur, utan på börsen. Nedgången på börsen har raderat ut hela förra årets oljeproduktion. Norge skänker bort sin olja. Det är USA:s ideal för Europa.

  ”EU gör vad USA ber dem att göra”

  Varför skulle Kina stödja dollaruppumpade börser när CIPS är igång och Kina inte behöver använda dollar för att idka handel? Kinesiska centralbanken sitter med ett megastort innehav av dollar och skulle med lätthet kunna stödköpa hur mycket de vill på Shanghaibörsen. Men, som sagt, varför skulle de då det bara tjänar till att upprätthålla USA:s börspyramidspel uppumpat av dollarn? Kanske Kineserna kortsiktigt kan tänkas göra det för att få en ordnad övergång och inte skapa för mycket turbulens. Men på sikt – varför skulle de fortsätta vilja hålla dollarn under armarna? Varför skulle Kineserna med alla medel försöka hålla liv i västs börspyramidspel byggt av finansiella fiktioner när Kina sitter på den reella ekonomin i form av reell tillverkning och produktion?

 2. En analys som tyder på att nedgången i Shanghai handlar om bortkoppling från dollarn och SWIFT-systemet till förmån för CIPS och Yuan:


  China’s objective too turn Shanghai into a global hub is intimately tied to internationalizing the yuan, creating the China International Payment System (CIPS) and the establishment, in 2013, of the Shanghai Pilot Free Trade Zone (FTZ), which is seen as the Chinese government’s most innovative experiment. Initially the first free trade zone on the Chinese mainland, it has already led to three additional free trade zones, in Fujian, Guangdong and Tianjin. It is in these zones – and primarily Shanghai – that the Chinese government is set to conduct liberal experiments, not only regarding trade, yuan convertibility and interest rate systems, but also regulatory issues concerning joint ventures in the financial sector. Indeed, full convertibility of the yuan would be a requirement for Shanghai to begin to rival the existing financial centers. Before that, any such talk seems far-fetched.

  In addition, the Shanghai Gold Exchange (SGE) launched, in 2014, a global trading platform in the city’s pilot free trade zone, a move meant to challenge the dominance of New York and London in gold trade and pricing – considered to be of great strategic importance.

  http://www.postwesternworld.com/2015/08/24/shanghai-global-financial/

Kommentarer inaktiverade.