När ska vi sluta göda parasiter som Wallenberg och Wahlroos genom skatten?

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

——————–

Det här är en svarskommentar till bloggaren Kao:s eminenta inlägg om överklassens moraliska förfall och bristande skattemoral. Kao har konkreta siffror på vad överklassens parasitism kostar, så det kanske är bäst att läsa hennes inlägg först då det mer konkret visar vilket parasitsystem vi lever i.

Min svarskommentar:

Professor Andrew Sayer visar i sin bok ””Why We Can’t Afford the Rich” att de rika anskaffat sin egendom genom parasitism (Sayer använder oftast uttrycket ”unearned income” – men faktiskt också ofta uttryck som parasitera). Enligt de klassiska ekonomerna (japp även de liberala Stuart Mill och Adam Smith) skulle de med ”unearned income” tas ifrån sitt parasitrov genom skatten. Samtliga av dagens partier står mao till höger om de klassiska liberala ekonomerna – t.om vänsterpartiet är ett nyliberalt parti (nyliberalerna har nästintill ingenting gemensamt med de klassiska liberalerna).

Faktum är att vi knappt skulle behöva betala någon skatt om staten skapade pengar som spenderades ut. Den enda skatten som skulle behövas tas ut skulle vara den som omfördelar parasitrovet som parasiterna anskaffar sig samt för att hålla reda på penningmängden.

Istället är staten och kommunerna enligt lag (Maastricht artikel 104(1) och Lissabonavtalet) tvungna att ”låna” fullständiga påhitt från bankerna. Det är för att betala dessa påhitt som vi betalar skatt – vi betalar skatt för att mata och göda parasiter som  Björn Wahlroos, Wallenberg etc

Grunden för denna parasitism ligger i den vansinniga tanken att pengar kan arbeta och föröka sig själva – överklassen tror på fullaste allvar att man kan ligga i hängmattan på Bahamas och pengarna utför något slags arbete (t.ex gräva med en spade) och att pengar har egna fortplantningsorgan. Mao de tror att man arbetar när man deltar i pyramidspel typ spekulera på börsen etc. ”Unearned income” har blivit något ”fint” – att arbeta (earned income) för att få ihop sin försörjning har blivit något fult.

Om staten skapade ruttnande pengar (såsom Silvio Gesell föreslog) skulle vi ha råd med allt och finansparasiterna skulle inte kunna parasitera genom att vänta på att pengarna ”växer” av sig själv genom att andra arbetar. Det skulle vara ganska meningslöst att samla ruttnande pengar i hängmattan på Bahamas – de ruttnar ju bort.
Staten skulle då kunna finansiera all välfärd utan att någon skatt tas ut (mer än, återigen, för att återta parasiternas rov). De gamla, handikappade, sjukvården etc etc skulle då kunna få det de behöver och vi skulle få en ekonomi som bygger på att producera varor och tjänster – till skillnad från dagens system där ekonomi består av allehanda pyramidspel (börsen tycks ju vara det enda som enligt media ÄR ekonomi – men vilka reella värden skapar börsen? – inga – den suger ut värden från de som jobbar).

Skrev om ruttnande valuta här och hur den kunde användas i kombination med Keynes Bancor-förslag:

Hur Keynes Bancorförslag skulle kunna användas med lokala valutor

Som sagt – läs Kaos inlägg – det är dags att öppna ögonen för den öppna parasitismen. ”Eyes wide shut” funkar inte längre.


Har sammanställt en bok om penningsystemet som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med förslag på förbättringar.

Två länkar där jag laddat upp pdf-filen har plockats bort på kort tid så jag ska göra en ny och  ladda upp. Här är en länk till bloggsidan med samma innehåll i väntan på pdf-filen:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Den här en annan av mina bloggsidor som tar upp samma sak med en lite annan vinkling

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser

11 thoughts on “När ska vi sluta göda parasiter som Wallenberg och Wahlroos genom skatten?

 1. Det skulle inte ens behövas ruttnande pengar, det skulle räcka med skuldfri. Resten skulle man kunna styra med lagar.

   • Något som med bra med ruttnande pengar är (förutom att det inte går att bygga pyramidspel med dem eller ligga hängmattan i Bahamas och vänta på att de ”växer”) är att staten (eller kommunerna om de ger ut lokalt ruttnande pengar) inte skulle behöva ta in pengar genom skatten för att penningmängden skulle dra iväg. Det är ju ett av guldbaggarnas påståenden att om staten skapar pengar kommer de skapa för mycket och orsaka hyperinflation. Med ruttnande pengar kommer penningmängden ruttna bort av sig själv och staten kan ersätta dessa vartefter.

    Påståendet att det blir hyperinflation när staten skapar pengar är dock ett påstående utan empirisk grund – något Zarlenga påvisar i sin bok ”Lost science of Money”. Så du har rätt – det skulle funka med att staten skapar skuldfria pengar med.

    Som sagt, det finns så många alternativ men nyliberlarerna har fått oss in i ett stockholmssyndrom där vi tror att vi inte har annat val än att bli utsugna av finansparasiterna.

 2. Inkomstskatten används i dagens penningssystem för skapa efterfrågan på de pengar staten ger ut. Staten godkänner alltså bankernas krediter som betalning av denna skatt. Bankerna har således laglig rätt att kalla sina skulder för pengar. Vi medborgare tvingas genom vårt arbete omvandla olika resurser till produkter som kan säljs på en marknad för på så sätt få inkomst och kunna betala våra skatter. Det är detta som ger vår valuta dess värde. Mycket förenklat. Det finns många fel i detta system men två av de största anser jag vara:

  1. Bankerna har laglig rätt att skapa samhällets pengar genom att kalla sina skulder krediter i stället för pengar. Detta var från början tänkt som att bankerna är bättre på att bedöma risker än staten. Till exempel vid nystarten av företag runt nya innovationer så tycker inte staten sig ha tillräcklig kompetens för att bedöma riskerna runt detta. Annars var det tänkt att bankerna skulle hjälpa staten genom att låna ut till olika industriinvesteringar i samhällets tjänst. Men bankernas ägare är mer intresserade av att tjäna så mycket pengar som möjligt och har genom att utnyttja kryphål i lagstiftningen blåst upp värdet på olika tillgångar, mestadels fastigheter, för att öka sina vinster.

  2. Allt på vartannat följande procentuell ökning är exponentiell så också den tillväxt som räntan på alla skulder kräver. Skulderna växer således i en mycket snabbare takt än genomsnittslönerna i samhället. Lönerna har sedan nittiotalet inte ökat med mer än cirka 2 – 3 procent per år. Fördubblingstiden är då cirka 28 år. Medan de av bankerna uppblåsta fastighetspriserna har ökat med bortåt 7 – 8 procent per år. Fördubblingstid cirka 10 år. Denna skillnad på 4 – 6 procent medför att skulderna fördubblas vart 14:de år. En omöjlighet som avspeglas i en även exponentiell resursförbrukning.

  Politiker och ekonomer har emellertid likt dårar en tro på en aldrig sinande resursbas och fortsatt att under de senaste seklerna bygga upp detta pyramidspel. Allt givetvis bekräftat av prästernas bibeltolkningar. Människan är, i alla fall, enligt kristendomens prästerskap den utvalda arten till att förvalta det gud lagt i våra händer.

  Ja, nu börjar jag lämna ämnet så….

  • Nä, skatten används inte för att skapa efterfrågan på de pengar staten ger ut – dvs kronor. Skatten betalas med Wallenbergs skulder då skattekontona ligger på SEB – vi betalar mao inte skatt med kronor. Att skattekontona ligger på SEB och inte på Riksgäldskontona är för att det INTE ska bli någon efterfrågan på kronor. De digitala kronorna på riksbankskontona är inlåsta och används endast för clearingen inom storbanks-kartellen som sett till att vi inte kan använda digitala kronor som staten ger ut genom Riksbanken. Kartellen har sett till att deras skulder efterfrågas som betalmedel och inte kronor, dvs pengar.

   Staten hjälper bankerna med bedrägeriet att få oss att tro att bankernas skulder ÄR kronor. Någons skulder ska inte ingå i den sk penningmängden – men bankerna skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) ingår – det är det som är grundfelet. De flesta tror att bankens skulder ÄR pengar, dvs kronor, när de egentligen bara är betalmedel. Och som du skriver har bankerna använt sitt bedrägeri till att sätta allt (inklusive stat och kommuner) i påhittad skuld. Och som du också skriver har bankerna såsom parasiter (unearned income) på så sätt gjort skuldslavar av de som jobbar.

   Bankerna har enligt Michael Hudson aldrig finansierat industri och nyföretagande. Företag har använt inarbetade vinster. Bankerna har spekulerat i redan existerande tillgångar och skapat bubblor i t.ex bostäder och börsen. Banker är genom sin pyramidspelskonstruktion de som skapar riskerna (att låna ut sina egna skulder och inbilla alla att det aldrig kan bli bankrusning är ju ett pyramidspel av högsta dignitet). Att banker sysslar med att bedöma risker är mao, såsom du skriver, trams – banker skapar risker i dagens system och med ojämna mellanrum kraschar det (som du också skriver).

   Och du har helt rätt i att det inte är hållbart på något sätt. Jag undrar, liksom du, om det finns några kvackademiker som är mer hjärntvättade än ekonomer – tvivlar.

   • Ett hastigt svar (hinner inte mer idag) är att Hyman Minskey sa så här: Vem som helst kan skapa pengar, det svåra är att få dem accepterade. Så jag vill nog hålla fast vid att det är inkomstskatten som får våra pengar att bli accepterade. Detta eftersom staten godkänner bankernas krediter som betalning för skatt. Där med inte sagt att det måste vara så.

   • Jag håller mig till ekonomiprofessor Grazianis som satte upp tre grundvillkor för att något ska få kallas pengar:

    1) Riktiga pengar är enbart en symbol utan eget värde (symbol, ”token” på engelska). En vara (såsom guld) kan mao aldrig vara pengar – handlar man med t.ex guld byter man varan guld mot en annan vara och det är mao fråga om byteshandel.

    2) Pengar ska accepteras som slutgiltig betalning (annars är det fråga om att handla på krita)

    3) Seignoraget ska inte inte tillfalla någon (dvs ingen enskild individ eller organisation ska skapa pengar och tjäna på att skapa dem – vinsten med skapandet av nya pengar ska tillfalla hela samhället – dvs allmänheten)

    Bankernas påhittning och ”utlåning” av sina egna skulder uppfyller inga av ovan kriterier

    Bankerna skapar betalmedel och inte pengar, dvs kronor. Vem som helst kan, såsom du skriver, skapa betalmedel men ett betalmedel behöver inte vara pengar. Mitt tjatande om mitt pubbesök illustrerar detta:

    Säg att jag är skyldig dig 500kr. Då kan du köpa en öl och en en bit mat på puben om pubägaren går med på det, allt du behöver säga är:

    -”Micke är skyldig mig 500kr, kan han betala senare?”

    Varvid du får en öl och mat. Min skuld har då fungerat som betalmedel men du kan omöjligt hävda att du betalat med kronor, dvs pengar. Pubägaren skriver på en lapp att ”Micke är skyldig 500 kr” och lägger i sin kassaapparat.

    Du kan omöjligt hävda att skuldlappen i kassaapparaten ÄR pengar – men min skuld har fungerat som betalmedel.

    Bankernas skulder ingår i penningmängden och utgör 97% av penningmängden. De pengar staten skapar genom fiat, dvs kronor, utgör endast 3% av den totala penningmängden. Att hävda, såsom du gör, att staten verkar för att statligt skapade pengar (dvs kronor) ska få en efterfrågan blir då, enligt mig, befängt.Både bankernas och Riksbanken (som ska representera staten men i verkligheten representerar bankerna) har som uppgift att maximera efterfrågan på bankernas skulder som betalmedel samt minimera användandet av kronor.

    Men du har rätt i att det är helt sjukt att staten endast accepterar Wallenbergs skulder som betalning för skatten (då skattekontona ligger på SEB) men inte accepterar kronor som betalning för skatten. Helt jävla absurt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s