Bankernas parasitism dödar den reella ekonomin och ersätter den med vettlös konsumtion som kommer falla över ättestupan

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

——————–

Enligt finansinspektionen finns det en bubbla inom ”marknaden” för köpcentrum och kontor. Sverige har knappt någon reell ekonomi kvar – vi är avindustrialiserade. Att den svenska kronan fortfarande har något värde ligger inte i att vi skapar så mycket varor och tjänster som andra länder vill ha. Värdet kommer sig av att utlänningar fortfarande tror att bostadsobligationerna som bankerna hittar på när de binder skuldslavar fortfarande har värde. Det är en illusion som kan falla när som helst. Faller illusionen faller kronan – och då bankerna dödat den reella ekonomin (inte minst bönderna) så kommer vi få det svårt att ens få mat på bordet.

Det brukar kallas ”boom and bust”. Gången är så här:

 1. Bankerna trissar upp priserna på fastigheter genom att skuldsätta allt och alla med påhitt som bankerna ”lånar ut” vid det likaså påhittade ”lånetillfället”
 2. Kostnaderna för företagen ökar då bankerna suger åt sig alltmer av företagens vinster
 3. då bankerna också trissar upp priserna på löntagarnas boende på samma sätt måste löntagarna få mer i lön för att kunna leva
 4. när kostnaderna för företagen ökar får de allt svårare att konkurrera med länder som har ett mindre parasitärt banksystem
 5.  därför avindustrialiseras landet
 6. det enda landet  till slut har kvar som andra länder kan tänkas köpa är de bostadsobligationer som bankerna hittat på när de anskaffat skuldslavar
 7.  kronan hålls mao uppe av bankernas uppblåsta bubbla inom fastigheter (pyramidspel är ett annat ord)
 8. då den reella ekonomin är död finns bara konsumtionen kvar i landet
 9. denna konsumtion hålls mao också uppe av bankernas bubbelblåsande
 10. politiker vågar därför inte punktera bubblan för då rasar konsumtionen och då återstår ingenting. Politikerna spelar därför med i bankernas kejsarens nya kläder-spel ända till ättestupan
 11. Utländska ”investerare” (spekulerare är väl ett bättre ord) inser till slut att de faktiska värdena i svenska bostadsobligationer är extremt uppblåsta
 12. när dessa ”investerare” säljer de svenska bostadsobligationerna rasar kronan och därmed konsumtionen och därmed det enda som var kvar av svensk ekonomi

Ovan är inget nytt – bl.a ekonomiprofessor Michael Hudson har tjatat om och om igen om den här parasitmekaniken. Men ingen politiker vågar röra bankparasitismen. Istället kommer politikerna skylla svensk industris fallande konkurrenskraft på löntagarna. Politikerna har ju fått bra betalt för att INTE se att det är bankernas parasitism som drar upp priserna på fastigheter som är orsaken till att svensk industris dödsdans. Att Anders Borg, Reinfeldt, Östros etc etc numer jobbar för storbanker är ju inte en tillfällighet.

Som nobelpristagaren i kemi, Fredrick Soddy, skrev behöver vi ett ärligt penningsystem. Men vi behöver också ärliga politiker. Kanske dags för ett Antiparasit-parti?

“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

-Fredrick Soddy

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser