Risken och vansinnet i penningsystemet ligger i att bankerna får låtsas att deras skulder är pengar

Min mer kreativa blogg, mitt senaste inlägg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

————————

“of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today.”

Mervyn King fd chef för Bank of England

Penningsystemet bygger på att bankerna tillåts ”låna ut” sina egna skulder (IOU:s) till kundkonton och låtsas att bankens skulder ÄR pengar (dvs kronor som enligt lag bara Riksbanken kan skapa). Grunden i detta vansinne är tanken att en persons skuld är en annan persons tillgång. Tänkte försöka förklara det där med att riktiga pengar innebär en slutgiltig betalning som kanske är oklart för många.

Vi tar pubbesöket som exempel igen som jag tjatat så mycket om.

Säg att jag är skyldig dig 50kr. Då kan du köpa en öl på Puben om pubägaren går med på det, allt du behöver säga är:

-”Micke är skyldig mig 50kr, kan han betala senare?”

Varvid du får en öl. Min skuld har då fungerat som betalmedel men du kan omöjligt hävda att du betalat med kronor, dvs pengar. Pubägaren skriver på en lapp att ”Micke är skyldig 50 kr” och lägger i sin kassaapparat.

Skuldlappen i pubägarens kassa är då en tillgång för pubägaren – dvs min skuld är pubägarens tillgång då han kan kräva pengar av mig. Så länge jag inte betalat skulden tar dock pubägaren risken att jag inte kommer och betalar min skuld. När jag betalat pubägaren 50 kronor dödas skulden och samtidigt dödas risken.

Säg att pubägaren låter dig får dricka 10 öl samtidigt som du hävdar att

-”Micke är skyldig mig 500 kronor är det ok om han kommer in och betalar senare”.

Accepterar pubägaren detta tar han givetvis en än större risk att inte bli betald. Om jag dyker upp och betalar min skuld på 500 kronor så försvinner risken för pubägaren.

Vad har vi lärt oss av ovan? Jo, att man kan betala med en skuld såsom du gjorde i exemplet ovan och när pubägaren accepterar skulden som betalmedel tar pubägaren en risk. När skulden betalats med pengar, dvs kronor, försvinner både skulden och risken. Pengar dödar mao både skulderna och riskerna.  I fallet med pubägaren är det ju solklart att risken att han inte blir betald i slutändan ökar ju fler skulder han accepterar som betalmedel – han skulle troligen tycka det var vansinnigt att spara på t.ex 1 miljon av mina skulder i sin kassaapparat i form av skuldlappar (IOU:s) – i synnerhet om jag aldrig dök upp och började betala av mina skulder.

Man kan då fråga sig varför man skulle bygga upp ett system där man slutar använda pengar och istället använder någons skulder som betalmedel. Det verkar ju totalt vansinnigt. Men ändå är det sk ”penningsystemet” uppbyggt på just detta vansinne – fast än värre då bankerna lyckats sudda ut gränsen mellan vad som är pengar, dvs kronor, och vad som är bankens skulder (IOU). För ditt konto är bankens skuld till dig – när du går till bankomaten betalar banken av på sin skuld och du får kronor i handen. Det är mao ingen skillnad på skuldlappen som ligger i pubägarens kassaapparat och ditt kundkonto hos banken – skuldlappen i pubägarens kassaapparat är min skuld på pengar (kronor) till pubägaren – på samma sätt är ditt konto bara en digital skuldlapp på hur många kronor banken är skyldig dig.

Men vansinnet slutar inte där. Tänkt dig att jag traskar in till pubägaren och säger

-”Hörru, du kan få låna min skuld mot 5% ränta”

varvid jag skriver på en lapp ”Jag, Michael Thudén, är skyldig puben 50 kr”. Pubägaren skulle då skaka på huvudet och tycka jag var en idiot.

Men ovan är precis vad bankerna sysslar med. Banken ”lånar ut” bankens egna skuld till kundkontot och ljuger samtidigt kunden rakt upp i ansiktet genom att säga.

-”Den miljon kronor som du lånat har nu överförts till ditt konto”

För som visats ovan kan inte ditt konto innehålla kronor, dvs pengar, överhuvudtaget. Banken hittar på sin egen skuld vid det likaså påhittade ”lånetillfället” och vi använder bankernas skulder som betalmedel ISTÄLLET för att använda pengar, dvs kronor – precis på samma sätt som du använde min skuld som betalmedel för att köpa dig en öl. (troligen har bankpersonalen ingen aning om att hen ljuger – hen tror på riktigt att kundkontot kan innehålla pengar, dvs kronor).

När pubägaren accepterade min skuld som betalmedel tog han en risk då jag kanske inte skulle betala skulden. Pubägaren tog en risk i att hålla min skuldlapp i kassaapparaten som betalning. Samma sak med bankerna – du tar en risk då ditt konto är bankens skuld till dig. Blir det bankrusningar blir det lika uppenbart för dig att bankerna inga pengar har som det skulle bli för pubägaren att jag inga pengar har. Pubägaren skulle  tvingas ta förlusten för att han litade på mig – du tvingas ta förlusten när bankerna stänger bankomaterna.

När jag betalade pubägaren de 50kronorna dödades skulden och risken för pubägaren. Pengar dödar mao skulder och risker. Pengar har mao egenskapen att slutgiltigt döda skulder och risker. När bankerna skapar betalmedel skapar bankerna mao samtidigt risker genom att skapa skulder som bankerna aldrig kan betala. Idag består den sk ”penningmängden” till 97% av bankernas skulder till kontokunder som vi använder som betalmedel ISTÄLLET för att använda pengar (dvs kronor). Det betyder att bankerna byggt upp ett enormt pyramidspel där vi använder bankernas egna skulder som betalmedel istället för pengar. Det betyder i sin tur att för att det ska finnas något att betala med måste bankernas skulder ses som giltiga betalmedel (och, som sagt, bankerna t.om ges rätten att ljuga ”låntagaren” rak upp i ansiktet genom att påstå att banken ”lånar ut” kronor till kundkontot).  Det i sin tur gör att nästan hela ”penningsystemet” är byggt på risk då det knappt finns några pengar som kan döda skulder och risker. De enda pengarna allmänheten kan komma åt och betala med är sedlar och mynt, dvs kontanter. Det är så illa att inte ens staten och kommunerna kan betala med kronor, dvs pengar, längre – de kan bara betala med bankernas skulder de med.

Vi har mao ett system där bankerna inte kan avkrävas att betala av sina skulder till kontokunderna för då finns nästintill inga betalmedel att betala med (notera igen skillnaden mellan betalmedel och pengar – ett betalmedel behöver inte vara pengar). Om storbankerna går i konkurs (dvs om de tvingas betala sina skulder till kontoinnehavarna) så kommer alla kundkonton raderas. Staten måste därför skydda bankerna så att risken minimeras att bankerna tvingas betala sina skulder till kontokunderna vid  t.ex en bankrusning genom t.ex den sk ”insättningsgarantin” . För vad är ”insättningsgarantin”? Jo, en garanti från staten att betala bankens skulder till kontokunderna.

Bankerna har mao blivit så stora att de är totalt befriade från att behöva betala av sina skulder till kontokunderna – dvs ”to big to fail”. Och då dessa storbanker vet om att staten måste hålla upp bedrägeriet för annars finns inga betalmedel så kan bankerna ”låna ut” än mer av sina egna skulder och tränga ut de riktiga pengarna, dvs kronorna. Och iom att bankerna hittar på än mer av sina egna skulder som de ”lånar ut” till kundkontona desto mer ökar risken att hela skiten rasar till slut.

Just detta att förstå att pengar ska ha egenskapen att vara en slutgiltig betalning (dvs döda skulderna och därmed riskerna) är en viktig funktion att förstå. Ekonomiprofessor Grazianis satte upp tre grundvillkor för att något ska få kallas pengar:

1) Riktiga pengar är enbart en symbol utan eget värde (symbol, ”token” på engelska). En vara (såsom guld) kan mao aldrig vara pengar – handlar man med t.ex guld byter man varan guld mot en annan vara och det är mao fråga om byteshandel.

2) Pengar ska accepteras som slutgiltig betalning (annars är det fråga om att handla på krita)

3) Seignoraget ska inte inte tillfalla någon (dvs ingen enskild individ eller organisation ska skapa pengar och tjäna på att skapa dem – vinsten med skapandet av nya pengar ska tillfalla hela samhället – dvs allmänheten)

Jag hoppas att punkt 2) ovan  och det vansinniga med att i evighet acceptera bankernas skulder som betalmedel ISTÄLLET för pengar nu är glasklart.

Någon gång måste vi erkänna bankernas bedrägeri och, åtminstone över en övergångsperiod, nationalisera bankerna samt avskriva alla påhittade skulder samt omvandla alla konton så att de kan innehålla pengar, dvs kronor – helst innan allt rasar. I samband med att bankerna nationaliseras kan även de som utnyttjat detta bedrägeri skattas extremt hårt (Wallenberg bör t.ex skattas ned så att de bara har existensminimum kvar).

Överkurs

Lite enkelt om de sk derivaten.

Tänk dig att pubägaren sitter med en fordran 50 000k kronor på mig  (det ligger skuldlappar i hans kassaapparat på sammanlagt 50 000 kronor som jag är skyldig pubägaren). Säg att pubägaren börjar bli orolig för att jag inte ska betala min skuld. Pubägaren köper därför en försäkring av Per för 50 kronor där Per förpliktar sig att betala min skuld om inte jag gör det. Pubägaren har då spridit sin risk och kanske t.o.m kan ta emot fler av mina skulder som betalning – dvs öka sitt risktagande (högen skuldlappar i hans kassaapparat blir än större). Och om Per har pengar så stämmer det ju – risken för pubägaren har minskat. Men om Per är en lika stor bedragare som jag så har ju inte risken för pubägaren minskat – tvärtom blir risken att pubägaren aldrig blir betald än större.

Ovan är precis vad bankerna gjort. Bankerna har försäkrat varandra med derivat där en bankrutt bank lovar att betala för eventuella förluster som en annan, lika bankrutt, bank kan råka ut för. Då bankerna ”lånar ut” sina egna påhittade skulder till kundkonton vid de påhittade ”lånetillfällena” är alla banker i grunden bankrutta. Och då de största bankerna har så mycket skulder till kontokunderna att de är ”to big to fail” kan de  skriva ut hur många försäkringar, derivat, som helst till andra, lika bankrutta, banker då de vet att i slutändan är det ändå staten som kommer betala. Dvs skulderna och därmed riskerna  ökar in i absurdum – tills dess hela bedrägeriet rasar. Och allt för att det knappt finns några pengar i systemet som kan döda skulderna och riskerna.

Ovan är inte det enda som är totalt absurt med dagens ”penningsystem” (som, som sagt, knappt innehåller några pengar). Här är en drös till absurda lögner som bankerna drar till med för att hålla uppe bedrägeriet som sägs bygga på ”trovärdighet”.

Banken kan bara ”låna ut” sina egna skulder till konton

——————————


Har sammanställt en bok om penningsystemet som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med förslag på förbättringar.

Två länkar där jag laddat upp pdf-filen har plockats bort på kort tid så jag ska göra en ny och  ladda upp. Här är en länk till bloggsidan med samma innehåll i väntan på pdf-filen:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Den här en annan av mina bloggsidor som tar upp samma sak med en lite annan vinkling

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser

10 thoughts on “Risken och vansinnet i penningsystemet ligger i att bankerna får låtsas att deras skulder är pengar

  1. Alltid lika intressant att läsa.
    Tänk så fantastiskt det vore att ge bankerna en törn(påminnelse)
    Folk(skuldslavarna tar ut sina surt förvärvade pengar/besparingar i kontanta medel,på så sätt forcera fram en förändring.
    Ett drev av sådan karaktär skulle vara befriande.

  2. Bra skrivet (som vanligt). Och nu har de fyra storbankerna gått med 92 miljarder i vinst genom att lura ”låntagarna” och det är mer än 10% av BNP – men bankerna får ju aldrig nog.
    // Kao

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s