Neoliberalismens försvar av slaveriet genom ägandet

Min mer kreativa blogg, mitt senaste inlägg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

————————

“When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of time they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it.”

― Frédéric Bastiat

——–

Jag håller på att läsa Professor Andrew Sayers bok ”Why We Can’t Afford the Rich” – en extremt bra bok som jag varmt rekommenderar. Hans argument är klockrena (kolla in videon nedan för att få en överblick – enkelt, lågmält och sakligt).

Grundtanken i Sayers bok är att skilja på

 1. Inkomst genom att personen skapat en tjänst eller vara. Sayers kallar detta för ”earned income”
 2. Inkomst genom att suga ut andras arbeten (såsom aktieutdelningar, spekulering i aktier och valuta, bankers skuldsättning av allt, hyra för bostäder, mäklare , etc etc). Sayers kallar detta för  ”unearned income” (jag kallar det parasitism)

Neoliberilsmen har, såsom jag påpekade i mitt föregående blogginlägg, vänt totalt ut och in på vad de klassiska liberalerna avsåg med en fri marknad – t.ex Adam Smith och Stuart Mill hade den direkt motsatta uppfattningen – en fri marknad var enligt dem en marknad befriad från parasitism. Stuart Mill uttryckte det t.ex så här:

”They grow richer, as it were, in their sleep, without working, risking, or economizing. What claim have they, on the general principle of social justice, to this accession of riches? In what would they have been wronged if society had, from the beginning, reserved the right of taxing the spontaneous increase of rent, to the highest amount required by financial exigencies?”

– Principles of Political Economy

Mill går sedan in på hur man ska ta skatt på de som får sina inkomster utan egen arbetsinsats. Neoliberalismen hävdar motsatsen – ägandet är absolut och rätten att parasitera måste få vara oinskränkt för att samhället ska kunna frodas. Liberalen Mill ansåg tvärtom att parasiternas rov skulle tas ifrån dem genom skatten och gå till allmännyttan

Sayer argumenterar på ett väldigt övertygande sätt mot nyliberalernas försvar av detta parasiterande (kolla in videon). Jag tänkte bara komplettera genom att se det från en annan vinkel.

Patenträtten är en begränsning av äganderätten. Den ger uppfinnaren en begränsad tidsram att ha ensam äganderätt till sin uppfinning – sedan blir ägandet allmänt. Tanken är att den allmänna nyttan av uppfinningen väger tyngre än uppfinnarens egennytta. När patenttiden gått ut blir rätten att nyttja uppfinningen allmän.

Jag tycker patenträtten är vettig – allmännyttan ska gå före egennyttan så att alla kan få nytta av uppfinningen. Men jag menar att det övertagande patenträtten innebär från egennyttan till allmännyttan i än större grad borde gälla de som får sina inkomster när de sover, såsom Mill uttryckte det (genom att parasitera enligt mig). För det finns en kvalitativ skillnad mellan en uppfinning och att ruva på egendom som man fått genom t.ex arv (eller genom att spekulera på börsen eller, såsom bankerna – ”låna ut” fullständiga påhitt och sätta allt i skuld). En uppfinning kan skapa nyttiga varor och tjänster – att ruva på egendom och vänta på att de ska växa genom parasitering skapar inget annat än ackumulering av redan skapade värden till egennyttans fromma på bekostnad av allmännyttan. Så att göra såsom liberalen Mill föreslog – att skatta bort inkomster skapade i sömnen är än mer motiverat än att ta bort uppfinnarens rätt att nyttja sin uppfinning. Uppfinningen kan potentiellt skapa välfärd åt allmänheten – de som suger ut andras arbeten i sömnen skapar ingen välfärd – de suger ut befintlig välfärden från allmänheten.

Neoliberalerna tycker givetvis precis tvärtom – parasiternas rätt att suga ut allt på allmännyttans bekostnad är okränkbar. Skatt är enligt neoliberalismen den ultimata kränkningen av individens rätt att roffa åt sig från andra genom någon kvasidarwinististisk ”sink or swim”-ideologi – staten ska inte lägga sig i ”naturens gång”. Att staten lägger sig i genom att skydda obegränsat ägande är dock något nyliberalerna blundar friskt för.  Precis såsom feodalherrarna, vars ägande var skyddat av staten, kunde hyra ut land till livegna bönder och ta skörden utan att ha lyft ett finger anser nyliberalerna att parasiternas rätt att suga ut resten av ekonomin ska var oinskränkt. Neoliberalismen är mao, precis som jag påpekade i mitt föregående blogginlägg, bara ett förtäckt nyfeodalt system.

Så Sayer har helt rätt i sin bok – ””Why We Can’t Afford the Rich” – vi har inte råd att låta parasiterna suga ut den verkliga ekonomin av tjänster och varor. Det är dags att skatta bort parasitrovet från de 1 procenten så de kan tillfalla allmännyttan. Parasitens rätt att parasitera ska tas ifrån henom precis såsom patenträtten överlåter äganderätten över patentet till allmänheten efter en viss tid. Äganderätten ska ha begränsningar både i tid och rum.

—————————-

Har sammanställt en bok om penningsystemet som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med förslag på förbättringar.

Kan laddas ned här:

Två länkar där jag laddat upp pdf-filen har plockats bort på kort tid så jag ska göra en ny och  ladda upp. här är en länk till bloggsidan med samma innehåll i väntan på pdf-filen:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Den här en annan av mina bloggsidor som tar upp samma sak med en lite annan vinkling

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser

5 thoughts on “Neoliberalismens försvar av slaveriet genom ägandet

 1. Sayer inleder boken med ett citat av dollarmiljadären Warren Buffet som jag tycker säger vad neoliberalismen egentligen syftar till:

  “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”

  Grundarna av nyliberalismen, Hayek och Mises, fick, såsom Sayer påpekar, ekonomisk stöd av den härskande klassen. Och, som sagt, Buffets perversa klasskamp sker genom ideologin nyliberalism.

 2. Ingenting att oroa sig för; den ”osynliga handen” löser allt… Man undrar ju i sitt stilla sinne om de inte i grunden är religiösa svärmare…

 3. Att en socialdemokratisk regering ens låter detta fortsätta, utan att beskatta kapital, är otroligt! Det finns ingen anledning att någon ska sitta på så mycket pengar. En av Wallenbergarnas ägande uppgår till samma summa som 48% av BNP. Det säger sej själv att det är fruktansvärt fel Och det är ju arbetarklassen som har jobbat ihop hans och hans gelikars förmögenheter. Inte de själva. Jag tror att regeringen är rädd att dessa parasiter ska flytta sina företag utomlands, om man tvångsbeskattar dem. Men jag anser att man bör skapa lagar så att det blir omöjligt.
  // Kao

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s