Guld som monetär bas för penningmängden måste vara en skuldmyntfot

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:

 

I föregående inlägg visade jag hur bankerna har skapat den skuldmyntfot som håller resten av samhället i skuldslaveri under fiat. Fiat är bara ett annat ord för valuta (kronor i Sverige) som staten skapar genom lag genom centralbanken (USA har ett lite annat system där men i botten är det samma).

Kort kan det det här inlägget sammanfattas med att om guld används som monetär bas måste  penningsystemet byggas på en skuldmyntfot där folk inte kommer använda guldet som betalmedel – folk kommer använda bankernas skulder (IOU:s) som betalmedel. I dagens fiat-system använder vi bankernas skulder (IOU:s) på fiat som betalmedel och användandet av fiat (kronor i form av kontanter) håller på försvinna. Så både en guldbas och en fiatbas KAN leda till en skuldmyntfot där folk inte längre använder vare sig guld eller fiat som betalmedel. Skillnaden är att om den monetära basen är guld MÅSTE systemet baseras på en skuldmyntfot där samhället tvingas sätta sig i allt djupare skuld till bankerna för att ”låna” bankernas egna skulder på guld (IOU:s). Som jag visade i föregående inlägg så behöver inte ett fiat-baserat system nödvändigtvis hamna i en skuldmyntfot. Under en fiat-bas kan staten skapa skuldfria kronor som den sätter i omlopp genom att finansiera den offentliga verksamheten samtidigt som bankerna fråntas sin parasitära ”rätt” att ”låna ut” sina egna skulder till kundkonton (om staten skapar penningmängden för att finansiera offentliga utgifter skulle vi dessutom knappt behöva betala någon skatt).

Eller ändå kortare – ett guldbaserat system MÅSTE byggas på skuldslaveri åt det parasiterande banksystemet under en skuldmyntfot. Ett fiat-system KAN frånta bankerna möjligheten att sätta allt i påhittad skuld till banksystemet.

I förra inlägget visade jag grafiskt med Venndiagram hur en den monetära basen och penningmängden hängde ihop under en fiatbas (kalla det ”kronbas” om ni vill) samt hur större delen av den sk ”penningmängden” består av bankernas skulder (IOU:s) och inte av fiat.  Jag kommer nedan använda samma Venndiagram för att visa att under en guldmyntfot MÅSTE systemet baseras på att vi använder bankernas skulder (IOU:s) som betalmedel.

Under en guldmyntfot kommer den monetära basen bestå av

1) Guld som ligger på centralbanken

2) Centralbankernas skuld på guld till bankerna

3) Bankernas innehav av guld

4) Sedlar och mynt som är bankernas och riksbankens skulder  på guld till allmänheten  samt eventuella guldmynt (fast folk kommer inte springa med pungar fyllda med guldmynt runt halsen för att betala varandra med så vi kommer i fortsättning bortse från dessa – vad jag vet har det inte existerat några guldmynt i modern tid)

Med ett Venndiagram kan den monetära basen med guld som bas förenklas till:

1

 

Under en guldmyntfot kommer penningmängden bestå av:

1) Sedlar och mynt som är Riksbankens skulder (IOU:s) på guld till allmänheten

2) Kontoinnehav hos bankerna som är bankernas skulder på sedlar och mynt samt bankernas skulder på guld (en kontokund kommer antingen kunna kräva att banken betalar av skulden genom att få sedlar eller kräva att få guld direkt i handen. Men det är inte så troligt att bankerna kommer skaffa t.ex guldbankomater som man kommer kunna plocka ut guld ifrån – bankomaterna skulle bara innehålla sedlar precis som nu. Så i praktiken skulle man kunna bortse från att kontoinnehavet är bankernas skuld på guld – kontoinnehavet kommer även under en guldmyntfot vara bankens skuld på sedlar till kunden)

Med ett Venndiagram kan penningmängden med guld som bas förenklas till:

2

Om vi illustrerar förhållandet mellan den monetära basen och penningmängden under en guldbas med Venndiagram kan det förenklas till nedan:

34

Det enda sättet penningmängden kan ökas på är mao genom att bankerna hittar på mer av sina egna skulder som de ”lånar ut” till kundkonton (kallas lögnaktigt för att bankerna ”kreditexpanderar”) eller genom att riksbanken ger ut mer sedlar och mynt. Bankerna kommer försöka döda användandet av sedlar och mynt, dvs kontanter, och försöka se till att det nästan blir omöjligt att betala med kontanter (dvs precis det bankerna gör idag). Bankernas skulder kommer mao öka som andel av penningmängden i takt med att bankerna hittar på alltmer av sina skulder som de ”lånar ut” till kundkonton. Till slut kommer nästintill hela penningmängden bestå av bankernas skulder till kontokunderna:

5

Dvs ett guldbaserat penningsystem måste vara baserat på att bankernas skulder (IOU:s) ses som ”pengar” och att bankerna ges rätt att hitta på och ”låna ut” bankernas egna skulder till kontokunder. Dvs allt och alla kommer hamna i skuld till banksystemet – t.o.m bankerna själva kommer sitta i skuld då de kommer vara skyldiga kontoinnehavarna guld som bankerna inte har. Vid en bankrusning kommer mao bankerna omöjligt kunna betala sina skulder på guld till kontoinnehavarna.

Utöver att ovan är extremt parasitärt så är det även extremt överkomplext jämfört med att Riksbanken ser till att alla pengar är kronor (fiat) genom att införa E-kronor som alla kan hålla på riksbankskontona samtidigt som bankernas skulder utesluts från penningmängden, se bild nedan (vilka riktiga företag får hitta på sina egna skulder från ingenting och ”låna ut” påhitten samt få sina skulder inräknade i penningmängden? Svar: INGA riktiga företag kan få sina skulder inräknade i penningmängden – mao bankerna är inga företag – bankerna är rena parasiter).

712

Riksbanken skulle då sköta alla betalningar mellan riksbankskontona avgiftsfritt (dvs cleara alla skulder med E-kronor). Bankerna skulle då även tvingas göra vad de ljuger om att de gör idag – ta emot insatta kronor och låna ut dessa.

Clearingen under en guldmyntfot skulle bli extremt komplext och dyr. Jag beskrev det här: Guld är inte pengar

Så, let’s face it, en skuldmyntfot med guld som bas kommer bara leda till samma skuldslaveri som dagens skuldmyntfot under fiat. Men en ren fiatbas som hindrar bankerna från att skapa en skuldmyntfot är möjlig och det enda ärliga alternativet, såsom Nobelpristagren i kemi, Fredrick Soddy, uttryckte det:

“There is nothing left now for us but to get ever deeper and deeper into debt to the banking system in order to provide the increasing amounts of money the nation requires for its expansion and growth.
An honest money system is the only alternative.”

Han skrev också:

”What is banking?…The most dangerous as it is the most ridiculous form of universal tyranny the World was ever called upon to destroy.”

 

Annonser

19 tankar om “Guld som monetär bas för penningmängden måste vara en skuldmyntfot

 1. Pengar handlar om förtroende. Pengar ska i första hand vara ett bytesmedel och ett lagringsmedel där vi i kan lagra värdet av vårt dagliga arbete tills dess vi själva avgör när vi behöver använda dem. Så är det inte idag då vi har skuldbaserade och räntebelagda pengar.

  Ett system där vi alla skulle ha ett konto på riksbanken skulle inte göra varken till eller från vad gäller politikernas möjlighet att manipulera värdet på dessa pengar. De har ju redan idag godkänt Baselavtalen. Man kan säga att dagens system bara är till gagn för den dolda makten bakom de politiska lakejerna.

  Men det stora problemet är inte vårt orimliga och exponentiellt växande skuldsystem utan förbränningen av den energi som måste till för att skapa värde i det vi kallar pengar. Jag menar då inte den kommande bristen på energi utan vad förbränningsresterna orsakar och då inte bara koldioxiden. Förgiftning en av mark och vatten är det stora problemet och inte pengarna som mer är ett maktens styrmedel över folket.

  För att råda bot på det problemet måste hela samhället kollapsa till en nivå där bruket av pengar når samma energinivå som den vi människor själva kan producera. I en värld där bristen på lagrade resurser, läs fossila bränslen, blir rådande blir därför varor åter ett bytesmedel och guld är då den enda vara som långsiktigt kan lagra värde, så länge folk har förtroende.

  • Du skrev.

   ”Pengar ska i första hand vara ett bytesmedel och ett lagringsmedel där vi i kan lagra värdet av vårt dagliga arbete tills dess vi själva avgör när vi behöver använda dem”

   Nä, pengar är inte ett bytesmedel dvs en vara i byteshandel. Faktum är att pengars funktion är att slippa byteshandel. Pengar ska i sig inte vara en vara med ett inneboende eget värde – för då är det, som sagt, fråga om byteshandel.

   Du skrev:

   Ett system där vi alla skulle ha ett konto på riksbanken skulle inte göra varken till eller från vad gäller politikernas möjlighet att manipulera värdet på dessa pengar. De har ju redan idag godkänt Baselavtalen.

   Om du bemödar dig om att läsa vad jag skrev så skrev jag att bankerna skulle fråntas rätten att få sina skulder inräknade i penningmängden – dvs Baselreglerna ska inte ge bankerna den rätten. Som du skriver är politikerna idag marionetter – men du skriver inte vilka som drar i trådarna och bestämmer – nämligen bankirerna. Som Greklands fd finansminister Yanis Varoufakis brukar påpeka lever vi inte i en demokrati – vi lever i en Bankocracy där bankirerna dikterar villkoren. Det är inte demokratins fel att penningsystemet maximerats för att bli så parasitärt som möjligt – tvärtom, endast ökad ekonomisk demokrati kan stoppa parasiteringen.

   ”Men det stora problemet är inte vårt orimliga och exponentiellt växande skuldsystem”

   Ett påstående utan varken logik eller empirisk grund. Har du redan glömt finanskrisen 2008? Har du missat att t.ex t.o.m Riksbankens Ingves i åratal påpekar att den ökande boskulderna riskerar få systemet att haverera? Bank of Englands fd chef Mervyn King har sagt samma sak, t.ex i sin bok ”The End of Alchemy”. När t.o.m bankerirna själva anser att skuldslaveriet till bankerna inte är hållbart i längden kommer du med den alkemiska trollformeln från luften att ”Men det stora problemet är inte vårt orimliga och exponentiellt växande skuldsystem”

   Du skriver:

   ”blir rådande blir därför varor åter ett bytesmedel och guld är då den enda vara som långsiktigt kan lagra värde, så länge folk har förtroende”

   Nä, fel överallt. Läs Zarlengas bok ”Lost science of money” där han totalt slaktar den österrikiska skolans historieförfalskare Menger jäms med fotknölarna. och, nä, att återgå till byteshandel med guld är ingen lösning. Och nä, folk kommer inte springa med pungar med guld runt halsen eller stoppa guldmynt i kuvert och skicka dem med posten om de ska betala varandra genom t.ex internet. Blir det den armageddon som din dystopi beskriver och samhället ramlar ner i byteshandel kommer mat ha ett betydligt högre bytesvärde än guld – för man kan faktiskt inte äta guld (jo, lite guld kan man säkert äta men man blir inte mätt).

   Att mantra religiösa budskap om guld gör inte att sagorna blir sanna för det.

  • Nä, det skriver jag inte – det är bara du som inte läser. Jag vill, (till skillnad från dig?) att dagens skuldslavsystem ska avvecklas och att samhällets resurser riktas mot en hållbar utveckling istället för att upprätthålla ett ekonomiskt system som både är socialt och miljömässigt ohållbart samt extremt parasitärt. Att låta parasiten som dödar värden styra samhällsutvecklingen leder till värdens död – och värden är inte bara 99,99% av mänskligheten – den finansiella parasiten håller på att ta död på hela världen.

   Att, såsom du förespråkar, bara byta bas till guld är ingen lösning då det i grunden är samma skuldslavsystem som samma lilla gäng parasiter kommer sköta.

 2. Folk och företag uppträder förnekande på ett ”kejsarens nya kläder”-aktigt sätt, d v s just så som är utmärkande för svårartat drogberoende. Alla som låtit sin ekonomi (skuld- och sparkonto) förgiftas av stora doser av bankernas ”luftpengar” har fingrarna i syltburken.

  Analogin kan även beskriva vad som händer för den som försöker ta sig ur drogberoendet, t ex genom att ta ut sparpengar i form av riktiga riksbankspengar. Det ångestliknande uppvaknande man då drabbas av kan mycket väl liknas vid detta beroendes motsvarighet till abstinensbesvär. I avsaknad av riktiga kronor (SEK) i digital form (e-krona) finns enbart det analoga alternativet kontanter (sedlar och mynt SEK) att tillgå. Då jag lät banken sälja allt som fanns på mitt fondsparkonto och försökte ta ut allt som en större summa kontanter visade det sig totalt omöjligt. Banken totalvägrade att ge mig tillgång till mina likvida medel i någon annan form än i den falsktillverkade digitala ”drog”-form som utgör storleksordningen 97% av penningmängden. Den minskning av denna samhällsdrog som skulle bli effekten av systematiska uttag av spartillgångar i rena kontanter blir därmed så smärtsam för samhällets illusoriska finanssystem att det för tankarna till begrepp som ”stålbad” och deras motdrag som ”abstinensbesvär” för medborgare/kunder. Bankernas vägran att hantera kontanter är inte annat än KRIMINELLT, och borde behandlas därefter.

   • Så du vill inte ha ekonomisk demokrati? Och nä, det är inte politikerna som styr bankirerna – det är precis tvärtom. Men du har helt rätt i att allt kommer gå åt helvete om inte demokratin införs och samhällets resurser riktas mot en hållbar utveckling.

  • Jo, att bankerna vägrar att betala sina skulder till kontokunder utan att få kronkalle efter sig eller blir satta i konkurs är ju precis så absurt som det låter – för ingen annan part i samhället än bankerna har denna rätt att vägra betala sina skulder.

  • Fattar inte att det får förekomma. Jag har själv så lite pengar att jag har mer koll på ekonomin om jag har kontanter och det är jag nog inte ensam om. Bankerna är så jävla giriga så man mår illa.

   • Jo, det är, såsom Bank of Englands fd chef sa, det ansolut sämsta sättet att bygga ett penning och banksystem på. Men det är optimerat för maximalt parasiterande från bankirernas sida då deras egenpåhittade skulder får räknas in i penningmängden och t.o.m ”lånas ut” mot ränta.

    Om staten skapade skuldfria pengar som den spenderade ut till allmännyttiga saker skulle alla kunna få en basinkomst som de kunde leva på. Istället måste vi betala skatt till parasitära bankirer som satt stat och kommuner i påhittad skuld.

   • Visst. Men snart rasar hela bankväsendet också, medan de skyldiga drar till sina gömställen utomlands.. Det kan inte peaka forever higher and higher med ett sånt här system. Men då det rasar så drar de ner alla oss andra i skiten. Men eftersom alla penningsystem i världen har gått på deras bluff, trots att de förlorar så mycket på det. Men ser ingen annan lösning.

    Man kan heller inte riktigt begära att folk ska begripa alla turerna.

    Tack för att du försöker förklara även för vanligt folk, men det blir för invecklat ändå. Du måste komma på ett MYCKET enklare sätt att förklara dina teorier.
    Ciao’
    // Kao

   • Jo det här är i lite nördigaste laget men det finns sk guldbaggar som hävdar att guld som bas för penningsystemet är en lösning. Men det faktiskt inte teorier -det är så här det fungerar. I princip säger inlägget bara att bankerna kommer fortsätta sätta allt i skuld genom att ”låna ut” bankernas egna skulder till kundkonton under en guldmyntfot.

   • Var har jag skrivit det mer än i din fantasi? Jag kan inte se att du är ”trevlig” på något sätt – att ljuga är inte ”trevliigt”. Att, såsom du, spela offer för att du inte tillåts ljuga ohämmat är inte heller ”trevligt”. Återigen: du borde sluta upp att fantisera så mycket.

 3. Dom här inläggen där felaktiga ”alternativ” till vad vi har idag bemöts är precis lika viktiga som att faktiskt beskriva hur systemet fungerar. Det bästa sättet att oskadliggöra en organisation är att skicka in en trojansk häst och attackera det från insidan, det är standardprocedur för säkerhetstjänster och bankocracin vet också om det.

  Men så länge man håller sig till sanningarna och repeterar dom så kommer det eventuellt sätta sig i folk. Man kan börja med:

  1 – En skuld på 5 tomater är inte samma sak som 5 tomater; en skuld på kronor är inte samma sak som kronor. Skuldsättning gör en fattigare, inte rikare.

  2 – Det finns en skillnad mellan produktiv inkomst och oproduktiv inkomst. Economic rent/ekonomisk ohyra genom exempelvis ränta etc. är inte samma sak som en produktiv inkomst.

  3 – Staten ska inte kunna ha brist på pengar, då staten skapar pengar och på så sätt ”finansierar” sig själv.

  4 – När staten skapar pengar så finns skatter bara för att omfördela resurser till aktiviteter som är prosociala men inte kommersiella/vinstdrivande, och som annars skulle vara beroende av välgörenhet, likt sättet ett kretslopps resurser går runt. Skatten behövs inte för att i sig ”finansiera” statens budget så som det är i en ekonomi där pengar är en bristvara på grund av strukturell ekonomisk ohyra.

  5 – Guld, silver, kottar, snäckor etc. *är* inte pengar i sig själva, eftersom dom inte i sig *är* konceptet ”förtroende”. Fiat är vad som gör något till pengar eftersom det är konceptet ”förtroende”. Pengar ska skapas och fördelas för prosociala ändamål, inte för kommersialism/vinstdrift. Det ska inte finnas brist på pengar för prosociala ändamål, och därför ska fiat-pengar inte utgöras av en bristvara. Guld etc. är en bristvara.

  (Överkurs är att pengar och köpkraft inte ens kommer finnas i framtidens resursbaserade ekonomi, men det här är bryggan som leder dit)

  • Japp, men det är skumt att ekonomer har så svårt att t.ex förstå att en skuld på fem tomater inte kan vara fem tomater.

   Men det kanske inte är så konstigt med tanke på hur ekonomer lär sig tänka. Tragikomiskt när ekonomiprofessor Richard Werner (myntare av begreppet QE) berättar om vilka sagor ekonomer får lära sig.

   Werner vill också att staten ska skapa fiat för att finansiera sig men tror att motståndet från bankerna är för stort för att det ska gå att genomföra snabbt. Han har istället även andra förslag (som fönsterstyrning som han beskriver i sin bok ”Mammons Furstar”.

   Skickade boken till din mejl, hoppas den kom fram.

   • Jag la in en kommentar på Werners video som svar till en snubbe men den verkar ha suddats ut. Min engelska är rostig som fan men men:

    As Professor Werner explains: no banks have ever lent any money. The bank buy a security but don´t pay up and the banks debt ends up on the ”borrowers” account. So in reality the bank is the borrower since it buys the security (promissory note) on credit. Werner shows this in the video below with balance sheets.

    So your account can only contain the banks debt on dollars (IOU) – it can only contain a notation of the banks dollar debt to the customers. Hence your account can´t contain a single dollar.

    So we don´t pay with money when we pay each other through the banks – we just swap the banks debt between each others accounts – you get more of your banks debt on your account and I get less of my banks debt on my account if I pay you through the banks payments system.

    It might seem like a contradiction that you can pay a debt with others debt without using money at all. But it´s actually very simple to explain:

    Say that John owes you 100 dollar. Say that you want to buy a bicycle from Eric but you are broke. Let´s say that Eric is friend with John as well. You can then offer Eric that he can take over your claim on John. Say that Eric accept your proposal. You will then get the bicycle and John will now owe Eric 100 dollar.
    No money was used in the transaction above – you paid Eric with Johns debt.

    This is exactly what´s happening when we pay each other through the banks payments system. We swap the banks debt between each others accounts – we don´t pay each other with money since the account can only contain the banks debt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s