Enligt ekonomer är det ”sunt förnuft” att hävda att en skuld på pengar ÄR pengar

Gör lite reklam för min andra blogg som är lite mer skapande. Här är en pseudovetenskaplig förklaring till uppkomsten av blixtar ock klotblixtar 🙂

Thunderbolts and ball lighting – a pseudo scientific explanation

—————

Det finns gott om bankkramare som är satta att vakta den rådande ordningen. Ett sätt är genom att försöka skuldbelägga de som berättar hur det fungerar. Jag fick ett sådant påhopp från bloggaren Markus i en kommentar. Kopierar och klistrar in vår diskussion (jag har redigerat hans första kommentar då jag inte kommer diskutera enskilda namngivna  personer):

Markus:

Hej Lincoln, jag är lite nyfiken på om du känner något ansvar för de dåliga beslut som fattats av xxxxxxxxxxxxx, och de tråkiga konsekvenser som drabbat xxxxx, till synes helt i onödan.

Mitt svar:

Jag har redigerat din text då inte enskilda personer ska behövas hängas ut.

Nej, jag känner ingen skuld för att jag informerar hur systemet fungerar.

Hur är det med dig? Känner du skuld och ansvar för att du medvetet ljuger och underhåller ett parasiterande system där folk tar beslut som sätter dem i evigt skuldslaveri till bankerna? För det gör du med din beskrivning av hur systemet fungerar. T.ex att du hävdar att en skuld på pengar ÄR pengar – dvs du hävdar att bankernas skulder ÄR pengar. Du kallar denna lögn t.o.m för, citat; “sunt förnuft”, då du hävdar att det har stöd i lagtexten. Dvs du ersätter eget tänkande mot auktoritetstro och kräver att andra ska böja sig för ett logiskt helt sjukt påstående. En skuld på pengar kan aldrig vara pengar – oavsett hur mycket auktoritetstro man försöker bevisa det med.. En skuld på kronor kan aldrig vara kronor – dvs bankernas skuld till dig på ditt konto kan aldrig vara kronor.

Faktum är att Henning Witte förlorade ett rättsfall just för att han hävdade det du gör. Witte hävdade att banken skapade pengar (kronor) till Wittes konto från ingenting som banken sedan lånade ut till Witte. Tingsrätten gick på SEB:s argumentering och sa att SEB INTE skapat kronor, dvs lagliga pengar, som banken lånat ut.

Så enligt Tingsrättens dom gäller inte ens den lagtolkning som du genom auktoritetstro försöker påstå är citat, “sunt förnuft”. Än mindre gäller den rent logiskt – för du kan inte logiskt argumentera för att en skuld på pengar ÄR pengar.

Det intressanta är att desinformatörer som du konsekvent vägrar sätta enhet på vad det är som ett konto innehåller. – Du kallar det “pengar” men vad är enheten på det banken “lånar ut” till konton då kontot PER DEFINITION inget annat kan innehålla än bankens skuld? Det enda logiska svaret på den frågan är att enhetsbeteckningen på det som finns på ditt konto per DEFINITION enligt bankens egna balansräkning är “bankens skuld på kronor”. Dvs du hävdar att en skuld på kronor ÄR kronor – dvs du hävdar att en skuld på pengar ÄR pengar (vilket Witte också gjorde – det var därför som han medvetet förlorade rättsfallet). Det finns inget spår av “sunt förnuft” i att hävda något så korkat – det finns bara spår av att medvetet vilja dölja verkligheten.

Så. min motfråga är som sagt, känner du skuld för att du medverkar till att låsa in folk i skuldslaveri till bankerna genom att du medvetet ljuger? Det troliga svaret på det är att du inte känner någon skuld eller ansvar för att du bidrar till bankernas lögner. Lika lite som Witte kände skuld när han medvetet förlorade ett rättsmål just för att han hävdade dumheterna som du hävdar.

Bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) fungerar som betalmedel men är inte i sig pengar då de enda lagliga pengarna i Sverige är kronor. Betalmedel och pengar behöver inte vara samma sak. Jag beskrev det LOGISKT här
Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar, de används i byteshandel by proxy

Jag vill att du LOGISKT påvisar hur en skuld kan vara pengar, dvs jag vill att du LOGISKT påvisar att en skuld på kronor ÄR kronor. Att hänvisa till en lag är inte logik och bevis på att något är “sunt förnuft”. Det har funnits och finns gott om lagar som enbart tjänar samma syfte som det du (och Witte) tjänar – att berika egennyttan och se till att makten består. För att påvisa att ditt försök att “bevisa” “sunt förnuft” med lagstiftning kan man t.ex hänvisa till vad lagen tidigare sagt om t.ex homosexualitet, fårn Wiki:

“År 1608 gjorde Sveriges kung Karl IX ett tillägg i en nyutgåva av Landslagen om högmålsbrott där samlag mellan män straffades med döden för båda inblandade”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Sverige

Ska man köpa ditt krav på auktoritetstro som bevis för “sunt förnuft” så var ovan lag om att avrätta homosexuella “sunt förnuft”.

Markus:

Definitionen som anges i lagtexten är rimlig: https://iblandekonomi.wordpress.com/2015/09/24/elektroniska-pengar/
Min fordran på banken, som kan användas som betalningsmedel, är elektroniska pengar. Att kalla dessa fordringar för pengar är rätt då de används på samma sätt som andra pengar – till att betala med.

Det är också så dom de allra flesta uppfattar sina kontotillgodohavanden.

Därmed inte sagt att de är samma sak som alla andra former av pengar. De skiljer sig förstås, annars hade det inte funnits någon anledning att kalla dem elektroniska pengar och på så sätt tydliggöra att de har sin egen särart, precis som pengar i RIX, dollar, svenska kontanter eller Bitcoin har sin särart.

Mitt svar:

Betalningsmedel är INTE (som jag redan påvisat och du inte logiskt kunnat motbevisa) ekvivalent med pengar. Jag kan använda en bil som betalmedel – därmed inte sagt att bilen ÄR pengar. Enligt dig är dock bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) pengar då de kan användas som betalmedel.

Bra, då är det klarlagt att du anser att bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) ÄR pengar. Du vägrar dock att benämna dem för vad de är enligt bankens egna balansräkning. Existerar bankens balansräkning ens enligt dig?

Om du har en skuld på 50 kronor till mig kan jag betala en öl på puben med din skuld om pubägaren går med på det. Jag behöver bara säga:
-”Markus är skyldig mig 50 kronor – kan han betala senare”

Din skuld har ovan fungerat som betalmedel men du kan omöjligt hävda att din skuld ÄR pengar. Det samma gäller bankernas skulder (du vet, enligt den där balansräkningen du inte låtsas om existerar). När jag betalar dig genom kontot betalar jag dig med bankens skuld – du får ett ökat innehav av din banks skulder på ditt konto – jag får ett minskat innehav av min banks skulder på mitt konto. Bankernas skulder (mitt kontoinnehav)  har fungerat som betalmedel men ÄR inte pengar – lika lite som den fordran pubägaren sitter på mot dig på 50 kronor.

Men enligt dig är din skuld på 50 kronor till pubbägaren lika mycket pengar som bankernas skulder till kontokunder. Så du tror på fullaste allvar att du skapar pengar när du sätter dig i skuld på samma sätt som bankerna gör när de sätter sig i skuld genom att ”låna ut” bankens egna skulder till kundkonton (vilket, för att vara tjatig, är entydigt enligt den balansräkning som du konsekvent vägrar acceptera existera).

Bara en fråga – är det en order ni desinformatörer får när ni ska skriva? Att ALDRIG nämna vad ett kundkonto kan innehålla enligt bankens egna balansräkning?

Som sagt, av ditt ickesvar framgår det klart att du inte skäms för att du underhåller ett skuldslavsystem genom lögner, förvrängningar och undvikande av fakta.

Det är tydligt att du även anser det vara ”sunt förnuft” att avrätta homosexuella då det enligt lagtexten från 1600-talet anses vara ”sunt förnuft”.

Markus:

Jag ska ge dig respons på dina frågor också, även du använder argumetationsfelet komplex fråga: https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel#Ledande_fr.C3.A5ga.2Fpresupposition.2Fkomplex_fr.C3.A5ga

“Känner du skuld och ansvar för att du medvetet ljuger och underhåller ett parasiterande system där folk tar beslut som sätter dem i evigt skuldslaveri till bankerna”

Jag gör inte det du beskriver i frågan så frågan har inget giltigt svar.

“Du kallar det ”pengar” men vad är enheten på det banken ”lånar ut” till konton då kontot PER DEFINITION inget annat kan innehålla än bankens skuld?”

Återigen fel i frågan, men enheten är kronor. Olika saker kan mätas i samma enhet, tex kan både höjden på en byggnad och längden på en väg mätas i meter. Ingen skulle säga att höjden på byggnaden och vägens längd är samma sak bara för det.

“För enligt dig är lagtext samma sak som ”sunt förnuft” – t.ex är den gamla lagtexten om att man skulle avrätta homosexuella”sunt förnuft” – eller har ditt eget tänkande kommit ifatt lagtexten i det fallet?”

Fel i frågan, jag har klargjort min ståndpunkt om lagtexter ovan. Frågan har inget giltigt svar.

“Om du nu hävdar att banken skapar ”pengar” som inte finns på kontot – VAR finns då dessa?”

Fel i frågan, jag har inte hävdat att pengar finns någon annan stans.

I fortsättningen kanske du kan avstå från att skriva komplexa frågor och spela martyr när de inte besvaras.”

Mitt svar

Så du påstår att banken håller kronor på kundkontot -vilket är en direkt lögn. Som sagt, du vägrar konsekvent att erkänna att bankerna har en balansräkning – att du svamlar om ”komplexa frågor” kan inte dölja den totala definitionslösheten som följer av detta, mycket medvetna, döljande från din sida.

Jag kommer inte springa 150 rundgångar med dig där du konsekvent undviker att acceptera att banken har en balansräkning och att kundkontona på denna balansräkning ENTYDIGT är bankens skuld. Dvs det enda som banken kan ”låna ut” till ett kundkonto är bankens egna skuld enligt bankens egna balansräkning. Jag kapar av vid nästa undvikande från din sida av att diskutera vad det är för något som banken ”lånar ut” till ett kundkonto.

Japp, en skuld på kronor har enheten kronor. Men det betyder inte att en skuld på kronor ÄR kronor. Enligt dig är din skuld till mig på 50 kronor samma sak som pengar dvs – din skuld ÄR 50 kronor. Det är ett direkt fånigt påstående som saknar alla spår av ”sunt förnuft”. Samma logik gäller bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) – de kan heller ALDRIG vara kronor, dvs pengar. Men de kan, liksom din skuld, användas som jag visade ovan som betalmedel -men betalmedel och pengar är inte ekvivalenta begrepp.

Som sagt, i fortsättningen får du diskutera utgående från bankens balansräkning och vad ett kundkonto enligt denna kan innehålla. Att svamla skit om martyr och ickesvara på frågor duger inte som logiska argument – även om jag säkert tror du har uppfattningen att du kan diktera dina påhitt som ”sunt förnuft”.

Markus:

Nu blev det halmgubbar istället. https://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel#Halmgubbe

Banken har en skuld, ganska självklart eftersom jag nämnt fordran. Du hänger upp dig på fel saker.

Jag har hävdat att kontoinnehav är elektroniska pengar som mäts i enheten kronor. Har du verkligen problem med det?

Mitt svar:

Så då är vi överens om att bankerna har en balansräkning? För det framgår ju inte av ditt ovanstående svammel om de har en balansräkning eller ej.

Nä, en skuld på kronor kan aldrig vara kronor. Du gör dig skyldig till ett extremt korkat tankefel när du hävdar detta. Kundkonton innehåller bankernas skulder och inget annat – det enda banken mao kan “låna ut” till ett konto är bankens egna skuld enligt den balansräkning som det är oklart om du “fattat” existera eller ej (troligen för att du fått order om att aldrig nämna bankens balansräkning och vad ett kundkonto kan innehålla enligt denna).

Börjar du inte diskutera utifrån bankens balansräkning i nästa kommentar kapar jag här. Du är inte seriös och du sysslar minst av allt med “sunt förnuft” i ditt svammel.

Och det är tydligt att du är stolt över att hjälpa bankerna anskaffa skuldslavar genom att bankerna tillåts “låna ut” bankens egna skulder till kundkonton.

Här är lite fler lögner Markus är satt att svamla bort så att de inte blir sedda (samtidigt som han försöker vända ut och in på moralbegreppen genom att ge legitimitet åt bankernas parasitism):

Vad kan banken ”låna ut” annat än bankens egna skuld till ett kundkonto när kontot enligt bankens egna balansräkning bara kan innehålla bankens skuld?

Av alla prostituerade politiker är nog Reinfeldt den största förrädaren

Bankirerna och ekonomerna kommer förstöra världen om vi tillåter dem fortsätta ljuga

Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar, de används i byteshandel by proxy

Nej! Börsspekulation är inte ”sparande”. Pyramidspel är aldrig sparande

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar! Att de trots detta ingår i penningmängden är en del av bedrägeriet

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

Nej! Pengar är inte ett löfte om att betala – tvärtom – man kan betala löften med pengar.

Annonser

24 thoughts on “Enligt ekonomer är det ”sunt förnuft” att hävda att en skuld på pengar ÄR pengar

  • Men ekonomer har samma uppfattning som du.

   Jo, skulder, t.ex din elräkning, mäts i kronor. Men din elräkning kan aldrig vara kronor, dvs pengar. Det samma gäller bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) de är bankens skulder och mäts i enheten kronor. Men bankens skulder är lika lite kronor som din elräkning – dvs bankens skulder är lika lite pengar som dina skulder. Tingsrätten kom fram till samma slutsats i sin dom mot Witte (så du kan inte ens hävda tolkningsföreträde enligt auktoritetstro genom lagtext). Har du fortfarande svårt att inse att en skuld på kronor omöjligt kan vara kronor? Jag tror inte det då du vid det här laget måste veta att det finns något som heter balansräkning och att banken faktiskt har en sådan. Det är medvetna trollkonster du håller på med.

   Dessutom gäller samma regler för fortsatt diskussion som förut. Ska du diskutera ska du göra det utgående från det fakta att bankerna har en balansräkning och vad bankerna håller på kundkontona enligt denna. Ditt eviga svamlande för att undvika att erkänna att bankerna har en balansräkning och att bankerna inte kan ”låna ut” något annat än bankens egna skulder till kundkontona enligt denna balansräkning är ju minst sagt klar.

   Skäms du aldrig för din oärlighet?

 1. Kan du i så fall förklara vad man gör när man ”lånar ut en skuld”. För mig låter det som att den som lånar tar över skulden och förbinder sig att betala i den utlånandes ställe. Beskriver i så fall inte kontotillgodohavanden särskilt bra.

  • Bankpersonalen säger (troligen helt omedveten om att han/hon ljuger – till skillnad från dig som uppenbart medvetet ljuger):

   -”Den miljon kronor som du lånat finns på ditt konto”

   Detta är en direkt lögn från bankens sida då kundkontot enligt bankens balansräkning (du vet den där som du MEDVETET gör allt för att dölja) INTE kan innehålla kronor. Bankens kundkonton kan enligt bankens egna BALANSRÄKNING bara innehålla bankens skuld och INGET annat. Därmed är det bevisat att banken påstår sig ”låna ut” sin egen skuld till kundkontot men ljuger kunden rakt upp i ansiktet och hävdar att kunden lånat kronor av banken.

   Ovan lögn blir extremt tydlig om man utgår från BANKENS BALANSRÄKNING – därför är lögnhalsar som du satta att totalt ignorera att banken faktiskt har en balansräkning.

   När du skriver ”kontotillgodohavanden” beskriver du KUNDENS balansräkning – INTE bankens (vilket, som sagt, är omöjligt att få dig att göra). Kontotillgodohavandet står som en tillgång på KUNDENS balansräkning INTE på bankens balansräkning. Likaså gäller uttrycket ”kundens fordran” – kundens fordran är kundens tillgång på kundens balansräkning. På bankens balansräkning skrivs kundens fordran (dvs kundens kontotillgodohavande) som en SKULD!

   Så där håller du på i all din oärlighet. Det är totalt omöjligt att få dig att beskriva BANKENS balansräkning och vad ett kundkonto enligt denna innehåller (som sagt, den innehåller bara bankens SKULD och inget annat). Och du har inga som helst moraliska betänkligheter i att bistå bankerna i deras bedrägeri med att skuldsätta allt med dessa påhittade ”lån”. Hycklare är ett väldigt snällt uttryck för din oärlighet.

   • När ett lån tas i banken påverkas bankens balansräkning så pengarna på kontot finns upptagen som en skuld, tex till person A. Denna motsvaras inledningsvis av en tillgång för banken i form av den skuld som person A har till banken. I så fall måste det rimligtvis vara bankens tillgång som lånas ut, dvs person A:s skuld till banken.

    När pengarna sedan betalas till person B är det i så fall person A:s skuld till person B via banken, precis som man kan förvänta sig. Banken agerar mellanhand för in och utlåning av pengar. (Ja, jag skriver pengar för att det är ett begripligt begrepp och jag vet att du själv emellanåt använder det i samma betydelse som jag gör.)

   • Så när banken “lånar ut” till kontot “lånar” banken ut sin egen skuld till kontot då kontot endast kan innehålla bankens skuld. Mao du har besvarat din egen fråga om hur bankerna kan “låna ut” en skuld.

    Kunden skriver samtidigt på ett papper på att han har “lånat” bankens skuld (det som nu står på kundens konto). Både banken och kunden har nu hamnat i skuld på de pengar som banken aldrig lånat ut eller ens haft (helt i enlighet med citatet av ekonomiprofessor Hyman Minsky som jag angav ovan).

    Om person A och B har samma bank kommer bankens skuld bara flyttas från person A till person B konto inom banken. Har person A och B olika banker kommer en byteshandel ske genom RIX och clearingen där bank B kommer överta bank A:s skuld mot betalning (såsom jag beskrev i länken ovan i inlägget)..

    Nej, banken lånar inte ut en tillgång. Banken gör ovan två ändringar i sin balansräkning UTAN att låna ut någonting alls (banken påstår sig “låna ut” till kontot och kundkontot är ALDRIG bankens tillgång – kundkontot är PER DEFINITION bankens skuld).

    NEJ! Banken agerar aldrig mellanhand. Såsom ekonomiprofessor Richard Werner påpekar har bankerna hittat på insättningar som aldrig skett och liksom ekonomiprofessor Hyman Minsky ovan säger Werner i nedan video att bankerna ALDRIG “lånat ut” pengar.

    T.o.m Bank of England har påpekat att bankerna INTE agerar mellanhänder där de lånar in vad de sedan lånar ut.

    Så vad återstår när du till slut, efter trettioåtta uppmaningar om att du ska beskriva bankens balansräkning och vad det är banken “lånar ut”? Jo, det uppdagas att du antingen försöker ljuga maximalt eller så är du totalt okunnig om hur banksystemet och bankernas sk “utlåning” sker?

    Det är inget fel att inte veta vad man skriver men du kanske skulle dra ned lite på att skriva moralpredikningar och annat svammel när du helt klart inte har ett skit på fötterna.

    Jo, jag har felaktigt använt fel terminologi och sagt att bankernas skulder (dvs kundernas kontoinnehav) är pengar. Det var fel av mig att använda bankernas lögnaktiga terminologi. Bankernas lögner är inte till, såsom du påstår, för att öka begripligheten – de är till för att användas såsom du använder dem – för att skapa maximal förvirring – vilket är vad du troligen blir betald för (du får inte dåligt samvete av att vara betald bankkramare?). Ekonomiprofessor John Kenneth Galbraith beskrev vad ditt jobb går ut på:

    The study of money, above all other fields in economics, is the one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it.

   • Det var du som krävde att vi skulle utgå från bankens balansräkning. Det gjorde jag, men du ignorerade svaret. Det var annars ett bra förslag, eftersom det sätter fokus på det orimliga i att påstå att banken lånar ut något som inte är bankens tillgång (bankens skuld). Det logiskt orimliga är oftast falskt, och så också i detta fall. A:s skuld till banken är däremot bankens tillgång, enligt balansräkningen och kan därför lånas ut.

    Mitt tips till dig är dock att du håller dig till begreppet pengar som bättre beskriver de egenskaper du är ute efter, och risken blir mindre att du gör felslut som det där om att banken lånar ut sina skulder.

   • Nä, du diskuterar inte bankens balansräkning och du skiter fullständigt i vad ekonomiprofosserna Hyman Minsky och och Richard Werner säger när de säger att banken inte lånar ut pengar. Du skiter t.o.m i Bank of England som säger att bankerna inte sysslar med att låna ut insättningar.

    Dessutom gör du gällande att banken lånar ut A:s skuld till, ja vem då? Faktum är att A:s påhittade skuld till banken står på bankens tillgångssida men bankpersonalen säger till A:

    -” Den miljon kronor som du lånat finns på ditt konto”

    Vilket är en lögn då kundkontot inga kronor kan innehålla då kundkontot är bankens skuld och inte en tillgång (du har verkligen ingen lägsta moral? -Du ljuger utan att blinka – samtidigt som du hycklar med att försöka ge mig skuldkänslor för att jag inte hjälper dig ljuga). Kundens konto kan inte innehålla kronor, dvs pengar, kontot kan bara innehålla bankens skuld på kronor – kundkontot kan mao inte innehålla pengar – det kan bara innehålla bankens skuld på pengar. Detta är entydigt enligt bankens egna balansräkning.

    Jag skulle råda dig till att åtminstone försöka ljuga lite mindre – det blir svårt att få någon trovärdighet i dina dåliga försök att skapa skuldkänslor när du själv ljuger hej vilt utan att känna minsta skuldkänsla.

 2. Varvid Markus ger ett svar där han, återigen, vägrar diskutera bankens balansräkning och vad ett kundkonto kan innehålla enligt denna.

  Slut på tomma rundgångar nu, Markus. Välkommen när du är villig att diskutera vad det är för något som banken ”lånar ut” till kundkontot enligt bankens egna balansräkning.

  Bankernas balansräkningar är verkligen tabu för er bankkramare. Hur mycket får du betalt för att snurra bort den i alla diskussioner?

 3. @markus – har du problem att storbankerna skapar dessa ”pengar” från tomma intet i form av ”lån” ? Oavsett om man ser det som pengar eller inte kvarstår ju problemet i sig, att bankerna kan skapa näst intill obegränsat med fordringar – som blåser upp finansiella bubblor.

  Så frågan igen: vad tycker du om storbankernas makt att skapa betalmedel från tomma luften ? Å snälla, ett rakt svar.

  • Bra frågor! Jag släpper igenom Markus svar när han behagar beskriva bankens balansräkning och då i synnerhet vad ett kundkonto kan innehålla (bankens skuld och inget annat) samt vad banken ”lånar ut” till kundkonton enligt bankens egna balansräkning.

   Tyvärr lär du inte få ett svar då Markus inte vill diskutera bankernas balansräkningar överhuvudtaget.

 4. hej!
  Att banken ser låntagarens skuld som en tillgång, betyder väl inte att den tillgången är något som kan lånas ut rakt av till någon?
  Tillgången här för banken består som jag fattar det av framtida ränteinbetalningar och även pantsatt värde
  Däremot kan ju banken skapa en ny produkt, av skuldförbindelsen/ banktillgången, en obligation tex,, för att kanske sälja vidare eller använda i någon sorts byteshandel med andra banker.
  Om låntagarens skuld/bankens tillgång skulle kunna hamna på ett nytt lånekonto, (som Markus tror) och sedan flyttas till andra kundkonton så borde det ju innebära att bankkunder flyttar runt på bankens tillgångar, istället för som nu i verkligheten, flyttar runt på bankens skulder. Ganska kul tycker jag.
  Som jag uppfattat det så är det absolut viktigaste för hela det ekonomiska systemet att upprätthålla värdena på diverse olika värdepapper, banktillgångar, som alltså bygger på skuldsättning.
  Det torde bli ganska knepigt med Markus teori, det är ju illa nog som det är. Dessutom är ju bankens verkliga tillgångar bara en liten procent av utlåningen.
  Lincoln har rätt som vanligt!

  • Japp, men Markus är inte här för att skapa klarhet. Han är här för att skapa oklarhet och för att jag ska känna skuld för att jag inte hjälper honom med att ljuga.

   När banken ”lånar ut” till kundkontot är detta per definition bankens skuld enligt bankens balansräkning. Kunden skriver sedan på ett ”lånepapper” där han påstås ”låna” det som banken satt på hans konto (som egentligen är bankens skuld till kontoinnehavaren). Kunden och banken ”lånar” mao varandras ”skulder” av varandra. Banken sätter bankens skuld (dvs kundens kontoinnehav) på sin skuldsida av balansräkningen samtidigt som banken sätter kundens ”skuld” på bankens tillgångssida. Banken har i verkligheten inget lånat ut överhuvudtaget – banken har bara skapat två skulder på pengar som aldrig funnits – en skuld som banken nu sitter med (kundens kontoinnehav) och en skuld som kunden sitter med (”skuld”papperet som kunden skrev på). Mao banken har inga pengar lånat ut överhuvudtaget – precis såsom ekonomiprofessorena Minsky och Werner påpekar ovan.

   Det är mao ett enda stort bedrägeri och sådana som Markus är satta att försöka snurra till att så mycket som möjligt för att dölja fakta. Det är ju viktigt för bankerna att få oss att tro att bankerna faktiskt lånar ut något.

   Det är ju också glasklart av vår diskussion ovan att Markus inte alls har några moraliska betänkligheter när han ljuger och förvanskar maximalt – troligen tjänar han själv ganska bra på att upprätthålla bankernas skuldslaveri.

 5. OM det nu var reda pengar bankerna hade så skulle det väl inte bli ‘bankbubblor’ och ekonomiska kriser. Då hade väl bankerna bara lånat ut vad de ‘har råd’ med.

 6. Möjligheten att manipulera och lägga dimridåer bygger på den medvetna i sammanblandningen, och brist på tydlighet, när det gäller följande begrepp:
  ”Betalningsmedel”, ”Pengar” och Svenska kr.
  Att kontobeloppen fungerar som betalningsmedel råder ju ingen tvekan om, just nu i alla fall.
  Men definitionen på ”pengar” är lite mer diffus. Uppenbarligen används definitionen ”pengar” både för ”betalningsmedel” som finns noterat på våra bankkonton men också för ”svenska kronor”.
  Egentligen borde inte ordet ”pengar” användas för att beskriva skapat betalningsmedel som bankerna sysslar med. De skapar inte ”pengar” ur tomma intet. De skapar användbart betalningsmedel genom att omvandla skuldförbindelser.
  Men visst är beloppen som står nedtecknade på våra konton bankens skuld till kontoinnehavaren. Vid en ”betalning” till annan kontoinnehavaren – i annan bank clearas ju bara obalanser med svenska kr en gång per dygn. Alltså används större delen av bankens skulder till oss som betalningsmedel. Svårare är det ju inte.

   • Håller med, och det är denna taktik bank-kramare använder, att haka upp sig på någon diffus definition och styra samtalet iväg från själva roten av problemet.

   • Japp, och vi ska tacka Markus för att han så tydligt visar hur de försöker styra undan från att diskutera roten till problemet.

    Den kanske viktigaste avstyrningen sker genom att desinformatören konsekvent undviker att diskutera bankens balansräkning. Istället försöker desinformatören med alla medel begränsa diskussionen till kundens balansräkning. På kundens balansräkning är bankens skuld (ditt och mitt kontoinnehav) ett kontotillgodohavande men om man kollar på bankens balansräkning är kundens kontoinnehav alltid en skuld. Genom att konsekvent alltid beskriva kundkontot utifrån kundens balansräkning försöker desinformatören dölja att kundkontona endast är bankens skuld på pengar (för det blir ju, som sagt, ganska ologiskt att hävda att en skuld på pengar ÄR pengar – vilket Markus de facto gör men försöker dölja genom att istället utgå från kundens balansräknin). Desiformatören kan även dölja vad som händer vid clearingen på RIX mellan bankerna genom att konsekvent aldrig diskutera bankens balansräkning. Resonemangen för att kringgå bankens balansräkning blir därför extremt krångliga och kortslutande.

    Ovanpå denna medvetna oärlighet från Markus sida använder han sig av diverse härskartekniker. I detta ingår att han ifrågasätter andras förnuft med uttryck som ”sunt förnuft”, ”du förstår inte”, ”du spelar martyr”, jag ställer ”fel frågor” etc. Ingenting har med saklig argumentering att göra. Motivet från Markus sida är helt enkelt att emotionellt skapa bilden av att jag är mindre trovärdig. I denna medvetna smutskastning av person ligger också att han försöker ge mig skuld för att jag informerar hur banksystemet fungerar.

    Ett annat motiv för härskarteknikerna ovan som Markus använder är att få mig på defensiven – att få mig att hamna i försvarsposition. Om du kollar in Markus hamnar han aldrig i försvarsposition – oavsett hur mycket han ljuger och far med osanningar (inte ens när han påstår att bankerna lånar ut insättningar – en direkt lögn t.om enligt Bank of England). Att vara öppen och ärlig är det samma som att ge upp tolkningsföreträdet för lögnare som Markus.

    Motmedlet är att vara extremt tjatig och ALDRIG vika från att diskussionen ska utgå från bankens balansräkning. Sedan ska man bara spegla desinformatören i att aldrig hamna i försvarsposition. Markus är inte intresserad att diskutera fakta – hans enda intresse ligger i att avleda från fakta och det gör han genom att konsekvent aldrig hamna i försvarsposition – oavsett vilka logiska kortslutningar han hamnar i. Det finns därför inget skäl till att hamna i försvarsposition när man diskuterar med en medveten lögnare som Markus.

    Så jag tycker vi ska tacka Markus för att han så tydligt visat hur en betald bankkramare missleder och förvränger genom att konsekvent ljuga och avleda
    -Tack, Markus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s