Vi kan aldrig betala med kronor, dvs pengar genom kontosystemet då kundkontona omöjligt kan innehållla kronor, dvs pengar.

Gör lite reklam för min andra blogg som är lite mer skapande. Här är en pseudovetenskaplig förklaring till uppkomsten av blixtar ock klotblixtar 🙂

Thunderbolts and ball lighting – a pseudo scientific explanation

—————

Jag vill tacka Markus för att han i föregående inlägg så klart visade hur en betald desinformatör agerar.

Leif Engström skrev en bra kommentar som väl sammanfattar den desinformation som bankerna och Markus försöker sprida:

”Möjligheten att manipulera och lägga dimridåer bygger på den medvetna i sammanblandningen, och brist på tydlighet, när det gäller följande begrepp:
”Betalningsmedel”, ”Pengar” och Svenska kr.
Att kontobeloppen fungerar som betalningsmedel råder ju ingen tvekan om, just nu i alla fall.
Men definitionen på ”pengar” är lite mer diffus. Uppenbarligen används definitionen ”pengar” både för ”betalningsmedel” som finns noterat på våra bankkonton men också för ”svenska kronor”.
Egentligen borde inte ordet ”pengar” användas för att beskriva skapat betalningsmedel som bankerna sysslar med. De skapar inte ”pengar” ur tomma intet. De skapar användbart betalningsmedel genom att omvandla skuldförbindelser.
Men visst är beloppen som står nedtecknade på våra konton bankens skuld till kontoinnehavaren. Vid en ”betalning” till annan kontoinnehavaren – i annan bank clearas ju bara obalanser med svenska kr en gång per dygn. Alltså används större delen av bankens skulder till oss som betalningsmedel. Svårare är det ju inte.”

Som sagt, en riktigt bra sammanfattning.

Problemet ligger, precis såsom Leif påpekar, i att bankerna (med hjälp av betalda medlöpare, såsom Markus) fått oss till att inte kunna skilja på pengar, kronor och betalmedel. Det är faktiskt så illa att vi inte ens kan skilja på en skuld från pengar  – så bortkollrade har vi blivit av bankerna.

Bankerna har lyckats lura i alla att bankernas skulder är pengar – de flesta tror att de håller kronor på kontot (vid en bankrusning blir det ju ganska uppenbart att det enda som kan finnas på ditt konto är bankens skuld).

När vi betalar genom kontosystemet får vi bara mer eller mindre av bankernas skulder på våra konton – det går inte att betala med kronor genom bankernas kontosystem (då, återigen, det enda ett kundkonto kan innehålla är bankens skuld till kontoinnehavaren). Vi använder mao bankernas skulder som betalmedel.

Det kanske kan tyckas konstigt att man kan betala med skulder istället för pengar men säg att jag är skyldig dig 50 kronor. Då kan du gå till puben och köpa en öl för min skuld om pubägaren känner och litar på mig. Du behöver bara fråga pubägaren:
-”Micke är skyldig mig 50kr kan han betala senare?”

varvid du får en öl.
Du har då betalat med min skuld – du betalade ju inte med pengar. Du har använt min skuld som ett betalmedel.

På samma sätt bollar vi bankernas skulder mellan våra konton när vi betalar – då det, som sagt, är omöjligt att betala med pengar, dvs kronor, genom bankernas kontosystem.

Mer om banklögnerna:

Vad kan banken ”låna ut” annat än bankens egna skuld till ett kundkonto när kontot enligt bankens egna balansräkning bara kan innehålla bankens skuld?

Av alla prostituerade politiker är nog Reinfeldt den största förrädaren

Bankirerna och ekonomerna kommer förstöra världen om vi tillåter dem fortsätta ljuga

Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar, de används i byteshandel by proxy

Nej! Börsspekulation är inte ”sparande”. Pyramidspel är aldrig sparande

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar! Att de trots detta ingår i penningmängden är en del av bedrägeriet

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

Nej! Pengar är inte ett löfte om att betala – tvärtom – man kan betala löften med pengar.

Annonser