Imploderande imperiet USA kommer suga ut vasallstaten Sverige innan imperiet börjar kannibalisera på sig själv.

Min mer kreativa blogg:

The possibility to use a Boolean sphere in order to create a Von Neumann universal constructor

——————–

Enligt ekonomiprofessor Michael Hudson finns det en cykel inom ekonomin mellan den reella ekonomin (av riktiga varor och tjänster) och den parasitära finansiella ekonomin. Den finansiella parasiten trissar upp priser på bland annat boende och därmed lönerna samtidigt som de också trissar upp priserna för företagslokaler så att företag inte längre kan konkurrera med andra länder. Landet avindustrialiseras tills dess bara ett skal återstår av den verkliga ekonomin. Kvar finns bara skuldslavar till bankerna som till slut gör uppror och gör sig av med parasiten varvid en återuppbyggnad av den reella ekonomin kan ske igen. Efter ett tag nästlar sig den finansiella binnikemasken sig in igen och börjar återigen suga ut den verkliga ekonomin varvid cykeln börjar om.

Ovan är en förkortad redogörelse av Michael Hudsons bok ”Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy” -en bok alla borde läsa.

Finansparasiten måste ha kontroll över betalningsinfrastrukturen för att kunna suga ut den reella ekonomin. Bankerna kan som mellanhand ligga som en binnikemask i betalströmmarna och suga ut värden som den riktiga ekonomin skapar. Bankerna kan även skuldsätta företag och folk genom att som mellanhand trissa upp priserna på fastigheter och på så sätt anskaffa skuldslavar som de kan suga ut.

Detta finansiella parasiterande sker i alla länder under nyliberalt flagg. Bankerna bildar tillsammans en internationell kartell som straffar det land som försöker skapa ett statligt ägt mindre parasitärt banksystem. Nyliberalerna  kallar denna tvångströja för frihandel – de länder som inte ställer upp på ”frihandeln” (läs: finansparasiternas oinskränkta makt att suga ut allt) bombas eller sanktioneras till underkastelse.

Små länder som är motsträviga till att bli utsugna bombas sönder och samman (Libyen, Irak, Syrien, Sudan, Somalia etc). Länder som är militärt för starka för att ge sig på utsätts för finansiella sanktioner (t.ex Ryssland och Iran).

De finansiella sanktionerna går ut på att isolera det motsträviga landet genom att kapa av landets möjligheter att utnyttja det internationella betalsystemet (t.ex Swift). Det isolerade landets valuta går då åt helvete samtidigt som det blir inflation på de varor som landet importerar. Mening är att landet ska knäfalla för västs finansiella system och öppna portarna för den finansiella utsugningen – och, som sagt, nyliberalerna kallar denna våldtäkt på marknadsekonomin för ”frihandel”. Om det sanktionerade landet knäfaller så öppnar finansparasiterna dörren till det internationella betalsystemet igen. Det knäfallande landets valuta är då i princip värdelöst varvid landet dollariseras och USA:s finansimperie kan köpa upp landet gratis då USA är de enda landet som kan skapa dollar från ingenting.

Om det motsträviga landet är litet kan det, som sagt, hända att USA:s finansmaffia föredrar att bomba skiten ur landet. Landets valuta går då också åt helvete varvid USA:s finansimperie kan köpa upp landets tillgångar gratis. USA:s finansparasiter behöver mao inte vinna krig – det räcker med att förstöra landets valuta för att finansparasiterna ska kunna suga ut landet.

För att ovan ska funka måste mao finansparasiterna kontrollera:

 1. Penningsystemet och betalningsinfrastrukturen
 2. Militären så att motsträviga länder tvingas in i parasitens betalningsinfrastruktur
 3. Att ekonomer, politiker och media hjärntvättas till att tro att denna finansiella parasitism egentligen är ”frihandel”  (det är de sk nyliberalernas uppgift, där typ nyttiga idioter som Johan Norberg, Alexander Bard etc får svamla fritt utan att de fattar ett skit om systemets uppbyggnad)
 4. Bröd och skådespel åt folket så att de hålls på en tillräckligt korkad nivå (TV:s morgonsoffe-program och allt annat myspys är ju inte direkt gjorda för att beskriva verkligheten)

USA har genom sin kontroll av dollarn tvingat 85% av världshandeln (referens: Wall Street Journal) att gå genom FED:s datorer i New York – detta då digitala dollar enbart kan existera på amerikanska centralbankens (FED:s) datorer. FED har mao i realtid kunnat kolla om ett land brutit mot finansimperiets diktatur och kunnat straffa landet i princip omgående (Soros illgärningar där han spekulerat ihjäl valutor är ett annat sätt finansimperiet kan få länder att knäfalla). Centralstyrningen har aldrig varit så global som den är idag. Marx hade helt rätt när han skrev:

“Talk about cen­tral­i­sa­tion! The credit sys­tem, which has its focus in the so-called national banks and the big money-lenders and usurers sur­round­ing them, con­sti­tutes enor­mous cen­tral­i­sa­tion, and gives this class of par­a­sites the fab­u­lous power, not only to peri­od­i­cally despoil indus­trial cap­i­tal­ists, but also to inter­fere in actual pro­duc­tion in a most dan­ger­ous man­ner— and this gang knows noth­ing about pro­duc­tion and has noth­ing to do with it.”

Kommunismens centralstyrning är en blekfis i jämförelse. Finansparasitismen behöver centralstyrningen för att kunna lägga ut sina utsugande tentakler. Därför är det inte så svårt att förstå varför bankirer finansierade ryska revolutionen – anarkisten Bakunin påpekade detta samband mellan kommunismens centralstyrning och finansmaffians centralstyrning redan på 1800-talet.

USA har genom dollarn varit centrum för denna finansiella parasitism. Genom att USA enbart behövt tillverka dollar från ingenting har USA kunnat leva gratis (något som De Gaulle påpekade redan på 60-talet). USA har varit primärparasiten som kunnat köpa allt genom att skapa dollar – såsom Henry C K Liu uttryckte det i Asian Times:

”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces things that dollars can buy.”

Men alltfler länder börjar frigöra sig från dollardiktaturen (som nyliberalerna förklätt i en skrud av skitsnack om ”frihandel”). Kina, Ryssland, Iran, BRICS, SCO avdollariserar sin handel. Kina har t.o.m startat en betalningsinfrastruktur (CIPS) som kringgår dollarn.

I takt med dollarns och finansimperiets fall växer misären i USA som inget annat har än finansiella bubblor och allt mer värdelösa dollar att erbjuda världen. Då finansparasiterna inte längre kan suga ut andra länder kommer de suga ut USA:s befolkning som de gjort till skuldslavar. Mao USA:s finansmaffia börjar kannibalisera på USA:s egna befolkning.

Sverige har varit en lydig vassalstat åt USA på många sätt. Sverige har en extremt stor banksektor som verkat som en hubb för USA:s dollarparasitism. Sverige har också världens största vapenindustri per capita som försett USA med material så USA kunnat bomba skiten ur motsträviga länder. Sverige har dessutom avindustrialiserats på samma sätt som USA och banksystemet har ersatt den reella ekonomin med boskuldslavar som lever i förhoppning om att nästa boskuldslav vid nästa försäljning ska betala mer för sitt eget skuldslaveri (nyliberalerna kallar givetvis denna slavhandel för ”fri bostadsmarknad”).

Andra länder frigör sig mao medan Sverige sitter  fastklistrad som en sekundärparasit på primärparasiten USA – Svenska banker är t.ex extremt dollarberoende.

I takt med att allt fler länder kapar loss sig från  USA:s finansutsugeri måste USA suga ut de vasallstater som återstår. När USA höjer räntorna kommer de länder som kopplats bort sig från dollarn inte drabbas medan lydiga vasallstater som Sverige som sitter djupt i dollarberoende kommer drabbas hårt. Den svenska bostadsbubblan kommer spricka och den finansiella fiktionsekonomins ploppande kommer sänka den svenska kronan. USA:s finansparasiter kan då komma in och suga ut de små rester av reell ekonomi Sverige har kvar. Utförsäljningen av t.ex välfärden till börsen kan på samma sätt ses som att USA redan börjat knappra på sin trognaste vasallstat. Börsen ägs av Nasdaq och Nasdaq sätter den dagliga svenska kronkursen. Börsen handlar mao i dollar och är underställd Nasdaq som i sin tur är ett förklätt annex till FED. 8 av 10 ”välfärdsbolag” ägs av riskkapitalbolag – dvs bolag som suger ut våra skattepengar. När kronan går åt helvete kan USA:s finansparasiter köpa upp hela välfärden och mjölka ut de små rester av reell ekonomi som finns kvar i den (om de nu inte redan äger och suger ut oss den vägen). Och givetvis kallar nyliberalerna denna parasitism för ”fri marknad”.

När så även Sverige och andra lydiga lydstater är uttömda kommer finansparasiterna kanabalisera än mer på USA:s egna befolkning.

Finns det då inget hopp? Jo, som Michael Hudson också påpekar när han redogör för den historiska cykeln mellan finansiell parasitism och den reella ekonomin brukar skuldslavarna till slut göra revolt och frigöra sig från parasiten. Första steget är att vi inser att nyliberalernas ”fria marknad” inget annat är än en kuliss som den finansiella parasiten använder sig av för att kunna suga ut sina offer.

Tillägg:

Lägger till en intervju med Michael Hudson där han tar upp CIPS:

”Bonnie Faulkner: China accelerated its creation of the alternative China International Payments System, CIPS, and its own credit card system. What is the SWIFT Interbank Clearing System, and is the new Chinese payment system a threat to it?

Michael Hudson: All banks have a clearing system when you write checks on a bank account. The SWIFT system is a huge computer software program that enables people to write checks to send money to others who use other banks.

About a year ago U.S. strategists thought about going to a new Cold War with Russia. It might quickly become military. But the U.S. saw that it could hurt the Russian economy without having to send troops in. We don’t have to invade. That’s old-style warfare. No country can invade another with troops these days. But the U.S. can hold Russia or any other economy hostage by suddenly excluding it from the SWIFT payments clearing system. Their banks, individuals and corporations can’t clear any money. So they’re paralyzed. The U.S. will have smashed their economic linkages and communications.

As soon as the Americans talked about this, China and Russia responded. They naturally don’t want a nation that says it may want to go to war with them to have such disruptive power. Obama and Hillary Clinton have already made such threats. So Russian leaders have said that they would like to be part of a global unit, but as long as the United States is running SWIFT for its own interests and is acting in a hostile way, they need to protect their own bank clearing systems.

So China took the lead in creating its own bank clearing system. People and companies and government organizations in China and the other BRICS countries won’t have to be hostage to the United States doing with a computer malware program what it did to Iranian centrifuges. Just like we blew up the Iranian centrifuges by installing a virus to speed them up. It could do that with SWIFT. Now, China and the BRICs are moving to defend themselves against this prospect.


Har sammanställt en bok om penningsystemet som en pdf av diverse blogginlägg. Jag har försökt hålla det så enkelt som möjligt med maximalt med illustrationer. Men det finns saker som kan förbättras och kanske läggas till. Jag ville göra den kort och enkel men kom gärna med förslag på förbättringar.

Två länkar där jag laddat upp pdf-filen har plockats bort på kort tid så jag ska göra en ny och  ladda upp. Här är en länk till bloggsidan med samma innehåll i väntan på pdf-filen:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Den här en annan av mina bloggsidor som tar upp samma sak med en lite annan vinkling

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

—————–

Här är annat grundläggande kring bankernas pyramidspelsbyggande kasinoverksamhet och bedrägeri.

NEJ! Penningsystemet är inte kreditbaserat. Det är baserat på att bankerna får ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton – en enorm skillnad!

Nej! Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nej! Du amorterar inte – banken har inget lånat ut – så vad ska du betala tillbaka?

Annonser

11 thoughts on “Imploderande imperiet USA kommer suga ut vasallstaten Sverige innan imperiet börjar kannibalisera på sig själv.

 1. La till en intervju med ekonomiprofessor Michael Hudson om CIPS och Swift.

  ”Bonnie Faulkner: China accelerated its creation of the alternative China International Payments System, CIPS, and its own credit card system. What is the SWIFT Interbank Clearing System, and is the new Chinese payment system a threat to it?

  Michael Hudson: All banks have a clearing system when you write checks on a bank account. The SWIFT system is a huge computer software program that enables people to write checks to send money to others who use other banks.

  About a year ago U.S. strategists thought about going to a new Cold War with Russia. It might quickly become military. But the U.S. saw that it could hurt the Russian economy without having to send troops in. We don’t have to invade. That’s old-style warfare. No country can invade another with troops these days. But the U.S. can hold Russia or any other economy hostage by suddenly excluding it from the SWIFT payments clearing system. Their banks, individuals and corporations can’t clear any money. So they’re paralyzed. The U.S. will have smashed their economic linkages and communications.

  As soon as the Americans talked about this, China and Russia responded. They naturally don’t want a nation that says it may want to go to war with them to have such disruptive power. Obama and Hillary Clinton have already made such threats. So Russian leaders have said that they would like to be part of a global unit, but as long as the United States is running SWIFT for its own interests and is acting in a hostile way, they need to protect their own bank clearing systems.

  So China took the lead in creating its own bank clearing system. People and companies and government organizations in China and the other BRICS countries won’t have to be hostage to the United States doing with a computer malware program what it did to Iranian centrifuges. Just like we blew up the Iranian centrifuges by installing a virus to speed them up. It could do that with SWIFT. Now, China and the BRICs are moving to defend themselves against this prospect.

 2. En sak jag undrar över är om Kinas skriver av fattiga länders skuld är ett sätt att punktera dollarn? Säg att Kina har lånat ut i dollar till dessa länder. Säg att Kina vet att USA aldrig kommer kunna betala tillbaka sina skulder. Kinas avskrivning av lån nominerade i dollar kommer då göra att det fattiga landet slipper jaga dollar för betala av skulderna.
  Kanske finns det ett tillägg i Kinas avskrivningar om att det fattiga landet i framtiden ska använda Kinas Yuan istället genom CIPS-systemet? Intressant i alla fall
  http://thehigherlearning.com/2015/09/29/china-is-canceling-the-debt-of-the-worlds-most-impoverished-nations/

 3. Paul Craig Roberts, the failure of lassie fare är intressant läsning. Han var visserligen en av hjärnorna bakom Reagonomics men sågar dagens nyliberalism så det ryker om det. Han samarbetar med Hudson. Han tar upp oljeindustrin, avindustraliseringen, vansinneskrigen, osv. Ytterligare rekommendation är att läsa John F Kennedy battling the Wall Street.

 4. …och som vanligt är det alltid vanligt folk som får lida av parasiternas härjningar, för varifrån skulle de annars stjäla ‘sina’ pengar? Man vet mycket väl att vid ekonomisk isolering av stater så blir det så.

  Sverige bör därför INTE vara med i den dansen gällande att isolera något enda land.
  // Kao

 5. Troligen har Putin aldrig sagt det här men det gör det ju inte mindre sant i sak:
  ”I will tell you the facts about North Korea: They don’t have nuclear bombs. They don’t have Western-controlled banks. They don’t depend on the US dollar.”

  http://www.neonnettle.com/news/2532-putin-north-korea-doesn-t-have-nuclear-weapons-it-has-trillions-in-minerals

  Men Nordkorea är en opiumproducent.

  http://www.zerohedge.com/news/2017-05-10/north-korea-major-opium-producer-making-it-prime-target-cia

  Då fysiska dollar är grunden för droghandel och kriminella svarta marknader så vill CIA hålla kontrollen över denna handel. USA följer traditionen från Britternas opiumkrig mot Kina. Jag skrev om det för ganska många år sedan:
  Afghanistan – det tredje opiumkriget

 6. Ping: Sammanfattningar om bedrägeriet kallat penningsystem | Ett nytt penningsystem

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s