Extrem crash course i hur penning och banksystemet ”fungerar”

Jag förstår inte hur folk inte verkar kunna fatta parasitismen och det perversa i hur bank och penningsystemet fungerar. Det är ju så extremt enkelt uppbyggt! Absurt, ja! Men extremt enkelt att förstå. Troligen är det just absurdheten som får folk att tappa tron på det egna förståndet.

Så här är en extremt enkel crash course för grunden till hur parasitsystemet är uppbyggt:

Säg att du lyckas inbilla någon förståndshandikappad att din elräkning ÄR kronor. Antag att du är skyldig denne förståndshandikappade 500 kronor. Då den förståndshandikappade tror att dina skulder är kronor accepterar han din elräkning som betalning. Den förståndshandikappade sitter nu med din elräkning i handen och tror att elräkningen är kronor.

För att den förståndshandikappade inte ska bli luradpå ovan sätt  finns en överförmyndarmyndighet som ska skydda den förståndshandikappade.

Men det är precis på ovan sätt som bankerna fungerar. Fast du blir faktiskt betydligt mer blåst av banken än den förståndshandikappade personen ovan. Detta då du tror att du håller kronor på ditt konto när det enda som ditt konto kan innehålla är bankens skuld till dig.Det är mao ingen skillnad mellan din elräkning och ditt kontoinnehav – din elräkning är din skuld – ditt konto är bankens skuld. Den enda skillnaden är att du blivit hjärntvättad till att tro att bankernas skulder (dvs ditt kontoinnehav) ÄR kronor. Du har mao blivit blåst på exakt samma sätt som den förståndshandikappade ovan.

För att du ska fortsätta vara lurad finns flera myndigheter som försöker övertyga dig om att den absurda lögnen – att bankernas skulder (dvs ditt kontoinnehav)  ÄR kronor – är sann. Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen är exempel på statliga inrättningar vars grundläggande funktion är att upprätthålla ”förtroendet” för lögnen. Det sjuka är att de flesta tjänstemän inom dessa myndigheter också är så hjärntvättade genom sin ”utbildning” att de faktiskt också tror lögnen är sann. Mao utbildningsväsendet för ekonomer är en till statlig inrättning som är satt att lära ut lögner. Därtill kommer media vars journalister också blivit lärda att mantra lögner. Och, som sagt, det flesta av ovan lär ut lögnerna helt omedvetna om att det är lögner.

Men, som sagt, banken lurar dig mångfalt mer än du lyckades lura den förståndshandikappade i exemplet ovan. För inte nog med att banken lyckas med att inbilla dig att bankens skuld (ditt kontoinnehav) ÄR kronor – banken ”lånar ”dessutom ”ut” bankens egna skulder till ditt konto och kräver att du ska betala tillbaka dessa påhitt mot ränta.

För bankpersonalen ljuger (troligen helt omedvetet) när hen säger:

-”De 2 miljoner kronorna som du lånat för att köpa ditt hus har överförts till ditt konto”

För ovan uttalande innehåller minst tre lögner:

Lögn 1: Ditt konto kan inte innehålla kronor överhuvudtaget. Ditt konto är bara en notering över hur mycket banken är skyldig dig.

Lögn 2: Banken har inget lånat ut alls. Detta då:

Lögn 3: Kronor inte överfördes från något annat konto – banken hittade på kontoinnehavet vid det likaså påhittade ”lånetillfället”.

Jag förstår faktiskt inte varför inte folk kan se det absolut perversa kriminella beteendet i ovan. Varför fortsätter folk tro på fullständiga lögner? Varför kräver de inte bankerna förstatligas, att alla påhittade skulder avskrivs samt att de parasiter (Wallenberg, Björn Wahlroos etc) som tjänat på parasitismen och lögnerna fråntas sin egendom (exempelvis genom en extrem progressiv beskattning)

Ovan var som sagt en extrem crash course. En djupare crash course som går igenom den interna lögnmekaniken mellan bankerna med balansräkningar, clearing, stibor, repor etc kan ni läsa här:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

 

Annonser