Kan teknisk utveckling ske om egennyttan får härska över allmännyttan?

Det här blir en fortsättning på mitt tidigare inlägg:

När ekonomer blivit hjärntvättade till att tro att pengar kan arbeta och växa kan det inte gå annat än åt helvete med ekonomin

En neoliberal eller vad han nu är vid namn ”Markus” ”diskuterade” (dvs han mestadels gav fullständigt fan i vad jag skrev). Han påstod att ”kapitalismen” (va fan det nu är) stod för den industriella revolutionen på 1800-talet.

Min tes är att det nuvarande parasitsystemet nått sådana groteska proportioner att det vore bra att införa något liknande patenträtten. Äganderätten skulle liksom patenträtten begränsas till att gälla en viss tid. Kanske kunde det finnas en regel som sa att man kunde ärva motsvarande 2 miljoner från sina släktingar – resten skulle tillföras allmännyttan.

Mitt argumentet till Markus var (som han givetvis gav fullständigt fan i att bemöta):

”Mitt förslag vare att ägande skulle stå i mer relation till vilket arbete man lägger ned och mindre i relation till hur duktig parasit man är. Att ha en patenträtt innebär skydd av ägande men inte under obegränsad tid eller rum .Vad är din tanke? Att parasiterna fortsatt ska ha företräde”

”Om 1% äger 99% av världen var finns då frihet för de 99% som inget äger? Är det frihet att de, såsom nu, måste tigga om att få smulor från herrarnas bord? Mao att en parts ägande inkräktar på en annan parts frihet är redan bevisat i det system vi har idag där parasiter roffat åt sig 99% av alla tillgångar.”

Markus ickesvarade, som sagt, genom att istället komma med påståendet att den industriella revolutionen var ett resultat av ”kapitalismen” – dvs att egennyttan var det som drivit utvecklingen framåt. Ett påstående som han givetvis inte ansåg sig behöva styrka eller argumentera för – det räcker enligt honom att han bara påstår saker så är de sanna.

För är det verkligen egennyttan som drivit fram den tekniska utvecklingen? Eller är det kombinationen egennytta – allmännytta?  Jag svarade Markus:

”Den industriella revolutionen berodde på uppfinningar. Äganderätten till uppfinningar fördelades enligt patenträtten så att nyttan av uppfinningen blev allmän efter ett tag – dvs, för att tjata, allmännyttan ansågs (anses) vara nyttigare än egennyttan gällande patent. Troligen hade inte den tekniska revolutionen inträffat om inte patenten släpptes fria och andra kunde gå vidare.”

Jag kan mao inte se att Markus har rätt i att ”friheten” för de 1% att äga allt på de 99% bekostnad leder till teknisk utveckling. Det leder till en feodalstat där en egennyttig parasitklass växer fram som suger ut undersåtarnas (inklusive uppfinnares) arbete.

Vore det inte vettigare att se till att patenträtten blev gällande även för parasitöverklassen (va fan bidrar en bankir med för nytta?). Rätten att ackumulera egendom på andras bekostnad ska begränsas med samma motivering som patenträtten – allmännyttan väger tyngre än egennyttan. När 99% av världens befolkning får tigga för att få smulor som blir över från den 1% procentens bord har vi hamnat i ett statiskt feodalt samhälle där ingen utveckling längre kan ske. Om patenträtten utvidgades till att även gälla egendom skulle enorma resurser kunna frigöras som idag är helt improduktiva.

Så för att sammanfatta frågeställningen:

Kan utveckling överhuvudtaget ske när allmännyttan totalt slaktas på egennyttans altare? Patenträtten ger egennyttan en tidsbegränsad möjlighet att verka men sedan tillfaller nyttan av patentet det allmänna som alla kan utnyttja. Borde inte samma dynamiska lagar gälla även i synnerhet parasitrov (som dessutom ingen nytta alls för med sig ). Varför ska parasiträtten vara större än patenträtten?

Det som fick det feodala samhället på medeltiden att inte utvecklas var att egennyttan hos adeln sattes högre en allmännyttan. Den parasiterande överklassen sög upp alla resurser så att inga resurser fanns kvar till utveckling. Idag har vi samma situation – egennyttan hos den 1% som äger 99% av jorden går före allmännyttan och vi har hamnat i ett parasitärt feodalt system (vilket ekonomiprofessor Michael Hudson brukar påpeka genom att säga att neoliberaler egentligen borde kallas neofeodalister).

Neoliberaler brukar dra upp naturen som förebild för att allt ska vara ”fritt”. Hayek var en sån  tomte som neoliberaler gärna lutar sig mot. Men det finns inget skydd i naturen av obegränsat ägande. Lejonungarna kan inte ens ärva det föräldrarna har i magen. Lejonet återgår till jorden i det ekologiska kretsloppet – inget ärvs av nästkommande generation.

Det är lite roligt att neoliberalerna på allvar tror att det det finns lagar i naturen som skyddar arvsrätten och ackumulering genom generationer.

Här är fler lögner som vi lever i:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

Annonser

2 thoughts on “Kan teknisk utveckling ske om egennyttan får härska över allmännyttan?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s