När kommer härdsmältan i bankernas globala pyramidspel inträffa?

Gör lite reklam för min andra blogg som är lite mer skapande. Här är en pseudovetenskaplig förklaring till uppkomsten av blixtar ock klotblixtar 🙂

Thunderbolts and ball lighting – a pseudo scientific explanation

—————

DB derivatives

Ovan är en bild som visar hur mycket derivat Deutsche Bank är exponerat för i förhållande till Tyskland och hela EU:s BNP (tack Hegel för bilden).

Derivat påstås vara krångliga saker men det beror mest på att bankerna lyckats lura oss till att tro att bankernas skulder är pengar. Kan man skilja på pengar och skuld (vilket nationalekonomer inte kan) kan man ganska lätt förstå vilka enorma risker bankerna skapat och att deras skuldpyramidspel står på randen till total upplösning Derivat har kallats ”finansiella masssförstörelsevapen” av Warren Buffet – det finns skäl för det.

För att förklara detta måste vi först förstå att vi inte betalar med pengar när vi använder bankernas kontosystem – vi betalar med bankernas skulder.

Det kanske kan tyckas konstigt att man kan betala med skulder istället för med pengar men säg att jag är skyldig dig 50 kronor. Då kan du gå till puben och köpa en öl för min skuld om pubägaren känner och litar på mig. Du behöver bara fråga pubägaren:
-”Micke är skyldig mig 50kr kan han betala senare?”

varvid du får en öl.
Du har då betalat med min skuld – du betalade ju inte med pengar. Du har ju använt min skuld som ett betalmedel.

När pubägaren accepterar min skuld som betalmedel tar han en risk. Risken består i att jag inte betalar skulden. När jag betalar pubägaren pengarna så dödas risken.

Mao när skulder (såsom ditt kontoinnehav, som är bankens skuld till dig) används som betalmedel skapas risker. När vi betalar med riktiga pengar dödas riskerna.

Säg nu att jag är en riktig djävla parasit (såsom bankerna) och fortsätter låna pengar av dig. Du går till puben och köper öl efter öl för mina skulder. Till slut har jag en djävla massa skulder till pubägaren som tar en allt större risk. Pubägaren blir allt mer osäker på om jag ska betala eller inte. Han får då höra talas om ett försäkringsbolag kallat Derivatförsäkringar AB. Genom att köpa en försäkring förbinder sig Derivatförsäkringar AB att betala min skuld till pubägaren om jag inte betalar. Pubägaren kan då fortsätta ta emot mina skulder som betalning och du kan fortsätta dricka öl genom att betala med mina skulder. Pubägaren betalar en liten summa för derivatförsäkriningen.

Pubägaren tror nu att han utan risk kan hålla mina skulder – han tror att om jag inte betalar kommer derivatförsäkringen falla ut och försäkringsbolaget betala. Men prylen är bara att Derivatförsäkringar AB har försäkrat en djävla massa pubägare, mathandlare etc etc. Försäkringsbolaget kan omöjligt betala alla försäkringstagare – faktum är att försäkringsbolaget knappt kan betala någon av försäkringstagarna vid en betalningsinställelse.

Säg att Derivatförsäkringar AB nu tvingas betala ut försäkringar till många. Pengarna tar då fort slut och Derivatförsäkringar AB går i konkurs. Pubägaren kommer då inte kunna få ut sina pengar varken från mig eller försäkringsbolaget. Jag har kunnat leva som en parasit och pubägaren är den som fått betala för mitt parasiterande (precis såsom bankerna parasiterar på resten av samhället).

Mao ju mer skulder som används som betalmedel desto större risk skapas i systemet och till slut rasar pyramidspelet och någon annan än parasiten får betala notan.

Vi går nu över till banksystemet- Det du har på ditt konto är som sagt INTE pengar. Ditt konto är bankens skuld till dig. När vi betalar varandra betalar vi varandra med bankernas skulder genom kontosystemet – precis på samma sätt som du betalade pubägaren med min skuld.

När jag lånade av dig satte jag mig i allt större skuld. Samtidigt som jag satte mig i större skuld skapade jag mer betalmedel (som du kunde köpa öl för på puben). Det samma gäller bankerna -när du ”lånar” av banken ökar banken ditt kontoinnehav – men ditt kontoinnehav är ju bankens skuld till dig – så banken ”lånar ut” sin egen skuld till kontot (detta är, som sagt, entydigt då ditt konto ENBART kan innehålla bankens skuld). Banken har därmed skapat mer betalmedel (INTE pengar) genom att sätta sig i mer skuld (precis som jag gjorde när jag lånade av dig). När bankerna ”lånar ut” sina egna skulder till kundkontona sätter sig ”låntagaren” sig i lika stor skuld till banken (ordet ”låntagare” är mao en djävla lögn det med då banken inget lånat ut).

Så nu sitter bankerna och ”låntagare” med en djävla massa skulder (vid en bankrusning visar det sig ju tämligen omgående att bankerna inte kan betala sina skulder till kontoinnehavarna). För att skydda sig har bankerna (och riktiga företag) tagit försäkringar från försäkringsbolag. Dessa försäkringar kallas derivat. Och precis som exemplet med pubägaren har dessa försäkringsbolag försäkrat mycket mer än de kan betala vid en härdsmälta när bankernas skuldpyramidspel faller.

Finanskrisen 2008 berodde på att ovan härdsmälta inträffade. Nu balanserar skuldpyramidspelet på samma knivsegg igen. Hoppas det av ovan beskrivning går att förstå vad den här artikeln beskriver:

”We about to witness the most important global financial event since the collapse of Lehman Brothers in 2008. Glencore has been known as the largest commodities trading company on the entire planet, and at one time it was ranked as the 10th biggest company in the world. It is linked to trillions of dollars of derivatives trades globally, and if the firm were to implode it would be a financial disaster unlike anything that we have seen in Europe since the end of World War II. Unfortunately, all signs are pointing to an inescapable death spiral for Glencore at this point. The stock price was down nearly 30 percent on Monday, and overall Glencore stock has plunged nearly 80 percent since May.”

Visst, det kommer bli en djävla härdsmälta när bankernas skuldpyramidspel rasar. Men samtidigt finns det något gott i det – bankernas och finansmaffians parasitism uppdagas och vi kan diskutera ett ärligt penningsystem. Vi kan skapa ett penningsystem där vi använder pengar som dödar skulder och minimerar riskerna. Men det förutsätter att vi får ärliga politiker och att vi gör oss av med de prostituerade politiker vi har idag. Vi kan inte längre låta äckel som Reinfeldt och Göran Persson dölja verkligheten. Och vi måste börja stå upp mot desinformatörer som Markus.

För att få en djupare förståelse för att bankernas skapande av löften (IOU:s), dvs skulder, inte är pengar kan man läsa det här:

Nej! Pengar är inte ett löfte om att betala – tvärtom – man kan betala löften med pengar.

Mer om banklögnerna:

Vad kan banken ”låna ut” annat än bankens egna skuld till ett kundkonto när kontot enligt bankens egna balansräkning bara kan innehålla bankens skuld?

Av alla prostituerade politiker är nog Reinfeldt den största förrädaren

Bankirerna och ekonomerna kommer förstöra världen om vi tillåter dem fortsätta ljuga

Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar, de används i byteshandel by proxy

Nej! Börsspekulation är inte ”sparande”. Pyramidspel är aldrig sparande

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är inte pengar! Att de trots detta ingår i penningmängden är en del av bedrägeriet

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

Annonser

12 thoughts on “När kommer härdsmältan i bankernas globala pyramidspel inträffa?

 1. Hela det här vansinnet tog riktig fart iom Bank of Englands skapande. Därefter har bankernas vansinne med att bygga enorma skuldberg genom att ”låna ut” bankens egna skuld till konton (som lögnaktigt kallas ”kreditgivning”) nått vägs ände. Det finns ingen möjlighet att betala alla dessa påhittade skulder – det enda riktiga är att förstatliga bankerna, nollställa systemet genom att ha totala skuldavskrivningar. Sedan kan bankirerna och medlöparnas (typ, Reinfeldt, Göran Persson etc) egendom konfiskeras eller, alternativt beskattas enormt hårt. Pengaskapadet kan sedan ske genom att skuldfria pengar skapa till allmännyttigheter istället för att parasiter, såsom nu, tillåts skapa surrogat genom att ”lån ut” sina egna skulder.

  Bankerna skulle aldrig få skuldsätta allt och parasitera. Det är ju ingen direkt nyhet vad de sysslat med. Här är ett intressant citat från 1810:
  ”I set to work to read the Act of Parliament by which the Bank of England was created. The investors knew what they were about. Their design was to mortgage by degrees the whole of the country…lands…houses…property…labour. The scheme has produced what the world never saw before — starvation in the midst of abundance.” — William Cobbett, ”The Political Register”, XVIII, July 14 th, 1810.

 2. Island är nu på G att avskaffa de privata bankernas förmån att få parasitera på folk och staten(r) genom utlåning i luftaffärer. Endast riksbanken ska få låna ut. Det har du säkert läst. Islänningarna är urförbannade på ständiga ekonomiska krascher.

  Kao

 3. ”Pengaskapadet kan sedan ske genom att skuldfria pengar skapa till allmännyttigheter istället för att parasiter, såsom nu, tillåts skapa surrogat genom att ”lån ut” sina egna skulder”

  Det behövs inte skapas några nya pengar. Det finns massor med råvaror etc som fungerar som pengar. Genom att ”skapa pengar” skapas bara nya problem. Alltså det är själva pengaskapandet som orsakar problemen. Allt som skapas ur tomma intet, oavsett om det är staten eller företag, skapar bubblor och andra problem. INGEN ska skapa pengar, hur svårt ska det vara att förstå?

  • Så du vill gå tillbaka till ren byteshande med varor igen, Markus. Istället för byteshandeln som sker idag med bankernas skulder mellan kundkontona som sker vid kontotransaktioner ska vi syssla med byteshandel med varor.

   Inte nog med att du försvarar lögnerna om hur det nuvarande systemet fungerar – du vet, du påstår att bankerna skapar pengar när de ”lånar ut” till kundkontot när kundkontot bara kan innehålla bankens skuld (dvs kontot kan bara innehålla en förteckning över vad banken lånar av kontokunden). Du har försvarat det nuvarande skuldslaverisystemet. Har du ingen lägsta gräns för ditt hycklande?

   Finns inga empiriska belägg för att statlig utgivning av pengar skapar hyperinflation – än mindre för att demokratiskt utgivna utgivna pengar skulle skapa hyperinflation. Stephen Zarlenga motbevisar i boken ”Lost science of Money” empiriskt de lögner som Menger och du hänger er åt .

   Pengar ska döda skulder och pengar finns för at vi ska slippa byteshandel.
   Att gå tillbaka till guldmyntfoten kommer innebära att samma skuldsedelsystem som idag (som du tillber då det skapar skuldslaveri). Samma centralbank kommer krävas med samma clearingsystem som idag. Jag beskrev det här:
   Guld är inte pengar

   Det går inte längre att ljuga och förvanska, Markus, hur svårt kan det vara för dig att förstå det?

   (i bloggen om att guld inte är pengar använder jag mig, helt felaktigt av bankernas terminologi – det var några år sedan jag skrev den. Men det borde glädja dig, Markus, att jag de facto använder de lögner som du brukar dra. Annars håller logiken i hur ett skuld och byteshandels-baserat system baserat på guld måste se ut).

Kommentarer inaktiverade.