Maastrichtavtalet ger bankerna oinskränkt makt att ta tullavgifter, dvs skatt, på allt

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:
—————————–

 

De sk frihandelsavtalens syfte är att förstöra nationalstaternas suveränitet så att storbolagen ägda och kontrollerade av banksystemet ska kunna härska – eller kortare skrivet – den sk frihandeln är till för att göra banksystemet till envåldshärskare. För det är ju inte små familjeföretag som idkar internationell handel – det är de multinationella storföretagen som kan gå över gränserna och vill ha frihet att förstöra miljön etc samt döda de lokala företagen. För att lyckas med detta måste ”kapitalet” vara ”fritt” och kunna röra sig mellan länder.

Några tullar för att de multinationella företagen ska behöva betala för t.ex miljökonsekvenser av ökade transporter, social utslagning etc får inte finnas i nyliberalernas sk ”frihandel”. När småföretagen dör blir det ökad arbetslöshet och då får arbetarna skulden för att de inhemska företagen inte kan konkurrera med de multinationella företagen – vilket leder till krav på att löner och skatter på företagen måste minska annars kommer de multinationella företagen lägga produktionen i något annat land. Det land som kan kyssa storföretagen djupast i röven blir det land som de multinationella företagen lägger produktionen i. Den sk ”frihandeln” är mao  ett ”race to the bottom”  där fackföreningarnas och löntagares  rättigheter alltmer inskränks samtidigt som politikerna blir rövslickare åt de multinationella företagen och det parasiterande banksystemet. Mao  den sk ”frihandeln” är de lokala småföretagens, fackföreningarnas och demokratins dödgrävare.

Maastrichtföredragets artikel 104(1) är grundbulten för denna slakt på demokratin och småföretagandet. Artikel 104(1) säger att staten inte får skapa pengar (valuta, dvs kronor i Sverige) för att finansiera sin verksamhet. Genom att stoppa statens rätt att finansiera sig själv med sina egna skapade pengar tvingas staterna ”låna” av banksystemet som hittar på betalningsmedel från luften. Staterna hamnar mao i påhittad skuld till banksystemet och för att betala de påhittade skulderna måste staterna beskatta den inhemska befolkningen och de lokala småföretagen.

En suverän stat kan finansiera sig själv genom att skapa sin egen valuta. Att staten kan skapa sin egen valuta som den finansierar offentliga verksamheter med är mao grunden för demokratin. Idag är, som sagt, ”demokratin” begränsad till att politikerna slickar banksystemet och de multinationella företagens rövar då staten och kommunerna sitter i påhittad skuld till bankerna –  som sagt; Maastrichtföredragets artikel 104(1) tvingar staten och kommunerna, och därmed demokratin, in i detta trälförhållande till banksystemet.

Bankerna har t.o.m tagit över statens rätt att ta ut tullavgifter.

Förr fanns fysiska tullar där staten tog ut en skatt genom tullavgifter. När någon t.ex ville idka handel i Stockholm var de tvungna att gå igenom någon av Stockholms tullar, t,ex den vid Skanstull,  och betala en tullavgift. Staten kunde ta ut dessa tullavgifter/skatter genom att staten kontrollerade vägnäten in och ut till städerna. Tullavgiften var en transaktionsavgift som säljaren var tvungen att betala till staten för att kunna komma in i staden och sälja till köparen inne i staden.

Tullavgiften som staten tog ut vid tullarna hade mao minst två funktioner

 1. Att skydda det lokala företagandet så att andra länder inte kunde dumpa priserna så att det egna landets företag inte konkurrerades ut
 2.  Att se till att de pengar som staten skapat återforslades till staten så att de inte blev för mycket pengar i omlopp och därmed inflation (om staten bara skapade mer och mer pengar utan att ta tillbaka dem skulle det finnas för mycket pengar i cirkulation vilket skulle kunna skapa hyperinflation)

Kungarna finansierade förr i tiden krig genom att skapa sin egen valuta och kontrollera tullavgifter/skatter. Kungarnas krig var ofta ämnade till att riva ned andra länders tullar, ofta under den falska parollen om ”frihandel”. T.ex de sk opiumkrigen där Storbritannien (som egentligen styrdes av det multinationella företaget Ostindiska Kompaniet) tvingade Kina att öppna sina hamnar för opium under förevändningen att det var fråga om ”frihandel”.

De offentliga utgifter som kungarna finansierade genom att skapa valuta och ta ut skatt gick mao mestadels till att försörja krigsmakten.  Men i takt med att kungarnas makt minskade och demokratin ökade flyttades fokus för statens pengautgivande så att istället för att finansiera krig finansierades offentlig utgifter som gynnade alla – välfärdsstaten kunde byggas. Då staten kunde skapa sin egen valuta för att finansiera offentlig verksamhet behövde inte staten heller belasta de inhemska småföretagen med skatter.

Men i och med Maastrichtföredragets artikel 104(1) har bankerna övertagit rätten att skapa landets betalmedel. Bankerna har därmed också tagit över rätten att ta ut skatt/tullavgifter. Detta sker genom att:

1) Bankerna hittar på ”pengar” . Detta sker genom att bankerna skuldsätter de sk ”låntagarna”. Bankerna kräver sedan att få tillbaka det de aldrig lånat ut , det kallas ”amortering”, samt ränta på påhitten. Detta kan betraktas som skatter som bankerna tar ut för att hitta på ett surrogat till landets valuta (egentligen skapar inte bankerna riktiga pengar dvs valuta, dvs kronor – banker hittar på ett betalmedel genom att hitta på bankens egna skulder, sk IOU:s, som de ”lånar ut”).

2) Bankerna tar ut tullavgifter varje gång det görs en transaktion genom bankerna vägnät för betalningar. När du betalar i mataffären måste affärsägaren betala en tullavgift (omdöpt till ”transaktionsavgift”) till banken. Swedbank tar t.ex 1:50 SEK + 1.80% per transaktion, dvs en tullavgift/skatt för att du ska kunna använda bankerna vägnät för betalningar.

3) Kortavgifter kan ses som en skatt för att du ska kunna använda bankernas vägnät för betalningar

Om du betalar med riktiga pengar, dvs kontanter (dvs kronor) kringgår du helt bankernas vägnät och därmed slipper du alla skatter/tullavgifter som bankerna lagt på. Det är därför bankerna försöker döda kontanter – bankerna kan inte kontrollera betalningsflödena om du betalar med kontanter – du betalar Nisse med en hundralapp direkt i handen – ingen bank ligger som en binnikemask mellan dig och Nisse.

Det är glädjande att ETC:s Johan Ehrenberg skriver om bankernas parasitism iom att de kontrollerar betalsystemet. Ehrenberg skriver helt rätt att, citat:

”Bankerna är som fästingar på medborgarnas ekonomi.”

Ehrenberg skriver också:

”Bankerna behöver oss men vi behöver inte dem.”

Ehrenberg har helt rätt även om jag tycker liknelsen med en binnikemask är mer träffande. Vi behöver inte ha binnikemaskar i betalsystemet – men binnikemaskarna, dvs dagens banker, behöver oss för att kunna suga ut näring i betalningsflödena.

Ehrenberg kommer även till slutsatsen att vi kan kringgå binnikemaskarna genom att införa E-kronor, citat:

”Jo, det skulle vara lätt att avskaffa bankerna. Ge varje medborgare och företag ett konto i Riksbanken och så ett betalkort.”

Även Riksbankschefen Ingves börja tala om  att införa digitala kontanter, dvs E-kronor, så att det ska gå att gå förbi bankernas binnikemask-betalsystem på samma sätt som vi kan göra då vi betalar varande med sedlar och mynt, dvs kontanter. Ingves skriver:

”Riksbanken hoppas att utredningen lägger fram förslag som långsiktigt skyddar användbarheten av svenska kronor utgivna av Riksbanken. Riksbanken utreder för närvarande behovet av att ge allmänheten tillgång till elektroniska e-kronor.”

Det är bra att det börjar dyka upp lite förstånd i debatten kring pengar och att bankerna inte längre kan dränka diskussionen med obegripliga svammel (avsikten med svamlet är just att det ska vara obegripligt). Men det räcker inte, därutöver krävs:

 • Att Maastrichtföredragets artikel 104(1) skrotas så att staten kan skapa E-kronor (samt fysiska kronor i form att sedlar och mynt) för att finansiera de offentliga utgifter och välfärden. Artikel 104(1) var skriven för att staterna skulle fjättras och sättas i påhittad skuld till banksystemet.
 • Då alla skulder till banker (boskulder etc) är skapade på samma sätt måste det till en total skuldavskrivning. Skulderna är påhittade då bankerna hittat på dem från ingenting och bör avskrivas då de är just bara påhitt.
 • Bankerna behöver förstatligas över åtminstone en övergångstid och omstruktureras från att vara binnikemaskar till att syssla med vad de ljuger om att de gör idag – att ta emot inlånade pengar som de sedan lånar ut.
 • Då egendomsfördelningen blivit extremt förskjuten av bankernas parasitism krävs en extrem progressiv beskattning under en övergångstid av de som tjänat på parasitismen (t.ex Wallenberg, Wahlroos etc). Den progressiva skatten kommer ha en ”trickle down” effekt så att parasiternas egendom tillfaller allmänheten.

Ekonomiprofessor Steve Keen berättar nedan att vi måste döda binnikemaskarna, nationalisera finanssystemet och ha ett jubelår – dvs totala skuldavskrivningar.

Annonser

3 tankar om “Maastrichtavtalet ger bankerna oinskränkt makt att ta tullavgifter, dvs skatt, på allt

 1. De Asiatiska tigrarna har använts sig av den sk fönsterstyrnings-modellen som Japan och Tyskland använde sig av. Fönsterstyrning innebär att staten dikterar vad bankerna får ”låna ut” till. Läs gärna Rickard Werners bok ”Mammons furstar”.

  Jag fattar inte hur du kan få det till att jag vill rädda bankerna. Jag vill rädda betalsystemet genom att bankerna nationaliseras. Bankerna är redan per definition bankrutta då de ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton (alla kundkonton är bankernas skulder). Att bankerna inte kan stå emot bankrusningar och behöver t.ex insättningsgarantier (vilket är en jävla lögn det med -kontoinnehaven har inte ”satts in” – 97% av alla kontoinnehav är påhitt skapade vid de likaså påhittade ”lånetillfällena”) bevisar att alla banker är bankrutta. Så bankerna behöver inte köras i botten – de är per definition alltid körda i botten då de är pyramidspel – det är bara att ta över skiten. Fattar inte heller hur du kan få det till att jag menar att staten ska, citat: ”ta över deras egenhändigt skapade skit”. Jag har varit närmast extremt övertydlig med att staten ska skapa alla pengar skuldfritt och spendera ut till allmänna nyttigheter. Läs om läs rätt!

  Sant att Sverige aldrig varit småföretagsvänligt men den nationella suveräniteten äts upp i allt snabbare takt av de multinationella företagen och det parasitära banksystemet. Eller har du en annan åsikt?

  Jo, de klassiska liberalerna (Stuart Mill t.ex) skulle idag ses som extremvänster. Jag har skrivit om det otaliga gånger, bl.a här:
  Vilken jävla ”vänster”? Vänsterpartiet är ju för fan nyliberaler-light!

 2. Lite off topic men kanske inte. Jag skrev en kommentar på cornucopia, dvs Lars Wilderbängs, blogg där han nästan tangerar till rasism genom att hävda att Sydafrika kommer hamna i samma sits som Zimbabwe om land konfiskeras och ges till Sydafrikas ursprungsbefolkning. För hans resonemang är extremt förenklat och historielöst. Kopierar min kommentar här då Wilderbäng troligen kommer radera den på sin blogg:

  ”För att inte tala om korrupta bankirer (men visst, ja, enligt Cornu är alla som skäller på banker psykiskt sjuka då Corny lider av vanföreställningen att han är psykiatriker).

  Corny ignorerar totalt de SAP som IMF satte på Zimbabwe som gjort att Zimbabwe jordbruk omstrukturerats till att betala skulderna som landets försatts i. Organisationen Jubilee Debt Campaign skriver:

  ”Since 1980 Zimbabwe has been lent $8 billion but repaid $11 billion. Despite this it is still said today to have a debt in excess of $7 billion.”

  Enligt ekonomiprofessor Michael Hudson har väst och i synnerhet USA:s politik gått ut på att sätta U-länder i skuld och på så sätt tvinga dem till att exportera sina naturtillgångar för att komma ur skulden (Hudson som är penningreformist, dvs idiot i psykiatriker Corny ögon, då penningreformister är idioter per definition enligt Corny, detta fastän Hudson var en av 12 ekonomer I HELA VÄRLDEN som förutsåg finanskrisen enligt en undersökning av ett Holländsk universitet – men vad väger det mot att Corny tror sig vara psykiatriker?) Hudson uttryckte det så här i en intervju:

  ”This aim is similar to the Carter administration’s plan to create a food crisis to make Third World countries more dependent on the United States. The idea was that the U.S. Government could agree to give them more food, in exchange for their selling their raw materials to American firms. Their governments would have to replace democracy with government that we appoint. This would put the U.S. Secretary of State in charge of their policy, not its own people.

  This is how the Americans have impoverished Third World countries, by insisting – for instance through the World Bank and IMF – that they will only be given loans if they agree not to feed themselves but depend on American grain.

  So you’re saying that the United States uses the World Bank and the IMF to force other countries to import our farm products?

  I’ve described this aim that in Super Imperialism. For the last fifty years the mainstay of the U.S. balance of payments has been agriculture, not industry. ”

  Lågvattennivån på den här bloggen sjunker i takt med att Cornys vanföreställning om att han tror sig vara psykiatriker tilltar. I sin hybris kommer han säkerligen ta bort det här inlägget då det utmanar hans vanföreställningar.

  Undrar om Corny kanske också lider av vanföreställningen att Hudson är ett Putintroll? Skulle inte förvåna.”

  Intervjun med Hudson kan avlyssnas här:
  [audio src="http://michael-hudson.com/wp-content/uploads/audio/Hudson_July2011_Bonnie.mp3" /]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s