När ekonomer blivit hjärntvättade till att tro att pengar kan arbeta och växa kan det inte gå annat än åt helvete med ekonomin

Representanter för uppfinnare, Carl-Johan Westholm och  Dan Brändström, skrev en intressant artikel i Svensk tidskrift om äganderätt. Jag tycker de har rätt men ska försöka visarutveckla det de skriver till ett större perspektiv.

För att kort sammanfatta artikeln så anser Piratpartiets Engström att patenträtten är, citat:

”Patent är inte detsamma som äganderätt. De är inskränkningar i äganderätten. Patent är statssanktionerade privata monopol”

Jag tycker artikelförfattarnas svar är klockrent, för Engström skulle aldrig skriva:

”Lagfarter på fastigheter är inte detsamma som äganderätt. De är inskränkningar i äganderätten. Lagfarter är statssanktionerade privata monopol”

För visst är lagfarter och patent båda två ”statssanktionerade privata monopol”. Jag tycker att artikelförfattarnas poäng för att patenträtten faktiskt är ett vettigare ”statssanktionerat privat monopol”. De citerar Rousseau:

”Den första människa, som inhägnade ett stycke mark, kom på att säga ´Detta är mitt!´ och fann människor nog enfaldiga att tro honom, denne var samhällets verkliga grundare. Hur många brott, krig, och mord; hur mycken olycka och fasa skulle inte den mänskliga rasen ha besparats om något ryckt upp pålarna, fyllt igen diket och ropat till sina medmänniskor: ´Akta er för denne bedragare, ni är förlorare om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla och jorden själv tillhör ingen!´”

De påpekar att till skillnad från äganderätten av t.ex jord är patenträtten, citat: ”tidsbegränsade monopol till varje uppfinnare”. Efter en viss tid upphör patenträtten och nyttan kan nyttjas fritt av alla.  Ägandet av mark eller produktionsmedel är dock obegränsad och kan på så sätt ackumuleras till ett fåtal händer generation efter generation.

Jag tycker Westholm och Brändström har vettiga argument. Om Piratpartiet är emot ” statssanktionerade privata monopol” – så borde de vara än mer emot det statliga skyddet av obegränsat ägande av land som inte brukas och i synnerhet obegränsat ägande, både i tid och rum,  av produktionsmedel.

Jag tycker ekonomiprofessor Michael Hudson förklaringar till hur dagens ekonomiska tänkande fungerar ger en fördjupning av Westholm och Brändströms argument. Enligt Hudson har ekonomerna hjärntvättas till att tro att pengar kan arbeta och växa av sig själv. Grunden i dessa tankar är att om man sår pengar så växer de genom hokus pokus. Vi har mao ekonomer som är så verklighetsfrånvända att de tror att pengar är en gröda som växer och kan skördas.

I verkligheten kan pengar varken växa eller arbeta (de är lite komiskt att ekonomer på allvar tror att en 1000-lapp kan hålla i en spade och gräva). Växer mängden pengar totalt i samhället så beror det på att människor hittar på dem då pengar är ett mänskligt påhitt som skapas från ingenting.

Hudsons menar att alla de klassiska ekonomerna ville försöka ta bort ”ränteekonomin” som de ansåg vara feodal och grundad på parasitism. Feodalherren, kungen,  satt på sitt slott och ägde marken som bönderna brukade. Kungen arbetade inte utan lät bönderna arbeta och kunde som en parasit suga ut vad böndernas arbete gav.

Samma sak med dagens ekonomi. Ekonomerna har fått för sig att ekonomi handlar om att få pengarna att växa genom hitta något sätt att suga ut någon annan på. Som resultat har vi en överklass som, liksom kungen ovan, inte gör ett skit som ger reellt värde men som suger ut värdet av de som arbetar. Banker, börsspekulanter, mäklare, finanshajar etc kan, liksom kungen, trona ovanför den verkliga ekonomin och suga ut frukten av slavarnas arbete.

Enligt Hudson är det denna ut och invända parasitekonomi som ekonomer hjärntvättats till att tro är ekonomi. Men, som sagt,  Hudson påpekar att det var just denna form av finansiell parasitism som samtliga klassiska ekonomer ville bort från.

Vi har mao  ”statssanktionerade privata monopol” som skyddar parasitism.

Ingenstans är denna parasitism så uppenbar som inom den sk ”bostadsmarknaden” där parasiten, banken:

 1. ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton (banken lånar INTE ut pengar, dvs kronor)
 2.  som mellanhand trissar banken upp priserna genom att hetsa köparna mot varandra med dessa påhitt
 3. ta äganderätten av bostaden som pant för att banken ”lånat ut” sina egna skulder till ”köparen” (som de facto nu är ränteslav åt banken)

Banken har inget skapat överhuvudtaget men äger i verkligheten bostaden. Samma resonemang håller även för t.ex företag som i verkligheten ägs av banken där företagaren är ränteslav åt banken. Samma gäller även stat och kommunder som enligt lag (Maastricht och Lissabonavtalet) måste ”låna” kontopåhitt av bankerna de med – vilket gör oss alla till ränteslavar åt bankerna genom skatten. Faktum är ju att bankerna de facto även är ägare av staten då staten måste lämna pant i form av statsobligationer.

Kanske skulle patenträtten utvidgas till att gälla allt ägande. Ägandet av jord och produktionsmedel blir tidsbegränsat och rumsbegränsat. Ingen ska t.ex kunna sitta generation efter generation på mark utan att bruka den. Den som sår sitt arbete i ett företag (eller uppfinning) ska kunna få njuta frukterna av sitt arbete – men inte generation efter generation (precis såsom patenträtten bara ger rätt till tidsbegränsat ägande).

Det är, såsom, Michael Hudson påpekar nedan, dags för ekonomerna att välja sida – antingen fortsätter de vara parasitens hjärntvättade redskap eller så bryter de tankekojorna och inser att det faktiskt finns en verklig ekonomi.

 

Fler lögner våra ”ekonomer” (om de nu förtjänar att kallas det) tror på:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

11 thoughts on “När ekonomer blivit hjärntvättade till att tro att pengar kan arbeta och växa kan det inte gå annat än åt helvete med ekonomin

 1. Vad det gäller skog så blir ju detta en smula problematiskt, då det tar 80-120år att producera en skog från plantor till bamsiga träd?! Skog är en familjebusiness helt enkelt. Men tanken är ganska ok för övrigt …

 2. Att inte få äga mark och produktionsmedel har provats i bla Sovjet och Nordkorea. Det gick inte så bra.
  Hur tänkte du nu Michael?

  • Jag tänkte att dagens centralstyrda centralbankssystem ackumulerade allt till parasiterna. Kommunisterna lovade en utopi efter det att proletariatets diktatur. Men systemet var tänkt att fastna i samma punkt som dagens då det var bankirerna som finansierade kommunismen och ville ha det så (något bl.a Bakunin påpekat). Så kommunismen hamnade aldrig himlen ”det klasslösa samhället” som de lovade folket som substitut för kyrkans himmel. Välståndet pumpades upp i Sovjet till samma klick parasiter som kontrollerar banksystemet idag. Samma damsugare – bara olika märken.

   Mitt förslag vare att ägande skulle stå i mer relation till vilket arbete man lägger ned och mindre i relation till hur duktig parasit man är. Att ha en patenträtt innebär skydd av ägande men inte under obegränsad tid eller rum .Vad är din tanke? Att parasiterna fortsatt ska ha företräde?

 3. Min tanke är att folk fritt ska få äga sina verksamheter.
  Butiker, bagerier och jordbruk ska fritt kunna drivas utan att byråkrater och politruker lägger sig i med beskattning och konfiskering.
  Andra människor ska fritt få välja var de köper sitt bröd eller lagar sina skor.
  Denna frihet ska även gälla penningsystemet så klart.
  Detta kallas kapitalism, fritt utbyte av varor och tjänster.

  Inget annat system har visat sig fungera.
  Socialism är det sämsta av alla system. Det ger makt till bankirer och byråkrater, de du kallar parasiter.

  Vårt penningsystem av idag är socialismens andra stora misslyckande.
  Det första misslyckandet var kommunismen som har visat sig vara en katastrof i alla länder som det har provats.

  • Var tog parasiterna vägen? De försvann den här gången med. Var finns friheten i låta parasiter suga ut värdet av andras arbete?

   Om 1% äger 99% av världen var finns då frihet för de 99% som inget äger? Är det frihet att de, såsom nu, måste tigga om att få smulor från herrarnas bord? Mao att en parts ägande inkräktar på en annan parts frihet är redan bevisat i det system vi har idag där parasiter roffat åt sig 99% av alla tillgångar.

   Du är klart duktig på att ickesvara gång på gång och istället komma med entydiga påståenden som du backar upp med noll argumentation. Menar du att parasitismen ska ha full frihet som den har i det nuvarande systemet? Om man diskuterar ska man inte totalt skita i vad den man diskuterar med skriver – det är respektlöst och arrogant.

   Kommunismen var en utopi i framtiden som skulle förverkligas med det klasslösa samhället när proletariatets diktatur segrat. Det var planerat att hamna i samma centralstyrda skepnad som dagens system och att kalla det vi har nu för kapitalism är en utopi i nutiden. Det finns ingen frihet i det här systemet då det är byggt på samma parasitära grund där en ”elit” av parasiter sitter på toppen och suger ut alla andra.

   Så varken ”kommunism” och den ”kapitalism” som du vurmar om har någonsin funnits. De är opium åt folket precis som den ”amerikanska drömmen” – man måste sova för att tro på den – för att citera den amerikanska komikern George Carlin. Västs rikedom består t.ex historiskt och i nutid på att väst lyckats suga ut resten av världen i kolonial anda. De sista årtionden framför allt genom finansiell parasitär utsugning.

   Var har den kapitalism funnits som du påstår existerat?

   Jag skrev både i inlägget och mitt föregående att citat:
   Mitt förslag vare att ägande skulle stå i mer relation till vilket arbete man lägger ned och mindre i relation till hur duktig parasit man är. Att ha en patenträtt innebär skydd av ägande men inte under obegränsad tid eller rum .Vad är din tanke? Att parasiterna fortsatt ska ha företräde?

   När patenträtten går ut tillfaller äganderätten till alla som kan nyttja den. Varför skulle äganderätten av obegränsad egendom få gå i generation efter generation? Visst, jag kan vara öppen för att visst ägande kan gå över från en generation till en annan – men varför ska den 1% av världens befolkning som, mestadels genom parasitär utsugning, skaffat sig nästintill all egendom i världen få sitta på den äganderätten generation efter generation?

   Det vore tacksamt om du åtminstone försökte läsa och svara på vad jag skriver istället för att bara mantra på med påståenden som du dessutom backar upp med noll argumentation eller empiri. Det är, som sagt, extremt arrogant och respektlöst att totalt skita i vad den andre skriver.

 4. ”Mitt förslag vare att ägande skulle stå i mer relation till vilket arbete man lägger ned och mindre i relation till hur duktig parasit man är”.

  Men vem ska mäta och bestämma detta? Hur mycket arbete man lägger är ju subjektivt. Ska det gå en politruk jämte varje arbetsför människa och mäta om han/hon gör ett ”riktigt” jobb eller är ”parasit”?

  Det finns inget helt rättvist system, så det gäller att välja det minst orättvisa.

  Det som mest liknar den kapitalism som jag skriver om fanns kring slutet av 1800-talet, under det som kallades den industriella revolutionen.
  Denna period saknar motstycke i mänsklighetens historia. Någorlunda frihet för befolkningarna gjorde att enorma mängder människor gick från total fattigdom till en betydligt högre levnadsstandard.
  Sverige hade flera helt privata banker som gav ut sina egna valutor (uppbackade av guld och silver), vilket fungerade utmärkt.
  Många av våra vackraste och mest robusta byggnadsverk är från denna tid.

  I början på 1900-talet gav emellertid politiker ökad makt till centralbanker i hela världen och man började beskatta folks snabbt växande välstånd, socialismen hade gjort sitt intåg, vilket så småningom ledde till världskrig och massutrotningar.

  Jag är rädd för att vi återigen står inför ett världskrig.
  Om inte staten beskattade befolkningen skulle de inte ha råd med storkrig.
  Det är ingen slump att centralbankernas tid sammanfaller med de stora krigens tid.

  • Man mäter det redan idag genom att frånta patenträtten från de som skapar en uppfinning efter en viss tid. Allmännyttan anses väga tyngre än egennyttan och därför släpps patentet fritt. Men när det gäller finansiella parasiter, såsom Michael Hudson och SAMTLIGA klassiska ekonomer definierade dem, så menar du på att det är omöjligt att begränsa deras ägande. Att 1% av jordens befolkning roffat åt sig 99% är enligt dig något resten av världen bara ska finna sig i? För dig finns ingen gräns då allmännyttan ska ha företräde framför egennyttan?

   Du menar att Sverige var lyckligt under slutet 1800-talet när alla emigrerade till USA. Du menar att samhället var ett kapitalistisk eldorado här då?

   Den industriella revolutionen berodde på uppfinningar. Äganderätten till uppfinningar fördelades enligt patenträtten så att nyttan av uppfinningen blev allmän efter ett tag – dvs, för att tjata, allmännyttan ansågs (anses) vara nyttigare än egennyttan. Troligen hade inte den tekniska revolutionen inträffat om inte patenten släpptes fria och andra kunde gå vidare.

   Nä, att bankerna ”lånade ut” sig i egna skulder på 1800-talet också istället för guld fungerade inte alls så vidare bra- de gjorde att dessa parasiter kunde roffa åt sig egendom utan de på något sätt skapat något alls. Vad skapar en bankdirektör mer än att han hittar på sina egna skulder som han ”lånar ut” och på så sätt skapar skuldslavar åt sig själv?

   När du skriver ”Många av våra vackraste och mest robusta byggnadsverk är från denna tid.” så var de inte ”våra” varken då eller nu.

   Järnvägen skapades av staten då den ansågs ha ett allmännyttigt värde.
   Sverige var dessutom en del av det västerländska systemet som sög ut resten av världen. Visst, Sverige var inte i den koloniala paraistismens dåvarande högsäte London men lite spillde över hit med.

   I USA, som brukar framställas som kapitalismens förlovade land på 1800-talet, fanns det extremt hårda charter som inte vänstern skulle våga drömma om att införa idag.
   Här är en del av reglerna:

   The states also imposed conditions (some of which remain on the books, though unused) like these:

   * Corporate charters (licenses to exist) were granted for a limited time and could be revoked promptly for violating laws.

   * Corporations could engage only in activities necessary to fulfill their chartered purpose.

   * Corporations could not own stock in other corporations nor own any property that was not essential to fulfilling their chartered purpose.

   * Corporations were often terminated if they exceeded their authority or caused public harm.

   * Owners and managers were responsible for criminal acts committed on the job.

   * Corporations could not make any political or charitable contributions nor spend money to influence law-making.

   http://reclaimdemocracy.org/corporate_accountability/history_corporations_us.html

   Jag skrev mer om det här:
   Jag vill ha mer ekonomisk vilda västern!

   etc etc.

   När det gäller centralbanker får du påvisa (och detta har jag dragit med dig femtielva gånger utan att få svar)
   Om alla ges rätten att skapa pengar måste det finnas ett växlingsbehov, dvs ett behov av ett clearinghus, vilket är det samma som en centralbank. Så behovet av växling kommer kvarstå och faktiskt bli större ju fler valutor det finns. Ju fler penningväxlare desto mer parasitism. Hur ska du kunna undvika kartellbildningar i form av clearinghus, dvs en centralbank, om alla får skapa pengar?

   Det viktigaste, enligt mig, är att slänga penningväxlarna ur centralbankerna – inte såsom du förordar skapa ett system med miljoner olika valutor som kommer bli penningväxlarnas paradis.

   Jag vill att du sakligt påvisar HUR det praktiskt ska gå till. Kom inte med mera lösa påståenden om att – ”Det har fungerat tidigare” (som dessutom är lögn – det regnade bankrusningar på 1800-talet)) Kan du inte svara på hur kan du lägga av att kommentera – trött på alla ickesvarande och att du – som i ditt sista ”svar” ger fan i att svara genom att ställa motfrågor. Motfrågor ska ställas för att få förtydliganden av motdebattören – inte användas som du gör – ställa motfrågor för att slippa svara på frågor.

 5. För att kommentera patenträtten är den så klart helt förkastlig och behövs inte över huvud taget, den har inget med äganderätt att göra.
  Det är en viss skillnad att stjäla folks surt förvärvade pengar mot att använda samma ”metod” som någon annan.

  Jag har förklarat det för dig förut, men jag tar det igen:
  Clearing är inget problem över huvud taget i ett fritt system.
  Mängder med värdesaker både fysiska och digitala byter ägare varje sekund på vårt jordklot utan problem redan idag.
  Om inte en stat, som beskattar sin befolkning, backar upp banken kommer det att finnas en gräns för hur mycket ”krediter/skulder” en bank kan skapa på guld, silver eller saffran -;) eller någonting annat, som folk väljer att använda som pengar, innan en bankrun inträffar. En viss ”leverage” kommer finnas i systemet, men den kommer att få sin jämvikt på en icke skadlig nivå.
  I ett sådant system kan vem som helst öppna en bank och utmana de andra.
  De seriösa bankerna är de som överlever, precis som med alla andra företag.
  Varför skulle inte fritt företagande fungera i bankbranschen när det fungerar i alla andra branscher?

  Pengar kommer alltid att flyttas runt i ett fritt system och skulle pengar inte finnas i ett valv uppdagas det ganska snart.
  I vårt system maskeras dessa ”hålrum” genom att nya ”krediter/skulder” hela tiden skapas, som du beskriver på bloggen.

  Förövrigt har banker en mycket viktig roll i det fria systemet och det är att kanalisera människors besparingar till lönsamma investeringar.

  Gällande 1800-talet, har jag aldrig skrivit att det var ett århundrade utan problem.
  Mänskligheten utstår olika vedermödor hela tiden.
  Men det var ett århundrade då miljontals människor lyfte sig ur total fattigdom, genom uppfinningar som du skriver och genom fritt företagande och minimal beskattning.

  Att många människor emigrerade till Amerika berodde på att det var missväxt i Europa och i Sverige pågick en religiös förföljelse.
  Då lockade det nya landet som var ännu friare ur alla aspekter.

  Nybyggarna i USA visste hur skadliga centralbanker var så man brände ner de första försöken att bygga upp centralbanker.
  Man visste också hur skadligt det var med ”papperspengar”, så man skrev in i grundlagen att bara guld och silver fick användas för att släcka skulder.
  1913 tillät dock sittande politiker att federal reserve bildades och vi vet ju hur det gick sen…

  Återigen vill jag poängtera att inget system är helt perfekt. Människor är olika och världen är extremt komplex, så vissa bekymmer kommer alltid att uppstå.
  Ett visst mått av pyramidspel kommer alltid att uppstå, då en del människor alltid kommer att tro att de kan bli rika utan att jobba.

  Hur tänker du att ”ditt” system ska se ut utan statliga centralbanker?
  Vi är ju illa fall överens om att centralbanker är dåliga :-).

  • Jo, jag har förstått att du tycker det är helt ok att all egendom ackumuleras till ett fåtal genom parasitism och att ingen hänsyn tas till allmännyttan. Jag ser varken ”friheten” eller nyttan med det.

   Du skulle förjlara PRAKTISKT hur clearingen går till utan penningväxling om det finns 1 miljon olika valutor i systemet. Att påstå som du gör i ditt svar att:

   ”Clearing är inget problem över huvud taget i ett fritt system.”

   svarar inte på frågan.

   Att bara bladdra på om att det löser sig själv med magiska osynliga händer i ett ”fritt system” och mala på med floskler besvarar inte frågan. Hur fan ska växlingen gå till utan kartellverksamhet i form av clearinghus, dvs centralbanker? Att, såsom du, påstå att marknaden fixar det där med lite magi svarar inte på frågan (men när fan svarade du på en fråga?)

   Jag anser att clearinghus dvs centralbanker måste existera men att penningväxlarna ska slängas ut ur systemet (ett sätt är t.ex Keynes Bancor-system). Jag skrev det i min förgående kommentar – som du gav, som vanligt, fullständigt fan i bemöta.

   Men bankerna ”kanaliserar” inga pengar – banker hittar på sina egna skulder som de ”lånar ut” till kundkonton och anskaffar skuldslavar med.

   Märker att du också totalt skiter i att bemöta de charter som fanns i ”den vilda västern”.

   Bra att du kommit på att 1800-talets Sverige inte var något kapitalistiskt eldorado.

   Något annat du totalt sket i att bemöta var när jag skrev:

   ”Den industriella revolutionen berodde på uppfinningar. Äganderätten till uppfinningar fördelades enligt patenträtten så att nyttan av uppfinningen blev allmän efter ett tag – dvs, för att tjata, allmännyttan ansågs (anses) vara nyttigare än egennyttan. Troligen hade inte den tekniska revolutionen inträffat om inte patenten släpptes fria och andra kunde gå vidare.”

   Det som fick det feodala samhället på medeltiden att inte utvecklas var att egennyttan hos adeln sattes högre en allmännyttan. Idag har vi samma situation – egennyttan hos den 1% som äger 99% av jorden går före allmännyttan och vi har hamnat i ett parasitärt feodalt system (vilket Hudson också påpekar -neoliberaler borde egentligen kallas neofeodalister).

   Vi lägger ned det här nu. Vill du diskutera så börja bemöta vad jag skriver och lägg av med att föröka ignorera ihjäl det!

Kommentarer inaktiverade.