USA:s sanktioner mot Ryssland = anti frihandel samt ”kommunistiskt” centralstyre

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

——————–

När det gäller det finansiella systemet är det alltid omvänd Orwelliansk  logik som ger mest logik. Detta då det finansiella systemet är uppbyggt kring patologisk mytomani. Denna ut och invända logik gäller också USA:s sanktioner som senaten rösta fram mot Ryssland .

Utåt framställer USA detta som att USA skyddar den ”fria världen” och den ”fria marknaden” mot Ryssarna. Ofta framställs Ryssland av idag på samma sätt som det Sovjetiska ”hotet”  mot den ”fria världen” under kalla kriget.

I verkligheten var det två olika centralstyrda system som ”krigade” mot varandra under kalla kriget. I Sovjet skedde centralplanering genom  femårs-planer från Moskva. I väst styrdes den ”fria marknaden” genom USA:s kontroll av dollarn som USA tvingade alla andra länder att använda.

När Sovjet föll blev USA:s centralstyrning genom dollarn ensam herre på täppan. 85% av världshandel har skett i dollar. Genom datoriseringen har dessa dollar digitaliserats och kan endast existera på USA:s centralbank på FED:s datorer i New York. Dvs 85% av all internationell handel har varit tvunget att gå genom FED i New York då alla finansiella vägar tvingats gå den vägen. De länder som försökt kringgå USA:s centralmakt genom dollarn har USA aggressivt attackerat, antingen finansiellt genom att stänga av möjligheten för dessa länder att handla med andra länder genom FED:s datorer i New York (det sk SWIFT-systemet). Iran och Ryssland är två exempel på länder som USA på detta sätt, genom sin centralmakt över datorerna och därmed dollarn på FED, försökt stänga ute från handel med andra länder. Om länderna som dumpat dollarn varit små har USA bombat skiten ur länderna  – exempel på detta är t.ex Irak, Sudan, Libyen, Syrien etc som alla övergav dollarn och fått betala ett högt pris för detta ”svek” mot USA:s imperialistiska centralmakt (Ryssland och Iran är för stora för att USA ska våga sig på dem militärt).

I takt med att dollarn digitaliserats har mao även allt mer av världen ekonomi centraliserats till FED:s datorer i New York. USA:s  nuvarande centralstyrning av världens ekonomi får forna Sovjets centralstyrning att framstå som decentraliserat.

Så USA:s sanktioner mot Ryssland har inget att göra  med att USA vill värna västs ”frihet” och ”frihandel”. Tvärtom, sanktionerna är till för att USA ska kunna fortsätta leva som en internationell parasit genom sin centralmaktskontroll över dollarn. Syftet är att stänga av motsträviga länders handel (dvs motsatsen till frihandel) och tvinga dem på knä inför den allhärskande dollarn.

För så länge USA kan tvinga andra länder till att använda dollar som betalmedel behöver USA inget producera själva – mer än dollar som FED kan hitta på från tangentbordet och fullständigt kontrollera från sina datorer i New York. Om FED i New York märker att ett land slutar använda dollar i sin handel kan centralmakten i USA omedelbart straffa landet genom att stänga av landet från handel med andra länder (och detta kan ju FED lätt kolla då, som sagt, 85% av all internationell handel sker i dollar som bara kan existera på FED:s datorer i New York – så om ett land slutar använda dollar ringer varningsklockorna direkt på FED:s datorer).

När USA blockerar ett land från att handla med andra länder kommer det uppstå brist på varor i det sanktionerade landet. Landets valuta kommer sjunka och svarta marknader uppstå där dollar används. Dollar får därför ett högre värde och USA:s finansmaffia kan köpa upp landets resurser gratis då enbart USA kan skapa dollar från ingenting.

Samma sak, fast än mer påtagligt, gäller om landet som slutat använda dollar bombas sönder och samman av USA. Landets valuta kommer då förlora allt värde och USA:s finansmaffia kan köpa upp landets resurser helt gratis. USA behöver mao inte vinna krig – det räcker med att USA förstör landets valuta på ett eller annat sätt.

USA lever mao gratis på att trycka ned alla alternativ till dollarn. Denna destruktiva centralmakt kläs sedan i en svammeldräkt av ”fri marknad”, ”nyliberalism” och försvar av den ”fria världen” och bla bla bla.

Men centralmakten som dikteras av finansmaffian i New York hotas. Ryssland och Kina håller på att bygga finansiella  infrastrukturer som kringgår dollarn (Kina har t.ex utvecklat det sk CIPS som sköter clearingar internationellt i Yuan). USA:s centralmakt hotas mao av att länder kommer ha friare möjligheter att använda annan valuta än dollar när de handlar med varandra. USA:s unipolära centralmakt genom dollarn håller mao på att rasa samman och därmed rasar även USA:s imperium. Det är mao stor likhet mellan Sovjets kommunistiska centralmakts sönderfallande och USA imperiets nuvarande sönderfall.

Det är i denna kontext man ska se mediadrevet mot Ryssland som börjar bli bortom fånigt.

Mer ingående om dollarn och hur den utmanas:

Kina, SDR, Bancor och slutet på dollarhegemoninHar sammanställt en bok om penningsystemet som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med förslag på förbättringar.

Två länkar där jag laddat upp pdf-filen har plockats bort på kort tid så jag ska göra en ny och  ladda upp. Här är en länk till bloggsidan med samma innehåll i väntan på pdf-filen:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Den här en annan av mina bloggsidor som tar upp samma sak med en lite annan vinkling

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser

19 thoughts on “USA:s sanktioner mot Ryssland = anti frihandel samt ”kommunistiskt” centralstyre

 1. Alla som protesterar mot USA på ena eller andra sättet blir bestraffade med sanktioner….och media hänger på…
  ….och man försöker även inbilla folk att ryssarna gör fel då de patrullerar sina egna farvatten eller luftrum i Finska Viken eller utanför Kaliningrad, även då de flyger eller seglar i internationellt rum i Östersjön.
  Personligen är jag mycket mer rädd för USA, som är med i övningar på svensk mark och i Östersjön. Jag ser det inte bara som en maktdemonstration mot oss, utan också som en aggression mot Ryssland.

  // Kao

  • Jo, hyckleriet är närmast gränslöst då ”neutrala” Sverige slutit värdlandsavtal med Nato som kommer ha militärövningar på svensk mark. Birger Schlaug skriver faktiskt bra om det här hyckleriet idag:

   ”Det är inte att vara emot Sverige – än mindre vara mot demokratiska värden – att vara kritisk till beslut som innebär att en minoritetsregering – till exempel bestående av M och KD – kan ge Nato rätten att nyttja svenska hamnar, flygplatser och vägar för att upprätta baser från vilka man ges rätt att anfalla ”tredje land”.

   Det är inte emot vare sig Sverige eller rimlig säkerhetspolitik att vara kritisk till den demokratiskt undermåliga debatt som gjort tystnad och det sluttande planet till huvudspår i strategin för att föra in landet i Nato.”

   http://schlaug.blogspot.se/2017/07/visst-bor-hultqvist-avpolleteras-med.html

   • Tack för länkarna!
    Det är en stor massmedial påverkan på svenska folket för att de (vi) ska tro på deras lögner och förvillelser. ÄNDÅ kallas media ”vänsterpropaganda” av väldigt många. Jag får inte riktigt ihop det….har man bara skaffat sej info från de stora tidningsdrakarna som alla skriver samma sak?

    // Kao

   • Jo, folk gör i princip allt för allt slippa tänka själva! Den sk ”utbildningen” är mest till för att få folk att sluta tänka och bara citera ”pålitliga” källor.

 2. De amerikanska sanningar som presenteras börjar mer och mer likna de Orwell beskriver i 1984. ”Sanningsministeriet” (Senaten / Congressen) säger att Ryssland hotar demokratin, när USA själva har 800 militärbaser spridda i alla världsdelar. Vem tror de att de lurar? Six-pack-Joe är väl snart den ende som går på allt skitprat.

  • Jo, 1984 blandat med ett Aldous Huxleys ”Du sköna nya värld” party. Men fascismen börjar smyga sig in i USA i takt med att lögnerna och imperiet faller. Vi går alltmer mot ett fascistiskt samhället där Orwells ordväxling med Huxley klampar sig allt närmare. Orwells skrev till Huxley:
   ”If you want a vision of the future, imagine a boot stamping on a human face – forever”

 3. Detta är mycket intressant! Brage Norin spår framtiden och jag vill förmedla hans tankar.
  ”DET ÄR FLERA GEOPOLITISKA TUNGVIKTARE SOM FÖRSÖKT GRÄVA FRAM SANNINGEN.
  Jag tror att jag har läst minst ett hundra artiklar som berör händelserna i Mekka den 21:a juni i år 2017. Jag har grävt på nätet efter material i många timmar. Jag är på gränsen manisk när jag ger mig fan på att leta fram information. Jag kan garantera att jag ansträngt mig.
  JAG ÄR ABSOLUT SÄKER.
  En hel serie av ”seniora CIA-agenter” har rest till Riyad under de senaste månaderna.
  Vid ett möte mellan den tidigare kronprinsen Muhammed bin Nayef och en grupp CIA-agenter – den 7:e maj 2017 – diskuterades någonting i stor hemlighet. ”The Secretary of Homeland Security” John C. Kennedy och en person knuten till ”the President for Homeland Security and Counterterrorism” Thomas Bossert närvarade vid mötet – enligt den franska upplagan av”Intelligence Online”. Ingen behöver tveka om vad mötet handlade om – att bli kvitt Muhammed bin Salman.
  En kupp planerades av CIA tillsammans med Muhammaed bin Nayef – och ett antal inflytelserika saudiska prinsar. Observera att endast 31 av kungafamiljens 34 ”kungliga prinsar” (prinsar som anses tillhöra kungadömets innersta krets) närvarade vid mötet i Mekka den 21:a juni och skrev under den saudiska kungens dekret att Muhammed bin Salman skulle utnämnas till ny kronprins i Saudiarabien. Tre av ”hovets prinsar” var således inte närvarande. Ingen vet hur många som närvarade – som kände sig tvingade att ställa upp för den nya kronprinsen. Palatskuppen i Mekka kanske förblir orientalisk mystik i all framtid.
  DET FINNS INGEN ANNAN FÖRKLARING. Muhammed bin Salman var den som avbröt oljekriget mot Ryssland som CIA beordrade – och gjorde upp med CIA:s ärkefiende Putin om att begränsa oljeproduktionen för att tvinga tillbaka oljepriset till normala nivåer runt 100 dollar per fat. Detta var en astronomisk katastrof för CIA, men bin Salman fick stort stöd för åtgärden eftersom Saudiarabiens ekonomi skadades svårt. Det var i denna veva som bin Nayef började forlora makt. (Muhammed bin Nayefs utnämning till kronprins två år tidigare var ett verk av CIA – med absolut säkerhet).
  DET STÄMMER – attacken mot Qatar är CIA:s verk. CIA lyckades lura den nya unga kronprinsen Muhammed bin Salman att ställa sig bakom kapitulationskraven mot Qatar. Muhammed bin Salman inledde sin karriär med ett politiskt dunderfiasko. Detta glömmer han aldrig någonsin.
  IDAG – BARA NÅGON VECKA EFTER MISSTAGET – BÖRJAR DET KLARNA.
  Muhammed bin Salman behåller makten i konungariket. Han bli sannolikt landets nya kung inom några månader. Den gamle kungen kommer snart att tillkännage sin avgång. Den 81-årige kungen avslutar sin karriär med ett statsbesök som kommer att få CIA att explodera. Han besöker nämligen Vladimir Putin i Kreml. Inom några veckor kommer beskedet om när detta symboliska statsbesök ska äga rum. Tro mig – det amerikanska århundradet är över!
  OLJEKRIGET FORTSÄTTER – DENNA GÅNG MOT USA.
  Ingen skriver i klartext. Sanningen är skrämmande i väst. Saudiarabien stryper snabbt oljeleveranserna till USA. Under detta års fem första månader exporterades i snitt 1,2 miljoner fat per dag. Exporten har sänkts dramatiskt de senaste månaderna. Saudiarabien vill minska de amerikanska ”strategiska oljereserverna” för att därigenom tvinga upp oljepriset i världen. Detta är en ren krigsförklaring mot USA. Hela den förljugna västvärlden är tyst.
  Husbonden är förvirrad. Aftonhatet får inga order om vad de ska skriva. Den oblodiga palatskuppen i Mekka den 21:a juni 2017 verkar vara en mycket het potatis. Oljekriget mot USA är lika bannlyst. En total tystnad verkar vara påbjuden. CIA försöker gnugga sina geniknölar – men tyvärr saknar de geniknölar. De kommer inte åt bin Salman längre. Han har redan befäst sin maktposition.
  FY FAN VILKEN KATASTROF FÖR CIA.
  Vision 2030 – som är en framtidsvision för Saudiarabien – är ett verk av Muhammed bin Salman. Där skissas drömmar om ett globalt samarbete och handel i alla valutor. Vision 2030 är ett knytnävsslag mot CIA. Dokumentet innebär ett avslut som amerikansk vasallstat. Det innebär även ett avslut för ”petro-dollarn”. Det är inte att undra på att CIA kommer att göra sitt yttersta för att bli kvitt Muhammed bin Salman.
  Den nakna sanningen är att CIA har gjort ännu ett ”mega-misstag”. USA har lyckats stöta bort ännu en viktig allierad – grattis CIA. Denna gång stötte du bort en allierad som förändrar maktbalansen i världen. Jag bugar och bockar. CIA har gjort sitt yttersta för att avsluta det amerikanska århundradet så snabbt som möjligt. Gud verkar ha gjort dem tokiga.
  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.”

   • Inte kommer Usrael att lägga sig frivilligt. Fler terrorattentat och attacker på Saudierna och skylla på Syrien och/eller Ryssland är att vänta. Attacker i Tyskland, Frankrike och GB är mycket oroande. Sydkinesiska sjön är ett allvarligt konfliktområde tillsammans med NordKorea som haussats av den djupa statens gunstling Trump även om många tror att han är en folkets man så är det skitsnack. EU:s kritik mot utvidgade sanktioner mot Ryssland är kanske en faktor som får Swerxit att stanna upp. Den Svenska lydstaten under Usrael tror jag har spelat ut alla sina kort mot Ryssland och har inget som helst förtroende hos Ryssarnas djupa stat. De jihadister som smugit med i flyktingströmmarna kommer att aktiveras på Usraels sida mot EU och Ryssland/Kina. Framtiden är allt annat än säker och Sveriges försörjningsgrad är ett självmördande piano där tangenterna är falska, det ser illa ut. Jävligt illa ut för Sverige och dess folk. Den glädje vi kanske kan ha av allt detta är att bankerna faller och folket kanske får chansen att återställa demokratin i landet. Vi får se vad Walle och hans anhang med Åsa Nisse i spetsen har på lut.

 4. Bankparasiter och Dollarimperialism har inte någon Nationalstat, de verkar över hela jordklotet och älskar att skapa och föra Krig och Terrorism överallt. Hur ser det ut i staten Israel? En stat bildat av judar för endast judar? En soldat blir knivskadad, En buss bombas, några olagliga ockupanter skadas eller mördas. Men vad händer sedan. Jämför med Gazaremsan, Västbanken, Libanon, Syrien. Den Amerikanska djupa staten liksom Tysklands, Englands, Frankrikes ja hela EU styrs av dessa Parasiter med hjälp av sina proxykrigare och proxypolitiker i Amerika, Tyskland……..osv! Kom ihåg kapitalismen är statslös.

   • Jo, parasiter brukar ju hoppa till en ny värd när första värden dör (som fästingar gör). Men frågan är om parasiten har kontroll över Kinas CIPS -system? BRICS-länderna bygger ju t.o.m kablar mellan sig för att koppla loss sig från det USA-kontrollerade datanätverket. Men de ususal syspects är ju kända för att lägga gökägg i alla korgar så du kan mycket väl ha rätt.

    Folk upplever datorer och nätet som frihetsymboler. Och på ett sätt är det riktigt. Men det är en oavsiktlig biprodukt som finansmakten tappat kontrollen över. Huvudsyftet med nätet var:
    1) Göra alla till skuldslavar till banksystemet då endast bankernas påhitt skulle gå att använda som betalmedel (alla blir skuldslavar – om inte annat så genom skatten där staten och kommunerna ska betala ”tillbaka” de fullständiga påhitten till bankerna)

    2) Hålla total kontroll på alla skuldslavar genom att folks integritet totalt suddas ut

    FRA och andra lagar har syftat till att försöka få tillbaka kontrollen som finansparasiterna tappat. Därav behovet av alla Goldberg-terrorister. Orwells 1984 klampar allt högre.

    (ursäkta att jag spårade ur lite där)

    Kjell

    Vi kanske ska tillägga att 99,9% av alla judar är lika mycket skuldslavar som alla andra. Bostadsbubblan i Israel är tillsammans med den svenska och Nyzeeländska de största i världen.

    Så, visst jag håller med dig och nobelpristagarna Desmond Tutu och Nelson Mandela om att Israel är en värre apartheidstat än Sydafrika någonsin var – men största delen av judarna är lika mycket får som alla vi andra. Att det är som du skriver – att det finns en överrepresentation av judar bland den promille finansparasitelit (eller om det t.om är en promille av en promille) ändrar inte det faktum att merparten av judar är lika lurade de med. Troligen är de t.om än mer hjärntvättade då de inbillats tro att de är ”det utvalda folket”. De tjänar syftet att vara skydd åt den lilla toppen av finansparasiter då all kritik av denna lilla finansklick jämställs med kritik av judar och anses vara ”antisemitisk” (hur det nu kan vara antisemitiskt – dvs rasistisk – att vara emot sionismens rasism)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s