Finns det någon grupp som är mer hjärntvättade än ekonomer?

Saknar lite alla banktroll som kom hit och käftade. Nu vågar ingen sig hit längre :). Har genom mail bistått by proxy i en diskussion på facebook (jag klarar inte av facebook). Tycker det är skoj att dessa bankkramare  är så totalt hjärntvättade av inbillningsväsendet förklätt till ”utbildning” att de faktiskt tror på allt snömos de hissar ur sig. De anser att det räcker med att vara extremt arrogant, högfärdig och överlägsen – logik ska ersättas med svamlande auktoritetstro.

Snubben på facebook kallar sig ”sakkunnig” men det enda hans svammel egentligen syftar till är att få ett skenbart intellektuellt övertag genom att begrava meddebattören i obegriplig snömos kryddat med föraktfullhet. Avsikten är att meddebattören inte ska våga dissekera snömoset och våga ifrågasätta det. Det är ett kejsarens nya kläder-trick där meddebattören ska bli så förödmjukad av det nakna svamlet att han/hon förblir tyst. Men om man börjar gräva lite i snömodden och har orken att ifrågasätta framträder nakenheten med all tydlighet och de intellektuella kortslutningarna blir glasklara. Men det tar tid och kraft så om ni, till skillnad från mig, inte har en ”banka troll”fetischism så ignorera dem istället för att bli förödmjukad av allt svammel. De är inget fel på ditt förstånd för att idioten svamlar obegripligheter – det är fel på den nyttiga idiotens förstånd.

Det här blir långt men förhoppningsvis blir det lärande då denne ”sakkunniges” svammel-härskarteknik framgår klart (och min ”banka-troll” härskarteknik likaså 🙂 ). Kopiera text bara rakt av och klistrar in:

—————————-
Jan Malmberg
Häromdagen ställde jag frågan varför bankerna har upplåningsprogram, om de nu ”trycker pengar ur tomma intet” som en hel del mycket, mycket dåligt informerat folk påstår hela tiden (fastän de helt saknar kvalifikationer för att yttra sig i ämnet, och inte kan presentera logiskt sammanhängande formler som stödjer deras argumentation).

Det dröjde inte länge innan ett av Sveriges senaste Marxistiska partier trädde in, och demonstrerade sin enorma okunskap i ämnet. Bland de försök till ”svar” som ny-Marxisterna erbjöd, hittade vi följande hopplösheter:

– Bankerna lånar pengar för att undvika en ”bank run”. Svaret är felaktigt. Dessutom försökte kommentatorn, vars marxistiska parti har skrivit ”bankerna skapar pengar ur tomma intet” att ta ner min frågeställning, genom att istället påpeka att ”de skapar dem elektroniskt”. Detta tillägg visade att personen ifråga inte vet vad en balansräkning är.

– ”Ränta är omoralisk” påstods det, och därmed la sig Ny-Marxisterna i vad folk anser att de vill ha betalt för att låna ut någonting. Ni därute som lånar ut någonting till någon mot en betalning av något slag, är numer omoraliska enligt Ny-Marxisterna, eftersom att ni tjänar på det. Ni ska istället göra som Ny-Marxisterna vill, annars är ni, som de brukar uttrycka det, ”egennyttiga”. Ny-Marxisternas ledargarnityr gillade allihop dessa kommentarer, och därmed är det nu ställt helt utom rimligt tvivel, att Ny-Marxisterna är just ett ny-kommunistiskt parti, som vill lägga sig i vilka vinster som får eller inte får göras i den privata sektorn. Detta är ingenting annat än kommunistisk planekonomi, och det har aldrig fungerat någonstans, oavsett vad kommunistiska muppar vill påstå.
– En annan helt hopplöst korkad devis som kastades in i tråden var att krediter tydligen ”absorberar kontanter”. Krediter har ingen sådan funktion överhuvudtaget. Digitala krediter absorberar ej kontanter per automatik, och om det blir kontantbrist på grund av att folk vill ha ut pengarna på sina bankkonton i fysisk form, så att Riksbanken tvingas trycka mer kontanter, så ökar bara mängden ej kreditbelastade valutaekvivalenter i ekonomin, kontra utstående kreditmängd.

En hel del andra dumheter förekom också i tråden, varvat med lite vanliga angrepp där jag kallades för ”lögnare”, med mer. Det är tydligen helt normalt när folk som fullständigt saknar kvalifikationer och verkliga kunskaper om banksektorn tar till orda, har jag fått lära mig.

Och det visar sig att det faktiskt har forskats och skrivits om ett bra tag nu, kring varför diverse löst folk ofta gaddar ihop sig och förespråkar ”enkla lösningar” på komplexa ekonomiska problem, och det visar sig vara för att de vill framstå som moraliskt och kunskapsmässigt överlägsna. Genom att med svepande, korta och odetaljerade formuleringar erbjuda simplistiska lösningar kring ekonomin och det för tillfället rådande finanssystemet, så hoppas dessa personer helt enkelt imponera på omgivningen på olika sätt. Inte sällan på ett omedvetet plan, det verkar exempelvis som att Neo-Marxisterna inte riktigt förstod att de faktiskt är just neo-marxister, förrän jag påpekade det för dem.

Nåväl.
Man ser ofta resultatet av dessa personers enkla lösningar, i länder som är på väg att bli hopplösa socialistiska haverier. Några moderna exempel är den pågående nordkoreanska katastrofen, haveriet i Venezuela där befolkningen nu nyligen kastat ut den kommunistiska regeringen ur parlamentsmajoritet, samt i Zimbabwe, där den socialistiske Robert Mugabe tog över och skulle göra enkla lösningar (varvat med lite rasism), vilket har lett till en hopplös katastrof. Så går det när man lyssnar på folk som hatar den västerländska kapitalismen på värsta fjortissätt, utan att ens förstå vad det är de hatar. Det kommunistiska rockbandet Rage Against The Machine har en låt som heter ”Know Your Enemy”. Kanske lite fler kommunister och ny-marxister skulle fatta vad låttiteln innebär, och sluta skämma ut sig?

Sammanfattning innan vi går vidare: Jag behöver INTE ha några som helst finanstips eller några som helst slags ”upplysningar” kring bank- och finanssystemet från folk som inte ens kan göra upp balansräkningar på det FRB/ZRB-system som de sitter och klagar på dagarna i ända, och som inte ens förstår vad de formler vilka de lägger upp i min logg, har för innebörd och vad de bevisar och vad de inte bevisar.

Det är fortfarande så, konspirationsfolk och neo-marxister, att jag är den ende som har kunnat ge er formler, uträkningar och resonemang grundade i naturvetenskap beträffande allt annat ni diskuterar. Varför i helvete tror då ni som inte har något verkligt att bidra med på de andra områdena, att ni har något att säga till om det nuvarande bank- och finanssystemet? Förstår ni inte själva hur orimligt det är av er…?

Rätt svar kring varför bankerna har upplåningsprogram, samt några andra kommentarer som är korrekta, lämnades av tråddeltagare som inte var medlemmar i Ny-Marxisterna. Här är några av svaren, men namnen är utelämnade tills vidare.

– Bankerna lånar pengar för att det är en skillnad i likviditetsgrad på olika tillgångar, skrev någon. Helt rätt. Vissa tillgångar är lättare än andra att avyttra, och för att täcka bankens behov av kapital (i dess bredaste bemärkelse), så kan det alltså vara lämpligare för banken med kortfristiga ”over night”-lån, snarare än att försöka likvidera en tillgång.

– En annan skribent inflikade ungefär att ”det har med förtroendet att folk betalar tillbaka sin lån att göra”, vilket också är en anledning, om än något indirekt. Banken lägger nämligen upp obligationspaket, alltså ihopklumpade utställda krediter, som säkerhet för vissa typer av lån banken tar (vanligen för ”over night”-lånen). Ju bättre bankens lånekunder är på att betala av på krediterna, desto säkrare är bankens balansräkning, vilket i vissa situationer kan reducera bankens behov av lån för att klara vissa kapitalkrav.
– En tredje skribent menade på att bankerna lånar in pengar för att attrahera kontantreserver från Riksbanken. Mja, mjo, mja, kanske.

Den verkliga anledningen till att bankerna lånar in pengar (se den bifogade länken från SEB, där ni hittar information om deras upplåningsprogram) är

1) bland annat ett av svaren som lämnades i förra tråden, alltså att banken bedriver kortsiktig upplåning vid olika tillfällen, för att säkerställa sitt likviditetsbehov, istället för att avyttra tillgångar som banken av olika anledningar hellre behåller i sin ägo.

2) Den andra anledningen är att banken naturligtvis INTE ”trycker pengar ur tomma intet”, inte ens trycker den digitala krediter ur tomma intet.

Under dagens banksystem som formellt sett kallas Zero Reserve Banking, så tror många bristfälligt informerade, att banken kan trycka upp oändligt med pengar när så behövs. Men för det första finns det så klart en låntagare, som ställer säkerheter och en återbetalningsförsäkran uppbackad av arbete mot krediten, och för det andra så finns det både kapitaltäckningskrav och kreditförlustreservationskrav på bankerna.

Bankerna MÅSTE alltså ha en viss mängd kapital i så kallad kapitaltäckning på sin balansräkning, samt en viss mängd kapital i så kallade kreditförlustreserver på sin balansräkning. Annars får banken INTE ställa ut mer lån till låntagare, även om det finns folk som VILL försätta sig i skuld till banken.

Bankerna trycker alltså INTE upp oändligt med digitala krediter ur tomma intet. Vad man har gjort med ZRB (som alltså egentligen INTE är Zero Reserve Banking Smiley tongue ), är att man har ändrat vilken typ av insättningar banken behöver ha på sin balansräkning.
Innan behövde banken ha kundernas sparpengar, som den under FRB-systemet fick låna ut till en viss procentuell andel. Nu under ZRB, så har man bytt ut kundernas sparpengar som säkerhet för lånen, till INVESTERARES insättning av kapital till bankerna. Grundtanken med ZRB är alltså att det ska vara ett flexiblare och investerardrivet utlåningssystem, istället för ett som är beroende av bankkundernas insättningar.

Det där har ni nog ALDRIG hört någon av tomtarna ta upp. Eller hur? Jag har ALDRIG sett någon av dem förklara detta, därför att vi är nu helt enkelt inne på saker och ting som bevisligen är för svåra för dem att förstå, eller åtminstone för svåra för dem att klura ut själva.

Vilka kapitaltäckningskrav och reservkrav som ställs på bankerna är ytterst under svenska riksdagens kontroll (vissa menar på EU eller andra pakter, men svenska riksdagen kan även besluta om att lämna EU…). Det är alltså den svenska riksdagen som bestämmer hur pass hög kapitaltäckningen och kreditförlustreservationen måste vara vid svenska banker.

Vad Neo-Marxisterna föreslår i sitt partiprogram, är att gå över till ett system med 100%-iga kapitaltäckningskrav. Det vet jag, för jag har hört det från en av lustigkurrarna i deras partiledning. Det är dock inte svårare än att under nuvarande ZRB-system helt enkelt ta riksdagsbeslut om att höja kapitaltäckningskraven och kreditförlustreservkraven tills man erhåller nära nog 100%-ig täckning.

Så nä. Bankerna trycker inte vare sig pengar eller digitala krediter vind för våg i nuvarande system. De följer de lagar som Sveriges riksdag har ålagt dem att göra. Bankerna har upplåningsprogram av olika slag, för att de behöver finansiera sina utlåningsoperationer.

De måste alltså ha kapital för att kunna låta ut kapital. Sen att de kan ställa ut högre lånebelopp än vad de har lånat in är en annan sak. Poängen är att inte ens nuvarande ZRB-regim är ”unbacked credit emission”, som det på lite finare fackterminologi heter.

Lustigt nog är det faktiskt balansräkningsmässigt snarare Neo-Marxisternas bankreformförslag [i sin helhet då, där även utgivningen av ej räntebelastade pengar från ett statligt organ ingår], som kommer närmre att vara ”unbacked credit emission” än vad dagens ZRB-system är, vilket för ett importberoende land som Sverige, är en potentiellt mycket farlig väg att gå (speciellt med finansiellt inkompetenta vänsterpolitiker vid rodret…).

Ta nu inte detta aftonföredrag med enkla diktatoriska anvisningar som att jag är nöjd med hur bank- och finanssystemet ser ut i dagsläget. Jag har på sakliga grunder (till skillnad från Neo-Marxisterna, som inte vet vad de snackar om) kommenterat missförhållanden i framför allt Västs finanssystem i cirka 8-9 år nu. Men kritik måste hållas saklig och med rätt utgångspunkt. Annars blir det bara ett enda hopplöst sammelsurium av svammel från massor av haverister.

Kanske vi nu efter denna extremt excellenta skrift slipper en del av de sjukaste stollerier från bankkritikerna därute. Men troligen inte. Snart kommer jag därför åter med en ny bank- och finansfråga från min gode vän Philosaurus. Han bad mig att inte ta upp vissa andra grejer de torskade på, så han kan få återkomma med fler memes framöver. And who am I to argue with a T-Rex? Smiley angel

Håll nu utkik för om Neo-Marxisterna slutligen inser sina kunskapsluckor, och börjar smyga in fakta från mina anvisningar i deras egen argumentation, något som har hänt tidigare. Det ska bli roligt att se. Ungefär som diverse 7-klöverfolk nu gör mot SD, tar över deras partiprogram och låtsas som ingenting. Smiley angel
För märk väl, ingen av Neo-Marxisterna som yttrade sig, kunde ju faktiskt svara på frågan som herr T-Rex yttrade. De förstod alltså inte vad det handlade om. Fastän det är Modern Banking 101. Smiley grumpy Smiley angel

Nä, istället var det andra tråddeltagare som inte dagligen spammar om finanssystemet, som faktiskt kom närmre svaret än vad spammarna gjorde.

Säkert många Neo-Marxister som blir arga på mig nu. Men det var de själva som började med förolämpningar mot mig för länge sedan, vissa redan för ganska precis två år sedan. Det var på den tiden som en av dem trodde att USA-Dollarn kan krascha och samtidigt trycka ner Svenska Kronan, fastän USD ju handlas motsatt mot alla andra valutor, och därför kan en USD-krasch bara betyda att andra valutor, däribland SEK stärks mot USD. Med avsaknad av såpass rudimentära kunskaper, är man då behörig som finanssystemskommentator? Svar: Nej.

Jag vann igen, som vanligt. Tryck ”gilla”, återgå till era respektive söndagsaktiviteter. Jag varnar också på förhand för att jag inte orkar med ännu en tråd med korkade mupperier om banksystemet, så här tätt inpå det partiella haveriet i den förra tråden. Så jag är mer benägen att diktatoriskt radera korkat spam bland kommentarerna den här gången, vilket ni inte ska vara ledsna för, eftersom att ni fick spamma fritt i den förra tråden. Ni har ju dessutom era egna loggar, så vill ni återigen torgföra smörja om grejer ni inte begriper er på, så kan ni alltid nyttja dem till diverse haverier.

————————

På frågan om vad kapital är för något svarade den ”sakkunnige” Jan Malmberg:

”Kapital är i sin vidaste bemärkelse alla typer av gods, IOU:s eller valutaekvivalenter (med eller utan ränta knuten till sig).

Under 2008 brukade vi kunniga skoja med att säga att ”Federal Reserve accepterar även en påse spik i sitt Discount Window”, eftersom att de bröt mot sin egen Enabling Act och godkände att bankerna postade hopplösa obligationer som säkerheter.”

…………………………………..

Det finns så otroligt mycket svammel i ovan kommentarer där definitionslösheten är närmast total. Jag hänvisade till mitt blogginlägg

Finansministern och nationalekomer kan inte skilja på skulder och pengar, dvs kronor

där jag visar att banker inte lånar ut pengar överhuvudtaget då ett kundkonto inga pengar kan innehålla. Hans grundantagande – att banker lånar ut pengar – som han bygger hela sitt intellektuella haveri på är mao totalt felaktigt. Det är som att ha grundantagandet att jorden är platt – för att få den sagan att gå ihop måste man svamla av helvete och försöka förnedra de som påvisar motsatsen till underkastelse och tystnad – det är ju svårt att genom logik påvisa att jorden är platt.

Jag svarade dessutom med dessa rader för att påvisa att ”den sakkunnige” inte ens kunde skilja på pengar och skulder:

Säg att jag är skyldig dig 50 kronor och jag skriver på en lapp:

-”Jag är skyldig innehavaren av detta papper 50 kronor”

Jag har då skapat en IOU (”I owe you” – jag är skyldig dig-papper)
Säg att du går till puben vill köpa en öl men inte har några pengar. Du kan då fråga pubägaren om han vill ta emot IOU-lappen varvid jag blir skyldig pubägaren 50 kronor. Pubägaren kanske dock vägrar acceptera att ta emot IOU-lappen då han vet att jag är en strulig fan.
I båda fallen ovan har inga pengar används.

I fall 1 mottog pubägaren IOU-lappen ISTÄLLET för pengar i väntan på att jag skulle komma så att pubägaren kunde kräva 50 kronor av mig. IOU-lappen har då fungerat som BETALMEDEL istället pengar.
I fall 2 vägrade pubägaren att acceptera IOU-lappen som betalning överhuvudtaget. IOU-lappen blev  mao inte accepterat ens som betalmedel.

Ett betalmedel är mao inte entydigt ekvivalent med pengar. Man måste enligt LAG ta emot en 50-lapp som betalning. Man är däremot inte enligt lag tvungen att acceptera bankernas IOU (dvs ditt kontoinnehav hos banken) som betalmedel – lika lite som pubägaren var tvungen att ta emot min IOU-lapp som betalning.
Om du tagit av dig skorna och erbjudit att betala en öl med dem så skulle det funkat det med som betalmedel om pubägaren gått med på det. Men jag tvivlar på att pubägaren skulle vara så ”sakkunnigt” dum i huvudet så att han inte förstått att skorna inte  är ”ekvivalent” med pengar. För att vara så korkat ”sakkunnig” måste man vara en ekonom som tror att spikar är ”valutaekvivalenter”, dvs pengar.

…………………………….

Den sakkunnige läste mitt blogginlägg och min kommentar. Min kommentar viftade han bort med:

”Hela ditt exempel med IOU:s ovanför är helt irrelevant för diskussionen. Det spelar ingen roll alls.”

Mitt blogginlägg kommenterade han på följande sätt:

Vad beträffar den inlänkade grejer från Parasitstopp-bloggen så är försöket till en balansräkning på kreditgivning under ZRB felaktigt. Det är felaktigt på flera sätt.

När man lånar krediter av banken, så uppstår följande:
– Banken ger låntagaren krediter.
– Banken får en återbetalningsförsäkran enligt lånekontraktet, samt möjligen även en ställd säkerhet mot detta. Om man exempelvis lånar på ett hus, så ställs huset som säkerhet. Banken får alltså dels i många fall (inte alltid…) en fysisk säkerhet mot krediten, och ett räntebärande papper.

Banken har alltså i många fall inte lånat ut något den inte har, utan har snarare gjort en tidsförskjutning på ett estimerat värde på säkerheten, och mot en avgift frisatt det estimerade värdet i nuet, utöver det har banken försäkrat sig om att låntagaren kommer att utföra en arbetsinsats så att denne får lön, så att lånet kan stängas.

Banken har dessutom kapitaltäckningskrav på sig, och även kreditförlustreservationskrav på sig, vilka innebär att banken måste ha godkänt kapital för dessa två poster i sin totala balansräkning för att uppfylla dessa krav.
Allt detta försöker banksystemshaveristerna som INTE kan någonting om finanssystem, få till att bli ”bankerna skapar pengar ur tomma intet”.

Detta är alltså vad som är ”tomma intet” enligt finanshaveristerna:
– Ställda fysiska säkerheter, exempelvis bilar och bostäder.
– En försäkran om en arbetsinsats, alltså produktion av varor och tjänster.
– Samt då tillräckligt kapital på balansräkningen för att kunna ställa lånet.

Det är klart att det är hur dumt som helst att försöka reducera ner detta till ”tomma intet”.

(Därmed inte sagt att jag anser att nuvarande system är optimalt.)

………………………………

Varvid jag svarade:

Det där med definitioner är något som ni ekonomer ”sakkunnigt” blir hjärntvättade till att inte förstå. På ett kundkonto existerar endast bankens skuld på pengar och inget annat (förhoppningsvis vet du om att det finns bankomater och att banken kan betala sin skuld den vägen, varvid ditt innehav av bankskulder minskar iom att ditt kontoinnehav minskar).

Enligt definitionen från wiki är en kredit (du som ”sakkunnig”, måste nog vara rätt förvånad över att ord faktiskt har en betydelkse mer än hopkokat godtycke), citat:

”Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning är exempel på olika slags krediter. ”

Enligt wiki-definitionen måste mao banken överlåta en penningsumma åt låntagaren, dvs banken måste överlåta en tillgång. Men banken påstår att den ”lånar ut” till kontot och kontot kan, som sagt, inte innehålla några pengar – kontot kan ENTYDIGT PER DEFINITION, bara innehålla bankens skuld. Banken ”lånar” mao inte ut några pengar alls till konton – varvid, enligt definitionen ovan, ingen kredit heller har skapats.Banken skapar bara två skulder på samma belopp kronor som aldrig existerat. Bankens skuld är en IOU som kan användas som betalmedel på samma sätt som i exemplet med pubägaren. Din IOU är inte pengar – bankens IOU (ditt kontoinnehav) är inte heller pengar. Pubägaren hade rätt att neka ta emot din IOU som betalning – vi har alla rätt att neka acceptera bankernas IOU:s (ditt och mitt kontoinnehav) som betalning Men vi kan enligt lag inte neka ta emot pengar.

Vad har banken enligt dig ”lånat ut” till kundkontot då kundkontot ENTYDIGT PER DEFINITION endast kan innehålla bankens egna skuld till kontokunden? Dvs kundkontot kan ENBART innehålla vad banken ”lånat” av kontokunden. Banken har inget ”lånat ut” överhuvudtaget.

Ekonomprofessor Hyman Minsky förstod det här när han skrev (till skillnad från dig var han sakkunnig):
“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”

Jag har därmed logiskt bevisat att det inte råder en ”ekvivalens” (du kanske skulle kolla upp vad ordet ekvivalens betyder också innan du svamlar iväg alltför långt). Att du inte kan hålla reda på definitioner och tror att spikar är ekvivalenta med pengar gör mest att man sorgfälligt måste gråta över idiotin hos de som, såsom du, petar näsan i vädret av högfärd och kallar sig ”sakkunniga”. Att svamla utan att veta vad man svamlar om är inte ”sakkunnigt” – det är korkat svammel för att dölja att man inte vet vad man skriver.

Men vi tar  lite mer svammel från din sida som är fyllt av logiska kortslutningar. Stycket du skrev, citat:

”Banken har alltså i många fall inte lånat ut något den inte har, utan har snarare gjort en tidsförskjutning på ett estimerat värde på säkerheten, och mot en avgift frisatt det estimerade värdet i nuet, utöver det har banken försäkrat sig om att låntagaren kommer att utföra en arbetsinsats så att denne får lön, så att lånet kan stängas.”

Så banken ”lånar ut” en estimering, dvs en skattning? Hur fan ”lånar” man ”ut” en estimering till ett kundkonto som PER DEFINITION BARA KAN INNEHÅLLA BANKENS EGNA SKULD? Du vet i verkliga livet, där du inte befinner dig, innebär att ”låna ut” att man ”lånar ut” något – t.ex en spade -man lånar inte ut en estimation, dvs skattning, om hur mycket  snubben som kanske kan få låna spaden kan gräva. Eller du lever verkligen i den verkligheten att när grannen frågar
-”Kan jag få låna din spade?”
svarar du:
-”Nä, men du kan få låna min estimering av hur djupt du kan gräva”
?

Du borde ta dig själv för pannan för att du svamlar ur dig sådana totala idiotier. Men det förutsätter ju så klart att du har ett pannben – chansen för det har du ju visat vara minimal.
Enligt Basel tre behöver banken inget ”kapitaltäckningskrav” alls för att ”låna ut” sina egna skulder till stat och kommun. Det anses vara säkert att stat och kommun inte synar bluffen och ställer till en bankrusning (du vet det där när banken måste betala sina skulder, genom t.ex bankomaten, som skedde t.ex senast i Grekland – men visst fan – du har ingen reality-check på något du skriver så varför skulle du fatta det?)
Dessutom har de två ”nobelpristagarna” (det är säkert bara ekonomer kvar som är så dumma i huvudet att de tror att det är ett riktigt nobelpris) Kydland och Prescot empiriskt bevisat att reserver läggs till ungefär 1 år efter det att banken hittat på och ”lånat ut” bankens egna skulder till kundkontot. Så det är inget fel på balansräkningen i mitt blogginlägg.
……………………………
Det är som sagt inverterat lärorikt att läsa översittande ekonomer som ersatt tänkande med auktoritetstro och svammel (för Jan Malmberg tror säkerligen själv på allt svammel han hissar ur sig – i religion är själva tron det viktiga och de flesta ekonomer är religiöst troende på direkta sagor)

……………………………….

Här är fler lögner som vi lever i:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Nej! Banker är INTE företag.

NEJ! Ditt konto hos banken kan INTE innehålla kronor! Liten film

NEJ! Du är aldrig låntagare av det som står på ditt konto! Banken är ALLTID låntagare av det som står på ditt konto.

Annonser

4 thoughts on “Finns det någon grupp som är mer hjärntvättade än ekonomer?

  1. Till skillnad från mig så orkar du käfta med alla stollar. Men på tal om stollar så är Stefan Ingves i nån chatt på Sveriges Radio just. Man uppmanar folk att ställa frågor. Jag tänkte på dig:)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s