Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

——————–

Återbloggar ett gammalt inlägg.

Tänkte försöka göra en tidsförklaring till hur vi hamnat i det skuldslavsamhälle som bankerna håller i. Jag tänker i bilder så det blir mest illustrationer.

Vi börjar med 1800-talet då privatbanker kunde ge ut skuldsedlar. För enkelhetens skull antar vi att alla banker ställde ut skuldsedlar på guld.  Folk använde skuldsedlarna för att betala varandra – inte själva guldet. Nedan bild förklarar hur det hela ”fungerade”. Vi tar även nutida namn på bankerna för att få det enkelt.

12

Att det fanns många olika utgivare av skuldsedlar innebar dock att fler växlingar mellan de olika bankernas skuldlappar måste ske. Detta kallas clearing – jag drar igenom problemet med att låta banker fritt få hitta på (och ”låna ut” ) sina egna skulder på guld samt att vi ska använda dessa påhitt som betalmedel i nedan inlägg:

Guld är inte pengar

(jag tror inte det är nödvändigt att läsa det för att hänga med i det jag skriver i det här blogginlägget men det kanske underlättar förståelsen – massa illustrationer där med 🙂 )

Ett alternativ för att lösa clearingproblemet skulle kunnat ha varit nedan lösning:

2

För att slippa flytta guld härsan tvärsan mellan valven varje dag efter clearingen fick varje bank istället ett kontoinnehav hos Riksbanken och Riksbanken blev 1903 ensam utgivare av skuldlappar på guld. Bilden nedan visar uppbyggnaden:

3

Av ovan ser man att det nu fanns två olika sorters skuldsedlar om man räknar med bankernas  riksbankskonton. Om vi tar SEB bara skulle de två skulderna på guld se ut som nedan:

4

På sedlarna ända fram till åtminstone 1960 stod det att man kunde växla skuldsedeln mot guld hos Riksbanken (kolla bilden nedan):

guldmynt

Men fler lager av skuldlappar skapades,. Folk lämnade in Riksbankens sedlar på banken som en insättning  och banken stoppade sedlarna i ett kassavalv samtidigt som banken noterade på kundens konto att banken var skyldig kunden dessa Riksbankssedlar, såsom nedan bild beskriver:

5

Nu var det tre lager av skuldsedlar ned till guldet på Riksbanken. Vi exemplifierar med SEB igen:

6

Notera att bankens kundkonton var en skuldlapp på en skuldlapp på en skuldlapp, eller med fikonspråk – en IOU på en IOU på en IOU.

Guldet var mao inbäddat i flera lager av skuldsedlar och ingen använde guld överhuvudtaget för att betala med – guld var den relik den är. Ovan är ett överkomplicerat system. 1931 övergavs guldmyntfoten och det gick inte längre att växla Riksbankens sedlar mot guld. Riksbankens sedlar var genom lag pengar. Så som bilden nedan visar

7

Detta förenklade och minskade den överkomplicerade kedjan av skuldsedlar. Visat nedan igen med SEB som exempel:

8

Men bankerna såg till att vi kunde använda deras ”skuldsedlar”, dvs våra kontoinnehav hos banken som betalmedel. Bankerna ”lånade” dessutom ut sina egna skulder till kundkontona (hur man nu kan ”låna ut” sin egen påhittade skuld). Genom datoriseringen har bankerna kunnat expandera ”utlåningen” av bankens egna påhittade skulder till kundkonton som animeringen nedan visar:

anigif

Bankerna har i princip sett till att de enda betalmedel som existerar är bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav). Idag består 97% av alla betalningsmedel av bankernas skulder till kontoinnehavare och endast 3% är pengar. Bilden nedan är proportionell:

9

Bankernas mål är att vi överhuvudtaget inte ska kunna använda pengar, såsom bilden nedan visar:

10

Bankerna har mao gjort allt och alla till skuldslavar till bankerna genom att de ”lånat ut” sina egna påhittade skulder till kundkonton.

Vi måste förstatliga bankerna, erkänna bedrägeriet, konfiskera parasitrovet, ha skuldavskrivningar samt skaffa ett ärligt penningsystem där inte bedragare tillåts hitta på och ”låna ut” sina egna skulder – såsom sista bilden visar

11


Har sammanställt en bok om penningsystemet som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med förslag på förbättringar.

Två länkar där jag laddat upp pdf-filen har plockats bort på kort tid så jag ska göra en ny och  ladda upp. Här är en länk till bloggsidan med samma innehåll i väntan på pdf-filen:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Den här en annan av mina bloggsidor som tar upp samma sak med en lite annan vinkling

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser

22 thoughts on “Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

  • Det beror nog mest på att du är för förståndig och försöker få det till att vara logiskt på något sätt. Men allt bankerna gör är i princip tvärtemot vad de påstår sig syssla med mixat med alkemiskt svammel (Bank of Englands fd chef Mervyn Kings om bankernas verksamhet). Det är ut och invänd logik kryddat med orwellianska.

   • Korrekt. Det går inte att förstå det hela enligt ”traditionell logik” (d v s den ”logik” som lärs ut på universitet och högskolor). Men det finns ett annat sätt att tänka som gör att det så småningom ”går upp ett ljus”. Då blir allt glasklart.

 1. Former head of the Federal Association of German Industry (BDI) Hans-Olaf Henkel “The European Central Bank (ECB) does not want that depositors to keep their money under the pillow. If any bank in Europe goes bankrupt, then depositors have a guaranteed right that the state will return them the amount of up to 100,000 euros. But not more,” the economist told Sputnik Germany.
  So, if a bank goes bankrupt, people who have savings of over 100,000 euros will remain with nothing. Thus, many keep their cash not in banks, Henkel argued.
  According to him, the banks want to abolish cash to regain access to the money that people keep at home.
  Financial institutions, including the European Central Bank, also justify this measure with the fact that it would help combat organized crime. However, Henkel doubts this explanation.
  “Since when is the European Central Bank responsible for combating crimes?” Henkel asked.

 2. Guld är i allra högsta grad pengar oavsett vad du skriver.
  Man kan gilla det eller inte, men guld har bevarat sitt värde i femtusen år och likviditeten är hög i hela världen.
  Det är själva definitionen på pengar.
  Politiker och bankirer hatar guld eftersom guldet avslöjar deras korruption och oärlighet.
  Guld kommer att glänsa i minst femtusen år till.

  • Bullshit vad du än skriver. Du är fast i en religion.
   Guld är en vara och priset på guld har alltid fluktuerat såsom för alla varor. Som Zarlenga EMPIRISKT påvisat har priset på guld varit fast endast då staten FASTSTÄLLT genom LAG att guldet ska ha ett fixt värde.

   Det du påstår i din religiösa iver är det samma som att säga att marknaden satte priset på bröd under kommunisttiden i Sovjet då staten satte ett fast pris på varan bröd.

   Menger, som du hänger din religiösa guldtro på, var en lögnare precis såsom hela den Österrikiska skolan med Mises och Hayek i spetsen som banade vägen för dagens galna nyliberalism som egentligen bara är ny feodalism.

   I det feodala samhället under medeltiden levde godsägarna som parasiter då de hyrde ut mark till de livegna bönderna. Under en guldmyntfot kommer bankirerna hyra ur sina skuldsedlar på guld och resten av befolkningen springa och slava för att betala av påhitten. Ingen kommer använda guldet som betalmedel. Dvs det är samma system som idag då bankerna ”lånar ut” sina egna skulder på kronor (kronor används knappt längre som betalmedel) och får alla att slava för banken.

   Det som behövs är att skuldfria pengar skapas av staten och att den nyliberala parasitismen avlivas. Mao idiotin att se pengar som en vara måste avlivas. Pengar ska bara vara en katalysator mellan verkliga varor och tjänster som möjliggör handel. Möjligheten att parasitera genom att tro att pengar kan ”växa” om man bara kan få någon annan att utföra arbetet ska minimeras – inte maximeras såsom i dagens galna nyliberala värld.

   Gesells tankar om ruttnande pengar gör att pengar enbart ses som en förmedlare utan inneboende värde. Det skulle döda spekulationsekonomin som nyliberalerna så varmt vurmar. Ekonomi skulle då handla om varor och tjänster – inte såsom idag då ekonomi till största delen handlar om hur parasiterna (banker, börs, spekulation i t.ex guld, valutaspekulationer etc) kan suga ut den verkliga ekonomin.

   Som ekonomiprofessor Michael Hudson påpekat måste parasiten få värden att tro att parasiten är nyttig för värden. Guldbaggar har hamnat i koma i sin tillbedjan till guld där tro ersatt empiri och förnuft – parasiten har gjort guldbaggen till en nyttig idiot.

 3. Andreas Cervenka anser tydligen (se SvD:s journalistiska värdegrund längst ned i artikeln) att det han skriver är grundat på opartiskhet och (förmodar jag) objektivitet. Han fångar absolut upp flera viktiga aspekter om ekonomi och samhällsproblem i sina olika analyser. Men han missar också flera viktiga bitar (bitar som du däremot så förtjänstfullt tar upp här i din blogg). Det är helt enkelt en fragmentarisk bild som Cervenka förmedlar. Och dessutom en ganska naiv bild.

  Artikeln:

  https://www.svd.se/allt-ar-inte-morker–tio-ljusglimtar-i-varldsekonomin

 4. Tack, tack och åter tack! Snälla gör svenska befolkningen en tjänst genom att du aldrig slutar skriva om detta korrupta vidriga penningsystem vi tvingas leva med!

  Bort med soporna som får spekulera med MIN lön! MIN!!

  Tack!

   • Jag har för första gången trillat in på denna din blogg och om du inte känner att du, och det du skriver, har betytt något för någon annan så gör du det för MIG!

    STORT STORT TACK!

    Jag är i begynnelsen av att försöka lära och förstå, och vi (folket som du inte upplever dig lyssnad på, och förstådd av) som försöker greppa denna storskaliga lögn behöver all (om inte annat så rent terapeutiska) hjälp vi kan få från dig och er insiktsfulla klarsyn.

    Man kan känna sig fruktansvärt ensam i en kaotisk omvärld (kanske stundom i vanmakt som Anne Frank) när man inte upplever sig förstådd ens av annars väldigt förnuftiga människor.

    Jag försöker sålla ut vad som är läsvärt bland alla villospår och håller just nu på med Alf Hornborgs ”Nollsummespelet” där frågan om penningsystem behandlas ur ett helhetsperspektiv. Har du (ni) reflektioner kring hans resonemang i frågan som jag kan ha med mig på vägen?

    Fler tips på läsning som inte leder på villospår?

    Intuitivt upplever jag ditt resonemang kring såväl penningssystemet som guldmyntfot helt riktigt. Det gör mig synnerligen intresserad av att läsa och lyssna på det du vill förmedla. Hör gärna av dig.

   • Tack!
    Jo, allt hålls ihop av ett stockholmssyndrom där folk tyr sig till slavägarna och tyrannerna i rädsla för den eviga domedagen som kommer – effektivt”

  • Jo, att hela skiten nått skuldmax och att det gigantiska pyramidspelet inte annat kan än välta är vi nog överens om. Att en massa avledningar skett för att förskjuta skulden och göra folk blinda är vi nog också överens om.

   Men jag vet inte om det nödvändigtvis behöver bli den katastrof som han beskriver. Sant, bankerna kommer gå i konkurs och bankerna kommer inte kunna betala sina skulder till kontokunderna (vilket ju är så uppenbart det kan vara). Om staten ska rädda betalningssystemet måste därför staten ta över bankerna och göra om systemet så att alla konton innehåller kronor. Annars kommer betalningssystemet braka sönder. Jag tror Riksbankens förslag till e-kronor är en del i att Riksbanken förstår att vansinnet inte kan hålla på hur länge som helst.

   De svenska bankerna är tydligen de som ligger sämst till:

   A substantial chunk of the bank bonds needed to comply with new rules designed to protect taxpayers may come from Scandinavia, according to calculations by Danske Bank A/S.

   In an extreme scenario, which assumes local regulators set the toughest criteria, the region’s lenders may need to find investors for more than $120 billion in notes to meet minimum requirements for own funds and eligible liabilities, or MREL, says Katrine Jensen, a credit analyst at Danske in Copenhagen.

   —–

   Most of Scandinavia’s bail-in bonds will probably come from Sweden, where the debt office has signaled it is ready to impose rules that mean all senior debt will be subordinated, according to Jensen. She says the EBA’s estimate probably doesn’t take this into account.

   “While there is a risk of flooding the market with subordinated senior, it is likely that the Swedish National Debt Office will likely require all liabilities to be subordinated for MREL,” Jensen said.

   Sweden is set to reveal guidelines at the beginning of 2017. Signals from Swedish authorities to date suggest high MREL levels and a subordination requirement, Jensen said. Assuming that holds, potential issuance at Sweden’s four biggest banks could reach 657 billion kronor ($73.6 billion), most likely to be issued in euros and dollars, she said.

   Banks in Scandinavia Are Set to Dominate Bail-In Bond Issuance

   Så det verkar som de o toppen av parasitmaffian är medvetena om att det kommer gå åt helvete:

   If adopted, the requirement would be “potentially destabilizing” because it “reduces the resiliency of institutions,” Cerps said in an interview.

   Bank Bail-In Clash in Sweden Shows Chaos Investors Must Navigate

   Så svenska kronan kommer antagligen gå helt åt helvete (vilket styrker videons antagande om att en stor kris är nära förestående). Sjunker kronan kommer Sverige få svårt att försörja sig då finansparasiterna slaktat våra bönder. Hyperinflation på mat är nog ett realistiskt scenario. Att myndigheterna förbereder sig för kris är nog, precis som han säger, ett tecken på att det finansiella pyramidspelet snart kommer rasa.

   Bail in kommer i första hand drabba de med feta konton (dvs de som sitter med massa ”tillgångar” i form av bankskulder på kontot). Så det behöver inte nödvändigtvis betyda att alla rånas den vägen. Men som sagt, alla kommer säkert rånas genom hyperinflation på livsmedel då Sverige enligt livsmedelsverket har noll egenförsörjning. Folk kommer vakna upp och inse att man inte kan leva på tron att man är rik bara för att man är deltagare i bankernas pyramidspel kallade ”bostadsmarknaden” eller börsen.

   Men i slutändan tror jag ändå att kommer något gott av att skiten rasar.

   Håller med om att vi måste hålla reda på vilka som ska hängas upp i stolparna – Reinfeldt, Anders Borg, Anders Sundström, Björn Wahlroos, Wallenberg etc är de som först ska kläs av nakna och få leta i sopkorgarna efter mat.

   Man kan förstå finansparasiternas behov av att ha flyktingarna och invandrare som syndabockar när folk måste rota i papperskorgarna efter matrester.

 5. Visst, håller med dig Michael. Men också…….För att dölja århundradets rån mot de Svenska bankkunderna behövs en skyldig till rånet. Vilka brukar få skulden för allt? Behöver jag nämna vem? Ett proxykrig mot Ryssland eller en kärnvapenattack efter att Ryssen anklagats för en false flag i Sverige? Tja rånaren kanske är Putin him self, skulle ju inte förvåna mig alls. Tänk att Nordea attackeras och släcks ner några dagar, veckor? Och blir av med alla sina konton och miljarder och Putin eller någon Bankoligark får skulden. Banksystemet i rasar ihop och snacka om vilka som vill hämnas på Ryssen. Låter ju helt osannolikt eller hur.

 6. Pyramiden krackelerar, men övergången blir ganska mjuk och ”omärklig”. Utan pompa och ståt. En rätt märklig upplevelse, faktiskt…

  • Jag tror en av anledningarna till att pyramiden segnar ned i ultrarapid ligger i att folk slutat använda pengar, dvs kronor, dvs kontanter, som betalmedel. Bankerna har sett till att möjligheterna att betala med annat än bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) minimerats. Sverige är väl bäst/värst i klassen där.

   Genom att i princip döda användningen av kronor som betalmedel har storbankskartellen även minimerat risken för bankrusningar som är det klassiska sättet som bankbedrägeriet brukar haverera på. När folk insett att bankerna är nakna och att kontona inget annat är än bankernas skulder har det rusat till bankerna för att plocka ut sina pengar. Men iom att storbankkartellen i princip dödat alla möjligheter att använda kontanter som betalmedel finns bara pyramidspelet kvar som alternativ.

   Det är parodi att bankerna påstår att användandet av kronor (dvs kontanter, dvs pengar) som betalmedel gynnar brottsligheten. För i verkligheten har bankerna begått det absolut största brottet själva genom att ersätta pengar som betalmedel mot bankernas egna skulder som bankerna hittar på vid det likaså påhittade ”lånetillfället” och ”lånar ut” till kundkonton. Man kan ju ifrågasätta hur rättssystemet kan tillåta bankerna påstå att de ”lånar ut” kronor, dvs pengar, till kundkontona när det är så enkelt att bevisa att ett kundkonto ALDRIG kan innehålla pengar, dvs kronor.

   Det är något ruttet i staten, men inte bara i staten Sverige, utan i nästintill alla stater i hela världen, Ruttenheten stavas bankerna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s