Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:
—————————–

Tänkte försöka göra en tidsförklaring till hur vi hamnat i det skuldslavsamhälle som bankerna håller i. Jag tänker i bilder så det blir mest illustrationer.

Vi börjar med 1800-talet då privatbanker kunde ge ut skuldsedlar. För enkelhetens skull antar vi att alla banker ställde ut skuldsedlar på guld. Nedan bild förklarar hur det hela ”fungerade”. Vi tar även nutida namn på bankerna för att få det enkelt.

12

Att det fanns många olika utgivare av skuldsedlar innebar dock att fler växlingar mellan de olika bankernas skuldlappar måste ske. Detta kallas clearing – jag drar igenom problemet med att låta banker fritt få hitta på (och ”låna ut” ) sina egna skulder på guld samt problemet  att vi ska använda dessa påhitt som betalmedel i nedan inlägg:

Guld är inte pengar

(jag tror inte det är nödvändigt att läsa det för att hänga med i det jag skriver i det här blogginlägget men det kanske underlättar förståelsen – massa illustrationer där med 🙂 )

Ett alternativ för att lösa clearingproblemet skulle kunnat ha varit nedan lösning:

2

För att slippa flytta guld härsan tvärsan mellan valven varje dag efter clearingen fick varje bank istället ett kontoinnehav hos Riksbanken och Riksbanken blev 1903 ensam utgivare av skuldlappar på guld. Bilden nedan visar uppbyggnaden:

3

Av ovan ser man att det nu fanns två olika sorters skuldsedlar om man räknar med bankernas  riksbankskonton. Om vi tar SEB bara skulle de två skulderna på guld se ut som nedan:

4

På sedlarna ända fram till åtminstone 1960 stod det att man kunde växla skuldsedeln mot guld hos Riksbanken (kolla bilden nedan):

guldmynt

Men fler lager av skuldlappar skapades,. Folk lämnade in Riksbankens sedlar på banken som en insättning  och banken stoppade dessa i ett kassavalv samtidigt som banken noterade på kundens konto att banken var skyldig kunden dessa Riksbankssedlar, såsom nedan bild beskriver:

5

Nu var det tre lager av skuldsedlar ned till guldet på Riksbanken. Vi exemplifierar med SEB igen:

6

Notera att bankens kundkonton var en skuldlapp på en skuldlapp, eller med fikonspråk – en IOU på en IOU.

Guldet var mao inbäddat i flera lager av skuldsedlar och ingen använde guld överhuvudtaget för att betala med – guld var den relik den är. Ovan är ett överkomplicerat system. 1931 övergavs guldmyntfoten och det gick inte längre att växla Riksbankens sedlar mot guld. Riksbankens sedlar var genom lag pengar. Så som bilden nedan visar

7

Detta förenklade och minskade den överkomplicerade kedjan av skuldsedlar. Visat nedan igen med SEB som exempel:

8

Men bankerna såg till att vi kunde använda deras ”skuldsedlar”, dvs våra kontoinnehav hos banken som betalmedel. Bankerna ”lånade” dessutom ut sina egna skulder till kundkontona (hur man nu kan ”låna ut” sin egen påhittade skuld). Genom datoriseringen har bankerna kunnat expandera ”utlåningen” av bankens egna påhittade skulder till kundkonton som animeringen nedan visar:

anigif

Bankerna har i princip sett till att de enda betalmedel som existerar är bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav). Idag består 97% av alla betalningsmedel av bankernas skulder till kontoinnehavare och endast 3% är pengar. Bilden nedan är proportionell:

9

Bankernas mål är att vi överhuvudtaget inte ska kunna använda pengar, såsom bilden nedan visar:

10

Bankerna har mao gjort allt och alla till skuldslavar till bankerna genom att de ”lånat ut” sina egna påhittade skulder till kundkonton.

Vi måste förstatliga bankerna, erkänna bedrägeriet, konfiskera parasitrovet, ha skuldavskrivningar samt skaffa ett ärligt penningsystem där inte bedragare tillåts hitta på och ”låna ut” sina egna skulder – såsom sista bilden visar

11

Annonser

31 tankar om “Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

 1. Kan bara hålla med, men historiskt är guld trots allt den enda värdemätaren på ”pengar” som finns. Politiker har i alla tider urholkat pengarnas värde genom att trycka upp mer än de uppgivit. Se bara på romarrikets utspädning av guldet och silvret i mynten. Numera är ju guldet mätt i dollar totalt manipulerat av Libor, annars följde guldpriset sedan femtiotalet nästan exakt priset på olja.

  Missförstå mig inte, men folk har förtroende för guld eftersom det har en kostnad i form av arbete och energi vid sin framställning. Värdet i dagens pengar handlar bara om lagar och det värde staterna påstår att deras pengarna har. Efter den kommande kollapsen kommer folk inte att ha något förtroende alls för pengar och då finns det bara lagar kvar. Det finns en således en anledning till att Kina, Indien och Ryssland köper guld för sina dollar, eftersom dollarns värde kommer att bli noll.

  Men i det lokala samhälle jag tror blir vår enda framtid, om det nu blir någon, kommer inte guld att ha något som helst monetärt värde. Det är därför intressant att se ännu längre tillbaka i tiden, cirka 3500 tusen år eller så. Jag tänker då på de guldfynd som gjorts i bland annat Skedemosse på Öland:

  http://www.popularhistoria.se/artiklar/forntida-guld-i-ny-skattkammare/

  I det samhällssystem som då rådde var guld bara en vacker metall, utan något som helst monetärt värde. Sak samma i bland annat Inkariket.

  • Ditt resonemang förutsätter att vi använder skuldlappar på guld – inte guldet. En skuldlapp är inte pengar. Det som är problemet är just att vi använder skuldlappar och inte pengar. Bankerna kommer under en guldmyntfot kunna fortsätta ”låna ut” sina egna skulder.

   Guld är inte pengar heller – det är en vara. Att något har ett värde i sig gör det till en vara. Att återgå till byteshandel med varan guld är precis vad de som sitter på guldet (samma som kontroller dagens system) vill att vi ska göra så att de kan skapa nya skuldsedlar och nytt skuldslaveri.

   Pengar ska vara en värdeförmedlare skrivet under ett socialt kontrakt. Varorna och tjänsterna ska ha värde inte värdeförmedlaren – den ska bara vara en katalysator.Gesells ruttnande pengar, som såväl Fisher och Keynes gillade och som drog upp Wörgl ur djupaste depression vore bäst på lokal plan – sedan kan man syssla med byteshandel (med guld om man så vill) i större sammanhang. Den spekulerande tron på att pengar kan växa genom att ha ha ”inneboende värde” kan då minimeras.

   Guldbaggarna har genom Menger skapat en massa lögner om att det blir hyperinflation om staten tar hand om penningskapandet. Zarlenga avlivar de flesta av dessa lögner i ”The lost science of Money”. Du kan läsa lite i den hör artikeln om vilka lögner guldbaggarna har dragit till med:
   http://www.monetary.org/speech-at-the-u-s-treasury-dec-4-2003/2010/12

   Bland annat lögnen om att Rom blev svagt för att det övergav guldstandarden. Så här skriver Zarlenga:

   Rome isolated herself monetarily, basing her money on copper. This “disenfranchised” the gold/silver hoards and therefore much of the power of the East. While gold could still be traded in Rome as merchandise; without the monetary power, the ability of the East to control or disrupt Rome’s money would be reduced and she had a better chance to control her destiny.
   Republican Rome used Aristotelian Nomisma, where bronze discs were valued far above their commodity values. Under this money, she grew powerful, staying independent from the East. ”

   Dvs tvärtom vad lögnaren Menger försökt pränta in.

   Vidare är det en lögn att det är någon slags marknad som bestämt värdet på guld. Tvärtom visar Zarlenga övertydligt att det genom historien varit staten som genom lag (fiat) satt priset på guld.

   Och så där fortsätter lögnerna som guldbaggarna hissar ur sig. Men du har helt rätt i att deras tro är religiös och inget annat.

 2. I mänsklighetens flera hundra tusen års gamla historia har pengar bara varit bytesmedel de senaste 3000 åren. Låt oss hoppas på att detta penninglösa samhället återuppstår i en framtid, då har alla människor ett lika värde. Nu värderas vi alla efter hur mycket pengar vi lyckats roffa åt oss.

  • När något är ett bytesmedell är det en vara. T.ex använder vi nu bankernas skulder som bytesmedel Jag får en cykel mot att du får mer innehav av din banks skulder på ditt konto.

   Det är egentligen helt fel att kalla det vi har för ett penningsystem. Pengar ska döda skulder – inte vara en skuld. Än mindre ska pengar födas genom att, såsom nu, bankerna hittar på sina egna skulder till konton som de sedan ”lånar ut” och på så sätt skapar skuldslavar åt banken. Tänket att pengar ÄR skuld är den främsta tankebojan som fjättrar alla. Motsatsen är, som sagt det sanna – pengar ska döda skulder.

   Med pengar som ruttnar läggs värdet på varan och tjänsten. De mervärden vi skapar för varandra kommer ha inneboende värde – inte pengarna i sig själva.

   • Helt rätt! Men för att det ska funka med skuldfria pengar måste vi ändra på människans psyke och det är något helt annat det. Det kommer alltid att finnas människor som vill bestämma och ha makt över andra.

 3. Jag är imponerad! Jag kan inte se att det på strikt logiska grunder går att välta ditt resonemang (åtminstone inte när det gäller den rent tekniska biten). Guldet har också sett sina bästa dagar. Visst, man kan alltid luta sig mot årtusenden av historiska data, men jag skulle inte göra det…

  OT (men kanske inte helt). Skulle du hålla med om att innehållet och det skribenten beskriver i artikeln (länk) är någorlunda korrekt (rent tekniskt)? Min generella åsikt är åtminstone att det går att börja läsa SvD igen. En viss kvalitetshöjning tycker jag mig märka.

  http://www.svd.se/rantehojning-i-usa-kan-skapa-problem/om/naringsliv

  • Tack
   Fanns en del vettigt i resonemanget men reporäntan har inte den ”styrfunktion” som den påstås ha än mindre nu när de amerikanska bankerna flödar över av pengar på sina centralbankskonton. Dessa centralbankskonton är ett helt slutet system där inga pengar kan rinna ut till kundkontona hos bankerna (då kundkontona, som sagt, inte kan innehålla pengar överhuvudtaget – de kan bara innehålla bankens skuld på pengar). Bankerna behöver då inte använda FED för att klara clearingen så ”styrfunktionen” i reporäntan är minimal, Dessutom är korrelationen den omvända enligt Richard Werner

   • Jo, absolut. Jag menar bara att det finns en del vettigt i artikeln om man resonerar utifrån det system som vi för närvarande har, och då bedömer det som någorlunda hållbart. Det vill säga man antar deras perspektiv på saken. Att nuvarande system rent faktiskt inte är hållbart i längden är ju uppenbart, och kommer också att visa sig rent empiriskt.

 4. Enda värdemätaren guld! Nä! Det finns mynt med sädeskorn (vikt) på som angav värdet. Säd är bättre än guld egentligen för det kan man äta. Mycket bra inlägg. Det ska jag studera under julen!

  • Du har helt rätt! Faktiskt var säd myntbasen i antiken – inte själva myntet (om det så var gjort av guld). Zarlenga visar i ”The lost science of Money” upp en massa mynt där de står hur mycket säd innehavaren kan hämta från sädesförrådet. Så det var precis såsom du skriver – värdet låg inte i guldet – värdet låg i säden som gick att äta.

   Det gamla guldmynten hade ett fixt, genom lag, bestämt värde motsvarande ett visst antal sädeskorn för varje mynt. Från Zarlengas bok där han drar upp hur mycket sädeskorn man fick för guldmynt från olika ställen – och alla hade det gemensamt att det det var staten som genom fiat (lag) bestämde hur många sädeskorn man skulle få för varje mynt (inte någon mystisk marknad som med hjälp av ”osynliga händer” bestämde värdet på varje guldmynt – såsom guldbaggarna diktar ihop det).

   Så för att göra en liknande bild av hur det funkade som i blogginlägget:

   Ovan är en sanning som guldbaggarna med hjälp av lögnaren Menger försökt sudda ut. Jag kanske skulle göra om inlägget och starta därifrån 🙂

 5. Delade på facebook! Och skrev att allt man behöver lära sig om pengarna finns på din blogg. Att vi alla är slavar och att första steget är att bli medveten om det. Så fler lär komma hoppas jag. 😛

 6. Jag orkar inte skriva ett eget inlägg och det känns som om det skulle vara lättare att komma igång med en större diskussion här än på min blogg.

  Det skulle vara roligt med en diskussion om ett mynt av en viss storlek präglat i silver utan något angivet monetärt värde på. Alltså i princip en myntliknande metallklump som skulle kunna cirkulera mellan samhällets medborgare får själv bestämma värdet på myntet. Silver mest på grund av att silver inte är lika sällsynt som guld och inte hellre lika svårt att få tag på. Kalla det sedan pengar eller vara, skit vilket.

  • Varför prägla det om det nu är en bytesvara. Jag har inget emot byteshandel, varken med guld eller silver, jag tycker man ska kunna idka byteshandel med vilken vara eller, för den delen, tjänst man vill. Däremot ska man inte kalla bytesmedlet i byteshandeln för pengar.

 7. Jag var lite för snabb. Detta mynt skulle givetvis flyta runt parallellt med en av staten utgiven valuta, inte som en konkurrent utan som en värdemätare på den statliga valutan.

  Säg att medborgarna tycker ett tjog ägg är värt ett silvermynt, eller att tjugo kilo mjöl är lika med ett mynt. Det skulle vara mycket svårt att inflatera (heter det så?) bort det värdet av en penningutgivare.

  • Jag tycker, som jag skev, att Gasells ruttnande pengar är bättre. Ett av skälen (mer än de jag angav) är att det blir svårare för sådana som Soros att hamstra en valuta för att sedan sänka den (hur många gånger har han gjort det?) . De pengar som Soros hamstrade skulle då ruttna bort och ersättas av andra.

   Som det är nu de som sitter kontrollerar den digitala ”sedelpressen” härskarvalutan, dollar, sänka vilket land som helst genom spekulation (vilket de även gjort ett otal gånger, bl.a med Soros som bulvan).

 8. 1/ Myntet/mynten måste ha en viss storlek och ett med varandra jämförbart värde, därför präglas.

  2/ Den stat som är villig att ge ut en ruttnande finns inte och kommer aldrig att finnas. Stater kontrollerar sina medborgare genom att lova och tvinga sina medborgare till vissa saker vilket är enkelt med dagens kreditsystem.

  3/ Visserligen går det att samla på sig en hög silvermynt, men de skulle inte cirkulera via de vanliga vägarna och i händelse av en kollaps i statens skuldbaserade system skulle dessa mynt fortfarande fungera. I alla fall på det lokala planet.

  Sov på saken, det har jag gjort:)

  • Men det är ändå fråga om byteshandeö mellan silver (eller guld) mot en annan vara. Sov på saken och betänk en gång till att det är fråga om byteshandel med bytesmedel – inte pengar – det har jag gjort 🙂

   Nä, det är möjligt att det inte finns någon i toppen som gillar ruttnande pengar, Keynes och Iring Fisher gillade dem dock – Ficher sa bl.a
   ” “the correct application of stamp scrip would solve the depression crisis in the US in three weeks!”” på trettiotalet.

   Roosevelt förbjöd mycket riktigt att Wörgl experimentet genomfördes i USA. Centralbanken i Wien stoppade Wörgl så att Wörgl föll ned i armod igen. Så visst – det finns de mäktiga är emot ruttnande pengar, helt klart. Men varför lägga sig platt och inte låtsas om att alternativet finns och, att såsom du förordar, återgå till byteshandel med silver eller guld? Dessutom är ruttnande valuta något som kan komma underifrån på lokal nivå underifrån (Wörgl var ett exempel – finns fler i Tyskland idag)

   Vi ska inte ha ett statligt skuldbaserat system – staten ska spendera ut skuldfria pengar. Är de dessutom ruttnande har de en begränsat utbredningsområde som skyddar lokal ekonomi (varför skulle en amerikan hamstra och spekulera i ruttnande kronor om han vet om att de ruttnar bort?).

   Och, som sagt, att återgå med byteshandel med guld och silver som backup är inte bättre – vi än det vi har. Dessutom skulle det inte ens bli en byteshandel med guld – vi skulle börja med byteshandel med bankernas skuldlappar igen – du får mer av bankens skulder (på ditt konto) mot att jag får din cykel.

 9. Jag menade att dessa silvermynt skulle kunna cirkulera parallellt som en sorts motpol till de statliga pengarna, inte i stället för. Men i slutänden är det troligen ett lika omöjligt projekt som de ruttnande pengarna, för hur ska de komma i cirkulation?

  De som kontrollerar vårt så kallade ekonomiska system verkar vara beredda att ta till världskrig för att kunna behålla sin makt, så vi kan lika gärna diskutera fotboll eller kvällens teve-program.

  Vi låter diskussionen vila ett tag och funderar vidare undre tiden.

  Jag gjorde en lyckad bytesaffär idag. Jag bytte en takreparation mot en bisvärm:) Arbete mot arbete,kan det bli bättre:)

  • Perfekt farfar med din byteshandel – det är det som är styrkan med ruttnande pengar – pengar i sig har inget värde och därför blir det inget spekulerande i att få dem i att växa. Med ruttnande pengar får andra, mer sociala sätt, såsom byteshandel mer plats. En reell vara eller tjänst byts mot en annan reell vara eller tjänst och den finansiella parasitismen kan minimeras. För vad tillverkar en bank för något – jo det enda de ”tillverkar” är att pengar ska växa (men bankerna får ju egentligen inte ens pengarna att växa – det enda de får att växa är skulderna).

   Så, inget problem för mig att idka byteshandel med silvermynt eller, för den delan, chokladmynt – men man ska inte kalla dem pengar.

   • Min bedömning är att staten kommer att ge ut digitala skuldfria pengar. Kanske inte i första hand för att de önskar det, men för att de blir tvungna till det för att få till ett väl fungerande penningsystem. Ett humanistiskt system för de många. Kalla det gärna naivt, men jag ser det inte så. Jag vet vad jag grundar mitt påstående på. Ring ut det gamla året…

   • Japp, faktiskt är det ungefär utvecklingen Michael Hudsom beskriver i den här viktiga artikeln. Precis såsom du brukar påpeka skriver han att det går fort nu. Avknoppningen från finansmaffian leds av Kina och Ryssland genom AIIB, CIPS, SCO, BRICKS, Ruble, yuan etc som motpol mot IMF, dollar, Swift, TTP unipolära imperiebyggande. Lång artikel men lite citat:

    ”The nightmare scenario of U.S. geopolitical strategists seems to be coming true: foreign economic independence from U.S. control. Instead of privatizing and neoliberalizing the world under U.S.-centered financial planning and ownership, the Russian and Chinese governments are investing in neighboring economies on terms that cement Eurasian economic integration on the basis of Russian oil and tax exports and Chinese financing.

    Russia and China are simply doing what the United States has long done: using trade and credit linkages to cement their geopolitical diplomacy. This tectonic geopolitical shift is a Copernican threat to New Cold War ideology: Instead of the world economy revolving around the United States (the Ptolemaic idea of America as “the indispensible nation”), it may revolve around Eurasia.

    Nations would mint their own money and hold each other’s debt in their international reserves instead of borrowing or holding dollars and subordinating their financial planning to the IMF and U.S. Treasury with their demands for monetary bloodletting and austerity for debtor countries. There would be less need for foreign government to finance budget shortfalls by selling off their key public infrastructure privatizing their economies.

    http://www.counterpunch.org/2015/12/18/the-imf-changes-its-rules-to-isolate-china-and-russia/

 10. Ping: Sammanfattningar om bedrägeriet kallat penningsystem | Ett nytt penningsystem

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s